Nesne tabanli progamlama final calisma sorulariYüklə 119,28 Kb.
tarix30.12.2018
ölçüsü119,28 Kb.
#87937
növüYazı

NESNE TABANLI PROGAMLAMA FINAL CALISMA SORULARI

 1. Kredi isimli bir sınıf tanımlayıp, içindeki krediMiktari isimli değişkeni private(gizli) yapıp, bu değerleri veri kapsülleme (set,get metotları ile kontrollü erişim)prensibi ile doldurunuz.(Negatif değerlere izin verilmeyecek şekilde kontrolü de yapınız.) 1. Ev isimli sınıfı yazınız. Semt, alan(m2) ve adres bilgilerini sınıf değişkeni olarak tutunuz. Yapıcı metodu yazınız. evinOzellikleriniGoster() isimli metodu yazıp, içerisinde eve ait değişkenleri ekrana basınız. Bu sınıftan türetilen SatılıkEv adlı sınıfı yazınız. Türetilmiş sınıfta fiyat değişkenini tutunuz. Türetilmiş sınıfta, evinFiyatiniGoster() metodunu yazıp, metodda evin fiyatını ekrana basınız. 1. Aşağıdaki sınıfta yapıcı metodu ve ozellikGoster isimli metodu yazınız. Başka sınıftan, araba sınıfına ait nesne oluşturup, alan ve metotlara ulaşma kısmını doldurunuz.

class araba {

public string marka;


public int model;
public string renk;
//yapıcı metodu yazınız

public void ozellikGoster() {

//arabanın özelliklerini ekrana basan kodu yazınız }

class Program {

//araba sınıfına ait nesne oluştur

//araba sınıfına ait nesne ile marka, model ve renk bilgilerine ulaşıp, ekrana basınız

// araba sınıfına ait nesne ile ozellikGoster metodunu çağırınız.

}

public class Sayici{public static int deger; }

public class Program{

//başka bir sınıfın içerisindeyiz

//değer isimli statik değere erişiniz ve ekrana basınız. } 1. Araba isimli sınıfa ait, marka değerini string olarak alan, model değerini ise int olarak alan ve içeride

gerekli eşitlemeleri yapan yapıcı metodu yazınız.

 1. Aşağıdaki sorularda sadece sizden istenen kodları yazınız.

1)İnsan adlı sınıfı yazınız, string tipinde isim adlı değişkeni ve int tipinde yaş adlı değişkeni olsun.

a)sadece isim verildiğinde, tek parametre (string) alıp, gerekli işlemleri yapan kurucu metodu;

b) isim ve yaş verildiğinde, iki parametre (string,int) alıp, gerekli işlemleri yapan kurucu metodu yazıp,

insan1 ve insan2 nesnelerini oluşturup, nesneler hk. bilgileri ekrana basınız.

İsmi verilen insanın ismini, ismi ve yaşı verilen insanın bu bilgilerini ekrana basınız.

Insan insan1 = new Insan ("Ahmet");

Insan insan2 = new Insan ("Ayse", 25);

şeklinde nesneler oluşturulunca, bu nesnelere ait isim ve yaş bilgilerini ekrana bastırınız.

2)İnsan adlı sınıfı yazınız, int tipinde tckimlikno adlı değişkeni, string tipinde isim adlı değişkeni ve int

tipinde yaş adlı değişkeni olsun.

a)sadece tckimlikno verildiğinde, tek parametre (int) alıp, gerekli işlemleri yapan kurucu metodu;

b) isim ve yaş verildiğinde, iki parametre (string,int) alıp, gerekli işlemleri yapan kurucu metodu;

yazıp,

adam ve vatandas nesnelerini oluşturup, nesneler hk. bilgileri ekrana basınız.İsmi verilen insanın ismini, ismi ve yaşı verilen insanın bu bilgilerini ekrana basınız.

Insan adam = new Insan ("Oya Gunay",45);

Insan vatandas = new Insan (12345678910);

şeklinde nesneler oluşturulunca, bu nesnelere ait bilgileri ekrana bastırınız.

3)public class Bilgisayar{

public string _marka;

public string _islemci;

public int _Ram;

//tek parametreli olarak marka değerini alıp, gerekli eşitlemeleri yapan yapıcı metodu yazınız

public ( ){

}

//iki parametreli olarak marka ve işlemci değerlerini alıp, gerekli eşitlemeleri yapan yapıcı metoduyazınız

public ( , ){

}

//üç parametreli olarak marka,işlemci ve Ram değerleini alıp, gerekli eşitlemeleri yapan yapıcımetodu yazınız

public ( , , ){

}

}

//aşağıdaki gibi başka bir sınıfta nesneler oluşturuldupublic class BaskaSinif{

static void main(string[] args){

//nesne oluşturma işlemleri

Bilgisayar toshiba=new Bilgisayar("Satellite");

Bilgisayar apple=new Bilgisayar("Ipad","i5");

Bilgisayar sony=new Bilgisayar("Vaio","AMD",2);

Bilgisayar lenovo=new Bilgisayar("Z585","AMD",4);

//bu nesneler oluşturulurken hangi yapıcı metotlar çağrılır?

//nesneler yardımıyla bilgisayarlara ait bilgileri ekrana basınız

}

} 1. Aşağıdaki algoritmada belirtildiği gibi fonksiyonu yazınız. Fonksiyonda 1 geliş ve 1 çıkış tamsayı parametresi olacaktır.


Fonksiyona gelen sayı değeri 5’teb buyuk olduğu sürece

Gelen sayı tek ise sayıyı 2’le çarp, 1 azalt Gelen sayı çift ise sayıyı 4’e böl

Her basamakta maximum değeri kontrol et, yeni sayı değeri maximumdan büyükse maximum değeri düzelt

Sayı 1’olunca maximum değeri ana programa döndürecek atamayı yap.
 1. Aşağıdaki algoritmada belirtildiği gibi fonksiyonu yazınız. Fonksiyonda 1 geliş ve 1 çıkış tamsayı parametresi olacaktır.


Fonksiyona gelen sayı değerinden bir eksik adet kadar döngü ile

Gelen sayı tek ise sayıyı 3’le çarp, 3 azalt Gelen sayı çift ise sayıyı 4’e böl

Her basamakta maximum değeri kontrol et, yeni sayı değeri maximumdan büyükse maximum değeri düzelt

Döngü bittikten sonra maximum değeri ana programa döndürecek atamayı yap.
 1. Aşağıdaki algoritmada belirtildiği gibi fonksiyonu yazınız. Fonksiyonda 1 geliş ve 1 çıkış tamsayı parametresi olacaktır.

Fonksiyona gelen sayı değeri 1 olana kadar

Gelen sayı tek ise sayıyı 3’le çarp, 1 azalt

Gelen sayı çift ise sayıyı 2’e bölHer basamakta maximum değeri kontrol et, yeni sayı değeri

maximumdan büyükse maximum değeri düzeltSayı 1’olunca maximum değeri ana programa döndürecek atamayı yap.

Test Sorulari

 1. Aşağıdaki kod bloğunda altı çizili kelimeler için
  doğru jargon(isim) nedir?namespace ornek

{

public abstract class Motor{

protected string ad;

public string acikad;

private int donushizi;

public abstract void hizayar();

public Motor() { }


~Motor() { }

}

public class Servo:Motor{

public override void hizayar () { }

public Servo (string ad,int hiz) { }
Public ~Servo() { }

}
}


a) Constructor (Yapıcı)

b) Destructor(Yıkıcı)

c) Çocuk sınıf tanımı

d) Anne soyut sınıf tanım

e) Ozel(korumalı), sadece kendi sınıfındakilerin
gördüğü değişken tanımı


 1. Aşağıdaki kod bloğunda altı çizili kelimeler için
  doğru jargon(isim) nedir?
  namespace ornek

{

public abstract class Motor

{

protected string ad;public string acikad;

private int donushizi;

public abstract void hizayar();

public Motor() { }


~Motor() { }

}

public class Servo:Motor{

public override void hizayar () { }

public Servo (string ad,int hiz) { }
Public ~Servo() { }

}
}


a) Constructor (Yapıcı)

b) Destructor(Yıkıcı)

c) Operator

d) Değişken

e) Isimuzayı

 1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sınıf tanımındaki anne sınıf değişkenleri çocuk
sınftada aynen kabul edilir

b) Sınıflarda ilk çalışan method yıkıcı(destructor)dır.

c) Method fonksiyonları diğer adı değişkendir.

d) Sınıflarda sadece bir yapıcı (constructor) vardır.

e) Sınıflarda abstract(soyut) sınflardan “new”
komutu ile nesne (object) oluşturulabilir.

 1. Aşağıdaki programın sonucu ne olur?
  class Program

{ static void Main(string[] args)

{ BankaHesap hesabim1,hesabim2;

hesabim1 = new BankaHesap();

hesabim2 = new BankaHesap(100f);

hesabim1.ekle(50);

hesabim2.çıkar(30);

Console.WriteLine(hesabim1.toplami.ToString());

}

}class BankaHesap

{ private double toplam;

public BankaHesap() { }

public BankaHesap(double baslangic)

{ toplam = baslangic; }

public double toplami

{

get { return toplam; }set { toplam = value; }

}

public void ekle(double miktar){ toplam += miktar; }

public void çıkar(double miktar)

{ toplam -= miktar; }

~BankaHesap() { }

}
a) 100 b) 50 c) 150 d) 70 e) 20


 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.Bir Data Field public ise diğer sınıflardan da bu alana erişebiliriz.

b.Bir metod private ise diğer sınıflardan bu sınıfa erişemeyiz.

c.Constructor sınıf oluşturmada kullanıldığından dolayı private olamaz.

d.Bir sınıf, dışarıdan erişilemeyecek olsa da private olabilir.


 1. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ve nesne arasındaki ilişkiye bir örnek olabilir?

  1. Araba – Tır

  2. Elma – Armut

  3. Oyuncak Resmi – Oyuncağın Kendisi

  4. Kalem- Kalemtraş

 2. Cember isimli bir sınıfın nesnesini nasıl oluştururuz?

a.Cember c = Cember.Create();

b.Cember c = Cember();

c.Cember c = new Cember();

d.Cember c = new();


 1. Araba sınıfının, Tasit sınıfından türetilecek şekilde tanımı nasıl yapılır?

a.public class Araba extends Tasit { }

b.class Araba extends Tasit { }

c.public class Araba :: Tasit { }

d.public class Araba : Tasit { }


 1. Aşağıdaki programın sonucu ne olur?

class Program

{

Static int neyapar(int x) {x--;

return x;

}
static void Main(string[] args)

{

int x=17, y=42;x = neyapar(y);

Console.write( y,x);

} }

a) 17 42 b) 42 16 c) 17 41

d) 16 42 e) 42 41


 1. Aşağıdaki programın sonucu ne olur?
  class Program

{

static void Main(string[] args)

{

A nesne1,nesne2;nesne1 = new A();

nesne2 = new A(50f);

nesne1.toplam=100

nesne1.ekle(25);

nesne2.toplami(200);

Console.WriteLine(nesne2.toplami);

}

}

class A{

private double toplam;

public A() { toplam =250; }

public A(double baslangic)

{ toplam = baslangic; }

public double toplami

{

get { return toplam; }set { toplam = value; }

}

public ekle(double miktar){ toplam += miktar; }

public çıkar(double miktar)

{ toplam -= miktar; }

~A () { }

}

a) 100 b) 250 c) 200 d) 50 e) 300


 1. Aşağıdaki dizi tanımlamalarının hangisinde hata
  yoktur?

a) int [ ,] array; array = {0, 2, 4, 6};

b) int [,] array = {”0″,”2″,”4″,”6″};

c) int [ ] array = new int["7"];

d) int [,] array = new int [2,3];

e) int [,] array = new int [4];
.

 1. Asağıdaki hangisi bir dizi tanımlaması olamaz?

A) int[] no = new int[3]{1,2,3};

B) int[] no = new int[5]{4,5,2,1,3};

C) int no = new int[4]{4,5,2,1,3};

D) int[] no = new int[6]{12,13,3,2,17,8}
 1. Asağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) string[] isim = new string[3];

B) string[] isim = new string[3]{“ali”,”Mehmet”,”serdar”};

C) string[] isim = new string[4]{“ayĢe”,”melek”,”Selma”, “seçil”};

D) int[] isim = new string[3]{“veli”,”zeki”,”hakan”};
 1. Asağıdakilerden hangisi int türünde 3 elemanlı ve 10, 20, 30 değerlerini tutan kimlik dizisinin doğru tanımıdır?

A) int[] kimlik = new int[3]{10,20,30};

B) int kimlik = new int[3]{10,20,30};

C) int kimlik = int[3];

D) int[] kimlik = int[3]{10,20,30};

 1. Asağıdaki dizi tanımlamalarından hangisi doğrudur?

A) int[ ] tcno = new int[5];

B) int[ ] tcno = int[5];

C) [ ]int tcno = new int[5];

D) tcno int[ ] = new int[5]

 1. Numara isimli 5 elemanlı (1, 2, 3, 4, 5) bir dizi tanımlamak istiyorsak, asağıdaki kod satırlarından hangisini yazmalıyız?

A) int[ ] numara = {1, 2, 3, 4, 5};

B) int[ ] numara = new int[5]{1, 2, 3, 4, 5};

C) int numara = new[ ]{1, 2, 3, 4, 5};

D) int[ ] numara = new int[ ] 1. Aşağıda verilen sınıftan örneklenen bisikletin nesnesi için aşağıdakilerden hangisi

derleyici hatasına neden olur?

class Bisiklet

{

private int hiz = 0;public int vites = 1;

int vitesSayisi = 6;

public Bisiklet()

{

vites = 2;}

public void VitesDegistir(int yeniDeger)

{

vites = yeniDeger;}

public void Hizlan(int artis)

{

hiz = hiz + artis;}

}

A) bisikletim.VitesDegistir(3); C) bisikletim.Hizlan(20);B) bisikletim.vitesSayisi = 18; D) bisikletim.vites = 5;

 1. Tanımlanan sınıftan örneği oluşturulan bazı nesnelerin farklı durumlarda başlatılması

gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Örnekleme

B) Aşırı yüklenmiş kurucu(yapıcı)

C) Metot


D) Alan

 1. Kapsülleme kavramını aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlamaktadır? 
  A) Alanları özel yapmak 
  B) Yapı veya sınıfa alan değiştirme metodu eklemek 
  C) Yapı veya sınıfa alan okuma metodu eklemek 
  D) Yapı veya sınıftaki alanları özel yapıp değiştirme ve okumayı denetleme için metotlar kullanmak

 2.  Sadece okunabilir özellik eklemek için aşağıdakilerden hangi erişimci kullanılır? 
  A) get               B) set               C) private              D) public

 3. Sadece yazılabilir özellik eklemek için aşağıdakilerden hangi erişimci kullanılır? 
  A) get               B) set               C) private              D) public

 4. Aşağıdakilerden hangisi Oyun adlı bir sınıfın “varsayılan kurucu” tanımı olabilir?
  A) public Oyun(int x, int y)                     B) public int Oyun()
  C) public Oyun()                                     D) public void Oyun()

 5. Oyun adında bir sınıftan aşağıdaki ifade ile bir nesne oluşturulurken aşağıdaki kuruculardan hangisi çalıştırılır?
  Oyun yeniOyun = new Oyun(400, 500);
  A) public Oyun(int x, int y)
  B) public Oyun(double x, int y)
  C) public Oyun(double x, double y)
  D) public Oyun()

 6. Aşağıdakilerden hangisi sınıf kapsamı dışında yapılır?
  A) Alan tanımlama
  B) Metot tanımlama
  C) Kurucu oluşturma
  D) Sınıfı örnekleme (Sınıfın kurulması)

 7.  Tanımlanan sınıftan örneği oluşturulan bazı nesnelerin farklı durumlarda başlatılması
  gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  A) Örnekleme                B) Aşırı yüklenmiş kurucu
  C) Metot                        D) Alan

 8. Return ifadesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) return ifadesinin döndürdüğü veri türü ile metodun döndürdüğü veri türü aynı
  olmalıdır.
  B) return ifadesi metodun sonunda bulunmak zorundadır.
  C) return ifadesinden sonra noktalı virgül konulmalıdır.
  D) Her metoda return ifadesi bulunmak zorundadır.

 9. Yapıcı (Constructor) metotlar için aşağıdakiler-den hangisi yanlıştır?

A) Aşırı yüklenebilirler. (overloaded)

B) Sınıf adı ile aynı ada sahiptirler.

C) Dönüş değerleri, yaptıkları nesne türü referanstır.

D) Varsayılan yapıcı, nesne niteliklerine değer aktarmaz.
I- metot (int a)

II- metot (double a)

III- metot (int b)

Bir sınıf yukarıdaki metot tanımlarından han-gisine ya da hangilerine aynı anda sahip olabilir?


A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) I, II ve III 1. Aşağıdaki kod kesiminin ekranda üreteceği çıktı nedir?

for( a = 1; a <= 3; a = a + 1)

{

for( b = 1; b <= a; b = b + 1)printf("%d", b);

printf(" ");

}
A) 1 12 123 B) 111 222 333

C) 1 11 111 D) 123 123 123 1. Csharp dilinde eğer bir değişken tanımında erişim değiştiricisi (access modifiers) kullanılmamışsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) “public” özellik olarak işlenir.

B) “private” özellik olarak işlenir.

C) “protected” özellik olarak işlenir.

D) “Paket erişimi (package access)” özellik olarak işlenir.
10. “Sarmalamanın (encapsulation)” anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metotların “public” tanımlanması

B) Metotların “ptotected” tanımlanması

C) Gerçekleştirim ayrıntılarının istemci sınıftan saklanması

D) “Static” özellikte değişken tanımlanması


 1. Aşağıda C dili ile yazılmış programın ekrana üreteceği çıktı hangisidir?

#include

int main (void)

{

int a[5];for (int i = 0; i <5; i++)

a[i] = i+1;

for (int i = 0; i<5 ; i++)

a[i] = a[5-i-1];

for (int i = 0; i<5 ; i++)

printf("%d, ", a[i]);

return 0;

}

A) 5, 4, 3, 4, 5, B) 1, 2, 3, 1, 2,C) 1, 2, 3, 4, 5, D) 5, 4, 3, 2, 1,


 1. Temel sınıf ile türetilmiş sınıf arasında kullanılan ayıraç aşağıdakilerden hangisidir?

A) : (iki nokta üst üste)

B) ; (noktalı virgül)

C) , (virgül)

D) . (nokta) 1. Bir sınıfın en fazla kaç sınıftan kalıtım yoluyla türetilebileceğinin sayısı

aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4


B) 3

C) 2


D) 1


 1. İnsan adında bir temel sınıf olsun. Ögrenci sınıfı da Insan sınıfından türetildi. Ogrenci

sınıfı kurucuda parametre olarak öğrenci adını alsın. birOgrenci adında Insan türünde

bir değişken bildirip Ogrenci sınıfından bir nesneyi birOgrenci değişkenine atanmak

isteniyor. Aşağıdakilerden hangisi bu işi doğru bir şekilde gerçekleştirir?

A) Ogrenci birOgrenci = new Ogrenci("Ali UZUN");

B) Insan birOgrenci = new Insan("Ali UZUN");

C) Ogrenci birOgrenci = new Insan("Ali UZUN");

D) Insan birOgrenci = new Ogrenci("Ali UZUN");


 1. Nesne tabanlı programlama ile ilgili aşağıdakilerden hangi ya da hangileri doğrudur?

I-Cok biçimliliği sağlamak için private, public ve protected sözcükleri kullanılır.

II-Bir sınıfa bütün sınıfların erişebilmesini sağlamak için ’public' erişim değiştiricisi kullanılır.

III-Metotların ve niteliklerin gizlenmesine veya bir grup içerisinde toplanmasına kapsülleme denir.

IV-Private erişim belirleyicisi ile tanımlanmış metot veya özelliklere sadece tanımlandığı sınıf içerisinden ulaşabiliriz.


a) Yalnız I       b) I – II - III        c) I – II – IV  

d) II – III – IV     e) Hepsi Doğru
 1. Yapılandırıcılar ile ilgili aşağıdakilerden hangi ya da hangileri yanlıştır?

I- Yalnız parametresiz yapılandırıcı yazılabilir.

II-Yapılandırıcılar sınıftan farklı bir isme sahip olmalıdır.

III-Bir nesne yaratılırken çağrılan metot yapılandırıcıdır.

IV-Yapılandırıcılar bir değer döndürebilir.
a) I - IV       b) I - II - III        c) I- II – IV   d) II – III – IV     e) Yalnız III


 1. Kalıtım ile ilgili aşağıdakilerden hangi ya da hangileri doğrudur?

I- Yeni bir alt sınıf oluştururken “extends” anahtar kelimesi kullanılır. (D)

II- Bir alt sınıf, super sınıfının yapılandırıcısını ve metotlarını “class” anahtar kelimesi ile çağırabilir. (Y)

III- Alt sınıflar, kalıtılan metotları yeniden biçimlendiremez. (Y)

IV- Her hangi bir sınıftan türetilmiş sınıfa alt sınıf, türeten sınıfa ise super sınıf denir. (D)
a) I - IV       b) Yalnız I        c) II – IV   d) II – III – IV     e) Hepsi


 1. “Çevremize baktığımız zaman, çok çeşitli canlılar görürüz. Örneğin çiçekler. Dünya üzerinde kaç tür çiçek vardır? Ama biz bir çiçek gördüğümüzde ona çoğunlukla “Çiçek” diye hitap ederiz. Sonra bu çiçeğin renginden, yapraklarının şeklinden vs dolayı alt kategorilere ayırırız.”  

Bu cümleyi okuduğumuzda aşağıdaki kavramlardan hangisi aklımıza gelir.


a) Değişkenler      b) Yapılandırıcılar       c) Erişim Belirleyiciler

d) Metotlar     e) Sınıflar   1. Sınıf ve nesne kavramları ile ilgili aşağıdakilerden hangi ya da hangileri doğrudur?


I- Sınıf bildirimi “class” anahtar kelimesi ile gerçekleştirilir.

II- Sınıf isminden sonra sınıfın özellikleri ve metotları tanımlanır.

III- Sınıfın özellikleri, bu sınıftan yaratılacak olan nesnenin davranışlarını tanımlar.

IV- Sınıfın metotları, sınıfın niteliklerinin tanımlandığı yerdir.

a) I - II       b) II-IV        c) I-II – III  d) I – III – IV     e) Hepsi


 1. Bir alt sınıf, super sınıfın bir metodunun davranışını yeniden yazabilir, yani super'dekini ezebilir. Buna ………………. yani …..…………….. denir.

Yukardaki cümleyi tamamlamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?
a) overloading – aşırı yükleme       b) overloading – üzerine yazma    

c) overriding – aşırı yükleme        d) overriding – üzerine yazma   

 e) türetme - kalıtım

 1. String s= "4 Haziran Sali 2013" olsun. s.contains(“asli”) ifadesinin değeri nedir?

a) asli b) 4 Haziran Sali 2013         c) true d) false     e) null


9.ve 10. Soruları aşağıdaki koda göre cevaplayınız.
 1. Şekilde verilen sınıf için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
 1. Sınıfın nitelikleri en ve boydur.

 2. Sınıf ismi class’dır.

III- Sınıfın niteliklerine sadece bu sınıf içinden erişilebilir.

 1. Sınıfın yalnız bir tane yapılandırıcısı vardır.

a) II - IV       b) I-III        c) I – III   d) I – III – IV     e) Hepsi
 1. Şekilde verilen sınıfın “d1” adlı bir nesnesi aşağıdakilerden hangisi ile yaratılabilir?

a) Dikdortgen d1 = new Dikdortgen(3);       

b) Dikdortgen d2 = new Dikdortgen();

c) Dikdortgen d1 = new Dikdortgen(3,5,8);

d) Dikdortgen d1 = new Dikdortgen(8);

e) Dikdortgen d1 = new Dikdortgen(7,11);


11. Aşağıda csharp kodu verilen sınıfın ekran çıktısı ağağıdakilerden hangisidir?Java Kodu

Main Sinifi

public class Saat { 
private int saat,dakika,saniye; 
public Saat() { 
saat=12; dakika=0; saniye=0; 

public Saat(int hour,int min,int second) {
saat=hour; dakika=min; saniye=second; 

public void SaatiYaz() {
Console.writeline(saat+":"+dakika+":"+saniye); 
} }

public class SaatTest {
public static void main(String args[])
{
Saat s=new Saat();
s.SaatiYaz();
Saat s1=new Saat(15,10,45);
s1.SaatiYaz();

}

a) 12:0:0       b) 0:0:0        c) 15:10:45   d) 15:10:45   e) 12:0:0 

 15:10:45     15:10:45 12:0:0 12:0:0 0:0:0


 1. Kapsülleme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 1. İşlemlerin ve verilerin gizlenmesine veya bir grup içerisinde toplanmasına denir.

 2. Bir sınıftan yeni sınıflar türetmeye yarar.

 3. Sistemin ve işlemcinin anlayabileceği makine kodunu oluşturur.

 4. Kütüphane oluşturmamıza yarar.

 5. Program yazarken tasarım yapmamıza yarar.
 1. Kısaca bir sınıftan yeni sınıflar türetme işlemine …………… denir. Yandaki tümcede boşluk yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.  1. Kapsülleme b) Kalıtım c) Sınıf d) Programlama e) Hiçbiri(5.-6. sorular yandaki şekle göre cevaplanacaktır.)


 1. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur.  1. Wrc sınıfı Ralli sınıfının özelliklerinin sadece bir kısmına sahiptir.

  2. Agir sınıfı ticari sınıfının tüm özelliklerine sahiptir.

  3. Aralarındaki en kapsamlı sınıf Spor sınıfıdır.

  4. Aralarındaki en alt sınıf Otomobil sınıfıdır.

  5. Hafif sınıfı ralli sınıfından türemiştir.
 1. Şekle göre en kapsamlı sınıf aşağıdakilerden hangisidir.

  1. Ralli

  2. Ticari

  3. Özel

  4. Ağır

  5. Otomobil
 1. using System;

class Ev

{

static string adres;public static string kapıNo;

private int odaSayısı;

string ısıtmaTürü;

static void Main(String[] args)

{

Ev satılıkEv = new Ev();}

}

Yukarıdaki programda Ev sınıfından oluşturulansatılıkEv nesnesi, yine bu sınıfın aşağıda verilen hangi

öğesine/öğelerine erişme iznine sahiptir?

I. static string adres;

II. public static string kapıNo;

III. private int odaSayısı;

IV. string ısıtmaTürü;

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) III ve IV
 1. using System;

namespace Kurucular

{

class Program{

static void Main(string[] args)

{

new Otomobil();}

}

class Otomobil{

int motorHacmi = 1600;

string renk = "Beyaz";

…………………………

{

Console.WriteLine("Ben Otomobil Sınıfının KurucuFonksiyonuyum");

}

}}

Yukarıdaki programda …………… ile boş bırakılan yere

aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) public int Otomobil()

B) void Otomobil()

C) private Otomobil()

D) public Otomobil()


 1. new Otomobil("Beyaz",1600);

new Otomobil("Sedan", "Full Paket");

Otomobil sınıfına ait parametreli kurucular için yukarıdaki gibi ifadeler yazılmıştır.

Buna göre, bu sınıfın kurucu fonksiyonları aşağıdakilerden hangisidir?

A) public Otomobil(string renk, int motorHacmi)

{

}

public Otomobil(string renk, string donanım){

}

B) Otomobil(string renk, int motorHacmi){

}

Otomobil(string renk, string donanım){

}

C) public Otomobil(string renk, string donanım){

}

D) Bir sınıfın aynı sayıda parametre alan birden fazlakurucusu olamaz. 1. Aşağıdakilerden hangisi ATA sınıfından OGUL sınıfını

KALITIM ile türeten ifadedir?

A) class OGUL:ATA

B) class ATA:OGUL

C) class ATA: class OGUL

D) class OGUL: class ATA
using System;

class MotorluTaşıtlar

{

public MotorluTaşıtlar(){

Console.WriteLine("Motorlu Taşıtlar Sınıfının Kurucu Metodu");

}

}

class Otomobil : MotorluTaşıtlar{

public Otomobil()

{

Console.WriteLine("Otomobil Sınıfı Kurucu Metodu");}

public void EkranaYaz()

{

Console.WriteLine("Otomobil Sınıfın İçinde Bir Metot");}

}

class Program{

static void Main(string[] args)

{

Otomobil yeniOtomobil = new Otomobil();yeniOtomobil.EkranaYaz();

}

}Yukarıdaki program çalıştığında konsol ekranında

yazılacak ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru

sırayla verilmiştir?

A) Otomobil Sınıfının İçinde Bir Metot

Otomobil Sınıfı Kurucu Metodu

Motorlu Taşıtlar Sınıfının Kurucu Metodu

B) Motorlu Taşıtlar Sınıfının Kurucu Metodu

Otomobil Sınıfının İçinde Bir Metot

Otomobil Sınıfı Kurucu Metodu

C) Motorlu Taşıtlar Sınıfının Kurucu Metodu

Otomobil Sınıfı Kurucu Metodu

Otomobil Sınıfının İçinde Bir Metot

D) Otomobil Sınıfı Kurucu Metodu

Otomobil Sınıfının İçinde Bir Metot

Motorlu Taşıtlar Sınıfının Kurucu Metodu


 1. Aşağıdakilerden hangisi Kare sınıfına ait bir yapıcı metot olamaz?

a) public int Kare(){//kod} b) public Kare(double x){//kod}

c) public Kare(){//kod } d) public Kare(int x){//kod} 1. Aşağıdakilerden hangisi metotların erişim belirteçlerinden birisi değildir?

a) void b) public c) static d) private

 1. Eğer string tipindeki “ad” değişkeninin içeriği “Ayse” ise “Merhaba” mesajını

görüntüleyen komut satırı aşağıdakilerden hangisidir?

A) If (ad = “Ayse”){ Merhaba};

B) If (ad ==”Ayse”)  Console.Write(“Merhaba”);

C) If (ad <>“Merhaba” )Write(“Merhaba”);

D) If (ad = “Ayse”) Console.Write(“Merhaba”);


 1. Aşağıdaki yazımlardan hangisi doğrudur?

A) Console.WriteLine(“Boyunuz : {0} Kilonuz : {1}”, boy, kilo);

B) Console.WriteLine(“Boyunuz : boy Kilonuz : kilo”);

C) Console.WriteLine(“Boyunuz : [0] Kilonuz : [1]“, boy, kilo);

D) Console.WriteLine(“Boyunuz : {0} Kilonuz : {1} ” + boy + kilo);
 1. Cember isimli bir sınıfın nesnesini nasıl oluştururuz?

a. Cember c = new Cember();

b.Cember c = Cember();

c. Cember c = Cember.Create();

d.Cember c = new();

e. Cember = Cember.new();


 1. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ve nesne arasındaki ilişkiye bir örnek olabilir?

a)Servo Motor – Motor

b)Portakal – Mandalin

c) Kapı Anahtarı- Kapı

d) Ev planı – Ev

e)Dolap-Çekmece


 1. Mobilya sınıfında tanımlanmıs sandalyeler

objelerinden 200 adet nasıl oluştrulur?

a) Mobilya=new Mobilya [200];

b) Mobilya [] =new Mobilya [200];

c) Mobilya sandaleler[]=new Mobilya [200];

d) Mobilya [] sandalyeler=new Mobilya [200];

e) Mobilya [] =new Mobilya [];
 1. Araba sınıfının, Tasit sınıfından türetilecek şekilde tanımı nasıl yapılır?

a.public class Araba extends Tasit { }

b. public class Araba : Tasit { }

c.public class Araba :: Tasit { }

d. class Araba extends Tasit { }

e. public abstract Araba:Taşit { }


 1. Aşağıdakilerden hangisi timer1 adlı zamanlayıcıda zaman aralığının değerini verir?

a) timer1.time

b) timer1.interval

c) timer1.Value

d) timer1.Items.ItemCount

e) timer1.ItemCount


 1. Aşağıdakilerden hangisi hatasız derlenir?

a. class Program{

public static Main(){} }

b. class Program{

static void Main(){} }

c. class Program{

static void main(){} }

d. Class Program{

static void Main(){} }

e. Class Program{

class void Main(){} } 1. Aşağıdakilerden hangisi timer olayıdır?

a)tick b) Click c)selectindex d)load e)count

 1. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ve nesne arasındaki ilişkiye bir örnek olabilir?

 1. Araba – Tır

 2. Elma – Armut

 3. Oyuncak Resmi – Oyuncağın Kendisi

 4. Kalem- Kalemtraş
 1. Aşağıdakilerden hangisi nesneye yönelik programlamanın temel özelliklerindendir?

a)Soyutlama (Abstraction)

b)Çok Biçimlilik (Polymorphism)

c)Paketleme (Encapsulation)

d)Namespace(İsim uzayı)

e)Miras Alma (Inheritance)


 1. Kısa kenarı 5 cm, Uzun Kenarı 7 cm olan bir dikdörtegenin alanı aşağıdaki sınıf kullanılarak txtAlan TextBox’ına nasıl yazdırılır?

public class dikdortgen : object

{

public int en;public int boy;

public int alan()

{

return en * boy;}

}

Yanıt:Dikdortgen dk = new dikdortgen();

Dk.en=5;


Dk.boy=7;

txtAlan.text=dk.alan().ToString();

 1. Aşağıdaki programın ekran çıktısı hangisidir?

using System;

static void Main() {

sınıf nesne = new sınıf();

nesne.x = 1;

Console.Write(nesne.x);

}

class sınıf{int a;

public int x {

get { return a+1; }

set { a = value + 2; }}}
a)1 b)2 c)3 d)4 e)5

Yüklə 119,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə