Current Studies in Romanian LinguisticsYüklə 177,66 Kb.
səhifə1/4
tarix27.10.2017
ölçüsü177,66 Kb.
#17178
  1   2   3   4

Current Studies in Romanian Linguistics1

Comparative Romance Linguistics Bibliographies

Volume 61 (2012)

Brian Imhoff

Texas A&M University


Abramciuc, Maria. 2011. Componente și funcții ale „discursului repetat” în romanul Din calidor. O copilărie basarabeană de Paul Goma. Anuar de lingvistică și istorie literară 51: 77-81.

Afloroaei, Ștefan. 2011. Un proiect exemplar de filosofie a limbajului. Anuar de lingvistică și istorie literară 51: 83-93.

Agache, Liliana. 2011. Pagini de lingvistică. București: Pro Universitaria.

Albu, Elena. 2012. Litota în discursul politic. In Stoica et al. 2012: 23-34.

----. 2011. Dubla negație în discursul politic. In Zafiu et al. 2011.2: 9-18.

Aldea, Maria. 2011. Mărci ale variației lingvistice în Lexiconul de la Buda (1825). In Zafiu et al. 2011.1: 401-409.

----. 2011. Mijloace de realizare a explicării în Dialogul pentru începutul limbii române între nepot și unchiu de Petru Maior. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 15-22.

Alexandrescu Voicu, Ileana. 2011. Formele ironiei în organizarea discursului literar postmodernist. In Zafiu et al. 2011.2: 19-25.

----. 2011. Lexicul în operele literare din manualele școlare și în limbajul virtual al elevilor. In Nedelcu et al. 2011: 9-14.

Álvarez-Noreña Cueva, Edgar. 2011. Una breve cronología de los estudios fraseológicos comparados español-rumano. Language and literature: European landmarks of identity 9: 511-517.

Amza, Raluca-Maria. 2011. Structura interacțională a unei conversații online. In Zafiu et al. 2011.2: 27-32.

Andrei, Cristina Maria. 2011. Importanţa testelor consecvente în achiziţionarea corectă a unei limbi străine. Limbi străine aplicate (Actele, Craiova) 7.2: 11-16.

Anton Martineac, Mihaela Delia și Angela Cozmei Robu. 2011. The noun in the Hutsul speech from north-eastern Romania. Lingvistică (Analele, Craiova) 33.1-2: 280-290.

Apostolatu, Ionel. 2011. Dictionarium valachico-latinum. Primul dicționar al limbii române, document de inestimabilă valoare istorico-filologică. Anuar de lingvistică și istorie literară 49-50(2009-2010): 131-143.

Arapi, Ina. 2012. Über die gemeinsamen grammatikalischen und lexikalischen Elemente des Aromunischen, Rumänischen und Albanischen auf der Basis einer modernen Grammatik. Philologica Jassyensia 8.1 (15): 99-112.

Arjoca-Ieremia, Eugenia. 2011. Relations actantielles, généricité et engagement énonciatif: le pronom indéfini «on» et ses correspondants roumains. Studii de lingvistică (Oradea) 1: 29-44.

Arpenti, Doina. 2012. Bilingvism și contact lingvistic în sânul emigrației românofone din Italia. Limba română (Chișinău) 22.7-8: 116-123.

Arsinevici, Adrian. 2011. Citind, traducând (și editând) «frică» și «cutremur». In Felecan și Felecan 2011: 571-578.

Atanasov, Radu-Mihail. 2011. Calcuri lingvistice meglenoromân după limbile balcanice. Studii şi cercetări lingvistice 62.2: 227-240.

Avram, Andrei. 2011. O particularitate morfonologică a graiurilor dacoromâne de vest: sg. «unchi» - pl. «unţi». In Marin și Răuțu 2011: 55-62.

----. 2011. Reflexele grupelor consonantice [litera x, v] în cuvinte românești împrumutate din vechea slavă și din slavonă. Limba română 60.1: 4-9.

----. 2011. Studii de fonologie generală. București: Academia Română.

----. 2011. Trunchierea numelor de persoană în limba română. In Zafiu et al. 2011.1: 11-18.

Avram, Larisa și Martine Coene. 2011. Achiziția cliticelor pronominale în română vorbită de copii: rolul accesibilității discursive, al opționalității și al morfosintaxei. In Zafiu et al. 2011.1: 19-28.

----. 2011. Early non-finite forms in child Romanian. Revue roumaine de linguistique 56.4: 347-370.

Badea-Voiculescu, Oana. 2011. Abordarea textelor tehnice de specialitate. Limbi străine aplicate (Actele, Craiova) 7.2: 23-27.

----. 2011. Adaption of English-origin words to the Romanian phonological and graphical system. Language and literature: European landmarks of identity 9: 50-55.

----. 2011. Medical terms used denotatively in the Romanian written press. Lingvistică (Analele, Craiova) 33.1-2: 32-38.

Bahnaru, Vasile. 2011. Ascensiunea în descensiune a limbii române în Basarabia. Iași: Princeps Edit.

----. 2011. Conceptul de câmp semantic în lexicologia modernă (cu referire specială la studiile lui Eugeniu Coșeriu). Anuar de lingvistică și istorie literară 51: 95-103.

Baltă, Silvia Nicoleta. 2011. Scurt istoric al vocabularului cromatic în limba română. In Nedelcu et al. 2011: 15-27.

Bara, Mariana. 2011. Standardizarea terminologiei de specialitate. In Nedelcu et al. 2011: 29-52.

Barbu, Iulia. 2012. «Verba dicendi» din română care nu admit discurs citant: dificultăți de interpretare. In Stoica et al. 2012: 47-55.

----. 2011. «Verba dicendi» latine care desemnează noțiunea «a pălăvrăgi». In Felecan și Felecan 2011: 325-332.

Barbu, Violeta. 2011. „Pașaport pentru paradis”: cărțile de iertare patriarhale («συγχωροχ ρτια, indulgentia») din colecțiile BAR. Limba română 60.1: 10-25.

Barbu Mititelu, Verginica. 2011. Organizarea lexicală. O perspectivă computaționistă. In Nedelcu et al. 2011: 53-62.

Barbu-Chirimbu, Adina. 2011. Considérations sur les calques linguistiques, modèles pris à l’anglais dans le langage communautaire. Language and literature: European landmarks of identity 9: 56-59.

Barceló i Taberner, Margalida și Enric Serra i Casals. 2010. Aproximació a la llengua romanesa i al seu context sociocultural. Innovib 1: 297-322.

Bardu, Nistor. 2011. «Vin bărbaţii!». Despre un grup distinct de aromâni dobrogeni originari din Albania: moscopolenii. In Marin și Răuțu 2011: 63-68.

Băcilă, Forina-Maria. 2011. Valențe semantice ale adjectivului «alb» în volumul Osana. Osana de Traian Dorz. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 39-46.

Bădescu, Ilona. 2011. Câteva observații asupra formelor verbale pasive din româna secolului al XVI-lea. Lingvistică (Analele, Craiova) 33.1-2: 291-297.

----. 2011. Mijloace lingvistice pentru exprimarea noțiunii de a înceta din viață in limba română actuală. Limbi și literaturi romanice (Analele, Craiova) 15.1: 97-111.

----. 2011. Périphrases du futur dans le daco-roumain du XVIe siècle. Limbi străine aplicate (Actele, Craiova) 7.1: 24-36.

----. 2011. The expression of anteriority in the 16th century Romanian language: the indicative analytic forms. Language and literature: European landmarks of identity 9: 60-66.

Bălan-Mihailovici, Aurelia. 2011. Despre traducerea numelor de plante în limba română. Dacoromania 16.2: 176-177.

Bălășoiu, Cezar. 2011. Rolul discursului direct liber în Jurnalul fericirii de N. Steinhardt. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 47-60.

Bănica, Gheorghe. 2011. Porquoi est-ce que les mots disparaissent de la langue? Language and literature: European landmarks of identity 9: 67-70.

Bărbulescu, Ioana Mariela. 2011. Studii de frazeologie comparativă în limbile română și sârbă. Frazeologisme substantivale. Romanoslavica 47.1: 91-99.

Bărdășan, Gabriel. 2011. Elemente lexicale moștenite sau creații interne ale istroromâne? In Felecan și Felecan 2011: 35-48.

Băsășoiu, Cezar. 2012. Rinul se varsă în mare: ștergerea mărcilor enunțiative în procesul de îmbogățire a unui discurs fondator. In Stoica et al. 2012: 56-68.

Belinschi, Elena. 2011. Corelația dintre omogenitate și varietate. Anuar de lingvistică și istorie literară 51: 105-110.

Bentea, Anamaria. 2012. Subject vs. object relatives: what can Romanian children tell us about their acquisition? Revue roumaine de linguistique 57.2: 203-218.

Berbinski, Sonia. 2011. L’item discursif. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 61-68.

Bercaru, Anca-Maria. 2011. Raporturi antroponimice sârbo-române. Criterii și metode. Romanoslavica 47.1: 17-26.

Bercea, Niculina. 2012. Procese eliptice în proza lui Mircea Horia Somionescu. In Stoica et al. 2012: 69-76.

Bidu-Vrânceanu, Angela. 2012. Termilologie pragmatică. In Stoica et al. 2012: 77-83.

----. 2011. Metafora terminologică. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 69-76.

Biriș, Gabriela. 2011. Le classificateur dérivatif roumain «-iza»: quelques observations. Limbi străine aplicate (Actele, Craiova) 7.1: 37-45.

----. 2011. Variație lingvistică în DOOM2: aspecte lexicale. Lingvistică (Analele, Craiova) 33.1-2: 298-313.

Boboacă, Iuliana-Valentina. 2011. About the relationship between modality and aspect in Old Romanian language. Language and literature: European landmarks of identity 9: 71-74.

Boc, Ovidiu. 2012. Catalogul manuscris al bibliotecii lui Ștefan Meteș. Revista Transilvania 5-6: 117-121.

Boerescu, Pârvu. 2011. Cuvinte româneşti cu „etimilogia necunoscută”: «teafăr». Studii şi cercetări lingvistice 62.2: 211-226.

----. 2011. Dificultăți ale etimologiei limbii române: «abur». Limba română 60.2: 193-216.

Bogdan Oprea, Helga. 2011. Ipostaze ale variației lingvistice în domeniul gramaticii. Studiu de caz: variantele morfologice. In Zafiu et al. 2011.1: 29-56.

----. 2011. Relatinizarea limbii române. Privire generală: accepții, delimitări, aspecte. București: Universitatea din București.

Bojoga, Eugenia. 2012. Cultul pentru limba română în paginile ziarului Cuvânt Moldovenesc. Limba română (Chișinău) 22.9-10: 122-134.Borbély, Ana. 2011.Variabilitate şi schimbare: tendinţe în alegerea numelor de botez la românii din Ungaria în secolele al XVIII-al XX-lea. In Marin și Răuțu 2011: 69-80.

Botnaru, Ana-Maria. 2011. Doi termeni generici de origine latină; «pădure» și «arbore». In Felecan și Felecan 2011: 193-199.

----. 2011. On the Romanian terms «zăvoi» and «dumbravă». Lingvistică (Analele, Craiova) 33.1-2: 58-62.

----. 2011. Trei termeni arboricoli de origine latină: «plop», «tei» şi «salcie». In Marin și Răuțu 2011: 81-88.

Brad Chisacof, Lia. 2011. Împrumuturile interdialectale din perspectiva amestecului de cod. In Vătășescu 2011: 107-117.

Brăescu, Raluca. 2012. Adjectivul în română. Sintaxă și semantică. București: Universitatea din București.

Brâncuș, Grigore. 2012. Valorile perfectului simplu în La Lilieci. In Stoica et al. 2012: 84-86.

----. 2011. Elemente autohtone în toponimia Olteniei. Studii şi cercetări lingvistice 62.2: 241-252.

----. 2011. Nume de persoane în La lilieci. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 77-82.

Bugheșiu, Alina. 2011. The semiotics and pragmatics of trade names. In Zafiu et al. 2011.2: 33-42.

Burac, Constantin. 2012. Comisul Dimitrie Balica și identitatea românilor. Limba română (Chișinău) 22.9-10: 141-153.

Burci, Iustina. 2011. Antroponime feminine în catagrafia Moldovei de la 1772-1773. Romanoslavica 47.1: 43-52.

----. 2011. Noms de famille – doubles et triples – dans l’anthroponymie actuelle de Jassy. Philologica Jassyensia 7.2 (14): 163-175.

----. 2011. Onomastica firmelor din județul Dolj. Lingvistică (Analele, Craiova) 33.1-2: 76-83.

----. 2011. Varietatea semantică a termenilor geografici populari româneşti. In Marin și Răuțu 2011: 89-96.

Bursuc, Alina. 2011. Terminologia botanică din perspectivă coșeriană. Anuar de lingvistică și istorie literară 51: 111-119.

Busuioc, Monica. 2011. Consideraţii generale asupra variantelor din Dicţionarul limbii române. In Marin și Răuțu 2011: 97-102.

Butiurcă, Doina. 2012. Locuțiuni/Expresii și tipare cognitive. Limba română (Chișinău) 22.3-4: 41-46.

----. 2012. „Mărturie rațională” (origine) și model conceptual în limbajul religios. Limba română (Chișinău) 22.1-2: 74-79.

----. 2011. «Digitus / finger»: pattern semantic și pattern conceptual în frazeologismele cvasispecializate și de valorizare intelectuală. Limba română (Chișinău) 21.9-10: 34-40.

----. 2011. Expresiile idiomatice în contextul antropologiei culturale. In Nedelcu et al. 2011: 63-68.

----. 2011. Limbajul mâinii – cartea de morală a ființei umane. Limba română (Chișinău) 21.11-12: 105-110.

Butnaru, Daniela. 2011. Aspects of the formation of typonyms from the Neamț River Basin. Philologica Jassyensia 7.1 (13): 39-46.

Butuc, Petru. 2011. Reconsiderări privind statutul gramatical al particulei în limba română. Limba română (Chișinău) 21.9-10: 26-33.

Camara, Iosif. 2011. Singularul «cer» în cele mai veche versiuni românești ale orației dominicale. Text și discurs religios 3: 123-130.

Caraman, Viorica-Ela. 2012. Președintele Republicii Moldova la Casa Limbii Române Nicolae Timofti: „este o crimă să urăști o limbă în care a creat un geniu”. Limba română (Chișinău) 22.7-8: 6-10.

Catană-Spenchiu, Ana. 2012. Eugen Coseriu și dezvoltarea fenomenului traductologic. Revista Transilvania 7: 87-93.

Călărașu, Cristina. 2012. Interacțiunea verbală literar / regional în epoca globalizării. Studiu de caz. In Stoica et al. 2012: 96-100.

----. 2011. Aspecte ale utilizării cazului vocativ în unele texte religioase. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 83-88.

Călburean, Liviu. 2011. Les verbes auxi-modaux et la prédication. Language and literature: European landmarks of identity 9: 50-56.Căprioară, Cosmin. 2011. Graiuri dacoromâne în contact (cu privire la punctul 872 din ALRR–Munt., Dobr.). In Marin și Răuțu 2011: 103-112.

Cătălin Nicolau, George. 2012. Periodizarea istoriei limbii române în concepția lui G. Ivănescu. Perspectivă. Revista Transilvania 7: 28-34.

Celac, Alina. 2011. Terminologia păstoritului în graiurile dacoromâne sudice din perspectivă diacronică (pe baza ALR II şi NALR). In Marin și Răuțu 2011: 113-130.

Celac, Victor. 2012. Despre metodă în lexicografie și un studiu de caz: biografia sintagmei «casa scării». In Stoica et al. 2012: 101-114.

----. 2011. Etimologia dubletelor «(a) cúre» - «(a) curá» < lat. «currere» sau «colare»? In Marin și Răuțu 2011: 131-144.

Cepraga, Dan Octavian. 2011. Metrica i sintassi negli endecasillabi di Eminescu. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 89-102.

Cepraga, Lucia. 2011. Importanța limbii latine pentru onomastica economică. Limba română (Chișinău) 21.11-12: 44-50.

Cerban, Mădălina. 2011. Dependenţele sintactice în cadrul construcţiei relaţionale. Limbi străine aplicate (Actele, Craiova) 7.2: 46-53.

Chelaru-Murăruș, Oana. 2011. Despre culori și nuanțe în epoca globalizării. Noi termeni cromatici în română actuală (Studiu de caz: «gri» și «maro»). In Zafiu et al. 2011.1: 183-196.

----. 2011. Pentru o poetică neomodernistă a „figurativității” – comparațiile lui Nichita Stănescu. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 103-124.

Chelaru-Murăruș, Oana. 2012. Mâncăm „cu stil”: denumiri metaforice în limbajul culinar românesc. In Stoica et al. 2012: 115-125.

Chelaru-Murăruș, Oana, Maria Cvasnîi Cătănescu, Claudia Ene, Camelia Ușurelu și Rodica Zafiu (eds). 2011. Text și discurs. Omagiu Mihaelei Mancaș. București: Universitatea din București.

Chircu, Adrian. 2012. L’adverbe roumain dans la perspective romane. Revue roumaine de linguistique 57.1: 83-92.

----. 2011. Adverbul de timp în ALiR. Harta „Aujourd’hui.” In Marin și Răuțu 2011: 145-150.

----. 2011. Despre diminutivarea substantivelor neologice în limba română actuală. In Nedelcu et al. 2011: 69-79.

----. 2011. Despre mod, în «fel și chip». Observații asupra gramaticalizării adverbiale a unui substantiv, rom. «chip». In Zafiu et al. 2011.1: 57-66.

Chiricu, Iuliana. 2012. Condiții de reușită a discursului raportant. In Stoica et al. 2012: 126-134.

Chirilă, Adina. 2011. Antim Ivireanul, Predoslovia Psaltirii Slavone (București, 1694). In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 125-140.

Chivereanu, Maria. 2011. Particularités phonétiques dans le conte de fées populaire roumain. Limbi străine aplicate (Actele, Craiova) 7.1: 105-110.

----. 2011. Temporal aspects in the Romanian fairy-tale. Language and literature: European landmarks of identity 9: 75-77.

Chivu, Gheorghe. 2012. Fapte de limbă vorbită în Occisio Gregorii Vodae, prima piesă de teatru scrisă în limba română. In Stoica et al. 2012: 135-142.

----. 2012. Scriul religios, componentă definitorie a culturii vechi românești. Dacoromania 17.1: 54-67.

----. 2011. Două „cântece bețivești” la sfârșitului secolului al XVIII-lea. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 141-148.

----. 2011. Înnoirea lexicului literar la începutul secolului al XIX-lea. Considerații asupra unui glosar de neologisme alcătuit de Gh. Asachi. In Nedelcu et al. 2011: 81-96.

----. 2011. Primul lexicon geografic italo-român și interpretarea grafemelor din textele vechi românești. Limba română 60.1: 26-32.

----. 2011. Terminologia părților corpului în scrieri vechi românești. In Felecan și Felecan 2011: 147-157.

----. 2011. Textele românești scrise cu litere latine și modelul ortografic latinesc în cultura românească veche. In Zafiu et al. 2011.1: 411-422.

Ciama, Adriana. 2011. Analyse comparative des verbes de déplacement allatifs: roum. «a ajunge» / «a sosi» et leur équivalent port. chegar. Revue roumaine de linguistique 56.2: 137-157.

Ciobanu, Anatol. 2011. Evoluția limbii în viziunea lui Eugeniu Coșeriu. Anuar de lingvistică și istorie literară 51: 121-133.

Ciocanu, Ion. 2012. Contribuția lui Nicolae Mătcaș la cultivarea limbii române. Limba română (Chișinău) 22.3-4: 30-34.

----. 2011. Nicolae Corlăteanu – practician și teoretician al cultivării limbii. Limba română (Chișinău) 21.9-10: 169-174.

Ciolac, Marina. 2012. Comunicarea teledifuzată. Analiză sociolingvistică și sociopragmatică a corpusului. București: Universitatea din București.

----. 2011. La communication télédiffusée. București: Universitatea din București.

Ciolăneanu, Roxana. 2011. Aspecte ale variației semantice în terminologia de marketing. In Zafiu et al. 2011.1: 197-203.

----. 2011. Dinamica relației «marcă – brand» în terminologia românească de marketing. In Nedelcu et al. 2011: 87-96.

Ciornei, Anuța-Rodica. 2012. Calcul în sfera fitonimiei biblice românești. Revista Transilvania 3: 58-63.

Coja, Ion. 2011. Unu în limba română: exercițiu de lingvistică consonantistică. București: Semne.

Cojocaru Andronache, Liliana Florina. 2011. Paralelisme, aspecte convergente și divergente ale calcului lingvistic în română și italiană. In Zafiu et al. 2011.1: 205-211.

Colăcel, Georgeta. 2011. (Re)Metaphorisation and Demetaphorisation in the Romanian informatics language. Philologica Jassyensia 7.2 (14): 177-190.

Comșulea, Elena. 2011. Din istoria Dicționarului limbii române. Dacoromania 16.2: 132-137.

Constantinescu, Mihaela. 2012. Umor politic românesc în perioada comunistă. Studiu de caz pe un corpus autentic. In Stoica et al. 2012: 178-188.

----. 2011. Sugestii de analiză a umorului literar. In Nedelcu et al. 2011: 97-109.

----. 2011. Umorul ca strategie a (im)politeții. In Zafiu et al. 2011.2: 261-269.

Constantinovici, Simona. 2011. Aspecte ale sinonimiei în textul poetic arghezian. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 161-176.

Cornilescu, Alexandra și Alexandru Nicolae. 2011. Nominal peripheries and phase structure in the Romanian DP. Revue roumaine de linguistique 56.1: 35-68.

----. 2011. On the syntax of the Romanian indefinite pronouns «unul» and «altul». In Zafiu et al. 2011.1: 67-94.

----. 2011. Romanian possessives: adjectives or pronouns? A comparative perspective. In Nedelcu et al. 2011: 111-143.

Cosma, Dorin. 2010. Corespndențe semantice și sintactice între prepoziții din limba franceză și limba română. Cluj-Napoca: Univ. Clujeană.

Coșciug, Angela. 2011. Le concept du texte chez Eugenio Coseriu. Anuar de lingvistică și istorie literară 51: 143-151.

Coșeriu, Eugeniu. 2012. Despre așa-zisa „limbă moldovenească.” Limba română (Chișinău) 22.9-10: 6-16.

Cotfas, Maria Aurelia. 2011. A closer look at (lack of) obviation phenomena in Romanian subjunctive complements. Bucharest working papers in linguistics 13.1: 27-48.

Cozgarea, Ana Marina. 2011. The early modern Romanian discourse in physics of electricity. Studii și cercetări filologice: limbi străine aplicate 10: 194-201.

Crețu, Ioana-Narcisa. 2011. Aplicarea lingvisticii coșeriene în analiza structurilor din limba română. Limba română (Chișinău) 21.9-10: 15-25.

Crijanovschi, Andrei. 2012. Limba română și noi. Limba română (Chișinău) 22.5-6: 234-239.

Cristea, Dan, Gabriela Haja, Alex Moruz, Marius Răschip și Mădălin Pătrașcu. 2011. Statistici parțiale la încheierea proiectului e-DTLR – Dicționarul tezaur al limbii române în format electronic. In Zafiu et al. 2011.1: 213-224.

Cugno, Federica. 2011. Sui nomi dialettali delle malattie: alcune concordanze italo-romene. In Marin și Răuțu 2011: 151-174.

Cvasnîi Cătănescu, Maria. 2012. Analogia – stereotip argumentativ în Anonimul Brâncovenesc. In Stoica et al. 2012: 202-208.

----. 2011. „Rima” între tradiție și inovație. In Nedelcu et al. 2011: 145-154.

----. 2011. Simplitate vs. complexitate figurativă: enumerarea în poezia românească interbelică. In Chelaru-Murăruș et al. 2011: 177-186.

Dabu, Bianca. 2011. English loanwords on Romanian economic blogs. Language and literature: European landmarks of identity 9: 442-448.

Dascălu Jinga, Laurenția. 2011. De la enunț minimal la marcă discursivă: «mă rog». In Dascăla Jinga 2011: 332-354.

---- (ed). 2011. Româna vorbită actual (ROVA): corpus și studii. București: Academia Română.

Dănila, Elena. 2011. Probleme de gramatică a limbii române. București: Academia Română.

Dănilă, Elena și Marius Radu Clim. 2011. Preliminarii în realizarea unui corpus lexicografic românesc. In Zafiu et al. 2011.1: 225-232.

Dănilă, Elena, Marius Radu Clim și Ana Catană-Spenchiu. 2011. Towards a Romanian lexicographic corpus. Philologica Jassyensia 7.2 (14): 191-197.

Dănișor, Diana. 2011. La traduction juridique: les collocations en droit civil français et leur traduction en roumain. Limbi străine aplicate (Actele, Craiova) 7.1: 143-149.

Deleanu. Marcu Mihail. 2011. «Â» și «Î» în trei înscrisuri bănățene din 1902. In Felecan și Felecan 2011: 159-168.

---. 2011. Cuvinte de origine germană în graiul din Boiu. In Marin și Răuțu 2011: 175-192.

Diaconescu, Traian. 2011. Antim Ivireanul. Structura retorică și strategia argumentativă în Didahii. In Felecan și Felecan 2011: 201-205.

Dima, Cristina-Ioana. 2012. Un vocabulaire iroquois-roumain traduit au XVIIIe siècle. Revue roumaine de linguistique 57.3: 291-303.

----. 2011. „Coborârea Maicii Domnului la iad”. Criterii de clasificare. Limba română 60.1: 47-58.

Dimitrescu, Florica. 2012. Din nou despre datarea elementelor lexicale ale limbii române – cu privire specială asupra neologismelor. In Stoica et al. 2012: 209-226.

----. 2011. Note asupra unor denumiri din cromatica actuală. In Nedelcu et al. 2011: 155-164.


Yüklə 177,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin