Curriculum Vitae EuropeanYüklə 286,78 Kb.
səhifə2/5
tarix22.01.2018
ölçüsü286,78 Kb.
1   2   3   4   5

CĂRŢI DE AUTOR

1. Tentaţia lui Homo Europaeus. Geneza ideilor moderne în Europa Centrală şi de Sud-Est, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, 278p. ISBN 973-44-0008-8;

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura ALL, Bucureşti, 1998, 240p. ISBN 973-571-212-1; Ediţia a III-a revăzută, Polirom, Iaşi, 2006, 308 p. ISBN (10) 973-46-0347-7
Traducerea în limba engleză, în SUA

2. The Temptation of Homo Europaeus, East European Monographs Boulder, Colorado, Columbia University Press, New-York, 1993, Traducere de Dana Miu, 269 p. ISBN 0-88033-281-6.Premii/ Distincţii

Prima ediţie a cărţii a fost distinsă cu premiul “A.D. Xenopol” al Academiei Române, 1993.


Menţionare în topul naţional de carte realizat prin Programul Monitor 1998 (coord. Mircea Nedelciu ASPRO)

 • Locul 3 pe ţară cu Tentaţia lui Homo Europaeus…, la Categoria Non fiction/ Istorie, Politologie, Sociologie, Memorii, Jurnale, cf. “Curentul”, miercuri 17 iunie 1998, p.23.

 • Locul 5 pe ţară cu Tentaţia lui Homo Europaeus…, la Categoria Non fiction/ Istorie, Politologie, Sociologie, Memorii, Jurnale, cf. “Curentul”, miercuri 24 iunie 1998, p.21.

3. Vasile Maniu - Monografie istorică, Editura Facla, Timişoara, 1984, 210 p.


4. Convergenţe spirituale (Studii privind relaţiile culturale şi politice în Europa Centrală şi de Est, 1750-1850), Editura Eminescu, 1986, 214 p.
5. Istoria evreilor din România. Studii documentare şi teoretice, Editura Amarcord, Timişoara, 1996, 290p. ISBN 973-9244-09-2
6. Identităţi multiple în Europa regiunilor. Interculturalitatea Banatului/ Identités multiples dans l’Éurope des regions. L’Interculturalité du Banat, Hestia, 1997, 145p. ISBN 973-9192-61-6
7. Istoria evreilor din Banat. O mărturie a multi- şi interculturalităţii Europei Oriental-Centrale, Editura Atlas - Du Style, Bucureşti, 1999, 260 p. ISBN 973-99275-4-8
8. Ideologie şi Fantasmagorie. Perspective comparative asupra gîndirii politice în Europa Est-Centrală, Editura Polirom, Iaşi, 2001, 224 p. ISBN 973-683-560-X
9. Between Words and Reality: Studies on the Politics of Recognition and Changes of Regime in Romania, Council for Research of Values and Philosophy – The Catholic University of America, Washington, D.C., 2001, 200 p. ISBN 1-56518-161-1
10. Istorie Individuală vs. Istorie Colectivă. Prim-rabinul Ernest Neumann, O restituire de prof.univ.dr. Victor Neumann, Editura Marineasa, Timişoara, 2002, 111p. ISBN 973-8215-79-X
11. Neam, Popor sau Naţiune? Despre Identităţile Politice Europene, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2003. Ediţia a II-a adăugită, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2005, 229p. ISBN 973-669-154-3
12. Conceptually Mystified: East-Central Europe Torn Between Ethnicism and Recognition of Multiple Identities, Enciclopedică Publishing House, Bucharest, 2004, 230p. ISBN 973-45-0484-3
14. The End of a History: The Jews of Banat from the Beginning to Nowadays, The University of Bucharest Publishing House, Bucharest, 2006, 243 p. ISBN 973-737-135-6
15. Essays on Romanian Intellectual History, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2008, 227 p. ISBN 978-973-125-141-7
TRADUCERI

Conceptul de Istorie de Reinhart Koselleck, Traducere din germană în română (împreună cu Patrick Lavrits) şi studiu introductiv de Victor Neumann, (Cf. Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Band 2, Klett-Cota, 2004, pp. 625-717), Editura Universităţii Al. Ioan Cuza, Iaşi, 2005, 130 p. ISBN 973-703-082-6
EDIŢII COORDONATE
1. Identitate şi Cultură. Studii privind istoria Banatului, (Editor coordonator), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009.
2. Istoria României prin concepte. Perspective alternative asupra limbajelor social-politice, (Editor coordonator împreună cu Armin Heinen), Editura Polirom, Iaşi, 2010.
3. Cinci concepte ale gîndirii politice româneşti (Editor coordonator împrenă cu Henriete Richer), Editura Brumar, Timişoara, 2011.

STUDII

 1. Studii în volume colective
 1. Culture and Society. Structures, Interferences, Analogies in the Modern Romanian History, volum editat de Al. Zub, Editura Academiei Române, 1985, studiul: Rezeption und Einordnung der Geschechnisse im Banat des 18 Jahrhundert: Temesvarer Nachrichten, pp. 31-41.
 1. Românii în istoria universală, 1, ediţie de V. Cristian ş.a., Editura Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi, 1986, studiul: Luminile Renaşterii în Europa Centrală şi de Est, pp.122-152.
 1. Interferenţe culturale româno-germane- Rumänisch-deutsche Kulturinterferenzen. Volum îngrijit de Andrei Corbea, Octav Nicolae, Iaşi, Univ. "Alexandru Ioan Cuza", Catedra de Limbi Germanice, 1986, (Contribuţii ieşene de germanistică-Jassyer Beitraege zur Germanistik 4), studiul: Die Geschichte des Banats im Spiegel deutscher Historiographie der Neuzeit, pp.123-158.
 1. Cultură şi societate. Studii privitoare la trecutul românesc, volum îngrijit de Al.Zub, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, studiul: Repere luministe în Europa Centrală şi de Sud-Est, pp.158-179. ISBN 973-44-0065-7
 1. Revenirea în Europa, antologie de Adrian Marino, Editura Aius, Craiova, 1996, studiul: Ideea europeană, pp. 39-43. ISBN 973-9251-05-6
 1. Revenirea în Europa, antologie de Adrian Marino, Editura Aius, Craiova, 1996, studiul: Europa centrală — semnificaţia istorico-politică a conceptului, pp. 260-263. ISBN 973-9251-05-6
 1. Identitate/ alteritate în spaţiul cultural românesc, volum îngrijit de Alexandru Zub Editura Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi, 1996, studiul: Problema emancipării evreilor reflectată în cultura română modernă, pp. 293-323.
 1. Europa Centrală. Nevroze, Dileme. Utopii, ediţie Adriana Babeţi şi Cornel Ungureanu, Editura Polirom, Iaşi, 1997, studiul: Mitteleuropa între cosmopolitismul austriac şi conceptul de stat-naţiune pp. 144-157. ISBN 973-683-006-3.
 1. International Perspectives on Intercultural Education, volum editat de Kenneth Cushner, Kent State University, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1998, studiul: Intercultural Pedagogy as an alternative to Monocultural Oriented Education. The Case of Romania, pp. 170-185. ISBN 0-8058-2745-5
 1. Reinventând Europa, volum editat de Roxana Sorescu, Editura Du Style, Bucureşti, 1998, articolul: O întîrziere nemeritată, pp. 72-93.
 1. European Studies Today, editat de Dan Grigorescu şi Nicolae Păun, Editura Fundaţiei de Studii Europene, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj, 1998; studiul: Perspectives on the European Studies in Romania: the Training of Trainers, pp. 243-247. ISBN 973-98268-6-5
 1. Studii istorice româno-maghiare, volum editat de Lucian Nastasă, Institutul “A.D. Xenopol”, Iaşi, 1999, studiul: Educţia multi- şi interculturală prin intermediul manualelor de istorie, pp. 273-277. ISBN 973-9135-76-5
 1. The History of Polical Thought in National Context, volum editat de Dario Castiglione şi Iain Hampsher-Monk, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, studiul: National Political Cultures and Regime Changes in Eastern and Central Europe, pp. 228-247. ISBN 0-521-78234-1
 1. Caietele Echinox, volum colectiv editat de Ştefan Borbely, I, Universitatea “Babeş-Bolyai”- Editura Dacia, Cluj, 2001, studiul Perspective comparative asupra filozofiei multiculturale, pp. 55-71. ISBN 973-35-1235-4
 1. Europa Central y Oriental, volum editat de Ruth Ferrero, Institut de Sciences Politiques e Sociales, Barcelona, 2002, studiul Educacion civica y derechos humanos desde una perspectiva intercultural.
 1. Vertreibungen europäisch erinnern? Historische Erfahrungen – Vergangenheitspolitik – Zukunftskonzepzionen, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2003, studiul: Erzwungene Auswanderungen. Der Fall der Deutschen aus Rumänien. Der Fall der Magyaren aus Rumänien, pp. 102-112. ISBN 3-447-04839-5
 1. Temps historique et temporalité. Autour de Reinhart Koselleck (Die historische Zeit und die Zeitlichkeit. Um Reinhart Koselleck herum), ediţie de Yvailo Znepolski, Maison des Sciences de l’Homme, Sofia, 2003, studiul: Le temps historique: une perspective comparative entre Braudel et Koselleck în volumul pp.444-460. ISBN 954-9567-13-3
 1. Umbruch im östlichen Europa. Die nationale Wende und das kollektive Gedächtnis, ediţie de Andrei Corbea-Hoisie/Rudolf Jaworski/Monika Sommer, Studien Verlag, Innsbruck, 2004, studiul Alternative Romanian Textbooks as Sites of Memory, pp. 137-149. ISBN 3-7065-1930-5
 1. Relaţiile româno-maghiare şi modelul de reconciliere franco-german. A Román-magyar kapcsolatok és a francia-német megbékélési modell. Romanian-Hungarian Relations and the French-German Reconciliation, ediţie de Smaranda Enache şi Salat Levente, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etno-Culturală, Cluj, 2004, studiul: Relaţiile româno-maghiare într-un moment de răscruce, pp. 307-317. ISBN 973-86239-5-2
 1. Permanences et ruptures dans l’ histoire des Juifs de Roumanie, editor Carol Iancu, Université Paul Valery, Montpellier, 2004, studiul : Les Juifs du Banat à la fin du XIXe siècle et au debut du XX-e siècle, pp. 127-139. ISBN 2-84269-510-0
 1. Revoluţia Română din Decembrie 1989. Istorie şi Memorie, volum coordonat de Bogdan Murgescu, Editura Polirom, 2007, studiul Timişoara în memoria colectivă contemporană. Perspective fragmentare, pp. 21-45. ISBN 978-973-46-0695-5
 1. Studii Bănăţene, volum dedicat profesorului Nicolae Bocşan, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, volum editat de Valeriu Leu şi Carmen Albert, Editura Mirton, Timişoara, 2007, studiul: Temeswarer Zeitung şi civismul Kakaniei, pp.395-411. ISBN 978-973-52-0177-7
 1. Le Banat: Un Eldorado aux confins, textes reunis par Adriana Babeţi, coordination éditoriale Cécile Kovácsházy, revue Cultures d’Europe Centrale, Centre Interdisciplinaire de Recherches Centre-Européennes, Université de Paris-Sorbonne, 2007, studiul : Plurilinguisme et interculturalité aujourd’hui, pp. 65-73. ISBN 978-2-917374-00-9.

24. Permanenţe şi rupturi în istoria evreilor din România, Editor Crol Iancu, Hasefer,2009, p. 270-290, studiul: Evreii din Banat între Monarhia Austro-Ungară şi România la începutul secolului al XX-lea.
B. Studii în reviste de specialitate


 1. Fragen der allgemeinen und rumänischen Geschichtschreibung in einer fortschrittlich gesinnten siebenburgisch - deutschen Zeitschrift, în Revue Roumaine d’Histoire (Institutul de istorie N. Iorga al Academiei Române), nr. 3, Bucureşti, 1978, pp.519-529.
 1. Din corespondenţa lui Vincenţiu Babeş cu Vasile Maniu, in Tibiscus, revista de istorie a Muzeului Banatului, V, Timişoara, 1978, pp.287-292.
 1. Vasile Maniu: istoric din veacul al XIX-lea, în revista Ziridava – revista de istorie a Muzeului Judeţean Arad, X, 1978, pp. 319-323.
 1. Ideea de independenţă în istoriografia paşoptistă, în Revista muzeelor şi monumentelor, Bucureşti, nr.3, 1978.
 1. Coriolan Brediceanu în spiritualitatea românească a timpului, în revista Mitropolia Banatului (revista de studii istorice şi teologice a Mitropoliei Banatului), nr. 7-9, Timişoara, 1978, pp. 438-441.
 1. Vasile Maniu. Corespondenţă inedită, în Mitropolia Banatului (revista de studii istorice şi teologice a Mitropoliei Banatului), nr. 4-6, anul XXX, Timişoara, 1980, pp. 352-359.
 1. Orizonturi culturale ale intelectualităţii româneşti din veacul al XIX-lea, Mitropolia Banatului (revista de studii istorice şi teologice a Mitropoliei Banatului), 7-9, Timişoara, 1980, pp. 452-465.
 1. Contacte spirituale între români. Corespondenţa dintre Vasile Maniu şi Atanasie Şandor, în revista Ziridava – revista de istorie a Muzeului Judeţean Arad XII, 1980, pp.859-867.
 1. Extrase din corespondenţa dintre Vasile Maniu şi Gheorghe Bariţiu, în Studii de Istorie a Banatului, Universitatea din Timişoara, 1983, pp.59-66.
 1. Interferenţe luministe şi romantice sud-est europene (I), în Revista de istorie şi teorie literară (Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G.Călinescu” al Academiei Române), Bucureşti, nr. 4/1984, pp.89-93.
 1. Interferenţe luministe şi romantice sud-est europene (II), în Revista de Istorie şi Teorie Literară (Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G.Călinescu” al Academiei Române), nr. 1/1985, Bucureşti, pp.138-142.
 1. Einheit und Mannigfaltigkeit der Zentral-Südosteuropaischen Kultur, în Revue Roumaine d’Histoire, Bucureşti, nr.1-2/1987 (revista Institutului de Istorie „N.Iorga” al Academiei Române), pp 135-147.
 1. Corridors culturelles dans l’Europe Orientale-Centrale. Livres et Biblioteques dans la Transylvanie du XVIII-éme Siecle, în revista Cahier Roumains d’Etudes Litteraires, Editura Univers, Bucureşti, nr.4/1988.
 1. Doctrina naţionalistă, în revista de studii politice, Sfera Politicii, Anul I, nr.2, Bucureşti, ianuarie 1993, p.12.
 1. Conceptul de Europa, în revista de studii politice, Sfera Politicii, Bucureşti, nr.3/1993, pp.6-7.
 1. Banatul secolului al XVIII-lea, o stare de civilizaţie a Europei central-sud-orientale, în revisat de studii istorice Analele Banatului, Muzeul Banatului, Timişoara, 1993, pp.336-350.
 1. Cultură şi societate în România în perioada interbelică. N.Iorga şi M.Eliade sau vechea şi noua generaţie, în revista Világtörténet (Istorie universală), Editura Academiei Ungare de Ştiinţe, nr. 1/1994, Budapesta, pp. 55-61.
 1. Arhivele şi marile necunoscute ale istoriei româneşti din veacul al XX-lea, în revista de studii politice Sfera Politicii, nr. 18, Bucureşti, 1994, pp.8-9.
 1. Aspecte controversate privind istoria fenomenului legionar, în revista de studii politice Sfera Politicii, Anul III, Nr. 4, Bucureşti, februarie 1994, pp.26-27.
 1. Ideea europeană, în revista de studii politice Sfera Politicii, Bucureşti, nr.28/1995, pp.6-7.
 1. Psihismul individual şi mediul social, în revista de studii politice Sfera Politicii, nr.29-30/ 1995, Bucureşti, pp.9-10.
 1. Sinagogi, rabini şi institutii evreieşti în Banatul secolului al XVIII-lea în Altera (revistă studii social-politice dedicate minorităţilor), Liga Pro-Europa, Tîrgu-Mureş, nr.2, 1995, pp.112-120.
 1. Cultural Convergence in Transylvania during the Reformation în Europa. Annales, 2A, Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta, 1995, pp. 99-102.
 1. The Ordinance (Judenordunung) Regarding the Jews of Banat, în Studia Judaica, Institutul de Studii Iudaice Moshe Carmilly-Weinberger, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, 1996, pp.91-102.
 1. Multicultural Identities in Europe of Regions. The Case of Banat County, în European Journal of Intercultural Studies (revista Asociaţiei Internaţionale de Studii Interculturale), Oxford, Carfax Publishing House, Vol. 8, Nr.1, 1997, pp.19-35.
 1. Semnificaţii ale gîndirii politice în Europa Centrală şi de Est (I) , în revista de studii politice, Sfera Politicii, nr.46, Bucureşti, 1997, pp.54-58.
 1. Semnificaţii ale gîndirii politice în Europa Centrală şi de Est (II), în revista de studii politice Sfera Politicii, nr. 49, Bucureşti, 1997, pp.51-57.
 1. Semnificaţii ale gîndirii politice în Europa Centrală şi de Est (III), în revista de studii politice Sfera Politicii, nr. 50, 1997, pp.54-57.
 1. Modalităţi de depăşire a tensiunilor interetnice în România contemporană, Xenopoliana, Buletinul Fundaţiei Academice A.D.Xenopol din Iaşi, V, 1-4, 1997. ISSN 1223-9941
 1. Comunităţile evreieşti din Banat în secolele al 18-lea si al 19-lea, în revista de istorie Analele Banatului, Timişoara, 1997.
 1. Multiple Identities in the Europe of Regions. The Case of Banat County, în Discussion Paper Series, Collegium Budapest-Institute for Advanced Study, Budapesta, 1997.
 1. Gli orfani della Mitteleuropa, in Lettera internationale, no. 54, Anno 13, Ottobre- Dicembre, Roma, 1997, pp. 62-64.
 1. Modalităţi de depăşire a tensiunilor inter-etnice în România contemporană, în Xenopoliana, Buletinul Fundaţiei Academice  “A.D. Xenopol”, Iaşi, vol. V, 1997, 1-4, pp. 158-166. ISSN 1223-9941
 1. Majoritate şi minorităţi în Kisebbségi Érdekvédelem (Apărarea interesului minorităţilor), revista Fundaţiei Diaspora, Timişoara, 1997, p. 47-51.
 1. Concluziile unei dezbateri: Controverse privind istoria evreilor din România în timpul celui de-al doilea război mondial, în revista de studii politice Sfera Politicii, supliment, Bucureşti, 1998, pp. 21-22.
 1. Individ şi comunitate in Europa centrală şi de Est, în Xenopoliana, Buletinul Fundaţiei “A.D. Xenopol”, Iaşi, nr.1-2, 1998, pp.215-220. ISSN 1223-9941.
 1. Noua istorie, în Xenopoliana, Buletinul Fundaţiei “A.D. Xenopol”, Iaşi, nr. 3-4, 1998, pp.11-16.
 1. Descentralizare sau recentralizare în Europa danubiană. Cazul României, în Altera (revistă studii social-politice dedicate minorităţilor), Liga Pro Europa, Tîrgu Mureş, (IV), nr. 8, 1998.
 1. Despre Holocaust şi Gulag, în revista de studii politice Sfera Politicii, Bucureşti, nr. 61, 1998, pp. 2-5.
 1. De la monoculturalitate la interculturalitate, în Altera (revistă studii social-politice dedicate minorităţilor), Liga Pro Europa , Târgu- Mureş, IV, 1998, p. 57-63.
 1. The Jews in post-war historiography. Standpoints concerning methodological controversies, în Studia Judaica, VII, Institutul de Studii Iudaice Moshe Carmilly-Weinberger, VII, Universitatea Babeş –Bolyai, Cluj-Napoca, 1998, pp.177-18.
 1. Rădăcinile istorice ale conflictelor din Bosnia-Hertzegovina şi Kosovo, în revista de studii politice  Sfera Politicii, nr. 70, Bucureşti, 1999, pp. 36-45.
 1. Divergenţe confesionale. Greco-catolicii şi ortodocşii în România contemporană (I), în revista de studii politice Sfera Politicii, nr. 73-74, Bucureşti, 1999, pp. 59-65.
 1. Divergenţe confesionale. Greco-catolicii şi ortodocşii în România contemporană (II), în   revista de studii politice Sfera Politicii, nr. 75, Bucureşti, 1999, pp. 47-52.
 1. Die Bürgerliche Kultur in Siebenbürgen und im Banat : Die Rolle Temeswars in den politischen Umgestaltungprozessen vom Dezember 1989, în revista Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik, 11, Jahrgang Heft no.1/1999, AGK Verlag Dinklage Bundesrepublik Deutschland (Germania), 1999, pp. 38-51.
 1. Gradanska kultura u Transilvaniji i Banatu : uloga Temisvara u politickim promenama iz

 2. 1989 , în revista de studii multi- şi interculturale Habitus, Novi-Sad, Serbia, 2000, pp. 103-125.
 1. Cultura Banatului la începutul evului modern. Primul ziar local: Temeswarer Nachrichten în revista Studii de Istoria Banatului, XXI-XXII, Universitatea de Vest din Timişoara, 2000, pp. 121-129.
 1. Multicultural Education in Transylvania: The Case of Babeş-Bolyai University, în revista de studii multi- şi interculturale Habitus, Novi-Sad, nr.5, 2001.
 1. Civic Education and Human Rights in an Intercultural Perspectives: The Case of Transylvania, în revista de studii est-europene Papeles del Este, Universitatea Computense din Barcelona, nr.3, 2002, pp. 1-52.
 1. Comunism şi naţionalism în Europa Oriental-Centrală: Regimul totalitar al României postbelice din perspectiva teoriei identitare, în revista Altera, Liga Pro-Europa Tîrgu-Mureş, nr. 26-27, 2005, pp. 5-14.
 1. Vergleichende Betrachtungen über die Multikulturelle Philosophie, în revista Forschungen zur Volks-und Landeskunde, Institutul de Studii Socio-Umane din Sibiu al Academiei Române, volum nr. 48, 2005, Bucureşti-Sibiu, pp.7-33.
 1. Conceptual confusions concerning the Romanian identity: Neam and Popor as expressions of ethno-nationalism, în revista Radio Free Europe/Radio Liberty - East European Perspectives, I, vol. 6, nr. 22, 17 decembrie 2004; II, vol. 7, nr.1, 11 ianuarie 2005; III, vol. 7, nr.2, 9 martie 2005.
 1. Federalism şi naţionalism în Monarhia Austro-Ungară: Teoria lui Aurel C. Popovici, în revista Altera, Liga Pro-Europa Tîrgu-Mureş, nr. 30-31, 2006, pp. 203-238.
 1. Multiculturality and Intertculturality: The Case of Timişoara, în revista The Journal of Hungarian Studies, Budapesta, Academia Ungară de Ştiinţe, nr. 21/1, 2007, pp. 3-18.\
 1. Approche comparative de l’histoire et de la theorie multiculturelle, în Revue Roumaine d’Histoire, Editura Academiei Române, N. 1-4, 2007, pp. 279-303.
 1. Istoria conceptuală şi deconstrucţia limbajelor social-politice. O contribuţie la înnoirea metodolofgică a istoriei române, în Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, Seria IV, Tomul XXXII, 2007, pp. 179-191.
 1. Exegezea trecutului ca militantism politic. Cazul gîndirii lui Ioan Budai Deleanu, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Series Historica, Editura Academiei Române, XLVII, 2008, pp. 345-363.
 1. Coridoare culturale în Europa Est-Centrală, în Academica, nr.7-8, 2009, p. 34-41.

59. Elitele şi problema modernizării României în Viaţa Românească, nr. 8-9, 2009, p. 12-19.


60. The Concept of Totalitarianism in the Romanian Social-Political Languages, în DIVINATIO, Studia Culturologica Series, Maison des Sciences de l’ Homme et de la Societé, Sofia, Volumul 31, 2010, p. 145-161.
61. Poniatieto totalitarizîm b rumînskia sotio-politiceski diskurs (Conceptul de totalitarism în limbajele social-politice româneşti) Totalitarizmite na XX Bek (Totalitarisme în secolul al XX-lea), Institut za izcledvane na blizkoto minalo /Institutul de istorie recentă, Sofia, 2010, p. 147-163.
62. Judaic Religious Reform and Political Emancipation of the Jews in Banat Region, în Studia Judaica, XVIII, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2010, p. 128-194.
63. Reforma religioasă iudaică şi emanciparea politică a evreilor din Banat, în Revista istorică, Institutul N. Iorga al Academiei Române, Tom. XXI, nr.1-2, 2010, p.73-93.
64. Intelectualii români ai Banatului: paşoptistul Vasile Maniu, în Academica (revistă editată de Academia Română), nr.11-12, 2010, p.73-81.
65. Izvoarele iluminist-romantice ale intelectualităţii române din secolul al XIX-lea. Biblioteca lui Vasile Maniu, în Revista de Studii Banatice (revistă editată de Academia Română), nr.1, 2010, p. 65-83.


LUCRĂRI COMUNICATE (Selecţie)
 1. Interferenţe culturale româno-maghiare, la Asociaţia Ziariştilor din Timişoara, 1983.
 1. Vasile Maniu – o personalitate a românilor din Banat, Casa Studenţilor din Timişoara, 1984.
 1. Interferenţe culturale româno-germane. Primul ziar timişorean, la Asociaţia scriitorilor din Timişoara, 1985.
 1. Cărţile lui Martin Luther în bibliotecile publice şi particulare din Transilvania, la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Bucureşti , 1987.
 1. Cărţi şi biblioteci în Europa Est-Centrală în secolul al XVIII-lea. Biblioteca Mănăstirii Maria Radna, la Casa Universitarilor Timişoara, octombrie 1988.
 1. Homo Europaeus şi coridoarele culturale est-central europene, Casa Universitarilor din Timişoara, 1988.
 1. Homo Europaeus şi receptarea ideilor iluministe occidentale în regiunile Imperiului Habsburgic, Casa Universitarilor din Timişoara, 1988.
 1. Europa central-estică – chestiunea modernizării în Transilvania şi Banat, Casa Universitarilor din Timişoara, 1989.
 1. Ecoul ideilor iluministe în Europa de Est. Cazul românesc, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, 1990.
 1. Societate şi cultură în România secolului al XIX-lea, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, 1991.
 1. Români şi evrei în secolul naţionalităţilor, Facultatea de Istorie, Univeersitatea din Bucureşti, 1992.
 1. Intelectualitatea română în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Orientarea gîndirii politice, Institutul de Teorie Socială al Academiei Române, Bucureşti, 1992 şi 1993.
 1. Clişee în manualele de istorie, la conferinţa internaţională The History Textbook as a Means in the Interethnic Relations”, organizată de Academia Română, Institutul „A.D.Xenopol” din Iaşi, 10-12 aprilie 1997.
 1. Samuel von Brukenthal: Un iluminist transilvanean, lucrare susţinută la Muzeul Judeţean din Deva, 3 septembrie 1998.
 1. National Political Ideas and Regime Changes: The Case of Central and Eastern Europe After WWII, May 9, 2001 (text publicat în Meeting Report, 2001).
 1. Between Hungary and Romania. The Case of Southern Transylvania’s Jews during the Holocaust, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C., September 5, 2001 (text publicat în Meeting Report, 2001).
 1. The Alternative Textbooks on Romanian History as Places of Memory (Manualele alternative privind istoria României ca locuri ale memoriei), comunicare susţinută la workshopul “Die nationale Wende und das kollective Gedachtnis in Osteuropa nach 1990” organizat la Universitatea Masaryk din Brno de către Academia Austriacă de Ştiinţe, în colaborare cu Austrian Science and Research Liaison Office Brno, Brno (Republica Cehă), 14-17 martie 2002.
 1. Temeswarer Zeitung şi evoluţia societăţii civile timişorene (1890-1900), comunicare susţinută la simpozionul internaţional „Deutschsprachige Öffentlichkeit und Presse in Mittelost- und Südosteuropa (1848-1948)“, (Presa de limbă germană în Europa Centrală şi de sud-est (1848-1948)), şi moderator al sesiunii despre iudaism în Europa Centrală: Universitatea „Al.I. Cuza“ din Iaşi, 1-5 noiembrie 2006.
 1. Ecoul Pogromului de la Iaşi în presa din Banat, comunicare susţinută la conferinţa internaţională „Pogromul de la Iaşi, 28-30 iunie 1941“ desfăşurată la Iaşi, 28-30 iunie 2006.
 1. Izvoarele europene ale culturii române moderne. Exemplul operei lui I.Budai-Deleanu, comunicare susţinută în cadrul conferinţei Internaţionale cu titlul “România europeană” organizată de către Universitatea de vest din Timişoara, Academia Română – Filiala Timişoara şi SIF Banat-Crişana, 23 februarie 2008.
 1. Importanţa istoriei conceptuale în Europa Est-Centrală şi de Sud-Est, Facultatea de Istorie, Universitatea din Szeged, Ungaria, 17 februarie 2009.
 1. Banatul multi- şi intercultural. Moştenirile istorice, cu ocazia celui de-al 13-lea simpozion cu tema Diversităţile Banatului, Muzeul de Istorie şi Etnografie din Lugoj, 5 iulie 2009.
 1. Comunicarea ştiinţifică: Metodologii şi concepte novatoare în reforma limbajelor istorice în Europa de Est, în cadrul simpozionului internaţional „Reforma curriculară în şcoli şi unversităţi”, Institutul Pedagogic din Vîrşeţ, (Vîrşeţ), 10 iulie 2009.
 1. Importanţa istoriei conceptuale pentru ştiinţele umaniste şi social-politice din România, cu ocazia celei dintîi Conferinţe Internaţionale de Istorie Conceptuală Românească intitulată: “Concepte fundamentale în limbajele social-politice româneşti”, Universitatea de Vest din Timişoara (Timişoara), 23 septembrie 2009.
 1. Român şi străin: sensurile conferite celor două concepte în cultura română contemporană, cu ocazia celei dintîi Conferinţe Internaţionale de Istorie Conceptuală Românească, intitulată: „Concepte fundamentale în limbajele social-politice româneşti”, Universitatea de Vest din Timişoara (Timişoara), 25 septembrie 2009.
 1. The Jews in Central and Eastern Europe. The Intercultural Idea and the Process of Emancipation în cadrul Conferinţei Internaţionale: „The Alienation and Assimilation Process in the Jewish Communities from Europe”, Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca), 27-28 octombrie 2009. Moderator al unuia dintre paneluri.
 1. Conceptul de minoritate. O perspectivă analitică asupra istoriografiei şi cursurilor universitare de istorie, în cadrul Colocviului Internaţional: “Minorităţile etnice din România în secolul al XIX-lea”, Institutul de Istorie N. Iorga, (Bucureşti), 29-31 octombrie 2009. Moderator al unuia dintre paneluri.
 1. The Concept of Totalitarianism in the Romanian Social-Political Languages, în cadrul celei de-a 14-a Conferinţe Internaţionale, Forum Series „SOFIA DIALOGUES”, intitulată „The Totalitarianisms of 20th Century in Comparative Perspective. Do New Realities Challenge Traditional Conceptions?”, Maison des Sciences Humaines/Sofia şi Maison des Sciences de l’ Homme/ Paris, (Sofia), 28-29 noiembrie 2009.
 1. Particularităţi cultural-istorice ale Banatului. Trecut şi prezent, Institutul de Studii Bănăţene “Titu Maiorescu” al Academiei Române, Timişoara, Simpozion organizat în cooperare cu Şcoala Doctorală Internaţională de Istorie Conceptuală a Universităţii de Vest din Timişoara, Coordonator şi moderator al discuţiilor împreună cu acad. Răzvan Theodorescu, 24 martie 2010.

21. Banatul secolului al XVIII-lea, comunicare cu ocazia celui de-al 14-lea simpozion cu tema Diversităţile Banatului, Muzeul de Istorie şi Etnografie din Lugoj, 4-5 iulie 2010. Moderator al discuţiilor.


22. Învăţămîntul superior şi formarea elitelor în statele Europei de Sud-Est, Comunicare la Institutul Pedagogic Superior din Vîrşeţ, Republica Serbia, 10 iulie 2010.
23. Peculiarities of translation and adaptation of the concept of nation in Central and Southeaastern Europe (Particularităţi ale translării şi adaptării conceptului de naţiune în Europa central-sud-estică), Conferinţă Internaţională cu participarea a 150 de specialişti în istorie conceptuală din întreaga lume. Universitatea de Ştiinţe Umaniste din Moscova în colaborare cu New York City University, Moscova, 16-19 septembrie 2010. Keynote speaker.
24. Freemasonry and Fraternalism in Romania (Francmasonerie şi fraternalism în România), Simpozion internaţional organizat de Marea Lojă Naţională din România în cooperare cu Academia Română, Sibiu, 24-26 septembrie 2010 Keynote speaker.
25. Die Geschichte Rumäniens und die Bestimmung der nationalen Identität (Istoria României şi definirea identităţii naţionale), Universitatea din Leipzig, Internationale Tagung (Conferinţă internaţională), 2-4 decembrie 2010. Moderator al discuţiilor într-unul din paneluri. Invitat al mesei rotunde prilejuite de apariţia cărţii Istoria României prin concepte. Perspective comparative asupra limbajelor social-politice, Polirom, 2010.
26. The University of the 21st Century. A New Philosophy of Education, Academia de Ştiinşe ale Educaţiei, Belgrad, 9 decembrie 2010.
27. What can conceptual history contribute to new ways of understanding Europe? Workshop cu tema European Conceptual Histories, Berlin, Institutul Finlandez, 10-11 decembrie 2010.


COLABORĂRI LA REVISTELE CULTURALE (Selecţie):
Aproximativ 500 de articole publicate în: Orizont (Timişoara), Ramuri (Craiova), Timpul (Iaşi), Observator Cultural (Bucureşti), 22 (Bucureşti), Dilema/Dilema Veche (Bucureşti), Apostrof (Cluj), Euphorion (Sibiu), Cuvântul (Bucureşti), Idei în Dialog (Bucureşti), Altitudini (Bucureşti), Illustrierte Neue Welt (Viena).


BIBLIOGRAFIE CRITICĂ
CITĂRI ALE STUDIILOR ŞI CĂRŢILOR LUI VICTOR NEUMANN ÎN ENCICLOPEDII SAU DICŢIONARE EDITATE ÎN STRĂINĂTATE:


 1. International Directory of Eighteeenth Century Study, Voltaire Foundation, Oxford, 1991, pp. 108-109.
 1. International Directory of Eighteenth Century Study, Voltaire Foundation, Oxford, 1995, p. 176.

 1. Yüklə 286,78 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə