Meb-yök meslek yüksekokullari program geliŞTİrme projesi sonuç raporuYüklə 140,4 Kb.
tarix03.05.2018
ölçüsü140,4 Kb.
#50020MEB – YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI

PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİMEB-YÖK


MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ

SONUÇ RAPORU

03.Haziran.2002


1.GİRİŞ4702 Sayılı Kanun , Yükseköğretim Kanununda, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda, MEB’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Sekiz Yıllık Eğitim Kanunu ve 3418 sayılı kanunlarda değişiklik yapan çerçeve niteliğinde kanundur. Bu kanunun sınavsız üniversiteye geçişle ilgili olan bölümü mesleki ve teknik eğitimde yeni bir dönüm noktasıdır.
4702 Sayılı Kanun uyarınca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olacakların/olanların istedikleri takdirde , bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına ile açıköğretim önlisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilebileceklerdir. Yerleştirme iş ve işlemleri ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Bu kanunun temel amacı ülkemizde mesleki ve teknik eğitimi yaygınlaştırmak, tüm dünyada olduğu gibi ortaöğretimde mesleki teknik eğitim ağırlığını % 60 ‘lara çekmektir. Ülkemizde 2001 yılı itibariyle işgücünün % 77’si ilkokul, % 14’ü ortaokul, % 9’ nun da yükseköğretimden mezun olanların oluşturduğu da dikkate alındığında bu kanunun önemi daha da iyi görülür.


4702 sayılı kanun uyarınca meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından meslek yüksekokullarına sınavsız olarak öğrenci alınacağından bu geçişin program açısından tutarlılığını ve devamlılığını sağlayabilmek ve ileride modüler sisteme geçişe imkân verecek ve aynı zamanda istihdam kesiminin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde meslek yüksekokulları eğitim programlarını geliştirmek amacıyla “MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi” adı ile 10 Aralık 2001 tarihinde bir proje başlatılmıştır. Proje 30 Mayıs 2002 tarihinde hedeflerine ulaşarak tamamlanmıştır.

2.MESLEKİ TEKNİK ORTAÖĞRETİMİN BUGÜNKÜ DURUMU

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerini genel ortaöğretimin amaçları ile birlikte onları iş ve meslek alanlarına insan gücü olarak yetiştirir ve yüksek öğretime hazırlar. Mesleki ve teknik ortaöğretim;erkek teknik öğretim okulları, kız teknik öğretim okulları, ticaret ve turizm öğretimi okulları, din öğretimi okulları, çok programlı liseler, özel eğitim okulları, özel öğretim okulları ve sağlık eğitimi okullarından oluşmaktadır.


2001-2002 öğretim yılında; 3400 mesleki ve teknik ortaöğretim okulunda 821900 öğrenci öğrenim görmekte, 66100 öğretmen görev yapmaktadır.
Erkek Teknik öğretim okulları;ülkemiz endüstrisinin gereksinim duyduğu iş alanlarına orta kademe teknik insan gücü yetiştiren ve yükseköğretime öğrenci hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır. Erkek teknik öğretim okulları;Anadolu teknik liseleri,teknik liseler,Anadolu meslek liseleri, endüstri meslek liseleri ve çok programlı liselerden oluşmaktadır. 2001-2002 öğretim yılında,1300 okulda 348100 öğrenci öğrenim görmekte, 29000 öğretmen görev yapmaktadır.
Kız teknik öğretim okulları;ülkemiz endüstrisinin gereksinim duyduğu iş alanlarına orta kademe teknik işgücü yetiştiren ve yükseköğretime öğrenci hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır. Kız teknik öğretim okulları;Anadolu kız meslek liseleri, kız meslek liseleri ve çok programlı liselerden oluşmaktadır. 2001-2002 öğretim yılında; 708 okulda 136300 öğrenci öğrenim görmekte, 13500 öğretmen görev yapmaktadır.

Ülkemizin ticaret, turizm, muhasebe, bilgisayar, maliye, pazarlama, bankacılık, kooperatifçilik, sekreterlik, emlak komisyonculuğu, borsa hizmetleri, sigortacılık, mahalli idareler ve iletişim gibi alanlarda;kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiren ortaöğretim kurumlarıdır. Ticaret ve turizm öğretimi okulları;Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisesi, Anadolu dış ticaret meslek lisesi,Anadolu ticaret meslek lisesi, Anadolu sekreterlik meslek lisesi, Anadolu aşçılık meslek lisesi, Anadolu mahalli idareler meslek lisesi, Anadolu iletişim meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, çok programlı liseden oluşmaktadır.2001-2002 öğretim yılında; 809 okulda 263500 öğrenci öğrenim görmekte, 149000 öğretmen görev yapmaktadır.


Din öğretimi;imamlık-hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırlayan programların uygulandığı ortaöğretim kurumlarıdır. Din öğretimi okulları;imam hatip liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, çok programlı liselerden oluşmaktadır. 2001-2002 öğretim yılında; 558 okulda 71500 öğrenci öğrenim görmekte, 8400 öğretmen görev yapmaktadır.
Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde ortaöğretimin genel, mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liseler açılarak, küçük yerleşim birimlerindeki okulların bina ve tesislerinden eğitim araçlarından, öğretmen ve diğer personelinden yararlanılmaktadır. 2001-2002 öğretim yılında; 591 çok programlı lisede 138800 öğrenci öğrenim görmekte 10200 öğretmen görev yapmaktadır.

3. MESLEK YÜKSEKOKULLARININ BUGÜNKÜ DURUMU
Üniversitelerimize bağlı 413 meslek yüksekokulundaki iki yıllık önlisans programlarına kayıtlı toplam örgün öğrenci sayısı 2001-2002 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 240.000 civarında olup, bu okullardan 2000-2001 döneminde mezun olan öğrenci sayısı ise yaklaşık 60.000’dir. Meslek yüksekokullarında, sosyal bilimler, Sağlık bilimleri, teknik bilimler, ziraat ve ormancılık, sanat alanlarında eğitim ve öğretim sürdürülmektedir. Meslek yüksekokullarında öğrenci sayısında sürekli artışlar gözlemlenmektedir. Bu artışlar gelişen Türkiye endüstrisinin kaliteli ve becerili sahibi ara insan gücüne olan ihtiyacının açık bir göstergesidir.
YÖK/Dünya Bankası Endüstriyel eğitim projeleriyle bu yüksekokullardan 31 tanesi müfredat, makine teçhizat, öğretim elemanı temini ve yetiştirilmesi konularında desteklenmiş ve dünyadaki benzerleri ölçeğine taşınmıştır.
Meslek Yüksekokullarında 5307 adet öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, UNESCO standartlarına göre 12 iken, bu sayı Yüksekokullarımızda 45’ dir. Şu anda meslek yüksekokullarına giren öğrencilerin ancak % 50’si meslek ve teknik lise mezunu olup , geri kalan ise lise kökenli öğrencilerden oluşmaktadır. 4702 Sayılı Yasayla bu görüntü değişecek ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin hemen tamamı mesleki teknik eğitim yapan orta öğretim kurumlarından gelenlerden oluşacaktır.


4.MEB-YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ
4702 Sayılı Yasanın en önemli tarafı mesleki ve teknik eğitimde bütünlüğü sağlamaktır.

Eğitim dokumuz içerisinde mesleki ve teknik eğitimin ilk kademesi mesleki ve teknik orta eğitim, ikinci kademesi ise meslek yüksekokullarında önlisans düzeyinde verilen eğitimdir. Bu iki kademenin müfredatlarının birbirinin devamı şeklinde olması gerekir. Ancak bugünkü yapıda devamlılığın olduğundan bahsedilemez. Bu projede MYO larda yürütülen programların mesleki teknik orta eğitimde yürütülen programların mümkün olduğunca devamı niteliğini alması istenmiş ve proje sonrasında bu sonuca ulaşılmıştır.


4.1. Amaç
Proje 4702 sayılı kanun uyarınca meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından meslek yüksekokullarına sınavsız olarak öğrenci alınması hükmünün getirilmesi nedeniyle bu geçişin program açısından tutarlılığını ve devamlılığını sağlayabilmek ve ileride modüler sisteme geçişe imkân verecek ve aynı zamanda istihdam kesiminin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde meslek yüksekokulları eğitim programlarını geliştirmektir.
4.2. Hedef
Uygulamadaki aciliyet de göz önüne alınarak Meslek Yüksek Okullarında en yaygın olan ve en çok öğrencisi bulunan Bilgisayar Programcılığı, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektrik, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Makine, İklimlendirme-Soğutma, İnşaat, Otomotiv, Tekstil, İşletmecilik, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Turizm-Otelcilik, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Pazarlama programlarını yukarıdaki amaç çerçevesinde geliştirmek ve programlarda okutulacak kaynak kitap veya ders notlarını araştırmak ve tavsiye etmektir.

4.3. Süre
Proje 10 Aralık 2001 tarihinde başlamış 30 Mayıs 2002 tarihinde tamamlanmıştır.
4.4.Program Geliştirmede Alınan Hedef

Projede geliştirilen eğitim programlarının bir meslekte öngörülen düzeyde yeterlilik başta olmak üzere öğrencilere okuma, yazma, matematiksel işlem yapabilme, dinleme, konuşma gibi temel becerileri kazandırma yanında yaratıcı düşünme, karar verme, doğru iletişim kurabilme, problem çözme, hayalinde canlandırma, nasıl öğreneceğini bilme, akıl yürütme gibi düşünme becerileri ve sorumluluk, kendine saygı, sosyallik, kendini yönetme, doğruluk ve dürüstlük sergileme gibi kişisel nitelikler kazandırması hedeflenmiştir.


4.5.Geliştirilen Programlar

2000-2001 eğitim öğretim yılında ülkemizde 413 MYO da 298 farklı eğitim programı bulunmaktadır. Projede bu programlarda ki öğrencilerin yaklaşık % 70’ni kapsayan 15 program seçilmiştir. Bu programlar, bulunduğu MYO sayısı ve öğrenci sayıları itibarı ile şöyledir;PROJE ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLEN 15 PROGRAMIN İSİMLERİ, PROGRAMIN OLDUĞU MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YAKLAŞIK ÖĞRENCİ SAYILARIPROGRAM ADI

PROGRAMIN OLDUĞU MYO SAYISI

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI (Yaklaşık)*

MAKİNE

56

13.000

İKLİMLENDİRME SOĞUTMA

28

5.000

İNŞAAT

93

15.000

BİLGİSAYARLI MUHASEBE

166

7.807

ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

50

15.000

HABERLEŞME

21

1.300

KONTROL SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ

25

3.000

ELEKTRİK

96

13.000

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

16

3.000

OTOMOTİV

39

4.000

TURİZM-OTELCİLİK

70

14.000

TEKSTİL

53

10.000

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

68

13.000

PAZARLAMA

12

2.500

İŞLETME

177

9.280

TOPLAM

970

128.887* Toplam öğrenci sayısında II. Öğretim programında okuyan öğrenciler de dikkate alınmıştır.

4.6.Proje Yönetimi
Proje ; Proje Başkanı, Proje Yönetim kurulu, Program Geliştirme Kurulu, Program Geliştirme Çekirdek Gurubu ve Program Geliştirme İhtisas Komisyonlarından oluşmuştur. Bununla ilgili teşkilat şeması aşağıda verilmiştir.

BAŞKAN

YÖNETİM KURULU
PROGRAM GELİŞTİRME KURULU
PROGRAM GELİŞTİRME ÇEKİRDEK GURUBU
İHTİSAS KOMİSYONLARI
4.6.1. Proje Başkanı
Proje Başkanı YÖK/DB Endüstriyel Eğitim Projelerinde aktif olarak görev yapmış, bu projeler kapsamında program geliştirme konusunda birikimli Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Sabahattin BALCI dır.
Proje Başkanının Görevleri:

 • Projenin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak.

 • Yönetim ve Program Geliştirme Kurullarına Başkanlık etmek.

 • Projenin belirtilen süre içerisinde tamamlanması için çalışma takvimini, görev bölüşümünü, gerektiğinde görev ve görevlilerle ilgili değişiklikleri yapmak.

 • Çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini temin etmek.

 • Proje sürecindeki bütün safhalarda gözlem ve denetimlerde bulunmaktır.


4.6.2. Proje Yönetim Kurulu ve Görev Dağılımı
Yönetim Kurulu üyeleri ve görevleri;


 • Prof.Dr. Sabahattin BALCI (Başkan)

(Ankara Üniversitesi Çankırı MYO Müdürü) Projenin genel yönetimi, koordinasyon, gözetim ve denetim.


 • Dr. Necmettin YEŞİLMEN (Başkan Vekili)

(MEB MATERGEM Başkanı) Projenin Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili iş, işlem ve yazışmalarının yapılması, gözetim ve denetim.


 • Doç.Dr. S.Hüseyin TOKAY (Başkan Vekili)

(YÖK EEP Birim Başkanı) Projenin Yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlar ile ilgili iş, işlem ve yazışmalarının yapılması, gözetim ve denetim.


 • Yrd. Doç. Dr. Selçuk MISTIKOĞLU (Üye)

(MKÜ İskenderun MYO Müdürü) Projenin iş çevreleri ile ilgili iş ve işlemleri, ihtisas komisyonları arasında akademik koordinasyon, gözetim ve denetim.


 • Yrd. Doç. Dr. Rıza GÜRBÜZ (Üye)

(Ankara Üniversitesi Çankırı MYO Müdür Yard.) Genel yönetim ile ilgili planlama, organizasyon, web sayfasının işletimi, diğer idari işler, gözetim ve denetim.
Ayrıca yönetim kurulu üyeleri Projenin amaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenen çalışma takvimi içerisinde yürütülmesini temin etmek ve bu amaçla:

 • Projenin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak.

 • Projenin belirtilen süre içerisinde tamamlanması için çalışma takvimini, görev bölüşümünü, gerektiğinde görev ve görevlilerle ilgili değişiklikleri yapmak.

 • Çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini temin etmek.

 • Proje sürecindeki bütün safhalarda gözlem ve denetimlerde bulunmak.

 • İhtisas komisyonlarına program geliştirme aşamalarında istihdam kesiminin görüş ve önerileri başta olmak üzere her türlü desteği sağlamak,

görevlerini yürütmüşlerdir.

4.6.3. Proje Program Geliştirme Kurulu
Program geliştirme kurulu; proje başkanı, ihtisas komisyonu başkanları, program geliştirme ve endüstri ilişkileri bakımından deneyimli proje meslek yüksek okulu müdürlerinden iki, iş çevrelerinden bu hususlarda deneyimli temsilcilerinden ve program geliştirme uzmanından oluşmuştur. Kurul aşağıdaki üyelerden oluşmuştur.


 • Prof. Dr. Sabahattin BALCI (Çankırı MYO)

 • Dr. Necmettin YEŞİLMEN (METARGEM)

 • Prof. Dr. İlhan SEZGİN (Gazi Ü. EBF)

 • Prof. Dr. Şakir BAYINDIR(Erzincan MYO)

 • Doç.Dr. S.Hüseyin TOKAY (YÖK EEP Başkanlığı)

 • Doç.Dr. İbrahim H. GÜZELBEY (Gaziantep MYO)

 • Doç.Dr. Kasım KARAHAN (Kayseri MYO)

 • Doç.Dr. Z. Gökay KAYNAK (Uludağ Teknik Bilimler MYO)

 • Doç.Dr. Işık Şifa ÜSTÜNER (Akdeniz Sosyal Bilimler MYO)
 • Doç Dr. Ayten ULUSOY (Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi)

 • Doç.Dr. Mehmet TAŞPINAR (Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi)

 • Yrd. Doç. Dr. Selçuk MISTIKOĞLU (İskenderun MYO)

 • Yrd. Doç. Dr. Rıza GÜRBÜZ (Çankırı MYO)

 • Yrd. Doç. Dr. Şeref KAVAK (Çankırı MYO)

 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ (Ankara MYO)

 • Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU (Balıkesir MYO)

 • Yrd. Doç. Dr. Dilara DEMİRBULAK (Çankaya Üniversitesi)

 • Yrd. Doç. Dr. İlhan ÖZTURAN (Düzce MYO)

 • Dr. İsmet SÖZEN (İSOV İcra Kurulu Başkanı)

 • Öğr.Gör. Hasan DEDE (Çankırı MYO)

 • Öğr.Gör. Murat ARI (Çankırı MYO)

 • Öğr.Gör. Bekir Güldibi (Çankırı MYO)

 • Öğr.Gör. Orhan ZORER (Çankırı MYO)

 • Öğr.Gör. Dr. Yücel KAYABAŞI (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

 • Kadir BAYRAKTAR (ASO Genel Sekreteri)

 • Aysel İşçi (British Council)

 • Dr. A.Vefik EVİN (İSOV İcra Kurulu Başkan Vekili)

 • Sibel İRKEY (YÖK Eğitim Daire Bşk)

 • Semra SEVÜK (TOBB)

 • Osman YILDIRIM (METARGEM)

 • Cengiz İŞSEVER (Erkek Teknik Ögr. Gen. Md. Dai. Bşk.)

 • Gülgün ERHUN (Kız Teknik Ögr. Gen. Md. Dai. Bşk.)

 • Bilada DELEN (Ticaret Turizm Ögr. Gen. Md. Dai. Bşk.)

 • Bayram AKBAŞ (Türk İş Kurumu Temsilcisi)

 • Necati BALTA (Türk İş Temsilcisi)


Proje Program Geliştirme Kurulunun Görevleri;

 • Program geliştirme ile ilgili ana ilke esas ve formatları belirlemek.

 • İhtisas komisyonlarının çalışmalarını izlemek ve belirtilen esaslara ve çalışma takvimine bağlı kalınarak işlerin yürütülmesini sağlamak.

 • Programların Meslek Yüksek Okullarında uygulanması için gerekli altyapıyı belirlemek.

 • İhtisas komisyonlarından gelen program geliştirme tekliflerini değerlendirerek karara bağlamaktır.4.6.4. Program Geliştirme Çekirdek Gurubu ve Görevleri
Projede görev yapan proje çekirdek gurubu üyeleri ve projedeki görevleri şöyledir;


 • Prof. Dr. Sabahattin BALCI (Çankırı MYO)
  Genel yönetim, program geliştirme kurulu kararlarının uygulanması, koordinasyonu.

 • Prof. Dr. İlhan SEZGİN (Gazi Üniversitesi)

 • Yrd.Doç.Dr. Dilara DEMİRBULAK (Çankaya Üniversitesi)
  Süreç içinde ihtisas komisyonlarına program geliştirme metod ve teknikleri hakkında destek sağlamak, birikimlerini paylaşmak.

 • Semra SEVÜK (TOBB Eğitim Şubesi Md.)

 • Kadir BAYRAKTAR (ASO Genel Sekreteri)
  Süreç içerisinde çalışmaların iş dünyası ile işbirliği içinde sürdürülmesi, çalışmalara iş dünyasının düzenli katkılarının sağlanması.

 • Osman YILDIRIM (METARGEM Program Geliştirme Uzmanı)
  Süreç içinde ihtisas komisyonlarına program geliştirme metod ve teknikleri hakkında destek sağlamak, birikimlerini paylaşmak, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

 • Hasan DEDE (Çankırı MYO)

 • Yrd.Doç.Dr. Şeref KAVAK (Çankırı MYO)

 • Murat ARI (Çankırı MYO)
  Akademik işlerin düzenli yürütülmesinde ihtisas komisyonlarına destek sağlamak, program geliştirme kurulunun sekreteryasını yapmak, kararların ihtisas komisyonlarına duyurulmasını sağlamaktır.


4.6.5. Program İhtisas Komisyonları
Program Geliştirme İhtisas Komisyonları; birisi MEB temsilcisi olmak üzere bu sahada uzmanlaşmış en az beş kişiden oluşmuştur. Hangi programlarda ihtisas komisyonları oluşturulacağı ve kaç kişiden oluşacağı proje yönetim kurulu tarafından belirlenmiştir. İhtisas komisyonu başkanları proje yönetim kurulu tarafından atanmıştır.

Görevleri;

 • Program Geliştirme Kurulu tarafından hazırlanan genel çalışma takvimine uygun olarak kendi ihtisas komisyonunun çalışma takvimini ve çalışma esaslarını belirlemek.

 • Sorumluluğunu üstlenmiş olduğu programın proje amaç ve hedeflerine uygun olarak geliştirilmesini sağlayıp Program Geliştirme Kuruluna sunmak.

 • Diğer ihtisas komisyonları ile koordineli çalışarak geliştirilecek olan programın ana ilke ve formatlara uyumunu sağlamak.

 • Program geliştirme esnasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve diğer dokümanları tedarik etmek, ihtiyaç duyulduğunda Program Geliştirme Kurulundan talep etmek.

 • Program Geliştirme Kurulu ile iletişim ve işbirliği içerisinde bulunmaktır.

4.6.5.1. Makine İhtisas Komisyonu
Makine Programı İhtisas Komisyonunun aşağıdaki şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür.


 • Yrd.Doç.Dr. Rıza GÜRBÜZ (Başkan)
  Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi)

 • Yrd.Doç.Dr. Hacı SAĞLAM
  Selçuk Teknik Bilimler MYO (Selçuk Üniversitesi)

 • Dr. Gülşen AKDOĞAN
  Kayseri MYO (Erciyes Üniversitesi)

 • Suat ÖNAL
  Osmaniye MYO (Çukurova Üniversitesi)

 • Halil KILIÇOĞLU
  Ankara Battalgazi EML.

 • Muzaffer BÜYÜKKÖMÜRCÜ
  Kırıkkale Merkez EML.


4.6.5.2. İklimlendirme Soğutma İhtisas Komisyonu
İklimlendirme Soğutma Programı İhtisas Komisyonunun aşağıdaki şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür.


 • Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BULGURCU
  Balıkesir MYO (Balıkesir Üniversitesi)

 • Dr. Ali KILIÇARSLAN
  Kocaeli MYO (Kocaeli Üniversitesi)

 • Yücel CANLI
  Ege MYO (Ege Üniversitesi)

 • Bülent BAL
  Balıkesir 100. Yıl EML.

 • Ayhan KAÇAR
  Konya Meram EML.
4.6.5.3. İnşaat İhtisas Komisyonu
İnşaat Programı İhtisas Komisyonunun aşağıdaki şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür.


 • Prof.Dr.Şakir BAYINDIR (Başkan)
  Erzincan MYO (Atatürk Üniversitesi)

 • Öğr.Gör. İsmet ULUSU
  Erzincan MYO (Atatürk Üniversitesi)

 • Öğr.Gör. Levent ŞAHAN
  Kayseri MYO (Erciyes Üniversitesi)

 • Öğretmen Aliye SALMAN
  Erzincan Merkez EML.

 • Öğretmen Nihat KOÇ
  Erzincan Merkez EML.

 • İnşaat Müh. İbrahim ÖZELGÜL
  Özgör Yapı İnşaat Müteahhitlik


4.6.5.4. Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İhtisas Komisyonu
Bilgisayarlı Muhasebe Programı İhtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür.


 • Doç.Dr. S. Hüseyin TOKAY(Başkan)
  YÖK EEP Birim Başkanı

 • Yrd.Doç.Dr. Şeref KAVAK
  Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi)

 • Dr. Nihal Vasfiye TEZSEZENER

 • Hazım MEMİŞ
  Çankırı Ticaret Meslek Lisesi

 • Davut HAYIRLIOĞLU
  Çankırı Ticaret Meslek Lisesi4.6.5.5. Endüstriyel Elektronik İhtisas Komisyonu
Endüstriyel Elektronik Programı İhtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle aşağıdaki şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür.


 • Orhan ZORER(Başkan)
  Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi)

 • Abdullah GÜÇYILMAZ
  Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi)

 • Hakan IŞIK
  Amasya MYO. (19 Mayıs Üniversitesi)

 • M.Nejdet YILDIZ
  Ege MYO (Ege Üniversitesi)

 • Özgür TULİS
  Ankara Balgat EML.

 • Cenk YÜRÜT
  Ankara Balgat EML.


4.6.5.6. Elektronik Haberleşme İhtisas Komisyonu

Haberleşme Programı İhtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle aşağıdaki şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür.
 • Murat ARI(Başkan)
  Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi)

 • İsa NAVRUZ
  Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi)

 • Musa ARDOĞAN
  Balıkesir MYO (Balıkesir Üniversitesi)

 • Memduh YURTERİ
  Ankara Yıldırım Beyazıt EML

 • Ercan ARIKAN
  Ankara Türk Telekom A.T.L.

 • Hasan OVAK
  Telekomünikasyon Kurumu Ankara Bölge Müd. (Sektör Temsilcisi)4.6.5.7. Kontrol Sistemleri Teknolojisi İhtisas Komisyonu
Kontrol Sistemleri Teknolojisi Programı İhtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle aşağıdaki şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür.


 • Mehmet BİÇER(Başkan)
  Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi)

 • Mehmet TÜMAY
  Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi)

 • İsmet GÜCÜYENER
  Uludağ Teknik Bilimler MYO (Uludağ Üniversitesi)

 • Harun TOPAK
  Mersin MYO (Mersin Üniversitesi)

 • Erhan UYTUN
  Ankara Balgat EML.

 • Tarkan AYDIN
  Ankara Balgat EML.


4.6.5.8. Elektrik İhtisas Komisyonu
Elektrik Programı İhtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle aşağıdaki şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür.


 • Öğr.Gör. Hasan DEDE (Başkan)
  Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi)

 • Öğr.Gör. Turgay TAŞKIN (Raportör)
  Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi)

 • Öğr.Gör. Ahmet AKBAY (Üye)
  Tekirdağ MYO (Trakya üniversitesi)

 • Semih ÖNAL (Üye)
  Osmaniye MYO (Çukurova Üniversitesi)

 • Erdoğan GÜNER (Üye)
  Ankara Yeni Mahalle EML.

 • Mahir ALTIN (Üye)
  Ankara Beypazarı EML.

4.6.5.9. Bilgisayar Programcılığı İhtisas Komisyonu

Bilgisayar Programı İhtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle aşağıdaki şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür.
 • Bekir GÜLDİBİ(Başkan)
  Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi)

 • Erkan GÜLER
  Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi)

 • Şener ESKİ
  Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi)

 • İbrahim KAYA
  Mersin MYO (Mersin Üniversitesi)

 • Derya ŞAHİN
  Ankara Atatürk Teknik ve EML.

 • İsmail Hakkı BAŞYİĞİT
  Çankırı Ticaret Meslek Lisesi

 • Melek Yıldız TONGA
  Ankara Atatürk Tek.And.Mes.L.


4.6.5.10. Otomotiv İhtisas Komisyonu
Otomotiv Programı İhtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle aşağıdaki şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür.


 • Doç.Dr. Z. Gökay KAYNAK(Başkan)
  Uludağ Teknik Bilimler MYO (Uludağ Üniversitesi)

 • Yrd.Doç.Dr. Rıdvan ARSLAN
  Uludağ Teknik Bilimler MYO (Uludağ Üniversitesi)

 • Mehmet Yalçın UBAY
  Gölcük MYO (Kocaeli Üniversitesi)

 • Selçuk FİLİZLER
  Bursa Hürriyet EML.

 • Mustafa TOPÇU
  Bursa Hürriyet EML.


4.6.5.11. Turizm-Otelcilik İhtisas Komisyonu
Turizm-Otelcilik Programı İhtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle aşağıdaki şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür.


 • Işık Şifa ÜSTÜNER(Başkan)
  Akdeniz Sosyal Bilimler MYO (Akdeniz Üniversitesi)

 • Gürol KARAL
  Akdeniz Sosyal Bilimler MYO (Akdeniz Üniversitesi)

 • Rahmi ÇİFTÇİ
  Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm ML.

 • Selahattin ÖĞÜTOĞLU

Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm ML

 • Avni AKER
  Sektör Temsilcisi

 • Mesut BUZ
  Sektör Temsilcisi


4.6.5.12. Tekstil İhtisas Komisyonu

Tekstil Programı İhtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle aşağıdaki şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür
 • Doç.Dr. İbrahim H. GÜZELBEY(Başkan)
  Gaziantep MYO (Gaziantep Üniversitesi)

 • Yahya AĞIR
  Gaziantep MYO (Gaziantep Üniversitesi)

 • Mahmut KILIÇKIRAN
  Kahramanmaraş MYO (K.Maraş Sütcü İmam Üniversitesi)

 • Dilek DUYGU
  Gaziantep Şahinbey H.M. Bakbak KTL.AKML.KML.

 • Mustafa KARAKAYA
  Gaziantep Hacı Sami KONUKOĞLU EML.

 • Mehmet ASLANSOY
  Tekstil İşadamları Derneği Bşk.


4.6.5.13. Büro Yönetimi ve Sekreterlik İhtisas Komisyonu

Büro yönetimi ve Sekreterlik Programı İhtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle aşağıdaki şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür

 • Yrd.Doç.Dr. Mehmet ALTINÖZ(Başkan)
  Ankara MYO (Hacettepe Üniversitesi)

 • Dr. Gamze KAHYAOĞLU
  Uludağ Sosyal Bilimler MYO (Uludağ Üniversitesi)

 • Ögr.Gör. Selin AYGEN
  Akdeniz Sosyal Bilimler MYO (Akdeniz Üniversitesi)

 • Sait KANAT
  Ankara Opera Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi

 • Filiz SÖYLEMEZ
  Ankara Opera Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi

 • Mustafa CAN
  Dikmen Nevzat Ayaz Kız Meslek Lisesi

 • Kadir BAYRAKTAR
  Ankara Sanayi Odası Genel sekreteri
  Sektör Temsilcisi4.6.5.14. Pazarlama İhtisas Komisyonu
Pazarlama Programı İhtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle aşağıdaki şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür


 • Doç.Dr. Kasım KARAHAN (Başkan)
  Kayseri MYO (Erciyes Üniversitesi)

 • Yrd.Doç.Dr. Erdal ÜNSALAN
  Amasya MYO (Akdeniz Üniversitesi)

 • H. Nuray YÖNET (Raportör)
  Balıkesir MYO (Balıkesir Üniversitesi)

 • Ahmet GÜLSEREN
  Kayseri Ahmet Erdem And.Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi

 • Seyit Ali GÜNGÖR
  Kayseri Ahmet Erdem And.Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi

 • Akın BAYRAK
  Kaysiad Üyesi
  Pazarlama Sektörü Temsilcisi4.6.5.15. İşletmecilik İhtisas Komisyonu

İşletmecilik Programı İhtisas Komisyonunu aşağıdaki şekliyle aşağıdaki şekliyle belirlenmiş çalışmalar bu komisyonca yürütülmüştür

 • Yrd.Doç.Dr. Şeref KAVAK(Başkan)
  Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi)

 • Hasan DAĞLAR
  Çankırı MYO (Ankara Üniversitesi)

 • Fatih ÖZDEMİR
  Mersin MYO (Mersin Üniversitesi)

 • Cemalettin YENİKEÇECİ
  Çankırı Ticaret Meslek Lisesi

 • Zehra KARAKAYA
  Çankırı Ticaret Meslek Lisesi
4.7. Yöntem
Proje ekibinin ülke genelinden seçilmesi, zamanın son derece kısa olması, ekip elemanlarının asli işlerini aksatmadan projede çalışmak zorunda olmaları, birlikte çalışma imkanlarının kısıtlı olması, şeffaflık, esneklik, paylaşıma açıklık, dışarıdan katkı alabilme, iletişimde hızlılık, yönetim, gözetim ve denetimin süratle yapılabilmesi ve ekonomik vb. sebeplerle zaman sınırı olmadan çalışabilmek amacıyla WEB ortamında çalışma benimsenmiştir. Oluşturulan WEB sitesi projenin her safhasında katkı, kontrol, geri besleme, olgunlaştırma gibi hususlarda dinamizmi sağlamıştır. 24 saat kullanıcıların hizmetinde olan servis sağlayıcı aynı zamanda merkezi bellek işlevini de görmüştür.

Kurullara ve komisyonlara daha evvel müfredat geliştirme çalışmalarında görev yapmış, konusunda deneyimli kişiler seçilmiş, işlem basmaklarında projede yer almayanlardan da sürekli katkı alınmıştır. Çalışmaların WEB ortamında yapılması tüm meslek yüksekokullarının da katılımını sağlamıştır.

Tüm ihtisas komisyonlarında izlenen çalışma basamakları şu şekildedir;

Programın Orta Öğretim Müfredatlarının Genel Olarak İncelenmesi
Halen Yürürlükteki MYO Eğitim Programlarının İncelenmesi ve Durum Tespitiİki Yıllık Ön Lisans Eğitiminin Uluslar arası Boyutu İle İlgili Tespitlerin Yapılarak Genel Bir Çerçevenin Çıkartılması.

Yapılan Tespitlerde Göz önüne Alınarak Meslek Standartları Açısından Teknikerliğinin Meslek Tanımı ve İş Analizinin Yapılması.Orta Öğretimde Yürütülen Program Derslerinin Yeterliliğinin Analiz Edilmesi.

Sektör ve Mezunlara Anket Uygulamasının Yapılması.Yapılan Analizler ve Tespitler Doğrultusunda ve Kurullarda Alınan Kararlar Çerçevesinde Müfredat Programının Genel Çatısının Oluşturulması.Belirlenen Derslerin Ders Saati ve Kredilerinin Tespiti.

Kredileri Belirlenen Derslerin İçeriklerinin Öngörülen Formlar Doğrultusunda Belirlenerek Yazılması.

Hazırlanan Müfredat Programının İlgili Kesimlerin Görüşüne Sunulması.

Alınan Görüşler Doğrultusunda Müfredatlara Son Şeklin Verilmesi.

Onaya Arz Edilmesi.


Öğretim programlarının geliştirilirken aşağıdaki temel ilkeler dikkate alınmıştır.1. Yeterlilik: Ünvanı taşıyanın vizyonu, rolü, becerileri ve davranış şekilleri göz önüne alınarak mesleğinde erişmesi beklenilen yeterlilik tanımları yapılmıştır.

2. Geçerlilik: Öğretim programının hem gelişen teknolojiye uygun hem de endüstrinin beklentilerine cevap verecek özelliklerde olması için işveren kesimi ile mevcut MYO’larından mezun olup da bir iş yerinde çalışan meslektaşlarının düzenlenen anketlerle görüşleri alınmış, bu görüşler eğitim-öğretim programının geçerliliği açısından referans olarak kullanılmıştır.

3. Uyumluluk: Eğitim programının uyumluluğu iki yönlü olarak sağlanmaya çalışılmıştır.

 • Gelişen teknoloji ve endüstrinin beklentilerine uyumluluk.

 • Mesleki ve Teknik Orta Öğretimden Meslek Yüksekokulu eğitimine geçiş, önlisans eğitiminden lisans eğitimine geçişte uyumluluk.

Her iki alanda da gerekli araştırma ve analizler yapılarak geçişlerde sorun olmaması için Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim programının uyumluluğu sağlanmıştır.

4. Çeşitlilik: Programlarda öğrenim gören öğrencilere ilk iki yarıyıl ortak eğitim verildikten sonra son iki yarıyılda dal eğitimi görme seçeneği sunulmuştur. Programın öğrencileri bölgesel ihtiyaçlara göre bu alt programlardan bir tanesinde eğitim-öğretim alabilirler.

5. Esneklik: Müfredat programına III. ve IV. yarıyılda konulan en az 4’er saatlik seçmeli dersler ile programa esneklik kazandırılmıştır. Öğrenciler 2 yıllık bir eğitim-öğretim sonunda temel fen bilimi, matematik, Türkçe ve bir yabancı dil, bilgisayar kullanımı, iletişim teknikleri, işletme yönetimi ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerilere erişebilecektir.

6. Gerçek Ortamda Eğitim: Öğrencinin iş hayatına kendini daha iyi hazırlayabilmesi ve Meslek Yüksekokulu ile Endüstri arasında güçlü bir ilişkinin kurulabilmesi için iki yıllık öğrenim süresinde her yıl en az 6 hafta olmak üzere 2 yılda toplam 12 haftalık endüstriye dayalı öğrenim öngörülmektedir.

7. Akreditasyon: Uluslararası kabul görmüş akreditasyon kurullarının (ABET, SQA vb.) akredite ettiği Meslek Yüksekokulu dengi iki yıllık Mesleki ve Teknik okulların eğitim-öğretim programları incelenerek, hazırlanan eğitim programının gelecekte uluslararası akreditasyon kurullarınca akredite olabilecek bir yapıda olması sağlanmıştır.

8. Bilgisayar ve Yabancı Dil Kullanımı: Mezunun bilgisayar ve yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek için müfredat programında bu iki alana özel önem verilmiştir. Yabancı dilin yanında öğrencinin kendi ana dilini kullanabilmesi, yazılı ve sözlü olarak kendisini ifade edebilmesi için müfredat programında gerekli alt yapı oluşturulmuştur.

Müfredat programının uygulanmasında en önemli sorumluluk öğretim elemanlarına düşmektedir. Müfredat programının belirtilen amaçlara ulaşabilmesi için öğretim elemanlarının çok iyi bir ön hazırlık yaparak dersleri teorik ve uygulama oranlarına göre öğretmeleri gerekmektedir.4.7.2. Yapılan Toplantılar ve Uluslararası Katkılar

15.Ocak.2002 tarihinde ÖSYM Başkanlığında proje yönetim kurulu üyelerinin, program geliştirme kurul üyelerinin ve program geliştirme ihtisas komisyonu üyelerinin katıldığı bilgilendirme ve yönlendirme toplantısı yapılmıştır.

Proje geliştirme çalışmaları doğrultusunda Amerika'dan Teknisyen ve Tekniker Eğitimi ile Program Geliştirme Modelleri hakkında sunuş yapmak üzere Minnesota Devlet Üniversiteleri ve Yüksekokulları Birliği'nden Dr. David KINGSBURY ile Mr. Craig N. FROKE’un 11-12-13. Şubat.2002 tarihlerinde Ankara'da Proğram Geliştirme Kurul Üyeleri ile İhtisas Komisyonları başkan ve üyelerine seminer vermiştir.

Proje geliştirme çalışmaları doğrultusunda, İngiltere ve Avrupa Topluluğu birikimlerini aktarma amacıyla İngiltere Fife College’den Dr. David ASTILL 26-29 Mart tarihlerinde Program Geliştirme Kurul Üyeleri ile İhtisas Komisyonları başkan ve üyelerine seminer vermiştir.

20-21-22 Mayıs 2002 tarihlerinde ise Ilgaz’da Program Geliştirme Kurul Üyeleri ile İhtisas Komisyonları başkanları bir araya gelmiş geliştirilen programların tümü ayrı ayrı sunularak gözden geçirilmiş, tartışılmış ve oylanarak kabul edilmiştir.

Ayrıca ihtisas komisyonları, gündemli olarak her ay en az iki toplantı (her biri 2-3 gün süreli) yaparak çalışmalarını sürekli geliştirmişlerdir.4.7.3. Anket Çalışmaları

Proje çalışmalarını desteklemek amacıyla 151 endüstriyel yönetici ve 417 MYO mezunuyla anket yapılmış anketler Doç. Dr. S.Hüseyin TOKAY ve Doç. Dr. Serdar KILIÇKAPLAN tarafından değerlendirilerek ihtisas komisyonlarının kullanımına sunulmuştur.5. SONUÇ

Meslek Yüksekokullarımızda bir mesleğe yönelik olarak ara insan gücü yetiştirilmekte olup, geliştirilen programlar ile istihdam sektörünün uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi hedeflenmiştir.

Meslek Lisesi mezunlarının yüksekokullarımıza sınavsız geçişleriyle ilgili olarak 4702 sayılı kanun ile yapılan yasal düzenlemeye paralel olarak yüksekokullarımıza kaydolacak öğrenci kompozisyonunda da bir değişiklik olacak ve kontenjan fazlası nedeniyle yapılacak ek kyerleştirmeler istisna tutulacak olursa, yüksekokullara gelecek tüm öğrenciler meslek lisesi mezunu olacaklardır.

Ön lisans seviyesinde verilecek bir eğitimde mezunların bazı sonuçlara zemin hazırlayan bilimsel teori ve kanunları bilmesi, bunları yorumlaması ve bu bilgileri mesleğinde de uygulayabilmesi beklenmektedir. Başarının ancak yeterli bir bilimsel alt yapının, yeterli uygulama bilgi ve becerisiyle bir araya gelmesi halinde elde edilebileceğine inanılmaktadır. Bazı bilimsel teori ve kanunları günlük hayatta kullanıma sokacak teknolojik yeniliklerin yapılamaması ve yeni uygulamaların geliştirememesi ülkemizin önde gelen teknolojik sorunlarındandır. Başarı öğrencilere teori ve uygulamanın birlikte kazandırabildiği ve sanayi ve iş çevreleriyle sağlanacak işbirliği oranında yakalanabilecektir.

Diğer taraftan meslek lisesi ve meslek yüksekokullarındaki eğitim programlarının tekrara meydan vermeden birbirlerini tamamlayacak şekilde düzenlenmesi de dikkate alınması gereken hususlardan biri olarak görülmektedir. Bu projenin temel amaçlarından biri de budur.

Gerek bunu sağlamak ve gerekse güncel, tutarlı ve amacına hizmet edecek bir müfredat programı oluşturmak bakımından meslek lisesi mezunları, bunları çalıştıran iş çevreleri, meslek yüksekokulu öğrencileri, meslek yüksekokulu mezunları ve bunları çalıştıran iş çevreleri ile meslek kuruluşlarından görüş alınmış, ayrıca yurt içi ve dışındaki benzer eğitim kuruluşlarının durumları incelenmiştir. Ayrıca dikey geçiş olgusu da dikkate alınarak ilgili fakültelerin dersleri ve bunların içerikleri de gözden geçirilmiştir.

Tüm bu hazırlıklar alanlarında deneyimli üniversite öğretim elemanları, meslek lisesi öğretmenleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla, konular ile sorunlar bilimsel ve demokratik bir ortamda tartışılarak değerlendirilmiş ve bu çalışma sonuçlandırılmıştır.

Proje WEB tabanlı bir sitede konuyla ilişkili kişilerin görüş ve önerilerine açık olarak yürütüldüğünden geniş bir katılım olmuş ve olumlu veya olumsuz tüm eleştiriler komisyonlar tarafından dikkate alınmış ve değerlendirilmişlerdir. 31 Mayıs tarihi itibarı ile proje WEB sitesi ziyaretçi sayısı 27.000’i aşmıştır.

Şüphesiz bilim ve teknolojide meydana gelecek değişim ve gelişimin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu nun alacağı yeni kararlar ve getireceği yeni düzenlemeler burada hazırlanmış bulunan çalışmanın yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılacaktır. Özellikle lise öğreniminin 3 yıldan 4 yıla çıkartılacağı yönündeki resmi açıklamalar gerçekleşmesi halinde, bu değişikliğin 2-3 yıl içerisinde mutlaka yapılması gerekecektir.

Projede hedeflenen süre içerisinde 15 eğitim programı geliştirilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir;Makine Programı; Program adı korunmuş ilk 3 yarıyıl derslerin ortak olup,2. sınıf 4. yarıyılda Üretim, Bilgisayarlı Tasarım ve Üretim, Talaşsız Şekillendirme -Kaynak Teknolojileri ve Fabrika Bakım Dallarına ayrılmasına karar verilmiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır.

İklimlendirme Soğutma Programı; Program adı korunmuş dal ayrımına gerek görülmemiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır.

İnşaat Programı ; Program adı korunmuş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır.

Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ; Program adının Muhasebe olarak değiştirilmesine karar verilmiş, dal ayrımına gerek görülmemiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır.

Endüstriyel Elektronik Programı ; Program adı korunmuş dal ayrımına gerek görülmemiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır.

Elektronik Haberleşme Programı ; Program adının Elektronik Haberleşme olmasına karar verilmiş, dal ayrımına gerek görülmemiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır.

Kontrol Sistemleri Teknolojisi Programı ; Program adının Endüstriyel Otomasyon olmasına karar verilmiş, dal ayrımına gerek görülmemiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır.

Elektrik Programı; Program adı korunmuş ilk 2 yarıyıl derslerin ortak olup,2. sınıf 3 ve 4. yarıyılda Fabrika Bakım ve İletim Dağıtım ve Tesisat adlı iki dala ayrılmasına karar verilmiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır

Bilgisayar Programcılığı Programı; Program adının Bilgisayar Teknolojisi ve Programcılığı olmasına karar verilmiş, dal ayrımına gerek görülmemiş, müfredat buna göre hazırlanmıştır.

Otomotiv Programı ; Program adı korunmuş ilk 2 yarıyıl derslerin ortak olup,2. sınıf 3 ve 4. yarıyılda Üretim ve Satış Sonrası olmak üzere iki dala ayrılmasına karar verilmiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır

Turizm-Otelcilik Programı; Programın Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Turizm ve Seyahat İşletmeciliği şeklinde iki programa ayrılması ve 4. yarıyılda Turizm ve Otel İşletmeciliğinin Ön Büro, Kat Hizmetleri, Yiyecek İçecek,ve Mutfak olmak üzere 4 dala, Turizm ve Seyahat İşletmeciliğinin Seyahat Acentacılığı ve Host ve Hosteslik olmak üzere 2 dala ayrılmasına karar verilmiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır

Tekstil Programı ; Program adı korunmuş ilk 2 yarıyıl derslerin ortak olup,2. sınıf 3 ve 4. yarıyılda Dokuma, İplikçilik, Örme, Trikotaj, Konfeksiyon, Kalite Kontrol, Tekstil Terbiyesi adlı yedi dala ayrılmasına karar verilmiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı ; Program adı korunmuş dal ayrımına gerek görülmemiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır.

Pazarlama Programı ; Program adı korunmuş ilk 3 yarıyıl derslerin ortak olup,2. sınıf 4. yarıyılda Satış Yönetim ve Pazarlama adlı iki dala ayrılmasına karar verilmiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır

İşletmecilik Programı ; Program adı İşletme olarak değiştirilmiş, ilk 2 yarıyıl derslerin ortak olup,2. sınıf 3.ve 4. yarıyılda Yönetim ve Finansman adlı iki dala ayrılmasına karar verilmiş ve müfredat buna göre hazırlanmıştır

6. ÖNERİLER

 • Meslek Yüksekokulları için öğretim elemanı yetiştirme /geliştirme programları uygulanmalıdır.

 • Geliştirilen derslerin içeriklerine uygun kitap ve ders notu yazılmalıdır.

 • Geliştirilen 15 programda ortak olan dersler (Matematik, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Kalite Güvence ve Standartlar, Genel ve Teknik İletişim, Bilgisayar vb.) ve her program için temel olarak seçilecek 3 dersin ders kitapları 2002-2003 eğitim öğretim yılı için oluşturulacak komisyonlarca yazılmalı ve dağıtımı yapılmalıdır.

 • Eğitim programları 3 yılda bir gözden geçirilmeli, 5 yılda bir esastan geliştirilmelidir.

 • Programlarının ders içeriklerine uygun deney setleri oluşturulmalıdır.

 • Bilgi paylaşımı ve tecrübe aktarımı için Meslek Yüksekokulları arasında öğretim elemanı değişim programı uygulanmalıdır.

 • Aynı veya benzer programdaki öğretim elemanları için iki yılda bir gündemli seminer ve konferanslar düzenlemelidir.

 • Her iki yılda bir defa olmak üzere Meslek Yüksekokullarının geleceğine ışık tutan, gelişimine yön veren ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlenmelidir.

 • Öğretimde teknoloji tabanlı öğrenmeye yönelinmelidir.

 • Meslek Yüksekokullarının eğitim-öğretim kalitesini geliştirebilmek ve denetleyebilmek için bir Kalite Güvence Merkezi oluşturulmalıdır.

 • İmkanları sınırlı olan Meslek Yüksekokullarının laboratuvar uygulamalarını gerçekleştirebilmeleri için deneylerin sanal ortamda yapılabileceği bir bilgisayar laboratuvarları kurulmalıdır. Özellikle gerçek laboratuvar imkanına sahip olmayan Meslek Yüksekokulları sanal laboratuvar oluşturma konusunda teşvik edilmelidir.

 • Başta TOBB ve Sanayi ve Ticaret Odaları olmak üzere iş dünyası ile işbirliği imkanları araştırılmalı işlevsel bir model oluşturulmalıdır. Öğretim elemanlarının endüstri deneyimini artırma programlarına devam edilmelidir.

 • Ulusal veya uluslararası kaynaklardan temin edilecek kredilerle Meslek Yüksekokullarının geliştirilmesine devam edilmelidir.

 • Mesleki ve Teknik Orta Öğretim kurumlarının yeniden düzenlenmesinde Meslek Yüksekokullarından da temsilcilerin bulunması sağlanmalıdır.

 • Müfredat geliştirme ve yeni programların açılması ile ilgili teklifleri değerlendirmek üzere projenin yönetim ve komisyon yapıları sürekli hale getirilmelidir.

 • Sertifika eğitimine özel önem verilmeli ve sertifika geçerliliği ile ilgili bir kalite güvence merkezi kurulmalıdır.

 • Meslek yüksekokullarına alınacak öğretim görevlisi ve okutmanlarda pedagojik formasyon şartı getirilmeli, yüksek lisans ve iş tecrübesi tercih sebebi olmalıdır.

 • Meslek Yüksekokullarında meslek alanlarında öğretim elemanı dağılımında mühendis ve teknik öğretmen dengesi sağlanmalıdır.

 • Bir programın yürütülmesinde en az 3 öğretim elemanına ihtiyaç vardır. Öğretim elemanının dağılımında öğretim üyesi ve öğretim görevlisi dengesine önem verilmeli ve öğrenci sayısındaki artış oranına bağlı olarak öğretim elemanı sayısı da artırılmalıdır.

 • Geliştirilen programların uluslararası akreditasyon çalışmaları yapılmalıdır.

 • Geliştirilen programın uygulanması izlenmelidir.

 • Üniversite-sanayi işbirliği protokolleriyle işyerinde eğitim yöntemleri denenmelidir.

Prof.Dr. Sabahattin BALCI (Başkan)


Dr. Necmettin YEŞİLMEN Doç.Dr. S.Hüseyin TOKAY

(Başkan Vekili) (Başkan Vekili)

Y. Doç. Dr. Selçuk MISTIKOĞLU Y. Doç. Dr. Rıza GÜRBÜZ (Üye) (Üye)

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://cmyo.ankara.edu.tr/proje


E-mail: proje@cmyo.ankara.edu.tr.Yüklə 140,4 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə