##Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya ##İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi


##num= 12// level= 1// sumtest=20 // name= Coğrafi biliklərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi//Yüklə 0,64 Mb.
səhifə12/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,64 Mb.
#102089
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

##num= 12// level= 1// sumtest=20 // name= Coğrafi biliklərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi//


1. Muasir dərsin məqsədlərinin ənənəvidən ən mühüm fərqlərindən biri:

A) ünsiyyətin qurulması

B) elmilik

C) kartoqrafik

D) nəticəyönümlülük

E) qiymətləndirmə

2. Fəal təlim metodunun ənənəvi metodlardən ən mühüm fərqlərindən biri:

A) Keçmiş və yeni mövzu arasında əlaqənin yaradılması

B) Yeni mövzunun izahı

C) Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi

D) Mövzudan nəticənin çıxarılması və tətbiq edilməsi

E) Keçmiş dərsin sorğusu

3. Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və hesaba alınması tələblərinə aid deyil:

A) yoxlama zamanı proqram tələbləri əsas götürülməlidir

B) bilik sistematik olaraq, müntəzəm yoxlanılmalıdır

C) cavablarda müsbət və mənfi cəhətlər üzə çıxarılmalıdır

D) biliklərin yoxlanılması obyektiv olmalıdır

E) biliyin yoxlanılmasında məktəb rəhbərliyi iştirak etməlidir

4. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyi nəzərdə tutur?

A) biliyin ilkin səviyyəsinin müəyyən edilməsi

B) yekun biliklərin müəyyən edilməsi

C) böyük bölmələrin yekunlaşdırılmasını

D) anlayışların formalaşdırılmasını

E) təsəvvürlərin formalaşdırılmasını

5. Qiymətləndirmənin hansı növləri vardır:

1 - Summativ

2 - Katexisis

3 - Formativ

4 - Diaqnostik

5 - Everistik

6 - Eksperiment

A) 1. 2. 3

B) 1. 3. 4

C) 2. 4. 6

D) 3. 5. 6

E) 1. 3. 5

6. Coğrafiya dərslərində istifadə olunan əsas əyani vasitələri seçin:

1 – natural əyani vasitələr

2 – qrafiki əyani vasitələr

3 – texniki əyani vasitələr

4 – coğrafiya meydançası

5 – coğrafiya xəritəsi

6 – diyarşünaslıq prinsipi

A) 2, 4, 5, 6

B) 1, 2, 3, 5

C) 1, 2, 4, 6

D) 2, 3, 4, 5

E) 1, 4, 5, 6

7. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi – sosial coğrafiyası kursunun tədrisində riyazi hesablamalar tətbiq oluna bilər:

I - əhalinin öyrənilməsində

II – təbii şəraitin öyrənilməsində

III – İCM - in öyrənilməsində

IV – faydalı qazıntıların öyrənilməsində

V – istehsalın ixtisaslaşmasının öyrənilməsində

A) II. IV

B) I. V

C) I. III

D) III. V

E) I. IV

8. Böyük summativ qiymətləndirmənin xüsusiyyətlərini seçin:

1 - Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir

2 - Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır

3 - Vaxtını fənn müəlimi təyin edir

4 – Yarım ilin sonunda keçirilir

5 - Vaxtı ilik planlamada nəzərdə tutulur

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 2, 3, 4

9. Kiçik summativ qiymətləndirmənin xüsusiyyətlərini seçin:

1 - Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir

2 - Şagirdəri təlim ehtiyaclarını öyrənmək üçün seçilir

3 - Altı həftədən gec olmayaraq keçirilir

4 – Yarım ilin sonunda keçirilir

5 – Yarım illik qiymətlərin hesablanması nəzərə alınır

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 3, 5

10. Bulum taksanomiyasının ardıcıllığını sayın:

1 - Tətbiqetmə

2 - Qavrama

3 - Bilik

4 - Sintez

5 - Qiymətləndirmə

6 - Analiz

A) 5, 4, 6, 1, 2, 3

B) 3, 2, 1, 6, 5, 4

C) 2, 1, 5, 3, 6, 4

D) 3, 2, 1, 6, 4, 5

E) 1, 2, 3, 6, 5, 4

11. “Təbii zonalar” mövzusunun tədris edilməsi üçün tələb olunan məntiqi ardıcıllıq:

1 - zonanın coğrafi mövqeyi

2 - iqlim şəraiti

3 - bitkiləri

4 - torpaqları

5 - heyvanlar aləmi

A) 2, 1, 3, 4, 5

B) 1, 3, 2, 4, 5

C) 1, 2, 4, 5, 3

D) 1, 2, 4, 3, 5

E) 1, 4, 5, 2, 3

12. Qiymətləndirmənin istiqamətlərini ardıcıl seçin:

1 - Beynəlxalq qiymətləndirmə

2 - Məktəbdaxili qiymətləndirmə

3 - Milli qiymətləndirmə

A) 1, 3, 2

B) 1, 2, 3

C) 3, 2, 1

D) 2, 3, 1

E) 3, 1, 2

13. Qiymətləndirmənin növlərini ardıcıl seçin:

1 - Diaqnostik

2 - Summativ

3 - Formativ

A) 2, 3, 1

B) 1, 3, 2

C) 1, 2, 3

D) 3, 1, 2

E) 2, 1, 3

14. Qiymətləndirmə istiqamətləri və növlərini ardıcıl seçin:

1 - Beynəlxalq

2 - Diaqnostik

3 - Milli

4 - Məktəbdaxili

5 - Formativ

6 - Summativ

A) 2, 4, 5, 1, 3, 6

B) 6, 5, 2, 4, 3, 1

C) 1, 3, 2, 5, 4, 6

D) 1, 3, 4, 2, 5, 6

E) 3, 4, 6, 1, 2, 5

15. Uyğunluğu seçin:

I - Diaqnostik

II - Formativ

1 - Şagird fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi

2 - İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi

3 - Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

A) I - 2; II - 1

B) I - 1; II - 2

C) I - 3; II - 1

D) I - 1; II - 3

E) I - 2; II - 3

16. Uyğunluğu seçin:

I - Diaqnostik

II - Summativ

1 - Şagird fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi

2 - İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi

3 - Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

A) I - 2; II - 1

B) I - 3; II - 2

C) I - 1; II - 3

D) I - 1; II - 2

E) I - 2; II - 3

17. Uyğunluğu seçin:

I - Formativ

II - Summativ

1 - Şagird fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi

2 - İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi

3 - Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

A) I - 1; II - 3

B) I - 3; II - 1

C) I - 2; II - 3

D) I - 3; II - 2

E) I - 1; II - 2

18. Uyğunluğu seçin:

I - Üsul

II - Vasitə

1 - Müşahidə

2 - Sual - cavab

3 - İş vərəqləri

4 - Çalışmalar

5 - Tapşırıq vermə

A) I - 1, 2, 5; II - 3, 4

B) I - 3, 4; II - 1, 2, 5

C) I - 1, 2, 3; II - 4, 5

D) I - 4, 5; II - 1, 2, 3

E) I - 2, 5; II - 1, 3, 4

19. Uyğunluğu seçin:

I - Kiçik summativ

II - Böyük summativ

1 - Vaxtı məktəb rəhbərliyi tərəfindən təyin edilir

2 - Vaxtı fənn müəllimi tərəfindən təyin edilir

3 - Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir

4 - Altı həftədən gec olmayaraq keçirilir

5 - Yarımilin sonunda keçirilir

A) I - 2, 3, 4; II - 1, 5

B) I - 1, 5; II - 2, 3, 4

C) I - 2, 4, 5; II - 1, 3

D) I - 2, 3; II - 1, 4, 5

E) I - 2, 4; II - 1, 3, 5

20. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Empirik bilikər

II - Nəzəri biliklər

1 - Nomenklatura

2 - Faktlar

3 - Təsəvvürlər

4 - Anlayışlar

5 - Qanunauyğunluqlar

6 - Səbəb - nəticə əlaqələri

A) I - 1, 2. 3; II - 4, 5, 6

B) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5

C) I - 1, 2, 5; II - 3, 4, 6

D) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

E) I - 1, 4, 6; II - 2, 3, 5Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə