Model pentru programe operaționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncăYüklə 2,5 Mb.
səhifə27/37
tarix25.01.2019
ölçüsü2,5 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   37

5.2 Strategie care să răspundă nevoilor specifice ale zonelor geografice cele mai afectate de sărăcie/ ale grupurilor-țintă cu cel mai mare risc de discriminare sau excluziune socială și, dacă este relevant, contribuția la abordarea integrată stabilită în acordul de parteneriat


De cele mai multe ori, intervenţiile pentru regenerarea zonelor  defavorizate au fost realizate, fie de către autorităţile publice locale (APL), fie de către reprezentanţi ai societăţii civile (ONG-uri). Şi într-o situaţie, şi în cealaltă, ele au fost, cu rare excepţii, intervenţii punctuale. Astfel, în timp ce  intervenţia APL-urilor, de mai mare amploare, a vizat aspecte de infrastructură, de genul construcţiei de locuinţe sociale, renovărilor de locuinţe sociale, reparării utilităţilor, creare de spaţii de joacă pentru copii etc., intervenţiile ONG-urilor, de mai mică amploare, au vizat aspecte legate de ocuparea forţei de muncă (inclusiv formare), iniţiativele de economie socială şi proiectele socioculturale.

Şi într-un caz, şi în celălalt, a lipsit  abordarea integrată şi multisectorială care să rezolve problemele complexe și interdependente cu care se confruntă comunitățile din zonele marginalizate. În acest context, , pentru a răspunde nevoilor specifice ale zonelor geografice celor mai afectate de sărăcie, se propune finanțarea printr-o abordare integrată, multi-sectorială și concentrată teritorial a investițiilor pentru sprijinirea incluziunii sociale a comunităților marginalizate din mediul urban.

Obiectivul îl constituie sprijinirea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în rândul comunităților marginalizate din mediul urban, în scopul evitării creșterii disparităților și combaterea excluziunii unor părți ale populației, în special populația de etnie roma.

Astfel, se propun măsuri care să contracareze analfabetismul şi nivelul scăzut de educaţie al adulţilor, lipsa locurilor de muncă în sectorul formal, neparticiparea şcolară şi riscul mare de abandon şcolar în rândul copiilor şi tinerilor, accesul redus la servicii medicale, accesul redus al copiilor din comunitate la protecţie socială şi servicii sociale, lipsa actelor de identitate, nivel ridicat de infracţionalitate în zonă, lipsa de coeziune la nivelul comunităţii etc.

Atingerea acestor obiective se va realiza prin proiecte integrate, cuprinse în strategii de dezvoltare locală, care vor cuprinde atât investiţiile în infrastructură, cât şi investiţiile în furnizarea diferitelor tipuri de servicii.

Investiţiile „hard”, respectiv cele în infrastructură vor fi finanţate din POR (FEDR) şi vor viza: locuinţe sociale, întreprinderi de economie socială, centre comunitare integrate medico-sociale, unități de învățământ preuniversitar. Aceste intervenţii vor contribui la asigurarea locuirii decente, la ameliorarea stării de sănătate, reducerea gradului de părăsire timpurie a școlii, concomitent cu creșterea gradului de participare la educație, precum şi la creşterea gradului de ocupare a populaţiei defavorizate (prin crearea premiselor ce ţin de infrastructura specifică).

Investiţiile de tip „soft”, privind diferitele tipuri de servicii vor fi finanţate din PO CU (FSE) şi vor viza: susţinerea antreprenoriatului social, sprijinirea creşterii accesului și participării la educaţie şi formare, încurajarea intrării/ menţinerii pe piaţa muncii,  sprijinirea dezvoltării de servicii sociale/ comunitare integrate medico-sociale, etc. Aceste intervenţii, complementare celor de tip „hard”, vor contribui la ameliorarea stării de sănătate a populaţiei, la dezvoltarea comunitară, la integrarea socio-profesională şi culturală a comunităţilor marginalizate.

Sprijinirea incluziunii sociale a comunităților marginalizate din mediul urban se va realiza printr-o aboradare tradițională, de tip top-down, cu implicarea comunităților și a partenerilor relevanți, precum și  printr-o abordare bottom-up, prin transferarea responsabilității la nivelul comunității, implementate prin intermediul instrumentului CLLD.

Atât în procesul de selecție, cât și de monitorizare a implementării strategiilor de dezvoltare locală, implementate prin intermediul CLLD, vor fi implicate Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Punctul Național de Contact pentru Romi, Organismul Unic pentru FSE.

Realizarea abordării integrate se va urmări atât în ceea ce privește implementarea axei prioritare 9 (între investițiile FEDR și FSE), cât și în ceea ce privește celelalte axe prioritare (mai ales cele dedicate obiectivului tematic al incluziunii sociale, dar nu numai) și axa 9 (la nivelul programului).

Rezultatul general obţinut în urma dezvoltării şi implementării proiectelor integrate finanţate FEDR și FSE va fi reducerea numărului de zone şi comunităţimarginalizate, contribuind astfel, într-o anumită măsură, la îndeplinirea angajamentului României în ceea ce priveşte unul dintre obiectivele Strategiei Europa 2020, referitor la incluziunea socială a persoanelor defavorizate şi scoaterea lor din sărăcie.

Tabelul 22: Acțiuni de soluționare a nevoilor specifice zonelor geografice cele mai afectate de sărăcie/grupurilor-țintă cu cel mai mare risc de discriminare sau excludere socială

Grup țintă/zonă geografică

Tipurile principale de acțiuni planificate care fac parte din abordarea integrată

Axă prioritară

Fond

Categoria de regiune

Prioritate de investiții

Comunități marginalizate din mediul urban

• investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru copii, precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale (ex. terenuri de sport, etc);

• investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază (construcție/reabilitare/modernizare), inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice;

• construcția/reabilitarea/modernizarea tuturor tipurilor de utilități de bază la scară mică (cum ar fi infratructura edilitară de gaze, electricitate, apă, salubritate);

• construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces.
AP4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

FEDR

Mai puțin dezvoltate

9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Comunități marginalizate din mediul urban


• investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/ modernizare locuinţelor sociale

• investiţii în infrastructura de sănătate, educaţie şi servicii sociale – construirea/reabilitarea/modernizare centrelor integrate de intervenţie medico-socială, precum şi reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar

• investiţiile în infrastructura de întreprinderilor de economie socială de inserție - construirea/ reabilitare/ modernizare de clădiri în care se vor desfăşura activităţi de economie socială de inserție;

• infrastructura de sport, agrement şi activităţi cultural-comunitare,

• infrastructurile aferente spaţiilor publice urbane modernizate


AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

FEDR

Mai dezvoltate

9d - Efectuarea de investiții în contextul strategiilor de dezvoltare locală aflate sub responsabilitatea comunității

Comunități marginalizate din mediul urban


• investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale

• investiţii în infrastructura de sănătate, educaţie şi servicii sociale – construirea/reabilitarea/modernizare centrelor integrate de intervenţie medico-socială, precum şi reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar

• investiţiile în infrastructura de întreprinderilor de economie socială de inserție - construirea/reabilitare/modernizare de clădiri în care se vor desfăşura activităţi de economie socială de inserție;

• infrastructura de sport, agrement şi activităţi cultural-comunitare,

• infrastructurile aferente spaţiilor publice urbane modernizate


AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

FEDR

Mai puțin dezvoltate

9d - Efectuarea de investiții în contextul strategiilor de dezvoltare locală aflate sub responsabilitatea comunității

Yüklə 2,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə