Draft strategyYüklə 4,63 Mb.
səhifə1/41
tarix13.05.2018
ölçüsü4,63 Mb.
#50396
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41JUDEŢUL DOLJ
REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD VEST OLTENIA

STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI DOLJ
Martie 2008
Consiliul Judeţean Dolj

Proiect “Elaborarea strategiei Consiliului Judeţean Dolj

de dezvoltare economico-socială 2007-2013”
Contract de servicii nr. 7839

CUPRINS


I. CADRUL DE REFERINŢĂ 5

I.1 Cadrul natural 5

I.1.1 Aşezare geografică, suprafaţă şi frontiere 5

I.1.2 Geomorfologia Teritoriului 6

Relieful 6

Reţeaua hidrografică 6

Solul 7

Subsolul 7I.1.3 Clima, vegetaţia şi fauna 7

Clima 7


Vegetaţia 8

Fauna 9


I.1.4 Populaţia 9

I.1.5 Unităţi administrativ-teritoriale 11

I.2 Activităţile economice 12

I.2.1 Cadrul general 12

I.2.2 Structura Economiei Judeţului Dolj 14

I.2.3 Structura Teritorială a Economiei în Judeţul Dolj 18

I.2.4 Investiţiile Străine şi comerţul exterior în cadrul Judeţului Dolj 19

I.2.5 Industrie şi Construcţi: IMM-uri şi Întreprinderi Mari 21

I.2.6 Agricultura şi Spaţiul Rural 27

Structura terenurilor agricole 27

Activităţi Agricole şi Structura culturilor 30

Dotarea cu maşini şi tractoare 36

Potenţialul rural al judeţului 38

I.2.7 Servicii 40

Cadrul General 40

Servicii 42

Comerţul 46

I.2.8 Turismul 48

Activităţi turistice 48

Forme turistice: turism de afaceri, turism cultural, turism rural, turism balneo climateric 49

I.3 Populaţia şi Reţeaua de localităţi 51

I.3.1 Populaţia urbană şi rurală 51

I.3.2 Reţeaua de localităţi 53

Dezvoltare urbană 53

Dezvoltare rurală 59

I.3.3 Forţa de muncă 61

I.4 Echiparea teritoriului 67

I.4.1 Cai de comunicaţie 67

Infrastructura rutieră 67

Infrastructura căilor ferate 71

Infrastructura aeriană 73

Porturi 74

I.4.2 Gospodărirea apelor şi echiparea hidroedilitară a localităţilor 75

I.4.3 Amenajări hidroameliorative 76

I.4.4 Echipare energetică 77

Termoficare 77

Alimentare cu gaze naturale 77

Energia electrică şi surse alternative de energie 79

I.4.5 Telecomunicaţii 80

I.5 Infrastructura de susţinere a activităţilor economico-sociale 82

I.5.1 Administraţia publică 82

I.5.2 Activităţi de Cercetare, Dezvoltare Inovare şi Sprijin pentru Afaceri 88

Activităţi de Cercetare - Dezvoltare 88

Activităţi de inovare 91

Activităţi de sprijin pentru afaceri 91

I.5.3 Comunicare şi relaţii publice 93

I.6 Sistemul de educaţie şi Învăţământ. Cultura 95

I.6.1 Educaţie şi Învăţământ 95

I.6.2 Cultura 98

I.7 Sănătatea şi Asistenţa socială 100

I.7.1 Situaţia existentă în domeniul sanitar 100

I.7.2 Asistenţa socială 102

I.8 Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit 106

I.8.1 Calitatea mediului 106

Calitatea apei 106

Calitatea aerului 112

Calitatea solului 114

Situri contaminate 115

I.8.2 Măsuri de protecţie a mediului 115

Gestionarea deşeurilor 116

Zone protejate şi bio-diversitate 121

I.8.3 Riscul de mediu şi măsuri de prevenire 124

II. ANALIZĂ DE POTENŢIAL A JUDEŢULUI DOLJ 130

II.1 Judeţul Dolj în contextul regional, naţional şi internaţional 130

II.1.1 Contextul regional, european şi naţional 130

II.1.2 Cooperare internaţională 133

II.2 Analiza SWOT pe domenii 136

II.2.1 Economia 136

Activităţile productive (sectorul industrial, imm) 136

Spaţiul rural (activităţi agricole, metode agricole tradiţionale, mestesuguri, artizanat, activitati nonagricole etc.) 138

Turismul 140

Serviciile şi comerţul 141

II.2.2 Resurse umane, forţa de muncă şi şomajul 142

II.2.3 Infrastructura 143

II.2.4 Educaţia şi învăţământul, cultura, sportul, sănătatea şi asistenţa socială 145

Educaţie şi învăţământ 145

Cultura şi sport 146

Sănătate şi asistenţă socială 147

II.2.5 Mediul de trai şi spaţiul locuibil 148

II.2.6 Telecomunicaţiile 150

III. VIZIUNE, OBIECTIVE, PRIORITĂŢI, MĂSURI ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE 151

III.1 Viziune 151

III.2 Obiectiv general 152

III.3 Obiective specifice 152

III.4 Priorităţi 153

III.5 Măsuri şi direcţii de acţiune 161

III.6 Ierarhizarea proiectelor de investiţii 169

III.7 Identificarea portofoliului de proiecte 178

IV. COERENŢA ŞI CONFORMITATEA CU POLITICILE NAŢIONALE ŞI EUROPENE 215

IV.1 Corespondenţa cu politicile comunitare şi acquis-ul comunitar 215

IV.1.1 Corespondenţa cu politicile comunitare 215

IV.1.2 Corespondenţa cu acquis-ul comunitar 218

IV.2 Contribuţia la obiectivele orizontale 219

IV.2.1Dezvoltare durabilă 219

IV.2.2 Oportunităţi egale 219

IV.2.3 Societate informaţională 220

IV.3 Corespondenţa cu politicile naţionale 221

IV.3.1 Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 221

IV.3.2 Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 221

IV.3.3 Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 al Regiunii Sud – Vest Oltenia 222

IV.3.4 Strategiile sectoriale de dezvoltare 223

IV.4 Corelarea dintre Strategia Consiliului Judeţean Dolj de dezvoltare economico-socială şi domeniile de intervenţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune ale UE 226

V. ANEXE – PROCESUL DE CONSULTARE 235

V.1 Minuta întâlnirii GRS I 235

V.2 Minuta întâlnirii GRS II 235

V.3 Minuta întâlnirii GRS III 235

V.4 Rezultatele Consultării Suplimentare 235

V.5 Operaţiuni indicative şi exemple de bune practici în alte State Membre ale UE 235

I. CADRUL DE REFERINŢĂ
I.1 Cadrul natural
I.1.1 Aşezare geografică, suprafaţă şi frontiere
Judeţul Dolj este situat în partea de Sud-Vest a României, între 44°42’ latitudine nordică, 43°43’ latitudine sudică, 24°16’ latitudine estică şi 22°50’ latitudine vestică, fiind străbătut de la nord la sud de râul Jiu, al cărui nume îl poartă (Doljul, adică Jiul de Jos) şi reprezintă cel mai mare judeţ din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

Reşedinţa judeţului Dolj (şi centrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia), Craiova, este situată la o distanţă de aproximativ 230 km de Bucureşti, 90 km de Fluviul Dunărea, la Portul Calafat şi 120 km de Munţii Carpaţi (Drobeta Turnu Severin – Porţile de Fier).

Cu un teritoriu de 7.414 km2, Judeţul Dolj ocupă 3,1% din teritoriul naţional şi 25,4% din Regiunea Sud-Vest Oltenia (29.212 km2, 12,25% din teritoriul naţional).
Harta 1: Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia – Localizare şi judeţeSursa: http://www.adroltenia.ro/newro/pagina.php?cod=4
La nord, est şi vest, judeţul Dolj se învecinează cu celelalte patru judeţe ale Regiunii Sud-vest Oltenia, respectiv, de la vest la est, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi Olt. La sud, Judeţul Dolj se întinde până la graniţa de sud a României, fiind marcată de Fluviul Dunărea pe o distanţă de aproximativ 150 km. Trecerea de la Judeţul Dolj la regiunile învecinate din Bulgaria se poate realiza prin cele două porturi principale, în oraşele Calafat şi Bechet.
Tabel 1: Localităţile graniţei judeţului Dolj


Localităţile de graniţă

Nord – Satul Nistoi (Comuna Fărcaş)

Sud – Satul Chiaşu (Oraşul Oraşul Dăbuleni)

Est – Satul Zvorsca (Comuna Amărăştii de Sus)

Vest – Satul Ciupercenii Vechi (Oraşul Calafat)


Sursa: Institutul Naţional de Statistică (INS), Anuar Statistic al Judeţului Dolj 2006.


I.1.2 Geomorfologia Teritoriului
Relieful

Considerând caracterul predominant al reliefului, judeţul Dolj este un judeţ de câmpie, încadrându-se în categoria judeţelor dunărene, datorită faptului că Fluviul Dunărea reprezintă agentul principal care a generat formele de relief în cadrul judeţului. Mai în detaliu, relieful cuprinde zona de lunca a Dunării, câmpia şi zona de deal, altitudinea crescând de la 30 la 350 m faţă de nivelul mării, din sudul spre nordul judeţului.


Reţeaua hidrografică

Pe teritoriul Judeţului Dolj se află două bazine hidrografice principale: Dunărea (150km) şi Jiul (140km). Râurile secundare aparţin fie primului fie celui al doilea bazin hidrografic, şi includ: Balasan, Desnatui, Baboia, Ciutura, Jiet (afluenţi al Dunării), Amaradia, Plosca, Raznic, Gilort, Meresel şi Mascot (Râul Jiu). O excepţie este râul Teslui, care traversează Judeţul Dolj pe o distanţa de 73 km şi este afluent al râului Olt.


Tabel 2: Principale fluvii/ râuri din judeţul Dolj (lungime, km)

 

În România

În Judeţul Dolj

Dunărea

1075

150

Jiu

339

140

Amaradia

103

34

Desnatui

95

84

Teslui

92

73

Sursa: INS, Judeţul Dolj în cifre 2003-2006
Cel mai important lac din judeţul Dolj este Lacul Bistreţ, cu o suprafaţă totală de 1.867 ha şi un volum de 28 milioane de m3. Alte lacuri mai mici sunt Işalniţa (lac de acumulare), Călugăreni, Rast şi Maglavit, Fântanele, Buzatu, Vârtop, Caraula şi Ripa Rosie.

Tabel 3: Principalele lacuri
Suprafaţă (ha)

Volum (mil. mc)

Bistreţ (lac natural)

1.876,0

28,0

Isalniţa (lac de acumulare)

180

1,4

Yüklə 4,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin