Doç. Dr. Ing. Ülkü acar, (28. 05. 2008) paü- denizliYüklə 455,92 Kb.
səhifə1/5
tarix10.08.2018
ölçüsü455,92 Kb.
#68696
  1   2   3   4   5Doç.Dr.-Ing. Ülkü ACAR, (28.05.2008) - PAÜ- Denizli

ATOM KAVRAMININ, MADDE-ENERJİ EŞDEĞERLİĞİNİN - EINSTEIN İZAFİYET KURAMININ, COMPTON- COULOMB- NEWTON FORMÜLLERİNİN İRDELENMESİYLE SAPTANAN

aykırılıklar dolayesiyle, teorik atom öğretisine alternatif


MADDENİN SAKINIMI KURALININ ÇÜRÜTÜLDÜĞÜ


ANTİMATERYALİST GENEL FİZİK SİSTEMATİĞİ

ACA R ÖNERİSİ

ATOM KAVRAMININ, MADDE-ENERJİ EŞDEĞERLİĞİNİN - EINSTEIN İZAFİYET KURAMININ, COMPTON- COULOMB- NEWTON FORMÜLLERİNİN İRDELENMESİ

Mevcut fizik öğretisindeki yanlışlar, temel oluşturduğu materyalist düşünce sistemleriyle Dünya politikalarını olumsuz etkileyerek, humanist düşünce akımlarının, soykırımlarıa, ozon deliği, küresel ısınma, susuzluk, nükleer radyasyon gibi fiziksel faciaları önlemesine olanak bırakmamıştır.
Maddenin Sakınımı” yerine önerdiğim “Anti Materyalist Genel Fizik Sistematiği”, insanları felaketçi materyalist felsefeler yerine, insancıl felsefelere yöneltmesini hatırlatsın.

ÖZET:
* Giriş bölümünde, mevcut fizik öğretisindeki yanlışlıklara ve yanlış fizik öğretilerinin mesnet olduğu materyalist düşünce sisteminden kaynaklanan- ahlaki ve doğal facialara değinilmektedir.
* Birinci bölümde, Bohr atom modelinin fizik yasalarına aykırılığını, gerçeği yansıtamayacağını savunuyoruz.
* İkinci bölümde, tüm fiziksel ilişkilerin açıklanmasında, işlenmesinde, geliştirilmesinde ve öğrenilmesinde uygun, denel fizik yasalarına uyumlu “Genel Fizik Sistematiği Acar Önerisini” ni ,“sistemler arası etkileşim kuvveti formülü”nü tartışmaya sunuyoruz
* İçincü bölümde, sistemler arasında oluşan kuvvet etkileşimi ve enerji aktarımı mekanizmalarını ele alıyoruz.
* Dördüncü bölümde, bazı ünlü fizik teorilerinin geçersizliği gösteriliyor: kütle sakınımı, kütle- enerji eşdeğerliliği, Compton olayı, Einstein rölativite teorisi, kütlenin ve elektrik yükünün taneliliği gibi temel teorilerin, Coulomb elektrik çekim formülü ve Newton kütle çekim formülünün fiziksel gerçeklere karşı gösterdikleri aykırılıklar tartışmaya sunulmaktadır.
* Beşinci son bölümde, ışık olayı, termodinamik, akışkanlar mekaniği, ışık tayfları gibi diğer olayların açıklanması için bazı matematiksel öneriler yapılmaktadır. Bu Bölümde, temel büyüklükler sistemi (mksA) (metre, kilogram, saniye, amper) yerine “mJsA” (metre, Jul, saniye, ampğer) sisteminin kullanılması önerilmektedir, zira, enerji, yani Jul, tüm enerji sistemlerinde (öteleme, dönme, elektrin, manyetik, yay, gravitasyon) mevcuttur ve bu günkü bilgilerimize göre, vardan yok edilemez ve yoktan var edilemez, sadece biçim değiştirebilir.

0. GİRİŞ:
0. Fiziğin, insanların sosyal davranışlarındaki etkisi

Batı uygarlığının düşünce sisteminde, eski yunan- latin uygarlığının etkisi çok büyüktür. Eski zamanlarda dinsel inanışlar ve bilimsel kabuller iç içe olmuştur. Zamanın bilginleri hem filozof hem de dinsel etkin kişilerdi. /Gustav Mensching /1//. Batısal fizik-kimya bilimleri, düşünce sistemleri, “YOK” kavramini içermeyen eski Latin- Yunan dinsel-düşünce sistemi üzerine kurulmuştur. Romen rakamlarında “0” yoktur ve diğer dillerde, “YOK” kavramı, çok sayıda dolambaçlı kelimelerle karşılık bulmaktadır. Almancada: yok yerine (es gibt nicht ) : kelime olark anlamı: (VERİLMİYOR). Fransızcada ve İngilizcede (ABSENT), bu, latince “sentire” kelimesinden türetilmiş, “kelime karşılığı: hissiz- ruhsuz”. Varlığını koruyan tek nesnenin ‘madde’ olduğu kabul edilen bu, materyalist düşünce sistemi , insanların yaşam tarzlarında en etkin sistem olup, humanist sistemleri engellemektedir. Dolayesiyle, insanlık tarihi, ( haçlı seferleri, 1.- 2. dünya harpleri, bosna- Irak ira- bosna dinsel savaşları gibi bir dizi toplu insan cinayetleri ve ozon deliği, küresel ısınma- ışın kirliliği gibi doğa cinayetleri zincirinden oluşmaktadır .


Bu çalışmamda, “maddenin sakınımı” kuralını geçersizliğini fiziksel olarak ispat ettiğimi savunup, antimateryalist fizik sistematiğini önermekle, materyalist düşünce felsefesinin mesnetsizliğini ispatlamayı ve insanların insancıl düşünme sistematiğine yönelmesini umuyorum.
___________________________________________________________________________________________________

1.ATOM MODELLERİNDEKİ FİZİKSEL AYKIRILIKLAR


(ATOM KAVRAMI, MODELSEL- SANAL BİR KAVRAMDIR, GERÇEK OLAMAZ)


    1. Atomun sürekli elektromanyetik enerji yitirmesi hususu:

Güncel atom teorilerindeki ortak ana düşünceye göre atom merkezlerinde (+) yüklü protonlar ve çevresinde belirli yörünge tünellerinde, güneş sistemindeki yıldızlar gibi, hareket eden (-) yüklü elektronlar bulunmaktadır. Bu çalışmada, bu düzenin bazı fizik yasalarına aykırı düştüğü görüşü tartışmaya sunulmaktadır.


Pozitif ve negatif yüklerin varlığı, deneylerle sabittir. En küçük yük birimi olarak proton yükü:

ep = 1,6.10-19As ve elektron yükü: e = -1,6.10-19As değerleri kabul edilmektedir (bu değerlerin, ölçüm değerleri olamayacağı aşağıda tartışılmaktadır). Bu paragrafta, elektronların pozitif yüklü çekirdek etrafındaki yörüngelerde hareket etmeleri hususunun fiziksel temellere ters gelişi tartışmaya sunulmaktadır. Örnek olarak hidrojen atomu alınsın (şekil 1.): Çekirdek ile elektron arasındaki N noktasında çekirdekten elektrona doğru yöneltilmiş elektrik alan şiddeti için şu temel denklem geçerlidir:


EN = Ep + Ee; Ep=e/(4rp2) , Ee= e/(4re2)
Bu eşitlikte, rp: N noktasının atom merkezindeki protondan uzaklığını, re: N noktasının elektrona uzaklığını, e: elektron yükünü ve  elektriksel geçirgenlik sabitini vermektedir (Şekil 1). re – doğru parçasının yönü ve büyüklüğü, elektronun yörüngesi üzerindeki yerine göre değişmektedir. Bundan dolayı N noktasındaki elektrik alan şiddeti, zamana göre bir periyodik fonksiyon arz etmektedir.
Elektron akımının oluşturduğu manyetik alan
Elektronun, yörüngesel hareketiyle oluşturduğu akım şiddetinin ortalama değeri
Ie = f.e
eşitliğiyle bellidir. Burada f: elektronun yörünge hareketindeki frekansı, yani yörünge üzerinde belirli bir kesitten birim zamanda kaç kez geçtiğini belirtmektedir. Bu akımın, elektron-atom doğru parçası üzerinde N noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti H:
H = Ie / 2re
denklemiyle bellidir. Bu manyetik alan şiddeti, rp doğrultusuna dikeydir. Bu manyetik alanın şiddeti, elektronun yörünge üzerindeki yerine göre ve N noktasına olan uzaklığına göre değişmekte ve zamana bağlı periyodik bir fonksiyon göstermektedir. Bundan böyle N noktasında, etkin elektrik alan şiddeti E' nin yarıçap doğrultusunda (şekil 1.de y ekseni doğrultusunda) bir bileşkesi mevcuttur. Diğer taraftan, bu yarıçapa dik (şekil.1 1.de z ekseni doğrultusunda) etkin manyetik alan şiddeti H mevcuttur

Bunun sonucu olarak bu noktada x ekseni doğrultusunda bir P- Poynting vektörü etkindir yani bu bölgeden birim zamanda ve x doğrultusunda birim kesitten

Yüklə 455,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə