##Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya ##İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyiYüklə 0,64 Mb.
səhifə1/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,64 Mb.
#102089
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya

##İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi

##Bölmə: azərbaycan

##Qrup: 501 əyani

##Fənnin adı: Coğrafiyanın tədrisi metodikası

##Müəllimin adı: dos.M.İ.Verdiyeva, müəl.M.N.Sadiq##Kafedra müdiri: dos. O. K. Alxasov

##num= 1// level= 1// sumtest=20 // name= CTM predmeti, vəzifələri və digər elmlərlə əlaqəsi//


1. K. Uşinsinin coğrafiyanın tədrisində qəbul etdiyi ən mühüm pedoqoji prinsip hansı olmuşdur?

A) müqayisə və tutuşdurma prinsipi

B) mürəkkəbdən sadəyə prinsipi

C) uzaqdan yaxına prinsipi

D) yaxından uzağa prinsipi

E) fərdi yanaşma Prinsipi

2. Müstəqillik əldə edildikdən sonra məktəb coğrafiyasının məzmununda baş verən dəyişiklik:

A) Buraxılış siniflərində coğrafiyanın tədrisi

B) «Təbiətşünaslıq» kursunun tədris olunması

C) İbtidai siniflərdə coğrafiyanın dərsliklərinin yazılması

D) Ekoloji biliklərin artırılması

E) Azərbaycan coğrafiyası dərsliyinin yazılması

3. Müstəqillik illərində məktəb coğrafiyasının quruluşunda baş verən ən mühüm dəyişikliklər:

A) İptidai isiniflərdə coğrafiyanın tədris planından çıxarılması

B) Azərbaycan coğrafiyasının tədrisinə başlanması

C) «Yerşünaslıq» və «Türk dünyası» coğrafiyası kurslarının tədrisi

D) Buraxılış siniflərində imtahanların keçirilməsi

E) Tədris prosesində interaktiv metodların tətbiqi

4. Respublikada coğrafiya tədrisi metodikasının inkişafında rolu olan pedaqoqlar:

A) M. Zülfüqarov, N. Allahverdiyev, B. Paşayev

B) N. Kazımov, N. Allahverdiyev, B. Paşayev

C) M. Zülfüqarov, M. Mehdizadə, B. Paşayev

D) Ə. Əlizadə, N. Allahverdiyev, A. Mehrabov

E) M. İsmixanov, N. Allahverdiyev, B. Paşayev

5. Coğrafiya tədrisində «nəyi öyrənmək» xarakterizə olunur:

A) təlimin vasitələri ilə

B) təlimin metodları ilə

C) təlimin məzmunu ilə

D) təlimin məqsədi ilə

E) təlimin qiymətləndirilməsi ilə

6. CTM - in hansı elmlərlə əlaqəsi daha sıxdır?

1 - Didaktika

2 - Biologiya

3 - Psixologiya

4 - Coğrafiya

5 - İqtisadiyyat

6 - Tarix

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 1, 4, 5

D) 2, 5, 6

E) 1, 3, 6

7. Aşağıdakılardan hansılar Qafur Rəşad Mirzəzadənin xidmətidir:

1 - Milli dildə ilk coğrafiya dərsliyini yazıb

2 - «Qafqazın coğrafiyası» dərsliyinin müəllifidir

3 - «Azərbaycan SSR - in iqtisadi coğrafiyası» dərsliyinin yazıb»

4 - «Ümumi coğrafiya» dərsliyinin müəllifidir

5 - İlk milli coğrafiya proqramını yazıb

A) 1, 2, 4

B) 3, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 5

8. Tədris planının rolu nədən ibarətdir

1 - dövlət təhsil standartlarının bir elementidir

2 - dərsliyn illüstrativ materiallarını seçməyə kömək edir

3 - sinifdən xaric məşğələlərin seçilməsinə şərait yaradır

4 - tədris proqram və tədris metodik vəsaitlərin hazırlanması üçün bazadır

5 - Təhsil müəssisələrinin maliyyə və kadr təchizatının planlaşdırılmasına imkan verir.

6 - Təhsil müəssisələrinin iş rejimini müəyyən etməyə

A) 2, 4, 6

B) 1, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 6

E) 1, 3, 4

9. Məktəb coğrafiyasının məzmununda hansı coğrafiya elmlərinə aid biliklər sistemi öz əksini tapmışdır.

1 - Statistika

2 - Kartoqrafiya

3 - Geologiya

4 - Arxeologiya

5 - Paleontologiya

6 - Topoqrafiya

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 6

C) 3, 4, 5

D) 2, 3, 5

E) 1, 4, 6

10. Coğrafiyanın təlim prosesinin tərkib hissələrini müəyyən edin

1 - Coğrafiya təliminin məqsədi

2 - Coğrafiya təlimi ilə bağlı proqnozlar

3 - Təlimin təşkilinin metod və formaları

4 - Müasir təlimin perspektivləri

5 - Təlim vasitələri

6 - Təlimin məzmunu

7 - Coğrafi təlimin inkişaf dinamikası

A) 1, 4, 6, 7

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 3, 5, 6

D) 2, 4, 6, 7

E) 2, 3, 4, 5

11. Coğrafiyanın təlimi metodikasının əsas mənbələri hansılardır?

a - Coğrafiya elminin nəzəri məsələləri

b - Pedogika elminin nəzəri məsələləri

c - Dəqiq elmlərin nəzəri məsələləri

d - Humanitar elmlərin nəzəri məsələləri

e - Psixologiya və məntiq elmlərinin nəzəri məsələləri

A) c, d, e

B) a, d, e

C) a, b, e

D) a, b, c

E) b, c, d

12. Hansı amillər respublikamızda kurikulumun tətbiqini şərtləndirmişdir?

1 - Kadr sahəsində dəyişikliklər

2 - Yeni dərsliklərin yazılması

3 - Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya

4 - Ənənəvi təlimin yeni dövrün tələblərinə cavab verməməsi

A) 2, 4

B) 1, 2

C) 3, 4

D) 1, 4

E) 2, 3

13. Coğrafi mədəniyyətin ardıcıllığını seçin.

1 - Dünyanın coğrafi mənzərəsi

2 - Coğrafi dil

3 - Coğrafi təfəkkür

4 - Tədqiqat metodları

A) 1, 4, 2, 3

B) 2, 4, 3, 1

C) 1, 2, 3, 4

D) 1, 3, 4, 2

E) 3, 4, 1, 2

14. CTM - in əsas mənbələri hansı ardıcıllıqda verilmişdi?

1 - Məktəb coğrafiyasının təcrübəsinin təhlili

2 - Coğrafiya elminin nəzəri məsələləri

3 - Ekoloji vəziyyətin pisləşməsi

4 - Xarici ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi

A) 1, 2, 4, 3

B) 1, 3, 4, 2

C) 2, 3, 4, 1

D) 4, 2, 1, 3

E) 3, 2, 1, 4

15. CTM sıx əlaqədə olduğu coğrafiya və pedaqoji elmlərin ardıcıl sırasını yazın:

1 - Kartoqrafiya

2 - Psixologiya

3 - Didaktika

4 - Demoqrafiya

5 - Landşaftşünaslıq

A) 1, 3, 4, 2, 5

B) 1, 4, 5, 2, 3

C) 1, 2, 4, 5, 3

D) 3, 2, 1, 4, 5

E) 2, 3, 1, 4, 5

16. Coğrafi problemlərin öyrənilməsi ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - lokal

2 - regional

3 - yerli

4 - qlobal

A) 3, 2, 1, 4

B) 3, 1, 2, 4

C) 4, 2, 1, 3

D) 3, 4, 2, 1

E) 1, 3, 2, 4

17. Uyğunluğu seçin.

I - Nə üçün öyrətməli

II - Nəyi öyrətməli

1 - Fənnin təlim - tərbiyə əhəmiyyəti

2 - Coğrafiya təlim vasitələri

3 - Coğrfiya elmindən məktəb coğrafiyasına nə gətirilir

4 - Təlim metodları

A) I - 3; II - 1

B) I - 1; II - 3

C) I - 2; II - 4

D) I - 4; II - 2

E) I - 1; II - 4

18. Uyğunluğu seçin.

I - Nəyi öyrətməli

II - Nəyin köməyi ilə öyrətməli

1 - Fənnin təlim - tərbiyə əhəmiyyəti

2 - Coğrafiya təlim vsitələri

3 - Coğrafiya elmindən məktəb coğrafiyasına nə gətirilir

4 - Təlim metodları

A) I - 3; II - 4

B) I - 2; II - 4

C) I - 1; II - 3

D) I - 4; II - 1

E) I - 2; II - 1

19. Uyğunluğu seçin:

I - Ümumi metodika

II - Xüsusi metodika

1 - Yalnız yuxarı siniflərin tədrisini öyrənir

2 - Siniflər üzrə coğrafiyanın tədrisinin praktik məsələləri öyrənilir

3 - Coğrafiya təliminin nəzəri məsələləri

4 - İbtidai siniflərdə coğrafiyanın tədrisi öyrənir

A) I - 3; II - 2

B) I - 2; II - 3

C) I - 1; II - 4

D) I - 4; II - 1

E) I - 3; II - 1

20. Uyğunluğu seçin :

I - Coğrafiya təliminin nəzəri problemləri

II - Coğrafiya təliminin tətbiqi aspektləri

1 - Yeni təlim metodlarının seçilməsi

2 - Metodik tədqiqatlar

3 - Təlim vasitələrinin təkmilləşdirilməsi

4 - Məktəb coğrafiyasının məzmunu

A) I - 3, 4; II - 1, 2

B) I - 1, 3; II - 2, 4

C) I - 2, 3; II - 1, 4

D) I - 2, 4; II - 1, 3

E) I - 1, 2; II - 3, 4


Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin