Fənn: İntellektual sistemlər Tərtib edən: dos. N. K.İsmayılovYüklə 0,83 Mb.
səhifə1/9
tarix25.05.2018
ölçüsü0,83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ATU

İxtisas: İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi və kompyuter mühəndisliyiKafedra: Avtomatika və informasiya texnologiyaları

Fənn: İntellektual sistemlər

Tərtib edən: dos. N.K.İsmayılov

Düzgün cavab A bəndidir.


 1. İlkin intellektual sistem kimi ... proqramı hesab olunur. (1)

a) “Məntiq-nəzəriyyəçi”

b) “Məntiq-riyaziyyatçı”

c) “Riyazi-nəzəriyyəçi”

d) “Məntiq-proqramçı”

e) “Proqram-nəzəriyyəçi”


 1. Süni intellekt sahəsində ilk tədqiqatlara uyğun olaraq fundamental süni intellektə aiddir(I): (2)

a) proses ərəfəsində məsələnin həlli üçün yeni metodlar və modellərin işlənib hazırlanması

b) tədqiqat ərəfəsində məsələnin həlli üçün yeni metodlar və modellərin işlənib hazırlanması

c) layihə ərəfəsində məsələnin həlli üçün yeni metodlar və modellərin işlənib hazırlanması

d) nəzəri məsələnin həlli üçün yeni metodlar və modellərin işlənib hazırlanması

e) proses ərəfəsində məsələnin həlli üçün yeni proqramlar və modellərin işlənib hazırlanması


 1. Süni intellekt sahəsində ilk tədqiqatlara uyğun olaraq fundamental süni intellektə aiddir(II): (2)

 1. ənənəvi hesab olunan intellektual sistemlər

 2. ənənəvi hesab olunmayan intellektual sistemlər

 3. ənənəvi hesab olunan interaktiv sistemlər

 4. ənənəvi hesab olunmayan interaktiv sistemlər

 5. ənənəvi hesab olunan informasiya sistemləri

 1. Süni intellekt sahəsində ilk tədqiqatlara uyğun olaraq fundamental süni intellektə aiddir(III): (2)

 1. Avtomatlaşdırılmaya və formallaşdırılmaya uyğun gəlməyən sistemlər

 2. Avtomatlaşdırılmaya və formallaşdırılmaya uyğun gələn sistemlər

 3. Avtomatlaşdırılmaya və vizuallaşdırmaya uyğun gəlməyən sistemlər

 4. Avtomatlaşdırılmaya və vizuallaşdırmaya uyğun gələn sistemlər

 5. Avtomatlaşdırılmaya və formatlaşdırılmaya uyğun gələn sistemlər

 1. İntellektual informasiya sistemləri bizim həyatımızın bütün sahələrinə nüfuz etmişdir, ona görə də ... (3)

 1. süni intellekt sahəsinin çoxsaylı və aktiv tədqiqatları üzrə dəqiq təsnifatlar aparmaq çətindir

 2. süni intellekt sahəsinin azsaylı və aktiv tədqiqatları üzrə dəqiq təsnifatlar aparmaq çətindir

 3. süni intellekt sahəsinin çoxsaylı və passiv tədqiqatları üzrə dəqiq təsnifatlar aparmaq çətindir

 4. süni intellekt sahəsinin azsaylı və passiv tədqiqatları üzrə dəqiq təsnifatlar aparmaq çətindir

 5. süni intellekt sahəsinin çoxsaylı və aktiv tədqiqatları üzrə dəqiq təsnifatlar aparmaq asandır

 1. Eksperimentin rolu aparat-proqram informasiya komplekslərindən ibarət ... sistemlərin dəqiqləşdirilməsi və yoxlanması ilə bağlıdır. (1)

a) intellektual

b) informasiya

c) kompüter

d) telekommunikasiya

e) idarəetmə


 1. Biliklərə əsaslanan sistemləri qurarkən bu və ya digər məsələlərin həllində ekspertlərin konkret ... şəklində toplanmış bilikləri istifadə olunur. (1)

a) qaydalar

b) biliklər

c) məlumatlar

d) verilənlər

e) sistemlər


 1. Biliklərə əsaslanan sistemləri (BƏS) qurarkən bu və ya digər məsələlərin həllində ... (2)

 1. ekspertlərin konkret qaydalar şəklində toplanmış bilikləri istifadə olunur

 2. ekspertlərin konkret qaydalar şəklində toplanmış bilikləri istifadə olunmur

 3. ekspertlərin ixtiyari qaydalar şəklində toplanmış bilikləri istifadə olunur

 4. ekspertlərin ixtiyari qaydalar şəklində hazırlanmış bilikləri istifadə olunur

 5. ekspertlərin konkret əmrlər şəklində toplanmış bilikləri istifadə olunur

 1. Süni intellektdə maşın tərcüməsinin və kompüter linqvistikasının problemləri ... illərdən işlənilir. (1)

a) 1950-ci

b) 1960-cı

c) 1970-ci

d) 1975-ci

e) 1980-ci


 1. Biliklərə əsaslanan sistemlərin (BƏS) xüsusi halı … (1)

 1. ekspert sistemləri (ES) hesab edilir

 2. əməliyyat sistemləri (ƏS) hesab edilir

 3. informasiya sistemləri (İS) hesab edilir

 4. korporativ sistemlər (KS) hesab edilir

 5. Nitq ünsiyyət sistemi hesab edilir

 1. Maşın tərcümə sistemi intellektual sistemlər kimi qurulurlar ki, bunların da əsasını ... təşkil edir. (3)

 1. “orijinalın ilkin dili – fikrin dili – tərcümə dili” əlavə translyasiyanı təmin edən mürəkkəb modellər və müəyyən predmetlər oblastında biliklər bazası

 2. “obyektin ilkin dili – fikrin dili – tərcümə dili” əlavə translyasiyanı təmin edən mürəkkəb modellər və müəyyən predmetlər oblastında biliklər bazası

 3. “subyektin ilkin dili – fikrin dili – tərcümə dili” əlavə translyasiyanı təmin edən mürəkkəb modellər və müəyyən predmetlər oblastında biliklər bazası

 4. “maşının ilkin dili – fikrin dili – tərcümə dili” əlavə translyasiyanı təmin edən mürəkkəb modellər və müəyyən predmetlər oblastında biliklər bazası

 5. “sistemin ilkin dili – fikrin dili – tərcümə dili” əlavə translyasiyanı təmin edən mürəkkəb modellər və müəyyən predmetlər oblastında biliklər bazası

 1. Nitq ünsiyyət sisteminin yaradılması ... (3)

a) informasiyanın kompüterə sürətli daxil edilməsi, beyinin və əllərin yorulmasının qarşısını almaq, həmçinin müəyyən məsafədən nitq ünsiyyəti qurmaq məqsədini daşıyır

b) obyektlərin kompüterə sürətli daxil edilməsi, beyinin və əllərin yorulmasının qarşısını almaq, həmçinin müəyyən məsafədən nitq ünsiyyəti qurmaq məqsədini daşıyır

c) informasiyanın sistemə sürətli daxil edilməsi, beyinin və əllərin yorulmasının qarşısını almaq, həmçinin müəyyən məsafədən nitq ünsiyyəti qurmaq məqsədini daşıyır

d) informasiyanın kompüterə sürətli daxil edilməsi, gözlərin və əllərin yorulmasının qarşısını almaq, həmçinin müəyyən məsafədən nitq ünsiyyəti qurmaq məqsədini daşıyır

e) informasiyanın kompüterə sürətli daxil edilməsi, beyinin və əllərin yorulmasının qarşısını almaq, həmçinin müəyyən məsafədən nitq mədəniyyəti qurmaq məqsədini daşıyır


 1. Təsvirin sintezində sistemin girişinə təsvirin qurulması alqoritmi daxil edilir, çıxış verilənləri isə ... obyektlər olur. (1)

a) qrafik

b) mətn


c) real

d) abstrakt

e) heç biri


 1. Təsvirlərin emalı məsələsi ... ilə bağlıdır. (2)

 1. qrafik obrazların transorformasiyası

 2. qrafik redaktorların transorformasiyası

 3. qrafik obrazların formallaşdırılması

 4. qrafik redaktorların formallaşdırılması

 5. qrafik obrazların tanınması

 1. Öyrənmə və öz-özünə öyrənmə ... (3)

a) modellər, metodlar və alqoritmlərdən ibarətdir ki, bunlar da verilənlərin ümumiləşdirilməsi və analizi prosedurasından istifadə etməklə biliklərin formalaşmasına və avtomatik toplanmasına istiqamətlənmişdir

b) modellər, metodlardan ibarətdir ki, bunlar da verilənlərin ümumiləşdirilməsi və analizi prosedurasından istifadə etməklə biliklərin formalaşmasına istiqamətlənmişdir

c) qanunlar, metodlar və alqoritmlərdən ibarətdir ki, bunlar da verilənlərin ümumiləşdirilməsi və analizi prosedurasından istifadə etməklə biliklərin formalaşmasına və avtomatik toplanmasına istiqamətlənmişdir

d) modellər, metodlar və alqoritmlərdən ibarətdir ki, bunlar da verilənlərin ümumiləşdirilməsi və sintezi prosedurasından istifadə etməklə biliklərin formalaşmasına istiqamətlənmişdir

e) modellər, metodlar və alqoritmlərdən ibarətdir ki, bunlar da verilənlərin ümumiləşdirilməsi və analizi prosedurasından istifadə etməklə məlumatların çevrilməsinə istiqamətlənmişdir


 1. Obrazların tanınmasında... (2)

a) siniflər əlamətlərin müəyyən qiymətləri yığımı ilə təsvir olunur

b) informasiya əlamətlərin müəyyən qiymətləri yığımı ilə təsvir olunur

c) obyektlər əlamətlərin müəyyən qiymətləri yığımı ilə təsvir olunur

d) sistemlər əlamətlərin müəyyən qiymətləri yığımı ilə təsvir olunur

e) heç biri


 1. İntellektual sistemləri işləyib hazırlamaq üçün instrumental vasitələr aşağıdakılardır(I): (2)

 1. xüsusi proqramlaşdırma dilləri

 2. əsas proqramlaşdırma dilləri

 3. riyazi proqramlaşdırma dilləri

 4. əlavə proqramlaşdırma dilləri

 5. fiziki proqramlaşdırma dilləri

 1. İntellektual sistemləri işləyib hazırlamaq üçün instrumental vasitələr aşağıdakılardır(II): (2)

 1. məntiqi proqramlaşdırma dilləri

 2. fiziki proqramlaşdırma dilləri

 3. əlavə proqramlaşdırma dilləri

 4. əsas proqramlaşdırma dilləri

 5. riyazi proqramlaşdırma dilləri

 1. İntellektual sistemləri işləyib hazırlamaq üçün instrumental vasitələr aşağıdakılardır(III): (2)

 1. biliklərin təsviri dilləri

 2. modellərin təsviri dilləri

 3. qrafiklərin təsviri dilləri

 4. əmrlərin təsviri dilləri

 5. sorğuların təsviri dilləri

 1. İntellektual sistemləri işləyib hazırlamaq üçün instrumental vasitələr aşağıdakılardır(IV): (3)

 1. süni intellektual sistemləri yaratmaq üçün instrumental vasitələr arsenalına malik inteqrasiya olunmuş proqram mühiti

 2. süni intellektual sistemləri ləğv etmək üçün instrumental vasitələr arsenalına malik inteqrasiya olunmuş proqram mühiti

 3. süni intellektual sistemləri saxlamaq üçün instrumental vasitələr arsenalına malik inteqrasiya olunmuş proqram mühiti

 4. süni intellektual sistemləri ötürmək üçün instrumental vasitələr arsenalına malik inteqrasiya olunmuş proqram mühiti

 5. süni intellektual sistemləri bərpa etmək üçün instrumental vasitələr arsenalına malik inteqrasiya olunmuş proqram mühiti

 1. İntellektual sistemləri işləyib hazırlamaq üçün instrumental vasitələr aşağıdakılardır(V): (2)

 1. ekspert sistemləri örtüyü

 2. əməliyyat sistemləri örtüyü

 3. informasiya sistemləri örtüyü

 4. korporativ sistemləri örtüyü

 5. intellektual sistemləri örtüyü

 1. İntellektual kompüter oyunlarının yaradılması proqram təminatınin işlənib hazırlanması sferasında ən inkişaf etmiş ... istiqamətidir. (1)

a) kommersiya

b) öyrənmə

c) sistem

d) elm


e) idarəetmə

 1. Kompüterlərin yeni arxitekturası Fon-Neyman arxitekturasından fərqli, ... kompüterlərin yaradılmasına yönəlmişdir. (3)

 1. simvol informasiyalarını emal edən

 2. simvol informasiyalarını bərpa edən

 3. simvol informasiyalarını ləğv edən

 4. simvol informasiyalarını daxil edən

 5. simvol informasiyalarını xaric edən

 1. Biliklərin təsviri dilləri: (3)

a) OPS 5, KRL, FRL

b) KE, ARTS, GURU, G2

c) BUİLD, EMYCİN, EXSYS Professional

d) LİSP, SMALLTALK, РЕФАЛ

e) PROLOG, ЕКСПЕРТ


 1. Məntiqi proqramlaşdırma dilləri: (2)

a) PROLOG

b) KRL, FRL

c) BUİLD

d) SMALLTALK

e) ЕКСПЕРТ


 1. Süni intellektual sistemləri yaratmaq üçün instrumental vasitələr arsenalına malik inteqrasiya olunmuş proqram mühiti: (3)

a) KE, ARTS, GURU, G2

b) OPS 5, KRL, FRL

c) LİSP, SMALLTALK, РЕФАЛ

d) PROLOG, ЕКСПЕРТ

e) EMYCİN, EXSYS Professional


 1. Ekspert sistemləri örtüyü: (3)

a) BUİLD, EMYCİN, EXSYS Professional, ЕКСПЕРТ

b) PROLOG, ЕКСПЕРТ, LİSP, SMALLTALK, РЕФАЛ

c) EMYCİN, EXSYS Professional, OPS 5, KRL, FRL

d) KE, ARTS, GURU, G2, SMALLTALK, РЕФАЛ

e) BUİLD, EMYCİN, G2, SMALLTALK, РЕФАЛ


 1. Proqramı intellektuallaşdırmaqdan ötrü onu predmet sahəsi haqqında yüksək keyfiyyətli xüsusi ... təmin etmək lazımdır. (1)

a) biliklərlə

b) məlumatlarla

c) kompüterlə

d) ekspertlə

e) sistemlə


 1. Ekspert sistemlərin qurulması texnologiyası ... adlanır. (1)

a) bilik mühəndisliyi

b) maşın mühəndisliyi

c) kompüter mühəndisliyi

d) sistem mühəndisliyi

e) informasiya mühəndisliyi


 1. Bütün ES-lər ... əsaslanan sistemlərdir. (1)

a) biliklərə

b) kompüterlərə

c) ekspertlərə

d) telekommunikasiyaya

e) insanlara


 1. BƏS ... (2)

a) konkret predmet sahəsinə aid bilikləri cəmləşdirən, məntiqi çıxarışı təmin edən və həll edən intellektual proqramlardır

b) bir çox predmet sahəsinə aid bilikləri cəmləşdirən, riyazi çıxarışı təmin edən və həll edən intellektual məsələlərdir

c) bəzi predmet sahəsinə aid bilikləri cəmləşdirən, məntiqi çıxarışı təmin edən və həll edən intellektual sistemlərdir

d) müəyyən predmet sahəsinə aid bilikləri cəmləşdirən, məntiqi çıxarışı təmin edən və həll edən konkret proqramlardır

e) bir neçə predmet sahəsinə aid bilikləri cəmləşdirən, məntiqi çıxarışı təmin edən və həll edən intellektual sistemlərdir


 1. İntellektual robotların yaradılması ... (2)

 1. robototexnika sahəsinin son məqsədidir

 2. robototexnika sahəsinin ilk məqsədidir

 3. robototexnika sahəsinin əsas məqsədidir

 4. robototexnika sahəsinin məqsədi deyil

 5. robototexnika sahəsinin son məqsədi deyil

 1. ... problemin həllini əks etdirən faktlar və qaydalardan ibarətdir. (1)

a) Bilik bazası

b) Verilənlər bazası

c) Süni intellekt

d) Sistem bazası

e) heç biri


 1. Hazırkı dövrdə sərt idarəetmə sxeminə malik proqramlaşdırılmış manipulyatorlar istifadə olunur ki, bunlara da ... (2)

 1. birinci nəsil robotlar deyilir

 2. ikinci nəsil robotlar deyilir

 3. üçüncü nəsil robotlar deyilir

 4. dördüncü nəsil robotlar deyilir

 5. beşinci nəsil robotlar deyilir

 1. Ayrı-ayrı ixtiraların müvəffəqiyyətlərinə baxmayaraq avtonom intellektual robotların dövrü ... (2)

 1. hələ gəlməmişdir

 2. artıq keçmişdir

 3. hələ davam edir

 4. mövcud deyil

 5. heç biri

 1. Avtonom intellektual robotların işlənməsini ləngidən əsas faktor ... kimi problemlərin həll edilməməsidir. (3)

 1. biliklərin interpretasiyası, maşının görməsi, adekvat saxlama və üçölçülü vizual informasiyanı işləmək

 2. biliklərin inteqrasiyası, maşının görməsi, adekvat saxlama və üçölçülü vizual informasiyanı işləmək

 3. biliklərin interpretasiyası, maşının görünməsi, adekvat saxlama və üçölçülü vizual informasiyanı işləmək

 4. biliklərin interpretasiyası, maşının görməsi, adekvat ötürmə və üçölçülü vizual informasiyanı işləmək

 5. biliklərin interpretasiyası, maşının görməsi, adekvat saxlama və ikiölçülü vizual informasiyanı işləmək

 1. Verilənlər bazası bloku ... (3)

a) həll olunan problemin cari andakı vəziyyətinə uyğun verilənlərdən, yəni həll prosesində lazim olan giriş və aralıq verilənlərindən ibarətdir

b) həll olunan problemin əvvəlki vəziyyətinə uyğun verilənlərdən, yəni həll prosesində lazim olan giriş və aralıq verilənlərindən ibarətdir

c) həll olunan problemin sonrakı vəziyyətinə uyğun verilənlərdən, yəni həll prosesində lazim olan giriş və aralıq verilənlərindən ibarətdir

d) həll olunan problemin müəyyən vəziyyətinə uyğun verilənlərdən, yəni həll prosesində lazim olan giriş və aralıq verilənlərindən ibarətdir

e) həll olunan problemin müvafiq vəziyyətinə uyğun verilənlərdən, yəni həll prosesində lazim olan giriş və çıxış verilənlərindən ibarətdir


 1. İntellektual informasiya sistemləri (İİS) : (3)

 1. istifadəçinin konkret informasiya tələbatından asılı olaraq müxtəlif sinif tətbiqi məsələlərin həllində alqoritmlərin generasiyası üçün biliklər bazasının istifadəsi konsepsiyasına əsaslanır

 2. sifarişçinin konkret informasiya tələbatından asılı olaraq müxtəlif sinif tətbiqi məsələlərin həllində alqoritmlərin generasiyası üçün biliklər bazasının istifadəsi konsepsiyasına əsaslanır

 3. icraçının konkret informasiya tələbatından asılı olaraq müxtəlif sinif tətbiqi məsələlərin həllində alqoritmlərin generasiyası üçün biliklər bazasının istifadəsi konsepsiyasına əsaslanır

 4. istehsalçının konkret informasiya tələbatından asılı olaraq müxtəlif sinif tətbiqi məsələlərin həllində alqoritmlərin generasiyası üçün biliklər bazasının istifadəsi konsepsiyasına əsaslanır

 5. idxalçının konkret informasiya tələbatından asılı olaraq müxtəlif sinif tətbiqi məsələlərin həllində alqoritmlərin generasiyası üçün biliklər bazasının istifadəsi konsepsiyasına əsaslanır

 1. Nəticə çıxarma mexanizmi verilənlər bazasındakı giriş verilərindən və ... (3)

a) BB-dəki biliklərdən istifadə edərək elə qaydanı seçir ki, bunun əsasında problemin giriş verilənlərinə uyğun həlli tapılır

b) VB-dəki biliklərdən istifadə edərək elə qaydanı seçir ki, bunun əsasında problemin giriş verilənlərinə uyğun həlli tapılır

c) MB-dəki biliklərdən istifadə edərək elə qaydanı seçir ki, bunun əsasında problemin giriş verilənlərinə uyğun həlli tapılır

d) İB-dəki biliklərdən istifadə edərək elə qaydanı seçir ki, bunun əsasında problemin giriş verilənlərinə uyğun həlli tapılıre) Sİ-dəki biliklərdən istifadə edərək elə qaydanı seçir ki, bunun əsasında problemin giriş verilənlərinə uyğun həlli tapılır

 1. İntellektual informasiya sistemləri (İİS) üçün aşağıdakı əlamətlər xarakterikdir (I): (3)

 1. inkişaf etmiş kommunikativ qabiliyyət

 2. inkişaf etməmiş kommunikativ qabiliyyət

 3. inkişaf etmiş korporativ qabiliyyət

 4. inkişaf etməmiş korporativ qabiliyyət

 5. hamısı

 1. İntellektual informasiya sistemləri (İİS) üçün aşağıdakı əlamətlər xarakterikdir (II): (3)

 1. mürəkkəb pis formalaşmış məsələləri həll etmə bacarığı

 2. sadə pis formalaşmış məsələləri həll etmə bacarığı

 3. mürəkkəb yaxşı formalaşmış məsələləri həll etmə bacarığı

 4. sadə yaxşı formalaşmış məsələləri həll etmə bacarığı

 5. heç biri

 1. İntellektual informasiya sistemləri (İİS) üçün aşağıdakı əlamətlər xarakterikdir (III): (3)

 1. öz-özünə öyrənmə qabiliyyəti

 2. öz-özünə öyrətmə qabiliyyəti

 3. öz-özünə öyrənmə keyfiyyəti

 4. öz-özünə öyrətmə keyfiyyəti

 5. heç biri

 1. İntellektual informasiya sistemləri (İİS) üçün aşağıdakı əlamətlər xarakterikdir (IV): (3)

 1. Adaptivlik

 2. Adekvatlıq

 3. Aktuallıq

 4. Dolğunluq

 5. Tamlıq

 1. Kommunikativ qabiliyyət: (3)

 1. son istifadəçinin sistemlə qarşılıqlı təsir qabiliyyətidir

 2. ilk istifadəçinin sistemlə qarşılıqlı təsir qabiliyyətidir

 3. son istifadəçinin proqramla qarşılıqlı təsir qabiliyyətidir

 4. ilk istifadəçinin proqramla qarşılıqlı təsir qabiliyyətidir

 5. heç biri

 1. Mürəkkəb pis formalaşmış məsələlərin həlli: (3)

 1. konkret şəraitdən asılı olaraq orijinal həll alqoritminin qurulmasını tələb edir

 2. konkret şəraitdən asılı olaraq orijinal həll alqoritminin qurulmasını tələb etmir

 3. konkret şəraitdən asılı olaraq orijinal həll alqoritminin qurulmasını təxmin edir

 4. konkret şəraitdən asılı olaraq orijinal həll alqoritminin qurulmasını təxmin etmir

 5. konkret şəraitdən asılı olaraq orijinal həll alqoritminin qurulmasını təhlil edir

 1. Öz-özünə öyrənmə qabiliyyəti: (3)

 1. sistemin avtomatik olaraq toplanmış təcrübədən biliklərin çıxarılması və onları məsələlərin həlli üçün tətbiq etmək

 2. proqramın avtomatik olaraq toplanmış təcrübədən biliklərin çıxarılması və onları məsələlərin həlli üçün tətbiq etmək

 3. bazanın avtomatik olaraq toplanmış təcrübədən biliklərin çıxarılması və onları məsələlərin həlli üçün tətbiq etmək

 4. strukturun avtomatik olaraq toplanmış təcrübədən biliklərin çıxarılması və onları məsələlərin həlli üçün tətbiq etmək

 5. layihənin avtomatik olaraq toplanmış təcrübədən biliklərin çıxarılması və onları məsələlərin həlli üçün tətbiq etmək

 1. Adaptivlik: (3)

 1. biliklər oblastının obyektiv olaraq dəyişməsinə uyğun sistemin inkişaf qabiliyyəti

 2. biliklər oblastının subyektiv olaraq dəyişməsinə uyğun sistemin inkişaf qabiliyyəti

 3. biliklər oblastının interaktiv olaraq dəyişməsinə uyğun sistemin inkişaf qabiliyyəti

 4. biliklər oblastının aktiv olaraq dəyişməsinə uyğun sistemin inkişaf qabiliyyəti

 5. biliklər oblastının passiv olaraq dəyişməsinə uyğun sistemin inkişaf qabiliyyəti

 1. Bilikləri ... böyük qrupa bölmək mümkündür. (1)

a) 3

b) 2


c) 8

d) 5


e) 4

 1. ... mütəxəssisləri üçün bilik anlayışı proqramın özünü intellektual aparması üçün lazım olan informasiya mahiyyəti daşıyır. (1)

a) Sİ

b) BB


c) BM

d) KM


e) VB

 1. Əldə olunmuş biliklər müəyyən qaydalar formasında ifadə olunmaqla ... əmələ gətirirlər. (1)

a) biliklər bazasını

b) verilənlər bazasını

c) ekspert biliyini

d) mühəndis biliyini

e) süni intellekti


 1. Biliklərin təsvir modeli ... (2)

a) ekspertlərdən alınmış biliklərin müəyyən qaydalar formasında təqdim olunmasına xidmət edir

b) sistemdən alınmış biliklərin müəyyən qaydalar formasında təqdim olunmasına xidmət edir

c) predmet sahəsindən alınmış biliklərin müəyyən qaydalar formasında təqdim olunmasına xidmət edir

d) verilənlər bazasından alınmış biliklərin müəyyən qaydalar formasında təqdim olunmasına xidmət edir

e) bilik bazasından alınmış biliklərin müəyyən qaydalar formasında təqdim olunmasına xidmət edir
 1. Yüklə 0,83 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə