Curtea de Apel Cluj


Deschidere a procedurii insolvenţei. Recurs. Respingere. Stare de insolvenţă. ÎnţelesYüklə 0,95 Mb.
səhifə26/37
tarix29.10.2017
ölçüsü0,95 Mb.
#19502
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   37

Deschidere a procedurii insolvenţei. Recurs. Respingere. Stare de insolvenţă. Înţeles


Potrivit art.3 alin.1 lit.a din Legea nr.85/2006, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienta fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, iar insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori.

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 91 din 18 ianuarie 2010


Prin sentinţa civilă nr. 2466 din 8 iulie 2009 a Tribunalului Maramureş s-a admis cererea formulată de creditoarea SC G.D. SRL pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC L. SRL, în temeiul art. 33 al. 6 din Legea nr. 85/2006, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că prin cererea înregistrată la data de 13.04.2009 creditoarea SC G.D. SRL a solicitat declanşarea procedurii de insolvenţă pentru debitoarea SC SRL pentru neplata la scadenţă a sumei de 92.488,70 lei debit, că acţiunea a fost comunicată la data de 15.04.2009, iar, deşi a fost legal citată, debitoarea nu a contestat insolvenţa în termen de 10 zile de la comunicare în conformitate cu prevederile art. 33(2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel că judecătorul sindic a apreciat că se impune deschiderea procedurii generale întemeiată pe dispoziţiile art. 33(6) din lege.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs debitoarea SC L. SRL BAIA-MARE solicitând admiterea acestuia, în principal, casarea hotărârii atacate cu consecinţa trimiterii cauzei la instanţa de fond pentru a se pronunţa asupra apărării formulate de recurentă; iar în subsidiar, solicită admiterea recursului, cu consecinţa respingerii cererii creditoarei în temeiul art. 3 pct 12 privind valoarea prag, cu cheltuieli de judecată.

În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că, pentru debitoarea SC L. SRL nu s-a prezentat nimeni la termenul din 8 iulie 2009, deşi a fost legal citată, situaţie în care s-a reţinut doar faptul că societatea recurentă nu a formulat contestaţie, ca apoi să fie ignorate toate apărările sale din întâmpinare precum şi actele depuse de aceasta prin care a demonstrat că debitul invocat de creditoare este sub valoarea-prag prevăzută de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006, aspect pe care l-a confirmat chiar creditoarea prin extrasul de cont semnat şi parafat de aceasta.

Se susţine că penalităţile invocate de creditoare nu au fost calculate, pentru a verifica modul de calcul, nu au fost facturate către societatea recurentă şi nici nu le-au fost solicitate la plată la o dată anterioară formulării cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă.

Intimata SC G.D. SRL prin concluziile scrise depuse la data de 23 noiembrie 2009 solicită respingerea recursului formulat de SC L. SRL cu menţinerea hotărârii atacate ca fiind legală şi temeinică.

În dezvoltarea motivelor întâmpinării se arată că, are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 32.887,11 lei, aceasta fiind mai veche de 30 de zile şi având un cuantum superior pragului minim de 10.000 lei prevăzut de lege.

Creanţa intimatei este certă, lichidă şi exigibilă şi se întemeiază atât pe biletele la ordin menţionate la fond cât şi pe hotărârile judecătoreşti-definitive şi irevocabile- hotărâri ce se bucură de autoritate de lucru judecat.

Actele de executare întocmite de executorul judecătoresc-cu precădere procesele verbale de stabilire a cheltuielilor, sunt titluri executorii - ce nu mai pot fi contestate pe această cale.

Analizând recursul declarat de către debitoarei SC L. SRL prin prisma motivelor de recurs şi a dispoziţiilor art.304 şi 3041C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca fiind nefondat pentru următoarele considerente:

Demersul judiciar al creditoarei SC G.D. SRL vizează deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC L. SRL pentru recuperarea unei creanţe în cuantum de 26.835,91 lei.

În scopul soluţionării cererii formulate de către creditoare, instanţa de judecată prin judecătorul-sindic a dispus citarea părţilor potrivit art.87 şi urm. C.pr.civ., art. 7 lit. b şi art. 36 alin (1) din Legea nr. 31/1990, art. 22 şi 23 alin (2) din Legea nr. 85/2006; pentru data fixată pentru soluţionarea cererii creditoarei s-a constatat că debitoarea, deşi legal citată nu a formulat contestaţie, iar prin reprezentantul său convenţional şi-a susţinut poziţia procesuală făcând trimitere la motivele invocate prin întâmpinarea depusă.

Din cuprinsul acesteia rezultă că debitoarea a solicitat respingerea cererii creditoarei ca fiind inadmisibilă întrucât creanţa acesteia este sub valoarea prag impusă de legiuitor, creanţa fiind de 6.818,33 lei.

Hotărârea prin care judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei menţionează faptul că din probele existente la dosar rezultă că creditoarea deţine o creanţă peste valoarea prag de 10.000 lei iar de la scadenţa datoriei au trecut mai mult de 30 de zile.

Potrivit art.3 alin.1 lit.a din Legea nr.85/2006, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienta fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, iar insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori.

În speţă, se poate observa că debitoarea nu a plătit datoria sa faţă de creditoarea SC G.D. SRL în cuantum de 32.887,11 lei deşi scadenţa la plată a acestei sume este depăşită astfel că se poate susţine cu temei că debitoarea se află în stare de insolvenţă, insolvenţa acesteia fiind vădită.

Întrucât debitoarea nu a demonstrat inexistenţa stării sale de insolvenţă, reţinând că creanţa debitoarei întruneşte exigenţele impuse prin art.31 din Legea nr.85/2006, Curtea va aprecia recursul debitoarei ca fiind nefondat iar în temeiul art.8 din Legea nr.85/2006 raportat la art.312 alin.1 C.pr.civ. îl va respinge şi va menţine în întregime hotărârea recurată.

Apărările debitoarei referitoare la inexistenţa creanţei şi a stării de insolvenţă nu au fost reţinute de către instanţă la soluţionarea recursului. Astfel, înscrisurile depuse în probaţiune nu dovedesc plata creanţei către creditoare iar încasările şi plăţile efectuate nu dovedesc inexistenţa stării de insolvenţă a debitoarei. Mai mult, debitoarea nici nu contestă împrejurarea că biletele la ordin emise creditoarei nu au putut fi încasate din lipsă de disponibil, că opoziţia la executare formulată a fost respinsă irevocabil de către instanţa de judecată iar sumele solicitate au la bază contractele comerciale încheiat anterior.

La adoptarea acestei soluţii, Curtea a dat eficienţă practicii Curţii Europene a Drepturilor Omului care statuează că autorităţile trebuie să asigure aplicarea normelor cu claritate şi o coerenţă rezonabilă pentru a evita posibila insecuritate juridică şi incertitudinea pentru subiectele de drept vizate de măsurile care însoţesc aplicarea acestei soluţii.

De altfel, Curtea a statuat constant că revine în primul rând instanţelor naţionale competenţa de a interpreta legislaţia internă, fiind vorba în special de reguli de natură procedurală, rolul său limitându-se la a verifica compatibilitatea cu Convenţia a efectelor unei asemenea interpretări (Cauza Tejedor Garcia împotriva Spaniei, Hotărârea din 16 decembrie 1997, Culegere de hotărâri şi decizii 1997-VIII, paragraful 31, p. 2.796). Cu toate acestea, având în vedere că reglementarea privind formalităţile şi termenele ce trebuie respectate este menită să asigure buna administrare a justiţiei şi respectul principiului securităţii juridice, cei interesaţi trebuie să se poată aştepta ca aceste reguli să fie puse în aplicare (Cauza Stone Court Shipping Company S.A. împotriva Spaniei, Cererea nr. 55.524/2000, paragraful 34, 28 octombrie 2003).

Cum Convenţia nu îşi propune să garanteze drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi concrete şi efective (Cauza Artico împotriva Italiei, Hotărârea din 13 mai 1980, seria A nr. 37, p. 16, paragraful 33), dreptul la un proces echitabil nu poate fi considerat efectiv decât dacă cererile şi observaţiile părţilor sunt într-adevăr "auzite", adică examinate conform normelor de procedură de către tribunalul sesizat. Altfel spus, art. 6 impune "tribunalului" obligaţia de a proceda la o examinare efectivă a motivelor, argumentelor şi a cererilor de probatoriu ale părţilor, cu excepţia aprecierii pertinenţei (Cauza Van de Hurk împotriva Olandei, Hotărârea din 19 aprilie 1994, seria A nr. 288, p. 19, paragraful 59, şi Cauza Dulaurans împotriva Franţei, Hotărârea din 21 martie 2000, Cererea nr. 34.553/1997, paragraful 33).(Judecător Mihaela Sărăcuţ)Yüklə 0,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə