Dersin kodu ve iSMİ: İed 706 Bilim Kurgu ve FanteziYüklə 369,09 Kb.
səhifə1/13
tarix28.05.2018
ölçüsü369,09 Kb.
#51897
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

DERSİN KODU VE İSMİ: İED 700 ÖZEL KONULAR


Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Düzeyi : Doktora

Dersin Yılı ve Dönemi :

Dersin Süresi : 1 Dönem

Dersin Önkoşulu : Yok

Öğretim Dili : İngilizce

ECTS Kredisi : 10

Dersin Sorumlusu :

Dersin Amaçları: Bu derste tez aşamasında olan öğrencilerin çalışmaları ve araştırmaları değerlendirilir, tezin yazılan bölümleri üzerimde durulur ve kaynaklar gözden geçirilir.

Dersin içeriği:

Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav (iki arasınav (% 50) ve bir final (% 50))

Okuma listesi
DERSİN KODU VE İSMİ :İED 703 ÜTOPYA DÜŞÜNCESİ VE İNGİLİZ EDEBİYATINDA ÜTOPYA


Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Düzeyi : Doktora

Dersin Yılı ve Dönemi : Güz

Dersin Süresi : 1 Yarıyıl

Dersin Önkoşulu : Yok

Öğretim Dili : İngilizce

ECTS Kredisi : 10

Dersin Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr.Can Abanazır
Dersin Amaçları:Ütopya ve Anti ütopya kavramları detaylı bir şekilde incelenir.

Dersin İçeriği: Bu dersde Ütopya düşüncesinin, Batı düşünce tarihi içindeki yeri, kökenleri ve geçirdiği evreler öncelikle incelenir. Bu bağlamda, altın çağ mitosu, Platon'un ütopyası, pastoral idealizm ve Arkadya konuları ile Hırıstiyanlıkta ütopya düşünceleri üzerinde durulur. Bu temel çalışmalar çerçevesinde İngiliz edebiyatında ütopya düşüncesinin Sir Thomas More'dan günümüze kadar geçirdiği evreler ve değişimler incelenir

Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav (iki arasınav (% 50) ve bir final (% 50)). Bu derste yüksek lisans dersinden fazla olarak en az iki sunum veya dönem ödevi verilir. Öğrencilerin dersin içeriği ile ilgili daha kapsamlı kaynak araştırması yapması ve daha fazla sayıda metin okumaları beklenir.

Okuma listesi:

Baker-Smith,Dominic.  More'sUtopia. Harper CollinsAcademic:   London   ,1991.

Baker-Smith,Dominic.   Between Dream and Nature : Essays on Utopia and Dystopia Rodopi:   Amsterdam,   1987.

Becker, Allienner.   The Lost Worlds Romance: From Dawn Till Dusk. Greenwood Press:   Westport Conn.,   1992.

Berlant,LaurenGail,   The Anatomy of National Fantasy: Hawthorne, Utopia, and Everyday Life. University of Chicago Press:   Chicago,   1991.

Bloch,Ernst,   The Utopian Function of Art and Literature: Selected Essays. MIT Press   Cambridge, Mass ,  1988.


DERSİN KODU VE İSMİ: İED 706 BİLİM KURGU VE FANTEZİDersin Türü : Seçmeli

Dersin Düzeyi : Doktora

Dersin Yılı ve Dönemi : Güz

Dersin Süresi : 1 Yarıyıl

Dersin Önkoşulu : Yok

Öğretim Dili : İngilizce

ECTS Kredisi : 10

Dersin Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr.Can Abanazır
Dersin Amaçları: Dersin amacı dünya ve İngiltere’de Bilimkurgu ve Fantezi edebiyatının gelişmesini ve etkilerini incelemektir.

Dersin İçeriği: Bu ders, temel olarak İngiltere'de Bilimkurgu ve Fantezi edebiyatının ortaya çıkışı ve gelişmesini başından günümüze detayları ve örnekleriyle inceler.

Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav (dört arasınav (% 50) ve bir final (% 50). Bu derste yüksek lisans dersinden fazla olarak en az iki sunum veya dönem ödevi verilir. Öğrencilerin dersin içeriği ile ilgili daha kapsamlı kaynak araştırması yapması ve daha fazla sayıda metin okumaları beklenir.

Okuma listesi:

Aldiss, Brian Wilson,   The Detached Retina : Aspects of SF and Fantasy


Syracuse University Press    Syracuse, N.Y.    1995

Alkon, Paul K.    Science Fiction Before 1900 : Imagination Discovers Technology Twayne ;Maxwell Macmillan Canada   New York :Toronto   1994

Alkon, Paul K.   Origins of Futuristic Fiction University of Georgia Press    Athens 1987

Alsford, Mike    What if? : Religious Themes in Science Fiction. Darton, Longman and Todd    London    2000

Armitt, Lucie,    Where No Man Has Gone Before : Women and Science Fiction
Routledge    London ;New York    1991


DERSİN KODU VE İSMİ : İED 714 ÖYKÜ İNCELEME


Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Düzeyi : Doktora

Dersin Yılı ve Dönemi : Bahar

Dersin Süresi : 1 Yarıyıl

Dersin Önkoşulu : Yok

Öğretim Dili : İngilizce

ECTS Kredisi : 10

Dersin Sorumlusu : Prof.Dr. A. Deniz BOZER
Dersin Amaçları :Öğrenciyi öykünün tarih içindeki gelişimi hakkında bilgilendirerek bir edebi tür olarak modern öyküyü tanıtmak ve öğrencinin bu tür metinleri irdeleme, yorumlama ve eleştirme becerilerini geliştirmektir.

Dersin İçeriği : Ortaçağ’dan 19.yüzyılın ortalarına kadar yazılmış ilk öykü örnekleri tanıtılarak bu türün tarih içindeki gelişimi ele alınır. 19. y.y. sonu itibariyle Poe’nun yerleştirdiği modern öykü kuramı üzerinde durulur. N.Hawthorne, E.A. Poe, A. Chekhov, G. de Maupassant, M. Twain, H. James, E.M. Forster, V. Woolf, J. Joyce, D.H. Lawrence, K. Mansfield, E. Hemingway, F.S. Fitzgerald, W. Faulkner, E. Bowen, D. Lessing, S. Maugham, Saki, N. Gogol, G.G. Marquez, J.C. Oates, K.A. Porter, U. LeGuin, Ö. Seyfettin, S. Faik, N. Eray, B. Uzuner’in öyküleri biçim ve içerik özellikleri bakımından etraflı olarak incelenir ve farklı edebi kuramlar çerçevesinde okunarak yorumlanır ve eleştirilir (Doktora öğrencileri fazladan 2 sunum daha yapacaklardır).

Öğretim Yöntemi : Anlatım, öğrenci sunumları ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi : Dört sunum / yazılı ödev (% 50) ve bir final (% 50). Bu derste yüksek lisans dersinden fazla olarak en az iki sunum veya dönem ödevi verilir. Öğrencilerin dersin içeriği ile ilgili daha kapsamlı kaynak araştırması yapması ve daha fazla sayıda metin okumaları beklenir.

Okuma listesi : Brad Hooper. Short Story Writers and their Work, 1988;

Peter Keating (Ed.). The Nineteenth Century Short Story, 1981; S. Lohaffer ve J.E. Clarey (Eds.). Short Story Theory at a Crossroads, 1989; V. Shaw. The Short Story: A Critical Introduction, 1983; E.L. Smith ve A.W. Hart. The Short Story: A Contemporary Looking Glass, 1981; D. Head. The Modernist Short Story: A Study in Theory and Practice, 1992; W.A. Ernest. The Short Story in English, 1982.


DERSİN KODU VE İSMİ: İED 715 İNGİLİZ SEYAHAT EDEBİYATI
Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Düzeyi : Doktora

Dersin Yılı ve Dönemi : Güz

Dersin Süresi : 1 Yarıyıl

Dersin Önkoşulu : Yok

Öğretim Dili : İngilizce

ECTS Kredisi : 10

Dersin Sorumlusu : Prof.Dr. Himmet Umunç
Dersin Amaçları: Bu dersin amacı, İngiliz seyahat yazarlarının başka ülkeler ve topluluklara, özellikle, Türkiye ve Türk toplumuna ilişkin geniş gözlem, izlenim ve değerlendirmelerini içeren eserleri, edebi ve kültürel eleştiri kuramları çerçevesinde ayrıntılı biçimde incelemektir. Metinler, değişik dönem ve yüzyıllara ilişkin olarak seçilir. Böylece, öğrencilerin gerek kuram gerek edebi nitelikler bakımından İngiliz seyahat edebiyatını tanımaları sağlanır. Ayrıca, bu incelemeler bağlamında onların eleştirel bakış, kuramsal düşünme ve bilimsel araştırma becerileri daha da geliştirilir ve güçlendirilir.

Dersin İçeriği: Öncelikle, seyahat edebiyatı, kuram, tür ve tarihsel gelişim yönleriyle tanımlanır ve çeşitli eleştirel görüşler karşılaştırmalı olarak irdelenir. Daha sonra, özellikle 18. yüzyıldan günümüze kadar olan süreçte yazılmış olan önemli ve çoğunlukla Türkiye ile ilişkili İngiliz seyahat metinleri, tarihsel bağlam ve gerek edebi gerek kültürel kuramlar ve kavramlar çerçevesinde incelenir..

Öğretim Yöntemi: Anlatım, öğrenci sunumları ve tartışmalar.

Değerlendirme Yöntemi: Bu derste, öğrencilere, yüksek lisans dersinden farklı olarak, en az iki fazla seminer sunumu yaptırılır veya dönem ödevi verilir. Öğrencilerin, ayrıca, dersin içeriği ile ilgili daha kapsamlı kaynak araştırması yapmaları ve daha fazla sayıda metin okumaları beklenir. Sunumlar: %60; final: %20; tartışmalara katılım: %20.

Okuma listesi: Seyahat edebiyatı ile ilgili bazı önemli kaynaklar aşağıda sunulmuştur; ancak, öğrencilerin daha geniş bir kaynak bağlamında araştırmalarını yapmaları gerekmektedir.

Adams, Percy G. Travel Literature and the Evolution of the Novel. 1962. Lexington,KY: Kentucky UP, 1983.

Bartowski, Frances. Travelers, Immigrants, Inmates: Essays in Estrangement. Minneapolis: Minnesota UP, 1995.

Batten, Charles L. Pleasurable Instruction: Form and Convention in Eighteenth-Century Travel Literature. Berkeley: U of California P, 1978.

Behdad, Ali. Belated Travellers: Orientalism in the Age of Colonial Dissolution. Durham, NC: Duke UP, 1994.

Birkett, Dea. Spinsters Abroad: Victorian Lady Explorers. London: Blackwell, 1989.

Black, Jeremy. The British and the Grand Tour. London: Croom Helm, 1986.

__________. The British Abroad: The Grand Tour in the Eighteenth Century. Stroud, Eng.: Alan Sutton, 1992.

Blunt, Alison. Travel, Gender and Imperialism: Mary Kingsley in West Africa. New York: Guilford, 1994.

Bohls, Elizabeth A. Women Travel Writers and the Language of Aesthetics 1716-1818. Cambridge: Cambridge UP, 1995.

Clark, Steve, ed. Travel writing and Empire: Postcolonial Theory in Transit. London: Zed, 1999.

Cocker, Mark. Loneliness and Time: British Travel Writing in the Twentieth Century. London: Secker and Warburg, 1992.

Dodd, Philip, ed. The Art of Travel: Essays on Travel Writing. Totowa, NJ: Frank Cass, 1982.

Fussell, Paul. Abroad: British Literary Travelling between the Wars. Oxford: Oxford UP, 1980.

Grewal, Inderpal. Home and Harem: Imperialism, Nationalism and the Culture of Travel. Durham, NC: Duke UP, 1996.

Halsband, Robert. The Life of Lady Mary Wortley Montagu. Oxford: Clarendon, 1956.

Penrose, Boies. Travel and Discovery in the Renaissance 1420-1620. Cambridge, MA: Harvard UP, 1952.

Pratt, Mary Louise. Imperial Eyes: Travel-Writing and Transculturation. London: Routledge, 1992.

Robertson, George et al., eds. Travellers’ Tales: Narratives of Home and Displacement. London: Routledge, 1996.

Rojek, Chris. Ways of Escape: Modern Transformations in Leisure and Travel. London: Macmillan, 1993.

Said, Edward. Orientalism. London: Routledge, 1978.

_________. Culture and Imperialism. New York: Knopf, 1993.

Youngs, Tim. Travellers in Africa: British Travelogues 1850-1900. Mancher

DERSİN KODU VE İSMİ: İED 742 İNGİLİZ KADIN YAZARLAR
Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Düzeyi : Doktora

Dersin Yılı ve Dönemi : Güz

Dersin Süresi : 1 Yarıyıl

Dersin Önkoşulu : Yok

Öğretim Dili : İngilizce

ECTS Kredisi : 10

Dersin Sorumlusu :Yrd.Doç.Dr. Hande Sadun
Dersin Amaçları:Dersin amacı farklı dönemlere ait ve farklı edebi türde eserler ortaya koymuş olan İngiliz kadın yazarlarını incelemektir. İngiliz romanı, şiiri ve tiyatrosuna yapmış oldukları katkıları sosyal, kültürel, ahlaki bir bağlam içinde değerlendirmektir. Derste kadın yazarın rolü ve kadın söylemi üzerinde durulur ve uygulanabildiği durumlarda sözkonusu yazarların eserleri feminist kuram ışığında incelenir.

Dersin İçeriği:Ders edebiyat dünyasında kadın yazarlar ve eserlerinin yerinin tartışılması ile başlar. Kadının gerek bir birey gerekse yazar olarak sanat, hayat ve erkek yazarlar tarafından oluşturulmuş olan edebiyat geleneğindeki konumunu inceleyen ilgili makaleler üzerinde çalışılır. Kuramsal temel oluşturulduktan sonra Klasik Çağdan kadın şairlerin eserleri ile Eski İngiliz Edebiyatına ait anonim lirikler ve şiirlerle birlikte Julian of Norwich ve Margery Kempe gibi Ortaçağ kadın yazarlarının eserleri, kadınların sözkonusu çağlardaki durumu ve edebiyatta nasıl ortaya kondukları bağlamında okunur ve tartışılır.

Önerilen İngiliz kadın yazarların eserlerinden seçmeler detaylı bir sekilde incelenir: Elizabeth döneminden; Kraliçe I. Elizabeth, Mary Sidney, Countess of Pembroke’un şiirleri, 17. yüzyıldan; Lady Mary Wroth, Katherine Philips, Aphra Behn, Margaret Cavendish’in şiirleri, Aphra Behn, Delariviere Manley’in tiyatro oyunları, Aphra Behn, Lady Mary Wroth, Margaret Cavendish’in roman/düzyazıları , 18. yüzyıldan; Anne Finch, Lady Mary Chudleigh, Lady Mary Wortley Montagu’nun şiirleri, Susannah Centlivre, Fanny Burney’in tiyatro eserleri, Fanny Burney, Eliza Haywood, Elizabeth Inchbald, Jane Austen, Mary Wollstonecraft, Amelia Opie’nin romanları, 19. yüzyıldan; Letitia Elizabeth Landon, Felicia Dorothea Hemans, Christina Rossetti, Elizabeth Barret Browning’in şiirleri, Mrs Henry Wood, Lady Augusta Gregory’nin tiyatro oyunları, Charlotte, Anne, Emily Bronte, George Eliot, Elizabeth Gaskell, Geraldine Jewsburry, Mona Caird, Olive Schreiner’ın romanları, ve 20. yüzyıldan; Stevie Smith, Nuala Ni Dhomhnaill, Caroll Ann Duffy, Jackie Kay, Lavinia Greenlaw, Grace Nichols’ın şiirleri, Shelagh Delaney, Pam Gems, Ann Jellico’nun tiyatro oyunları, Virginia Woolf, Jeanette Winterson, Iris Murdock, Margaret Atwood’un romanları.

Her yüzyıl, kadının toplumdaki statüsünü yansıtması bağlamında, tartışılarak ayrı olarak incelenir. Toplumda yüzyıllar boyu kadının değişen rolü, erkek yazarlarca oluşturulmuş olan edebiyat geleneğinde kadın yazarların yeri ve eserlerindeki konu ve tür seçimi üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma yapılır.

Öğretim Yöntemi: Ders anlatımı ve sınıf içi tartışmalar.

Değerlendirme Yöntemi: İki yazılı, bir sözlü sunum, bir ara-sınav (%50), sınıf içi katılım (%20) ve bir final sınavı (%30).

Bu derste yüksek lisans dersinden fazla olarak en az iki seminer sunumu ve ya dönem ödevi verilir. Öğrencilerin dersin içeriği ile ilgili daha kapsamlı kaynak ararştırması yapması ve daha fazla sayıda metin okumaları beklenir.Okuma Listesi:

Acheson, James and Romana Huk. (1996) Contemporary British Poetry. New York: State UP.

Armstrong, Isobel (1993) Victorian Poetry: Poetry, Poetics and Politics. London: Routledge.

Aston, Elaine and Janella Rienelt (2000) Modern British Women Playwrights. Cambridge: Cambridge UP.

Azim, Firdous (1993) The Colonial Rise of the Novel. London: Routledge.

Barratt, Alexandra, ed. (1992) Women’s Writing in Middle Ages. London: Longman.

Case, Sue Allen (1988) Feminism and Theatre. London : Macmillan.

Cosman, Carol, et al., eds. (1978) The Penguin Book of Women Poets. London: Allen Lane.

Draper, R.P. (1999) An Introduction to Twentieth-Century Poetry in English. New York: St Martins.

Gilbert, Sandra M and Susan Gubar ed. and int. (1979) Shakespeare’s Sisters: Feminist Essays on Women Poets. Bloomington: Indiana UP.

Homans, Margaret (1980) Women Writers and Poetic Identity. Princeton, NJ: Princeton UP.

Jones, Vivien ed. (2000) Women and Literature in Britain 1700-1800. Cambridge: Cambridge UP.

Pritchard, R.E. ed. (1990) Poetry by English Women: Elizabethan to Victorian. Manchester: Fyfield.

Shaw, Marion, ed. (1998) An Introduction to Women’s Writing: From the Middle Ages to the Present Day. London: Prentice Hall.

Spender, Dale (1986) Mothers of the Novel. London: Pandora.

Stephenson, Heidi and Natasha Langridge (1997) Rage and Reason: Women Playwrights on Play Writing. London: Methuen.

Wilcox, Helen ed. (1996) Women and Literature in Britain 1500-1700. Cambridge: Cambridge UP.

DERSİN KODU VE İSMİ: İED 722 İNGİLİZ EDEBİYATINDA DÜZ YAZI
Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Düzeyi : Doktora

Dersin Yılı ve Dönemi : Bahar

Dersin Süresi : 1 Yarıyıl

Dersin Önkoşulu : Yok

Öğretim Dili : İngilizce

ECTS Kredisi : 10

Dersin Sorumlusu : Prof.Dr. Serpil Oppermann
Dersin Amaçları: Bu dersin İngiliz Edebiyatının değişik dönemlerine ait düz yazı örneklerini öğrencilere tanıtmak ve bunları biçimsel, metinsel,tematik ve dönemlerini betimleyen kültürel özellikleriyle detaylı biçimde tartışmaktır.. Eleştirel olarak ta incelenecek olan düz yazı örnekleri arasında otobiyografi, biyografi, mektuplar ve seyahat edebiyatı sayılabilir.

Bu derste yüksek lisans dersinden fazla olarak en az 2 seminer sunuma veya dönem ödevi verilir. Öğrencilerin dersin iiçeriği ile ilgili daha kapsamlı kaynak araştırması yapması ve daha fazla sayıda metin okumaları beklenir.Dersin İçeriği: Bu dersin içeriğini Thomas Carlyle, Samuel Johnson, James Boswell, John Stuart Mill, Harriett Martineau, Charles Lamb, Samuel Pepys, Richard Chandler, Lady Montague, Thomas de Quincey, Lord Byron, Addison and Steele, Edmund Burke, Dorothy Wordsworth ve Lady Anne Halkett gibi yazarlardan seçilen mektuplar, günlükler, deneme yazıları, ve seyehat yazıları oluşturmaktadır.

Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma ve sunum

Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav %50, ve sunum ve dönem ödevleri %50

Okuma listesi:

Aşağıdaki yazarların eserlerinden seçmeler olarak

Francis Bacon. Essays

Thomas Hobbes. Leviathan

James Boswell. The Life of Samuel Johnson

Samuel Johnson. The Idler and the Adventurer, The Rambler 4(on Fiction), 60 (on biography), 286 (on history)

Thomas Carlyle. The French Revolution

Thomas de Quincey. Confessions of an Opium Eater

John Stuart Mill. Autobiography

Lady Ann Halkett. The Memoirs

Samuel Pepys. The Diary

Lord Byron. Selected Letters and Jourals

Dorothy Wordsworth. Alfoxden Journal

Daniel Defoe. The Complete English Tradesman

Richard Chandler. Travels in Asia Minor

Lady Mary Wortley Montagu. Turkish Embassy Letters and Letters of Lady Mary Wortley Montague,: Written during her travels in Europe, Asia, and Africa

David Hume. A Treatise of Human Nature

Mary Wollstonecraft. A Vindication of the Rights of Women

Thomas Paine. The Rights of Man

Adam Smith. The Wealth of NationsJohn Ruskin. The Stones of Venice
John F. Tinkler. History and Development of Prose Style: A Reader (electronic text) http://www.towson.edu/~tinkler/prose/prose1.html
Laura Franey. Victorian Travel Writing and Imperial Violence : British Writing of Africa 1855-1902 (Palgrave Studies in Nineteenth-Century Writing and Culture) , 2004
Mark Cocker. Loneliness and Time : The Story of British Travel Writing, 1993Yüklə 369,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə