İBNÜ's-sayrafi, HÜseyin b. MÜbarek 6 ibnu's-sayrafi el-hatib 6Yüklə 1,49 Mb.
səhifə1/50
tarix17.11.2018
ölçüsü1,49 Mb.
#83308
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

İBNÜ'S-SAYRAFI, HÜSEYİN B. MÜBAREK 6

IBNU'S-SAYRAFI el-HATIB 6

İBNÜ'S-SEDÎD, FAHREDDİN 6

Bibliyografya : 6

İBNÜ'S-SEDÎD, KERÎMÜDDİN 6

Bibliyografya : 7

İBNU'S-SEKEN 7

Eserleri. 7

Bibliyografya : 7

IBNU'S-SELCİ 8

Bibliyografya : 8

İBNÜ’S-SEM’ANİ 9

İBNÜ'S-SEMH 9

Eserleri. 9

Bibliyografya : 9

İBNÜ'S-SEMMÂK, EBÛ AMR 9

Eserleri. 10

Bibliyografya : 10

İBNÜ'S-SEMMÂK, EBÜ'L-ABBAS 10

Bibliyografya : 11

İBNÜ'S-SERRAC 11

Eserleri. 11

Bibliyografya : 12

IBNU'S-SEVDA 12

İBNÜ'S-SIDDÎK, EBÜ'1-FAZL 12

Eserleri. 13

Bibliyografya : 14

ÎBNÜ'S-SIDDÎK, EBÜ'I-FEYZ 14

Eserleri. 15

Bibliyografya : 16

İBNÜ'S-SİD 16

İBNÜ'S-SİKA ES-SAYRAFÎ 16

Eserleri. 16

Bibliyografya : 17

İBNÜ'S-SİKKIT 17

Eserleri. 18

Bibliyografya : 19

İBNÜ’S-SUKAİ 19

Bibliyografya : 19

İBNÜ's-SURİ 20

Eserleri. 20

Bibliyografya : 20

İBNÜ'S-SÜBKİ 21

İBNÜ'S-SÜMNE 21

Bibliyografya : 21

İBNÜ'S-SÜNNİ 21

Eserleri. 22

Bibliyografya : 22

İBNU'S-SÜVEYDÎ 22

Eserleri. 23

Bibliyografya : 23

İBNÜ'Ş-ŞA'AR 23

Eserleri. 24

Bibliyografya : 24

İBNÜ'Ş-ŞARKİ 24

Bibliyografya : 25

İBNÜ'Ş-ŞÂT 25

Eserleri. 25

Bibliyografya : 25

İBNÜ'Ş-ŞÂTIR 26

Eserleri. 28

Bibliyografya : 28

İBNÜ'Ş-ŞECERÎ 29

Eserleri. 29

Bibliyografya : 30

İBNÜ'Ş-ŞELMEGÂNÎ 30

İBNÜ'Ş-ŞEMMÂ 30

Eserleri. 30

Bibliyografya : 30

İBNU'Ş-ŞEYH el-BELEVI 31

İBNÜ'Ş-ŞIHNE, EBÜ'I-FAZL 31

Eserleri. 31

Bibliyografya : 33

İBNÜ'Ş-ŞIHNE, EBÜ'L-VELÎD 33

Eserleri. 34

Bibliyografya : 35

İBNÜ'Ş-ŞIHNE, LİSÂNÜDDİN 36

Bibliyografya : 36

İBNÜ'Ş-ŞIHNE, SERİYYÜDDİN 36

Eserleri. 37

Bibliyografya : 39

İBNÜ'T-TABERÎ 39

İBNU'T-TAHHAN 39

Eserleri. 40

Bibliyografya : 40

İBNÜ'T-TALLÂ 40

Bibliyografya : 41

İBNÜ’T-TARAVE 41

Bibliyografya : 42

İBNÜ'T-TAYYİB, EBÜ'L-FEREC 42

Eserleri. 43

Bibliyografya : 43

İBNÜ'T-TAYYİB ES-SERAHSÎ 43

Bibliyografya : 45

İBNÜ't-TEAVİZİ 46

İBNÜ't-TEMMÂR 46

İBNÜ't-TIKTAKÂ 46

Bibliyografya : 47

İBNÜ'T-TİLMIZ 47

Eserleri. 48

Bibliyografya : 48

İBNÜ'T-TÛLÛNI 48

İBNÜ'T-TÜRKMÂNÎ, ALÂEDDİN 48

Eserleri. 49

Bibliyografya : 50

İBNÜ'T-TÜRKMÂNÎ, TÂCEDDİN 50

Eserleri. 50

Bibliyografya : 50

İBNU'L-UHUVVE 51

Bibliyografya : 51

İBNÜ'I-VECIH 51

Eserleri. 52

Bibliyografya : 52

İBNU'I-VEKIL 52

Eserleri. 53

Bibliyografya : 53

İBNÜ'L-VERDÎ, SİRACCDDİN 54

Bibliyografya : 54

İBNÜ'L-VERDÎ, ZEYNÜDDİN 55

Eserleri. 55

Bibliyografya : 56

İBNÜ'L-VEZÎR, ABDULLAH B. ALİ 56

İBNÜ'L-VEZÎR, EBÛ ABDULLAH 56

Eserleri. 58

Bibliyografya : 58

İBNÜ'Z-ZAGÜNİ 59

Eserleri. 59

Bibliyografya : 59

İBNÜ'Z-ZEMLEKANİ 59

Eserleri. 60

Bibliyografya : 60

İBNÜ'Z-ZERKALE 61

Eserleri. 61

Bibliyografya : 63

İBNU'Z-ZEYYAT, MUHAMMED B. ABDÜLMELİK 63

Bibliyografya : 64

İBNÜ'Z-ZEYYAT el-KELAI 64

Bibliyografya : 65

İBNÜ'Z-ZEYYAT et-TADİLİ 65

Bibliyografya : 66

İBNÜ'Z-ZİBA'RÂ 66

İBNÜ'Z-ZİYÂ el-MEKKÎ 66

Eserleri. 67

Bibliyografya : 67

İBNÜ'Z-ZÜBEYR 67

İBNÜ'Z-ZÜBEYR es-SEKAFÎ 67

Eserleri. 68

Bibliyografya : 68

İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL 69

Edebî, Fikri ve ilmî Şahsiyeti. 71

A) Şiir­leri. 71

B) Basın Hayatına Giriş. İlk Yazilan-Ilk Eserleri. 72

İlk Eserleri. 72

C) Roman ve Hikâye Yazarlığı - Edebi­yat Üzerine Yazılan. 73

D) İslâm Mütefekkiri ve Ahlâkçısı. 74

E) Biyografi ve Tarih Yazıcılığı. 76

F) Tarihî Şahsiyeti. 83

Bibliyografya : 84

İBNÜLVAKT 84

İBNÜLVEFÂ 84

İBNÜSSEBİL 84

İBRA 85


Bibliyografya : 89

İBRAHİM 89

Bibliyografya : 98

Türk Edebiyatı. 99

Bibliyografya : 100

İBRAHİM 100

Bibliyografya : 101

İBRAHİM 101

Bibliyografya : 109

İBRAHİM I 110

Bibliyografya : 110

İBRAHİM II 111

Bibliyografya : 111

İBRAHİM B. ABBAS 112

İBRAHİM B. ABDULLAH 112

Bibliyografya : 113

İBRAHİM B. ABDULLAH 113

Bibliyografya : 114

İBRAHİM B. ABDURRAHMAN 114

İBRAHİM AGA 114

Bibliyografya : 114

İBRAHİM BEY 115

Bibliyografya : 116

İBRAHİM BEY İMARETİ VE KÜMBETİ 116

Bibliyografya : 118

İBRAHİM BEYEFENDİ, ÎVAZPAŞAZÂDE 118

Bibliyografya : 120

İBRAHİM BİZEBAN 120

Bibliyografya : 121

İBRAHİM CEVRI 121

İBRAHİM CÛDÎ EFENDİ 121

İBRAHİM ÇELEBİ 121

İBRAHİM ÇELEBİ CAMİİ 121

Bibliyografya : 122

İBRAHİM ed-DESUKI 122

İBRAHİM B. EDHEM 122

Bibliyografya : 124

Edebiyat. 124

Bibliyografya : 126

İBRAHİM EDHEM PAŞA 126

İBRAHİM EFENDİ, EDİRNELİ 126

Bibliyografya : 127

İBRAHİM EFENDİ, HAYDARÎZÂDE 127

Bibliyografya : 129

İBRAHİM EFENDİ, KUŞADALI 129

İBRÂHİM EFENDİ, OLANLAR ŞEYHİN 129

Eserleri. 130

Bibliyografya : 130İBNÜ'S-SAYRAFI, HÜSEYİN B. MÜBAREK 1

IBNU'S-SAYRAFI el-HATIB 2

İBNÜ'S-SEDÎD, FAHREDDİN

Fahrüddîn Mâcid (Abdullah) b. Ebi'l-Fezâil Sedîdiddîn b. Senâilmülk el-Kıbtî (ö. 833/1430) Memlükler dönemi devlet adamı.

İbnü'I-Müzevvikdiye de bilinir. Divan kâ­tipliklerinde hizmet gören bir Kıptî aiie-sindendir. İlk devlet hizmetine kâtip Sa'-deddin İbn Gurâb'ın yanında başladı. Sul­tan el-Melikü'n-Nâsır Ferec zamanında (1399-1412] yükselerek "nâzırü'1-ceyş" ve bir süre için İbn Gurâb'ın yerine sır kâtip­liği görevlerinde bulundu. Sultan el-Melikü'1-Mansûr Abdülazîz b. Berkük'un kı­sa saltanatında da nâzırü'l-ceyş görevini sürdürdü. 809'da (1406) Ferec'in ikinci saltanatı döneminde İbn Gurâb'ın Ölümüyle boşalan sır kâtipliğine getirildiyse de bir müddet sonra azledildi. 81S (1412) yılında nâzırü'I-ıstabl (mîrâhur) ve tekrar sır kâtibi olarak tayin edildi. 10 Safer 81S'-te (22 Mayıs 1412) tutuklandı. Bu arada Ferec'in ölümüyle boşalan saltanat ma­kamına Halife Müstaîn-Bülâh'ın getirilmesinde önemli rol oynadı. el-Melikü'l-Müeyyed Şeyh el-Mahmûdî'nin hüküm­darlığı döneminde ise (142-1421] herhan­gi bir resmî görev alamadı ve günden güne itibarını kaybetti. el-Melikü'l-Eşref Barsbay zamanında(1422-1438) Cânibek es-Sûfî taraftan olmak ve onun yerini giz­lemekle suçlanarak sürgün cezasına çarp­tırılıp Kahire'den uzaklaştırıldı. Bundan sonra hayatının sonuna kadar endişe için­de yaşadı; 12 Receb 833te (6 Nisan 1430) vefat etti.

Bibliyografya :

İbn Hacer. İnbâ'ü'l-ğumr, V, 278, 310-311; VII, 59; VIII, 217; İbn Tağrîberdî, en-Nücûmii'z-zâhire, XIII, 42, 49, 51, 192; XIV, 286; XV, 166-167; Sehâvî. ed-Dau'ü'l-lâmi11, III, 235; İbn İyâs. BedâYü'z-zCthîır, II, 133; W. M. Brinner, "ibn al-Sadîdp\ El2 [\n% ), III, 923; Seyyid Alî Âl-i Dâ-vüd. "İbn Sedîd", DMBİ, III, 667-668.

Yüklə 1,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə