Dünya BankasıYüklə 1,43 Mb.
səhifə1/17
tarix27.07.2018
ölçüsü1,43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Dünya Bankası

Dokümanı
RESMİ EVRAK


Rapor No. 46115-TR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE


SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ

(UPK2)
İÇİN


56,10 MİLYON EURO DEĞERİNDEKİ

(75,125,000ABD DOLARI)


İKRAZ TEKLİFİ
HAKKINDA
PROJE DEĞERLENDİRME DOKÜMANI

14 Mayıs 2009
Bu belgenin kullanımı kısıtlıdır ve dokümanı alanlar tarafından sadece resmi görevlerini yürütmek amacıyla kullanılabilir. İçeriği, Dünya Bankası’nın onayı olmaksızın farklı amaçlarla ifşa edilemez.

PARA BİRİMLERİ

(31 Mart 2009 tarihli kur)

Para birimi

=

Türk Lirası

1.67 YTL

=

US$1

2.23 YTL

=

EURO 1

MALİ YIL


1 Ocak31 Aralık

KISALTMALARUPK

Uyarlanabilir Program Kredisi

CHA

Cari Hesap Açığı

TCMB

T.C. Merkez Bankası

TSM

Toplum Sağlığı Merkezleri

ÜOS

Ülke Ortaklık Stratejisi

ÖH

Özel Hesap

KPK

Kalkınma Politikası Kredisi

DRG

Tanıya Dayalı Gruplar

AOA

Avrupa ve Orta Asya

AB

Avrupa Birliği

MY

Mali Yönetim

AHBS

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi

DMSK

Devlet Muhasebe Standartları Kurulu

GSYİH

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla

GSMH

Gayrisafi Milli Hasıla

TH

Türkiye Hükümeti

PH

Pratisyen Hekim

SDP

Sağlıkta Dönüşüm Programı

KFD

Kurumsal Füdisyer Değerlendirme

KAYK

Kurumlar-arası Yönlendirme Komitesi

IBRD

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası

URİ

Uluslararası Rekabetçi İhale

UKR

Uygulama Kapanış Raporu

IDA

Uluslararası Kalkınma Birliği

BEİ

Bilgi, Eğitim ve İletişim

BÖH

Bebek Ölüm Oranı

BT

Bilgi Teknolojisi

ADDMR

Ara Dönem Denetlenmemiş Mali Raporlar

AÖO

Anne Ölüm Oranı

İ&D

İzleme ve Değerlendirme

OGÜ

Orta Gelirli Ülke

SB

Sağlık Bakanlığı

OVMÇ

Orta Vadeli Mali Çerçeve

BOH

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar

NICE

Ulusal Klinik ve Sağlık Mükemmeliyet Enstitüsü

OECD

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

İSİG

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

PKH

Proje Kalkınma Hedefi

KMYK

Kamu Mali Yönetim ve Kontrolü

BBS

Birinci Basamak Sağlık

PUB

Proje Uygulama Birimi

PBD

Proje Bilgi Dokümanı

PYDB

Proje Yönetim ve Destek BirimiPerformans Ödemesi

PAKSKK

Program Amaçlı Kamu Sektörü Kalkınma Kredisi

RKD

Randomize Kontrollü Deneme

RSHMB

Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı

SİD

Standart İhale Dokümanları

SGK

Sosyal Güvenlik Kurumu

İEDF

İspanyol Etki Değerlendirme Fonu

KİT

Kamu İktisadi Teşekkülü

DPT

Devlet Planlama Teşkilatı

SGK

Sosyal Güvenlik Kurumu

SSK

Sosyal Sigortalar Kurumu

SUT

Sağlık Uygulama Tebliği

TSK

Türk Sağlık Kurumu

TOR

İş Tanımı/TOR

GSS

Genel Sağlık Sigortası

UNICEF

BM Uluslararası Çocuk Eğitim Fonu United

DSÖ

Dünya Sağlık Örgütü

TL

Türk Lirası
Başkan Yardımcısı:
Shigeo Katsu

Ülke Direktörü:
Ulrich Zachau

Sektör Direktörü:
Tamar Manuelyan Atinc

Sağlık, Beslenme ve Nüfus Sektörü Yöneticisi
Abdo Yazbeck

Görev Ekip Lideri:
Sarbani Chakraborty


TÜRKİYE__Sağlıkta_Dönüşüm_ve_Sosyal_Güvenlik_Reformu_Projesi_(SDSGRP)_içindekiler_Sayfa'>TÜRKİYE

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP)
içindekiler
Sayfa

A. STRATEJİK BAĞLAM VE GEREKÇE 6

I. Ülke ve Sektör Konuları 6

II. Sürekli Banka Katılımına Yönelik Gerekçe 11

III. Projenin Katkıda Bulunduğu, Daha Yüksek Düzeydeki Hedefler 11

B. PROJE TANIMI 11

I. Kredi Aracı 11

II. Program Hedefi ve Fazları 11

III. Proje Kalkınma Hedefi ve Kilit Göstergeler 13

IV. Proje Bileşenleri 14

V. Öğrenilen ve Proje Dizaynına Yansıtılan Dersler 17

VI. Dikkate Alınan Alternatifler ve Red Nedenleri 18

C. UYGULAMA 19

I. Ortaklık Düzenlemeleri 19

II. Kurumsal ve Uygulamaya İlişkin Düzenlemeler 19

III. İzleme ve Değerlendirme Çıktıları/Sonuçları 20

IV. Sürdürülebilirlik 21

V. Kritik Riskler ve Olası Tartışmalı Hususlar 21

VI. İkraz/Kredi Şartları ve Anlaşmaları 23

D.DEĞERLENDİRME ÖZETİ 23

I. Ekonomik ve Finansal Analizler 23

II. Teknik 25

III. Füdisyer 25

IV. Satınalma 26

IV. Sosyal 26

V.Çevre 27

VI. Koruma Politikaları 27

VII. Politika İstisnaları ve Hazır Olma Durumu 27

Ek 1: Ülke ve Sektör veya Program Arka Planı 29

Ek 2: Dünya Bankası ve/veya Diğer Kurumlar Tarafından Finanse Edilen İlgili Başlıca Projeler 34

Ek 3 Sonuç Çerçevesi ve İzleme 35

Ek 4: Detaylı Proje Tanımı 41

Ek 5: Proje Maliyetleri 46

Ek 6: Uygulamaya ilişkin Düzenlemeler 47

Ek 8: Satınalma Düzenlemeleri 56

Ek 9: Ekonomik ve Mali Analiz 64

Ek 10: Koruma Politikası Konuları 76

Ek 11: Türk Hükümeti Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonuçları Çerçevesi 77

Ek 12: Proje Hazırlığı ve Denetim 78

Ek 13: Proje Dosyasındaki Belgeler 80

Ek 14: İkraz ve Kredi Özetleri 81

Ek 15: Ülkeye Bakış 84

Ek 16: Haritalar 88
TÜRKİYE

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ (UPK II)PROJE DEĞERLENDİRME DOKÜMANI

Tarih: May 14, 2009

Ekip Lideri: Sarbani Chakraborty

Ülke Direktörü: Ulrich Zachau

Sektör Direktörü: Tamar Manuelyan AtincSektörler: Sağlık (95%); Diğer sosyal hizmetler (5%)

Temalar: Sağlık sistemi performansı (P); Nüfus ve üreme sağlığı (S); Diğer bulaşıcı hastalıklar (S); Sosyal güvenlik ağları (S)Proje Kimlik No.: P102172

Çevre tarama kategorisi: Gerekli değil

Kredi Aracı: Uygulanabilir Program İkrazı
Proje Finansman Verisi

[X] İkraz [ ] Kredi [ ] Hibe [ ] Garanti

[ ] Diğer:

İkrazlar/Krediler/diğerleri için:
Toplam Banka finansmanı:

56.10 milyon Euro (75,125,000 US$ karşılığı)

Teklif edilen şartlar:

6 aylık Libor faiz oranlı ve çeşitli dağılımı olan30 yıllık nihai vadeli ve 5.5 yıllık ödemesiz dönemli IBRD esnek Euro ikrazı

Finansman Planı (milyon Euro)

Kaynak

Yerel

Yabancı

Toplam

Borçlu

0.00

0.00

0.00

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası

31.92

24.18

56.10

Toplam:

31.92

24.18

56.10

Borçlu:

Türkiye Cumhuriyeti, Hazine müsteşarlığı, İnönü Bulvarı 36, Emek, Ankara, Türkiye

Tel: 90+312-212-8256 Faks: 90+312-212-8550 ozgur.pehlivan@hazine.gov.trSorumlu Kurumlar:
Sosyal Güvenlik Kurumu

Ziya Bey Caddesi 6, Balgat, Ankara, Türkiye 06520

Tel: (90-312) 2078089 Faks: (90-312) 2078148

pub@sgk-pub.gov.tr


Sağlık Bakanlığı

Atatürk Bulvarı No: 65, Ankara, Türkiye, 06410

Tel: 90-312-4357085 Faks: 90-312-4312564

trhealth@saglik.gov.tr

Tahmini masraflar (Banka MY/M. Euro)

Mali Yıl

10

11

12

13

14

Yıllık

6.73

14.58

15.70

15.70

3.39

Kümülatif

6.73

21.31

37.01

52.71

56.10

Proje uygulama dönemi:

Beklenen geçerlilik tarihi:

Başlangıç: Temmuz 1, 2009 Bitiş: Temmuz 31, 2013

Temmuz 1, 2009

Temmuz 31, 2013


Proje CAS’den içerik ya da diğer belirgin açılardan ayrılıyor mu?

[ ]Evet [ X] Hayır

Proje Banka politikalarından herhangi bir istisnaya gerek duyuyor mu?

Bunlar banka yönetimi tarafından onaylandı mı?

Herhangi bir politika istisnası için onay istendi mi?

[ ] Evet [ X] Hayır

[ ] Evet [ ] Hayır

[ ] Evet [ ] Hayır


Proje “” ya da “” olarak derecelendirilen herhangi bir kritik risk içeriyor mu?

[X] Evet [ ] Hayır

Proje uygulamaya hazır olma Bölgesel kriterini karşılıyor mu?

[X] Evet [ ] Hayır

Proje geliştirme hedefi:

Teklif edilen UPK2, Türk Hükümeti’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı uygulamasını destekleyen bir UPK’nin ikinci fazıdır. UPK2 Hükümetin, devam etmekte olan ve UPK1 tarafından finanse edilen Sağlıkta Dönüşüm Projesi üzerine temellenen Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi’ni (SDSGRP) finanse etmektedir. SDSGRP’nin özel hedefleri: (i) Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ve Sağlık Bakanlığı’nın (SB) tedarikçi ödemeleri ve sağlık sistemi performansında reformlar formüle etmek ve uygulamak noktasındaki verimliliğinin artırılması; ve (ii) bulaşıcı olmayan hastalıkların (BOH) önlenmesi ve kontrolü için çıktı bazlı finansmanının pilot çalışmasının yapılması
Proje tanımlaması:

Bileşen A. SB’nin 2010-2014 Stratejik Planına Destek (46.17 milyon Euro)

Bu bileşen SB’nin Stratejik Planının uygulanmasını desteklemektedir ve ana hedefi SB’yi bir sağlık sektörü kılavuzuna dönüştürmek ve sağlık hizmetlerinin sağlanması ile ilgili reformları tamamlamaktır. Aile hekimliğinin, hastane reformlarının, halk sağlığının ve düzenleyici reformların ve güçlendirici politika yapma, öncelik belirleme ve izleme ve değerlendirmenin uygulanmasına vurgu yaparak teknik yardım/hizmetlerini, Stratejik Planın sekiz program alanı için eğitim ve malzemeleri finanse edecektir.Bileşen B. Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların (BOH) Önlenmesi ve Kontrolü için Çıktı Bazlı Finansman Pilot Çalışması (6.84 milyon Euro)

Bu bileşenin amacı, çıktı bazlı finansman mekanizmaları kullanılarak, bulaşıcı olmayan hastalıkların (BOH) il düzeyinde önlenmesi ve kontrolü için müdahalelerin uygulanmasına yönelik pilot modelin test edilmesi ve değerlendirilmesidir. (i) aile hekimliği uygulamalarına ilişkim olarak, tedarikçilere BOH’nin önlenmesi ve kontrolüne yönelik maliyet-etkin müdahaleler paketi teslim etmeleri için pozitif teşvik bazlı bir sistemi finanse edecek çıktı bazlı finansman; ve (ii) çıktı bazlı finansman pilot çalışmaların taşra ve merkezi düzeyde uygulamaları için kapasite inşasıBileşen C. Sosyal Güvenlik Kurumu İçin Kapasite Geliştirme (3.09 milyon Euro)

Bu bileşenin amacı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun GSS’nin uygulanması ve teşviki alanındaki kapasitesini geliştirmektir. Bileşen, SGK’nın sağlık sektöründe stratejik bir satın almacı olma tedarikçi ödeme reformlarının uygulanması ile karşı karşıya kanıt temelli kararlar verme, kamu ve ösel tedarikçilerle sözleşme yapma ve GSS fayda paketlerinin sürekli güncellenmesi konularında kapasitesini geliştirmek amacıyla teknik yardımı ve eğitimi finanse edecektir. İki alt bileşenden oluşmaktadır (i) GSS’nin uygulanması ve teşviki için SGK kapasite inşası; ve (ii) SGK proje yönetimi.
Varsa, hangi koruma politikaları harekete geçirilmiştir?

Yok

Önemli, standart olmayan şartlar: Yok
Kurul Sunumu : Yok

Etkinlik Şartları:


 • Ek İkraz Anlaşması Borçlu ve Sosyal Güvenlik Kurumu adına yürütülmüştür.


Akitler:

 • Borçlu, SB aracılığıyla, Banka ile mutabık olunan ve Uygulama Kılavuzunda açıklanan prosedürlere uygun olarak Bileşen B’yi uygular.

 • SB: (a) Proje’nin uygulanma süresi boyunca, Banka için yeterli nitelikleri ve görev tanımları olan ve çıktı bazlı finansman bileşeni (Projede alt-bileşen B.1) kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin sürekli işletimsel gözden geçirmeden sorumlu olan bir denetçi ekibi ile çalışır; ve (b) Banka’ya söz konusu denetçilerin üç aylık raporlarını sunar

 • Sağlık Bakanlığı çıktı bazlı finansman (Projede alt-bileşen B.1) kapsamındaki faaliyetleri pilot bazda, Banka il mutabakat halinde seçilen iki ilde yürütür. En geç geçerlilik tarihinden 24 ay sonra olmak üzere, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla Borçlu ve Banka, Projede Bölüm B.1 kapsamında yürütülen pilot faaliyetlere ilişkin müşterek bir değerlendirme yaparlar ve böyle bir değerlendirmenin sonuçlarına dayalı olarak uygun takip faaliyetleri tanımlarlar.  A. STRATEJİK BAĞLAM VE GEREKÇE   I. Ülke ve Sektör Konuları

 1. Önerilen proje (Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi veya SDSGRP), Türk Hükümeti (TH)’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) uygulamasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Program’ın genel amacı Türkiye’deki sağlık sisteminin yönetişim, verimlilik, kullanıcı ve sunucu memnuniyeti ve uzun dönemli mali sürdürülebilirliğini iyileştirmektir .

 2. Dönüşüm geçirmiş bir sağlık finansmanı, sunumu ve düzenleme çerçevesinin uygulanması, bu Program’ın amaçlarının gerçekleştirilmesi için kilit unsurdur. Bu çerçevenin temel unsurları arasında şunlar yer almaktadır: (i) Sağlık Bakanlığı (SB)’nın, politika oluşturmaktan ve düzenlemeler yapmaktan sorumlu bir sağlık sektörü kılavuzu haline getirilmesi; (ii) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun sağlık sektöründeki tek alıcı haline getirilmesi; (iii) sağlık hizmetleri finansmanının sağlık hizmetleri sunumundan ayrılması; ve (iv) halk sağlığı zorluklarının ele alınmasına yönelik olarak uygun bir halk sağlığı kurumsal çerçevesinin oluşturulması.

Ekonomik Bağlam ve Arka Plan


 1. Yüklə 1,43 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə