Moet het auteursrecht online beter gehandhaafd worden?Yüklə 279,71 Kb.
səhifə1/7
tarix21.01.2019
ölçüsü279,71 Kb.
#101278
  1   2   3   4   5   6   7

Moet het auteursrecht online beter gehandhaafd worden?

c:\users\ceciel\downloads\3020966268_b0c2231fdf_o (1).png

Afstudeerreflectie


Naam: Ceciel Hirdes
Studentnummer:2168925
PCN: 241598
Cohort: 2010
SLB-er: Ellen van der Peet

Inhoudsopgave

Blz.

Het onderzoek: waarom en wat heb ik gedaan? 3


Wat is het auteursrecht precies? 5
Hoe werkt het auteursrecht online? 8
Voorbeelden van auteursrechtschendingen 13
Hoe wordt het auteursrecht online anno 2015 gehandhaafd? 45
Hoe gaan websites om met het auteursrecht? 53
Kan het auteursrecht online beter gehandhaafd worden? 61
Conclusie: wat heeft mijn onderzoek opgeleverd? 65
Reflectie: vind ik dat het auteursrecht online beter gehandhaafd moet worden? 67
Literatuurlijst 71

Het onderzoek: waarom en wat heb ik gedaan?

Ik ben op het onderwerp voor deze scriptie gekomen uit eigen nieuwsgierigheid. Tijdens mijn tweede stage bij de lifestyle-, beauty- en fashionwebsite Bellesqa.nl vroeg ik me elke week steeds meer af over het auteursrecht online. Ik wist dat hier dezelfde regels golden als het auteursrecht offline, maar ik vroeg me af of deze ook op dezelfde manier gehanteerd werden.

Tijdens mijn stage, die ik liep van begin februari tot en met begin mei 2014, kwam ik erachter dat het auteursrecht online in mijn opinie niet door iedere website serieus werd genomen. Ik zag dat op vrouwenwebsites veel dezelfde artikelen kwamen te staan. Natuurlijk allemaal herschreven en in eigen stijl, maar de inhoud was overal hetzelfde. Ik vroeg mij steeds meer af of dit wel mocht. Hierdoor kwam ik op het onderwerp voor mijn scriptie: het auteursrecht online.

In mijn scriptie ben ik op onderzoek uitgegaan. Allereerst moest ik goed weten wat het auteursrecht precies inhield en hoe dit online gehandhaafd wordt. Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar voorbeelden van auteursrechtschendingen. Bij verschillende sites kwam ik auteursrechtschendingen tegen. Twee van deze websites waren Bellesqa en Manners. Vervolgens kwam ik op de vrouwenwebsite Ze.nl. Deze website kwam ik tijdens mijn zoektocht naar voorbeelden vaak tegen, maar niet omdat ze het auteursrecht schonden op het gebied van tekst. Ik kwam Ze.nl in mijn zoektocht tegen, omdat ze over dezelfde onderwerpen schreven. Maar opvallend was dat de inhoud totaal verschillend was van de andere websites. Als laatste kwam ik de mannenwebsite, Manify, tegen die ik niet kon betrappen op auteursrechtschendingen. Ik vond dit interessant voor mijn onderzoek, omdat ik benieuwd was hoe zij te werk gingen. Al deze hoofdredacteuren en hoofdredactrices wilden mij graag helpen met mijn onderzoek.

De websites die ik heb gebruikt, hebben verschillende bezoekersaantallen. Zo heeft Manners 480.000 unieke bezoekers per maand en Manify 111.000. Ze.nl heeft 400.000 unieke bezoekers per maand en Bellesqa 40.000.

Ik vond het belangrijk dat er websites met verschillende doelgroepen in mijn onderzoek naar voren kwamen. Door vrouwen- en mannenwebsites te gebruiken, heb ik dit bereikt. De hoofdredacteuren en hoofdredactrices heb ik allemaal persoonlijk aan de telefoon gehad.

Ik was benieuwd of de hoofdredacteuren op de hoogte waren van alle regels en heb de hoofdredacteuren van Manners en Bellesqa geconfronteerd met de voorbeelden die ik gevonden had. Vervolgens heb ik aan alle hoofdredacteuren gevraagd hoe zij onderwerpen voor artikelen verzinnen, hoe zij tegen het auteursrecht online anno 2015 aankijken en of zij vinden dat het auteursrecht een betere handhaving moet krijgen of misschien moet worden herzien.

Voor mijn onderzoek ben ik ook nog op zoek gegaan naar professionals op heb gebied van het auteursrecht online. Ik kwam uit bij Arnoud Engelfriet die een eigen website beheert en een boek heeft geschreven, genaamd ‘De wet op internet’. Veel van mijn vragen kon ik al vinden in zijn boek, maar een aantal dingen wilde ik nog duidelijker hebben. Hem heb ik via de mail gesproken over hoe het auteursrecht online in elkaar zit en hem heb ik de vraag voorgelegd of de controle en handhaving op het auteursrecht verbeterd kan worden. Helaas kon hij telefonisch geen tijd maken, maar we hebben een paar keer op en neer gemaild, omdat ik naar aanleiding van zijn antwoord soms nog vragen had. Deze beantwoordde hij gelukkig uitgebreid en duidelijk.

Verder kwam ik ook terecht bij Charlotte Meindersma, juriste en eigenaresse van Charlotteslaw.nl, waar ze juridische zaken op het gebied van auteursrechten onderzoekt en bijhoudt op haar blog. Haar heb ik telefonisch gesproken en bijna dezelfde vragen als Engelfriet voorgelegd. Zo wilde ik van haar ook weten hoe ze te werk gaat als mensen bij haar aankloppen met problemen over de schending van het auteursrecht.

Ook heb ik Suzanne van Duijn gesproken. Zij is medewerker van Miss Legal, een website die erop gericht is om vrouwen duidelijkheid te geven op het gebied van juridische zaken. Van Duijn heeft zich gespecialiseerd in het informatierecht, consumentenrecht en auteursrecht. Haar heb ik via de mail mijn vragen voorgelegd. Helaas had zij geen tijd om een afspraak te maken of het interview telefonisch te houden en heb ik het interview via de mail gehouden.

Als laatste heb ik twee advocaten gesproken. Jurian van Groenendaal van Boekx Advocaten. Deze naam kwam ik vaker tegen tijdens mijn onderzoek, omdat hij onder andere artikelen schrijft voor Villamedia. Ik vond hem een geschikte interviewkandidaat, omdat hij gespecialiseerd is in het auteursrecht. Daarnaast heb ik ook Mira Herens, een advocate van de NVJ, gesproken. Herens en Van Groenendaal heb ik beide vragen voorgelegd met betrekking tot de jurisprudentie en het auteursrecht. Ook heb ik bij hen duidelijk gekregen over wat wel en niet mag en kreeg ik van Herens voorbeelden van rechtszaken die voor een doorbraak hebben gezorgd.
Wat is het auteursrecht precies?

In het boek Auteursrecht in hoofdlijnen1 staat beknopt beschreven wat het auteursrecht nu eigenlijk is: ‘Auteursrecht, ook wel aangeduid met de Engelse term copyright, is de door de wet aan een auteur verleende waarborg van zeggenschap over het door hem gemaakte werk.’


Het auteursrecht is in Nederland geregeld in de Auteurswet. In deze wet wordt in Artikel 12 het auteursrecht als volgt omschreven: ‘Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.’
Dit betekent dus dat in de wet beschreven staat dat een auteur over zijn gemaakte stuk, dit kunnen artikelen, foto’s, muziekplaten, filmpjes, gedichten, enz. zijn, bescherming krijgt door het zogenoemde auteursrecht.

Het auteursrecht in Nederland is al eeuwen oud. Schrijver en oud-hoogleraar aan de Vrije Universiteit S. Gerbrandy legt in zijn boek uit dat het auteursrecht geboren is in een tijd van centraalstelling van het individu, van het hechten van hoge waarde aan diens werk van hoofd en hand.3 Maar wanneer was dit dan? Het auteursrecht komt oorspronkelijk voort uit het kopijrecht/ drukkersprivilegesrecht.4 Dit recht is ontstaan in de tijd waarin het mogelijk werd om originele creaties te maken, zoals handschriften en muziekwerken die door middel van drukpersen vermenigvuldigd konden worden. Bij het kopijrecht werd bescherming gegeven aan de drukker/uitgever, omdat deze de originele creatie van de auteur had gekocht. Toen de inlijving van het Franse Keizerrijk in 1810 kwam, de tijd waarin het grootste deel van het tegenwoordige Nederland een vazalstaat was van Frankrijk en vanaf 1810 een onderdeel van het Eerste Franse Keizerrijk was, werd de boekenwet vervangen door Franse wetten en regelingen. De regelingen en de wetten van de Fransen verschilden met het kopijrecht die Nederland op dat moment handhaafde. De Fransen wilden juist de maker, de auteur, beschermen en niet de uitgever. Uiteindelijk werd het kopijrecht in 1817 vervangen door het auteursrecht.

Om het auteursrecht te krijgen hoeft de auteur niks te doen, zo staat op de website van het Auteursrecht. 5 Hij hoeft niets te deponeren, registreren of aan te vragen. Het komt geheel vanzelf op zijn eigengemaakte werk. In de wet staat beschreven dat je het auteursrecht krijgt wanneer je een werk maakt op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap. Dit is natuurlijk nogal ruim beschreven, maar of het nu een geheel artikel is of slechts een eerste versie, voor beide geldt het auteursrecht. De enige prioriteit die eraan vast hangt, is dat het origineel moet zijn. ‘Hoe kleiner de kans dat verschillende mensen onafhankelijk van elkaar (vrijwel) hetzelfde maken, hoe waarschijnlijker het is dat er auteursrecht op de creatie rust’, staat op de website van het auteursrecht beschreven.

In feite krijgt iedereen op een origineel stuk het auteursrecht. Toch zijn er een paar dingen die je kunt doen om duidelijk te maken dat het auteursrecht jou toebehoort.6 Het symbool van copyright bijvoorbeeld. Als de auteur dit teken: © bij zijn tekst, foto of ander creatief stuk plaats, laat hij weten dat hier het auteursrecht op rust. Vervolgens kan de auteur zijn eigen naam en het jaar van de eerste publicatie erbij vermelden. Hiermee verduidelijkt hij het auteursrecht. Iets wat veel makers ook doen is een zin als: ‘niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt worden’, toevoegen aan hun stuk, om de lezer te waarschuwen. Al deze vermeldingen zijn enkel waarschuwingen; de auteur waarschuwt dat hier het auteursrecht geldt. Doordat het een waarschuwingsfunctie heeft, wordt het wel vaak aangeraden om te doen.

In de derde alinea werd al aangehaald dat het auteursrecht rust op werken op het gebied van letterkunde, kunst en wetenschap. In de auteursrechtwetgeving is hier niet veel over bekend, maar door jurisprudentie zijn enkele gevallen heel duidelijk geworden.7 Zo rust er geen auteursrecht op ideeën, gedachten, principes, methoden, theorieën en opvattingen op zichzelf. Hier komt pas het auteursrecht op te rusten wanneer zij origineel is en een concrete vorm hebben. “Of iets origineel genoeg is, is lastig te bepalen. Dit wordt per product bekeken. De auteur vindt vaak dat hij auteursrecht heeft, maar op het moment dat iemand vindt dat dit wel heel veel op zijn product lijkt, kan er een rechter aan te pas komen. Een rechter bepaalt dan of het auteursrecht geschonden is. Doordat er in het verleden uitspraken zijn gedaan over bepaalde zaken, gebruiken rechters van nu deze uitspraken als een soort leidraad. Als ze een soortgelijke zaak voor zich krijgen, waar ooit al eens een uitspraak over gedaan is, kunnen ze terugvallen op de uitspraak van toen. In de loop der jaren zijn er dus bepaalde zaken geweest waar nu geen discussie meer over te voeren valt”, legt advocaat van Boekx Advocaten Jurian van Groenendaal uit.

De Svensson-zaak8 is hier een voorbeeld van. Vorig jaar februari heeft het Hof van Justitie een bindende en belangrijke uitspraak gedaan over hyperlinks en het embedden van beschermde werken. Hierin waren de hoogste rechters van de Europese Unie van mening dat een hyperlink geen inbreuk maakt op de auteursrechten. “Een uitspraak die voor een doorbraak heeft gezorgd op het grijze gebied van hyperlinks. Nu kan altijd verwezen worden naar deze zaak”, legt Mira Herens, advocaat van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten uit.

Voor journalisten geldt 9 dat hun teksten alleen auteursrechtelijk beschermd zijn, wanneer ze met een eigen stijl geschreven zijn. Feiten van nieuwsberichten worden bijvoorbeeld niet beschermd. Volgens advocaten Jurian van Groenendaal en Otto Volgenant10 vormen feiten geen uitdrukking van een intellectuele schepping van de maker. “Hoelang de journalist daar ook buiten de vergaderzaal heeft staan posten, de quotes van politici die de doorbraak van het nieuws melden mogen vrijelijk worden overgenomen”, vertelt Volgenant in het artikel. Dit geldt ook voor eigen nieuws. De blote nieuwsfeiten mogen altijd overgenomen worden. Dus ook als bepaalde media niet ter plekke is, mogen zij dit nieuws gewoon brengen. “Het is dan ook niet mogelijk om van een van deze partijen een vergoeding te eisen”, legt Volgenant in zijn opiniestuk uit.
Zelfs de bronvermelding is niet eens verplicht.11 Het is misschien gebruikelijk en welgemanierd om naar het oorspronkelijke medium te verwijzen, omdat zij waarschijnlijk meer werk hebben verricht, maar niemand is verplicht dit te doen.

Dit betekent lang niet dat alle teksten in de journalistiek zomaar overgenomen mogen worden. Wanneer er namelijk wel creatief een nieuw artikel gemaakt is en er dus sprake is van een intellectuele schepping ontstaat er bescherming door het auteursrecht.12 Ook als een journalist een creatieve keuze maakt om het nieuws te brengen is er al snel sprake van intellectuele schepping. Nieuws, interviews en reportages kunnen dus zeker nog geschreven worden, maar ze moeten zorgen dat ze een creatieve insteek hebben.

Wanneer een tekst auteursrechtelijk beschermd is, heeft deze auteur auteursrecht vanaf het moment dat zijn werk aan de auteursrechtelijke beschermingsvoorwaarden voldoet en vervalt pas 70 jaar na de eerste januari die volgt in het jaar dat de auteur overleden is. 13

Hoe werkt het auteursrecht online?

Het auteursrecht online werkt in principe precies hetzelfde als het auteursrecht offline. De Auteurswet bevat een algemene regeling van het auteursrecht en maakt dus geen onderscheid.14 Wat offline geldt, geldt online ook. Op de site van het auteursrecht15 noemen ze het auteursrecht ‘technologieneutraal’. Er gelden dus dezelfde regels. Zo mag er wel een privékopie gemaakt worden, maar is het niet toegestaan om artikelen die je online gevonden hebt, openbaar te maken onder je eigen naam.

Internet is tegenwoordig zo interactief dat het voor iedereen en door iedereen te gebruiken is. Ook de journalistieke codes zien dat de komst van het internet een aantal veranderingen met zich heeft meegebracht. “In het verleden, toen internet nog geen massaal gebruikt medium was, was de professionele journalist in de regel de enige brenger van het nieuws. Nu zoveel mensen hun informatie niet meer doorgeven aan die journalist maar die zelf openbaar maken via het internet, is het aantal mogelijkheden om informatie te controleren sterk toegenomen. Dat geldt ook voor het nieuws zoals dat door de journalist wordt gebracht”, wordt op de site16 van NVJ uitgelegd. Ook wordt daar uitgelegd dat de journalist tegenwoordig transparanter moet zijn. “Lezers volgen hem kritisch, raadplegen bronnen uit de eerste hand en corrigeren hem.”

Het is volgens de NVJ voor consumenten steeds lastiger om erachter te komen waar de echte tekst vandaan komt. Tekst kan worden gekopieerd en foto’s kunnen worden bewerkt. De NVJ vindt dat de lezers moeten weten waar de oorspronkelijke tekst vandaan komt en wat er aan bewerkt is. Waarom? “Een kleine maar groeiende groep nieuwsconsumenten is in staat de digitale bewerking te doorgronden, of ze beschikken over dezelfde techniek, ofwel omdat ze toegang hebben tot het onbewerkte bronmateriaal.”

Enkele punten die in de Code van Bordeaux (internationale verklaring die wereldkundig is gemaakt als standaard van beroepsgedrag door journalisten) worden aangehaald met betrekking tot het auteursrecht17:


  1. Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist.

  2. De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan hij de bron kent. Hij zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen.

  3. Bij het verkrijgen van nieuws, foto’s en documenten zal hij op een faire (hoor en wederhoor) manier te werk gaan.

  4. Hij zal als ernstige journalistieke vergrijpen beschouwen: plagiaat, laster, smaad, belediging en ongegronde beschuldigingen; het aanvaarden van steekpenningen, in welke vorm ook, tot het verrichten of achterwege laten van enige publicatie.

De vraag: wat mag wel op het internet staat in de journalistieke codes. Hij moet transparant zijn, op een faire manier te werk gaan en zijn bronnen openbaar maken. Maar hoe gaat dit in de praktijk?

Volgens Suzanne van Duijn, medewerkster van Miss-Legal en gespecialiseerd in het informatierecht, consumentenrecht en auteursrecht, zou het auteursrecht online versoepeld moeten worden. “Mensen plegen al heel snel een auteursrechteninbreuk zonder dit zelf door te hebben. Een simpel voorbeeld is het re-pinnen van afbeeldingen op Pinterest.” Ook is het volgens Van Duijn online veel makkelijker om snel een tekst te kopiëren en te plakken. “Dit gaat allemaal zo snel op het internet dat de meeste mensen er geen erg in hebben.” De hoofdvraag ligt volgens Van Duijn bij het probleem van dit soort schendingen. “Vinden de makers van een afbeelding het echt zo erg als de afbeelding gebruikt wordt? Mensen die op Pinterest zitten, vinden het juist vaak leuk al ze hun afbeelding ergens terugzien. En dit geldt ook voor sommige mensen die een stukje tekst online zetten. Niet iedereen vindt het erg dat zijn stuk gekopieerd wordt. Het lastige hiervan is dat de scheidingslijn zo vaag is, waardoor je niet zeker weet of iemand het wel of niet goed vindt. Ik denk dat er onderling betere afspraken gemaakt moeten worden”, legt Van Duijn uit.

Een blog of website heeft eigen auteursrechten. Alles wat zelf gemaakt is door een van de schrijvers van de website of door jezelf als je een eigen blog hebt, wordt beschermd met het auteursrecht. Het hoort ten slotte bij de regel: werk van wetenschap, letterkunde of kunst. Er mag dus niet zomaar iets van een website of blog gehaald worden. Dit geldt voor teksten en afbeeldingen. Wil je toch gebruik maken van een bepaald artikel of afbeelding zal je toestemming moeten vragen aan de auteur. Pas dan mag je een artikel of afbeelding gebruiken. “Vaak denken mensen dat een bronvermelding genoeg is. Ze denken dat ze goed gehandeld hebben, omdat ze netjes erbij hebben vermeld waar hun artikel vandaan komt. Zo werkt het helaas niet. Het is inderdaad netter om een heel artikel te stelen en dit toe te geven, dan doen alsof het artikel van jezelf is, maar nog steeds heeft de auteur je hier geen toestemming voor gegeven”, vertelt Van Groenendaal.

Sommige auteurs hebben bij hun artikel of afbeelding staan dat het door iedereen verveelvoudigd en openbaar gemaakt mag worden. Dan is het gemakkelijk en mag je het stuk gebruiken, maar de meesten zullen dit niet zomaar doen en zullen verwijzen naar de eisen van de Creative Commons-licentie. Creative Commons-licenties regelen de toestemming die anderen nodig hebben om iets met je werk te doen.18 De regels van de Creative Commons-licenties zijn eenvoudig: iedereen mag alles met het werk doen, behalve de beperkingen die auteur aangeeft. De volgende beperkingen kan een auteur aangeven op zichzelf of in combinatie met elkaar19:Geen commercieel gebruik: Het is niet toegestaan om het werk te verspreiden of te gebruiken als de verspreider/gebruiker hier direct of indirect geld mee verdient.

Geen afgeleide werken: Het werk mag alleen worden gebruikt in de originele versie. Het mag dus in zijn geheel worden gekopieerd, gepubliceerd of doorgegeven, maar niemand mag het werk wijzigen, uitbreiden of er in knippen.

Gelijk delen: wie het maken van afgeleide werken wel wil toestaan, kan er ook nog voor kiezen om dit te doen onder de voorwaarde dat de gewijzigde of uitgebreide versie onder dezelfde Creative Commons-licentie moet worden gepubliceerd.

Het enige wat de auteur nu nog hoeft te doen, is bij het werk een tekst als ‘sommige rechten voorbehouden’ of ‘dit werk is beschikbaar onder de voorwaarde van de Creative Commons-licentie’ te plaatsen.20 Nu is het voor de lezer duidelijk dat hij het werk onder bepaalde voorwaarde mag overnemen.

Als er toch iets online gepubliceerd is, wat echt niet mag ontbreken in je eigen stuk kun je gebruik maken van het citaatrecht. Dit wordt door de wet gezien als een bepaalde uitzondering op het auteursrecht.21 Hiermee mag je citeren wat je nodig hebt ter ondersteuning van je verhaal. Hierbij is bronvermelding wel altijd verplicht. Een citaat moet een klein onderdeel van het geheel zijn en vooral relevantie hebben.22 Hoeveel je uit een artikel als citaat mag gebruiken, hangt er vanaf waar je het voor gebruikt. Er zijn dus geen harde regels voor, maar wel enkele vuistregels23:


  • Wil je reageren op een bepaalde zin uit iemands artikel, dan mag je die zin en de direct voorafgaande en volgende zinnen citeren. Niet het hele artikel.

  • Bij een aankondiging van een bericht ergens anders, mag je de lead, de eerste alinea of de eerste paar zinnen overnemen.

En natuurlijk gelden voor deze vuistregels dat de bronvermelding duidelijk moet zijn.

Bij afbeeldingen en foto’s werkt het citaatrecht anders. Hiervoor geldt het zogenoemde beeldcitaat. Maar ook hier zitten voorwaarden aan vast. “Je mag de foto enkel gebruiken wanneer het een duidelijke functie bij de tekst heeft. De foto mag dus niet ter illustratie gebruikt worden om de tekst op te leuken. Het moet de inhoud steunen. Daarnaast mag het ook maar een klein onderdeel van het artikel zijn. Als de foto wordt geplaatst met slechts drie regels tekst, is het geen citaat”, legt Herens uit.

Een bekend voorbeeld van een rechtszaak die over het beeldcitaat ging, was de rechtszaak van schrijver Raymond van der Klundert, beter bekend als Kluun.24 Hij had een eigen website waar hij columns op schreef. Bij een van de columns gebruikte hij oude foto’s van fotograaf Klaas Koppe. Kluun noemde de foto’s beeldcitaten, maar hier was Koppe het niet mee eens. Het lukte de heren niet om onderling een betalingsregeling te treffen en dus kwam er een rechtszaak. Een rechtszaak die Kluun verloor, want de rechter vond dat de beelden de inhoud van de tekst niet ondersteunden en vond de verhouding beeld-tekst niet correct.

Naast het citeren van zinnen of delen van een artikel kun je ook nog hyperlinks plaatsen. Door te linken naar een andere pagina schend je het auteursrecht niet. Een website of blog kan dus gewoon linken naar een andere website, een artikel, filmpje of afbeelding.25 Dit is mede mogelijk gemaakt door de Svensson-zaak die in hoofdstuk 1 al aangehaald werd. Een baanbrekende uitspraak volgens Van Groenendaal. “In deze uitspraak werd duidelijk dat linken naar en ‘embedden’ van materiaal van een andere vrij toegankelijke website toegestaan is. De crux is of de content een nieuw publiek bereikt. Een website die vrij toegankelijk is, heeft volgens het Hof álle internetgebruikers als publiek. Er wordt dus geen nieuw publiek bereikt wanneer een andere website naar dat artikel linkt. En dus is daar geen toestemming voor nodig. Dit geldt volgens het Hof van Justitie net zo goed voor een ‘embedded link’ waarbij de content waarnaar gelinkt wordt in de website van de ‘linker’ wordt getoond”, legt Van Groenendaal uit in zijn artikel over embedden en linken.26

Hij geeft een voorbeeld ter verduidelijking: “Als NU.nl linkt naar een artikel dat op de website van detelegraaf.nl staat, en dat artikel wordt getoond op de website van NU.nl, dan wordt er in de redenering van het Hof van Justitie geen nieuw publiek met het Telegraafartikel bereikt. Er is daarom geen toestemming nodig voor deze manier van linken. Als De Telegraaf deze wijze van linken wil voorkomen, dan zal dat via technische maatregelen bewerkstelligd moeten worden.” Dit geldt niet wanneer er op de Telegraaf een artikel aangeboden wordt voor alleen abonnees. Dan wordt de content aan een wijder publiek aangeboden en is een link verboden, legt Van Groenendaal uit.

Verder zijn er nog een aantal regels aan verbonden. Zo mag je wel linken naar een artikel waar het auteursrecht op rust, maar niet als je er geld mee kan verdienen, het smadelijke, beledigende of racistische teksten zijn of teksten die haat oproepen.27

En hoe zit dit met vertalingen? Veel hoofdredacteuren die aan het onderzoek mee hebben gewerkt, denken dat het vertalen van artikelen geen problemen kan opleveren, zolang ze er maar een bron bij vermelden.
Charlotte Meindersma van Charlotte’s Law legt uit dat het vertalen van een artikel hetzelfde is als het verveelvoudigen van een werk. “En daar heb je dus toestemming voor nodig. Op de vertaling kun je weliswaar eigen auteursrecht krijgen, omdat je tenslotte creatieve keuzes hebt moeten maken bij het vertalen, maar als je dat doet zonder toestemming, maak je ook een inbreuk op het originele werk”, legt ze uit op haar website.28

Veel hoofdredacteuren denken dat ze geen toestemming en bronvermelding nodig hebben, wanneer ze eigen content toevoegen aan het vertaalde artikel. Advocaat Van Groenendaal legt uit dat het niet zo simpel is. “Over de eigen content die je toevoegt aan een bestaand artikel is lastig te oordelen. Dit moet echt per artikel bekeken worden. Als jij meer dan de helft van de zinnen gewoon vertaald en hier een paar eigen zinnen aan toevoegt, ben je natuurlijk niet goed bezig. Maar als je puur feiten eruit haalt of het artikel alleen ter inspiratie gebruikt, mag het natuurlijk”, legt hij uit.
Voorbeelden van auteursrechtschendingen

In dit hoofdstuk komen voorbeelden van websites aan bod die het auteursrecht geschonden hebben. Naar deze voorbeelden wordt later in het onderzoek verwezen.Auteursrechtschendingen mannenwebsite Manners

Voorbeeld 1

PAS OP VOOR CRAZY EYES BIJ VROUWEN29

Deze type dames kun je beter vermijden

Crazy Eyes, een woord dat je hoogstwaarschijnlijk hebt gehoord op TV-programma’s als How I met your Mother, Orange is the New Black, of It’s Always Sunny in Philadelphia. Maar wat het precies zijn en hoe je ze kunt herkennen, is voor velen een mysterie. Daarom gaan wij vandaag dieper in op het onderwerp, zodat je vrouwen met Crazy Eyes kunt herkennen of vermijden.

De definitie

Op internet kwamen wij de volgende definitie tegen:

‘Crazy eyes worden doorgaans bij vrouwen aangetroffen, maar af en toe ook bij mannen. Ze zijn te herkennen wanneer het oogwit bij een persoon in een passieve staat te zien is’.

Kortom, mensen met crazy eyes hebben zelfs in rust ‘Wilde ogen’. Maar hierbij zijn er diverse soorten en gradaties, zie hier een overzicht:

Gold digger Crazy Eyes

Dit type dame heeft meer geld aan drank en verzorgingsproducten uitgegeven dan jouw gehele studentenlening bij elkaar. Op latere leeftijd slaan zij meestal door met Botox en andere cosmetische chirurgie om te verbergen dat hun beste tijd is geweest. Je kunt ze tevens herkennen aan het feit dat ze vaak overdressed zijn en wel van een flirt houden. Werken is niet hun ding, waardoor zij vaak hun heil zoeken bij rijke mannen. Pas op voor deze Crazy dames; ze kunnen venijnig uit de hoek komen en zijn niet bang om wraak te nemen.

Overly Attached Crazy Eyes

Deze Crazy dames zijn vaak wolven in schaapskleren. In eerste instantie zijn ze wellicht de perfecte vriendin, maar zo gauw er mindere tijden komen, slaan ze om in wanhopige, aanhankelijke bloedzuigers. ‘Als ik jou niet kan hebben, mag niemand jou hebben’, is hierbij een goed teken om te weten wanneer je moet rennen voor je leven. In sommige gevallen zijn een nieuw telefoonnummer, een straatverbod of misschien zelfs wel een verhuizing nodig om van deze Crazies af te komen.

Hot Chick Crazy Eyes

Een prachtig koppie, een goed lichaam en een leuk karakter; dat is vaak te mooi om waar te zijn. Je hebt hierbij twee opties: A. Je hebt de vrouw van je dromen. Of B. er liggen Hot Chick Crazy Eyes op de loer. Met name in How I Met Your Mother, was dit type een veelvoorkomend fenomeen. In de praktijk is deze dames iets overkomen in het verleden, waardoor zij als een donderslag bij heldere hemel, guerrilla stijl wraak nemen, of tekeer kunnen gaan. Wat je fout hebt gedaan is nooit helemaal duidelijk, ook voor hen niet. Dat zal daarentegen ook niet veel uit maken, want je zult hoe dan ook gestraft worden. Houd een wachtwoord op je smartphone, laptop en houd je bankgegevens voor jezelf. Want een Hot Chick Crazy Eye dame gaat hier geheid lopen snuffen en wellicht zelfs misbruik van maken. Beter voorkomen dan genezen.

Echte Crazy Eyes

Naast alle Crazy Eyes die iemands’ persoonlijkheidskenmerken vertegenwoordigen, zijn er natuurlijk ook Crazy Eyes die iets zeggen over de mentale staat van de dame in kwestie. Echte Crazy Eyes zijn de meest gevaarlijke categorie en kun je doorgaans aantreffen in lugubere steegjes, duistere nachtclubs en bij tankstations aan de snelweg. Je weet nooit waar deze Crazies toe in staat zijn en je moet ze daarom voorzichtig benaderen of liever nog vermijden.Dit artikel is geplaatst op 4 januari 2015 en bevat geen bronvermelding.
De Amerikaanse website Postgradproblems30 plaatste 11 maanden geleden dit artikel:

The 5 Types Of Crazy Eyes

Do babies burst into tears when you look at them? Are most animals alarmed when you make direct eye contact with them? Do they immediately run in the other direction? Do you frequently find people staring at you, assuming it’s because you are ridiculously good looking?

All of these are symptoms and reactions of crazy eyes, and you could be an unaware sufferer inflicted with this terrible feature.

What exactly are crazy eyes? Let’s take a look at a formal interpretation from Urban Dictionary.

“Crazy eyes are typically found in women, but also found in men. Crazy eyes are detectable when said person is at a normal restful state and the white part of the eye (the sclera) is clearly visible above and below the colored part of the eye (the iris). This person appears to be glaring wide eyed when in fact they are just looking like they normally would.”

So, basically, it’s just a person’s face and there is nothing he or she can do about it.

Now that we’ve had a little lesson on what exactly crazy eyes are, how about we dive in a little deeper?

Although I have to hand it to Urban Dictionary for a good attempt at accurately describing what crazy eyes are, I like to describe them as I would the McRib. Many people have tried to fully capture its qualities in words, but few have done so successfully. And crazy eyes are even more complex than the mystery meat that makes up that fast food American treasure. Crazy eyes come in levels, and it’s in everyone’s best interest to know exactly what those levels are.

We’ve seen them on “How I Met Your Mother,” “Orange is the New Black,” and “It’s Always Sunny in Philadelphia.” These are all great shows, where people can find useful life advice. If I’ve learned anything from my personal experience with people who have crazy eyes (and my study of those various TV episodes) it’s that messing with a crazy-eyed person can truly destroy your mental wellbeing–or at least creep you out a bit.

Let’s take a look at the most common forms of crazy eyes:

Rich Lady Crazy Eyes

This lady has spent more money on booze and Botox than all of our student debt combined. She thought Botox would make her skin look youthful and tight, but it also made her eyes look extra fucking crazy. She’s usually not very dangerous, unless, of course, you cheat her on the amount of alcohol you put in her extra dirty martini. In that case, you better slip her a little something under the table and ask her to keep her crazy eyes on her Salad Niçoise.

Desperately In Love Crazy

Poetry, flowers, mix-tapes, death threats, severed ears in boxes: I’m talking about real, true love. Who’s better to show you the type of devotion, persistence, and dedication that everyone deserves than a person who has that terrifying glimmer in his or her crazy eyes that screams, “If I can’t have you, nobody can!” People with this type of crazy eyes lets you know you better think twice before accepting his or her token of affection. You may have to file a restraining order or two, but at least it’ll stop this crazy-eyed person from camping out in your bushes at night.

Hot Girl Crazy Eyes

She has the face, the hair, and the body, but when you look into her eyes, you can’t help but feel as if she’s sacrificed a few small animals in her life. They aren’t crazy enough to keep you from hooking up with her or taking her out. Your relationship with this girl typically doesn’t come to a halt until your friends or family meet her–or until you find the hair doll she constructed during her free time while you were at work. Beware of this type, because when you stop seeing this one, there’s a good chance she’ll hold a séance with that hair doll and key your car for good measure. Just say no to the crazy-eyed hottie, unless you like to live on the edge.

Parent, Teacher, Or Authority Figure Crazy Eyes

Let’s take a trip down memory lane to childhood. The best of us have witnessed this rare form of crazy eyes and it scarred us permanently, as well as insured our respect for our elders. This type of crazy eyes only came out when you pushed your parent, teacher, or some other authority figure to the point of no return. This possibly resulted in a full-palmed ass whooping or some other form of public humiliation–I’m talking “Mom catching you having sex for the first time on the family couch” pissed off crazy eyes. When these come out, you know you’re about to get yours in the worst way, and you avoid doing what you did to bring them out ever again.

Real Crazy Eyes

These crazy eyes are as real as they get. No matter how deep you look into them, you try to search for any sign of sense, but you can’t seem to find what you’re looking for. You can generally find people with these on any street corner, and they’re usually on the faces of crack heads and the homeless. Unlike the other forms of crazy eyes, these aren’t guaranteed to face the same direction. Real crazy eyes have the ability to look north and south at the same time, which could be a special talent to the optimistic people out there. If I were you, I would just throw a little change in these people’s cups and keep on trucking. If you get caught up in a conversation with anyone with real crazy eyes, you may hear some stuff that can never be unheard. Don’t take the risk–those eyes warned you of the craziness from the get-go.

Het artikel heeft precies dezelfde opzet en lay-out. Het is op sommige delen letterlijk vertaald, maar Manners voegde er op sommige plekken eigen content aan toe. Een crazy eye is bij Manners helemaal weggelaten. De foto’s zijn in dit artikel niet overgenomen en daarom ook niet in het voorbeeld erbij vermeld.Voorbeeld 2

WAT JE STIEKEM DENKT ALS ZE NIET TERUG APPT31
Deze gedachten spoken ook bij jou door je hoofd

Je speelt natuurlijk wel mister cool, maar stiekem gaan in je hoofd alle alarmbellen af: waarom stuurt ze geen appje terug? Probeer maar niet te ontkennen dat jij (enkele van) de onderstaande gedachtes nooit hebt gehad wanneer een antwoord op zich liet wachten.

Okay, ze speelt hard to get, geen probleem, geen probleem.
Dat blauwe vinkje klopt echt niet altijd.
Ze heeft waarschijnlijk slecht bereik.
Ze neemt haar tijd voor een slim/sexy antwoord.
Ze is vast bij vriendinnen.
Ze weet dat ze wanhopig overkomt als ze meteen wat terugstuurt.
Ze staat onder de douche. Of is aan het autorijden. Of aan het koken. Schoonmaken. Schilderen?
Shit man, appt ze met een andere dude ofzo?
Hou eens op met Instagrammen, joh!
Altijd heb je die telefoon in je hand, en nu zeker niet?
Ze heeft vast een goede reden.
Hopelijk is er niets ergs gebeurd?
Wat heb ik gedaan om haar boos te krijgen?
Ben ik iets belangrijks vergeten?
Ik wacht geduldig. Ik ga NIET nog iets sturen.
Ik ben klaar met haar.
Is mijn telefoon stuk ofzo?
Is haar telefoon stuk ofzo?
Ze denkt natuurlijk dat zij hier de baas is… ze is me aan het uitdagen

Dit artikel is geplaatst op 17 december 2014 en heeft geen bronvermelding.
Elite Daily plaatste op 10 december 2014 dit artikel32:

57 Ridiculous Thoughts A Guy Has When A Girl Isn’t Texting Him Back

There’s an artistry to texting.

Simply put, the best texters are masters of their craft. Good texters have perfected the aspect of timing – where their replies are not too quick, yet never overly delayed.

Their use of emojis is not annoying in the least, and never obnoxious – but rather serve as the cherries on the top of their conversational ice cream, so to speak.

Satisfactory texting is a skill, and – like anything else – when it’s present in someone, it’s usually plain to see. Having said that, when one isn’t all that well-versed with regard to virtual conversation… it’s usually equally as obvious.

But, hey, converting your voice into “chat bubbles” isn’t an easy task – and when women become involved, it ain’t gettin’ any easier.

Take it from me, I’ve seen some of the smoothest texters crumble under the pressure of sending a text to a girl they’re interested in.

And if the women you’re courting is “skilled in text,” and tries testing you with the waiting game? Prepare to sweat like pre-weight-loss Jonah Hill in a Russian bath house.

Try and keep composure, the reply will come – IT ALWAYS COMES (except for those times when it doesn’t). But until then, I’m sure your stream of consciousness resembled something like this.1. Aight, I sent that text like half an hour ago – what’s the deal?
2. Eh, I guess she could just be playing hard to get.
3. Everyone knows answering texts in less than five minutes is a warning sign of desperation.
4. I respect it.
5. Having said that, if she doesn’t answer my text before that clock strikes 10 pm, I’m going to be forced to think she’s f*cking someone else.
6. I mean, It’s the only logical deduction.
7. What in God’s name else could she be doing right now that she wouldn’t be able to answer her phone?
8. Driving, I suppose.
9. Or showering.
10. Yep, she might be in the shower.
11. But for like 45 minutes? I doubt she still has hot water…
12. Not to mention – how f*cking dirty could she be?
13. All right, I’m over this.
14. Nevermind, I’m not.
15. She thinks she’s got me wrapped around her finger, I’m sure.
16. HA. If she ever does answer, I’m gonna wait like two f*cking weeks to ask “what’s up.”
17. Knowing my luck, I’ll get a “nmu” as I’m dropping my kid off to college.
18. I have like sh*t to do today – I can’t be sweating next to my phone all day like Jack Bauer trying to defuse a bomb.
19. Damn, she just favorited a tweet.
20. WTF, @Harry_Styles?
21. Is she f*cking kidding me?
22. Harry Styles thanks Amsterdam for his last concert, on Twitter, and that warrants a favorite.
23. I buy her dinner last night, and I can’t even get a f*cking text back.
24. I’m onto you.
25. I mean, she’s clearly using me.
26. That’s the problem with being a “nice guy,” you get taken advantage of.
27. Or maybe she thinks I’m a dick.
28. I knew I should’ve gone without the mousse.
29. Maybe her mom called her, and she’s having an extended conversation with her parents.
30. Yep, that’s probably it. She probably even asked her mom to “put the dog on the phone.”
31. She’s cute like that.
32. SHE’S DEFINITELY F*CKING HER EX RIGHT NOW.
33. HE’S LURKING, I SEENT IT.
34. Maybe I’ll hit my ex up, too.
35. At least she always answers.
36. Kidding…
37. …but in another few minutes and I won’t be.
38. Maybe I’ll just run over there.
39. I’ll make it seem like I lost something.
40. WAIT.
41. That’s the ticket!
42. SHE PROBABLY LOST HER PHONE.
43. Oh my God, I hope she’s OK without it.
44. I know how she gets when she’s not able to scroll through Instagram for a few hours…
45. She probably needs me.
46. Yeah, I’m just gonna run over there myself.
47. Oh, it’s snowing?
48. F*ck that then.
49. I’m paranoid, but not that paranoid.
50. I guess I’ll check the forecast, though, because when this snow does subside – I should probably head over.
51. Why does this sh*t always happen to me?
52. Like, I don’t get it. She can’t even bear to see my name pop up on her iPhone?
53. HOLD THE PHONES. What is this???? A Snapchat?
54. PHEW. She’s in bed. I knew she had to be napping.
55. Wait, what the f*ck is that shadow next to her.
56. Judging by the trajectory of the lamp on her bedside, that physically cannot be her shadow.
57. F*ck this. Enough is enough. Where the hell are my snow boots?

Dit artikel heeft wederom dezelfde opbouw. Manners heeft een kortere inleiding en geen gebruik gemaakt van een opsomming door middel van cijfers. Ook heeft Manners duidelijk een korte lijst. Ze hebben verschillende punten samengevoegd of weggelaten. Sommige punten zijn letterlijk vertaald en andere zijn in andere woorden omschreven, maar komen duidelijk op hetzelfde neer. De foto’s zijn niet overgenomen en daarom niet in het voorbeeld vermeldt.Voorbeeld 3

5 DINGEN DIE EEN ZAKENMAN NOOIT ZAL ZEGGEN (#2)33


Zo blijf je positief en werk je aan je toekomst

Wanneer je succesvol wilt zijn in je carrière of als zakenman, is een goede mindstate essentieel. Je kunt jezelf (en anderen) namelijk erg in de weg staan wanneer je een negatieve visie of houding hebt. Hier is een aantal voorbeelden van dingen die je beter niet meer kunt zeggen als je een zonnige toekomst wilt als zakenman.

‘Komt goed’
Succesvolle mensen weten wanneer zij weg moeten lopen van excuusjes van anderen. Een ‘komt goed’ mentaliteit wordt vaak al snel opgepikt als een zinnetje van mensen die achter de feiten aan lopen. Vaak resulteert deze leuze in deadlines of projecten die niet of nauwelijks gehaald worden. Wanneer dit bij jouw het geval is en je hoort jezelf deze tweewoordige smoes zeggen, dan is het wellicht een goed idee om je doelen te veranderen of je grenzen van betrokkenheid beter af te bakenen. Wees eerlijk tegenover je klanten/partners en verstop je laksheid niet achter een “komt goed”.

‘Dat is te vroeg/te laat’


Als ondernemer of zakenman hoor je door het vuur te gaan voor de juiste connecties. Wanneer er een project launch, network meeting of gesprek is waar je heen zou moeten, dan speelt tijd geen rol. Op het juiste moment en op de juiste plaats ergens zijn, is vaak cruciaal voor succes. Wees daarom nooit bang om het iets te laat of iets te vroeg te maken, wanneer je het gevoel hebt dat dit jouw toekomst zal helpen.

‘Laten we binnenkort eens afspreken’


Niet alleen binnen het sociale leven, maar ook binnen de zakenwereld is deze vriendelijk klinkende zin een connectiekiller. 9 van de 10 keer betekent het namelijk ‘Ik ga jou niet bellen en jij mij ook niet, maar laten we doen alsof dat wel het geval is’. Kortom, uit zo’n afspraak gaat nooit een daadwerkelijke meeting komen. Wanneer je met iemand af wilt spreken, doe dat dan ter plekke. Zo niet, laat het dan voor wat het is.

‘Dat was allemaal mijn idee’


Zeer zelden komen goede ideeën uit één bron. In de praktijk zijn million dollar ideas een optelsom van diverse ervaringen van verschillende mensen die op één lijn samenwerken. Kom je er in je eentje niet uit, spar dan eens met anderen. Wees wel duidelijk over wat hun rol zal zijn wanneer zij jou helpen om het gouden idee te bedenken. Wellicht zit je namelijk helemaal niet te wachten op een partnerschap. Daarentegen: als uit een samenwerking mooie dingen ontstaan, geef dan de mensen de credits die zij verdienen.

‘Ik ben niet goed genoeg’


Een belangrijk onderdeel van succes is het hebben van goede zelfwaarde. Daarbij is het ook cruciaal om altijd jezelf te blijven, zowel op zakelijk als persoonlijk gebied. Volg je ware interesses; wat zou je doen met je leven als je geen geld nodig zou hebben? En borduur hierop voort. Je kunt meer als je in jezelf gelooft en doen wat je leuk vindt geeft je oneindig veel motivatie. Geld als motivatie hebben faalt sneller dan andere doelen en trekt je lastiger door de dallen heen.

Dit artikel is geplaatst op 5 januari 2015 en heeft wel een bronvermelding.


Entrepreneur plaatste op 27 oktober 2014 dit artikel:34

You'll Never Hear Successful People Say These 15 Phrases

If you want to become more successful as an entrepreneur or in your career, you can start by making a habit of talking and thinking more like the people you know or read about who are already successful.

Here are some phrases you’ll never hear a successful person say:

1. "We can't do that."
One thing that makes people and companies successful is the ability to make solving their customers’ problems and demands their main priority. If a need arises repeatedly, the most successful people learn how to solve it as quickly as they can.

2. "I don't know how."


Instead of automatically shutting down solution-finding, successful people learn what they can in order to succeed in a project or in their career. For example, you would never see a truly successful international business consultant who travels to Italy multiple times per year refusing to learn Italian.

3. "I don’t know what that is."


Pleading ignorance doesn’t make the problem go away. It just makes the asker find someone who is able to work with them to solve the problem. While’s it’s always good to be honest with those you interact with, finishing this phrase with “but I’ll find out” is a surefire way to become more successful.

4. "I did everything on my own."


The best people know to surround themselves with others who are smart, savvy and as dedicated as they are. What makes this work is always giving credit where it’s due, as due credit to you will always come back in hand. Recognize those that have helped you or made an impact and you’ll continue to earn success and recognition yourself.

5. "That's too early."


You would never hear Benjamin Franklin or someone such as Steve Jobs say, “that is too early for me to be there.” If there is a networking meeting, project launch or interview opportunity at the very beginning of the day, the most successful people do what it takes to be there. Part of being successful is being at the right place at the right time, no matter if you’re a morning bird or night owl.

6. "That’s too late."


Along the same lines, if you’re asked to a 9 p.m. dinner by a potential business partner, and you can make it, definitely go. You may be tired the next day, but the connections you will make during a small dinner or after-hours meeting can make all the difference when it comes to your career or next project.

7. "It's too bad we couldn't work together."


Truly hitting it off with someone can be a rare occurrence, but if you truly connect with someone and want to work with them, find a way to make it work. Finding people that you really enjoy communicating with don’t come along too often, so whether it’s a case study or a new business, successful people know that working with those who truly align with your personality and interests are the path to true success.

8. "Let's catch up sometime."


Many times, this phrase is said as filler, without any true follow up. Successful people know that if they really want to catch up with someone, they follow up to make it happen. This also builds on the idea that the most successful people have worked hard to build genuine connections and relationships within their network, without any hidden agenda. Nurturing your network means being thoughtful of others, while keeping your relationships with them on top of your mind.

9. "I'm sorry, I'm too busy."


If an opportunity comes their way, successful people do what it takes to make it happen. Sure, this might mean longer hours occasionally, but if you want something to work, that is what it takes. After all, according to Lao-Tzu: "Time is a created thing. To say ‘I don’t have time,’ is like saying, ‘I don’t want to.’”

10. "That was all my idea."


Again, as mentioned in number four, the most successful people spread the wealth when it comes to doling out praise from a successful project. No idea is truly one’s own -- it’s a sum of their experiences from interacting and building off of collaborative ideas with a team. Doling out praise and encouragement is a crucial part of building a successful company and culture.

11. "I never read books."


Tom Corley of Rich Habits found that rich people read (and listen to) books at a much higher rate than poor people: “63 percent of wealthy parents make their children read two or more non-fiction books a month vs. 3 percent of poor.” Also, “63 percent of wealthy listen to audio books during commute to work vs. 5 percent of poor people.” Reading non-fiction (as well as fiction) can help reduce stress, enhance creativity and boost your memory.

12. "I'm not good enough."


Part of being successful is having a high sense of self-worth. Being yourself is one trait that promises success in business and your personal life. Follow your true interests. What you would do in your life if you didn’t need money?

13. "It's OK." (over and over)


Successful people know when to walk away and stop taking excuses from others. If there is a bottleneck and something (or someone) is preventing you from completing a project on time, build up your business, or move you forward in your goals, then it’s time to set boundaries and decide to limit your involvement.

14. "If our competitors don't have it, then we don't need it."


Copying competitors is one of the many possible deaths for most companies. True innovation comes from the flip side: figuring out what competitors aren’t doing and fill that niche to answer a need in the industry.

15. "Time off is for suckers."


True success should be seen as a well-rounded approach, one with vacations, weekends with friends and family and hours of downtime on the weekdays. While workload varies for everyone at times, taking vacation can make you better at your job.
Sometimes to get to where you want to be, the best and easiest thing to do is to simply follow the examples that others set for you.
What phrases are you going to eliminate from your day-to-day conversations and thinking?

Dit artikel heeft wederom dezelfde opzet, maar een duidelijk verschil is het aantal punten. Manners heeft er vijf en Entrepreneur 15. Dit komt mede doordat Manners het artikel in twee verschillende delen heeft geplaatst. Deel een plaatsten ze op 28 december 2014.35 De punten die genoemd worden, zijn letterlijk vertaald. De tekst die eronder staat is niet letterlijk vertaald, maar je kunt goed zien dat ze er niet veel eigen content aan toegevoegd hebben.Auteursrechtschendingen vrouwenwebsite Bellesqa

Voorbeeld 1

Kataloq: 2015
2015 -> Dərs vəsaiti, Bakı, Çaşoğlu -2003 A. M. Qafarov Standartlaşdırmanın əsasları
2015 -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR

Yüklə 279,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə