Risk Değerlendirme ProsedürüYüklə 460,31 Kb.
səhifə1/8
tarix26.07.2018
ölçüsü460,31 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

1. Giriş

2. İş Sağlığı Ve Güvenliği Sorumlulukları

2.1. Personel Seçimi Ve İşe Giriş İşlemleri

2.2. Genel Sorumluluklar

2.2.1 Sağlık Ve Güvenlik Koordinatörü

2.2.2 Mühendis Ve Ustalar

2.2.3 Çalışanlar

2.3. İş sağlığı ve güvenliği kurulu

2.3.1. Kurul üyeleri

2.3.2 kurulun görev ve yetkileri 

2.4. İşyeri Hekimi

2.5 Diğer Sağlık Personeli

2.6. İş Güvenliği Uzmanı

2.7. Çalışan Temsilcisi

2.8 Acil Durum Ekipleri

2.8.1 Yangın Söndürme İle Arama, Kurtarma Ve Tahliye Ekip Lideri’nin Görevleri

2.8.2 Yangın Söndürme Ekip Üyelerinin Görev Ve Sorumlulukları

2.8.3 Arama, Kurtarma Ve Tahliye Ekip Üyelerinin Görev Ve Sorumlulukları

2.8.4 İlk Yardım Ekip Üyelerinin Görev Ve Sorumlulukları

3. İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri

3.1. Yeni İşe Başlayan Çalışanlar İçin Temel Eğitimler

3.2. Tüm Çalışanlar İçin Periyodik Eğitimler

3.3. Tüm Çalışan İçin İşbaşı (Toolbox) Eğitimleri

4. İş Sağlığı Ve Güvenliği Toplantıları

4.1 Haftalık İş Sağlığı Ve Güvenliği Toplantısı

4.2 Aylık İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Toplantısı

4.2.1 İsg Kurulu Görev Ve Yetkileri

4.2.2. İsg Kurulu Çalışma Usulleri

5. Kaza Raporlanması

6. Kaza Önleme Planı

7. Acil Durumlar

7.1 Acil Durumlarda Tahliye Ve Toplanma Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

7.1.1 Sirenler

7.1.2 Kurtarma Ve Müdahale

7.1.3 Acil Durum Malzemeleri

7.1.4 Lojistik Destek

7.1.5 Acil Durumda İletişim Ve Haberleşme

7.1.5.1 Çalışma Saatlerinde Olay İhbarı

7.1.5.2 Çalışma Saatleri Dışında Olay İhbarı

7.1.5.3 Acil Durumlar İçin İlgili Kuruluşların Telefon Listesi

7.1.6 Tatbikat Tasarım Ve Yöntemleri

7.2 Acil Durum Planları

8. İlk Yardım

8.1 İlk Yardımda İlk Yapılacaklar

8.2 İlk Yardım Gerektiren Haller

8.2.1 Burun Kanamaları

8.2.2 Elektrik Kazaları

8.2.3 Bilinç Kaybı

8.2.4 Burkulmalar

8.2.5 Epilepsi Ve Sara Nöbeti

8.2.6 Gözde Yabancı Cisim

8.2.7 İç Kanama

8.2.8 Kalp Krizi

8.2.9 Kanamalar

8.2.10 Kırıklar

8.2.11 Komalar

8.2.12 Yanıklar

8.2.13 Zehirlenmeler

8.2.14 Sıcaklık Kaynaklı Stres

8.2.14.1 Sıcaklık Kaynaklı Kramplar

8.2.14.2 Sıcaklık Kaynaklı Bitkinlik

8.2.14.3 Güneş Çarpması

8.3 İlk Yardım Malzemelerinin Ve Miktarların Listesi

9. Yangın

9.1 Yangınların Sınıflandırılması

9.2.Yangindan Korunma

9.3 Yangın Önleme

9.4 Yangın Sırasında Öneriler

9.5 Yangın İkaz Sistemi Kullanılması

9.6 Boşaltma Sırasında Öneriler

9.7 Yangın Acil Durum Planı

10. Refah

11. İş Yeri Düzeni

12. Kişisel Koruyucu Teçhizat

13. Makine Teçhizat Periyodik Kontroller, Testler Ve Uygunluk

13.1 Kaldırma Makinelerinin Periyodik Kontrol Raporları

13.2 Bas inçli Kap, Kazan Ve Kompresörlerin Periyodik Kontrolleri Ve Uygunluk Raporları

13.3 Metal Gövdeli Elektrikli İş Makinelerinin, Metal Ofislerin Ve Elektrik Panolarının Topraklama Tesisatlarının Ölçülmesi Ve Uygunluk Raporları

14. İşaretler, İşaretlemeler, Sinyaller Ve Uyarı Levhaları

15. İş Güvenliği Yönünden Yerine Getirilmesi Gereken İkaz Ve Uyarılar

16. İşyerinde Uyulacak Tüm Çalışanlar İçin Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuralları

17. Kazı İşlemleri

18. Yapı İskeleleri Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

19. Kaynak & Kesim Çalışmaları Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

20. Patlayıcı Maddeler Ve Patlatma İşlemi Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

21. Montaj Çalışmalarında Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

22. Tünelde Çalışma Sırasında Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

23. Yıkım Çalışmaları Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

24. Malzeme Toplama Operasyonu Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

24.1 Kaldırma

24.2. Elle Kaldırma

25. Elektrik Ve Aydınlatma Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

25.1 Yüksek Gerilim

25.1.1 Yüksek Gerilim Hatları Altında Çalışmalarda Minimum Mesafeler

25.1.2 Yüksek Gerilim Hatlarına Yandan Yaklaşım Mesafeleri: Minimum

25.2 Alçak Gerilim

25.3 Elektrik Tesisatı

25.4 Trafo Daireleri

25.5 Jeneratör
26. Zehirli Ve Tehlikeli Maddeler Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

27. Toz İle Mücadelede Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

28. Elektrikli Aletler Ve Makineler, Havayla Çalışan Aletler Ve Sıkıştırılmışi Hava Alıcılarında Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

28.1 Kompresörler

28.2 Elektrikli Aletler Ve Makineler

28.2.1. Kullanımda

28.2.2 Aletler Çalışırken

28.2.3 Genel Bakımında

28.2.4 Periyodik Bakımında

28.2.5 Tamirat Ve Tamirat Sırasında

28.2.6 Diğer Hususlar

29. Beton Tesisinde Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

30. Vinç Ve Bom İle Çalışma Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

31. Greyder İle Çalışmada Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

32. Taşıt Kullanıcıları Ve Operatörlerin Dikkat Etmesi Gereken Güvenlik Önlemleri
32.1 Şoförler

32.2 Operatörler

33. Akaryakıt İkmali Sırasında Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

34. Taşıt Hareketleri Sırasında Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

35. Hizmet Yollarının Bakimi Sırasında Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

36. Merdivenlerde Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

37. Araç-Makine Tamir Ve Bakim Atölyesinde Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

38. Makine Ve Kazan Dairesinde Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

39. Ambar Ve Depolar

40. Güvenlik Çalışmaları Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

41. Haberleşme

42. Tehlike Tanımlama Ve Risk Değerlendirilmesi

43. Uygunsuzluk, Düzeltici Ve Önleyici Faaliyet Çalışmaları

1. Amaç

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı; ONUR KARAMAN HASTANE VE SAĞLIK HİZ. TUR. VE TİC. A.Ş. kapsamında izlenecek, iş sağlığı ve güvenliği koşullarını yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere bağlı kalarak, tespit etmek, inşaat öncesi, inşaat ve işletme esnasında oluşabilecek tehlike ve risklerin etkilerini kontrol altına almak, kaza olasılığını azaltmak ve önlemek için yapılan çalışmalar, oluşturulan organizasyon, plan, metot, talimat, izleme ve ölçme sistemleri, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, vb. Uygulamaları tarif ederek daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak ve performansı devamlı artıracak OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne çerçeve oluşturmak üzere hazırlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı’nın hazırlık aşamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır.


• İlgili yasal ve diğer tüm hükümlülükler

• Teknolojik seçenekler ve en iyi uygulamalar

• Operasyon el iş gerekleri

• İlgili tarafların görüşleri

• Sürekli gelişim ihtiyacı
2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULUKLARI

İş sağlığı ve güvenliği yönetiminde; tüm birimlerde çalışacak personel seçimi ve işe giriş işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkat edilmesi gerekenler ve iş güvenliği çalışmalarını yürütecek, uygulayacak ve kontrol edecek personelin sorumluluk ve yetkileri, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları için oluşturulması gereken özel organizasyonlar aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.


2.1. PERSONEL SEÇİMİ VE İŞE GİRİŞ İŞLEMLERİ
İşe alınacak personel, işyeri sağlık biriminde sağlık kontrolünden geçirilecektir. İş yeri hekimi kontrollerini yaptıktan sonra kişinin, sağlık yönünden çalışmasında sakınca yoktur, şeklinde, işe giriş raporunu imzalayacaktır, daha sonra kişi iş güvenliği birimine gönderilerek iş güvenliği uzmanı tarafından gerekli talimatlar ve eğitimler verilip iş güvenliği eğitimlerinin verildiğine ilişkin eğitim kayıtları tutulacaktır.

Şantiyede çalışacak işçiler, işe girişinde ve işin devamı süresince (en az yılda bir), bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklar işyeri hekimi tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça işe alınmayacak veya işte çalıştırılmayacaktır.

On sekiz yaşını doldurmamış genç işçilerin şantiyeye girişlerini yapılmayacak ve çalıştırılmayacaktır.

İşe alınacak olan kişiler, yemekhane personeli, çaycı, çamaşırcı, temizlik elemanı ise bu kişilerden de bulaşıcı hastalığı olup olmadığına ilişkin (portör muayenesi, röntgen) 3 ayda bir sağlık raporu alınacaktır. Alınan bu sağlık raporları 3 ay da bir yenilenecektir. Gürültülü işlerde çalışacak işçilerin, işe alınırken, genel sağlık muayenelerinin yanında özellikle duyma durumu ve derecesi ölçülecek, kulak ve sinir sistemi hastalığı bulunanlar, hipertansiyonlu olanlar bu işlere alınmayacaktır. Gürültülü işlerde çalışanlar, gürültü şiddetine göre tayin edilecek belli periyotlarda duyma durumu ve derecesi kontrol ettirilecektir.

İşe alınacak olan kişi, uzmanlık gerektirecek bir işte çalışacak ise (elektrikçi, kaynakçı, iş makinası operatörü, kazancı, vb.) ilgili yasaların ön gördüğü yetki belgesi istenecektir.

Teknik Sertifika Gerektiren Ustalıklar

a) Kule Vinç, Köprü Ayaklı Vinç, Tavan Vinç, Yerden Kumandalı Vinç Ve Ceraskal Operatörleri

Şantiyede görevli makine mühendisi, elektrik mühendisi ve usta operatörden oluşan kurulca onaylı, operatör belgesi olacaktır (Bu alınan belgenin her yıl bu kurulca onaylanması gerekmektedir. ).b) İş Makinası Operatörleri

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak açılmış olan kurslardan veya TMMOB Makine Mühendisleri Odasından alınmış, metal tekerli ise (Operatörlük yetki belgesi), lastik tekerli ise Trafik Kanunu’na uygun G sınıfı ehliyeti olacaktır (Mobil vinç, kepçe, silindir, forklift , greyder , beton pompası , mikser, vb. iş makinaları).


c) Elektrikçiler

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak açılmış olan kurslardan alınmış, onaylı elektrikçi belgesi olacaktır.


d) Kazan Operatörleri

Kazan operatörlerinin belediyelerden veya ilgili bakanlıktan onaylı kazancı belgesi olmalıdır.f) Kaynakçılar

Kaynak ustalarının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı açılmış olan kurslardan veya TMMOB Makine Mühendisleri Odasından alınan kaynakçı belgesi olacaktır.


2.2. GENEL SORUMLULUKLAR

2.2.1 Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü


  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Planı’nın etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak.

  2. Güvenlik toplantılarına katılıp ve bu toplantıda alınan kararların hepsine uymak.

  3. Periyodik iş sağlığı ve güvenliği yönetim planın toplantılarına başkan olarak katılmak.

  4. Sık sık saha denetimi yapmak ve güvenlik hizmetlerini denetlemek.

  5. İş güvenlik birimi yardımıyla bütün kazaları araştırmak ve tekrar meydana gelmelerini önlemek amacıyla sebeplerini ve alınabilecek tedbirleri tespit etmek.

  6. İş sağlığı ve güvenliği talimatlara uyulması amacıyla çalışanları bilinçlendirmek.

  7. Tıbbi ilk yardım için uygun imkânlar sağlamak.

  8. İş sağlığı ve güvenliği eğitim faaliyetleri için imkânlar sağlamak.

  9. Güvenlik meseleleriyle ilgili bütün bilgileri toplamak ve işyeri güvenlik birimine bilgi vermek

  10. İzin verilen kişiler dışındakilerin yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapar


2.2.2 Mühendis ve ustalar

  1. Çalışma alanlarının etkili bir Şekilde kontrolünü sağlamak ve iş güvenliği yönetim planı şartlarını yerine getirmek.

  2. Faaliyet alanlarını güvenli bir şekilde idare etmek.

  3. Herhangi bir çalışmaya başlamadan önce iş-öncesi toplantılarını düzenlemek.

  4. Bütün çalışanların üzerinde çalıştıkları iş konusunda ve temel ilk yardım ve yangınla mücadele uygulamalarında eğitim almalarını sağlamak.

  5. Yaralı veya hasta personele yardım etmek ve derhal gerekli tıbbi yardımı sağlamak.

  6. Tüm ramak kala vakalarını / kazaları hiç zaman kaybetmeden iş yeri sağlık ve güvenlik Birimine bildirmek.

  7. İlgili güvenlik talimatlarının, işaretlerin ve sembollerin belli alanlarda gösterilmesini sağlamak.

  8. Emri altında çalışan tüm personelin koruyucu teçhizat giymelerini sağlamak.


2.2.3 Çalışanlar

  1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, işlevsel prosedüre, uyarıcı talimatlara, güvenlik işaret ve sembollerine uyarmakla,

  2. Tüm ramak kala vakaları / kazaları derhal üstlerine bildirmekle,

  3. Çalışırken meydana gelebilecek tehlikeler konusunda yeterli bilgi edinirler ve işlerini güven içinde yapmakla,

  4. Çalışma alanlarında kişisel koruyucu teçhizatı düzgün bir Şekilde kullanmakla,

  5. Alet ve ekipmanları düzgün bir Şekilde kullanmakla,

  6. Hasar gören kişisel koruyucu teçhizatları ve aletleri yenileriyle değiştirmekle,

  7. İşlerini bitirdikten sonra çalışma alanını temizlemekle,

  8. Acil durumlar için tetikte olup ve acil hal planına uygun olarak hareket etmekle,

  9. İş sağlığı ve güvenliği biriminin talimatlarına daima uymakla sorumludurlar.2.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
2.3.1. Kurul Üyeleri

Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:


a) İşveren veya işveren vekili,
b) İş güvenliği uzmanı,
c) İşyeri hekimi,
ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.
(2) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde gösterilen üyeler işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar.
(4) Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunduğu işyerlerinde işveren tarafından görevlendirme yapılır. İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o işyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir.
(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen üye o işyerindeki formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır.
(6) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir.
(7) Kurulacak kurullarda üyeler ve kurul sekreteri asıl işveren ve alt işveren tarafından ortak kararla atanır.
2.3.2 Kurulun görev ve yetkileri 

a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,

c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,

ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,

d) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programlarıhazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,

e) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,

f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerinçalışmalarını izlemek,

g) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,

ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkıtalepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,

h) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
2.4. İşyeri Hekimi

İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.


(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:
a) Rehberlik;
1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.
4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.
5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.
6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
7) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
8) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
b) Risk değerlendirmesi;
1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
2) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.
c) Sağlık gözetimi;
1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.
2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,
b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,
c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,
defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.
4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.
5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.
6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.
8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.
9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.
3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak.
4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.
5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde EK-3’teki örneğine uygun olarak hazırlamak.
d) İlgili birimlerle işbirliği;
1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.
2) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak.
3) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.
4) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.
5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak.
7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek.
8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak.
9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Yüklə 460,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə