Hikmet Kıvılcımlı Sempozyumuna Sunulacak Bildiriler ve DuyuruYüklə 46,86 Kb.
tarix27.05.2018
ölçüsü46,86 Kb.
#51816

Hikmet Kıvılcımlı Sempozyumuna Sunulacak Bildiriler ve Duyuru

17 – 18 Ocak 2013 tarihlerinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Oditoryum’unda iki gün sürecek bir Hikmet Kıvılcımlı Sempozyumu yapılacaktır.

Sempozyumun amacı, Hikmet Kıvılcımlı’yı, bilimsel çalışmanın bir nesnesi olarak, tüm yönleriyle ele alıp incelemektir. Yaşadığı dünya ve ülke, yaşadığı çağ, kendisini etkileyenler, etkilenenenler, hayatı, sosyal çevresi, ailesi, politik veya kişisel ilişkileri, aşkları, özel hayatı, teorik, politik, örgütsel faaliyetleri, teorik katkıları, eserleri vs. ele alınıp tartışılacaktır.

Sempozyumun yanı sıra, yine konusu Hikmet Kıvılcımlı olan, sergi, konser, film veya video gösterisi gibi ek ve destekleyici etkinlikler de planlanmaktadır.


Katılım Koşulları


Sempozyuma izleyici olarak elbet isteyen herkes katılabilecektir.

Bildiri sunmak için ise şu koşulları yerine getirmek gerekiyor

Bildiriyle de iki türlü katılmak mümkündür.

1) İki günlük sempozyum esnasında sözlü bir sunum ve tartışma ile, (Sayı dolduğundan artık sözlü bildiri kayıtları artık kapanmıştır)

2) Sadece yazılı olarak, Sempozyum öncesinde Sempozyum Girişimi tarafından dağıtılmak, yayılmak ve Sempozyum sonrasında yapılacak yayınlarda yayınlanmak üzere. (Sempozyuma fiilen katılamayacak olanlar ve çok fazla bildiri geldiği takdirde ilk 15 bildirinin ötesindekiler bu biçimde katkılarını sunabilirler.)

Bu iki biçimden biriyle Sempozyuma katkıda bulunabilmek için:

a) En geç 15 Ekim 2012 tarihine kadar, Kıvılcımlı Sempozyumu Hazırlık Girişimi’ne (kivilcimli.sempozyumu.girisimi@gmail.com ) veya hikmet.kivilcimli@gmail.com adresine; eğer grubun üyesi iseniz Kıvılcımlı Sempozyumu Hazırlık Girişimi Mail Grubu’nun (kivilcimli-sempozyumu-girisimi@googlegroups.com) adresine bir elektronik posta ile (e-mail) başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sunulmak istenen bildirinin konusu; bildiriyi sunacak olan kişi veya kişilerin adı, soyadı, mesleği, telefon, e-mail adresini içermelidir. (Bu müracaat için kullanılabilecek hazır kalıp ekte bulunmaktadır.)

b) En geç 31 Aralık 2012 tarihine kadar, sunulacak bildirinin en az beş bin (5000) vuruşluk (İki DIN A4 Sayfası etmektedir) bir özetini veya sunulacak bildirinin tam metnini yine yukarıdaki adreslerden birine (Kıvılcımlı’ya, Sempozyumu Hazırlık Girişimi’ne veya Gruba) elektronik posta ile (e-mail) iletmek gerekmektedir.

Şu ana kadar yapılmış bildiri başvurularının bir listesi aşağıda bulunmaktadır. 15 Kasım’a kadar yazılı bildiri başvurusu yapılabilecektir. (16 Sözlü bildiri kontenjanı dolmuş bulunuyor.)

Kıvılcımlı Sempozyumu Hazırlık Girişimi, en geç 5 Ocak 2013 tarihine kadar gelen bildiri veya bildiri özetlerini isteyen herkesin alıp okuması ve ilgi duyanların hazırlanması için, İnternet sitesine koyacak, duyurmak için elindeki e-posta adreslerine iletecek ve isteyen herkese e-posta ile gönderecektir.

Sempozyumdan sonra, bildiriler ve tartışmalar ve diğer dökümanlar (videolar, ses kayıtları vs.) en geç bir ay içinde İnternet ortamında emre amade kılınacaktır.

İmkan bulunduğu takdirde, sunulan bildirilerin bir derlemesinin kitap olarak yayını da planlanmaktadır.


Bildirilerin Sunumu ve Tartışılmasının İşleyişi


Bildirilerin sunumu için gerekli süre şöyle hesaplanacaktır.

Sempozyumun işleyişi (Açılış vs.) ve olduğu takdirde özel programları (Film-video gösterisi, Müzik vs.) haricindeki tüm zaman, gelen bildirilerin sayısına eşit olarak bölünecektir.

Sunulacak bildirilerin sırası, kura ile belirlenecektir.

Bildirilerin sunumu, gelecek bildirinin sayısına göre, iki ya da üç bildirinin, yine eşit sürelerde sunulup tartışıldığı oturumlar biçiminde yapılacaktır. Oturumların arasında 15 -20 dakikalık aralar olacaktır.

Her bildiriyi sunan, kendisine düşen süreyi istediği gibi kullanabilecektir. Yani örneğin bildirisini elektronik olarak veya basılı biçimde önceden dağıtıp, gelenlerin bildiriyi okuduğunu var sayarak tamamen eleştiri ve tartışmalara ve bunların cevaplanmasına da ayırabilir; sadece bildirisini sunmaya da ayırabilir veya bildiri sunumu ve tartışma arasında istediği oranda paylaştırabilir.

Özetle, konusu Kıvılcımlı olan tezlerin hiç bir tabu ve herhangi bir görüşe hiçbir ayrıcalık tanımadan tartışılacağı, Kıvılcımlı’nın didik didik edileceği, bir araştırmaların sunumu ve tartışılması şöleni hedeflenmektedir.

Kıvılcımlı Sempozyumu Hazırlama Girişimi, kendisini sadece bu şölenin teknik ve pratik alt yapısını hazırlamakla sınırlamakta, sunumlara ve tartışmalara teknik zorunluluklar dışı bir sınırlama getirmemektedir.

Zamanın sınırlılığı (iki gün), insanların dikkatli izleme kapasiteleri (birbuçuk saat) ve ihtiyaçları (tuvalet, yeme, içme, dinlenme, hava alma, sigara içme) gibi nedenlerle, Sempozyumda sunulup tartışılabilecek bildiri sayısı azami 16 ile sınırlanmıştır.

Bütün bu süreç boyunca gelişmelerden doğrudan ve en hızlı şekilde haberdar olmak isteyenlerin kivilcimli-sempozyumu-girisimi@googlegroups.com adresindeki e-mail haberleşme grubuna katılmaları en emin yoldur. Bunun için de kivilcimli-sempozyumu-girisimi+subscribe@googlegroups.com adresine bir boş e-mail yollamak yeter.

Gelişmeleri ayrıca Sosyal medya (Facebook, Twitter, Google + vd.) üzerinden de izleyebilirsiniz. Bunun için hikmet.kivilcimli@gmail.com adresi üzerinden Hikmet Kıvılcımlı veya kivilcimli.sempozyumu.girisimi@gmail.com adresi üzerinden Kıvılcımlı Sempozyumu Girişimi ile arkadaş olarak da gelişmeleri, sunulacak bildirilerden önceden haberdar olabilir başkalarıyla paylaşabilir, arkadaşlarınıza Kıvılcımlı Sempozyumu ve Kıvılcımlı ile arkadaşlık önerebilirsiniz.

Ayrıca yine Facebook’ta Hikmet Kıvılcımlı Sempozyumu Etkinliği’ne (Adresi: http://www.facebook.com/events/446658482042771/) sempozyum etkinliğine katılıp katılmayacağınızı bildirebilir ve başka gelecekleri ve mesajları görebilir, arkadaşlarınızı bu etkinliğe davet edebilirsiniz.

Hikmet Kıvılcımlı Bloğu da aynı şekilde sizin için yararlı olabilir. Kıvılcımlı ve sempozyumla ilgili her türlü haber, yazı vs. burada yer alacaktır. İzleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Bloğun adresi: http://hikmet-kivilcimli.blogspot.de/

Twitter’de https://twitter.com/hkivilcimli adresindeki Kıvılcımlı’yı izleyerek de gelişmeleri izleyebilirsiniz.

Kıvılcımlı Sempozyumu Hazırlama Girişimi

kivilcimli.sempozyumu.girisimi@gmail.com

5 Kasım 2012 – İstanbul5 Kasım 2012’ye Kadar Gelmiş Bildiri Sunma Bildirimleri

(Tüm bildiri başvuru sayısı: 27’dir. 16'sı sözlü ve yazılı; 11'i sadece yazılı bildiridir. Bildiri için başvuru süresi 15 Kasım'a kadar uzatılmış bulunmaktadır.)
Yazılı ve Sözlü Bildiri Sunumları

 1. Alişan Özdemir

H. Kıvılcımlı ve Diyalektik

 1. Ayhan Bilgen

Siyasetin Toplumsallaşmasında Dine Yaklaşım ve Kıvılcımlı Dersleri

 1. Birol Dinçel

Çağdaş Sosyoloji Kuramlarına Katkıları Ekseninde Kıvılcımlı ve Sosyolojisi

 1. Demir Küçükaydın

Hikmet Kıvılcımlı’nın Marksizm’in (veya Sosyolojinin, “Maddeci Tarih Anlayışı”nın)  gelişimine ve derinleşmesine yaptığı katkılar ve bu katkıların eleştirel değerlendirmesi

 1. Eser Sandıkçı

Kıvılcımlı’nın “ Kadın Sosyal Sınıfımız” adlı çalışmasının feminist okuması

 1. İhsan Eliaçık

Kuran'ın Tefsirinde Kıvılcımlı'nın Katkıları

 1. İsmail Beşikçi

Hikmet Kıvılcımlı, Kürtler ve Kürdistan

 1. Kurtuluş Kayalı

Karşılıklı İlişkileri Bağlamında Hikmet Kıvılcımlı ve Memleket Sosyal Bilimcileri Üzerine Bazı Düşünceler

 1. Latife Fegan

Kıvılcımlı yurtdışı arşivinin hikayesi. 12 Mart koşullarında Arşiv'in yurtdışına kaçırılışından, yurtdışında korunması ve yapılan çalışmalar ve nihayet 1990'ların başında Hollanda'daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsüne teslim edilmesine kadar ki serüvenin anlatılması.

 1. Mehmet Akyol

Kıvılcımlı’nın düşüncüleri doğrultusunda sendikal hareketin yeniden yapılandırılması

 1. Metin Kayaoğlu

Kıvılcımlı’ya Karşı Kıvılcımlı

 1. Mustafa Şener

Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Kemalizm ve MDD Hareketi

 1. Neşe Özgen

H. Kıvılcımlı'nın Kürt Analizlerinde Kürtler ve Türkiye Solunun Rolü.

 1. Ömer Allahverdi

Hikmet Kıvılcımlı’nın Dine Yaklaşımı ve Antropolojik Perspektifin Önemi

 1. Sezai Sarıoğlu

Hikmet’inden Sual Olunmaz Kıvılcımlı’nın Mirası Olan Sorular ve Cevaplar

 1. Ufuk Özcan

"Tarihsel Dayanakları Olan, Yerli ve Özgün Bir Sosyalizm Perspektifinin İnşası Sorunu ve Hikmet Kıvılcımlı'nın Temsil Ettiği Eşiğin Türk Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi Gerekliliği"

Sadece Yazılı Bildiri Sunumları

 1. Ali Osman Alayoğlu

İki Kıvılcımlı – Tarih Tezi ve Politika

 1. Çağdaş Balcı

Marksist Bütünsellik ve Kıvılcımlı

 1. Ergun Aydınoğlu

Hikmet Kıvılcımlı ve Stalinizm

 1. Garbis Altınoğlu

H. Kıvılcımlı'nın Ordu ve Devlet Sorununa Yaklaşımı

 1. Gülfer Akkaya

(Kıvılcımlı’nin Kadın konusunda Yazdıklarının Yeniden Okuması) – Bu isim geçici olarak bizim tarafımızdan konulmuştur

 1. Halit Elçi

"Kıvılcımlı'nın Dine ve İslamiyet'e Yaklaşımı"

 1. Hikmet Sarıoğlu

“Bütün ömrünü devrime adamış” bir komünist ve Vatan Partisi üyesi Fatma Nudiye Yalçı - Sosyalist mücadele tarihinde kadınların görünmeyen emeği

 1. İnayet Aksu

Doğu Perinçek'in "Kıvılcımlı'nın Burjuva Ordu ve Devlet Teorisinin Eleştirisi" Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme

 1. Yalçın Okut

Kıbrıslı Devrimciler Üzerinde Kıvılcımlı'nın Etkileri- Nasıl Doktorcu Olduk?

 1. Yalçın Yusufoğlu

Marks, Barbusse ve Kıvılcımlı

 1. Yorgo Baca

Hikmet Kıvılcımlı’nın proleter-devrimci anlayışı

Lütfen bu duyuruyu yakınlarınıza da iletiniz ve başkalarıyla da paylaşınız.

05 Kasım 2012 PazartesiKıvılcımlı Sempozyumu Girişimi

kivilcimli.sempozyumu.girisimi@gmail.com

Yüklə 46,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə