Ortak Konsolosluk Yönergesinin III. Kısmının uyarlanması ve 16. Ekinin oluşturulmasına ilişkin 25 Nisan 2002 tarihli veYüklə 42,76 Kb.
tarix21.12.2018
ölçüsü42,76 Kb.
#86350

Ortak Konsolosluk Yönergesinin III. Kısmının uyarlanması ve 16. Ekinin oluşturulmasına ilişkin

25 Nisan 2002 tarihli ve

2002/354/AT sayılı Konsey Kararı

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ,

Vize başvurularını incelemeye yönelik bazı ayrıntılı hükümler ve uygulama usullerine ilişkin uygulama yetkilerini Konsey’e münhasır kılan 24 Nisan 2001 tarihli ve (AT) 789/2001 sayılı Konsey1 göz önünde tutarak,

Belçika Krallığı’nın girişimini göz önünde tutarak,

Aşağıdaki gerekçelerle:

(1) Vize politikasının uyumlaştırılması özellikle Schengen müktesebatının vize verilmesine dair usullere ve koşullara ilişkin kuralları ortaya koymasını gerektirir. Vize başvurularının değerlendirilmesi usulünü başlatan ve aynı zamanda böyle bir değerlendirmenin koşullarını doğrulamak için bir aracı görevi gören vize başvuru formunun üye devletlerin bütün konsolosluk servisleri tarafından kullanılan tekbiçim bir belge şeklini alması gerektiği mantıklı görünmektedir.

(2) Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma’ya ekli Danimarka’nın Durumu'na ilişkin Protokol’ün 1 ve 2. maddeleri uyarınca, Danimarka bu Kararın kabulüne katılmaz ve bu Kararla bağlı veya uygulamasına tabi değildir. Bu Kararın Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma’nın Üçüncü Kısmının IV. Başlığının hükümleri altında, Schengen Müktesebatı üzerine inşa edildiği göz önüne alınarak Danimarka, anılan Protokol’ün 5. maddesi uyarınca bu Kararın kabul edilmesinden sonraki altı aylık süre içerisinde, bu Tüzüğü kendi ulusal hukuku içerisinde uygulayıp uygulamayacağına karar verir.

(3) İzlanda Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı bakımından, bu Karar, anılan iki devletin Schengen müktesebatının uygulamaya konulması, uygulanması ve geliştirilmesine ortak olması hakkında Avrupa Birliği Konseyi ile İzlanda Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı arasında yapılan Anlaşma çerçevesinde anılan Anlaşmanın uygulanmasına dair belirli düzenlemelere ilişkin 17 Mayıs 1999 tarihli ve 1999/437/AT sayılı Konsey Kararının2 1. maddesinin B bendinde belirtilen alanda yer alan, Schengen müktesebatı hükümlerinin geliştirilmesini oluşturur.

(4) Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma’ya ekli Birleşik Krallık ve İrlanda’nın Durumu'na ilişkin Protokol’ün 1 ve 2. maddeleri uyarınca, İrlanda ve Birleşik Krallık bu Kararın kabulüne katılmaz ve bu Kararla bağlı veya uygulamasına tabi değildir,

BU KARARI KABUL ETMİŞTİR:

Madde 1
Ortak Konsolosluk Yönergesi’nin (CCI) 1. Kesiminin III. Kısmının birinci cümlesinden sonra,

“Tekbiçim bir vize için başvurular 16. Ekte örneğin verildiği uyumlaştırılmış form kullanılarak yapılır” cümlesi eklenmiştir.Madde 2
Bu Karara ekli örnek uyumlaştırılmış tekbiçim vize başvuru formu CCI’ın 16. Eki haline gelir.

Madde 3
Bu Karar 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 4
Bu Kararın muhatabı, Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma uyarınca üye devletlerdir.

Lüksemburg’da, 25 Nisan 2002 tarihinde düzenlenmiştir.


Konsey adına

M. RAJOY BREY

Başkan

EK

EK 16

Büyükelçilik veya Konsolosluk KaşesiFOTOĞRAF
Schengen Vizesi Başvurusu

Bu başvuru formu ücretsizdir
1. Soyad(lar)ı (aile ad(lar)ı)

Yalnız Büyükelçilik / Konsolosluk kullanımı için

Başvuru tarihi:

Dosyayı inceleyen kişi:

Kanıtlayıcı belgeler:

 Geçerli pasaport

 Geçim kaynakları

 Davet

 Ulaşım aracı Sağlık sigortası

 Diğer:


Vize:

 Reddedildi

 Verildi:

Vize özellikleri

 LTV

 A


 B

 C


 D

 D+C


Giriş sayısı:

 1  2


 Çoklu giriş

Geçerlilik süresi:

… tarihinden

… tarihine kadar

Geçerlilik: ………………

…………………………..2. Doğuştaki soyad(lar)ı (önceki aile ad(lar))

3. Adlar (verilen adları)

4. Doğum tarihi (gün-ay-yıl)

5. Kimlik numarası (isteğe bağlı)

6. Doğum yeri ve ülkesi
7. Şimdiki uyruk(lar)ı

8. İlk uyruğu (doğuştaki uyruğu)

9. Cinsiyet

 Erkek  Kadın10. Medeni hal

 Bekar  Evli  Ayrı

 Boşanmış  Dul  Diğer


11. Baba adı

12. Anne adı

10. Küçükler için: ana-baba yetkisine veya yasal velayete sahip kişinin soyadı, adı, adresi (başvuru sahibininkinden farklı olması halinde) ve uyruğu

11. Nüfus cüzdanı numarası, (mevcut ise)

13. Pasaport türü

 Ulusal Pasaport  Diplomatik pasaport  Hizmet pasaportu  Seyahat belgesi (1951 tarihli Sözleşme)  Yabancı pasaportu  Denizci pasaportu  Diğer seyahat belgesi (lütfen açıklayınız) …………………………………………………………………………………….14. Pasaport numarası

15. Veren makam

16. Veriliş tarihi

17. Geçerlilik bitiş tarihi

18. Vatandaşlığına sahip olduğunuz ülkenin dışındaki bir ülkede ikamet ediyorsanız, o ülkeye dönme izniniz var mı?

 Hayır


 Evet, (Numarası ve Geçerlilik tarihi) ………………………………………………….

* 19. Şu anki mesleğiniz

* 20. İşverenin adı, adresi ve telefon numarası. Öğrenciler için, okulun adı ve adresi.

21. Esas varış yeri

22. Vize türü:

 Havalimanı transit  Transit

 Kısa süreli kalış  Uzun süreli kalış


23. Vize

 Bireysel  Toplu
24. Talep edilen giriş sayısı

 Tek giriş  İki giriş

 Çoklu giriş


25. Kalış süresi

Vize ____ gün için isteniyor26. Diğer vizeler (son üç yılda verilen) ve geçerlilik süreleri

27. Transit söz konusu ise, nihai varış ülkesine giriş izniniz var mı?

 Hayır  Evet, Geçerlilik tarihi …………………………… Veren makam:*28. Bu veya diğer Schengen devletlerinde önceki kalışlar

Yıldız (*) ile işaretli soruların, AB veya AEA vatandaşları (eş, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu üstsoyu) tarafından cevaplanması zorunlu değildir. AB veya AEA vatandaşlarının aile fertleri, bu ilişkiyi kanıtlayan belgeleri ibraz etmek zorundadır.

29. Seyahat amacı:

 Turistik  İş  Aile veya arkadaş ziyareti  Kültürel/Sportif  Resmi ziyaret

 Sağlık nedenleri  Diğer (lütfen açıklayınız) ………………………………………………


Yalnız Büyükelçilik / Konsolosluk kullanımı için


*30. Varış tarihi

*31. Ayrılış tarihi

*32. İlk giriş sınırı veya transit rotası

*33. Ulaşım aracı

*34. Schengen ülkelerindeki ev sahibi veya şirketin adı ve ev sahibi şirketteki temas kişisinin adı. Söz konusu değilse, Schengen ülkelerindeki otel veya geçici adresi belirtiniz.

Adı

Telefon ve faks

Tam adresi

E-posta adresi

*35. Geziniz boyunca seyahat ve geçim masraflarınız kimin tarafından karşılanacaktır?

 Kendim  Ev sahibi kişi(ler)  Ev sahibi şirket (Kim ve nasıl olduğunu belirtiniz ve buna ilişkin belgeleri sununuz): ………………………………………………………………………………..*36. Kalışınız esnasında geçim kaynakları

 Nakit  Seyahat çeki  Kredi kartları  Konaklama  Diğer

 Seyahat ve/veya sağlık sigortası. Geçerlilik bitiş tarihi: ………………………………………


37. Eşin soyadı

38. Eşin doğuştaki soyadı

39. Eşin ilk adı

40. Eşin doğum tarihi

41. Eşin doğum yeri

42. Çocuklar (Her pasaport için ayrı başvuru sunulmalıdır)

Soyadı İlk adı Doğum tarihi

1.

2.

3.43. Size bakmakla yükümlü AB veya AEA vatandaşının kişisel bilgileri. Bu soru yalnız AB veya AEA vatandaşlarının aile fertleri tarafından cevaplanmalıdır.

Soyadı

İlk adı

Doğum tarihi

Uyruğu

Pasaport no.

Aile ilişkisi: Bir AB veya AEA vatandaşının …………………………………………………….’sı

44. Bu vize başvuru formunda gösterilen bana ait kişisel verilerin Schengen devletlerindeki ilgili makamlara verileceğini ve gerekirse, vize talebim hakkında karar verilmesi için, bu makamlar tarafından işleneceğini biliyor ve kabul ediyorum. Bu veriler, çeşitli Schengen devletlerinde ilgili makamların erişebileceği veri tabanlarına konulabilir ve saklanabilir.

Açık talebim üzerine, başvuruma işlem yapan konsolosluk makamı, kendime ait kişisel verileri kontrol etme ve özellikle, yanlış olmaları halinde bunları, ilgili devletin ulusal hukukuna uygun olarak değiştirtme veya sildirme hakkımı nasıl kullanacağım hakkında beni bilgilendirecektir.

Bilgim dahilinde, verdiğim bütün bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan ederim.

Yapacağım herhangi bir gerçeğe aykırı beyanın başvurumun reddedilmesine veya verilen bir vizenin iptal edilmesine neden olacağını ve vize başvuru işlemlerimi yürüten Schengen devletinin hukuku altında hakkımda yasal işlem yürütülebileceğini biliyorum.

Vize verilmesi halinde, verilen vizenin süresi sona ermeden Schengen devletlerinin toprağını terk edeceğimi taahhüt ederim.

Vize sahibi olmanın Schengen devletlerinin Avrupa toprağına girmek için gereken ön koşullardan yalnız biri olduğu konusunda bilgilendirildim. Tarafıma bir vize verilmiş olması, Schengen Uygulama Sözleşmesi’nin 5(1) maddesinin ilgili hükümlerine uymamam nedeniyle üye devletlere girmemin reddedilmesi halinde bir tazminat hakkımın doğacağı anlamına gelmez. Giriş ön koşulları, Schengen devletlerinin Avrupa toprağına girişte yeniden kontrol edilecektir.45. Başvuru sahibinin ev adresi

46. Telefon numarası

47. Yer ve tarih

48. İmza (Küçükler için, vasi veya velinin imzası)1 ATRG L 116, 26.4.2001, s. 2.

2 ATRG L 176, 10.7.1999, s. 31.Yüklə 42,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə