Makale kriterleri Makalelerde Kullanılacak DilYüklə 82,84 Kb.
tarix18.01.2019
ölçüsü82,84 Kb.
#101193
növüYazı

MAKALE KRİTERLERİ

Makalelerde Kullanılacak Dil

 • Makale, okuyucunun makaledeki bilgileri ilk kez duyuyor ve görüyor olduğu varsayılacak şekilde olabildiğince açık ve net yazılmalıdır. Örneğin beyni anlatan bir yazıda şu tanım çok yerinde olacaktır: Beyin; insan ve hayvan vücudunun kafa yapısında bulunan, merkezi sinir sistemine bağlı olan, ceviz görünümüne ve çok yumuşak, karışık yapıya sahip olmakla beraber içinde milyarlarca nöron (sinir hücresi) barındıran, tüm vücudu (iç organları,hormonları, dolaşım sistemini vb.) kontrol eden, yöneten bir organdır.

 • Cümleler düşük olmamalı, anlatım bozukluğu yapmaktan kaçınılmalıdır.

 • Günlük konuşma dili kullanmaktan uzak durulmalıdır. "Yani,işte,normal hayatta,falan,diye" gibi ifadeler yerine "başka bir deyişle, günlük hayatta, ve benzeri/gibi, şeklinde/biçminde" gibi ifadeler kullanılabilir.

 • Günlük ifadelerden kaçınmak örnek verme noktasında da geçerlidir. Örneğin, "Ben belki bunu beğenmiyorum evet ama o bundan zevk alıyor." cümlesi yerine "Bu durum sizi rahatsız ediyor olsa da, karşınızdaki kişi bundan zevk alıyor olabilir." cümlesi daha uygun olacaktır.

 • Paragraflar birbirinden çok kopuk ve ayrı olmamalıdır, yazı okunduğunda akıp gitmeli ve paragraflar arasında bir bütünlük ve tutarlılık olmalıdır.

 • Aynı cümleler ve kelimeler sürekli tekrar edilmemelidir.

 • Yazının başlığı çok uzun olmamalı, 70 karakteri geçmemeli ve yazının içeriğiyle ilgili olmalıdır (Burada karaktere noktalama işaretlerinin ve boşlukların da dahil olduğu unutulmamalıdır.).

 • Paragraflar çok uzun olmamalı, eğer öyle olacaksa da o paragraf mutlaka başka paragraflara bölünerek veya alt başlıklar halinde yazılmalı ya da mümkünse maddeler halinde yazılmalıdır.

 • Alt başlık kullanmak ve maddeleyerek yazmak yazının okunaklığını artıracağından sitenin ziyaret edilme süresini ve sayısını artıracaktır. Alt başlıklar renklendirilmelidir; ancak tüm alt başlıkların aynı renkte olmasına özen gösterilmelidir, yazı renk cümbüşü gibi olmamalıdır :)

 • Yazım-imla kurallarına dikkat edilmelidir. Şu ana kadar makalelerde en çok şu hataların yapıldığı görülmüştür:

- Bağlaç olan "de,da" ile ek olan "-de,da"nın yazımı

- Birçok, pek çok , bir takım/birtakım kelimelerinin yazımı

- Bağlaç olan "ki" ile ek olan "-ki"nin yazımı

- Büyük harflerin yazımı

- Noktalı virgül ve virgülün kullanımı

- "ancak, fakat" gibi ifadeler bir cümlenin başında kullanılamaz, bunlar mutlaka cümlenin içinde geçmelidir. Örneğin, " .....görüşünü savunur ancak Freud buna katılmaz." ifadesi doğru iken "... görüşünü savunur. Ancak Freud buna katılmaz." ifadesi yanlıştır. • Noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır.

 • Cümleler kurallı cümle stilinde olmalıdır, devrik cümlelere yer verilmemelidir.

 • Yazının giriş cümlesi asla bir kısa cümleden ibaret olmamalıdır. Örneğin, "Çoklu zeka kuramlarından biri de kinestetik zekadır." şeklindeki bir giriş cümlesi düşük olacaktır. Bunun yerine kısaca çoklu zeka kuramının ne olduğunu tanıtıp bunlardan birinin de kinestetik zeka olduğu belirtilmelidir.

 • Sıralı cümle içindeki fiil çatıları birbirine uygun olmalıdır.

ÖRN: "Ergenliği şu şekilde tanımlıyor, ....... sonuçlarını aktarmıştır." cümlesi yerine "Ergenliği şu şekilde tanımlamakta, .... sonuçlarının aktarmaktadır." ifadesi kesinlikle daha uygun olacaktır.

Kaynak Gösterme

 • Yazıdaki bilgilerin bilimselliği, doğruluğu ve güvenirliğini sağlamak açısından (Güncel Psikoloji'nin de temel ilkelerinden biri budur.) kaynak göstermek çok önemlidir.

 • Hem metin içinde hem de metnin sonunda kullanılan kaynaklar APA stiline uygun olarak gösterilmelidir.

 • Kaynak olarak bir kitap, makale, tez çalışması, bilimsel dergiler (internet tabanlı veya basılı olması fark etmez) vb. gösterilebilir ancak bazı internet sitelerinden hatta çok güvenilir olan siteler [dergi park, ulakbim vs.] dışındaki tüm sitelerden, örneğin vikipedi, aktüel psikoloji, antalya psikoloji gibi sitelerden kaynak gösterilemez.) kaynak göstermemeye dikkat etmelisiniz.

 • Kaynakların eski olmamasına dikkat edilmeli çünkü eski kaynaklardaki bilgiler güncel olmayabilir. Örneğin, Türkiye'de kadın cinayetlerinin sayısı ile ilgili bir rapor sonucu vermek istiyorsanız, 2000 yılına ait olan bir raporu kaynak göstermek doğru olmayacaktır, bunun yerine içinde bulunduğumuz yıl itibariyle 2015 veya 2016 yılına ait verileri kaynak olarak göstermeliyiz.

 • Makalelerde en az iki kaynak kullanılmalıdır.

 • Kaynak tarama hususunda dergi park, Ulakbim, Yök tez ambarı gibi veri tabanları kullanılabilir bazen google akademik'te de bilimsel ve güvenilir kaynaklara ulaşmak mümkün olabildiğinden google akademik üzerinden de kaynak taraması yapılabilir. Zaten özellikle google akademik kaynak bulmak için pratiklik sağlıyor.

Metin İçinde Kaynak Gösterme İlkeleri

 • Örneğin Kulaksızoğlu'nun 1990'da yaptığı bir tez/makale çalışmasını kaynak olarak göstereceksek şöyle yaparız:

- Kulaksızoğlu (1990), bilişi şöyle tanımlar:....

- Kulaksızoğlu 1990'da yaptığı bir çalışmada bilişi şöyle tanımlamıştır:....

- Biliş, ...... olarak tanımlanır (Kulaksızoğlu, 1990).

Bu üç yöntemden biri kullanılarak metin içinde kaynak gösterimi yapılır. • Eğer kaynak gösterilecek kişi sayısı iki ise şöyle yapılır:

ÖRN: Kulaksızoğlu ve Yılmaz (2005), davranışı şu şekilde tanımlar:...

Davranış, ............dır (Kulaksızoğlu ve Yılmaz, 2005).

Kulaksızoğlu ve Yılmaz'ın 2005'te yaptığı bir çalışmada davranış, ....... olarak tanımlanmıştır.


 • Yazar sayısı üçten fazlaysa ise şu şekilde metin içi kaynak gösterimi yapılır:

Yazarların soyadları Çetin, Ilgın, Şimşek, Ekici, Duran, Özbek olsun. Burada çalışmada en çok emeği geçen kişinin adı belirtilip diğer katkısı olan kişilerin adı yazılmayarak "ve diğerleri/ve arkadaşları" (bunlar Türkçe yazılan makalelerde ve diğ. / ve ark. şeklinde kısaltılarak yazılır.) şeklinde kısaca belirtilir,yazar sayısı üç olduğunda "ve diğerleri" demeye gerek yoktur, tüm yazarların adı yazılmalıdır.

ÖRN: .......... bulunmuştur (Şimşek ve diğerleri, 2006).

Şimşek ve diğerlerinin çalışmasına göre (2006), .......... bulunmuştur.NOT: Türkçe yazılan makalelerde metin içi / sonu kaynak gösteriminde "&" işareti kullanılmaz, bu işaret İngilizce yazılan makalelerde kullanılır; Güncel Psikoloji'de yazılan tüm makaleler Türkçe yazıldığı için "&" işareti kullanılmamalı, bunun yerine "ve" kelime olarak yazılmalıdır.

 • Yazar sayısı üç ise şu şekilde kaynak gösterimi yapılır:

ÖRN: Çetin, Çelik ve Engin'in (1998) çalışmasına göre, ....... bulunmuştur.

............... bulunmuştur (Çetin, Çelik ve Engin, 1998). • Aynı sonuçlardan/konulardan bahseden yazarların farklı yıllarda yaptıkları çalışmaları şu şekilde kaynak gösteririz:

ÖRN: ................. saptanmıştır (Çelik, 1997; Ilgın, 1996; Kökdemir, 2000).

NOT: Buradaki soyisimler alfabetik sıraya göre dizilirler fakat aynı çalışmanın yazarlarından bahsedeceksek alfabetik sırayı değil daha çok emek veren kişiden daha az emek verene doğru bir sıralamayı takip edeceğiz.

 • Çeviri kaynakları metin içinde şu şekilde göstermek mümkündür:

ÖRN: ........................ dır (Eco, U., çev., 1986).

 • Kitaplardan/dergilerden alınan kaynaklar metin içinde cümle sonunda şu şekilde gösterilir:

(Yazarın soyadı, yıl : sayfa numarası)

ÖRN: Ergenlik, ....................... olarak tanımlanır (Yıldırım, 2000 : 96).

 • İkincil kaynak (yani bizim ulaştığımız kaynağın yazarının kendi yazısında kaynak olarak gösterdiği kişi ) metin içinde şu şekilde gösterilir:

ÖRN: "Rüyaların Yorumu" adlı kitabında Freud, bilinçaltının önemini vurgulamıştır (akt; King, 2008).

Bu örnekte King soyisimli yazarımız 2008 yılında yaptığı bir çalışmada Freud'un "Rüyaların Yorumu" adlı kitabını kaynak olarak göstermiştir, eğer biz Freud'un kitabına ulaşamıyorsak kendi yazımızda King'i kaynak olarak göstereceğimizden King, burada Freud'un düşüncesini aktaran (ikincil kaynak) konumunda olduğundan onu yukarıda gösterildiği gibi, kaynak gösteririz. • Farklı yıllarda çalışma yapan yazarların çalışması metin içinde şöyle gösterilir:

ÖRN: ................... olduğu tespit edilmiştir (Smith ve Ben , 1991,1993).

Smith ve Ben (1991,1993) ............. tespit etmişlerdir. • Bir kurumun yaptığı çalışmayı kaynak olarak göstereceksek şöyle yaparız:

ÖRN: Türk Psikologlar Derneği (TPD) 'nin 1997'de yaptığı çalışmasına/raporuna göre ................ bulunmuştur.

.................... olduğu bulunmuştur (Türk Psikologlar Derneği [TPD], 1997). • Soy ismi aynı olan yazarlar metin içinde şu şekilde kaynak gösterilir:

ÖRN: N. Özdemir (1985) ve M. Özdemir (1990) 'e göre narsizm, ................. dir.

 • Metin içinde kaynak gösterirken dikkat edilmesi gerekenlerden biri de noktanın daima cümlenin sonuna koyuluyor olmasıdır.

ÖRN: Ergenlik, ................. dır . (Koyuncu, 2009). >>> Bu yanlış.

Ergenlik, ..................dır. (Koyuncu, 2009) >>> Bu yanlış.

Ergenlik, ..................dır (Koyuncu, 2009). >>> Bu doğru.

Alıntı Yapma


 • Kaynak olarak göstereceğimiz yerden 3 kelimeyi yan yana aynen aldığımız takdirde bu, alıntı olur. Buna "3 kelime kuralı" denir.

ÖRN: Kaynak göstereceğimiz metindeki bir cümle şöyle olsun: Stanley Hall ergenliğin bir çatışma ve stres döneminden ibaret olduğunu ortaya koyan çalışmalarıyla ünlüdür.>>> Biz bu cümleyi kendi yazımızda "Stanley Hall, ergenliğin çatışma evresi olduğunu savunur." şeklinde yazdığımızda "Stanley Hall, ergenliğin, çatışma " şeklinde yan yana dizilmiş olan kelimeler bu cümlenin bize alıntı olduğunu gösterir dolayısıyla burada alıntının APA stiline göre yapılış şeklini göz önüne almak gerekiyor.

 • Alıntı yaparken mutlaka tırnak işareti kullanılmalıdır. Çift tırnak yapmak için "shift+2" formülünü kullanmak yerine klavyenizdeki "esc" tuşunun hemen altında 1'in hemen sol tarafında bulunan tuşa basmalısınız.

 • Yazıda alıntılara olabildiğince az yer verilmelidir. Alıntı yapmak yerine kaynak olarak aldığımız yazının (makale/tez/kitap vb.) ne demek istediğini iyice anlayıp verilmek istenen düşünceyi bozmayacak şekilde kendi cümlelerimizle özetlemeliyiz.

 • Alıntılar 40 kelimeden azsa, çift tırnak işareti kullanılmalıdır. Direkt kaynak olarak göstereceğimiz kişi (birincil kaynak) de bizim alıntı yaptığımız yerde alıntı yapmışsa orayı kesemeyiz ve tek tırnak (shift+2 yaparak) işaretini kullanarak o alıntıya yer veririz.

 • 40 kelimeyi aşan alıntılar için ise 1.3 cm'lik soldan girintili bir paragraf yaparak alıntılarımızı veririz. 40 kelimeden fazla sayıda kelime içeren alıntıların içinde de alıntı yapılmışsa orayı da kesemeyiz ve yazımızda yer vermek durumunda oluruz; bunun için de tekrar yeni bir satıra geçip 1.3 cm'lik soldan girinti yapıp çift tırnakla göstererek alıntı yapmış oluruz ancak az önce yukarıda da belirtildiği gibi alıntı yapmamaya, belirtmek istediğimiz düşünceleri/bilgileri olabildiğince kendi cümlelerimizle açıklamaya çalışmalıyız, bunu yapamıyorsak da en azından 40 kelimeden az sayıda kelime içeren alıntı yapmalıyız.

ÖRN: ....................................... ..................tanımlanmıştır:


1.3 cm girinti ile alıntı kısmı bu şekilde yazılır.
......................................

......................................

......................................

......................................dır (Yıldırım,2009:256). • Alıntı yaparken alıntı yaptığımız metindeki cümle içinde metnin kelimelerinin bir kısmını çıkardığımızı göstermek için araları boşluklu üç nokta koyarız (. . .) ; bazı cümleleri çıkardığımızı göstermek için ise araları boşluklu dört nokta (. . . .) koyarak alıntıyı yazmaya başlarız.

Metin Sonunda Kaynak Gösterimi • Tek yazarlı kaynaklarda şu formül kullanılır:

Yazarın soyadı, Adının baş harfi.(yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı).Basım yeri: Yayınevi.

ÖRN: Abisel, N. (2006) . Sessiz sinema. İstanbul: Metis.

NOT: Burada kitabın adının ilk harfinin büyük, geriye kalan bütün diğer harflerinin küçük yazıldığına dikkat ediniz!

 • İki yazarlı kaynaklar için şu formül kullanılır:

Yazarın soyadı, Adının baş harfi ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım yeri: Yayınevi.

ÖRN: Abisel, N. ve Özdemir, C. (2009). Sessizler sokağı (2). İstanbul: Metis.

 • Çeviri eserler şu formül ile kaynak gösterilir:

Yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı) (çevirmenin adının baş harfi,soyadı,çev.). Basım yeri: Yayınevi(orijinal çalışma basım tarihi:Tarih).

 • Kitaptan alınan bir bölüm için formül şudur:

Yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (bölümün sayfa aralığı). Basım yeri:Yayınevi.

 • İki editörlü kitaplar için kaynak gösterimi şu şekilde olur:

Birinci editörün soyadı, Adının baş harfi ve İkinci editörün soyadı, Adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım yeri: Yayınevi.

ÖRN: Özbek, M. (Ed.). (2005). Kamusal alan. İstanbul: Hill.

 • Hem editörlü hem yazarlı kitaptan belli sayfa aralığında bir bölüm kaynak gösteriliyorsa şu formül uygulanır:

Yazarın soyadı, Adının baş harfi.(Yıl). Bölümün adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı, (Ed.), Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (Bölümün sayfa aralığı). Basım yeri: Yayınevi.

ÖRN: Keşanlıoğlu, B. (2005). Medya çalışmalarında kamusal alan kavramı. M.Özbek, (Ed.), Kamusal Alan içinde (s.689-715). İstanbul: Hill.

 • Çok yazarlı kitapların kaynak gösterimi metin dışında şöyle yapılır:

ÖRN: Abisel, N., Arslan, V.T., Behçetoğuları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S. R. ve Ulusoy, N. (2005). Çok tuhaf çok tanıdık. İstanbul :Yapı Kredi Yayınları.

 • Birden çok baskısı olan kitaplar şu şekilde kaynak gösterilebilir :

ÖRN: Strunk,W. Jr. &White, E.B. (2000). The elements of style (4.Baskı). New York: Longman. • Süreli yayınlardan (dergi/gazete...) alınan tek yazarlı makaleler kaynakçada şu şekilde gösterilir:

ÖRN: Yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli yayının adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

NOT: Eğer doi numarası varsa sayfa aralığını yazdıktan sonra nokta konur ve "doi numarası: numara" şeklinde devam edilip nokta konur.

ÖRN: Coren, S. (1996). An efferent component in the visual perceptionof direction and extent. Psychological Review,93(4),391-411.doi:14758913.

 • Bir internet sitesini metin içinde kaynak göstermek için şu formül kullanılır:

Yazarın soyadı, Adının baş harfi. (yayınlanma veya güncellenme tarihi). Başlık. Alınma tarihi, internet adresinin linki.

ÖRN: İlter,H.K. (9 Şubat 2004).Madde bağımlığı.11Şubat 2004,http://www.baskent.edu.tr/madde-bagımlılıgı.

 • Ana hatlarıyla metin içi ve sonu kaynak gösterme yukarıda izah edildiği gibi yapılmalıdır, bunun dışında yapamadığınız yerler için kendi birim başkanınızla (Serap Ilgın veya Barış Kırbaş) iletişime geçebilir veya internet üzerinden kaynak gösterme ile ilgili bir araştırma da siz yapabilirsiniz, internette çeşitli üniversitelerin/kurumların bu konu ile ilgili pdf dosyalarına ulaşabilmeniz mümkündür. Ancak kaynak göstermeyle ilgili sorularınızı önce siz internetten araştırarak öğrenin; ardından kendi birim başkanınıza danışın.

Yazının İçeriği Hakkında

 • Belirlenen konunun dışına çıkmamalıyız, yazıda kendi fikirlerimize yer vermemeliyiz ve tamamen objektif olmalıyız.

 • Ayrımcılık içeren, kişisel görüş bildiren ifadelerden uzak durmalıyız.

ÖRN: "Zihinsel özürlü çocuklar", "yerinde duramayan çocuklar" gibi ifadeler yerine "zihinsel olarak farklı gelişim gösteren çocuklar", "normal sınırın üzerinde hareket eden/fazla hareket eden çocuklar" gibi ifadeleri kullanmak çok daha doğru olacaktır.

 • Verdiğimiz bilgiler de son derece nesnel olmalı. Zaten kaynak gösterileceği için bu konuda bir sıkıntı yaşanmayacaktır.

 • Sitenin daha fazla ziyaret edilmesi adına verilen konular ilgi çekici bir biçimde ele alınmalı ve başlık da ilgi çekici olmalıdır. Örneğin, konunun "Guthrie'nin alışkanlıkları yok etme yöntemleri" olduğunu varsayalım. Bu konu için başlık şu şekilde olacaktır: Alışkanlıklarımızı Nasıl Bırakırız: Guthrie'nin 4 Yöntemi.

 • Ayrıca yazıda kullanılan dilin de ilgi çekici olması gerekir. Dolayısıyla burada önemli olan nokta, yazının ilk paragrafı olacaktır. İlk paragrafta konuyu genel anlamıyla ifade etmeli ve ilgi çekici bir dil kullanmalıyız. Aşağıdaki linkler buna örnek teşkil edebilir:

http://www.guncelpsikoloji.net/birey-merkezli-yaklasim/

http://psikolezyum.com/yeni-bir-kimlige-ucus-fug-nedir/

Özellikle http://psikolezyum.com/yeni-bir-kimlige-ucus-fug-nedir/ linkindeki gibi giriş kısmında bazı sorular sorulabilir.


 • Yazılar kare kalıba uygun yazılmalıdır.Kare Kalıp Nedir?

 • İlk paragraf başlığın tanımı şeklinde olmalı. Bu tanım açıklayıcı, anlaşılır ve net olmalıdır. Bu kısım "nedir?" kısmıdır.

 • "Nedir?" kısmı bittikten sonra "nasıl?" kısmına geçiş yapılır. Örneğin beyni anlatan bir yazıda bu kısımda beynin nasıl bir yapısının olduğu, şeklinin neye benzediği, görünüşünün nasıl olduğu,beynin bölümlerinin nerede bulunduğu ve adları vb. bilgiler verilir. Yine bu kısım da okuyucu beyni daha önce hiç görmemiş/duymamış gibi düşünerek yazılmalıdır.

 • Bu bölümlerden sonra anlatılan konu daha açık bir şekilde izah edilmeli yani daha spesifik hale getirilmelidir. Bu bölüme "ne işe yarıyor?" bölümü diyebiliriz. Beyin örneğinden gidecek olursak bu kısımda beynin görevleri anlatılır. Bunu da hiyerarşik biçimde anlatmak gerekir. Örneğin "hipotalamus şu işe yarar." şeklinde özele doğru giderek beynin her bir yapısının özellikleri ve görevlerini anlatmalıyız.

 • Her bir kavram açıklanacağı esnada şu yol takip edilmelidir:

- nedir?

- nasıldır?

- yapısı ve görünüşü, tanımlama

- nerededir?

- özellikleri nelerdir?

- ne işe yarıyor?işlevleri nelerdir?

- görevleri nelerdir?


 • Örneğin beyni anlatan bir yazıda öncelikle okuyucunun beynin ne olduğunu hiçbir şekilde bilmediğini farz ederek beynin ne olduğu kısaca tanıtılıp ardından beynin işlevleri-özellikleri anlatılır, beynin yapısından (beyin loplarının adlarından vs.) bahsedilir ve bu lopların ne işe yaradığı anlatılır. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, kare kalıba göre yazılacak yazılarda önce en genel ifadeyle bir giriş yapıp (genellikle bir tanım cümlesi yapılır) anlatmak istediklerimizi genelden-özele doğru (beynin tanımı-özellikleri-lopları-lopların işlevleri...) aktarılmalıdır.

 • Yazının giriş cümlesi daha çok bir tanım cümlesi niteliğinde olabilir, giriş cümlesi asla bir tek kısa cümleden ibaret olmamalı, gerekirse 3-4 cümle ya da uzun bir cümle halinde yazılabilir:ÖRN: Beyin; insan ve hayvan vücudunun kafa yapısında bulunan, merkezi sinir sistemine bağlı olan, ceviz görünümüne ve çok yumuşak, karışık yapıya sahip olmakla beraber içinde milyarlarca nöron (sinir hücresi) barındıran, tüm vücudu (iç organları,hormonları, dolaşım sistemini vb.) kontrol eden, yöneten bir organdır.

İşitme, birincil duyularımızdan biridir. Konuştuğumuz dil, işitme duyumuz üzerine kurulmuştur. Hepimizin bildiği gibi dil, bugünkü insan uygarlığının temelinde yatar (Cüceloğlu, 2012). • Yazı örneklerle desteklendiği takdirde daha anlaşılır olacak ve dolayısıyla daha çok okunacaktır. Ayrıca verilen örneklere uygun görsellerle yazı desteklenebilir.

Ek Olarak...

 • Satır aralarında boşlukların fazla bırakılması bir dezavantajdır, kötü bir görünüme sebep olur. Satır aralığı ile ilgili bir kriter belirlenmedi ama APA'nın da kabul ettiği 1.15'lik satır aralığının kullanılması daha uygun olabilir.

 • Yazı, mutlaka görsel öğelerle desteklenmelidir. 3-4 tane görsel göndermek yeterli olacaktır. Görselleri yazının içine (worde) eklemeden mailde yazıyla birlikte ayrı bir dosya olarak gönderin.

 • Yaratıcı ve etkileyici görseller yazının okunma sayısını artıran bir etken olduğu için etkileyici görseller bulmaya özen göstermeliyiz. Görsellerin üzerinde "123rf", "depositos" gibi ifadeler veya internet sitesi ismi, reklam içeren herhangi bir ifade yer almamalıdır. Böyle resimleri kullanmak suça bile girebilir. Mesela aşağıdaki gibi bir resim kullanılmamalıdır. Bazen bu ifadeler aşağıdaki resimde olduğu gibi direkt göze çarpar biçimde görünmüyor, daha silik olabiliyor; ancak buna yine de dikkat etmekte fayda var.

36070566-stage-lighting-background-with-spot-light-effects-vector-illustration-stock-photo.jpg

 • Yaratıcı görsel bulmak için google görsellerde kelimeyi Türkçe yazmak yerine İngilizce yazmak çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü İngilizce anahtar kelimeler daha güzel resimler bulmamızı sağlıyor. Ayrıca arayacağınız kelimenin yanına "illustration" veya "wallpaper" veya "tumblr" yazdığınızda da çok daha etkileyici görseller bulabiliyorsunuz.

 • Yazı tipi şekilli ve okunmayacak nitelikte olmamalıdır; tercihen Times New Roman 12 punto halinde kullanılmalıdır.

 • Yazılara mutlaka etiket (anahtar kelime) eklenmelidir. Yazının sonunda mutlaka anahtar kelimeler (etiketler) yer almalı. Bu, google gibi arama motorlarında yazının bulunabilme olasılığını/yüzdesini artıracaktır.

 • Anahtar kelimeler (etiketler) başlıktan ve metnin içeriğinden bağımsız apayrı bir şekilde seçilmemelidir. Etiketlerin ilgi çekici olması gerekir. Etiketleri yazarken "insanlar Google'da ne yazarlar da benim yazımı bulurlar?" veya "insanlar Google'da benim konumu ararken ne yazarlar?" diye düşünmemiz gerekiyor. Ve etiketlerin toplam karakteri de (boşluklar ve noktalama işaretleri de dahil olmak üzere) 160 karakteri geçmemelidir. Örneğin beyin ve beynin işlevleri ile ilgili şu etiketler gayet uygun olacaktır: beyin nedir, beynin görevleri nelerdir, beyin ve işlevleri. Etiketleri yazarken her etiketin arasına virgül koymak önemlidir.

 • Yazıda yer almasını istediğiniz etiketleri lütfen yazının en altına küçük bir "etiketler" başlığı açarak yazın.

 • Yazılarınızı word dosyasında yazın.

 • Yazılarınızı ve yazıda yer almasını istediğiniz görsel öğeyi maille Google'da kurduğumuz ve sizi de eklediğimiz gruba atın. Ancak görsel öğeyi direkt word dosyasına eklemeyin; aksi takdirde resmin word dosyasından çekilip siteye yüklenmesi imkansız oluyor.

 • Yazılarınızda bazı yerleri (bunlar koyduğunuz alt başlıklar olabilir, terim anlama sahip bir kelime olabilir, bir tanım cümlesi olabilir, dikkat çekmek istediğiniz bir yer olabilir vb.) renklendirerek -ancak bunu da çok fazla yapmamak kaydıyla- yazınının daha iyi bir görünüme kavuşmasını sağlayabilir ve okuyucunun da yazıdan ayrılmasını engelleyebilirsiniz.

 • Word'de giriş kısmında paragraf bölümünde bulunan "iki yana yasla (ctrl+D)" seçeneğine yazınızı yazmadan önce tıklanmalıdır.

 • Yazınızın sonuna ad- soyad, okul, kaçıncı sınıfta olduğunuz ve bölüm ismi kaynakçadan hemen sonra bir satır boşluk bırakarak yazılmalıdır. Pdr bölümü okuyanlar da lütfen bölümlerinin adını aşağıdaki örnekte olduğu gibi uzun şekilde yazsınlar.

ÖRNEK:

Buse AKGÜN

Marmara Üniversitesi - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü/3.sınıf


 • Kaynakça hemen metnin altına yazılmamalı; metin bittikten sonra iki satır boşluk bıraktıktan sonra yazılmalıdır ve kaynakçayı yazarken madde işareti konulmamalıdır.

ÖRNEK:

...................... ..................................................

...................... ..................................................


Yazı
...................... ..................................................

...................... ..................................................

...................... ..................................................

Kaynakça:

.......


......

.....


 • Yazıda maddeleyerek gösterdiğiniz kısımları worddeki madde işaretlerini kullanarak değil; kendiniz manuel olarak madde işareti koyarak yapın. Mesela en çok şunlar kullanışlı oluyor: - ve * işaretleri. Bunları yazıda daha görünür olsun diye bold (kalın) stilde yazın.

ÖNEMLİ NOT!!!

*** Yazılarınızda kaynak gösterirken alıntı yapmaya olabildiğince az yer vermelisiniz.

*** "Alıntı nedir?" diye soracak olursanız tanımı kısaca şöyle yapılabilir: Alıntı, herhangi bir kaynaktan bulduğunuz birkaç cümleyi/paragrafı kendi yazınızda direkt kullanmanız ancak bunu yaparken kaynağın kime ait olduğunu APA stiline göre göstermenizdir. Zaten kaynak göstermediğinizde yaptığınız şey intihale (aşırmacılık) girer ve yasal olarak suçtur.

*** "Alıntıya hangi koşullarda yer vermeliyim?" diye soracak olursanız, bu sorunun da cevabı şu olacaktır: Örneğin terapilerle ilgili bir yazı yazıyorsunuz ve bulduğunuz bir kaynakta bir danışanın danışma esnasındaki sözlerine yer veriliyor. Eğer siz de bu sözleri yazınızda kullanmak istiyorsanız bu durumda bu sözleri APA'nın "alıntı" gösterme kurallarına uygun olarak yazınızda kullanabilirsiniz. Ancak bu ve buna benzer durumlar dışında yazınızda alıntıya yer vermemeniz gerekir.

*** Bulduğunuz bir kaynakta geçen ifadeleri kaynak göstererek kendi yazınızda şu şekilde kullanırsınız: Bulduğunuz yazıyı/paragrafı vb. okuyup kendi cümlelerinizle (ama bulduğunuz kaynakta anlatılmak istenenin özünü bozmadan, onu çarpıtmadan) özetler gibi vermeniz ve uygun kaynak gösterme stilini seçmeniz gerekmektedir.

Burada "uygun kaynak gösterme stili" ile kast edilen şey şudur: Eğer kaynağınız bir kitapsa farklı, bir makaleyse farklı kaynak gösterim stili uygulanır. Eğer cümlenin başında kaynak gösterecekseniz farklı, cümlenin sonunda kullandığınız kaynağı belirtecekseniz farklı kaynak gösterim stili uygulanır. Bununla ilgili detay, yukarıda "metin içinde kaynak gösterim ilkeleri" başlığı altında verilmiştir.

*** Ayrıca yazılar da illa son teslim tarihinde gönderilmemeli. Son güne bırakılmamalı ve yazıyı yazmanıza engel teşkil eden bir durum varsa bu kendi bulunduğunuz birimdeki editöre bildirilmelidir.

Yüklə 82,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə