Mali yönetim ve kontrol yapısıYüklə 446 b.
səhifə1/36
tarix09.01.2019
ölçüsü446 b.
#93908
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36Mali yönetim ve kontrol yapısı

 • Mali yönetim ve kontrol yapısı

 • İç kontrol görev ve sorumluluğu

 • İç kontrol sistemi

 • Ön mali kontrol

 • Merkezi uyumlaştırma fonksiyonu

 • Düzenlemeler ve kaynaklar

Üst yöneticiler: Sistem kurma ve gözetim

 • Üst yöneticiler: Sistem kurma ve gözetim

 • Harcama yetkilileri: Uygulama ve ön mali kontrol

 • Mali hizmetler birimi: Sistemin kurulması, standartların uygulanması çalışmaları ve ön mali kontrol

 • Muhasebe yetkilileri: Ödeme kontrolü, kayıtların usulüne ve standartlara uygunluğu ve saydamlık

 • Gerçekleştirme görevlileri: Uygulamaİdarede iç kontrol standartlarının ve iç kontrol ile ön mali kontrol alanında yapılan düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak

 • İdarede iç kontrol standartlarının ve iç kontrol ile ön mali kontrol alanında yapılan düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak

 • İş ve işlemlere yönelik süreç akış şemaları hazırlatmak

 • Görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlemek

 • Görevlerin bilgili ve yeterli personel tarafından yürütülmesini ve personelin yeterli eğitim almasını sağlamak

 • Kontrol prosedürlerini belirlemek

 • İdarede uygun bir iletişim ağı oluşturmak

 • Kontrol listeleri ve öz değerlendirme formları oluşturmak

 • İç kontrol güvence beyanını düzenlemekGüvence Beyanı Verecek Olanlar

 • Güvence Beyanı Verecek Olanlar

  • Üst yöneticiler
  • Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri
  • Mali hizmetler birimi yöneticisi


Güvence Beyanı Kapsamı

 • Güvence Beyanı Kapsamı

  • Tahsis edilen kaynakların planlanmış amaçlara ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığı
  • Uygulanan iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliği konusunda yeterli güvenceyi sağladığı
  • Bilgilerin doğruluğu


 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu

 • Madde 55- İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.İç kontrol, idarenin amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere oluşturulan;

 • İç kontrol, idarenin amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere oluşturulan;

  • organizasyon,
  • yöntem,
  • süreç,
  • iç denetim,
  • mali ve mali olmayan kontroller
  • bütünüdür.


İç kontrol bir süreçtir

 • İç kontrol bir süreçtir

 • İç kontrol bir amaç değil, idareyi hedeflerine ulaştırma amacını taşıyan bir yönetim aracıdır

 • İç kontrol kişiler tarafından uygulanır

 • İç kontrol sadece form, belge, el kitabı ve prosedür değil, bunların yanı sıra organizasyonu, personeli ve yönetim tarzını da kapsayan bir sistemdir • * Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

 • * Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

 • * Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

 • * Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

 • * Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamakİç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 6. maddesi

 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 6. maddesi

 • İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.

 • İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.

 • İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar.

 • İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar.

 • İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir.

 • İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır.İç kontrol, yönetim sorumluluğu çerçevesinde sürekli ve sistematik bir şekilde yürütülür.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə