Makine iŞletim düzeyi EĞİTİMİ asgari gerekleriYüklə 146,34 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü146,34 Kb.


EK-9

MAKİNE İŞLETİM DÜZEYİ EĞİTİMİ ASGARİ GEREKLERİ
 1. MÜFREDATMAKİNE İŞLETİM DÜZEYİ EĞİTİM MÜFREDATI

DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ

 1. Temel İngilizce

 2. Gemiler ve gemi tiplerine göre ticaret gemilerinin sınıflandırılması

 3. Gemi ölçüleri ve tonaj kavramları

 4. Teknik ve ticari gemi işletmeciliği

 5. Gemi işletmeciliği firmasının ilişkide bulunacağı kurum ve kuruluşların tanımlanması ve fonksiyonları

 6. Gemi yapısal elemanlarının analizi, muhtelif makine donanım ve
  teçhizatın farklı gemi tiplerine göre tanımlanması

 7. İçten yanmalı makinelerin çalışma prensipleri

 8. Gemi dizel motorlarının hareketli ve hareketsiz parçaları

 9. Yakıtlar ve yanma

 10. Gemi dizel motorlarında yağlama yağı sistemi

 11. Gemi dizel motorları ilk hareket sistemleri

 12. Gemi dizel motorlarında soğutma sistemi

 13. Pervaneler ve tahrik sistemleri

 14. Pompalar ve kompresörler

 15. Kazanlar ve türbinler

 16. Tatlı su üreteçleri, ayrıştırıcılar, sintine seperatörü

 17. Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemi

 18. Varış ve kalkış öncesi makine dairesi hazırlıkları

 19. Yakıt ve yağlama yağı devreleri

 20. Soğutma suyu devreleri

 21. Sıkıştırılmış hava devreleri

 22. Egzoz devreleri

 23. Balast ve sintine devreleri

 24. Yangın devreleri

 25. Tanklar ve yerleşim planları

 26. Makine ve teçhizat kullanma kılavuzlarının anlaşılıp kullanılması

 27. Turboşarjer tipleri, çalışma prensipleri ve parçaları

 28. Seperatörler

 29. Dümenler ve dümen sistemleri

 30. Elektrik üretim ve dağıtım sistemleri

 31. Gemi içi haberleşme standart cümle kalıpları (SMCP- Bölüm B)

 32. Gemide güvenlik

 33. Kazaları rapor haberleşme

 34. Yakıt ve balast işlemleri sırasında kirliliğin önlenmesi

 35. Genel acil durum alarmı

 36. Yangın önleme, bildirme

 37. Denize adam düşmesi

 38. Gemiyi terk ve role talimleri
MATEMATİK

 1. Lineer cebir

 2. Matrisler, determinantlar

 3. Vektörler

 4. Kompleks sayılar

 5. İndisler

 6. Cebir

 7. Trigonometri

 8. Taylor ve Mac Laurin formülleri

 9. Diferansiyel, Entegral ve entegrasyon yöntemleri

 10. Seriler

 11. Tam sayılar ve bayağı kesirli sayılar ile işlemler

 12. Ondalıklı sayılar ile işlemler ve yuvarlatma

 13. Üslü ve köklü sayılar ile işlemler

 14. Logaritma, logaritma cetvellerinin kullanımı

 15. Cebir

 16. Grafikler

 17. Orantı, sapma ve ara değer hesaplama (enterpolasyon)

 18. Limit ve türev

 19. Geometri

 20. Alan ve hacim hesapları

 21. Karmaşık sayılar

 22. Ölçme

 23. Ölçmede belirsizlik

FİZİK

 1. Kütle ve hacim

 2. Hız, ivme, direnç ve kuvvet kanunları

 3. İş, enerji ve güç

 4. Akışkanlar

 5. Isı, sıcaklık, ısıl değer, özgül ısı kapasitesi

 6. Isı transferi

 7. Dalga hareketi

 8. Elektrostatik

 9. Akım ve direnç

 10. Elektromanyetik indüksiyon

 11. Elektromanyetik dalga

KİMYA

 1. Temel kavramlar ve yasalar

 2. Atomun yapısı

 3. Kimyasal bağlar

 4. Çözeltiler

 5. Kimyasal tepkimelerde ısı hız ve denge

 6. Asitler ve bazlar

 7. Su kimyası, su testi ve su ıslahı

 8. Korozyon

 9. Yakıtlar ve yağlar

 10. Deniz boyaları

MEKANİK BİLİMLER

 1. Vektörel cebir ve vektör sistemleri

 2. Kuvvet sistemleri, kütle merkezi

 3. Maddesel noktanın statiği

 4. Denge

 5. Moment

 6. Sürtünme ve sürtünme kanunları

 7. Hız ve ivme

 8. Doğrusal hareket

 9. Eğrisel hareket

 10. Newton’un ikinci kanunu

 11. Maddesel noktanın dinamiği

 12. İş ve enerji

 13. Hidrostatik

 14. Hidrolik

TEKNİK RESİM

 1. Teknik resim türleri

 2. Çizgi işi

 3. Perspektif, İzdüşüm

 4. Açınım

 5. Vida dişleri ve bağlayıcılar

 6. Kilitleme ve tutma aygıtları

 7. Perçinli tür bağlama

 8. Kaynaklı bağlantılar

 9. Ölçülendirme

 10. Sınırlamalar ve geçmeler

 11. Geometrik tolerans

 12. Kamlar

 13. Yataklar

 14. Keçeler

 15. Bilyeli ve rulman yatakların yağlanması

 16. Teknik resim uygulamaları

 17. Yüzey pürüzlülüğü

 18. Kesit alma

 19. Ara kesitler, açılımlar ve gerçek büyüklüklerin bulunması

 20. Dişli profil ve yapım resimleri

 21. Montaj resimleri

DENİZDE EMNİYET VE GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ

Bu Yönergenin 21. Maddesinde belirtilen eğitimler ile 22 nci maddesinde belirtilen Güvenlikle İlgili Tanıtım Eğitimi, Güvenlik Farkındalık Eğitimi ve Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimi müfredatlarını içerecektir. Bu eğitimler öğrencinin deniz eğitimi için gemiye katılmasından önce tamamlanmalıdır

Ayrıca müfredat , 24’üncü maddede belirtilen İlk Yardım Eğitimi ile 26 ncı maddede belirtilen eğitimi içermelidir.

Yukarıdakilere ek olarak; 1. ACİL DURUMLARA MÜDAHALEDE YOLCULARIN VE MÜRETTEBATIN KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEMLER

 1. Acil durumlara karşılık vermek için beklenmedik durum planları

 2. Acil durumlarda yolcuların korunması ve güvenliği için önlemler

 1. ÇATIŞMA VE OTURMAYI TAKİBEN İLK YAPILACAKLAR

 1. Gemiyi (isteyerek) oturturken alınacak önlemler

 2. Karaya oturmada yapılması gerekenler

 3. Çatışma sonrası yapılması gerekenler

 4. Yangın veya patlamanın ardından hasarı sınırlama ve gemiyi kurtarma yolları

 5. Gemiyi terk yöntemleri

 6. Yardımcı dümen donanımının kullanılması ve yedek dümen düzenlemelerinin donatılması

 7. Yedekleme ve yedeklenme için düzenlemeler

 1. DENİZDEN İNSANLARI KURTARMAK, TEHLİKEDEKİ GEMİYE YARDIM ETMEK VE LİMANDA ACİL DURUMLAR

 1. Tehlikedeki gemiden insanların kurtarılması

 2. Limandaki acil durumlarda yapılması gerekenler

 3. Tehlikedeki gemiye yardım için hazırlıklar

 1. DENİZDE BİR TEHLİKE İŞARETİNE KARŞILIK VERME

 1. Arama ve kurtarma

 2. Uluslararası Havacılık ve Denizcilik Arama Kurtarma (IAMSAR)

GEMİ MAKİNELERİNE GİRİŞ

 1. Ana ve Yardımcı Makineler

 2. İçten yanmalı makineler

 3. Dizel Motorları ve benzin motorları

 4. Çalışma ilkeleri

 5. Ağır, orta ve yüksek devirli makineler

 6. Kazanlar

 7. Kazan türleri

 8. Buhar türbinleri

 9. Buhar türbinlerini oluşturan kısımlar

 10. Buhar türbinleri devreleri

 11. Isı değiştiriciler

 12. Buharlaştırıcılar ve damıtma ilkeleri

 13. Gaz türbinleri

 14. Gaz türbin çevrimleri

TERMODİNAMİK

 1. Tanımlar ve temel prensipler

 2. Termodinamiğin birinci kanunu

 3. Termodinamik sistemler

 4. Isı ve iş

 5. Termodinamiğin ikinci kanunu

 6. Antropi ve ısı enerjisi

 7. Carnot prensibi ve çevrimi

 8. Isı makinesi çevrimi

 9. Kompresör çevrimi

 10. Buhar çevrimleri

 11. Gaz türbini çevrimleri

DİNAMİK

 1. Hız ve ivme

 2. Doğrusal hareket

 3. Eğrisel hareket

 4. Newton’un ikinci kanunu

 5. Maddesel noktanın dinamiği

 6. İş ve enerji

 7. Enerjinin korunumu

 8. Impuls ve momentum

 9. Çarpışma

MALZEME BİLGİSİ

 1. Yapım ve Onarım Malzemeleri

 2. Özellikler ve kullanılmaları

 3. İşlemler

 1. Temel metalürji, metaller ve işlemleri

 2. Metal olmayan malzemeler

 3. Yük altındaki malzemeler

 4. Titreşim

ATÖLYE

 1. Sabit bağlantılar

 2. Perçin yapma

 3. Lehim yapma

 4. Kendinden güvenli bağlantılar

 5. Kaynak çeşitleri

 6. Ark kaynak ve donanımları

 7. Ark kaynağının yapılması

 8. Ark kaynağı konumları

 9. Elektrikli ark kaynağının ilkeleri

 10. Oksi-Asetilen kaynağı ve donanımları

 11. Oksi-Asetilen yapılması

 12. Kaynak işlemi sırasında sağlık ve güvenlik

 13. Düşük karbonlu çeliklerde kaynak

 14. Kaynak hataları

 15. Boru işleri

 16. Çalışma Güvenliği Uygulamaları

 17. Gemilerde bakım ve imalatın tanıtımı

 18. Makine dairesindeki takımlar ve avadanlıklar

 19. Makine atölyesinde emniyet tedbirleri

 20. Eğeler ve eğeleme

 21. Gönyeleme

 22. Markalama

 23. Ölçme ve kontrol

 24. Kesme aletleri

 25. Matkaplar, matkap tezgâhları ve kullanılmaları

 26. Vargel, planya tezgâhları ve kullanılmaları

 27. Karbon çeliklerinin ısıl işlemleri

 28. Yapıştırıcılar ve yapıştırma

 29. Bakım tutum

DİZEL MOTORLARI

 1. Dizel motor çevrimleri, iki zamanlı ve dört zamanlı motorlar

 2. P-V Diyagramı, zamanlama diyagramı.

 3. Skavenç hava sistemleri ve turboşarjerler

 4. Düşük, orta, yüksek devirli motorlar.

 5. Trank motorların yapıları

 6. Kroşedli motorların yapıları

 7. Valf hareket mekanizması

 8. Yataklar

 9. Yakıt püskürtme sistemleri

 10. Governörler

 11. Yanma

 12. Yakıtlar

 13. Yanma odaları

 14. Dizel makineye ait sistemler

 15. Soğutma suyu sistemleri

 16. Deniz suyu sistemleri

 17. Yağlama ve yağlama yağı sistemleri

 18. İlk hareket havası sistemleri

 19. Egzoz gazı sistemleri

 20. Yakıt sistemleri

 21. Manevra hazırlıkları

 22. Güvenli vardiya tutma esasları

GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ

 1. Yardımcı kazan temel bilgileri

 2. Yardımcı kazan yapısı

 3. Yardımcı kazan ve buhar dağıtımı

 4. Yardımcı kazan işletimi

 5. Isı değiştiriciler

 6. Buharlaştırıcılar ve damıtma ilkeleri

 7. Pompaların tipleri ve çalışma ilkeleri

 8. Pompalama sistemleri ve kontrol sistemleri

 9. Balast, sintine, yangın pompaları ve sistemleri

 10. Hava kompresörleri tipleri ve çalışma ilkeleri

 11. Yakıt ve yağlama yağı seperatörleri

 12. Sintine seperatörü ve atık su sistemleri

 13. Evaporatörler, insineratörler

 14. Kulerlerin yapısı, tipleri ve çalışma ilkeleri

 15. Buzluk sistemleri

 16. Isıtma-soğutma ve havalandırma sistemleri

 17. Alternatörler, jeneratörler ve kontrol sistemleri

 18. Güverte makineleri

 19. Dümen tüp sistemi ve Şaft sistemi

 20. Pervane tipleri

 21. Dümen prensipleri

 22. Dümenlerin hidrolik kontrol sistemleri

 23. Dümenlerin elektrik kontrolü

 24. Acil durum dümen sistemi,

GEMİ MAKİNELERİ OPERASYON VE BAKIMI

 1. MAKİNE VE KONTROL SİSTEMLERİNİN HAZIRLANMASI, İŞLETİMİ, ARIZA TESPİTİ VE HASAR GÖRMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER–

 1. Ana makine ve yardımcı sistemlerinin işletimi ve bakımı

 2. Buhar kazanları ve yardımcı sistemleri ve buhar sistemlerinin işletimi ve bakımı

 3. Diğer yardımcı sistemler

 4. Yardımcı kazanların işletimi ve bakımı

 5. Kazan arızaları

 6. Kazanlarda korozyon,

 7. Kazanlarda deniz suyu ve tatlı su kullanımı,

 8. Tatlı su ıslahı ve su testi,

 9. Pompaların işletimi ve bakımı

 10. Kompresörlerin işletimi ve bakımı

 11. Basınçlı hava sistemleri ve dağıtımı

 12. Sintine seperatörü, ve atık su teçhizatının işletimi ve bakımı

 13. Yağ ve yakıt seperatörünün işletimi ve bakımı

 1. DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

 1. MARPOL 73/78

 2. Deniz çevresinin kirliliğinin önlenmesi için alınması gereken tedbirler ve önemi

 3. Deniz kirliliğini önleyici usuller ve ilgili donanımlar

 1. MAKİNE DAİRESİNDE VARDİYADA YAPILACAK İŞLEMLER

 1. Vardiyayı devralmak ve kabul etmekle ilgili görevler

 2. Vardiya sırasında yürütülen rutin görevler

 3. Makine jurnallerinin ve alınan ölçümlerin önemi

 4. Vardiyanın devredilmesi ile ilgili görevler

 5. Otomasyon ve denetim temelleri

 6. Güvenlik ve acil durum işlemleri

 7. Isı değiştiricilerinin işletimi ve bakımı

 8. Evaporatörlerin işletimi ve bakımı

 9. Şaft sistemlerinin işletimi ve bakımı

 10. Güverte makinelerinin işletimi ve bakımı

 11. Dümen sisteminin işletimi ve bakımı

 12. Hidrolik dümen sistemlerinin işletimi ve bakımı

 13. Elektrikli dümenin işletimi ve bakımı

 14. Gemi tahrik ve kontrol sisteminin emniyet ve acil durum usulleri

 15. AC ve DC sistemlerinin işletimleri, arıza tespitinde bakımlarında ve onarımlarda kullanılan elektrikli ve elektronik el aletleri ve ölçüm cihazlarının kullanımı

 16. Acil durum dümeninin işletimi ve bakımı,

 17. Güvenlik tedbirleri ve numune almayı içeren yakıt alımı

 18. Yakıt işlemleri, farklı kalitede yakıt kullanımı ve bunların oluşturdukları problemler

 19. Manevra ve seyir işlemleri ve güvenli vardiya tutma esasları,

 20. Güvenli bakım ve onarım uygulamalarını düzenleme, bakım hazırlıkları

 21. Planlı ve acil bakım, makine arızaları, sebepleri ve arızaları giderme yöntemleri

 22. Gemilerde bulunan tamir ve bakım donanımlarının kullanılması

 23. Arıza tespitinde, bakımlarında ve onarımlarda kullanılan elektrikli ve elektronik el aletleri ve ölçüm cihazlarının kullanımı, güvenli çalışma işlemleri

 24. Elektrikli ve diğer tesisat ve teçhizatın emniyetli yalıtımı

 25. Elektrik güç tesisatının bakım ve yenilenmesinde emniyet ve acil durum usulleri

 1. MAKİNE DAİRESİ KAYNAK YÖNETİMİ

 1. Kaynakların tahsis, görevlendirmesi ve önceliklendirilmesi

 2. Etkili iletişim

 3. Öncülük ve liderlik

 4. Ekip deneyimlerinin önemini yansıtan karalar

 5. Durumsal farkındalığın kazanılması ve sürdürülmesi

 6. Ekip deneyiminin önemi

 1. DAHİLİ İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANIMI

ELEKTROTEKNİK

 1. GEMİ ELEKTRİK SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ

 1. Elektron kuramı

 1. Diyagramlar simgeler

 2. Basit devreler ve Ohm Yasası

 3. Seri ve paralel devreler

 4. Ampermetreler ve voltmetreler

 5. İş, enerji ve güç

 6. Elektriksel güç sağlama

 7. İletkenler

 8. Yalıtım

 9. Bakım ilkeleri

 10. Bataryalar

 11. Manyetizma ve elektromanyetizma

 12. Elektromanyetik endüksiyon

 13. Elektrik Test ve Ölçüm Aygıtları

 14. Test yapma ve ölçüm yapma

 15. Elektrik Sistemleri İçin Güvenlik Gerekleri

 16. Temel güvenlik

 17. Kablolar

 18. Alternatif akım

 19. Dağıtım

 20. Transformatörler

 21. Alternatörler

 22. Doğru akım jeneratörleri

 23. Jeneratörler ve şalterlerin bakımı

 24. Alternatif akım motorları, jeneratörleri

 25. Doğru akım motorları

 26. Elektrik motorlarının çalıştırma yöntemleri

 27. Yüksek voltajlı tesisler

 28. Motor ve starterlerin bakımı

 29. Empedans ve endüktans

 30. Aydınlatma

 31. Arıza giderme

 32. Denetim sistemleri

 33. Arıza yerleri, tespit etme ve giderme yöntemleri

 34. Jeneratörlerin hazırlanması, çalıştırılması, paralele alınması ve değiştirilmesi

 1. ELEKTRİK DONANIMININ BAKIM TUTUMU

 1. Gemi elektrik sistemlerinde çalışmak için emniyet gerekleri

 2. Elektrik donanımı üzerinde çalışmadan önce alınacak emniyetli yalıtım yöntemleri

 3. Elektrik sistem donanımının, tevzi tablosunun elektrik motorlarının, jeneratör ve doğru akım elektrik sistemleri ve donanımının bakım turumu,

 4. Elektrik arıza tespiti, hataların yeri, hasar önleme tedbirleri,

 5. Elektrik test ve ölçüm cihazlarının imalatı ve işletimi

OTOMATİK KONTROL

 1. Kontrol sistemlerinin temelleri

 2. Orantılı İntegral Türetme (PID) kontrol karakteristikleri ve süreç kontrolü için ilgili sistem aygıtları

 3. Ölçme ve kontrol.

 4. Ölçme sistemleri.

 5. Kontrol elemanları, sensörler

 6. Sinyal ölçümü, yükselticiler ve gürültü azaltma yöntemleri.

 7. Makine dairesi kontrol uygulamaları

 8. Ana makine hız ve yük kontrolü

 9. Yardımcı makineler yük kontrolü ve senkronizasyon

 10. Kazan seviye, yanma ve buhar basınç ölçüm ve kontrolleri

 11. Soğutma suyu, yağlama yağı, sıcaklık ve basınç kontrolleri

 12. Seperatör kontrol sistemleri

 13. Kirlilik ve tuzluluk ölçüm ve kontrolleri

 14. Tank sistemleri seviye kontrolleri

 15. Skavenç havası yanma kontrolü

 16. Pervane ve dümen makinesi kontrolleri

 17. Makine dairesi alarm sistemleri

 18. Kontrol sistemlerinin modellemesi

 19. Açık çevrim kontrol sistemi

 20. Kapalı çevrim kontrol sistemi

 21. İzleme sistemleri, otomatik kontrol cihazları ve koruyucu cihazların fonksiyon ve performans testleri

DENİZ HUKUKU

 1. TEMEL HUKUK

 1. Hukukun tanımı, kaynakları ve türleri

 2. Hukukun temel ilkeleri

 3. Temel tanımlar

 4. Uluslararası hukuk, ulusal hukuk, uygulama ve yaptırımlar

 1. DENİZ HUKUKU

 1. Deniz hukukunun tanımı ve sınıflandırılması

 1. Uluslararası deniz hukukunun temel ilkeleri

 2. Ulusal denizcilik mevzuatının yapısı ve kaynakları

 3. Denizde can ve mal koruma hakkında yasa gerekleri

 4. Deniz iş yasası

 5. Hizmet akdi, akdin sona ermesi, akit süresinin uzatılması

 6. Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları

 7. Geminin tanımı ve denize, yola ve yüke elverişliliği

 8. Gemide bulundurulması gereken belgeler ve kayıtlar

 9. Deniz kazaları ve çatma

 10. Avaryalar

 11. Kurtarma, yardım

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE KULLANIMI

 1. BİLGİSAYAR PROGLAMLAMANIN TEMEL İLKELERİ

 1. Programlamanın matematiksel ve mantıksal temelleri

 1. Bilgisayarlar ve kullanımlarındaki gelişim

 2. Temel donanım ve yazılım bilgileri

 1. DENİZCİLİKTE KULLANILAN BİLGİSAYARLI SİSTEMLER

Bilgisayarlar ve bilgisayarlı sistemlerin denizcilikte kullanılmasına örnekler

 1. PROGRAMLAMA DİLLERİ

 1. Programlama dillerinin tanımı ve gelişimleri

 2. Programlama dillerine örnekler ve örnek programlar

 1. HAZIR PROGRAM SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI

 1. Hazır (paket) yazılımlara örnekler

 2. Bilgisayarların kelime işlemci olarak kullanımı (Word vb.)

 3. Bilgisayarlarda hesap tablolarının kullanımı (Lotus, Excel, Quatropro vb)

 4. Veri depolama

 5. Bilgisayarlı haberleşme, ağ sistemleri, (Web, internet)

ELEKTRONİK

 1. Temel elektronik devre elemanlarının karakteristikleri

 2. Otomatik ve kontrol sistemlerinin akış şeması

 3. Yarı iletkenler teorisi

 4. Diyotlar

 5. Diyot devreleri

 6. Transistörler

 7. Transistörlü yükselteçler

 8. Geri beslemeli yükselteçler

 9. Osilatörler

 10. Güç yükselticileri

 11. Modülasyon

 12. Elektromanyetik dalgalar ve yayılma

MAKİNE ELEMANLARI

 1. Makine elemanlarının yapısı

 2. Sürekli mukavemet

 3. Malzeme bağlı bağlantılar

 4. Kuvvet bağlı bağlantılar

 5. Kaymalı ve rulmanlı yataklar

 6. Kavramalar

GEMİ İNŞA

 1. GEMİ YAPISI

 1. Gemi boyutları ve biçimi

 2. Gemi gerilimleri

 3. Tekne yapısı

 4. Baş ve kıç

 5. Donanımlar

 6. Dümenler ve pervaneler

 7. Yükleme çizgileri markası ve kana rakamları

 1. GEMİ DENGESİ

 1. Deplasman

 2. Yüzebilirlik

 3. Tatlı su payı

 4. Durağan denge

 5. Başlangıç dengesi

 6. Meyil açısı

 7. Durağan denge eğrileri

 8. Ağırlık merkezinin yer değiştirmesi

 9. Meyil ve düzeltilmesi

 10. Tam dolu olmayan tankların etkisi

 11. Eğim

 12. Tam yüzebilirliğin kaybı

ISI TRANSFERİ

 1. Isı geçiş çeşitleri

 2. Isı iletimi

 3. Taşınım ile ısı geçişi

 4. Işınım ile ısı geçişi

 5. Zamana bağlı ve bağımsız ısı iletimi

 6. Tek boyutlu ısı iletimi

 7. Radyal ısı iletimi

 8. Çok boyutlu ısı iletimi

 9. Hidrolik ve termal sınır tabakası

 10. Düzenlilik ve Reynolds sayısı

 11. Yoğuşma ve kaynama halinde ısı iletimi

 12. Karşılıklı yüzeyler arasında ısı iletimi

ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ

 1. Uluslararası Denizcilik Örgütü(IMO), yapısı ve amaçları

 • IMO komiteleri ve organizasyon yapısı

 • Genel Kurul, Konsey, Komiteler ve Sekretarya
 1. SOLAS,1974, SOLAS PROT 1978, SOLAS PROT 1988 “International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974”

 • SOLAS Bölümleri ve ilgili Kod kitapları hakkında genel bilgiler

 • IBC, IMSBC, LSA, FSS, ISM, ISPS, IMDG, FTP, HSC, IS, IGC, INF, BCH Code

 • IAMSAR VOL III

 • International Code of Signals 1. MARPOL 1973 ve MARPOL PROT 1997 “The International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships,1973”

 • MARPOL Ekleri ve kayıt defterleri hakkında genel bilgiler

 • Yağ Kayıt Defteri “Oil Record Book”

 • Çöp Kayıt Defteri “Garbage Record Book”

 • Düşük Sülfür Kayıt Defteri “Sulphur Content Monitoring Log”

 • Balast Kayıt Defteri “Ballast Water Record Book” 1. UNCLOS 1982 “United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982” 1. STCW 1978 ve Ekleri “International Convention On Standards Of Training, Certification And Watchkeeping For Seafarers, 1978” 1. COLREG,1972 ve Ekleri “Convention On The International Regulations For Preventing Collisions At Sea, 1972” 1. LL 1966 ve LL PROT 1988 “International Convention On Load Lines,1966” 1. TONNAGE 1969 “International convention on tonnage measurement of ships, 1969”

 2. IMO emniyetli uygulama kitapları hakkında genel bilgiler

 • CSS Code “Code Of Safe Practice For Cargo Stowage And Securing”

 • BLU Code “Code Of Practice For The Safe Loading And Unloadıng Of Bulk Carrıers”

 • TDC Code “Code Of Safe Practice For Ships Carrying Timber Deck Cargoes”

 • OSV Code “Code Of Safe Practice For The Carriage Of Cargoes And Persons By Offshore Supply Vessels”
 1. FAL 1965 “Convention On Facilitation Of International Maritime Traffic,1965”

 • Liman otoriteleri için standart IMO FAL dokümanları hakkında genel bilgiler;

 • IMO General Declaration,

 • Cargo Declaration

 • Ship Store’s Declaration

 • Crew’s Effect Declaration

 • Crew List, Passenger List

 • Dangerous Goods 1. SAR 1979 ve Ekleri “International Convention On Maritime Search And Rescue, 1979” 1. SALVAGE 1989 “International Convention On Salvage, 1989” 1. BWM 2004 “International Convention For The Control And Management of Ships’ Ballast Water And Sediments, 2004” 1. LC 1972 ve LC PROT 1996 “Convention On The Prevention Of Marine Pollution By Dumping Of Wastes And Other Matter, 1972” 1. INTERVENTION 1969 ve INTERVENTION PROT 1973 “Protocol Relating To Intervention On The High Seas in Cases Of Pollution By Substances Other Than Oil, 1973” 1. CLC 1969 ve CLC PROT 1992 “International convention on civil liability for oil pollution damage, 1969” 1. FUND 1971 ve FUND PROT 2003 “Protocol Of 2003 To The İnternational Convention On The Establishment of an International Fund For Compensation For Oil Pollution Damage, 1992” 1. HNS 1996 “International Convention On Liability And Compensation For Damage in Connection with The Carriage Of Hazardous And Noxious Substances By Sea, 1996” 1. STP 1971 ve SPACE STP 1973 “Special Trade Passenger Ships Agreement, 1971” 1. PAL 1974 ve PAL PROT 2002 “Protocol To The Athens Convention Relating To The Carriage Of Passengers And Their Luggage By Sea, 1974” 1. CSC 1972 “International Convention For Safe Containers, 1972” 1. LLMC PROT 1996 “Protocol Of 1996 To Amend The Convention on Limitation of Liability For Maritime Claims, 1976” 1. HNS 1996 ve OPRC-HNS 2000 “Protocol On Preparedness, Response And Co-Operatıon To Pollution Incidents By Hazardous And Noxious Substances, 2000”

 2. SUA 1988 ve SUA PROT 2005 “Protocol Of 2005 To The Convention For The Suppression Of Unlawful Acts Against The Safety Of Maritime Navigation, 2005”

LİDERLİK VE EKİP ÇALIŞMASI BECERİLERİ

 1. GEMİ PERSONELİ YÖNETİM VE EĞİTİMİ

Gemi personeli yönetimi ve eğitimi çalışma bilgisi

 1. MEVZUAT

İlgili uluslar arası denizcilik mevzuatı ve tavsiyeler ile ulusal mevzuat bilgisi

 1. GÖREV VE İŞ YÜKÜ YÖNETİMİ UYGULAYABİLME YETENEĞİ

 1. Plan ve yardımlaşma

 2. Personel görevlendirme

 3. Zaman ve kaynak kısıtlaması

 4. Önceliklendirme

 1. ETKİLİ KAYNAK YÖNETİMİ UYGULAYABİLME YETENEĞİ VE BİLGİSİ

 1. Kaynakların tahsis, görevlendirmesi ve önceliklendirilmesi

 1. Gemide ve kıyıda etkili iletişim

 2. Ekip deneyimlerinin önemini yansıtan karalar

 3. Motivasyon, öncülük ve liderlik

 4. Durumsal farkındalığın kazanılması ve sürdürülmesi

 1. KARAR VERME TEKNİKLERİNİ UYGULAMA YETENEĞİ VE BİLGİSİ

 1. Durum ve risk değerlendirmesi

 2. Oluşan seçenekleri göz önüne almak ve belirlemek

 3. Eylem ilerleme seçimi

 4. Sonuç etkinliğinin değerlendirilmesi

Yukarıda belirtilen eğitimler, Makine Zabiti yeterliği için dört sömestr, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti yeterliği için ise beş sömestrde verilir.

2 ARAÇ GEREÇ

EĞİTİM–ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ ve YAYINLAR
DONANIM VE FİZİKİ ORTAM

GENEL

 • Kütüphane

 • Derslikler

 • Baskı odası

 • Fotokopi makinesi

 • Baskı makinesi

 • Tarayıcı

 • Projektör

 • Televizyon-video

 • Eğitim-öğretim kasetleri

 • Bilgisayarlar

TEMEL EĞİTİM ARAÇ GEREÇLERİ

FİZİK

-Mekanik deneyleri araç gereçleri

-Hidrostatik deneyleri araç gereçleri

-Gaz deneyleri araç gereçleri

-Isı deneyleri araç gereçleri

-Işık deneyleri araç gereçleri

-Ses deneyleri araç gereçleri


 

 •   LABORATUVARDENİZCİLİK KİMYASI

 • Çözeltiler ile ilgili deney araç gereçleri

 • Asitlik- bazlık belirteçleri

 • pHmetre

 • Su analiz araç gereçleri

 • Hidrotometre

 • Oksijenmetre

 • Salinometre

 • Metal ve alaşım örnekleri

 • Oksit, tuz ve çeşitli kimyasal madde örnekleri

 • Çeşitli orozyon türleri örnekleri

 • Çeşitli yakıt örnekleri

 • Viskozimetre

 • Alevlenme noktası ölçüm aygıtı

 • Patlayıcılık ölçer

 • Zehirlilik ölçer

 

 

 •   LABORATUVARTERMODİNAMİK VE SOĞUTMA-İKLİMLENDİRME

 • Kalorimetre

 • Soğutma makinesi ve donanımları

 • Genişleme/ekspenşın valfleri

 • Drayerler

 • Termostatlar

 • Prosestatlar

 • Soğutma Kompresörüne ait parçalar

 

LABORATUVAR

ELEKTROTEKNİK

 • Atom modelleri

 • Statik elektrik ölçme aygıtı

 • Ampermetreler

 • Voltmetreler

 • Vatmetreler

 • Direnç elemanları

 • Gemi kabloları örnekleri

 • Yalıtım ölçme aygıtları

 • Dijital ve analog mültimetreler, termistörler, diotlar

 • Kurşunlu ve alkali bataryalar

 • Hidrometre

 • Selenoit, demir göbekli selenoit

 • Endüksiyon bobini

 • AC ve DC alternatör ve motor modelleri

 • Motor starterleri, anahtarlar, şalterler, sigortalar

 • Transformatör kesiti

 • Aşırı akım, zıt güç, düşük gerilim koruma röleleri

 • Yüksek akım kapasiteli sigortalar

 • Aygıt ve röle transformatörleri

 • Ana dağıtım tablosu

 • Emercensi dağıtım tablosu

 • Çalışır durumda üç fazlı alternatör

 • Otomatik voltaj regülatörü

 • Endikasyon motorları

-Elektroteknik Zabitliği gereklerinde belirtilen diğer araç gereçler


    LABORATUVAR

 


TEKNİK RESİM VE TASARIM

 • 450 900 ‘lik gönye

 • 300 600 ‘lik gönye

 • 3600 ‘lik açı ölçer

 • 300 mm ‘lik cetvel

 • T cetveli

       TEKNİK RESİM DERSLİĞİ

Teknik resim masası ve CAD & CAM Yazılımları

 


GEMİ MAKİNELERİ

 • İki zamanlı dizel makinesi veya tam işlevli maketi

 • Dört zamanlı dizel makinesi veya tam işlevli maketi

 • Ekzos ve emme valfleri

 • Enjektörler

 • Rilif valfleri

 • Yakıt pompası

 • Turboşarjer

 • Kaver

 • Liner

 • Piston ve donanımları

 • Gavörnör

 • Yağlayıcı/Lubrikeyter

 • Yağ sisi dedektörü

 • Yatak bloku

 • Yatak şelleri

 • İlk hareket distribütörü

 • İlk Hareket valfleri

 • Bir kazan modeli ve donanımı

 • Çeşitli pompalar

 • Çeşitli valfler

 • Buhar trapları

 • Borulu soğutucular/Kuler modeli ve parçaları

 • Pleyt türü soğutucular/ Kuler modeli ve parçaları

 • Hava kompresörleri

 • Boru işçiliği gereçleri

 • Dümen donanımı modeli ve parçaları

 • Telemotor, transmitter ve resiver

 • Güverte makineleri

 • Hidrolik pompalar

 • Yağ/Yakıt seperatörü

 • Dizel makinesi için endikatör aygıtı

 

LABORATUVAR

 


ATÖLYE

 • Kesme makasları

 • Boru bükme makinesi

 • Oksiasetilen kesme ve kaynak gereçleri

 • Elektrik ark kaynağı gereçleri

 • Lehimleme gereçleri

 • Pirinç kaynağı gereçleri

 • Eldiven, gözlük, maskeler ve koruyucu giysiler

 • Kaynak elektrotları

 • 10 mm ‘e kadar yumuşak çelik levhaları

 • Planya tezgahı

 • Torna tezgahı

 • Salınım tezgahı (3 adet)

 • Tezgahlar için üçlü ve dörtlü aynalar

 • Tezgahlar için alet taşıyıcılar

 • Mengenelerle donatılmış tezgahlar

 • İç ve dış kompaslar, mikrometreler

 • El aletleri

 • Markalama masası

 • V blokları, tesviye aygıtları

 • Dik matkap tezgahı

 • Örs

 • Malzeme dolapları

 • İlkyardım dolabı

 • Personel dolapları

 

 •        ATÖLYE

 

 


 

HİDROLİK-PNÖMATİK VE OTOMATİK KONTROL

 • Çeşitli pnömatik valfler

 • Çeşitli hidrolik valfler

 • Hidrolik pompa ve motorlar

 • Hidrolik ve pnömatik silindirler

 

 •      LABORATUVAR
YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE

 • Solunum aygıtları

 • Yangın tablası

 • Basınçlı su üreten yangın devresi

 • Yangın hortumları

 • Foam Aplikatörü

 • Yangın için gerekli akaryakıt ve katı yakıtlar

 • Araştırma ve kurtarma için manken (6 adet)

 • 65 mm Ø yangın hortumu (6 adet)

 • 38 mm Ø yangın hortumu (3 adet)

 • Kaplin (3 adet)

 • Çok maksatlı yangın nozulu (6 adet)

 • Mekanik karıştırıcı (2 adet)

 • Yüksek genişlemeli köpük üretici

 • Sulu minimaks (6 adet)

 • 5 kg’lık CO2 minimaks (6 adet)

 • 9 ℓ’lik köpüklü minimaks (6 adet)

 • 10 kg’lık tozlu minimaks (10 adet)

 • Yangın elbisesi (5 takım)

 • Solunum aygıtı (5 takım)

 • Duman üretici

 • Duş (1 adet)

 • Sedye (1 adet)

 • İlkyardım seti (1 adet)

 • Oksijen maskeli kurtarma takımı (1 adet)

 • Yangın baltası (2 adet)

 • 36 m uzunluğunda kancalı güvenlik halatı (2 adet)

 

 

 •   ONAYLI         YANGIN MERKEZİ

Konteyner ve çalışır vaziyette yandaki sütunda belirtilen yangın teçhizatı

 • KOMPRESÖR • EĞİTİM FİLMLERİ VE VİDEO KASETLER/ CD’ler

 

TEMEL GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ

 • Metal el detektörü

 • El telsizleri

 • Alarm devreleri

 • Kapı kilitleri

 • Fiziki bariyerler

 • Kapı alarm ve monitör sistemleri

 • Çeşitli tipte el fenerleri ve aydınlatma cihazları

 • Kapalı Devre Televizyon (CCTV) sistemi
CANKURTARMA ARAÇLARI

 • Halat fırlatma roketi

 • El inceleri

 • Paraşütü İşaret fişekleri

 • Duman üreticiler

 • El maytapları

 • Role talimleri için rehber

 • Can salları

 • Isı Korumalı Tulum

 • Dalış Giysisi

 • Can Yelekleri

 • Can simitleri

 • Şişirme can salları

 • Can Filikası

 • Can filikası malzemeleri

 • EPIRP

 • SART

 • Helikopter kurtarma sapanı

 

ONAYLI CANKURTARMA ARAÇLARI MERKEZİ

 • CANKURTARMA ARAÇLARI PLATFORMU

 

 


SAĞLIK BİLGİSİ

 • İlkyardım malzemeleri

 • Gemi revirinde bulunan araç gereçler

 • Kırıklara ilk müdahalede kullanılan malzemeler

 • Pansuman için gerekli malzeme ve çeşitli bandajlar

 • Yapay solunum için manken

 • Sedye

 • Tıbbi yardım isteme yöntemlerini gösterir uluslararası haberleşme kitabı

 • Vücut Yapısını Gösteren Şemalar
 

 •  İLKYARDIM MERKEZİ /REVİR

 

MAKİNE DAİRESİ SİMÜLATÖRÜ

ONAYLI SİMÜLATÖR

 


3. DİĞER HUSUSLAR:

Bu eğitimi tamamlayanlar müfredatın ilgili eğitimleri içermesi nedeniyle Yönetmeliğin 19, 20, 21,23 üncü maddelerde belirtilen belgelerin alınabilmesi için öngörülen eğitimlerden muaf tutulurlar.

Yüklə 146,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə