Legea privind sistemul integrat de cadastru si de carte funciaraYüklə 386,71 Kb.
səhifə1/13
tarix27.07.2018
ölçüsü386,71 Kb.
#59876
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

LEGEA PRIVIND SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU SI DE CARTE FUNCIARA

Cuprins


TITLUL I
Dispoziții generale 4


Capitolul I
Principii şi funcţii 4


Capitolul II 5

Termeni şi Definiţii 5

TITLUL II
Cadrul instituţional 8


CAPITOLUL I 9

Autoritatea naţională competentă 9

Secţiunea 1 9

Funcţii şi atribuţii 9

Secţiunea 2 12

Organizare, conducere şi administrare 12

Secţiunea a-3-a 15

Finanţare 15

Capitolul II 18

Structuri speciale în cadrul şi în subordinea autorităţii naţionale competente 18

Capitolul III 20

Personalul de specialitate 20

Capitolul IV 23

Relaţii instituţionale de colaborare 23

TITLUL III 24

Componentele sistemului integrat de cadastru şi de carte funciară 24

CAPITOLUL 1 24

Cadastrul 24

Capitolul 2 25

Cartea funciară 25

Capitolul 3 27

Administrarea şi consultarea bazei de date. Accesul la informaţii 27

TITLUL IV 30

Deschiderea cărţilor funciare şi înregistrarea în sistemul integrat 30

Capitolul I 30

Înregistrarea sistematică 30

Secţiunea 1 30

Principiile înregistrării sistematice. Programul naţional de cadastru şi de carte funciară 30

Secțiunea 2 31

Începerea şi efectuarea lucrărilor sistematice de cadastru și de carte funciară 31

Secțiunea 3 Publicitatea documentelor tehnice ale cadastrului şi rectificarea acestora 41

Secțiunea 4. Prima înregistrare în sistemul integrat 44

Capitolul II 47

Înregistrarea sporadică 47

Secțiunea 1 47

Deschiderea la cerere a cărților funciare 47

Secțiunea 2 49

Documentaţia cadastrală și procedura de recepție 49

Capitolul III 52

Aspecte particulare referitoare la înregistrarea proprietății statului și a unităților administrativ-teritoriale 52

Secțiunea 1 52

Înregistrarea imobilelor ce fac obiectul dreptului de proprietate publică 52

Secțiunea 2 53

Înscrierea drepturilor reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică 53

Secțiunea 3 54

Înregistrarea imobilelor ce fac obiectul dreptului de proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale 54

TITLUL V
Procedura de recepție și de înscriere ulterioară deschiderii cărţii funciare 54


CAPITOLUL 1 54

Dispoziţii procedurale comune 54

Secţiunea 1 54

Cererea de recepţie şi/sau înscriere în cartea funciară 54

Secţiunea 2 57

Soluţionarea cererii de recepţie şi/sau înscriere. Încheierea de carte funciară 57

Secţiunea 3 59

Rectificarea înscrierilor de carte funciară 59

Secţiunea 4 60

Extrasul de carte funciară 60

CAPITOLUL 2 62

Dispoziţii particulare privind recepţia documentaţiei cadastrale şi înscrierea în cartea funciară 62

Secţiunea 1 62

Dispoziţii particulare privind exproprierea 62

Secţiunea 2 62

Dispoziţii particulare privind ipoteca imobiliară 62

Secţiunea 3 65

Dispoziţii particulare privind înscrierea anumitor categorii de imobile 65

Secţiunea 4 66

Dispoziţii speciale privind completarea şi reconstituirea cărţilor funciare 66

Secţiunea 5 66

Identificarea, rectificarea şi actualizarea limitelor unităţilor administrativ-teritoriale 66

Secţiunea 6 67

Nomenclatura stradală 67

TITLUL VI
Răspundere şi sancţiuni 68


Capitolul 1 68

Dispoziţii generale 68

Capitolul 2 71

Dispoziţii speciale privind răspunderea în cadrul înregistrării sistematice 71

TITLUL VII
Dispoziţii finale şi tranzitorii 72


Capitolul 1
Dispoziţii finale 72


Capitolul 2
Dispoziţii tranzitorii 74TITLUL I
Dispoziții generale
Capitolul I
Principii şi funcţii


Art.1. (1) Prezenta lege reglementează crearea, organizarea, funcționarea şi administrarea sistemului integrat de cadastru şi de carte funciara şi constituie cadrul normativ general în materie.

(2) Orice dispoziţii noi cu caracter primar care au impact asupra acestui domeniu de reglementare se adoptă numai prin modificarea normelor prezentei legi.Art. 2 (1) Sistemul integrat de cadastru şi de carte funciară, denumit sistemul integrat, este sistemul de importanţă naţională, unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică şi juridică, bazată pe informaţii grafice şi textuale, a imobilelor la nivel naţional.

(2) Informaţiile sistemului integrat se ţin în formatul şi pe suportul stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al autorităţii naţionale competente.

(3) Entităţile de bază ale sistemului integrat de cadastru şi de carte funciara sunt imobilul şi proprietarul.

(4) Sistemul integrat include:

a) registrul general de intrare;

b) planul cadastral;

c) cartea funciară.

Art. 3. (1) Cadastrul reprezintă componenta tehnică a sistemului integrat prin care se realizează evidența imobilelor situate pe întreg teritoriul României, prin planul cadastral, indiferent de destinația terenurilor sau a construcțiilor ori de calitatea titularilor drepturilor reale sau a posesorilor. Evidenţa imobilelor se realizează prin identificarea, măsurarea, descrierea şi atribuirea numerelor cadastrale.

(2) Numărul cadastral al imobilului este identificatorul unic al imobilului la nivel de unitate administrativ-teritorială.Art. 4. Cartea funciară reprezintă componenta juridică a sistemului integrat prin care se realizează, pe baza înscrierilor, descrierea imobilelor, arătarea drepturilor reale, a altor drepturi şi a titularilor acestora, precum şi a actelor, faptelor sau raporturilor juridice în legătură cu imobilele înscrise în cartea funciară, fie în scopul dobândirii sau stingerii unor drepturi reale, fie în vederea opozabilității față de terți, fie numai în scopul informării persoanelor interesate.

Art. 5. (1) Evidenţa imobilelor înregistrate în sistemul integrat se realizează şi se actualizează din oficiu sau la cererea persoanelor interesate ori la iniţiativa autorităţilor publice.

(2) Autorităţile publice şi titularii drepturilor asupra imobilelor au obligaţia de a sprijini crearea şi actualizarea sistemului integrat, prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a datelor şi informaţiilor deţinute.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să acorde sprijin informaţional, tehnic şi de altă natură, în limitele competenţelor, la crearea şi actualizarea sistemului integrat.

(4) Registrul general de intrare este componenta sistemului integrat prin intermediul căreia se determină rangul înscrierilor în cartea funciară. În acest registru se înregistrează cererile care privesc servicii de cadastru și cartea funciară.Art. 6. Sistemul integrat îndeplineşte următoarele funcţii: funcţia tehnică, funcţia juridică şi funcţia economică.

Art. 7. (1) Funcţia tehnică a sistemului integrat se realizează prin determinarea limitelor imobilelor.

(2) Prin ordin cu caracter normativ al directorului general al autorităţii naţionale competente se pot stabili şi alte elemente tehnice decât cele prevăzute la alin. (1), precum şi determinarea acestora prin orice metodă.Art. 8. Funcţia juridică a sistemului integrat se realizează prin identificarea drepturilor reale, a altor drepturi, a titularilor acestora, precum şi a actelor, a faptelor sau a raporturilor juridice în legătură cu imobilele, prin înscrierea acestora în evidenţele sistemului integrat.

Art. 9. Funcţia economică a sistemului integrat se realizează prin evidenţierea elementelor de cadastru şi de carte funciară care pot fi utile pentru stabilirea valorilor impozabile ale imobilelor sau, după caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile. 

Kataloq: userfiles -> consultari publice
userfiles -> Penitensiar sistemdə Vərəmə nəzarət üzrə TƏLİmat
userfiles -> Dərs ILI Üçün Dərs Planı faküLTƏ Tİ İXTİsas: " Sənayenin təşkili və idarə edilməsi"
userfiles -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050408 marketinq akademik dərəcə: Bakalvr
userfiles -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050405 SƏnayenin təŞKİLİ VƏ İdarə olunmasi akademik dərəcə: Bakalvr
userfiles -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev “ 17 ” sentyabr
consultari publice -> Notă de fundamentare
consultari publice -> Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea a ii-a instalaţii de stingere indicativ P118/2 – 2013 cuprin s
consultari publice -> Privind producerea betoanelor uşoare, Indicativ C155-2012 (Revizuire Normativ C155-89) cuprins

Yüklə 386,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə