Kamu ihale kurul karariYüklə 58,77 Kb.
tarix30.01.2018
ölçüsü58,77 Kb.
#41090

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No

: 2015/025

Gündem No

: 26

Karar Tarihi

: 15.04.2015

Karar No

: 2015/UH.I-1075
Şikayetçi: 

Sunko İnşaat Proje Tasarım Ve Müh. Hiz. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

12.03.2015 / 23202 

Başvuruya Konu İhale: 

2014/175699 İhale Kayıt Numaralı "(Akçakoca-Ereğli) Ayr-Düzce Yolu Üzerinde Bulunan Üskübümelen Köprüsü İle Hendek-Düzce Yolu Üzerinde Bulunan Küçük Melen Köprüsü’Ne Ait Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

SUNKO İnşaat Proje Tas. ve Müh. Hiz. Ltd. Şti.,

Dodurga Mah. Odabaşı Cad. Yeşilpark Sitesi Sevkur Apt. 4.Blok No:12/4-D Çayyolu/ Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü,

Etlik Cad. No: 39 06110 Altındağ/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/175699İhale Kayıt Numaralı “(Akçakoca-Ereğli) Ayr-Düzce Yolu Üzerinde Bulunan Üskübümelen Köprüsü İle Hendek-Düzce Yolu Üzerinde Bulunan Küçük Melen Köprüsü’ne Ait Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi” İhalesi 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 19.01.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “(Akçakoca-Ereğli) Ayr-Düzce Yolu Üzerinde Bulunan Üskübümelen Köprüsü İle Hendek-Düzce Yolu Üzerinde Bulunan Küçük Melen Köprüsü’ne Ait Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Sunko İnşaat Proje Tasarım ve Müh. Hiz. Ltd. Şti. nin 27.02.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin04.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.03.2015 tarih ve 23202 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/685 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’un 2’nci maddesine istinaden Derya Özlem Koca’nın aynı kurum çatısında çalışmış olması gerekçe gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysaki Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Etüt ve Proje Şubesi Müdürlüğü bünyesinde “Proje Şefi” konumundan ayrılan Derya Özlem Koca’nın son iki yıl içinde çalıştığı dönemdeki görev ve faaliyet alanlarının Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan şikayete konu ihale kapsamında olmadığı gibi aynı kurum çatısı altında çalıştığı şekilde de yorumlanmasının uygun olmadığı, ihale konusu işin “köprü projelendirme” işi olduğu, ayrıca Derya Özlem Koca’nın şirketin 1999 kuruluş tarihinden bu yana sürekli kurucu ortağı ve hissedarı olduğu, ihale konusu iş için anılan kişinin kişisel iş deneyiminin kullanılmadığı, anahtar teknik personel olarak gösterilmediği, şirket müdürü sıfatıyla ihaleye teklif vermediği, dolayısıyla ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığıiddialarına yer verilmiştir. 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2’inci maddesinde ihale konusu işin “(Akçakoca-Ereğli) Ayr-Düzce Yolu Üzerinde Bulunan Üskübümelen Köprüsü İle Hendek-Düzce Yolu Üzerinde Bulunan Küçük Melen Köprüsü’ne Ait Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi” şeklinde tanımlandığı ihalenin 19.01.2015 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihale için 15 adet ihale dokümanın satın alındığı, ihaleye 11 istekli tarafından teklif verildiği anlaşılmıştır. 

İhale komisyonu tarafından 28.01.2015 tarihinde düzenlenen “uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçesine ilişkin tutanak” ile ihaleye teklif veren isteklilerden Epro Müh. Bilg. İşl. İnş.ve Turz. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi ile birlikte sunduğu belgelerde 2013 yılı bilanço ve ciro değerlerine yer verilmediği tespiti yapılarak anılan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İhale komisyonu tarafından düzenlenen 28.01.2015 tarihli “İhale Tutanağı-01” ile EDK Proj. Müş. Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifi ile birlikte sunduğu geçici teminat mektubunun İdari Şartname’nin 26.3’üncü maddesi ile istenilen süreyi kapsamadığı, Küre Müş. Proje Peyzaj Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise teklifi ile birlikte sunması gereken belgelerden banka referans mektubu, bilanço, bilanço bilgileri tablosu, ve toplam ciroyu gösteren belgelerin sunulmadığı tespitinin yapılarak anılan isteklilerin tekliflerinin de değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu tutanak ile başvuru sahibi olan SUNKO İnş. Proje Tas. ve Müh. Hiz. Ltd. Şti.nin ise teklifi ile birlikte sunduğu belgelerden bilanço ve gelir tablosunda TÜRMOB kaşesinin eksik olduğu tespiti yapılarak Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesi gereğince söz konusu bilgi eksikliklerin 2 iş günü içerisinde giderilmesine karar verilmiş, idarenin 29.01.2015 tarihli yazısı ile söz konusu eksikliklerin giderilmesi başvuru sahibinden istenmiştir. 

İhale komisyonu tarafından düzenlenen 03.02.2015 tarihli “İhale tutanağı-02” ile başvuru sahibinden istenilen bilgi eksikliğinin giderildiği hususunda tespit yapıldığı, ayrıca başvuru sahibi tarafından teklifi ile birlikte sunulan belgelerden 21 Kasım 2014 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi üzerinde yapılan incelemede şirketin sermayesinin tamamının hisse devri sonucunda Derya Özlem Koca’ya ait olduğu hususunda tespit yapıldığından Derya Özlem Koca’nın görevden ayrılış tarihi ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına karar verildiği, idarenin 04.02.2015 tarihli yazısı ile de Derya Özlem Koca’nın Karayolları Genel Müdürlüğü’nden ayrılış tarihinin bildirilmesinin istendiği anlaşılmıştır.

 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nce 06.02.2015 tarihli ve 44801 sayılı cevabi yazı ile “Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı Yol Etüt ve Proje Şubesi Müdürlüğü emrinde mühendis (proje şefi) olarak görev yapan Derya Özlem Koca 02.02.2015 tarihinde görevinden istifaen ayrılmıştır.” şeklinde cevap verilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 06.02.2015 tarihli ve 44801 sayılı cevabi yazısı üzerine ihale komisyonunca alınan 18.02.2014 tarihli ihale komisyonu kararıyla, ihale tarihi olan 19.01.2015 tarihi itibariyle başvuru sahibi SUNKO İnş. Proje Tas. ve Müh. Hiz. Ltd. Şti.nin sermayesinin tamamının Derya Özlem Koca’ya ait olması ve anılan kişinin ihale tarihi itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı Yol Etüt ve Proje Şubesi Müdürlüğü emrinde görev yapmakta iken 02.02.2015 tarihinde istifaen görevinden ayrıldığının anlaşılması üzerine başvuru sahibinin teklifinin 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’a aykırı teklif olduğu tespiti ile değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, İdari Şartname’nin 33.2’nci maddesinde yer alan ihalenin aşırı düşük sorgulaması yapılmadan sonuçlandırılacağına ilişkin düzenlemesine göreProyapı Müh. Müş. A.Ş.nin teklifinin ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, Yapıfen Müh. Müş. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi ise itirazen şikayet dilekçesinde özetle, Derya Özlem Koca’nın söz konusu ihale konusu iş ve faaliyet alanıyla ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmadığı, yapılan hisse devrinin ise aile içi durumdan dolayı yapılarak söz konusu ihale ile ilgisi olmadığını iddia etmektedir. 

2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’un “Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu Kanun, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fonlarda, belediyelerde, özel idarelerde 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı Kanunlar kapsamına giren kuruluşlarda, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Hazinece veya yukarıdaki daire, idare, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapmış olanlar hakkında uygulanır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Yasak ve süresi” başlıklı 2’nci maddesinde “Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. Özel kanunlardaki yasaklayıcı hükümler saklıdır.” hükmü yer almaktadır. 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.7.3’üncü maddesinde “...2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun “Yasak ve Süresi” başlıklı 2 nci maddesinde; “Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. Özel kanunlardaki yasaklayıcı hükümler saklıdır.”, hükmü yer almaktadır.Bu maddede getirilmiş olan yasaklama kapsamında sayılmanın ana koşulu, alınacak görev ve işin girişilecek taahhüdün ya da yapılacak komisyonculuk veya temsilciliğin daha önce hizmetinde bulunulan daire, idare, kurum ve kuruluşa “karşı" doğrudan doğruya veya dolaylı bir görev ve iş, taahhüt, komisyonculuk veya temsilcilik niteliğinde bulunmasıdır. Ancak bu faaliyetin ilgilinin daha önceki görev ve faaliyet alanı ile ilgili olması gereklidir. Dolayısıyla, anılan Kanun kapsamında belirtilen görevlerinden ayrıldıktan sonra özel sektörde faaliyet gösteren kamu görevlileri, Kanunun 2’nci maddesinde belirtilen süre boyunca, yine maddede belirtilen faaliyetlerde bulunamayacaklardır. Ancak bu kişilerin, özel sektörde istekli sıfatını taşıyabilecek bir işletmede personel olarak istihdam edilmesi ve bu işletmenin de personelinin ayrıldığı daire, kurum ve kuruluşun ihalesine girmesi durumunda, anılan personelin, çalışmakta olduğu işletmede bir ortaklığının ya da sermaye bağının bulunmaması durumunda, söz konusu faaliyetin 2531 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde belirtilen “doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alma, taahhüde girme, komisyonculuk ve temsilcilik yapma” olarak sayılmaması gerekmektedir.”açıklamaları yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihaleye teklif veren isteklilerden başvuru sahibi Sunko İnş. Proje Tas. ve Müh. Hiz. Ltd. Şti.nin sermayesinin tamamının Derya Özlem Koca’ya ait olduğu ve adı geçen şahsın Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 02.02.2015 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış olduğu anlaşıldığından, Derya Özlem Koca’nın istifa tarihinden önceki son iki yıl içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nde hangi birimde ve unvanla görev yapmış olduğu, söz konusu pozisyonunun şikayete konu “(Akçakoca-Ereğli) Ayr-Düzce Yolu Üzerinde Bulunan Üskübümelen Köprüsü İle Hendek-Düzce Yolu Üzerinde Bulunan Küçük Melen Köprüsü’ne Ait Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi” ihalesi ile bir ilgisinin bulunup bulunmadığı hususunda görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş ve 23.03.2015 tarihli yazı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nden görüş istenmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nce 31.03.2015 tarihli ve 60959 sayılı cevabi yazı ile “… Derya Özlem Koca Kurumumuzdan 02.02.2015 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış olup istifa tarihinden önceki son iki yıl içerisinde Kurumumuzun Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığına bağlı Yol Etüt ve Proje Şubesi Müdürlüğünde Proje Şefi (İnşaat Mühendisi) unvanı ile görev yapmıştır.6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun’un 32’nci maddesine istinaden Merkez Teşkilatı Görev, Yetki ve Sorumlulukları kapsamında proje şefinin yetki ve sorumlulukları ektedir.” şeklinde cevap verilerek yazı ekine proje şefinin yetki ve sorumluluklarına yer verilmiştir.

 

6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 32’nci maddesine istinaden Merkez Teşkilatı Görev, Yetki ve Sorumlulukları kapsamında proje şefinin yetki ve sorumlulukları “1-Yıllık çalışma programına alınan yollar ve şehir geçişlerinin, kavşaklar (Eş düzey ve farklı düzeyli) ile birlikte etüt proje işlerinin önceliklerine göre sıralamasının yapılmasını ve hazırlanan programa göre yürütülmesini sağlamak.2-Etüt, Proje ve Çevre Başmühendisliğinin koordinatörlüğünde, Bölge Müdürlüğündeki ilgili birimlerle birlikte arazi üzerinde güzergâh istikşafını yaparak, kılavuz plan ve güzergâh inceleme raporunun hazırlanmasını sağlamak.

3-Merkezde emanet olarak projelendirilen güzergâhlara ait proje yatay ve düşey hattını ilgililerle birlikte yerinde gözden geçirmek, görülecek hataların giderilmesi için görüşmeler yapmak, uygun görülen değişiklikleri yaparak proje yatay ve düşey hattının onaya sunulmasını ve araştırma raporunun hazırlanması için Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.

4-Bölge Müdürlüklerince emanet veya ihaleli olarak hazırlanan proje yatay ve düşey hat tekliflerini incelemek ve ilgililerle beraber yerinde kontrol etmek. Gerektiğinde yatay ve düşey hat değişikliği önerilerini hazırlayarak onayının alınmasını sağlamak.

5-Saptanmış olan yol ekseni ile düşey hatta göre sanat yapılarının yerleştirilmesini sağlamak

6-Onaylanarak kesinleşen proje yatay ve düşey hattının ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

7-İlgili kurumlar tarafından yapılacak çalışmalar sırasında dikkate alınmak üzere karayolu güzergâhlarının ilgili haritalara işlenerek gönderilmesini sağlamak.

8-Drenaj veya derivasyonu gerektiren yerlerle, hidrolojik yönden dikkati gerektiren yerlere ait bilgiler ile ihaleli olarak hazırlanan drenaj projelerini (Raporları ile birlikte) Hidrolik Şefliğine göndermek.

9-Programda Devlet ve il yolları bünyesinde münferit olarak bulunan ya da trafik etütleri sonuçlarına göre ihtiyaç duyulan eş düzey (Hemzemin) ve farklı düzeyde (Köprülü) kavşaklar için ön proje niteliğindeki kavşak planlarını hazırlamak veya hazırlatmak. Trafik güvenliği yönünden inceletmek ve karayolu geometrik standartlarına uygunluğunu (Kavşak ön raporu ile birlikte) kontrol ederek onayının alınmasını sağlamak.

10-Karayolu güzergâhları üzerinde projelendirilecek olan demiryolu, dere ve farklı düzeyli kavşaklara ait köprü yeri plankoteleri ile eşdüzeyli kavşak plankotelerini inceleyerek uygulanacak yol enkesit tiplerini saptamak ve plankote üzerine işlenmesi, gerektiğinde ilgili kuruluşlardan görüş alınması, onayının sağlanması işlemlerini yürütmek. Köprü projesinin hazırlanması için ilgili Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.

11-Güzergâhı kesinleşen yollar ve şehir geçişleri ile kavşakların programdaki öncelik sırasına göre projelerinin yapılmasını, Bölge Müdürlüğünce hazırlanan veya ihale edilen projelerin de kontrol edilmesini, gerektiğinde düzeltilerek onayının alınmasını sağlamak.

12-Yolların, şehir geçişleri ve kavşaklarının (Yer ve tiplerini tespit ederek) projelendirilmesi ile ilgili olarak gerektiği durumlarda Genel Müdürlükteki diğer birimlerden görüş sormak, gelen görüşler doğrultusunda projeleri hazırlamak veya hazırlatmak ve onayının alınmasını sağlamak.

13-Yollar, şehir geçişleri ve kavşaklara ait kamulaştırma planlarının projesine ve belediye imar sınırı içerisinden geçen kesimlerde imar planına da uygunluğunun kontrol edilmesini sağlamak.

14-Organize sanayi bölgelerinin yer seçimi ile ilgili komisyona katılımı sağlayarak seçilen alanın karayolu ile bağlantısını incelemek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.

15-Projelendirilecek güzergâhlar üzerindeki sanat yapılarının (Köprü, tünel, viyadük vb.) projelerinin hazırlanması için ilgili birimlerle koordineli çalışmak.

16-Proje bitiminde metrajları ve proje sonu raporunu hazırlamak, bölgesince veya ihaleli olarak hazırlananları kontrol etmek. Proje ve metrajlardan yeteri kadar nüshanın ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

17-Yapım çalışması devam eden kesimlerde, ilgili Daire Başkanlığından gelen proje değişiklik teklifini inceleyerek görüş bildirmek, uygun görülmesi halinde onaylatmak.

18-Onaylanan proje ve dokümanların tamamını arşivleyerek saklamak.

19-Hizmet İşleri Genel Şartnamesi esaslarına göre işin teknik kontrollüğünü yapmak.

20-Kesin hesapların çıkarılmasını sağlamak.

PROJE ŞEFİ

Görevleri

1-Görevlerin Yürütülmesi: Belirlenen görevleri yürütmek ve işleri zamanında sonuçlandırmak.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Mevzuatın yukarıda yer alan hükümleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 31.03.2015 tarihli cevabi yazısında yer alan bilgiler çerçevesinde yapılan incelemede, başvuru sahibi SUNKO İnş. Proje Tas. ve Müh. Hiz. Ltd. Şti.ne ait 21 Kasım 2014 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirketin sermayesinin tamamının Derya Özlem Koca’ya ait olduğu, anılan kişinin ihale tarihi itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı Yol Etüt ve Proje Şubesi Müdürlüğü emrinde proje şefi (inşaat mühendisi) olarak görev yapmakta iken 02.02.2015 tarihinde istifaen görevinden ayrıldığı, incelemeye konu ihaleyi yapan idare her ne kadar Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü olsa da, Derya Özlem Koca’nın Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde proje şefi olarak çalışmış olması ile proje şefinin görevleri arasında sayılan “projelendirilecek güzergahlar üzerindeki sanat yapılarının (köprü, tünel, viyadük vb.) projelerinin hazırlanması için ilgili birimlerle koordineli çalışmaları” hususu göz önünde bulundurulduğundan ilgili birimler arasında Bölge Müdürlüklerinin de yer aldığı anlaşıldığından Derya Özlem Koca’nın 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’un “Kapsam” başlıklı 1’inci maddesi ile “Yasak ve süresi” başlıklı 2’nci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde incelemeye konu ihaleyi yapan Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü’nün ihalesine de teklif veremeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde idarece tesis edilen işlemler yerinde bulunmuştur. 

Kaldı ki, Derya Özlem Koca’nın ihale tarihi itibariyle halen Karayolları Genel Müdürlüğü personeli olduğu, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 32’nci maddesine istinaden Merkez Teşkilatı Görev, Yetki ve Sorumlulukları kapsamında proje şefinin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan değerlendirmede anılan kişinin şikayete konu ihalenin ihale dokümanı hazırlık aşamasında bulunma hususunda da yetkisinin olduğu anlaşıldığından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde yer alan“Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar…”hükmü gereğince de ihaleye katılamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi. 

 

 Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 Yüklə 58,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin