Normal – Times New Roman 11 pt


Compararea modelelor naționale cu scenariile internaționaleYüklə 372,68 Kb.
səhifə12/18
tarix31.10.2017
ölçüsü372,68 Kb.
#23667
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

4.2Compararea modelelor naționale cu scenariile internaționale


Analiza din Nabuurs et al. (2007) și curbele de creștere din Kinderman et al. (2013) indică faptul că management intensiv al pădurilor și creșterea recoltării durabile a lemnului pot crește nivelul de CO2 reținut, comparativ cu menținerea suprafețelor de pădure (vezi Figura 6 și Figura 7). Dovezile generale susțin faptul că, dacă pădurile nu sunt rărite și rămân ne-gestionate, atunci copacii mai maturi, pe măsură ce creșterea acestora încetinește, umbresc excesiv și suprimă pomii mai tineri și mai viguroși.

Figura 6: Curbele de creștere pentru regiunea centrală a Europei cu modelul Picus (Kinderman et al., 2013)Figura 7: Rezumatul generalizat al opțiunilor din sectorul forestier și tipul și calendarul de efectele asupra stocurilor de dioxid de carbon și calendarul de costuri (Nabuurs et al., 2007)În concordanță cu Nabuurs et al. (2007) și Kinderman et al. (2013) constatările, creșterea recoltării în România pentru reducerea anuală admisibilă ar trebui să fie pozitivă, mai ales atunci când se analizează sporul mediu de carbon reținut, atunci când copacii sunt în creștere. Modelarea realizată de JCA și ICAS arată că situația inversă este adevărată pe baza premisei că puieții care înlocuiesc suprafețele tăiate au inițial o absorbție scăzută de CO2.

CO2 total eliminat pe ha poate fi redus la un stadiu incipient. Cu toate acestea, rata cu care pădurea este în creștere și, prin urmare, rata de absorbție a CO2 ar trebui să fie mai mare când suprafața împădurită este tânără, cu excepția, probabil, a primilor doi sau trei ani. Pe baza acestui raționament, creșterea intensității managementului ar trebui să conducă într-o proporție mai mare la eliminarea arborilor mai în vârstă și la o intensitate mai mare a despăduririi. În timp ce o mai mare rărire a suprafețelor tinere poate să nu crească creșterea generală a suprafeței, creșterea este apoi concentrată pe copacii rămași, și carbonul a fost eliminat prin rărire și este utilizat pentru alt procedeu benefic pentru carbon (de exemplu lemne de foc, care înlocuiesc utilizarea de combustibili fosili, sau este stocat in PAL sau hârtie).

O posibilă explicație pentru această discrepanță ar putea fi că există o distribuție ușor asimetrică a categoriei de vârstă. Acest lucru poate fi tratat atât prin tăierile excesive în unii ani și tăierile insuficiente în alți ani. Și implicarea potențială a unei astfel de abordări în îndepărtarea CO2 ar trebui să fie explorată atunci când ICAS revizitează modelul.

Scenariile prezentate în această secțiune nu includ păduri de protecție. Gestionarea durabilă a pădurilor protejate, cu toate acestea, ar mări potențialul de îndepărtare a CO2 al pădurilor, din cauza creșterii lor și rezistenței la factorii biotici și variabilitatea climei. Creșterea eliminării emisiilor de CO2 poate fi mai mică decât cea găsită în pădurile de producție administrate în mod activ, din cauza clasei de vârstă a arborilor din zonele protejate.

5.Condiții necesare pentru ca pădurile să contribuie la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice


Pădurile pot contribui la atenuarea schimbărilor climatice și, de asemenea, pot fi afectate de schimbările climatice (așa cum este descris în secțiunea 3 și 4). Există mai multe condiții necesare care permit încurajarea opțiunilor fără regrete din sectorul forestier - sau măsuri de adaptare, care au, de asemenea, beneficii de atenuare. Această secțiune descrie pe scurt câteva dintre principalele constrângeri pentru gestionarea durabilă a pădurilor și prezintă câteva acțiuni pentru abordarea acestor constrângeri. Secțiunea oferă baza pentru evaluarea gradului de adecvare a măsurilor din sectorul forestier aferente, propuse de Guvernul României pentru PNDR și Infrastructura POS (care include măsuri privind mediul). Deși nu reprezintă punctul central al acestei secțiuni, coordonarea între sectoare este o condiție cheie adecvată. Acesta din urmă permite sectorului să maximizeze sinergiile dintre ele. Deși este condiție a cărei implementare reprezintă o provocare, există sectoare cu care coordonarea va fi fundamentală. Pentru sectorul forestier, un sector cheie pentru coordonare este agricultura. Alte sectoare importante includ energia, infrastructura și apă.

Pentru a pune în aplicare oricare dintre scenariile descrise în secțiunea 4 și asigura menținerea pe termen lung a sănătății pădurilor, gestionarea durabilă trebuie să apară atât pe terenurile forestiere de stat cât și pe cele private. Proprietarii privați vor trebui să beneficieze de sprijinul necesar pentru a se conforma cerințelor, inclusiv servicii tehnice, piețe și infrastructură. Multe dintre acestea vor necesita investiții publice sau sprijin financiar în vederea atenuării costurilor inițiale. Așa cum s-a constatat în analiza funcțională a sectorului forestier (Banca Mondială, 2011), "sunt necesare măsuri de gestionare active pentru a asigura nu numai menținerea pădurii ca un tip de ecosistem, dar mai ales conservarea unui anumit tip de pădure".

În România, managementul durabil sensibil la climă al producției și protecției va necesita soluționarea constrângerilor existente în ce privește tehnologia, infrastructura, cunoașterea, cercetarea, precum și alte condiții necesare (aceleași constrângeri care au fost descrise mai sus). Investițiile suplimentare în împădurire ar permite Guvernului României să crească recoltarea în pădurea de producție pentru AAC minimizând în același timp orice reducere asociată în reținerea emisiilor de CO2.5.1Planuri de management pentru păduri


În România, managementul pădurilor trebuie să respecte cerințele normelor legale și parametrii tehnici, indiferent de dimensiunea pădurii, tipul de pădure, sau de situația proprietății lor. Planurile de gestionare a pădurilor (PGP), valabile pentru o perioadă de 10 ani, sunt elaborate pentru fiecare suprafață de pădure și specifică prescripțiile de management pentru suprafața respectivă. Provocarea impusă de această cerință este că PGP pe terenuri private trebuie să fie pregătite de către firme specializate de planificare a gestionării pădurilor. Direcția Generală pentru Păduri din cadrul Ministerului Delegat al Pădurilor, de asemenea, trebuie să aprobe planurile de management, iar conformitatea cu planul de management este obligatorie. Orice modificare a PGP este obligatoriu să fie bine fundamentată și să se supună unei proceduri complicate și birocratice înainte de a fi acceptată.

Există aproximativ 1 milion de ha de pădure (aproximativ 15 % din suprafața totală de pădure), fără planuri de management. Se presupune că majoritatea acestora sunt păduri deținute de micii proprietari din cauza cheltuielilor de conformitate cu cerințele politicii de planificare a managementului forestier. Deși în ansamblu arealul nu reprezintă o parte semnificativă a terenurilor forestiere, aceste parcele sunt împrăștiate în întregul ecosistem forestier, generând fragmentare.

O altă constrângere, în cazul în care planurile de management sunt disponibile mai ales pentru terenurile forestiere de stat, este lipsa de resurse pentru aprobarea și punerea în aplicare ulterioară a acestora. Există 272 de planuri de management pentru ariile protejate, din care numai cinci au fost aprobate.

5.1.1Provocări și oportunități pentru gestionarea arealelor de producție

Norme tehnice depășite


România are un cadru de reglementare a pădurilor cuprinzător, ce include normele tehnice care reglementează compozițiile, schemele și tehnologiile de regenerare a pădurilor (denumite în continuare norme tehnice). Normele naționale de gestionare a pădurilor și practicile forestiere sunt în esență moșteniri din trecut. Ele sunt o provocare de implementare în conformitate cu noua realitate a diverselor tipuri de proprietate asupra pădurii și unei economii dinamice (Stancioiu et al, 2010, conform celor citate de Banca Mondială, 2011). Cadrul de reglementare extins, considerat excesiv de către mulți (Savcor Indufor 2006 citat de Banca Mondială, 2011) este un tip foarte prescriptiv de regim de gestionare a pădurilor, cu o încredere excesivă asupra normelor tehnice, spre deosebire de reglementările de orientare generale care permit flexibilitate și inovație și care formează în prezent un element tot mai pregnant de bune practici forestiere (BFP) la nivel mondial.

Normele tehnice trebuie să fie revizuite pentru a fi mai flexibile și a permite implementările în gestionarea pădurilor, care ajută la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Norma revizuită reflectă mai bine progresele în gestionarea pădurilor, operațiunile forestiere și tehnologiile asociate (de exemplu tehnologia de pepiniere, de calitate a semințelor, de manipulare și cultivare a plantelor și sitului) (Banca Mondială, 2011), și cunoștințelor privind schimbările climatice și impactul acestora asupra pădurilor. De exemplu, normele ar trebui să permită adoptarea uneia din cele mai bune moduri de a reduce incidența incendiilor forestiere - de a avea control asupra incendiilor și de a reduce "combustibilul" sau materialele combustibile aflate pe solul pădurilor, deoarece aceste materiale pot face ca incendiul să se răspândească destul de rapid. Activitățile legate de gestionarea pădurilor includ adesea rărirea - eliminarea copacilor mai mici, arborilor de diametre mici și speciilor de mică valoare. Management de multe ori implică, de asemenea, eliminarea vegetației subterane care poate fi o sursă de vegetație de propagare a arderii.

Completarea schimbării din normele tehnice ar trebui să fie o actualizare a normelor de recoltare iar lungimea de rotație ar trebui să reflecte progresele în modelarea de creștere și de randament și a dinamicii suprafețelor de pădure sau viabilitatea financiară a prescripției de management pentru o anumită suprafață.

A fost inițiat un proces de actualizare a normelor tehnice, dar acesta nu a evoluat. Procesul trebuie să fie revigorat și realizat cu implicarea părților interesate pentru a se asigura că noile norme oferă orientări pe care toate părțile interesate să le înțeleagă. Adoptarea acestei abordări ar asigura că dezvoltarea normelor corespunde normelor de bune practici (Banca Mondială, 2011). Modificările de restricții politice privind gestionarea pădurilor trebuie să fie completate cu modificări ale standardelor pentru exploatarea lemnului. Standardele revizuite ar trebui să reprezinte noile tehnologii care pot fi adoptate și considerațiile privind modul de adaptare a noilor tehnologii la contextul românesc.


Simplificarea reglementărilor privind administrarea pădurilor


În conformitate cu reglementările în vigoare, toate pădurile trebuie să fie gestionate în conformitate cu normele tehnice, independent de dimensiune. În consecință, o entitate recunoscută de administrare a pădurilor (de exemplu Romsilva sau a DFP) trebuie să fie contractată pentru a administra pădurile mici private pentru a se asigura că respectă toate cerințele legale. Reglementările actuale impun, de asemenea, ca o administrație forestieră (privată sau de stat) să accepte conducerea fiecărei proprietăți forestiere în proprietate privată în cazul în care proprietarul este de acord cu prețul de ofertă publicat al administrației forestiere pentru gestionarea pădurii. În aceste condiții, administrația are obligația de a furniza servicii de administrare și de aplicare a legii indiferent dacă proprietarul privat plătește onorariul convenit. Administratorii pădurilor, cum ar fi Romsilva, trebuie tot mai mult să furnizeze aceste servicii și suportă costurile în numele proprietarilor de păduri care nu plătesc. Pentru a ieși din contract este necesară asumarea de costuri semnificative de tranzacții. Este nevoie ca administratorul să dovedească că nu există recoltare ilegală în zona în cauză, lucru care necesită implicarea Inspectoratului Teritorial al Pădurilor și Vânătorii. (Banca Mondială, 2011)

Costurile asociate cu respectarea normelor tehnice și cerințele privind planurile de gestionare a pădurilor au creat o situație în care proprietarii de păduri mici se luptă pentru a se conforma cu toate cerințele legale și de reglementare. Ca urmare, există activități de exploatări forestiere care, deși potențial sustenabile, au loc fără un plan de management aprobat oficial. Aceste activități sunt considerate ilegale, deoarece acestea încalcă legislația. În plus, există, de asemenea, activitățil de exploatare forestieră nesustenabile. În ambele cazuri, proprietarul de pădure are opțiuni limitate cu privire la ceea ce trebuie făcut cu lemnul, deoarece este considerat ilegal.

Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic și Vânătoare sunt responsabile pentru controlul exploatării forestiere ilegale. Pentru Inspectorat, provocarea este de a controla activitățile deținătorilor de păduri private, care sunt în afara parcurilor naționale. Până în prezent, eficiența controlului a fost limitată (89 de cazuri din 2263 au dus la impunerea de amenzi). Se estimează că 100.000 m3 sunt exploatați ilegal în fiecare an (NDRP 2007-2013). Acest lucru subliniază importanța implementării cerințelor legale care nu sunt oneroase și acordarea de stimulente pentru conformitate.

Este necesar un regim de reglementare simplificat pentru suprafețele forestiere mici private. O reglementare mai simplă ar trebui să permită proprietarilor de păduri sub 10 ha să adere la regulile de bune practici forestiere și de îndrumare SFM cu cerințele simplificate de planificare, marcare, recoltare și vânzare a lemnului și produselor forestiere nelemnoase. (Banca Mondială, 2011)


5.1.2Provocări și oportunități pentru managementul ariilor protejate


La sfârșitul anului 2011 aproximativ 50 % din totalul ariilor naturale protejate din România au fost sub conducerea, administrarea sau custodia Romsilva. Până în 2012, din cele 272 de planuri de management care au fost elaborate (sau elaborate prin intermediul POS ENV), 5 planuri de management au fost aprobate (3 pentru parcuri naționale și naturale și 2 pentru siturile Natura 2000). Există posibilitatea de a aproba mai multe din planurile de management, care sunt deja pregătite și de a pregăti planuri pentru zonele rămase prin:

  • Rectificarea capacității administrative limitate în autoritatea de mediu

  • Inițierea unei campanii pentru a promova o înțelegere mai largă a importanței conservării biodiversității, în special în rândul proprietarilor privați

  • Promovarea practicilor de management care se reconecteze arealele naturale, care au fost împărțite în mod artificial, și să formeze o rețea de funcționare

  • Restabilirea ariilor naturale degradate, pentru a crea un nou spațiu pentru animale, plante și activități de petrecere a timpului liber și pentru a preveni dezastrele

Obiectivul ariilor protejate este adesea de a proteja biodiversitatea și serviciile de ecosistem. Planurilor de management pentru ariile protejate, prin urmare, trebuie să ia în considerare adaptarea la schimbările climatice pentru speciile și serviciile de ecosistem care au fost concepute pentru protecție. Lipsa luării în considerare explicite a schimbărilor climatice în planurile de management, reduce utilitatea ariilor protejate în construirea rezistenței sistemelor forestiere la schimbările climatice.

Stimulente pentru proprietarii privați de terenuri pentru a îndeplini obiectivele Natura 2000


Treizeci și șase la suta din siturile Natura 2000 sunt în proprietate privată. Analiza MoEF (2010) a constatat că 40 % din terenul în administrarea DFP este acum inclus în situri Natura 2000 (Banca Mondială, 2011). Proprietarii privați, prin DFP, trebuie să îndeplinească obiectivele Natura 2000 de menținere sau de restabilire a "Statutului favorabil de conservare" pentru habitatele și speciile naturale. DFP trebuie să respecte cerințele PGP, precum și cerințele Natura 2000.

Alinierea celor două seturi de cerințe trebuie să se producă pentru a promova sinergia între obiective, mai degrabă decât tensiunea cu comunitățile locale. În plus, plățile stimulentelor trebuie regândite. Legislația europeană privind măsuri de compensare (Regulamentul EC1698/2005 al Consiliului) oferă compensații financiare pentru proprietarii privați. Aceasta nu include proprietatea în comunitate, care în România acoperă suprafețe mari în interiorul siturilor propuse de interes comunitar. Pentru proprietatea privată, sunt necesare planuri de management aprobate specifice sitului pentru a accesa plăți compensatorii Natura 2000.

Pentru a ridica provocările actuale în atingerea obiectivelor Natura 2000, există necesitatea de a dezvolta un mod mai simplu de a asigura gestionarea adecvată a terenurilor private în cadrul desemnat al arealelor Natura 2000. Acest lucru poate implica acordarea de stimulente necesare pentru deținătorii de proprietăți și, de asemenea, face mai transparent modul în care este determinată compensarea. Identificarea unei modalități de a compensa comunele în gestionarea terenurilor în cadrul Natura 2000 este la fel de importantă. Zonele desemnate ca Natura 2000 trebuie să aibă planuri de gestionare proprii. În consecință, va fi important să se dezvolte și să se implementeze cu promptitudine o metodologie pentru aprobarea planurilor de management specifice Natura 2000. O opțiune ar fi de a delega mandatul de aprobare a planurilor de gestionare agențiilor locale ale MoEF, deoarece Direcția pentru Biodiversitate în prezent nu are capacitatea de a implementa procesul la scara necesară. În cele din urmă, guvernul ar trebui să ia în considerare, de asemenea, dacă se justifică din punct de vedere economic achiziționarea proprietăților private și gestionarea siturilor.

Conservarea biodiversității


In plus fata de Natura 2000, managementul pădurilor de altitudine joasă, de foioase de pe câmpii este de asemenea important pentru conservarea biodiversității. Este, de asemenea, nevoie de planuri de management pentru habitatele naturale, pentru a preveni și limita degradarea cauzată de schimbările climatice. Planurile de gestionare ar trebui să includă măsuri corespunzătoare pentru a proteja habitatele naturale și semi-naturale situate aproape de zonele agricole. În sfârșit, măsurile de creștere a suprafețelor de pădure prin reabilitarea terenurilor degradate și altor terenuri ar putea crea un habitat suplimentar pentru biodiversitate. (Sursa: http://www.climateadaptation.eu/romania/biodiversity/)

5.1.3Oportunități și provocări pentru împădurire

Programul Național de împădurire


Programul Național de Împădurire prognozează o creștere de 422.000 ha a suprafeței acoperite de pădure până în 2035. 20,3 % din suprafața pentru împădurire este în prezent teren forestier degradat, care face parte din terenul forestier deținut de stat sau privat, 8,5 % vor fi păduri de protecție împotriva vântului și 7,2% terenuri agricole degradate, care nu sunt potrivite pentru agricultură (Bohateret, 2012). Zona împădurită va totaliza 340.200 ha, crescând acoperirea forestieră totală la 29,3 la sută, cu o rată medie anuală de creștere de 0,04 %, timp de 25 de ani. (Bohateret, 2012).

Finanțarea pentru Programul Național de Împădurire este obținut din mai multe surse. Toate administrațiile forestiere (publice și private), trebuie să pună deoparte 15 la suta din veniturile lor din cherestea pentru o rezervă regenerare. Fondurile sunt apoi utilizate pentru activități de reîmpădurire și împădurire. Activitățile de împădurire a terenurilor degradate sunt, de asemenea, finanțate prin Fondul de Mediu Național (2009). Există orientări specifice pentru accesarea acestor fonduri. Resursele de aderare la UE au fost de asemenea disponibile pentru împădurire.

Deși finanțarea este disponibilă, rata de implementare a fost lentă. Georgescu (2009) a analizat eforturile de împădurire pe terenurile de la marginea suprafețelor de culturi agricole. Pentru perioada de programare dintre 2005 și 2009, 5000 de hectare pe an au fost recuperate din terenuri degradate (acest proiect a fost finanțat prin alocări bugetare). Prima împădurire a terenurilor agricole (Măsura 221 - PNDR 2007-2013) a fost programată pentru împădurirea a aproximativ 50.000 ha. Între 1990 și 2009, 30.586 ha au fost împădurite la nivel național în primul rând terenuri degradate (document de modelare ICAS). Cu toate acestea, în perioada 1990-2000 rata medie de împădurire a fost de 477ha/an față de nivelul de împădurire de 25.336 ha de terenuri degradate (medie de 2815 ha / an) realizate între 2001 și 2009. Între 2000 și 2009, perdele forestiere au acoperit o suprafață de 1.107 ha.

Stimulente pentru proprietarii de terenuri private, pentru împădurire și refacerea terenurilor degradate


Stimulentele vor fi importante pentru succesul inițiativelor de împădurire. Din cele 115.129 de hectare de suprafață degradat găsite potrivite pentru restaurare prin împădurire în 16 județe (aproximativ 14 % din suprafața de teren), mai mult de 80% este în proprietate privată sau în administrarea comunității pentru terenuri publice.

Un obstacol pentru crearea de perdelelor forestiere este lipsa de resurse financiare pentru a sprijini astfel de activități, în special pentru micii proprietari. În perioada 2005-2006, ICAS a dezvoltat modele tehnice pentru 19.965 ha de perdele forestiere, din care 3.460 ha au fost concepute pentru a proteja 1.150 km de drumuri și autostrăzi. Ulterior, a fost elaborat un regulament pentru a crea un cadru pentru ca proprietarii să fie de acord cu împădurirea unor părți din terenurile lor (Hotărârea de Guvern 994/2004), în cazul în care terenul alocat de către proprietarul terenului a fost parte din rețeaua de perdelei forestiere, care era proiectată. Din păcate, programul a reușit să împădurească mai puțin de 1 % din suprafața programată. Principalul motiv pentru aceasta performanță slabă a fost faptul că proprietarii nu au fost compensați în mod corespunzător. Legislația a fost modificată în 2011 (Legea 213/2011) și a inclus plățile pentru proprietarii de terenuri și a prevăzut ca terenul de sub perdelele forestiere să fie naționalizat. Această inițiativă revizuită, cu toate acestea, a fost, de asemenea, blocată din cauza bugetului limitat.
Yüklə 372,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə