İZMİt büYÜKŞEHİr belediyesi


İŞ MAKİNELERİ KİRA BEDELİYüklə 217,21 Kb.
səhifə5/10
tarix15.01.2018
ölçüsü217,21 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

İŞ MAKİNELERİ KİRA BEDELİMADDE 42- İSU’nun mülkü olan iş makinası ve cihazlarının kendi hizmeti dışında özel ve tüzel kişilerin kullanımına verilmesi ile ilgili şartlar Yönetim kurulu tarafından onaylacak bir yönerge ile belirlenir. Amortisman, yakıt, teknik personel, operatör, şoför, işçi, memur masrafları gider toplamına en az %10 ilave edilmek suretiyle iş makinası kira tarifesi yapmaya İSU Genel Kurulu yetkilidir.

LABORATUVAR HİZMETLERİ TARİFESİMADDE 43- Her türlü su tahlillerinin İSU tarafından yapılmasında; personel, malzeme, amortisman ve diğer hizmet giderlerine en az %10 ilave edilerek tarife yapmaya İSU Genel Kurulu yetkilidir.
Laboratuvar hizmetlerinin İSU dışında bir başka yere yaptırılması halinde ücreti; hizmet için ödenecek meblağa en az %10 ilave edilmesi suretiyle aboneden tahsil edilir.
“Numune Alma Tutanağı” ile ilgili kişi ve kuruluşlara tahakkuk ettirilen analiz ücretlerinin tutanakta belirtilen ödeme süresi numune alma tarihinden itibaren 1 ay olup, bu süreyi aşan tarihlerde ödeme yapan kişi veya kuruluşlara aylık İSU tarafından uygulanan yasal gecikme zammı tahakkuk ettirilir.

SANAYİ VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİMADDE 44- (14.03.2008 Tarih ve 2008/1. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 2 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 19.03.2008 Tarihinde Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
2560 sayılı Kanuna göre kanalizasyon şebekesine verilmesi mahzurlu maddelerle, içme suyu ve havzalarının korunması için gereken tedbir ve düzenlemeleri kapsayan İSU “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve Yönergesi” hükümlerinin etkinliğinin arttırılması esasına yönelik olarak;
a)Mevcut veya yeni kurulacak her türlü endüstri kuruluşları İSU’nun talep edeceği bilgi ve belgeleri temin etmekle mükelleftir. Kurum sorumlusu tarafından verilen bilgi ve evrakın tetkiki neticesinde İSU tarafından arıtma seviyesi belirtilmiş bir arıtma tesisi istenmesi halinde mükellefin her türlü mesuliyeti kendisine ait olmak üzere İSU tarafından verilen süre içinde teknik raporu, detay proje seviyesinde hazırlanmış inşaatın başlangıç ve bitiş tarihlerini kapsayacak taahhüt edilmiş bir iş programını İSU Genel Müdürlüğü’ne verir.

Proje Onay Bedeli tarifede belirtilir.

b)Tesise işletme ruhsatı verilmeden arıtma tesisinin detay projesinde belirtildiği şekilde inşa edilmiş olması ve kuruluşun deneme çalışmaları sırasında İSU teknik elemanları tarafından periyodik olarak alınacak atıksu numunelerinin analizi neticelerinin arıtma tesisinin proje ekinde teknik raporda belirtilen parametre değerlerini tutturması gerekir. Aksi halde İSU Genel Müdürlüğü AKD Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
c)Endüstri kuruluşlarının arıtma tesisini, İdareye verdiği iş programına göre, müddeti içinde inşa etmemesi ve ayrıca üretime geçmesi halinde İSU Genel Müdürlüğü AKD Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
d)Proje onaylanırken; Akaryakıt satış ve servis istasyonları, garajlar ve otoparklara ait çamur kapanı, benzin ayırıcı, lokanta ve yemek servisi yapılan otel, okul ve fabrika gibi tesislere ait çamur kapanı, yağ ayırıcı, çöktürme havuzu vb için tarifede belirtilen bedel alınır.
Bu kuruluşlar bu yönetmeliğin içinde yer alan kanalizasyon şebekesi, arıtma tesisi, atıksu deşarj vs. İle ilgili işletme giderlerine İSU tarafından tespit edilecek bir oran dahilinde iştirak etmeye mecburdurlar.
e)İSU’nun su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmayan, büyük miktarda atıksu üretip (Q> 10.000 m3/gün) atıksularını ilgili SKKY deşarj limitlerine göre arıtarak alıcı ortama doğrudan veren sanayi kuruluşlarından; denetim hizmet ve çevre koruma yatırımlarına katkı payı olarak, aylık 100.000,00 YTL den az olmamak üzere tahakkuk ettirilecek miktarı, tespit etmeye İSU Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bu sanayi kuruluşlarının deşarj değerlerinin SKKY’ne uygun olmaması durumunda ayrıca Kirlilik Önlem Payı (KÖP) tahakkuku yapılır.
TEMİNAT BEDELİ TÜRLERİMADDE 45- Bu yönetmelik hükmü gereği, Teminat olarak alınacak bedellerin türleri aşağıda belirtilmiştir.

  1. Para ve Devlet Tahvilleri,

  2. Banka Teminat Mektubu,

  3. 1. veya 2. derece ipotek, ancak; yapı kullanma izin belgesinden evvel 1. veya 2. derece ipoteklerle, para, devlet tahvili ve banka teminat mektubuyla değiştirilebilir.


V. BÖLÜM


YAPTIRIMLAR TARİFESİ

SU KAPAMAMADDE 46- Borçlarını süresi içerisinde ödemeyen abonelere 7 gün zarfında borçlarını ödemelerini bildiren ihbarname verilir. 7 günün sonunda borcunu ödemeyenlerin suyu kapatılır ve borcu yasal yoldan tahsil edilir.

Yeraltı suyu kullanarak atıksu bedelini ödemeyen abonelerin su kaynağı iptal edilerek mühürlenir. Borçlu ayrıca su hizmetlerinden yararlanıyor ise şebeke suyu kesilir. Borç yasal yollardan tahsil edilir.

Borcunu ödemeden aboneliği terk edenlerin diğer bir abonelikte kullandıkları su kapatılır. Borcu yasal yollardan tahsil edilir.

Su veya atıksu borcunun dışında Bu Yönetmelikteki sayılan ve ödenmesi gereken bedelleri ödemeyenlerin de suları kesilir. Borcu yasal yollardan tahsil edilir.


SU AÇMA(23.11.2009 Tarih ve 2009/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 15 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 29.12.2009 Tarihinde Özgür Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
MADDE 47- Borcun ödenmemesi durumunda veya yasa ve yönetmeliklere aykırı davranış nedeni ile abonenin suyu prizden, sayaçtan veya ana şebekeden kapatılmış ise suyun açılması için borçlar ile birlikte veya yasa ve yönetmeliklere aykırı davranış nedeninin ortadan kalkması ile birlikte “Su Açma Bedeli” alınır. Su açma bedeli (1 x Şoför/saat) + (1 x işçi/saat) + (1 x Memur/saat) olarak, yürürlükteki tarifesine göre alınır.

GECİKME ZAMMIMADDE 48- (29.11.2010 Tarih ve 2010/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 9 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 23.12.2010 Tarihinde Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
Bildirimde belirtilen son ödeme tarihine kadar borçlarını ödemeyen tüm abonelerin tahakkuk etmiş borçlarına; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlara göre, gecikme zammı tahsil edilir.

Gecikme zammına dair indirim, artırım, kaldırma ve yüzdeleri değiştirmeye, uygulama devrelerini tespit etmeye, Yönetim Kurulu yetkilidir.

Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.


Kataloq: media -> gallery
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> 53,3 Mİlyon tl’LİK İKİ yatirimin temeli atildi
gallery -> İZMÎt su ve kanalizason idaresi genel müDÜRLÜĞÜ

Yüklə 217,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə