İnsan gerçEĞİ ve islami hayat


Hüseyin Caneri, Ahlâk Bilinci, Denge Yay. 2Yüklə 2,48 Mb.
səhifə44/44
tarix27.12.2018
ölçüsü2,48 Mb.
#86677
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

1. Hüseyin Caneri, Ahlâk Bilinci, Denge Yay.

2. Hasan Ege, İslâm Ahlâkı, Bahar Yay.

3. Prof. Dr. M. Es’ad Coşan, Ailenin Ahlâk Kılavuzu, Seha Yay.

4. Dr. Mustafa Çağrıcı, İslâm Ahlâkı, Ensar Neşriyat

5. Ahmet Efe, Ahlâk Bilgileri, Seha Yay.

6. Dr. Recep Kılınç, İnsan ve Ahlâk, T.D.V. Yay.

7. M. Zahit Kotku, Tasavvufi Ahlâk, 1-5, Seha Yay.

8. Said Havva, İslâm’da Nefis Terbiyesi, Yenda Yay.

9. M. Zahit Kotku, Tenbihler, Seha Yay.

10. M. Zahit Kotku, Nefis Terbiyesi, Seha Yay.

11. İmam Şarani, İslâm Büyüklerinin Örnek Ahlâkı ve Hikmetli Sözleri, Sönmez Neşriyat

12. İmam Gazalî, İhyâu Ulumi’d-Dîn, 1-4, Bedir Yay.

13. İmam Gazalî, Kimya-yı Saâdet, Bedir Yay.

14. İmam Birgivî, Tarikat-ı Muhammediyye, Demir Yay.

15. İmam Rabbanî, Mektûbât, 1-3, Akit Gazetesi Yay.

16. Hasan el-Mâverdi, Edeb-i Dünya ve Din, Bahar Yay.

17. Dr. M. Zeki Duman, Kur’ân-ı Kerim’de Adab-ı Muaşeret, Görgü Kuralları, Tuğra Yay.

18. Tahir Büyükkörükçü, Edeb, Cağaloğlu Yay.

19. Harun Yahya, Çözüm Kur’ân Ahlâkı, Vural Yay.

20. M. Emin Er, Dinin Temelleri, Seha Yay.

21. Celal Yıldırım, İlâhi Hikmetler, Büyük Sevaplar, Uysal Yay.

22. Celal Yıldırım, İlâhi Yasaklar, Büyük Günahlar, Uysal Yay.

23. Yusuf el-Kardavi, İslâm’da Helâl ve Haramlar, Hilal Yay.

24. Hayrettin Karaman,Helâller ve Haramlar, Nesil Yay

25. Hafız İmam Zehebi, Büyük Günahlar, Hak Yay.

26. Mehmet Emre, Lanetlenmiş Kişiler ve İşler, Erhan Yay.

27. M. Zahit Kotku, Mü’minlere Vaazlar, Seha Yay.

28. Kul Sadi Yüksel, Muvahhid Şahsiyet, Yenda Yay.

28. Vedat Aydın, Ahlâk Ders Kitabı, Denge Yay.

1844 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Azim Yay. c. 1, s. 203

1845 Yusuf: 12/53

1846 Mülk: 67/2

1847 Mehmet Hulusi İşler, Nefis ve Şeytan, s. 22-24

1848 Bkz. Yusuf: 12/18, 53; Tahrim: 66/6; Mâide: 5/105; A’râf: 7/35

1849 Hicr: 15/39; Nahl: 16/63; Fâtır: 35/6

1850 Hicr: 15/99

1851 Şems: 91/9-10

1852 Hüseyin K. Ece, İslâm’ın Temel Kavramları, s. 493

1853 Buhârî, Savm 51-55; Müslim, Sıyâm, 181-187

1854Tirmizî, Deavât 69 (3478); Nesâî, İstiâze, 2 (8, 255); Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı, c. 7, s. 107, Hds. 1876

1855 Nisâ: 4/79

1856 S. Ebû Dâvud, K. Edeb, B. 125; Hds. 5130; Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı, c. 7, s. 242, Hds. 1969

1857 Elmalılı H. Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Azim Yay, c. 8, s. 105; Ayrıca Bkz. Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, s. 14, 132

1858 S. Tirmizî, K. Cihad, B. 2, Hds. 1671; S. İbn Mâce, Cihad, B. 7, Hds. 2767

1859 Bkz. Şems: 91/7-10

1860 Bakara: 2/185

1861 S. Buhârî, K. İlim, B. 12, Hds. 11; Müslim, K. Cihad, B. 3, Hds. 6; S. Ebû Dâvud, K. Edeb, B. 20, Hds. 4835

1862 Mâide: 5/87

1863 Abdulfettah el-Kadi, Esbab-ı Nüzul, Terc. Doç. Dr. Salih Akdemir, s. 165-166; İbn Kesir Tefsiri, Terc. c. 5, s. 2439-2443

1864 Mehmet Hulusi İşler, Nefis ve Şeytan, s. 37

1865 Şems: 91/9-10

1866 Nâziât: 79/40-41. Süleyman Gülek, İnsan Gerçeği Ve İslami Hayat, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2005: 465-472.

1867 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Azim Yay., c. 1, s. 214-215

1868 Kehf: 18/50

1869 A’râf: 7/11-18

1870 Fâtır: 35/6

1871 S. Ebû Dâvud, K. Sünnet, B. 18, Hds. 4719

1872 S. Müslim, K. Sıfati’l-Kıyâme ve’l-Cenne Ve’n-Nâr, B. 16, Hds. 69-70

1873 Bakara: 2/168-169

1874 S. Tirmizî, K. Tefsiru’l-Kur’an, B. 3, Hds. 3172; İbn Kesir Tefsiri, Terc. c. 3, s. 1051. Bakara: 2/68

1875 Kehf: 18/29-30

1876 İsrâ:17/64-65

1877 Buhârî, Zekât 51; Müslim, Zekât 124; Ebû Dâvud, Zekât 28; Nesâî, Zekât 85

1878 Süleyman Gülek, İnsan Gerçeği Ve İslami Hayat, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2005: 472-476.

1879 Bkz. Bakara: 2 /11-15

1880 A’râf: 7/16-17

1881 Nisâ: 4/118-21

1882 Süleyman Gülek, İnsan Gerçeği Ve İslami Hayat, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2005: 476-477.

1883 Hicr: 15/39

1884 Nahl: 16/63

1885 En’âm: 6/42-43

1886 Süleyman Gülek, İnsan Gerçeği Ve İslami Hayat, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2005: 477.

1887 S. Müslim, K. Sıfatil-Kıyâme vel-Cenne ve’n-Nâr, B. 16, Hds. 65

1888 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı, c. 6, s. 440; Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 4, s. 278 ve 375

1889 Hucurât: 49/10

1890 S. Müslim, K. Birri ve’s-Sıla, B. 9, Hds. 31

1891 Ebû Dâvud, Edeb 7; Terğib ve Terhib Terc. c. 5, s. 260, Hds. 15

1892 Müslim, İman, 93-94; Ebû Dâvud, Edeb 142; Tirmizî, Âdab 1; İbn Mâce, Mukaddime 9

1893S. Buhârî, K. Mezâlim ve’l-Gasb, B. 3, Hds. 3; S. Müslim, K. Birr-i ve’s-Sıla, B. 10, Hds. 32; S. Ebû Dâvud, K. Edeb, B. 46, Hds. 4893; S. Tirmizî, K. Hudûd, B. 3, Hds. 1449

1894 S. Buhârî, K. İman, B. 6, Hds. 6; S. Müslim, K. İman, B. 17, Hds. 71; S. İbn Mâce, Mukaddime, B. 9, Hds. 66; S. Nesâî, K. İman, B. 19, Hds. 4983; S. Tirmizî, K. Kıyâme, B. 22, Hds. 2634

1895 S. Müslim, K. Selâm, B. 21, Hds. 61-63

1896 S. Buhârî, K. Edeb, B. 62, Hds. 103 ve 102; S. Müslim, K. Biri ve’s-Sıla, B. 8, Hds. 25-27; S. Ebû Dâvud, K. Edeb, B. 55, Hds. 4910; S. Tirmizî, K. Birri ve’s-Sıla, B. 21, Hds. 1997

1897 Âl-i İmran: 3/103

1898 S. Müslim, K. Birri ve’s-Sıla, B. 10, Hds. 32; S. Tirmizî, K. Birri ve’s-Sıla, B. 18, Hds. 1998; S. İbn Mâce, K. Zühd, B. 23, Hds. 4213; S. Ebû Dâvud, K. Edeb, B. 40, Hds. 4282

1899 Süleyman Gülek, İnsan Gerçeği Ve İslami Hayat, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2005: 477-480.

1900 Tirmizî, Radâ 11; Ebû Dâvud, Sünnet 15; Müslim, Birr 149; İbn Mâce, Nikâh 50

1901 Müslim, Radâ 61; İmam Hafız el-Munzirî, Terğib ve Terhib, c. 4, s. 212, Hds. 9

1902 Tirmizî, Radâ 10; İbn Mâce, Nikâh 4

1903 A.g.e. c. 4, s. 211, Hds.8, Buhârî, Müslim ve diğerleri rivayet etmişlerdir.

1904 Müslim, Birr 78; Ebû Dâvud, Cihad 1, Edeb 11

1905 Ahmd b. Hanbel, Müsned, c. 6, s. 71, 104, 1 05; İmam Hafız el-Munzirî, Terğib ve Terhib, c. 5, s. 276, Hds. 9

1906 S. Müslim, Kitabu sıfati’l Kıyame ve’l-Cenne Ve’n-nar, B. 16, Hds. 65

1907 S Ebû Dâvud, K. Edeb, B. 4, Hds. 4784; Ahmed b. Hanbel c. 4,s. 226

1908 S. Buhârî, K. Edeb, B. 76, H. 140; S. Müslim, K. Birr, B. 30, Hds. 109; S. Ebû Dâvud, K. Edeb, B. 4, Hds. 4780; S.Tirmizî, K. Deavat, B. 52, Hds. 3678

1909 S. Ebû Dâvud, K. Edeb, B. 4, Hds. 4782; İmam Hafız el-Munzirî, Terğib ve Terhib, c. 5, s. 333, Hds, 16

1910 Âl-i İmrân: 3/134

1911 Müslim, Birr 30; Ebû Dâvud, Edeb 3; Terğib ve Terhib, c. 5, s. 329, Hds. 9

1912 Buhârî, Edeb 76; Müslim, Birr, 107-108; Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı, c. 12, s. 294, Hds. 2

1913 İmam Hafız el-Munzirî, Terğib ve Terhib, Terc. c. 5, s. 329, Hds. 8; İbn Hibban, Sahih’inde rivâyet etti.

1914 İsrâ: 17/53

1915 Süleyman Gülek, İnsan Gerçeği Ve İslami Hayat, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2005: 480-483.

1916 İsrâ: 17/23

1917 İsrâ: 17/53

1918 Buhârî, Salât 5; Müslim, İman 137-139; Tirmizî, Salât 127; Ebû Dâvud, Salât 9

1919 Tirmizî, Birr 3; İmam Hafız el-Munzirî, Terğib ve Terhib, c. 5, s. 127, Hds. 30

1920 Buhârî, Şehâdât 10; Müslim, İman 143; Tirmizî, Birr 4

1921 Buhârî, Edeb 1; Müslim, Birr 1; Ebû Dâvud ,Edeb 129

1922 Mücadele: 58/19

1923 İbrahim: 14/3

1924 Bakara: 2/11-12

1925 Mâide: 5/51

1926 Mâide: 5/82

1927 Bkz. Mâide: 5/51; Enfâl: 8/73

1928 Bkz. Enfâl: 8/60

1929 Lokman: 31/33

1930 Geniş bilgi için bkz. Ebû Abdurrahman es-Sülemî, Nefsin Ayıpları; İbn’ul-Cevzi, Şeytanın Hileleri, Terc. M. Ali Kayabağlar, Kahraman Yay.

1931 Süleyman Gülek, İnsan Gerçeği Ve İslami Hayat, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2005: 484-487.

1932 Bakara: 2/212; Âl-i İmrân: 3/175; Mâide: 5/57

1933 Ahzâb: 33/37

1934 Tâhâ: 20/77

1935 Tâhâ: 20/65-68

1936 Nahl: 16/51-52

1937 Şamil İslâm Ansiklopedisi, c. 1, s. 369

1938 A’râf: 7/154

1939 Âl-i İmran: 3/175

1940 Hac: 2/1-2

1941 Ahzâb: 33/39

1942 Secde: 2/16

1943 Fâtır: 35/28

1944 Zümer: 39/13

1945 Fussilet: 41/30

1946 Zümer: 39/53

1947 En’âm: 6/147

1948 Nisâ: 4/106

1949 Bakara: 2/160

1950 Zümer: 39/53; Not: Şirkten dolayı tevbe eden kişinin tevbesi de kabul olunur. Bkz. Nisâ, 4/106, Nasr, 110/3

1951 Yusuf: 12/87

1952 Ebû Dâvud, Fiten 1; Tirmizî, Fiten 51

1953 Buhârî, Edeb 72; Müslim, Fezâil 127-128

1954 Müslim, Tevbe, B. 23, Hds. 2755

1955 S. Tirmizî, Cenâiz, B. 11, Hds. 983; S. İbn Mâce, Zühd, B. 31, Hds. 4261; İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte, Terc. c. 6, s. 351

1956 Buhârî, Tefsiru Sûre 12; Müslim, Fezâil, 134

1957 İmam Hafız el-Munzirî, Terğib ve Terhib Terc. c. 6, s. 357, Hds. 8, Buhârî ve Müslim’den

1958 İbn Mâce, Zühd, 30

1959 İbn Mâce, Talak, 16; İbn Kesir, Tefsir Terc. c. 3, s. 1142

1960 Müslim, Tevbe, 11; Tirmizî, Deavat 104; İbn Kesir, Tefsir, c. 13, 6943

1961 İmam Hafız el-Munzirî, Terğib ve Terhib, c. 6, s. 358, İbn Hıbban’dan

1962 A.g.e., c. 6, s. 366, Hds. 22, Ebu’ş-Şeyh’den

1963 Hüseyin K. Ece, İslâm’ın Temel Kavramları, s. 665

1964 Bkz. A’râf, 7/88; Yâsin, 36/18

1965 Ahmed Kalkan, Kur’ân-ı Kerim Kavram Tefsiri, Korku kavramı, K. No: 70, s. 1116-1117. Yunus: 10/83

1966 A.g.e., s. 1118

1967 .Bkz. Teğâbün: 64/11

1968 Âl-i İmrân: 3/175

1969 Tâhâ: 20/124

1970 Tâlâk: 65/2-5

1971 Ankebût: 29/2-4

1972 İbn Mâce, Zühd 31; Tirmizî, Kıyâmet 25

1973 Müslim, Birr 34; İbn Mâce, Zühd 9

1974 Necm: 27/39

1975 Şems: 91/9-10

1976 Câsiye: 45/21-22

1977 Teğâbûn: 64/16

1978 Hucurât: 49/13

1979 Bakara: 2/268

1980 Müslim, Zikir 50; Ebû Dâvud, Vitir 32; Nesâî, İstiâze 7

1981 Ahmed Kalkan, Kur’ân-ı Kerim Kavram Tefsiri, Korku kavramı, kavram no: 70, s. 1130

1982 Hicr: 15/49-50

1983 Hicr: 15/50

1984 Lokman: 31/33

1985 Teğâbün: 64/16

1986 Bakara: 2/160

1987 Nâziât: 79/37-41

1988 Süleyman Gülek, İnsan Gerçeği Ve İslami Hayat, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2005: 488-499.

1989 Bakara: 2/143

1990 Yusuf Kardavî, İslâmî Uyanışın Problemleri, s. 22-23

1991 Nesâî, K. Hacc, B. 217, Hds. 3044

1992 Ahzâb: 33/36

1993 Nisâ: 4/13-14

1994 Müslim, İlim 7; Ebû Dâvud, Sünnet 6; İbn Mâce, Menasık 63

1995 Mâide: 5/87

1996 S. Buhârî, K. Nikâh, B. 1, Hds. 1; S. Müslim, K. Nikâh, B. 1, Hds. 5; S. Nesâî, K. Nikâh, B. 4, Hds. 3203

1997 Süleyman Gülek, İnsan Gerçeği Ve İslami Hayat, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2005: 499-501.

1998 Nisâ: 4/28

1999 Bakara: 2/185

2000 Bakara: 2/286

2001 Hac: 22/78

2002 Prof. Dr. Hayrettin Karaman vdğ. Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, s. 340

2003 Abese: 80/17-20

2004 Ahmed Kalkan, Kur’ân-ı Kerim Kavram Tefsiri, Yüsr/Kolaylık kavramı, Kavram no: 123, s. 3175. Talâk: 65/4

2005 Kamer: 54/17, 22, 32, 4

2006 Buhârî, İman 29; Nesâî, İman 28

2007 Ahmed bin Hanbel, c. 2, s. 108

2008 Buhârî, Menâkıb 23; Müslim, Fezâil 77; Ebû Dâvud, Edeb 5

2009 Buhârî, İlim 12; Müslim, Eşribe 70-71; Ebû Dâvud, Edeb 20

2010 Hûd: 11/112

2011 Ahkaf: 46/13-14

2012 Müslim, İman 62; Tirmizî, Zühd 47; İbn Mâce, Fiten 12; Dârimî, Rikak 4

2013 En’am: 6/153

2014 İbn Mâce, Mukaddime 1; Darimi, Mukaddime 23

2015 İbn Mâce, Tahâre 4; Darîmî, Tahâre 2

2016 Buhârî, Edeb 63; Müslim, Birr 103-105

2017 Nisâ: 4/58

2018 Mümtehine: 60/8

2019 İmam Suyuti, Cami’u’s-Sağir Muhtasarı, Terc. ve Şerhi, Çev. İsmail Mutlu, vdğ. c. 1, s. 284, Hds. 571 (991); Buna benzer bir hadis için bkz. Darîmî, Büyû’ 2

2020 Buhârî, Rikak 18; Müslim, Musafirîn 215; Ebû Dâvud, Tatavvu 27; Nesaî, Leyl 17; İbn Mace, Zühd 28

2021 Buhârî, Savm 1; Müslim, İman 9; Ebû Dâvud, Salât 1; Nesaî, Salât 4; Dârimî, Salât 208

2022 Ahmed Kalkan, Kur’ân-ı Kerim Kavram Tefsiri, Kolaylık Kavramı, s. 3180-3181

2023 Ahmed Kalkan, a.g.e., Kolaylık Kavramı, s. 3185

2024 Necm: 53/38

2025 Nahl: 16/93

2026 Müslim, İmâre 39; Ebû Dâvud, Cihad 87; Nesâî, Bey’at 34

2027 Bakara: 2/170

2028 Ahzâb: 33/67-68

2029 Zümer: 39/18

2030 Bkz. Abdülkerim Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi, Çev. Süleyman Uludağ, s. 592

2031 Halil Gönenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, c. 1, s. 257

2032 Nahl: 16/43

2033 Mâide:, 5/87. Süleyman Gülek, İnsan Gerçeği Ve İslami Hayat, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2005: 501-508.

2034 Müslim, Hac 74; Tirmizî, Radâ 16; Ahmed b. Hanbel, 2 /222, 3/339

2035 Buhârî, Nikâh 111-112; Müslim, Hac 424

2036 Dr. Faruk Beşer, Hanımlara Özel Fetvalar, Seha Yay. c. 1, s. 78

2037 Buhârî, Nikâh 115

2038 Müslim, Salât 36; Buhârî, Cuma 13

2039 Buhârî, Nikâh 77; Müslim, Eşribe 86

2040 Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Helâller-Haramlar, s. 109-111

2041 Yusuf el-Kardavî, İslâm’da Helaller-Haramlar, s. 175

2042 Ahmed Kalkan, Kur’ân-ı Kerim Kavram Tefsiri, s. 3230, Kadın Kavramı, Kavram no: 124

2043 Tevbe: 9/71

2044 Prof. Dr. Hayrettin Karaman, vdğ. Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli, s. 197

2045 Hucurât: 49/10

2046 Tirmizî, Birr 48

2047 Buhârî, İman 4; Müslim, İman 64-65; Ebû Dâvud, Cihad 2

2048 Mâide: 5/87

2049 Süleyman Gülek, İnsan Gerçeği Ve İslami Hayat, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2005: 508-512.

2050 Nahl: 16/18

2051 Bkz. Hucurât, 49/10

2052 Bkz. Bakara: 2/195; Bakara: 2/215; Bakara: 2/272

2053 Nisâ: 4/79

2054 Bakara: 2/29

2055 Mâide: 5/3

2056 Bakara: 2/105

2057 Bkz. S. Buhârî, K. İman, B. 8, Hds. 9; S. Müslim, K. İman, B. 15, Hds. 67-68

2058 S. Ebû Dâvud, K. Sünnet, B. 3, Hds. 4599

2059 İbn Mâce, Zühd 16

2060 Âl-i İmran: 3/31

2061 Hicr: 15/99

2062 Nisâ: 4/13-14

2063 Tirmizî, Deavât 126

2064 Tirmizî, Deavât 70

2065 Müslim, Zikir 78; Ebû Dâvud, Hâtem 4

2066 Tirmizî, Deavât 72-73, TefsirÜ’l-Kur’an 39

2067 Bakara: 2/201

2068 İbrahim: 14/41. Süleyman Gülek, İnsan Gerçeği Ve İslami Hayat, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2005: 512-515.

2069 Süleyman Gülek, İnsan Gerçeği Ve İslami Hayat, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2005: 516-520.


Yüklə 2,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə