Consiliul local al municipiuluiYüklə 0,72 Mb.
səhifə1/11
tarix15.03.2018
ölçüsü0,72 Mb.
#45328
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

B I S T R I Ţ A

COMPARTIMENT PREGĂTIRE DOCUMENTE

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 30 septembrie 2010, în şedinţa ordinară

a Consiliului Local al municipiului Bistriţa

La şedinţă participă: consilierii locali ai municipiului Bistriţa; Primarul municipiului Bistriţa - Ovidiu Teodor Creţu; Secretarul municipiului Bistriţa - Floare Gaftone; Viceprimarul municipiului Bistriţa - Găurean Florin Nicolae; Viceprimarul municipiului Bistriţa - Avram George; Pungovschi Bucur Cecilia – director executiv Direcţia Administraţie Publică, Juridic; Pop Monica – Arhitect şef al municipiului Bistriţa; Cincea Dumitru Matei - director executiv adjunct - Direcţia Administraţie Publică, Juridic; Cismaş Adrian – director executiv Direcţia Venituri; Albu Maria – director executiv Direcţia Economică; Scurtu Nicolae – director executiv Direcţia Cheltuieli; Frandeş Florin – director executiv adjunct Poliţia Comunitară a municipiului Bistriţa; Marina Vasile – director executiv Direcţia Patrimoniu; Găzdac Ioan – Viorel – Director executiv Direcţia tehnică; Fechete Valentina – şef Serviciu Investiţii – Direcţia Tehnică; Dreptate Radu - director executiv – Direcţia Municipală de Servicii Sociale; Kocsis Deszo – tehnician la R.P.L. Ocolul silvic al municipiului Bistriţa R.A.; Moţoc Gheorghe – responsabil păşuni – R.P.L. Ocolul silvic al municipiului Bistriţa R.A.; Creţiu Ioan – director executiv Direcţia Servicii Publice; Tîţan Vasile – Şef Serviciul Administrare Circulaţie - Direcţia Servicii Publice; domnul Sărmăşan Dan – contabil şef la Direcţia Servicii Publice; Tămaş Ştefan – şef Serviciul urbanism; domnul Astalîş Adrian – consilier Compartiment energie, reabilitare termică – Direcţia tehnică; Moldovan Sever – şef Serviciul monumente istorice; Dobra Mihaela – inspector principal – membru redacţia ziarului Primăria Bistriţa; Chicheriţă Anamaria Antoaneta – inspector la Serviciul relaţii publice comunicare; Dănilă Bogdan, inspector - Serviciul educaţie, turism; Mureşan Adrian – inspector în cadrul Serviciului Tehnologia Informaţiei; delegaţii săteşti ai localităţilor componente, respectiv: domnul Uţă Ioan Radu – delegat sătesc al localităţii componente Sărata; domnul Sas Alexandru - delegat sătesc al localităţii componente Ghinda; domnul Gavrilaş Gavrilă - delegat sătesc al localităţii componente Sigmir; domnul Pop Maftei - delegat sătesc al localităţii componente Slătiniţa; Turţi Loredana - consilier juridic la Compartimentul Pregătire Documente Contencios; Cionca Tanţa – consilier la Compartimentul Pregătire Documente Contencios; Morariu Dorina – Maria – inspector la Compartimentul Pregătire Documente Contencios. De asemenea, la şedinţă participă şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului municipiului Bistriţa, nr. 1980/22.09.2010, care a fost publicată în presa locală, respectiv în cotidianul „Răsunetul” nr. 5511/23.09.2010 şi „Mesagerul de Bistriţa-Năsăud” nr.4224/23.09.2010 şi pe pagina web a instituţiei, www.primariabistrita.ro.

Şedinţa este legal constituită. Sunt prezenţi 20 din cei 21 de consilieri locali în funcţie. Lipseşte domnul consilier Curteanu Eugen Dicones.


AUDIO:
Domnul consilier Illyes Istvan, preşedintele de vârstă: 30 septembrie 2010 – şedinţa ordinară a Consiliului local. Din 21 de consilieri în funcţie sunt prezenţi 20 de consilieri, unul absentează motivat, fiind promovat într-o funcţie importantă de stat, pe această cale să-i urăm succes în activitatea pe care o va desfăşura în continuare. Având în vedere că mandatul colegei noastre, doamna Tabără Camelia, a fost îndeplinit, cele trei luni de zile au trecut, în conformitate cu Legea 215, respectiv Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local, trebuie să purcedem la alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pe următoarele trei luni. În acest sens vă rog să faceţi propuneri!

Domnul consilier Tuţă Gheorghe: mulţumesc, domnule preşedinte!

Stimaţi colegi, în municipiul nostru în săptămâna care a trecut s-a derulat un eveniment, un eveniment organizat de asociaţia municipiilor sau nu ştiu, poate Asociaţia Primarilor de Municipii din România, am recepţionat şi eu, bănuiesc ca şi opinia publică locală şi naţională, un comunicat sau rezumate ale unor discuţii şi preocupări ale primarilor de municipii din România, şi în acest sens eu aş veni în întâmpinarea doleanţelor acestei asociaţii, l-aş propune pe domnul primar Ovidiu Teodor Creţu să fie preşedinte de şedinţă de consiliu local, eu am reţinut de la acea întâlnire, singurul lucru pe care l-am reţinut că sunt nemulţumiţi, preocupaţi că vor să facă parte din consiliul local, să conducă şedinţele consiliului local şi să voteze.Domnule primar, eu zic că putem anticipa o asemenea doleanţă până la modificarea legii. Vă mulţumesc!

Domnul consilier Illyes Istvan, preşedintele de vârstă: până ce nu depune această solicitare primarul în scris, nu putem discuta de drept această problemă, având alte legi.

Domnul consilier Molnar Laurenţiu Dănuţ: mulţumesc, domnule preşedinte! Trecând la lucrurile serioase, eu propun în calitate de preşedinte de şedinţă, pentru următoarele trei luni, pe doamna consilier Calo Viorica.

Domnul consilier Illyes Istvan, preşedintele de vârstă: mulţumesc! Dacă nu sunt alte propuneri, vă rog să votaţi!


Rezultat

Vot

Da

17

Nu

0

Abţinere

2

Au votat

19

Nu au votat

1

Absenţi

1

Total

21

Observaţii

Avram George

Da

Benţa Gavrilă

Da

Bria Dumitru Alexandru

Da

Cordovan Gabriel

Da

Găurean Florin Nicolae

Da

Illyes Istvan

Da

Kozuk Andrei Ioan

Da

Molnar Laurenţiu Dănuţ

Da

Moisil Filip

Da

Paşca Marius Vasile

Da

Rad Aurora

Da

Rus Constantin

Da

Rusu Andrei

Da

Seica Marioara

Da

Seserman Alin

Da

Tabără Camelia

Da

Ţărmure Gavrilă

Da

Ilieşi Cornel

Abţ

Tuţă Gheorghe

Abţ

Calo Viorica

Nu a votat

Curteanu Eugen Dicones

Abs

Cu 17 voturi „pentru” şi 2 „abţineri” doamna Calo Viorica va fi preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni. Mulţumesc pentru votul dumneavoastră, doamna Calo, vă rog ocupaţi-vă postul!Doamna consilier Calo Viorica – preşedintele de şedinţă: bună-ziua doamnelor şi domnilor, mulţumesc frumos pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o şi începem şedinţa ordinară.

Fiind şedinţă ordinară, dacă aveţi interpelări sau întrebări?Domnul consilier Tuţă Gheorghe: mulţumesc, doamna preşedinte!

În cuvântul de azi, aş vrea, pentru început, să spun un lucru pe care n-am mai apucat să-l spun la proxima şedinţă extraordinară şi în primul rând aş vrea să felicit, n-am avut această ocazie, să-l felicit pe domnul primar Ovidiu Teodor Creţu şi pe colegii noştri consilieri şi mai ales pe domnul Rusu şi pe domnul doctor Illyes pentru victoria, încă o victorie repurtată împotriva cetăţenilor Bistriţei în legătură cu traseul Centurii sud prin Pădurea Codrişor. Vă felicit în numele meu personal, numai atât îmi permit să fac, în numele meu.

În al doilea rând aş dori, sigur, cum spunea un coleg, să trecem la lucruri mai serioase, eu cred că aceste lucruri sunt foarte serioase şi trebuie să le evidenţiem atunci când ele se produc, am tot aşteptat să vedem dacă în municipiul, atunci când au început să se planteze gardurile acelea de fier, este o întâmplare izolată că este o strategie. Şi este evident că nimic nu se produce la întâmplare, totul se produce pe bază de strategie şi e o strategie care am vrea sau am dori să aflăm când se opreşte sau unde se opreşte, fiindcă foarte multe zone care erau destinate trecerii pietonilor, foarte multe treceri de pietoni pe străzile principale ale municipiului au fost desfiinţate, sigur nu ştim pe baza căror studii sau cine a luat decizia finală, sper cu ocazia aceasta să şi aflăm cine se află în interiorul acestor decizii, dar una este recentă şi vă spun sincer mi-a produs aşa, nu spun, nedumerire, că e plin în zona centrală de garduri împotriva trecerii pietonilor, că acele treceri normale şi fireşti care aveau istorie şi, mai ales erau necesare şi sunt necesare, dar s-a realizat un sens giratoriu în zona Apollo şi acolo, în faţa bisericii, la trecerea de pietoni către Universitatea Babeş Bolyai, către clădirea aceea, au apărut două rânduri de garduri, care aţi trecut prin zonă bănuiesc că le-aţi văzut, oricum, dispunerea lor geometrică în spaţiu este absolut abracadabră. Abracadabră, o să mă ajutaţi dumneavoastră domnule profesor, nu-i o problemă, aşa. Oricum pot să spun eu, aberantă, aşa, ca să folosesc poate un termen care, toată lumea se întreabă ce s-a dorit cu acele garduri fiindcă ele sunt puse, este trecerea de pietoni şi după aceea urmează un gard, îl obligă pe pieton să se deplaseze ca să treacă, să meargă în continuare.

Eu vă solicit, domnule primar, să vă opriţi aici cu dispunerea gardurilor prin municipiu, mai ales că o faceţi pe banii cetăţenilor şi împotriva lor, mai ales că multe din desfiinţările acestea nu au raţionalitate absolut deloc, oricum o anunţ public că pentru şedinţa viitoare voi iniţia un proiect de hotărâre, nu am crezut că voi fi obligat s-o fac, să reînfiinţăm anumite treceri de pietoni. Ştiu că veţi zice, probabil, că nu e de competenţa consiliului o problemă atât de măruntă, dar nu există altă modalitate pe care o am ca şi consilier şi bănuiesc că nici dumneavoastră, fiindcă nu ascultă nimeni, oricum împotriva normalităţii, evidenţei, cine şi-a propus să meargă înainte, merge înainte în direcţia aceasta, mai ales că de multe ori ajutăm şi noi pe domnul primar prin aprobările pe care le dăm aici, cu acel proiect de trecere supraterană, de pasarelă pietonală pe strada Libertăţii, iarăşi un proiect absolut aiuritor pentru urbea noastră, dar sigur, s-a aprobat, aştept să-l vedem pentru a se bucura şi cetăţenii de el. Mă opresc aici. Vă mulţumesc!Domnul consilier Illyes Istvan: două probleme aş dori să ridic: una este la şcoala mică care acum intră în reparaţie. V-aş ruga ca direcţia de profil să delimiteze exact suprafaţa curţii, deci teritoriul arondat acestei şcoli pentru că acolo au fost discuţii cu locatarii blocului care este lângă şcoală. După ce este clarificat, exact suprafaţa care este arondată blocului, după aceea să se repare şi gardurile, în primul rând pentru siguranţa copiilor, şi-n al doilea rând pentru aspectul acestui spaţiu al şcolii care o să arate altfel după reparaţii, decât cum arată acum.

A doua problemă: nu ştiu ce raţionament a condus la desfiinţarea staţiei de autobuz pe strada Gării, în faţa Policlinicii. Dacă ar fi fost acolo un restaurant nu aş fi zis nimic. Numai că acolo se duc oameni bătrâni, rupţi, de-i vai de capul lor, şi ruta autobuzului linia 3 în special şi 1 care s-a oprit până nu demult acolo unde a fost staţia, aducea o sumedenie de bolnavi care foarte greu se mobilizează. E drept că este mai încolo cu vreo 75 m – 100 m o staţie pe cealaltă stradă, dar pentru un om care are gips în picioare este o distanţă mare. De aceea vă spun că ar trebuie regândit acest lucru şi reînfiinţat, să se facă acolo o alveolă ca să nu conturbe circulaţia şi atunci venim în întâmpinarea nevoilor cetăţenilor oraşului nostru, având în vedere că avem o singură Policlinică, un ambulator de specialitate unde se poate merge pentru diverse afecţiuni sau pentru diverse nevoi. Vă mulţumesc!Domnul consilier Filip Moisil: aş veni cu două probleme, una: în ceea ce priveşte partea de program pentru cei care au, nu ştiu, activităţi non stop sau până la o anumită oră, special zona Decebal cu strada Ursului. Sunt acei cetăţeni din zona Hermes-ului care se plângeau, nu ştiu, există un non stop, cred că non- stop e, unde era afişajul înainte la cinematograf, chiar pe colţ Hermes cu Ursului, vis-a-vis de Motovelo. Probabil că acum se răceşte vreme şi lumea n-o să mai iasă afară. De multe ori la 2 – 3 noaptea, probabil că merge lumea şi mănâncă un sandwich sau ce mănâncă acolo, dar de multe ori iese cu berea pe trotuar, şi acolo şi încă în vreo două locuri în oraş unde există genul acesta de fast food.

Şi a doua problemă ar fi zona între blocuri unde există spaţii de joacă: după cum ştiţi prea puţin au copiii acces în curtea şcolilor şi de multe ori se concentrează pe aceste spaţii de joacă dar mai apar şi neveniţi acolo, începând de la oameni care sunt cu capul plin de licoarea lui Bachus sau sunt alţii, cei care ajung pe la tomberoane şi intră în acel spaţiu de joacă şi copiii de multe ori vin plângând acasă, sau îi agresează sau îi alungă de acolo. Deci de asta aş vrea ca Poliţia comunitară să aibă, probabil că are şi traseu prin zonele dintre blocuri, dar să fie poate mai deasă după ora două – trei după masă. Mulţumesc!Domnul consilier Seserman Sorin Alin: domnule primar, în Piaţa Mihai Eminescu există o construcţie tip amfiteatru, pentru localizare, unde e Agenţia de dezvoltare rurală Saphard, nu ştiu care e regimul juridic, dar acea construcţie e în descompunere, copiii acolo se joacă cu bucăţi de beton pe care le iau foarte uşor şi cred că ar trebui intervenit. Chiar în zona respectivă de multe ori găsesc bucăţi de ţiglă spartă pe jos şi cred că şi aici ar trebui luate câteva măsuri, nu doar să trimitem o adresă asociaţiilor de proprietari, şi chiar serviciu, eventual din primărie, să facă câteva verificărilor pentru sezonul care vine.

Şi încă o întrebare de data aceasta: aş vrea să ştiu investiţia care se derulează acum în Viişoara, respectiv realizarea unor trotuare, e realizată de Direcţia de Servicii Publice sau de o firmă privată, fiindcă nu-mi amintesc să fi aprobat în buget o listă de investiţii cu acea sumă de bani. Mulţumesc!

Domnul consilier Molnar Laurenţiu Dănuţ: mulţumesc, doamna preşedintă! Cinci probleme într-o ordine aleatorie: prima dintre ele, atitudinea concesionarului de ridicări auto faţă de cetăţenii contravenienţi. Domnule primar, vreau să vă atrag atenţia asupra faptului că angajaţii firmei care ridică maşini în municipiul Bistriţa, atunci când întâlnesc un astfel de contravenient au o atitudine cel puţin execrabilă. E real că acele persoane au încălcat o normă legislativă stabilită de către consiliul local, dar asta nu merită că merită să fie trataţi la modul cum sunt trataţi. Ceea ce mi se pare şi mai grav, şi dacă doriţi vă pot aduce şi un proces-verbal de contravenţie în acest sens, este şi faptul că Poliţia Comunitară a municipiului Bistriţa ţine isonul celor de la ridicări în sensul că, şi o să vă aduc ca să-l vedeţi procesul-verbal, în care se scrie, este amendat un cetăţean pentru că „a adus atingere onoarei firmei”, de parcă firma are onoare, şi aici este o problemă deja cu agentul de poliţie comunitară. V-aş ruga, prin urmare, am auzit din trei sau patru locuri diferite, vă pot aduce şi acte în acest sens, să aveţi o întâlnire cu reprezentanţii firmei de ridicări, să le atrageţi atenţia acestora că ei au de făcut o treabă, nu de insultat cetăţenii municipiului.

A doua problemă care vreau s-o aduc în atenţia dumneavoastră este cea invocată de un grup de cetăţeni din Unirea. Ştim cu toţii că, clădirea căminului cultural a fost restituită Bisericii Evanghelice din Bistriţa. Din câte am înţeles aceasta a înstrăinat mai departe unei persoane private respectiva clădire. Întrucât nu ştim cine este noul proprietar, persoanele, grupul respectiv deci cel puţin din localitatea Unirea ne roagă, şi transmit mai departe rugăminte, de a identifica, în măsura în care este posibil, noul proprietar, pentru a se putea stabili cu acesta, contra cost, în mod evident, dacă există posibilităţi de utilizare în continuare, cel puţin pe o perioadă de timp până se găseşte altceva, a respectivei clădiri, în scopul pentru care ea era utilizată până acum, organizare de activităţi cu caracter cultural, sau uneori nunţi, cumetrii, botezuri.

O a treia problemă: aş ruga domnule primar, ca până la şedinţa următoare să-mi prezentaţi un raport cu privire la îndeplinirea prevederilor Hotărârii de Consiliu local nr.216 din octombrie 2009 iniţiată de subsemnatul, pentru unele măsuri privind menţinerea curăţeniei oraşului respectiv, vă aduceţi cu siguranţă aminte, montarea unor coşuri de gunoi, la anumită distanţă, pe toate străzile, întrucât la un an după adoptarea hotărârii, nu am văzut nici măcar un coş în plus, aş dori să ştiu în ce stadiu sunteţi cu punerea în aplicare a hotărârii.

O altă problemă este cea legată de mutarea staţiei de autobuz a liniei 2 care era vis-a-vis de Palatul de justiţie, în faţa imobilului de pe str. Alba Iulia nr.8, la vreo 300 metri mai în jos pe stradă până în faţa bisericii unui cult din Bistriţa. staţia de acolo a fost desfiinţată deşi deservea foarte multă lume, erau foarte mulţi angajaţi din Palatul de justiţie, fiind avocat acolo m-au interpelat pe această temă. Mai erau şi oamenii care aveau drum peste Podul Budacului, care simt în mod concret lipsa acelei staţii de acolo, care a fost mutată fără un acord al consiliului local, nu ştiu în ce condiţii şi cum, solicitarea este de a fi reinstalată, să zic aşa, acea staţie de autobuz, la intrarea pe str. Alba Iulia.

O ultimă problemă, domnule primar, aş dori să mă gândesc dacă este necesar sau oportun să promovez o hotărâre de consiliu local cu privire la concesionarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpâni. În această vară am avut mai multe reclamaţii şi pe ziare online cu sute de accesări şi sute de luări de opinie, cu privire la faptul că adăpostul pentru câini fără stăpâni din municipiul Bistriţa este gestionat, se susţine, sub orice critică, am fost şi eu la un moment dat acolo şi am constatat cu ochii mei că cel puţin din punct de vedere al igienei, aceasta lasă total de dorit. Era stratul de gunoi, de excremente, de fapt, de câine, de câţiva centimetri, ceea ce pentru mine era o dovadă a faptului că, cred că de cel puţin o lună nimeni acolo nu a mai făcut curăţenie. De aceea aş dori să am la dispoziţie toate datele, respectiv bază tehnică, obiect de activitate, câţi câini sunt acolo, câte persoane îi îngrijesc şi aşa mai departe, şi mai ales cu ce costuri, pentru a vedea în ce măsură este sau nu necesar şi oportun, ca acest serviciu, dacă noi nu suntem în stare să-l facem ca lumea, să îl concesionăm altei persoane pentru că Ordonanţa de Urgenţă nr.155 din 2001 ne oferă această posibilitate. Vă mulţumesc!

Doamna consilier Calo Viorica – preşedintele de şedinţă: aş avea şi eu o interpelare de făcut, domnule primar, în legătură cu iluminatul a două străzi din oraşul Bistriţa, Gheorghe Dima şi Dinu Lipatti, am avut două – trei persoane de pe această stradă care au venit la mine şi mi-au spus că în acea zonă pot să-şi dea în cap când te duci acasă şi nu numai. Deci nici Dinu Lipatti şi nici Gheorghe Dima nu au iluminat absolut deloc, o persoană chiar s-a dus acasă cu doi copii pe Gheorghe Dima şi a intrat în casă şi şi-a găsit un hoţ în casă, a dat nas în nas cu hoţul. Domnul primar, vă rugăm să faceţi ceva în acea zonă să nu se mai întâmple aşa ceva că s-ar putea să se întâmple totuşi ceva necazuri oamenilor. Mulţumesc frumos!

Domnul consilier Rusu Andrei: aş vrea foarte pe scurt dacă domnul primar are informaţii suplimentare să ne comunice chiar astăzi, din câte am auzit deocamdată şi ar fi bine ca să nu evolueze, să nu avanseze câteva proiecte de investiţii importante, zic eu pentru oraş, să ne comunice dacă la nivelul executivului primăriei au venit solicitări cereri de certificate de urbanism sau pentru autorizare pentru dezvoltări în zona fostelor sere la ieşirea spre Bârgău pe dreapta, un centru comercial Kaufland din câte înţeleg.

O altă zonă, dacă puteţi să ne spuneţi dacă aţi primit solicitări pentru zona demolată deja, fosta UCTA, dacă sunt, cunoaşteţi intenţiile proprietarului, ce vrea să dezvolte în acea zonă?

A trei zonă ar fi centrală, pe Bulevard, pe Decebal, clădirea unde a fost nu PROMET, cei de la Beclean, Dan Vasile, RAPID, în zona RAPID – ului, fiindcă acolo nu se mai desfăşoară activităţi industriale în acest moment.

Fabrica de lapte, zona fabricii de lapte, văd că este demolată clădirea parţial, e moloz mult, e mizerie, şi desigur, zona CPL – ului. Deci dacă la noi, în consiliul local încă nu s-a venit cu nici o solicitare, dacă dumneavoastră aveţi informaţii suplimentare despre ce anume investiţii se doreşte în aceste zone pe care vi le-am enumerat. Vă mulţumesc!Doamna consilier Calo Viorica – preşedintele de şedinţă: delegaţii săteşti dacă aveţi ceva întrebări, interpelări?

Domnul Gavrilaş Gavrilă, delegat sătesc al localităţii componente Sigmir: aş avea o rugăminte şi o propunere: am depus la Ocolul silvic Bistriţa un tabel cu oamenii care doresc lemne de foc. Solicitaţi oamenii în Sigmir vă spun că aşa ceva încă nu a fost solicitat de ei, 350 – 400 mc ne-ar trebui lemn de foc. Dacă s-ar putea undeva la un preţ mai convenabil. Sunt nişte lemne marcate într-adevăr, de anul trecut, d-apoi sunt plopi de 2 mc de 3 mc, poţi să-i dai la o femei un plop din acela şi ai înţărcat-o de lemne de foc. Trebuie undeva să ia în jur de vreo 50 lei/mc, cincizeci şi ceva, şi dacă s-ar putea să se dea cât de repede, acum cât e timpul acesta, că după aceea plouă şi vă daţi seama, dacă se dă în zona aceea către Caila, e foarte greu de adus, trebuie să treci peste locurile oamenilor, numai probleme avem. Această problemă ne-ar durea la Sigmir, restul toate sunt bune şi frumoase. Vă mulţumesc!


Yüklə 0,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə