Guvernul republicii moldovaYüklə 0,7 Mb.
səhifə1/17
tarix10.01.2018
ölçüsü0,7 Mb.
#37466
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE nr. ___

din____________________2016

Chişinău
cu privire la aprobarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru
În temeiul art. 19 alin. (1) al Legii apelor nr. 272 din 23.12.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264) cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:


  1. Se aprobă Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru, conform anexei.

  2. Ministerul Mediului va asigura monitorizarea implementării prevederilor Planului de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru.


PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,

Ministru al economiei Octavian Calmîc

Ministru al finanțelor Octavian Armașu
Ministru al mediului Valeriu Munteanu

Anexă


la hotărârea Guvernului nr.___ din_______
Planul de Gestionare

a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru
Conținut


Introducere 3

1.Descriere generală a DBHN 4

1.1.Delimitarea districtului bazinului hidrografic Nistru 4

1.2.Condițiile naturale 6

1.3.Resursele de apă 9

1.4.Ecosisteme naturale 10

2.Presiuni și impacturi 10

2.1.Aspecte demografice 11

2.2.Sursele punctiforme de poluare 11

2.3.Poluarea difuză 13

2.4.Efecte ale modificării regimului hidric prin captare și regularizare 14

2.5.Modificările hidromorfologice 173.Zonele protejate 20

4.Rețele de monitorizare 21

4.1.Cadrul juridic și instituțional 21

4.2.Monitorizarea apelor de suprafață 22

4.2.Monitorizarea apelor subterane 235.Obiectivele de mediu 24

6.Analiza economică a utilizării apei 25

6.2.Sistemul economico-financiar în gospodărirea resurselor de apă 25

6.3.Taxele pentru consumul apei 26

6.4.Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate 277.Programul de măsuri și implementarea PGDBHN 29

7.1.Programul de măsuri 29

7.2.Implementarea PGDBHN 39

7.3.Colaborarea intersectorială 39

7.4.Colaborarea transfrontalieră 40

8.Participarea publicului 41

9.Autoritățile responsabile 45

10.Accesul la informație și calitatea datelor 46
Lista Figurilor


Lista TabelelorAbrevieri
AAC Alimentare cu Apă și Canalizare

AAM Agenția Apele Moldovei

ADA Agenția Austriacă pentru Dezvoltare

ADR Agenție de Dezvoltare Regională

AGRM Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

AM Agenția Moldsilva

AMAC Asociația Moldova Apă Canal

BNS Biroul Național de Statistică

BHN Bazinul hidrografic Nistru

CA Corp de Apă

CNSP Centrul Național de Sănătate Publică

CPM Corporația Provocările Mileniului

DBHN Districtul Bazinului Hidrografic Nistru

DCA Directiva Cadru a UE privind Apa

EHGeoM Expediția Hidrogeologică a Moldovei

FEN Fondul Ecologic Național

FNDR Fondul Național de Dezvoltare Regională

FPM MoldovaFondul Provocările Mileniului Moldova

GIZ Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei

ID Identificarea și Delimitarea

IDC Identificarea, Delimitarea și Clasificarea

IES Inspectoratul Ecologic de Stat

MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

MDS Managementul Deșeurilor Solide

MM Ministerul Mediului

PGDBHN Planul de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru

PIB Produs Intern Brut

PM Program de Măsuri

POS Program Operațional Sectorial

RNMA Rețeua Națională de Monitoring a Apelor

SDC Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare

SHS Serviciul Hidrometeorologic de Stat

SP Serviciul Piscicol

TI Tehnologii Informaționale

Introducere


Planul de Gestionare a DBHN1 derivă din Strategia de mediu pentru anii 2014-20232 și a fost elaborat în baza prevederilor Legii Apelor3. Structura și principiile directorii ale planului au fost determinate în baza prevederilor DCA a UE4.

Obiectivul principal al Directivei este de a obţine o „stare bună” pentru toate corpurile de apă, atât pentru cele de suprafaţă cât şi pentru cele subterane, cu excepţia corpurilor puternic modificate şi artificiale, pentru care se defineşte „potenţialul ecologic bun”.

DCA fundamentează o nouă strategie şi politică în domeniul gospodăririi apelor, urmărind noi elemente:

- elaborarea planurilor de gestionare pe bazine hidrografice;

- prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane;

- definirea unei „stări bune a apelor” – reprezintă obiectivul DCA ce trebuie realizat până în 2015;

- definirea „condiţiilor de referinţă” pentru apele de suprafaţă;

- definirea unor noi categorii de ape – „corpuri de apă puternic modificate”;

- stabilirea unei reţele de monitoring care să asigure o imagine de ansamblu şi de detaliu a stării apelor, precum şi stabilirea programelor de monitoring de supraveghere, operaţional şi de investigare în conformitate cu noul concept de monitoring integrat al apelor ce are la baza principiile abordării ecosistemice;

- definirea a 5 clase de calitate a apelor ţinând seama în primul rând de elementele biologice;

- stabilirea unui registru al zonelor protejate situate la nivelul bazinului hidrografic;

- stabilirea obiectivelor de mediu;

- realizarea analizei economice asupra utilizării apei luând în considerare principiul recuperării costurilor aferente serviciilor de apă;

- luarea unor măsuri de reducere progresivă a poluării apei cu substanţe prioritare care prezintă un important factor de risc pentru mediul acvatic şi oprirea treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor substanţelor prioritar periculoase; referitor la prevenirea şi controlul poluării, politica în domeniul apei trebuie să se bazeze pe o abordare combinată, folosind controlul poluării la sursă prin stabilirea valorilor limită ale emisiilor, precum şi standarde de calitate a mediului;

- conceptul de reabilitare al resurselor de apă.

PGDBHN este în strânsă corelaţie cu dezvoltarea socio-economică şi prezintă punctul de plecare pentru măsurile de management din toate ramurile economiei, măsurile de gospodărire a apelor la nivel bazinal şi local şi evidenţiază factorii majori care influenţează gospodărirea apei într-un bazin hidrografic.

De asemenea, prin PGDBHN se stabilesc deciziile necesare în economia apei şi pentru dezvoltarea de obiective pentru o gospodărire durabilă, unitară, echitabilă, echilibrată şi complexă a resurselor de apă.

PGDBHN va avea o evoluție de implementare și revizuire ciclică o dată la fiecare 6 ani, primul ciclu va fi finalizat în anul 2022. Datorită complexității obiectivelor de mediu realizarea lor va depăși termenul de 6 ani, determinat pentru acest plan. Ca infrastructură de bază a economiei, gestionarea apelor trebuie să ofere soluţii pentru asigurarea în prezent şi în viitor a necesarului de apă al populaţiei şi economiei, pornind de la caracterul regenerabil dar limitat al resurselor de apă dulce, precum şi de la principiile gospodăririi unitare pe bazine hidrografice a resurselor de suprafaţă şi subterane, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.

PGDBHN trebuie corelat cu planurile de amenajare ale bazinelor hidrografice (PABH) cât şi cu programele de dezvoltare şi etapizare.

Planul prevede și un Program de măsuri care implementat va contribui la îmbunătățirea calității resurselor de apă. Pentru fiecare măsură este stabilit un termen de implementare, resursele financiare necesare implementării, instituțiile responsabile de implementare. Pentru realizarea cu succes a planului Ministerul Mediului va colabora cu alte autorități centrale, Agențiile de Dezvoltare Regională, Autoritățile publice locale, societatea academică și civilă, care vor ține cont de prioritățile planului și vor contribui la realizarea lor în cadrul strategiilor sectoriale, regionale și locale etc.

Datele şi informaţiile care au fost utilizate în elaborarea PGDBHN sunt date colectate până în anul 2013 inclusiv. Datele au fost furnizate în principal de instituțiile din subordinea Ministerului Mediului, Academia de Științe a Moldovei, Centrul Național de Sănătate Publică.  1. Yüklə 0,7 Mb.

    Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə