İŞİn adi : tuzla bakim onarim ve iSTİhkam komutanliği atölye ve idari Bİnalarin genel onarimlari proje noYüklə 117,6 Kb.
tarix06.11.2017
ölçüsü117,6 Kb.
#30905

TNİF DIŞ EK-A

ŞİN


İŞİN ADI : TUZLA BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI ATÖLYE VE İDARİ BİNALARIN GENEL ONARIMLARI
PROJE NO :

ADI :DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI LOKAL YANGIN MERKEZİ ONARIMI

PROJE NO :


T.C.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

TUZLA BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞITUZLA/İSTANBUL

İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAPIM İŞİNİN ADI : TUZLA BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI İDARİ BİNA İŞÇİ WC/BANYO ONARIMLARI

PROJE NO : -

YERİ : TUZLA/İSTANBUL
 1. GENEL HUSUSLAR:

  1. Tuzla Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı İdari Bina İşçi WC/Banyo Onarımları işi onaylı projesine, proje kriterlerine ve şartnamede verilen hususlar ile mahal listesine bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar yapılırken projede belirtilen notlara uyularak gerekli imalatlar yapılacaktır  1. İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler kullanıcı birliğin veya belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Tüm yıkım, söküm ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. İnşaat alanında sökülen her türlü malzeme kullanıcı birliğe tutanak karşılığı teslim edilecektir. Kullanılmayacak durumda olan metal hurdalar idarenin göstereceği yere yüklenici firma tarafından taşınacaktır.  1. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.  1. İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar vb. alanlar eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır.  1. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı alınacaktır.  1. İş kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak malzemeler TSE veya TSEK belgeli olacak ve bunların belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir.  1. Projelerde belirtilen imalatların yapılabilmesi için gerekli iş kurulacaktır.  1. İnşaat sırasında yapılması gerekecek tüm nakliye, yatay ve düşey taşımalar yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.  1. Isı ve su izolasyonu mutlaka projesi ve şartnamesine uygun yapılacak ve tecrit tutanağı düzenlenecektir.  1. İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise kırdırılıp projesine ve şartnamesine uygun yapılacaktır.  1. İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğunun idarece onayına müteakip imalata devam edilecektir.  1. İnşaatlarda proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün olmayan imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar düzenlenecektir.  1. Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir. Onaylı uygulama projelerinde ve teknik şartnamelerde gösterilen veya bahsedilen poz numaralarının imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlara uygun olarak imalatlar yapılacaktır.  1. İstekli yüklenici firmalar teklif vermeden önce işyerini görerek, yapılacak işlere ve detaylara ait metrajları çıkaracaktır.  1. Yüklenici firma inşaatın yeri, uygulama projeler ve teknik şartname arasında olabilecek aykırı bir durumu ihale öncesi idareye bildirecektir. Aksi halde ihalesi sonrası söz konusu durumdan kaynaklanan sorumluluk yüklenici firmaya aittir.  1. Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması durumunda nihai karar idare tarafından verilecektir.  1. Bu ihale dokümanında özellikle belirtilmemiş olsa dahi inşaatların anahtar teslimi onarımlarının eksiksiz hizmete sunulabilmeleri için fen ve sanat kuralları açısından yapılması zorunlu imalat kalemleri de ihale kapsamında gerçekleştirilecektir.  1. Yüklenici askeri bölge içi trafik kurallarına uyacak ve trafik yoğunluğunu olabildiğince az yükleyecek şekilde organize edecektir. Tüm güvenlik protokolleri kullanıcı birlikle koordine edilecek, düzenlenecek tutanaklardan birer suret idareye teslim edilecektir.  1. Şantiyede yapı denetim heyetinin kullanımı için düzenlenmiş “MÜSTAKİL BİR MAHAL” oluşturulacaktır.  1. Şantiyedeki yapı denetim heyeti odasına inşaat kapsamında kullanılacak tüm malzemelere ait numunelerin konulacağı “NUMUNE DOLABI” tahsis edilecek ve her numune üzerine “NUMUNE KARTI” yapıştırılacaktır. Numune dolabının temini yüklenici firma tarafından yapılacaktır.  1. İşin yer tesliminden iş bitimine kadar ki tüm imalat safhalarını gösteren 10x15 ebadındaki fotoğrafları “FOTOĞRAF ALBÜMÜNDE” toplanarak yapı denetim heyeti odasında bulundurulacaktır. Fotoğraf albümünün ve fotoğrafların temini yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.  1. Şantiye de iş ve işçi güvenliği için her türlü “UYARI VE GÜVENLİK LEVHALARI” şantiyenin değişik bölgelerine asılacak, baret, emniyet kemeri vb. tüm “KORUYUCU MALZEMELERİN” şantiyede bulundurulması ve işçiler tarafından kullanılması sağlanacaktır.  1. Şantiyede tüm işçilerin görebileceği bir yere asılmak üzere en az 75x100 ebadında “İLAN PANOSU” hazırlanacaktır.  1. Şantiyede şantiye faaliyetlerine yönelik sorumlu birlik komutanlığı ile yapılan tüm “GÜVENLİK PROTOKOLLERİ” nden birer suret idareye teslim edilecektir.  1. Yüklenici firma tarafından hakediş bünyesinde adı geçen işçi temsilcinin tüm işçiler tarafından seçildiğine dair “İŞÇİ TEMSİLCİSİ TUTANAĞI” ile “İŞÇİ TEMSİLCİSİ TAAHHÜTNAMESİ” idareye teslim edilecektir.  1. MSY:310-8 Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre kodlandırma hükümleri uygulanacak ve bununla ilgili uygulama Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.  1. Yüklenici firma tarafından sözleşmenin imzalanması müteakip “İŞ PROGRAMI” ekinde idareye teslim edilecektir.  1. İnşaatların yapımı esnasında kullanıcı birlik personelinin mevcut binanın kullanımı esnasında güvenlik tedbiri olarak mevcut bina ile yeni yapılacak blokların bağlantı noktası olan merdiven sahanlıklarının bitim noktasına demir korkuluk ile güvenlik şeridi yapılacaktır.  1. Yapılacak işler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları, TEDAŞ Birim Fiyatları ve Tarifeleri ile Milli Savunma Bakanlığı fiyat analizleri kitabında belirtilen pozlara uygun olarak gerçekleştirilecektir.  1. Tüm imalatları koruyacak şekilde nakliye, depolama ve montaj sonrası ambalajlar yapılacak.  1. Her türlü imalat için renk ve tonu idarenin yazılı onayı ile belirlenecektir.
  1. Tüm imalatlar mahal listesine ve şartnamelerdeki tariflerine uygun olarak yapılacaktır. imalatların teknik şartnamelerine uygunluğu gerekli laboratuar deneyleri ve testlerle yüklenici tarafından bedelsiz olarak kanıtlanacaktır.


İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
İŞÇİ BANYO/WC ONARIMINDA YAPILACAK İNŞAAT İMALATLARI:  1. DUVAR YAPILMASI

Poz No: Y.18.110/01C07


TANIM: 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³).
TARİFİ: Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
NOT: Bu poz, yeni yapılacak duvar örme işlerinde kullanılacaktır. Duvar tavana kadar örülecektir ve tavan birleşimine köpük sıkılarak sabitlenecektir. Duvar 3 m örüldükten sonra hatıl atılacak sonra duvar tekrar tavana kadar örülecektir


  1. BÖLME DUVAR YAPILMASI

Poz No: Y.18.110/01C01

TANIM: 7,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³).
TARİFİ: Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez..
NOT: Bu poz, yeni yapılacak duş ara bölmelerinde kullanılacaktır.


  1. KARGİR VE HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI

Poz No: 18.183


TANIM: Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması.
TARİFİ: Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanmadan yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahildir.
NOT: Bu poz, duvar yıkımında kullanılacaktır.


  1. HER TÜRLÜ İÇ SIVA SÖKÜLMESİ

Poz No: 18.192


TARİFİ: Her türlü iç sıvanın sökülmesi .
TANIM: Her türlü iç sıvanın sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü iç sıva sökülmesinin 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Sökülen alan yerinde ölçülerek hesaplanır.

NOT : 1) Sökülen yere sıva yapılmayacaksa iskele bedeli ayrıca ödenir.

2) Yıkılacak duvar ve tavan yüzlerindeki sıvalar için bu birim fiyat uygulanmaz.  1. AHŞAP DOĞRAMA SÖKÜMÜ

Poz No: 18.195


TARİFİ: Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi.
TANIM: İdarece sökülmesine karar verilen her türlü ahşaptan yapılmış, kapı kasaları, kapı kanatları, pencerelerin ve camekanların itinalı bir şekilde sökülüp, idarece gösterilen yere istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahildir.
NOT: Bu poz, ahşap kapıların sökümünde kullanılacaktır.


  1. SERAMİK, FAYANS VB. KAPLAMA SÖKÜLMESİ

Ç.Ş.B. Poz No: 18.198/12


TANIM: Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
TARİFİ: Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi, inşaat yerindeki yüklemei yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil seramik, fayans vb. kaplama sökülmesidir.
NOT-1: Bu poz, yer ve duvar seramik sökümünde kullanılacaktır.
NOT-2: Seramik, altındaki yapıştırıcı dahil sökülüp yüzey pürüzsüz halde bırakılacak şekilde söküm yapılacaktır.


  1. DENİZLİK VE PARAPET SÖKÜLMESİ

Poz No: Y.18.198/22


TANIM: Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi.
TARİFİ: Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahildir.
NOT: Bu poz, dış denizlik ve parapet sökümünde kullanılacaktır.

  1. DOĞRAMA SÖKÜMÜ

Poz No: 18.198/28


TANIM: Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı pencere doğramasının sökülmesi.
TARİFİ: PVC ve alüminyum pencere doğramasının yeniden kullanılabilecek şekilde itinalı olarak sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahildir.
NOT: Bu poz, pencere doğrama sökümünde kullanılacaktır.


  1. SAC KAPI KASASI YAPILMASI

Ç.Ş.B. Poz No: Y.23.155


TANIM: 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması.
TARİFİ: 2,00 mm’ lik sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması, menteşeleri ile birlikte yerine takılması için her türlü malzeme zayiatı, atölye masrafları, işçilik, müteahhit genel giderleri ve karı dahildir.
NOT: Bu poz, sac kapı kasası yapımında ve yerine konulmasında kullanılacaktır.


  1. KAPI KANADI YAPILMASI

Ç.Ş.B. Poz No: Y.22.009/03


TANIM: Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
TARİFİ: Projesine göre; beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. (madeni aksam bedeli hariç)
NOT-1: Bu poz, ahşap kapı kanadı yapımında ve yerine konulmasında kullanılacaktır.
NOT-2: Kapı detay çizimleri idare tarafından onaylandıktan ve renk seçimi yapıldıktan sonra imalata başlanacaktır.


  1. DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI

Ç.Ş.B. Poz No: Y.23.176


TANIM: Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması.
TARİFİ: Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir. (boya bedeli hariç)
NOT1: Bu poz, Hilton mermer lavabo tezgahının altında kullanılacaktır.
NOT2: Bu poz,yeni yapılacak tuğla duvarın başlangıcında kolon olarak kullanılacaktır.


  1. DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI

Ç.Ş.B. Poz No: Y.23.241


TANIM: Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması.
TARİFİ: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC den mamul ana profil( Standardına göre et kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalıdır.) kesitlerinde gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma metodu ile yapılmış galvanizle pasa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayıtda da 2 mm den fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama sonucu atalet momenti yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac kullanılmalıdır.) Metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri imalat yapılır. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki) ) kapı kanat çerçevesi ise en az 3 (üç)menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında olacaktır. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek imalatı yapılan plastik doğramanın kargir aksama, kenet ve dübellerle gerektiğinde demir konstrüksiyona (kör kasa) paslanmaz vida kullanılarak bu iş için geliştirilmiş makinelerle kaynatılmak suretiyle tespiti yapılacaktır. Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme uygun olarak yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.
NOT-1: Bu poz, doğrama imalatı ve yerine konulmasında kullanılacaktır.
NOT-2: PVC rengi idare tarafından seçilecektir.
NOT-3: Doğrama tipleri projede belirtildiği gibi yapılacaktır. (sürgülü, vasistas, sabit)
NOT-4: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca işaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri içermelidir:
- İmalatçının adı veya ticari markası,

- Bu standardın işaret ve numarası (TS 5358 EN 12608 şeklinde),

- Et kalınlığı sınıfı,

- İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.)

  1. ALÜMİNYUM KÖŞE PROFİLİ (FİLELİ)'NİN TEMİNİ VE YERİNE TESPİTİ

Ç.Ş.B. Poz No: Y.23.242/03


TANIM: Alüminyum köşe profili (fileli)’nin temini ve yerine tespiti.
TARİFİ: Her türlü kolon, kiriş, duvar vb. köşe birleşim yerlerine alüminyum köşe profilinin (fileli) mastarına ve şakulüne uygun biçimde yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.
NOT: Bu poz, seramiklerin duvar, kolon, pencere, kapı köşe ve birleşim yerlerinde kullanılacaktır.  1. ASMA TAVAN YAPILMASI

Ç.Ş.B. Poz No: 23.243/2


TANIM: 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması.
TARİFİ: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.
NOT: Bu poz, asma tavan yapılmasında kullanılacaktır.


  1. DEMİR YÜZEYLERE BOYA YAPILMASI

Ç.Ş.B. Poz No: Y.25.002/02


TANIM: Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması.
TARİFİ: Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.
NOT: Bu poz, demir imalatın ve kapı kasalarının boyanmasında kullanılacaktır.


  1. SERAMİK İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI

Ç.Ş.B. Poz No: Y.26.005/403


TANIM: 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
TARİFİ: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil.

NOT-1: Bu poz, döşeme kaplamasında kullanılacaktır.


NOT-2: Seramiğin rengi ve deseni idare tarafından seçilecektir.
NOT-3: İdarenin istediği takdirde çoklu veya farklı renk seramik seçilebilir.
NOT-4: Giderlerin konumuna göre eğim verilecektir.


  1. SERAMİK İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI

Ç.Ş.B. Poz No: Y.26.006/405


TANIM: (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
TARİFİ: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil.

NOT-1: Bu poz, duvar kaplanmasında kullanılacaktır.


NOT-2: Seramiğin rengi ve deseni idare tarafından belirlenecektir.
NOT-3: İdarenin istediği takdirde çoklu veya farklı renk seramik seçilebilir.
NOT-4: Yarım duvarların üst kısımları seramik ile kaplanacaktır.


  1. DIŞ DENİZLİK YAPILMASI

Ç.Ş.B. Poz No: Y.26.020/042A


TARİFİ: 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması.(3 cm 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı).
TANIM: Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.
NOT-1 : Bu poz, doğramaların dış denizlik yapımında kullanılacaktır.


  1. TESVİYE TABAKASI YAPILMASI

Ç.Ş.B. Poz No: Y.27.581


TANIM: 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması.
TARİFİ: Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması,1 m3 dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.
NOT-1: Bu poz, kırılan zeminin tesviye tabakası yapımında kullanılacaktır.
NOT-2: Giderlerin konumuna göre eğim verilecektir.


  1. ŞAP YAPILMASI

Ç.Ş.B. Poz No: Y.27.583


TANIM: 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması
TARİFİ: Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m3 kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.
NOT: Bu poz, kırılan zeminin şap yapımında kullanılacaktır.


  1. ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI

Ç.Ş.B. Poz No: Y.28.645/C47


TANIM: PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması.
TARİFİ: 4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahildir.
NOT-1: Bu poz, PVC doğramanın camlarının montajında kullanılacaktır.
NOT-2: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.
NOT-3: Tuvalet pencerelerinde film kaplaması yapılacaktır.


  1. KABA SIVA YAPILMASI

MSB Poz No: 608


TANIM: Kireç ve çimento karışımı harçla kaba sıva yapılması.
TARİFİ: 1 m3 dişli kuma 250 kg çimento ve 0,100 m3 kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler dahildir.

NOT: Bu poz, seramik kaplanacak duvarların kaba sıva yapımında kullanılacaktır
  1. KAPI EŞİĞİ YAPILMASI

MSB Poz No: 657


TANIM: Beyaz çimentolu suni mermer kapı eşiği yapılması.
TARİFİ: Kapılara suni mermer eşik yapmak için tesviye betonunun yüzünün temizlenmesi,ıslatılması,400 kg. dozlu harç ile 7.5 cm kalınlığında altlık serilmesi,bunun üzerine teçhizatlı beyaz çimentolu suni mermer eşik plağının sıvanması, yarım Saat sonra özel macunun temizlenerek arap Sabunu ile cilalanması için, işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahildir.
NOT: Bu poz, kapı eşiğinin montajında kullanılacaktır.


  1. WC KAPILARINA ALÜMİNYUM TEKMELİK YAPLMASI

MSB Poz No: 808/A


TANIM: WC Kapılarına Alüminyum Bant Yapılması.
TARİFİ: Ahşap mamul kapı üzerine, kapı genişliğinde ve kapı kanadı alt kolundan itibaren 10 cm. Yükseklikte, U kesitli 3 mm kalınlıkta beyaz eloksallı düz alüminyum levhanın hazırlanması, kenarlarının pahlanması havşa başı açılarak kapıya vidayla monte edilmesi için, işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 mt fiyatıdır.
Ölçü: Kapı genişliği ölçülür


  1. İÇ KAPI KİLİDİNİN YERİNE TAKILMASI

Poz No: A04


TANIM: Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) (A04).
NOT-1: Bu poz, kapıların kilitlerinde kullanılacaktır.
NOT-2: İdare onayı alındıktan sonra montajı yapılacaktır.


  1. KAPI KOLU VE AYNALARININ YERİNE TAKILMASI

Poz No: A08


TANIM: Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) (A08).
NOT-1: Bu poz, kapı kolu ve aynalarının takımında kullanılacaktır.
NOT-2: İdare onayı alındıktan sonra montajı yapılacaktır.


  1. MENTEŞENİN YERİNE TAKILMASI

Poz No: A10


TANIM: Menteşenin yerine takılması (A10)
NOT-1: Bu poz, kapıların menteşelerinde kullanılacaktır.
NOT-2: Kapılara 3 adet, pencerelere ise 2 adet menteşe takılacaktır.
NOT-3: İdare onayı alındıktan sonra montajı yapılacaktır.


  1. STOPLARIN TAKILMASI

Poz No: A13


TANIM: Stopun yerine takılması (nikelajlı) (A13)
NOT-1: Bu poz, kapılara stop takmak için kullanılacaktır.
NOT-2: İdare onayı alındıktan sonra montajı yapılacaktır.


  1. VASİSTAS TAKIMI TAKILMASI

Poz No: 38.773203


TANIM: Vasistas takımının yerine takılması (çelik makas, kromaj, kol tutamak) (B03)
NOT: Bu poz, pencerelere vasistas takımı montajı için kullanılacaktır.

 1. İŞLERİN YÜRÜTÜLMESİ
  1. İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin veya belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Tüm yıkım, söküm ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.
  1. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.
  1. Yapılacak her türlü kazı, tesviye vb. işlerde elektrik, su, telefon vb. altyapıya zarar verilmemesi için kullanıcı Birlikle gerekli koordine kurulacaktır. İnşaatın yapımı sırasında Birlik içinde; bozulan, kaldırılan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alan vb. yüklenici tarafından ilave bir bedel talep edilmeksizin eski haline getirilecektir. Yüklenici, birlik içinde yaptığı kazı vb. işler nedeniyle 3’üncü şahısların zarar görmemesi için inşaat sahasına emniyet şeridi çekilerek girişin engellenmesi, uyarı levhaları konulması vb. güvenlik tedbirlerini alacaktır. İşyeri ve çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri alacak ve yapı denetim görevlileri tarafından bu konuda verilecek talimatlara uyacaktır.
  1. İşin kapsamında, inşaat mahallinden sökülecek ve uygulama projesi gereği kullanılması öngörülmeyen her türlü malzeme yüklenici tarafından sökülerek cins, boyut ve miktarlarını içerecek bir tutanak ile yapı denetim görevlisi nezaretinde birlik mal sorumlusuna teslim edilecektir.
  1. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı alınacaktır. İŞ kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak yerli malzemeler TSE veya TSEK belgesine diğer malzemeler gerekli kalite belgelerine sahip olacaktır. Bunların belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir.
  1. İnşaatta yapılan PVC ve alüminyum pencere ve kapı sistemlerinin garantisini içeren firmanın taahhüdü alınacaktır. Ankara Sanayi Odası Alüminyum Sanayi Meslek Komitesinin en son tarihli Alüminyum Doğrama Üretimi ve Montajında Uyulması gereken Asgari Teknik Kurallara uyulacaktır. Doğramalara ve camlara ait garanti ve kalite belgeleri üretici firmaya ait kaşeli ve imzalı olarak (gerekli olan kurum ve kuruluşlardan onaylanmış olarak) yüklenici tarafından idareye imzalı olarak teslim edilecektir.
  1. Onaylı projelere ve detaylarına uygun olarak pencere kanatları en az iki adet menteşelerle yerine tespit edilecektir. Kapı ve pencere doğramalara onaylı projelere ve detaylarına uygun olarak kapı kilidi, kapı kolu, kapı altı fırçası, kapı sürgüsü, ispanyolet takımı vb aksesuarlar takılacaktır. Kapı ve pencere kanatları rahat açılıp kapanması ve kilitlenmesi sağlanacaktır. Aksesuarlar kapı kanatlarının ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve tasarımda olacaktır.
  1. Proje ve şartnamesi ile fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımları yıktırıp yeniden yaptırılacaktır. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.
  1. İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğunun idarece onayı müteakip imalata devam edilecektir.
  1. İnşaatlarda proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün olmayan imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar düzenlenecektir.
  1. Onaylı uygulama projelerinde ve teknik şartnamelerde gösterilen veya bahsedilen poz numaralarının imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlarına uygun olarak imalatlar yapılacaktır.
  1. Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması durumunda nihai karar idare tarafından verilecektir.
  1. Uygulama projesinde gösterilmeyen, ancak yapım aşamasında detay projesi gerektiren işlerin detay projeleri ana proje ile uyumlu olacak şekilde yüklenici tarafından hazırlanacak, idarece onayı müteakip uygulamaya geçilecektir. Proje için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

  2. Bu ihale dokümanında özellikle belirtilmemiş olsa dahi inşaatların anahtar teslimi onarımlarının eksiksiz hizmete sunulabilmeleri için fen ve sanat kuralları açısından yapılması zorunlu imalat kalemleri de ihale kapsamında gerçekleştirilecektir.
  1. Yüklenici işlerin yürütülmesi esnasında idare ve idare elemanları ile yapı denetim görevlisinin talimatlarına eksiksiz olarak uyacaktır.
  1. İşlerin yürütülmesi esnasında çevreye verilebilecek her türlü hasarlardan yüklenici sorumludur.
  1. İşlerin yürütülmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü nakliye masrafından yüklenici firma sorumludur.
  1. Her bir inşaat kısmı diğerine engel olmayacak şekilde düzenlenecektir. Bu düzenlemede İdare talimatlarına kesinlikle uyulacaktır.
  1. İşin yapımı sırasında yüklenici idare ile koordineli çalışacaktır.
  1. Yapılacak bütün işler Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak yapılacaktır.
  1. Yüklenici inşaat yapımı sırasında mal ve personel güvenliği ile her türlü tedbiri almak ve uygulamak zorundadır.
  1. İnşaata başlarken veya yapım sırasında inşaat mahalline getirilen tüm malzemelerin her türlü yükleme ve boşaltma giderleri yükleniciye aittir.
  1. Kullanılacak malzemelerde kırık, çatlak, boya dökülmesi, parçalanma, yırtık ve delik bulunmayacaktır.
  1. Yüklenici yapacağı imalatların ve kullanacağı malzemelerin birbiri ile ve diğer sistem tesisatları ile uyum içinde olmasından sorumludur. Uyumsuzluktan doğacak tüm gecikme ve zararlar yükleniciye aittir.
  1. Yüklenici, işin süresince projede eksik belirtilmiş veya hiç belirtilmemiş imalat ve malzemelerin projelerini idare ve kontrol teşkilatı ile koordine ederek çizmekle ve idarenin onayına müteakip imalatı yapmakla sorumludur.
  1. İmalat sırasında dökülen malzemeler idareye teslim edilecek olup, şantiyenin bulunduğu kışla içerisinde idarenin gösterdiği yere götürülecektir.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAY

Elif Şefika DİZDAR

De.Me.

İnşaat Mühendisi


İbrahim İPEKÇİ

Dz.is.Tğm.

Pl.Prog.Kşf.Kont.veİhl.Ks.A.V


Serkan ÖZTÜRK

Dz.İs.Bnb.

Tuzla Bakım Onarım ve İstihkam Komutanı


Yüklə 117,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə