Konstitusiyası və hüquq əsasları fənninin test sualları


Milli Məclisin növbədənkənar sessiyaları çağırılırYüklə 0,81 Mb.
səhifə6/9
tarix30.06.2018
ölçüsü0,81 Mb.
növüQaydalar
1   2   3   4   5   6   7   8   9

324. Milli Məclisin növbədənkənar sessiyaları çağırılır:

 1. 41 deputatın tələbi ilə;

 2. Konstitusiya Məhkəməsinin tələbi ilə;

 3. Ali Məhkəmə sədrinin tələbi ilə;

 4. Prezidentin və ya Milli Məclisin 42 deputatının tələbi ilə;

 5. Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin və 35 deputatın tələbi ilə.

325. İcra hakimiyyəti mənsubdur:

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə;

 2. Azərbaycan Respublikasının Baş Nazirinə;

 3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə;

 4. Mərkəzi İcra hakimiyyəti Orqanlarına;

 5. Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanlarına.

326. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilir:

 1. Səsvermədə iştirak edənlərin yarısından çoxunun səs çoxluğu ilə.

 2. Mütləq səs çoxluğu ilə;

 3. Əhalinin sadə səs çoxluğu ilə;

 4. Səsvermədə iştirak edənlərin yarısından az olmayan hissəsinin səs çoxluğu ilə;

 5. Səsvermə hüququ olanların üçdə bir hissəsinin səs çoxluğu ilə;

327. Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatlarla əlaqədar Prezidentin səlahiyyət müddətinin uzadılması barədə qərar qəbul edilir:

 1. Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən.

 2. Ali Məhkəmə tərəfindən;

 3. Nazirlər Kabineti tərəfindən;

 4. Məhkəmə-Hüquq şurası tərəfindən;

 5. Milli Məclis tərəfindən;

328. Prezident seçilmiş şəxs and içir:

 1. Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin iştirakı ilə;

 2. Konstitusiya Məhkəməsi sədrinin iştirakı ilə;

 3. Konstitusiya Məhkəməsi sədrinin və müavinlərinin iştirakı ilə;

 4. Ali Məhkəmə sədrinin iştirakı ilə;

 5. Milli Məclis deputatlarının iştirakı ilə.

329. Prezident istefa verdikdə onun istefa ərizəsi təqdim olunur:

 1. Konstitusiya Məhkəməsinə;

 2. Milli Məclisin sədrinə;

 3. Baş nazirə;

 4. Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinə;

 5. Ali Məhkəmənin sədrinə.

330. Cinayət məhkəmə icraatında iştirak edir:

 1. Prokurorluq və müdafiə tərəfi;

 2. Prokurorluq;

 3. Müdafiə tərəfi;

 4. Ekspert;

 5. Mütəxəssis.

331. Məhkəmələrin səlahiyyətlərinin dəyişdirilməsi məqsədi ilə yaradılması qadağandır:

 1. Yoldaşlıq məhkəmələrinin;

 2. Regional məhkəmələrin;

 3. Şəhərlərarası məhkəmələrin;

 4. Fövqəladə məhkəmələrin;

 5. Az əhəmiyyətli işlər üzrə məhkəmələrin.

332. Məhkəmə icraatı təmin etməlidir:

 1. Haqq-ədaləti;

 2. Pozulmuş hüquqların bərpasını;

 3. Məsuliyyətə cəlb edilmənin düzgünlüyünü;

 4. Cinayətə uyğun cəza verilməsini;

 5. Həqiqətin müəyyən edilməsini.

333. Məhkəmənin qəbul etdiyi qərar çıxarılır:

 1. Dövlətin adından;

 2. Məhkəmənin adından;

 3. Məhkəmə sədrinin adından;

 4. Məhkəmə icraçılarının adından;

 5. Ali Məhkəmənin adından.

334. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini təyin edir:

 1. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi;

 2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti;

 3. Azərbyacan Respublikasının Ali Məhkəməsi;

 4. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin sədri;

 5. Azərbaycan Respublikasının Məhkəmə-Hüquq şurası.

335. Ərazi və ixtisaslaşdırılmış prokurorları vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir:

 1. Prezidentin razılığı ilə Baş Prokuror.

 2. Prezident,

 3. Baş Prokuror;

 4. Baş Prokurorun razılığı ilə Prezident;

 5. Konstitusiya Məhkəməsinin razılığı ilə Milli Məclis;

336. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi:

 1. 45 üzvdən ibarətdir;

 2. 32 üzvdən ibarətdir;

 3. 40 üzvdən ibarətdir;

 4. 55 üzvdən ibarətdir;

 5. 62 üzvdən ibarətdir.

337. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi təşkil edir:

 1. Daimi və digər komissiyaları;

 2. Daimi komissiyaları;

 3. Daimi və müvəqqəti komissiyaları;

 4. Digər komissiyaları;

 5. Zərurət yarandıqda istənilən hər hansı komissiyanı.

338. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş Nazirini təyin edir:

 1. Prezidentin təqdimatı əsasında Ali Məclis.

 2. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri;

 3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti;

 4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti;

 5. Ali Məclisin sədri;

339. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi aktlar:

 1. Qərar və sərəncamlar.

 2. Qərarlar;

 3. Sərəncamlar;

 4. Normativ aktlar;

 5. Normativ akt və fərmanlar;

340. Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları müəyyən edilir:

 1. Qanunla;

 2. Normativ aktla;

 3. Normativ-hüquqi aktla;

 4. Fərmanla;

 5. Konstitusiya ilə.

341. Bələdiyyələrin müdafiəsinə təminat verilir:

 1. Məhkəmə tərəfindən.

 2. Ümumi məhkəmə tərəfindən;

 3. Ali Məhkəmə tərəfindən;

 4. Konstitusiya məhkəməsi tərəfindən;

 5. Apellyasiya məhkəməsi tərəfindən;

342. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi olan aktlar:

 1. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr;

 2. Beynəlxalq müqavilələr;

 3. Beynəlxalq müqavilələr və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr;

 4. Dünya ölkələri tərəfindən qəbul edilən aktlar;

 5. İnsanların hüquq və azadlıqlarına xidmət edən beynəlxalq müqavilələr.

343. Qanunlar Konstitusiyaya:

 1. Zidd olmamalıdır;

 2. Uyğun olmalıdır;

 3. Anlaşılmazlıq yaratmamalıdır;

 4. Konstitusiyadan irəli gəlməlidir;

 5. Xalqın iradəsini təmsil etməlidir.

344. Konstitusiyanın mətnində dəyişikliklərin aparılması Milli Məclis və ya prezident tərəfindən təklif edildikdə, dəyişikliklərə dair rəyi alınır:

 1. Konstitusiya Məhkəməsinin;

 2. Milli Məclisin;

 3. Prezidentin;

 4. Milli Məclisin və Prezidentin,

 5. Milli Məclisin, Prezidentin və deputatların üçdə iki hissəsinin.

345. Azərbaycan Respublikasının ikinci Konstitusiyasından neçə il sonra dördüncü Konstitusiyası qəbul olunmuşdur?

 1. 53 il;

 2. 5 il;

 3. 17 il;

 4. 58 il;

 5. 75 il.

346. Referendum keçirilə bilməz:

 1. Vergilər və dövlət büdcəsi məsələləri üzrə;

 2. Konstitusiyanın qəbul edilməsi məsələsi üzrə;

 3. Konstitusiyaya dəyişiklik edilməsi məsələsi üzrə;

 4. Dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi məsələləri üzrə;

 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sərhədlərinin dəyişdirilməsi məsələsi üzrə.

347. Dövlət hakimiyyəti daxili məsələlərdə:

 1. Yalnız hüquqla məhdudlaşdırılır;

 2. Heç nə ilə məhudulaşdırılmır;

 3. Qonşu ölkələrin mənafeyinə toxunduqda məhdudlaşdırılır;

 4. Qanunla və digər normativ aktla məhdudlaşdırılır;

 5. Milli Məclisin qərarı ilə məhdudlaşdırılır.

348. Dövlət hakimiyyəti təşkil edilir:

 1. Hakimiyyətin bölünməsi prinsipi əsasında;

 2. Razılaşma əsasında;

 3. Prezidentin göstərişi əsasında;

 4. Milli Məclisin qərarı əsasında;

 5. Ali Məhkəmənin qərarı əsasında.

349. İqtisadi inkişaf xidmət edir:

 1. Xalqın rifahının yüksəldilməsinə;

 2. Ölkənin qüdrətlənməsinə;

 3. Əmin-amanlığa;

 4. Müstəqilliyin möhkəmləndirilməsinə;

 5. Ordunun gücləndirilməsinə.

350. Deputatların səlahiyyətləri itirilir:

 1. Səlahiyyətlərini daimi icra edə bilmədikdə və qanunda nəzərdə tutulmuş digər hallarda;

 2. Səlahiyyətlərini daimi icra edə bilmədikdə;

 3. Uzun sürən xəstəliklə əlaqədar;

 4. Konstitusiya Məhkəməsinin müvafiq qərarı olduqda;

 5. Dövlətin mənafeyi tələb etdikdə.

351. Konstitusiya qanunlarının, qanunların və qərarların qəbul edilmə qaydası:

 1. Konstitusiya ilə nəzərdə tutulmuş qaydada;

 2. Milli Məclisin müəyyən etdiyi qaydada;

 3. Prezidentin müəyyən etdiyi qaydada;

 4. Konstitusiya məhkəməsinin nəzərdə tutduğu qaydada;

 5. Ali Məhkəmənin nəzərdə tutduğu qaydada.

352. Məhkəmə quruluşuna və hakimlərin statusuna dair ümumi qaydaları müəyyən edir:

 1. Milli Məclis;

 2. Prezident;

 3. Konstitusiya Məhkəməsi;

 4. İcra hakimiyyəti;

 5. Məhkəmə hakimiyyəti.

353. Milli Məclis Prezidentin təqdimatına əsasən Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin təyin edilməsinə dair, Konstitusiyada başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, qərar qəbul edir:

 1. 63 səs çoxluğu ilə.

 2. 85 səs çoxluğu ilə;

 3. 87 səs çoxluğu ilə;

 4. 83 səs çoxluğu ilə;

 5. 75 səs çoxluğu ilə;

354. Mərkəzi Bankın idarə heyyəti üzvlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi məsələsinin həlli aiddir:

 1. Prezidentin təqdimatına əsasən Milli məclisə;

 2. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə;

 3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə;

 4. Mərkəzi Bankın idarə heyyətinin rəhbərliyinə;

 5. Maliyyə nazirliyinə.

355. Prezident seçkilərinin yekunları haqqında məlumat rəsmən elan edilir:

 1. Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən.

 2. Ali Məhkəmə tərəfindən;

 3. Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən;

 4. Milli Məclis tərəfindən;

 5. Qalib namizədin özü tərəfindən;

356. Prezident vəzifədən getmiş sayılır:

 1. İstefanın qəbul olunması haqqında qərar qəbul edildiyi andan;

 2. Vəzifələrini icra edə bilmədiyi andan;

 3. Istefa ərizəsini təsdiq etdiyi andan;

 4. İstefa barədə qərar qəbul edilməsindən sonra üç gün keçdikdə;

 5. Istefa barədə qərar qəbul edilməsindən sonra beş gün keçdikdə.

357. Baş nazir istefa verdikdə, habelə qanunla müəyyən olunmuş qaydada səlahiyyətlərini Milli Məclisin sədrinin icra etməsindən sonra sonuncunun öz səlahiyyətlərini icra etməsi mümükün olmadıqda, prezident səlahiyyətləri verilir:

 1. Başqa vəzifəli şəxsə.

 2. Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinə;

 3. Ali Məhkəmənin sədrinə;

 4. Yeni Baş nazirə;

 5. Yeni Milli Məclisin sədrinə;

358. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılmasının əsası:

 1. Ağır cinayət törətməsi.

 2. Dövlətin mənafeyi ziddinə əməllər törətməsi;

 3. Vəzifəsinin yerinə yetirilməsinə laqeyd yanaşması;

 4. Öz şəxsi mənafeyini güdməsi;

 5. Ölkənin idarə edilməsində səhvlərə yol verməsi;

359. Əvvəllər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş şəxsin təminat qaydaları müəyyən edilir:

 1. Konstitusiya qanunu ilə;

 2. Konstitusiya ilə;

 3. Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə;

 4. Prezidentin fərmanı ilə;

 5. Prezident sərəncamı ilə.

360. Hakimin vəzifədən kənarlaşdırılmasına verilən rəy sorğudan sonra prezidentə təqdim edilir:

 1. 30 gün müddətinə;

 2. 10 gün müddətinə;

 3. 15 gün müddətinə;

 4. 20 gün müddətinə;

 5. 45 gün müddətinə.

361. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin işdən kənarlaşdırılması haqqında qərarı qəbul edir:

 1. Milli Məclis;

 2. Prezident;

 3. Prezident Adminstrasiyasının rəhbəri;

 4. Baş nazir;

 5. Konstitusiya Məhkəməsi.

362. Azərbaycan Respublikasının Apellyasiya məhkəmələri hakimlərinin işdən kənarlaşdırılması haqqında qərar qəbul edilir:

 1. 83 səs çoxluğu ilə;

 2. 63 səs çoxluğu ilə;

 3. 82 səs çoxluğu ilə;

 4. 92 səs çoxluğu ilə;

 5. 95 səs çoxluğu ilə.

363. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Prezidentin, Milli Məclisin, Nazirlər Kabinetinin, Ali Məhkəmənin, Respublika Prokurorluğunun və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sorğusu əsasında həll edir:

 1. Azərbaycan Respublikasının hökumətlərarası müqavilələrinin Konstitusiyaya və qanunlara uyğunluğu məsələsini;

 2. Hökumətlərarası olmayan müqavilələrin qanunlara uyğunluğu məsələsini;

 3. Hökumətlərarası olmayan və olan müqavilələrin qanunlara uyğunluğu məsələsini;

 4. Qüvvəyə minmiş hökumətlərarası müqavilələrin qanuna uyğunluğu məsələsini;

 5. Qüvvəyə minmiş hökumətlərarası müqavilələrin Konstitusiyaay uyğunluğu məsələsini.

364. Cinayət törətmiş hakimin vəzifədən kənarlaşdırılmasına rəyi verir:

 1. Ali Məhkəmə;

 2. Ümumi məhkəmə;

 3. Apellyasiya Məhkəməsi;

 4. Konstitusiya məhkəməsi;

 5. Ali Məhkəmənin nəzarəti ilə ümumi məhkəmə.

365. Bələdiyyələrin iclaslarında baxılan məsələlərə dair qəbul edilir:

 1. Qərar;

 2. Qanun;

 3. Akt;

 4. Normativ akt;

 5. Akt və normativ hüquqi akt.

366. Yerli vergilər və ödənişlər ilə bağlı qərarlar bələdiyyə üzvlərinin səs çoxluğu ilə qəbul edilir:

 1. Üçdə iki;

 2. Sadə;

 3. Dörddə üç;

 4. Beşdə dörd;

 5. Mütləq.

367. Bələdiyyə üzvlərinin səalhiyyətlərinə xitam verilməsi halları və qaydası:

 1. Qanunla müəyyən edilir;

 2. Konstitusiya qanunu ilə müəyyən edilir;

 3. Normativ-hüquqi aktla müəyyən edilir;

 4. Normativ aktla müəyyən edilir;

 5. Fərmanla müəyyən edilir.

368. Yerli icra hakimiyyəti orqanları öz səlahiyyətləri daxilində qəbul edə bilərlər:

 1. qanunvericilik sisteminə daxil olan aktlara zidd gəlməyən normativ xarakterli aktları;

 2. qanunvericilik sisteminə daxil olan aktları;

 3. reallıqla uzlaşan, lakin qanunvericilik sisteminə daxil olmayan aktları;

 4. Qanunvericilik sisteminə daxil olmasa da insanların hüquq və azadlıqlarını müdafiə edən aktları;

 5. Mövcud aktlara zidd olmayan normativ xarakterli aktları.

369. Normativ-hüquqi aktların dərc edilməsi qaydası müəyyənləşdirilir:

 1. Qanunla;

 2. Konstitusiya ilə;

 3. Konstitusiya qanunu ilə;

 4. Fərmanla;

 5. Konstitusiya qanunu və qanun.

370. Yanlış variantı müəyyən edin.

 1. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti daxili məsələlərdə yalnız Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn müddəalarla məhdudlaşır.

 2. Azərbaycan dövlətçiliyinin varisliyini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təmin edir.

 3. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz.

 4. Azərbaycan dövləti iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol vermir.

 5. Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın inkişafı müxtəlif mülkiyyət növlərinə əsaslanaraq xalqın rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir.

371. Verilmiş müddəalardan hansı Konstitusiyanın “Sosial inkişaf və dövlət” maddəsinə aiddir?

 1. Azərbaycan dövləti xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi qayğısına qalır.

 2. Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir.

 3. Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın inkişafı müxtəlif mülkiyyət növlərinə əsaslanaraq xalqın rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir.

 4. Azərbaycan dövləti bazar münasibətləri əsasında iqtisadiyyatın inkişafına şərait yaradır, azad sahibkarlığa təminat verir.

 5. Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi qadağandır.

372. Verilmiş müddəalardan hansı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasındakı “Din və dövlət” maddəsinə aid deyil?

 1. Azərbaycan Respublikasında dövlət dini islam dinidir.

 2. Dövlət təhsil sistemi dünyəvi xarakter daşıyır.

 3. Bütün dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir.

 4. Azərbaycan Respublikasında din dövlətdən ayrıdır.

 5. Azərbaycan ərazisində insan ləyaqətini alçaldan və ya (dini cərəyanların) yayılması və təbliği qadağandır.

373. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında xalqımızın təntənəli surətdə bəyan etdiyi niyyətlərə aiddir:

 1. Vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq

 2. Millətçilik və böyük dövlətçilik ideyaları ruhunda tərbiyə olunmuş yeni nəsil yetişdirmək

 3. Xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq

 4. hakimiyyətin irsiliyinin təmin edilməsinə nail olmaq

 5. Konstitusiya çərçivəsində teokratik quruluşa təminat vermək

 6. Ədadlətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək

 1. 1, 3, 6

 2. 2, 4, 5

 3. 1, 2, 4

 4. 3, 4, 6

 5. 2, 5, 6

374. Konstitusiyaya görə Azərbaycan Respublikası rədd edir:

 1. başqa dövlətlərin müstəqilliyinə qəsd vasitəsi və beynəlxalq münaqişələrin həlli üsulu kimi müharibəni

 2. xalqın suverenliyini və dövlətin ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün Silahlı Qüvvələrdən istifadəni

 3. insan və vətəndaşın əsas hüquqları və azadlıqları üçün real təhlükə yarandıqda silah tətbiq edilməsini

 4. ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olaraq bütün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamağı

 5. Azərbaycan Respublikasına qarşı real silahlı hücum təhlükəsi yarandıqda və ya Azərbaycan Respublikasının ərazisi blokadaya alındıqda hərbi vəziyyətin tətbiqini

375. Konstitusiyaya görə Azərbaycan dövləti öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirir:

 1. Bazar münasibətləri əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafına şərait yaratmaqla

 2. İqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığı möhkəmləndirməklə

 3. İnflyasiyanı artırmaqla

 4. haqsız rəqabətə yol verilməməklə

 5. azad sahibkarlığı təmin etməklə

 1. 1, 4, 5

 2. 2, 3, 4

 3. 1, 3, 5

 4. 2, 3, 5

 5. 1, 2, 4

376. Müddəalardan hansı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit olunmuşdur?

 1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi qadağandır.

 2. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə naziri Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali baş Komandanıdır.

 3. Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi, federativ respublikadır.

 4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyini təcəssüm etdirir.

 5. Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyətinə nazirlər kabineti rəhbərlik edir.

377. Müddəalardan hansı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit olunmuşdur?

 1. Azərbaycan xalqının heç bir hissəsi, sosial qrup, təşkilat və ya heç bir şəxs hakimiyyətin həyata keçirilməsi səlahiyyətini mənimsəyə bilməz

 2. sərbəst və müstəqil surətdə öz müqəddəratını həll etmək və öz idarəetmə formasını müəyyən etmək Azərbaycan xalqının vəzifəsidir

 3. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi Azərbaycan Respublikasının Prezidentidir

 4. Azərbaycan Respublikasında yaşayan hər kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ vardır

 5. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və ondan istifadəyə heç bir məhdudiyyət qoyulmur

378. Konstitusiyaya görə Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti daxili məsələlərdə məhdudlaşır:

 1. yalnız hüquqla

 2. yalnız Prezidentin əmr və fərmanları ilə

 3. yalnız Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn müddəalarla

 4. yalnız Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərlə

 5. yalnız Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlarla

379. Müddəalardan hansı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit olunmamışdır?

 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı ilə Azərbaycan xalqının iradəsi əsasında dövlət sərhədləri dəyişdirilə bilər

 2. Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir

 3. Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı Azərbaycan Respublikası ərazisinin tərkib hissəsidir

 4. Azərbaycan Respublikasının ərazisi özgəninkiləşdirilə bilməz

 5. Azərbaycanın dövlət sərhədləri yalnız Azərbaycanın bütün əhalisi arasında referendum keçirmək yolu ilə, Azərbaycan xalqının iradəsi əsasında dəyişdirilə bilər

380. 18 mart 2009-cu il referendumu ilə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına edilmiş əlavəyə görə:

 1. 15 yaşına çatmamış uşaqlar işə götürülə bilməzlər.

 2. Dövlət təhsil sistemi dünyəvi xarakter daşıyır.

 3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısıdır.

 4. Dövlət büdcəsi ilə əlaqədar referendum keçirilə bilməz.

 5. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.


Yüklə 0,81 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə