İstanbul büYÜKŞEHİr belediye başkanliği etüD ve projeler daire başkanliği projeler müDÜRLÜĞÜYüklə 227,85 Kb.
səhifə3/4
tarix23.01.2018
ölçüsü227,85 Kb.
1   2   3   4

3. 3. ANALİZ ÇALIŞMALARI

3. 3. 1. DOĞAL YAPI ANALİZLERİ

Eğim Analizi
Alanın Marmara’ya ve Haliç’e bakan yamaçları ile Tarlabaşı’ndan Dolapdere’ye inen yamaçları oldukça eğimlidir. İstiklal Caddesi’nin yer aldığı ana sırt ve sahil şeridi haricinde düzlüklere pek rastlanmamaktadır. Tünel’den Taksim’e kadar uzanan sırt boyunca ve Taksim Meydanı çevresinde Talimhane, Gezi Parkı ve Gümüşsuyu’nun bir bölümünü içine alan büyük bir tepe düzlüğü yer almaktadır. Bu sırt ve tepe aynı zamanda Beyoğlu’nun en prestijli piyasa yoluna, ticaret, eğlence ve kültür merkezi fonksiyonlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu yönüyle ele alındığında, İstiklal Caddesi ve Taksim’in, Beyoğlu’nun tamamına hakim noktalar silsilesinden oluşan bir hattı bala niteliğine sahip olduğunu söylemek mümkündür. Haliç ve Marmara kıyı şeridi ve Dolapdere Caddesi boyunca yine topografyanın düzlüklerden oluştuğu görülmektedir. Bu noktalardaki eğim %2 ile %5 arasında değişmektedir.
Alandaki topoğrafik yapının en fazla zorlandığı ve yerleşim alanlarını etkilediği bölgeler Marmara’ya bakan Cihangir, Pürtelaş, Kılıç Ali Paşa ve Ömer Avni Mahalleleri’dir. Bu alanlarda %40 ile %60 arasında eğimli bölgelere sıkça rastlanmaktadır. Eğimin bu derece yüksek olması, merdivenli ve eğimli yolların oluşmasına, binaların birbirinin üstüne binecek şekilde yapılaşmasına sebep olmaktadır. Meclis-i Mebusan Caddesi’nin hemen üstündeki alanlarda ise eğim aniden artarak %90’lara ulaşmaktadır. Bu alanlarda topografyanın yer yer setler, merdivenler ve kademelerle yumuşatılmaya çalışıldığı gözlenmektedir. Yine Gümüşsuyu’nun sahil yoluna yakın bölümlerinde de eğim çizgilerinin sıklaştığı ve yer yer %60’lara çıktığı görülmektedir. (Harita 3.1.1.; 3.1.2)

Görsel Yapı Analizi
Beyoğlu bölgesi çok katlı beş yıldızlı otellerin, yabancı marka mağazalarının burada yer almasıyla eski canlı, cazibeli günlerine kavuşmaya başlamıştır. Önceki dönemlerde kentin prestij mekanı olan Beyoğlu, 1980 sonrasında, alış-veriş mekanı olmanın ötesinde sinema, tiyatro, konser salonları, kitap evleri, müzik marketler ile bir kültür mekanı, aynı zamanda konaklama işlevini de destekleyen, lokanta, kahve, kafe, barlar ile eğlence mekanı olarak önem kazanmıştır.

Bir zamanlar surların genel siluete hâkim olduğu Galata bölgesinde günümüzde iş merkezleri ve bankalar hâkim olmuştur. Kuzeydoğudan güneybatıya doğru İstiklal Caddesini de üzerinde barındıran bölgenin en yüksek tepesine hakim olan konsolosluk yapıları, resmi daireler ve bankalar genel siluet içinde göze çarpan kitlelerdir. Cihangir Camii gibi tepe noktalarda ve Fındıklı Camii gibi kıyı aksınca uzanan kubbe ve minareler bölgenin siluetini zenginleştirmiştir. Haliç siluetinde de Galata kulesi ve surların yer yer görünen kısımları ile kilise ve bankaların görkemli kitleleri göz dolduran en olumlu öğeler olmuştur. Bununla birlikte Tersane Caddesi boyunca uzanan yüksek irtifalı binalar bahsi geçen bu tarihi yapıların siluetini adeta perdelemektedir.3. 3. 2. YAPISAL ANALİZLER

Bina Fonksiyonu Analizi
12035 adet yapı ve mekâna ilişkin veri derlenerek, genel bir fonksiyon analizi oluşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı, yapılarda yer alan ağırlıklı fonksiyonlara göre bir tanımlama yapmak ve yapı dışı alanlardaki fonksiyonlarla birlikte genel bir fonksiyon lekesi oluşturmaktır.
Plan çalışmaları sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğünce arazide elde edilen verilere göre alan ve adet cinsinden tasnifleme yapıldığında, ilk sıraları konut ve ticaret fonksiyonlarının aldığı görülmektedir. Yapı adedi olarak konut fonksiyonu, alansal büyüklük olarak ticaret fonksiyonu ilk sırada yer almaktadır. Tamamen konut fonksiyonunun yer aldığı yapı sayısı 3768 (%31,3) ve alansal büyüklüğü 302.110 m² (%17,2), tamamı ticaret fonksiyonuna ait yapı sayısı 2357 (%19,6) ve alansal büyüklüğü ise 325.153 m² (%18,5)dir.

Konut ve ticaret fonksiyonlarının bir arada yer aldığı yapı sayısı 1422 (%11,8) ve kapladığı alan ise 144.831 m² (%8,3)dir. Genellikle bu tür yapıların zemin katları ticaret, üst katları konut fonksiyonuna sahiptir.


Yukarıdaki değerlerden de anlaşılacağı üzere, sayısal büyüklük olarak yapılarda konut, ticaret, imalat, depo ve boş olmak üzere beş farklı fonksiyondan söz etmek mümkündür. Alansal büyüklük açısından değerlendirildiğinde ise yine konut ve ticaretin ilk sıralarda yer aldığı görülmekle birlikte, yönetim, konaklama, sağlık, konsolosluk, otopark alanları gibi farklı fonksiyonlar da ön plana çıkmaktadır. (Harita 3.2.1.)

Bina Kat Adetleri Analizi
Kat adetleri analizi kapsamında yapıların zemin+normal katları, çekme katları ve açığa çıkmış bodrum katları ayrı ayrı sayılmıştır. Arazi tespitleri sırasında dini tesisler, kapı, çeşme, sur, duvar gibi yapılar için kat adedi ‘0’ kabul edilmiştir. Dini yapıların kat yükseklikleri 3 metreden çok fazla olduğu için bu tür yapılar ‘0 katlı yapılar’ sınıflamasına alınmıştır. Çeşme, kapı, duvar, sur gibi yapıların da standart kat yükseklikleri sınıflamasına sokulması güç olduğu için aynı şekilde ‘0 katlı yapılar’ içine dahil edilmiştir.
Alan içindeki ‘0 katlı yapılar’ 385 adet olup toplam yapı sayısının %3,24’ünü oluşturmaktadır. 48.318 m² inşaat taban alanına sahip olan ‘0 katlı yapılar’ toplam inşaat taban alanının %3,4’ünü oluşturmaktadır.
1 katlı yapılar 1263 adet olup toplam yapı sayısının %10,63’ünü oluşturmaktadır. 2 katlı yapılar 1366 adet (%11,51) olup 152.569 m² (%10,73) alanda yayılmıştır. 3 katlı yapılar, 1909 adet olup toplam yapı sayısının %16,08’ini oluşturmaktadır. 5 katlı yapılar toplam yapı sayısının %18,98’ini oluşturmaktadır. 2253 adet 5 katlı yapı mevcut olup alan olarak 275.763 m² ile ilk sırada yer almaktadır. 4 katlı yapılar 2581 adet ve %21,74 ile ilk sırada yer almaktadır. Alan olarak 253.653 m² ve %17,85 ile 5 katlı yapılardan sonra ikinci sırayı almaktadır. 6 katlı yapılar 1279 adet olup %10,78 orana sahiptir.
7 katlı yapılara gelindiğinde önemli bir düşüşle karşılaşılmaktadır. Alandaki yapılaşmaların 1 ile 6 arasında yoğunlaştığını ve bu kat adetlerinin üstündeki yapılaşmanın oranının düşük olduğunu söylemek mümkündür. 522 adet 7 katlı yapı toplam yapı sayısının %4,4’ünü oluşturmaktadır. 8 katlı yapıların sayısı 185 ve toplam yapı adedi içindeki oranı %1,56’dır. 9 katlı yapıların sayısı 79 (%0,67) ve 10 katlı yapıların sayısı 28 ve toplam yapı sayısı içindeki oranı %0,24’tür. (Harita 3.2.2.)
3. 3. 3. MEKÂNSAL ANALİZLER

Arazi Kullanımı Analizi
Çalışmaları sürdürülen Beyoğlu Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Planlama alanının tamamı 3.103.200 m² (yaklaşık 310 hektar)dan oluşmaktadır. Alandaki en güçlü leke ticaret fonksiyonudur. Ticari faaliyetler, geçmişten günümüze kadar Beyoğlu’nun temel kimliğini oluşturmaktadır. Ticaretin odak noktasında konumlanmış ve Tarihi Yarımada’dan sonra MİA olma sürecinin önemli bir evresini oluşturmuş olan Beyoğlu, günümüzde hala belirli sektörlerde vazgeçilemez bir merkez olma niteliğini korumaktadır. Alansal dağılım verilerine göre, saf ticaret fonksiyonu 473.259 m² ile ilk sırada yer almaktadır. Tüm fonksiyonlar içindeki payı %15,25’tir. Ticaret sektörünün içine her tür toptan ve perakende ticaret faaliyetleri, hizmet ve finans sektörü girmektedir. Ticaretin yoğunluk gösterdiği alanlar, Karaköy, Galata, Perşembe Pazarı, Talimhane ve Taksim Meydanı çevresi, İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, İsmet İnönü Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Sıraselviler Caddesi’dir. Konut alanlarının alansal dağılımına baktığımızda, 436.615 m² ve %14,07’lik payla ikinci sırayı aldığını görmekteyiz. Ticaret ve konut fonksiyonlarının bir arada yer aldığı alanlar ise üçüncü sıradadır. Ticaretin ve konutun birlikte gelişme gösterdiği alanlar yine Tarlabaşı Bölgesi ve Marmara’ya bakan yamaçlarda yoğunlaşmaktadır. Eğitim kurumları açısından oldukça zengindir. Bölge, Eğitim tesisleri 167.856 m² alana ve %5,41’lik paya sahiptir.
Beşinci sırada parklar ve dinlenme alanları gelmesine rağmen, alandaki yeşil alanların genel olarak yetersizliğinden söz etmek mümkündür. Alan olarak 158.149 m² ye ve oran olarak %5,1’e tekabül eden yeşil alanların bir bölümünü de aktif olmayan refüj ve kavşak noktalarındaki yeşil alanlar oluşturmaktadır. Bu tür alanların dışında tek dikkati çeken aktif yeşil alan Taksim Gezisi’dir.
Beyoğlu İlçesi kültürel tesisler yönünden tam bir metropoliten odak noktası niteliğindedir. Kültür merkezleri, tiyatrolar, müzeler, sanat merkezleri, sinemalar ve kütüphaneler açısından İstanbul’un en yoğun kültürel aktivitelerine sahip olan Beyoğlu İlçesi’nde, 63.687 m² alana ve toplam planlama alanının %2,05’ine yayılmış olan kültürel tesislerden başlıcaları şunlardır: Atatürk Kültür Merkezi, MSÜ Kültür ve Sanat Merkezi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Akademililer Sanat Merkezi, Yapı Kredi Sanat Merkezi, İstanbul Barosu Kültür Merkezi, İstanbul Sanat Merkezi, Fransız Araştırma ve Kültür Merkezi, Borusan Kültür Merkezi, İtalyan Kültür Merkezi, İspanyol Kültür Merkezi, Aksanat, Pera Sanat, Alman Enstitüsü, Film San Vakfı Kültür Sanat Merkezi, Atatürk Kitaplığı, Muammer Karaca Tiyatrosu, Ses Tiyatrosu, Divan Edebiyatı Müzesi, Ercüment Kalmık Müzesi, Orhan Kemal Müzesi, Eczacıbaşı Müzesi, Musevi Eserleri Müzesi, Modern Sanat Müzesi, Galatasaray Lisesi Müzesi, Adil&Burhan Doğançay Müzesi. Söz konusu kültür ve sanat merkezleri, müzeler, tiyatro ve kitaplıkların haricinde irili ufaklı sanat galerileri, fotoğraf, sinema stüdyoları, dernekler, küçük çaplı araştırma merkezleri ve sinemalar ile birlikte Beyoğlu kentsel ölçekte bir kültürel odak oluşturmaktadır. Kültürel tesislerin Taksim ve Pera arasında İstiklal Caddesi boyunca yoğunlaşması, bu aksın sadece bir piyasa yolu değil aynı zamanda kültürel bir omurga olması anlamına da gelmektedir. (Harita 3.3.)

3. 4. ULAŞIM

3. 4. 1. KARAYOLU ULAŞIMI
Beyoğlu İlçesi, İstanbul metropoliten alanı içinde hem önemli bir çekim merkezi hem de metropol içindeki diğer bölgelere ulaşımda geçiş güzergahı konumundadır. Toplam 686 adet cadde ve sokağın 412 adedini (%60,1) asfalt kaplama, 258 adedini (%37,6) parke taş döşeme ve 16 adedini (%2,3) arnavut kaldırımı yol kaplaması oluşturmaktadır. Asfalt kaplama yollar 62,7 hektar, parke taş döşeme yollar 19,7 hektar ve arnavut kaldırımı yollar ise 3,4 hektardır.

Parke taş döşemeli yollar, son yıllarda uygulamaya geçmiş olup genellikle yaya yolları ile tek şeritli ve tek yön uygulamalı yollarda kullanılmaktadır. İstiklal Caddesi ve bu caddeye açılan ara sokakların tamamına yakınında parke taş döşeme kullanılmıştır. Bülbül Mahallesi’nde Turan Caddesi ile Taksim Caddesi arasında kalan bölgede, Humbaracı Yokuşu’nda ve Humbaracı Yokuşu ile Galata Kulesi arasında kalan bölgede, Karaköy Meydanı ve çevresindeki sokaklarda, Firuzağa, Kuloğlu, Cihangir, Pürtelâş ve Ömer Avni Mahalleleri’nde eğimli, merdivenli ve dar sokak dokusunun olduğu bölgelerde parke taş döşeme kullanılmıştır.


Arnavut kaldırımlı yollar, Talimhane bölgesi hariç münferit durumdadır. Tarihi kent merkezlerinin organik sokak dokusuyla uyumlu arnavut kaldırımları, zaman içinde yerini asfalt kaplamalara bırakmıştır. Asfalt malzemenin kolay işlenebilmesi ve araç trafiğine daha uyumlu olması sebebiyle, doku bütünlüğü düşünülmeksizin arnavut kaldırımı yollar asfalt kaplamaya dönüştürülmüştür. Sadece araç trafiğinin nadir olarak girdiği, işlek olmayan birkaç ara sokakta yüzünü gösterebilen arnavut kaldırımlı yollar günümüzde tekrar rağbet görmeye başlamıştır. Bunun en çarpıcı örneğini Talimhane bölgesinde yapılan uygulamalar göstermektedir. Talimhane bölgesinin tamamı, eski dokuyu birebir vermese de arnavut kaldırımı ile döşenerek, modern yaşam ile eski usul yol kaplamalarının bir arada kullanılabileceğinin örneğini oluşturmuştur. Bunun yanında Beyoğlu Belediyesi’nin önündeki Yolcuzade İskender Caddesi’nde de bu tür bir uygulama söz konusudur. Bunun haricinde Tepebaşı Caddesi, Alageyik Sokak, Nuri Ziya Sokak, Çapanoğlu Sokak gibi münferit yollarda arnavut kaldırımına rastlanmaktadır. (Harita 4.1.1.; 4.1.2.)
Otopark Alanları
Beyoğlu ilçesinde otopark alanlarının yeterli düzeyde olduğunu söylemek mümkün değildir. Aşırı yoğunlukla birlikte mevcut otopark alanları yetersiz kalmakta ve özellikle ikinci ve üçüncü kademe yollar ile çıkmaz sokaklar otopark amaçlı kullanılmaktadır. Ulaşım açısından zaten yetersiz yol enkesitlerine sahip olan bölgede, mevcut yolların da otopark amaçlı kullanılıyor olması, beraberinde trafik tıkanıklığını getirmektedir.
Tablo 1 Kentsel Sit Alanı Otopark Alanları Dağılımı

OTOPARK TÜRLERİ

ADET

TABAN ALANI (ha)

İNŞAAT ALANI (m² )

ARAÇ KAPASİTESİ

AÇIK OTOPARKLAR

73

3,77

37700

1508

KAPALI OTOPARKLAR

19

2,36

132773

5311

TOPLAM

92

6,13

170473

6819

Kaynak: Planlama ve İmar Müdürlüğü – 2005
Kapalı ve katlı otopark alanları içinde Taksim, Tepebaşı, Galata ve Karaköy otopark alanları kapasiteleri açısından öne çıkmaktadır. Bu otoparkların haricindekiler, daha düşük kapasiteli olup ilçe geneline yayılmışlardır.
Gece ve gündüz sürekli yaşayan, farklı kullanıcı kitlelerine hizmet veren Beyoğlu için otopark talepleri açısından yaşanan sıkıntı, mevcutta yol üstü paklanmalarla giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu yöntem hem ihtiyaca cevap verecek kadar geniş yol profilleri olmadığı için trafik tıkanıklığına yol açmakta hem de yasal olmayan bir sisteme prim vermektedir. Proje alanı yakın çevresinde ekli paftada gösterilen alanda yaklaşık 745 araçlık zemin altı otoparkı gerçekleştirilmekte olup, proje kapsamındaki otopark talebi bu yapıda karşılanacaktır.

3. 4. 2. RAYLI SİSTEM ULAŞIMI
Beyoğlu İlçesi raylı sistem güzergâhları açısından İstanbul’un diğer ilçelerine göre oldukça iyi durumdadır. Bunda, ilçenin coğrafi konumunun yanında, geçmişten günümüze kadar gelen ticaret, turizm, sağlık, eğitim, kültür ve eğlence gibi türleri içinde barındıran fonksiyonel yapısının da büyük etkisi olmuştur. Beyoğlu İlçesi bu kozmopolit yapısından dolayı sürekli bir cazibe merkezi olmuş ve dinamik gelişim süreci içinde yeniliklere açık yapısıyla her dönem canlılığını korumuştur. Türkiye’de ilk ve dünyada üçüncü metro inşaatının temellerinin burada atılmış olması da bunun bir kanıtıdır.

Taksim-4.Levent Metro Hattı’nın işletmeye açılması, Eminönü-Karaköy-Kabataş Cadde Tramvayı Hattı’nın tamamlanmasının yanında Taksim-Yenikapı Metro Hattı’nın ve Taksim-Kabataş Füniküler ile birlikte Beyoğlu İlçesi, Tarihi Yarımada, Beşiktaş ve Şişli İlçeleri ile direk olarak raylı sistem bağlantılarını kurmuş ve raylı sistem güzergahlarının odağında yer almıştır. Bunun haricinde, ilçe içinde yaya sirkülâsyonunun en yoğun olarak yaşandığı Karaköy-Pera arasında Tünel’in ve Taksim-Tünel arasında da Nostaljik Tramvay Hattı’nın yer alması yaya ulaşımı açısından önemli kolaylıklar sağlamaktadır.


Raylı sistem güzergâhlarının kesiştiği ve diğer sistemlerle entegre olduğu Taksim ve Kabataş’taki transfer merkezleri, İstanbul’un en önemli ulaşım odak noktalarından ikisini oluşturmaktadır. Bu ulaşım merkezleri, raylı sistem, deniz ulaşımı ve kara ulaşımının entegrasyonunun sağlandığı alanlar olacaktır. (Harita 4.2.1.)

İlçe genelinde mevcut, inşaatı devam eden ve planlanan raylı sistem güzergâhları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:Metro Hattı
Metro hattının proje alanını ilgilendiren bölümü, mevcut Taksim–4.Levent Hattı ve inşaatı devam eden Taksim-Yenikapı Hattıdır. Mevcut metro hattının çok kısa bir mesafede hizmet vermesi sebebiyle günlük yolculuk sayıları oldukça düşük seviyededir. Ancak metro hattının kuzeye Ayazağa’ya ve güneye Yenikapı’ya kadar ulaşması ve devamında Bağcılar’a erişmesi ile birlikte günlük yolcu kapasitesinin de artacağı muhakkaktır. Hattın verimli çalışabilmesi için planlanan hatların tamamlanması ve diğer sistemlerle entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir.
Taksim-4.Levent Metro Hattı’nın güney uzantısı olan ve Taksim Transfer Merkezi ile Yenikapı Transfer Merkezi’ni birbirine bağlayacak olan Taksim-Yenikapı Metro Hattı’nın önemi oldukça büyüktür.
Mevcut hat ve inşaatı devam eden Taksim-Yenikapı Hattı, Beyoğlu’nu Şişli, Mecidiyeköy, Ayazağa aksına ve Tarihi Yarımada’ya direk olarak bağlamakta ve bu hat üzerindeki Taksim Transfer Merkezi’ni raylı sistemlerin odak noktası konumuna getirmektedir.

Nostaljik Tramvay Hattı
1990 yılının sonlarında Taksim ile Tünel arasında İstiklal Caddesi boyunca tekrar işletmeye açılan tramvay hattının ismi de artık Nostaljik Tramvay Hattı olmuştur. Hattın amacı yolculuk taleplerini karşılamaktan çok turistik bir işlev görmeye yöneliktir.

3. 5. ALTYAPI VE KAMU KURUM GÖRÜŞLERİ
Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışması kapsamında ilgili altyapı ve kamu kurum kuruluş görüşleri toplanmıştır. Bu görüşler yarışmacı tarafından değerlendirilmelidir.


 • Beyoğlu Belediyesi İmar Planlama Müdürlüğü

 • İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

 • İSKİ Genel Müdürlüğü

 • İGDAŞ Genel Müdürlüğü

 • TEİAŞ Genel Müdürlüğü

 • BEDAŞ Genel Müdürlüğü

 • Türk Telekomünikasyon Genel Müdürlüğü

 • İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü

 • İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü

 • İBB Trafik Müdürlüğü

 • İBB Raylı Sistem Müdürlüğü

 • İBB Şehir Tiyatroları Müdürlüğü

 • İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü3. 6. EKLER VE HARİTALAR
Ek 1. Sözlük
Ek 2: Yarışma Alanından Fotoğraflar-1

Ek 3: Yarışma Alanından Fotoğraflar-2


Harita 2.1. Tarihsel Dönemler

Harita 2.2. Kültür Varlıkları Envanteri


Harita 3.1.1. Eğim Analizi

Harita 3.1.2. Eğim Analizi

Harita 3.2.1. Bina Fonksiyonu Analizi

Harita 3.2.2. Bina Kat Adetleri Analizi

Harita 3.3. Arazi Kullanımı Analizi
Harita 4.1.1. Karayolu Ulaşım ve Otoparklar Analizi

Harita 4.1.2. Karayolu Ulaşım ve Otoparklar Analizi

Harita 4.2.1. Raylı Sistem Analizi

Harita 4.3.1. Ana Yaya Aksları-Meydanlar Analizi

Harita 4.3.2. Ana Yaya Aksları-Meydanlar Analizi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI BEYOĞLU SAHNESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI” NA AİT ZEYİLNAMEDİR.1. 1. YARIŞMANIN ADI ve TÜRÜ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje yarışmasıdır.
Yarışma; ulusal ve tek aşamalıdır.

1. 1. YARIŞMANIN ADI ve TÜRÜ
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.Maddesi ve “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri” Yönetmeliğine dayanılarak, Ulusal ve Tek Aşamalı olarak düzenlenen “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışması” dır.

1. 8. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM ve KİMLİKLERİ
1. 8. 1. DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ


 • Dr. Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

 • Ahmet Misbah DEMİRCAN Beyoğlu Belediye Başkanı

 • Mehmet ACARCA İBB Şehir Tiyatroları Müdürü

 • Orhan ALKAYA İBB Şeh. Tiyat. Gen. Sanat Yönetmeni

 • Yıldız KENTER Tiyatro Sanatçısı

 • Kenan IŞIK Sanat Danışmanı

 • Ali TAYGUN Tiyatro Sanatçısı

 • Nurullah TUNCER Tiyatro Sanatçısı

1. 8. 2. ASLİ JÜRİ ÜYELERİ


 • Prof.Dr.Sümer GÜREL Y.Müh.Mim. (Mim.Od. Temsilcisi)

 • Prof. Dr. Cengiz ERUZUN Y.Mimar

 • Prof. Dr. Özer ERENMAN Y.Mimar

 • Oktay EKİNCİ Y.Mimar

 • Turgut ALTON Y.Mimar

 • Fikret BERKER İnş. Müh.(İnş. Müh. Odası Temsilcisi)

 • Hülya DİNÇ ATILGAN Pey.Y.Mimarı (Pey.Mim.Od. Tem.)


1.8. 3. YEDEK JÜRİ ÜYELERİ


 • Hasan KAHRAMAN İnş. Müh. (İnş.Müh.Odası Temsilcisi)

 • Oya ÖKMEN Y. Mimar

 • Yrd.Doç.Dr.Zafer AKDEMİR Y. Mim.(Mim.Odası Temsilcisi)

 • Yrd.Doç.Dr.Zafer AKDEMİR Y. Mim. (Mim. Odası Temsilcisi)

 • Yrd.Doç.Dr.İpek Müge ÖZGÜÇ ERDÖNMEZ Pey.Y.Mim.(Pey.Mim.Od.Tem.)


1. 8. 4. RAPORTÖRLER


 • Hülya ATEŞ Mimar

 • Arzu (ÇETİN) DURSUN Y.Şehir Plancısı

1. 8. 5. RAPORTÖR YARDIMCILARI


 • Esra KELEŞ Mimar

 • Çiğdem ÇAKAR Şehir Plancısı

 • Nigar GÜRSOY Yazman1. 8. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİNİN İSİM ve KİMLİKLERİ
1. 8. 1. DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ


 • Dr. Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

 • Ahmet Misbah DEMİRCAN Beyoğlu Belediye Başkanı

 • Mehmet ACARCA İBB Şehir Tiyatroları Müdürü

 • Orhan ALKAYA İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni

 • Yıldız KENTER Tiyatro Sanatçısı

 • Kenan IŞIK Sanat Danışmanı

 • Nurullah TUNCER Tiyatro Sanatçısı

1. 8. 2. ASLİ JÜRİ ÜYELERİ


 • Prof.Dr.Sümer GÜREL Y.Müh. Mimar (Mim. Odası Temsilcisi)

 • Prof. Dr. Cengiz ERUZUN Y.Mimar

 • Prof. Dr. Özer ERENMAN Y.Mimar

 • Oktay EKİNCİ Y.Mimar

 • Turgut ALTON Y.Mimar

 • Fikret BERKER İnş. Müh. (İnş. Müh. Odası Temsilcisi)

 • Hülya DİNÇ ATILGAN Pey.Y.Mim. (Peyzaj Mimarları Odası Temsilcisi)1.8. 3. YEDEK JÜRİ ÜYELERİ


 • Hasan KAHRAMAN İnş.Müh. (İnş.Müh.Odası Temsilcisi)

 • Oya ÖKMEN Y. Mimar

 • Yrd.Doç.Dr.Zafer AKDEMİR Y. Mimar (Mim.Odası Temsilcisi)

 • Yrd.Doç.Dr.İpek Müge ÖZGÜÇ ERDÖNMEZ Pey.Y.Mim. (Pey. Mim. Od. Tem.)1. 8. 4. RAPORTÖRLER


 • Hülya ATEŞ Mimar

 • Arzu (ÇETİN) DURSUN Y.Şehir Plancısı1. 8. 5. RAPORTÖR YARDIMCILARI


 • Esra KELEŞ Mimar

 • Çiğdem ÇAKAR Şehir Plancısı

 • Nigar GÜRSOY Yazman


1. 9. YARIŞMACILARDAN İSTENEN BELGELER


 • 1/1000 ölçekli analitik etüt sınırları içinde kalan alana ait; arazi kullanım, ulaşım önerileri ve açıklama raporu.
 • 1/500 ölçekli proje alanının yakın çevresini gösteren vaziyet planı.
 • 1/200 Ölçekli kat planları, kesit ve görünüşler ( 49 parselde yer alan bina için sadece fonksiyon önerisi getirilecek olup, bu yarışma kapsamında tiyatro binası ile entegrasyonuna yönelik çözümler geliştirilecektir.)
 • 1/500 Ölçekli Proje Alanının ve Yakın Çevresinin Maketi.
 • Perspektifler
 • Önerilen yapıya ait mühendislik öneri raporları.(İnşaat Mühendisliği öneri Raporu, Elektrik Mühendisliği Öneri Raporu, Makine Mühendisliği Öneri Raporu, Akustik Öneri Raporu, Yangın Şartnamesi Öneri Raporu, İnşaat Mühendisliği Öneri Raporu kapsamında 1/200 ölçekli takriben boyutlandırılmış taşıyıcı sistem planları)
Yüklə 227,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə