Raport o stanie


Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego ze Strategiami Rozwoju gmin, wchodzących w skład LGDYüklə 1,77 Mb.
səhifə32/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1,77 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   38

14.10. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego ze Strategiami Rozwoju gmin, wchodzących w skład LGD

Cele i przedsięwzięcia zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lider Zielonej Wielkopolski są również w pełni zgodne z dokumentami strategicznymi gmin należących do Stowarzyszenia. Zgodność ta została podsumowana w Tabeli 14.10.


Tabela 14.10. Zgodność Lokalnej Strategii Rozwoju LGD LZW z celami strategii rozwoju gmin należących do Stowarzyszenia


Cel/Przedsięwzięcie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lider Zielonej Wielkopolski

Gmina

Priorytet/Cel strategiczny

1.1. Poprawa infrastruktury

Brodnica

Wykorzystanie potencjału turystycznego, sportowego, kulturowego i przyrodniczego

Dominowo

Odnowa i zachowanie dziedzictwa

Rozwój rolnictwa

Bezrobocie

Rozwój przedsiębiorczości

Jaraczewo

Wspieranie rozwoju sektora gospodarczego

Ochrona środowiska i zapewnienie korzystnych warunków życia mieszkańcom

Jarocin

Przedsiębiorczość

Pobudzanie MSP, Mikroprzedsiębiorczość wiejskaSfera społeczna-Jarocinianie

Kultura dostępna i promująca Jarocin, Promocja zdrowego trybu życia oraz dostępność obiektów sportowych-rekreacyjnych, Aktywność społecznych mieszkańców, Gmina społecznie przyjazna mieszkańcomKotlin

Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości.

Rozwój i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich.

Ochrona środowiska i zapewnienie korzystnych warunków życia mieszkańcom.

Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.Kórnik

Rozwój infrastruktury i ochrony środowiska

Poprawa warunków życia mieszkańców

Rozwój turystyki, ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja gminy

Książ Wlkp.

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców

Poprawa warunków życia mieszkańców

Mosina

Rewitalizacja centrum Mosiny i innych zespołów zabytkowych na terenie Gminy

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej

Tworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla oświaty i kultury

Rozwój szlaków turystycznychŚrem

Dostosowanie przestrzeni gminy do wyzwań XXI wieku

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzrost jego znaczenia; Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej; Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich; Restrukturyzacja i odnowa miasta i obszarów wiejskichZwiększenie efektywności wykorzystania potencjału rozwojowego gminy

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej; Zwiększenie udziału usług turystyczno-rekreacyjnych w gospodarce gminyWzrost kompetencji mieszkańców oraz rozwój kapitału ludzkiego

Rozwój przedsiębiorczości i promocja samo zatrudnienia; Poprawa organizacji rynku pracyWzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego

Rozwój usług socjalnych; Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych; Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańcówŚroda Wlkp.

Aktywizacja działalności gospodarczej

Zaniemyśl

Rozwój turystyki

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Rozwój rolnictwa

Bezrobocie

Rozwój przedsiębiorczości

1.2. Promocja

Brodnica

Wykorzystanie potencjału turystycznego, sportowego, kulturowego i przyrodniczego

Dominowo

Odnowa i zachowanie dziedzictwa

Rozwój rolnictwa

Bezrobocie

Rozwój przedsiębiorczości

Jaraczewo

Wspieranie rozwoju sektora gospodarczego

Ochrona środowiska i zapewnienie korzystnych warunków życia mieszkańcom

Jarocin

Przedsiębiorczość

Pobudzanie MSP, Mikroprzedsiębiorczość wiejskaSfera społeczna-Jarocinianie

Kultura dostępna i promująca Jarocin, Promocja zdrowego trybu życia oraz dostępność obiektów sportowych-rekreacyjnych, Aktywność społecznych mieszkańców, Gmina społecznie przyjazna mieszkańcomKotlin

Promocja zdrowego trybu życia oraz dostępność obiektów sportowych.

Poprawa warunków życia mieszkańców.Kórnik

Poprawa warunków życia mieszkańców

Rozwój turystyki, ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja gminy

Książ Wlkp.

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców

Poprawa warunków życia mieszkańców

Mosina

Promocja gospodarcza Gminy

Strategia promocji GminyŚrem

Dostosowanie przestrzeni gminy do wyzwań XXI wieku

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzrost jego znaczenia; Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej; Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich; Restrukturyzacja i odnowa miasta i obszarów wiejskichZwiększenie efektywności wykorzystania potencjału rozwojowego gminy

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej; Zwiększenie udziału usług turystyczno-rekreacyjnych w gospodarce gminyWzrost kompetencji mieszkańców oraz rozwój kapitału ludzkiego

Rozwój przedsiębiorczości i promocja samo zatrudnienia; Poprawa organizacji rynku pracyWzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego

Rozwój usług socjalnych; Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych; Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańcówŚroda Wlkp.

Aktywizacja działalności gospodarczej

Profesjonalna promocja miasta i gminy

Zaniemyśl

Rozwój turystyki

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Rozwój rolnictwa

Bezrobocie

Rozwój przedsiębiorczości

2.1. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej

Brodnica

Wykorzystanie potencjału turystycznego, sportowego, kulturowego i przyrodniczego

Wsparcie lokalnych centrów ekonomicznych i społecznychJaraczewo

Dbałość o wysoki poziom rozwoju społecznego i usług publicznych

Jarocin

Przedsiębiorczość

Pobudzanie MSP, Mikroprzedsiębiorczość wiejskaSfera społeczna-Jarocinianie

Kultura dostępna i promująca Jarocin, Promocja zdrowego trybu życia oraz dostępność obiektów sportowych-rekreacyjnych, Aktywność społecznych mieszkańców, Gmina społecznie przyjazna mieszkańcomKotlin

Racjonalna poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Dbałość o wysoki poziom rozwoju społecznego.Kórnik

Poprawa warunków życia mieszkańców

Rozwój turystyki, ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja gminy

Książ Wlkp.

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców

Poprawa warunków życia mieszkańców

Mosina

Rewitalizacja centrum Mosiny i innych zespołów zabytkowych na terenie Gminy

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej

Tworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla oświaty i kultury


Śrem

Dostosowanie przestrzeni gminy do wyzwań XXI wieku

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzrost jego znaczenia; Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej; Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich; Restrukturyzacja i odnowa miasta i obszarów wiejskichZwiększenie efektywności wykorzystania potencjału rozwojowego gminy

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej; Zwiększenie udziału usług turystyczno-rekreacyjnych w gospodarce gminyWzrost kompetencji mieszkańców oraz rozwój kapitału ludzkiego

Rozwój przedsiębiorczości i promocja samo zatrudnienia; Poprawa organizacji rynku pracyWzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego

Rozwój usług socjalnych; Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych; Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańcówŚroda Wlkp.

Wysoki poziom usług społecznych w gminie

Zaniemyśl

Rozwój turystyki

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

2.2. Wspomaganie integracji, inicjatyw lokalnych i rozwoju przedsiębiorczości

Brodnica

Wykorzystanie potencjału turystycznego, sportowego, kulturowego i przyrodniczego

Tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości

Zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia


Dominowo

Odnowa i zachowanie dziedzictwa

Rozwój rolnictwa

Jaraczewo

Wspieranie rozwoju sektora gospodarczego

Ochrona środowiska i zapewnienie korzystnych warunków życia mieszkańcom

Dbałość o wysoki poziom rozwoju społecznego i usług publicznych

Jarocin

Przedsiębiorczość

Pobudzanie MSP, Mikroprzedsiębiorczość wiejskaSfera społeczna-Jarocinianie

Kultura dostępna i promująca Jarocin, Promocja zdrowego trybu życia oraz dostępność obiektów sportowych-rekreacyjnych, Aktywność społecznych mieszkańców, Gmina społecznie przyjazna mieszkańcomKotlin

Wspieranie rozwoju sektora rolnego i gospodarczego.

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców.


Kórnik

Poprawa warunków życia mieszkańców

Rozwój turystyki, ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja gminy

Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska

Książ Wlkp.

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców

Poprawa warunków życia mieszkańców

Mosina

Wzbogacanie form działalności kulturalnych na terenie Gminy

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych

Promocja gospodarcza Gminy. Strategia promocji Gminy


Śrem

Dostosowanie przestrzeni gminy do wyzwań XXI wieku

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzrost jego znaczenia; Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej; Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich; Restrukturyzacja i odnowa miasta i obszarów wiejskichZwiększenie efektywności wykorzystania potencjału rozwojowego gminy

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej; Zwiększenie udziału usług turystyczno-rekreacyjnych w gospodarce gminyWzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego

Rozwój usług socjalnych; Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych; Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańcówŚroda Wlkp.

Aktywizacja działalności gospodarczej

Profesjonalna promocja miasta i gminy

Wysoki poziom usług społecznych w gminie

Zaniemyśl

Rozwój turystyki

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Rozwój rolnictwa

Bezrobocie

Rozwój przedsiębiorczości

P1. Czynny wypoczynek w Zielonej Krainie

Brodnica

Wykorzystanie potencjału turystycznego, sportowego, kulturowego i przyrodniczego

Dominowo

Odnowa i zachowanie dziedzictwa

Rozwój rolnictwa

Bezrobocie

Rozwój przedsiębiorczości

Jaraczewo

Wspieranie rozwoju sektora gospodarczego

Ochrona środowiska i zapewnienie korzystnych warunków życia mieszkańcom

Jarocin

Przedsiębiorczość

Pobudzanie MSP, Mikroprzedsiębiorczość wiejskaSfera społeczna-Jarocinianie

Kultura dostępna i promująca Jarocin, Promocja zdrowego trybu życia oraz dostępność obiektów sportowych-rekreacyjnych, Aktywność społecznych mieszkańców, Gmina społecznie przyjazna mieszkańcomKotlin

Poprawa warunków życia mieszkańców.

Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.


Kórnik

Poprawa warunków życia mieszkańców

Rozwój turystyki, ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja gminy

Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska

Książ Wlkp.

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców

Poprawa warunków życia mieszkańców

Mosina

Rewitalizacja centrum Mosiny i innych zespołów zabytkowych na terenie Gminy

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej

Tworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla oświaty i kultury

Rozwój szlaków turystycznychŚrem

Dostosowanie przestrzeni gminy do wyzwań XXI wieku

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzrost jego znaczenia; Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej; Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich; Restrukturyzacja i odnowa miasta i obszarów wiejskichZwiększenie efektywności wykorzystania potencjału rozwojowego gminy

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej; Zwiększenie udziału usług turystyczno-rekreacyjnych w gospodarce gminyWzrost kompetencji mieszkańców oraz rozwój kapitału ludzkiego

Rozwój przedsiębiorczości i promocja samo zatrudnienia; Poprawa organizacji rynku pracyWzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego

Rozwój usług socjalnych; Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych; Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańcówŚroda Wlkp.

Aktywizacja działalności gospodarczej

Wysoki poziom usług społecznych w gminie

Zaniemyśl

Rozwój turystyki

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Rozwój rolnictwa

Bezrobocie

Rozwój przedsiębiorczości

P2. Dziedzictwo kulturowe Zielonej Krainy

Brodnica

Wykorzystanie potencjału turystycznego, sportowego, kulturowego i przyrodniczego

Dominowo

Odnowa i zachowanie dziedzictwa

Rozwój rolnictwa

Bezrobocie

Rozwój przedsiębiorczości

Jaraczewo

Wspieranie rozwoju sektora gospodarczego

Ochrona środowiska i zapewnienie korzystnych warunków życia mieszkańcom

Jarocin

Przedsiębiorczość

Pobudzanie MSP, Mikroprzedsiębiorczość wiejskaSfera społeczna-Jarocinianie

Kultura dostępna i promująca Jarocin, Promocja zdrowego trybu życia oraz dostępność obiektów sportowych-rekreacyjnych, Aktywność społecznych mieszkańców, Gmina społecznie przyjazna mieszkańcomKórnik

Poprawa warunków życia mieszkańców

Rozwój turystyki, ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja gminy

Kotlin

Poprawa i promocja zdrowego trybu życia.

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.Książ Wlkp.

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców

Poprawa warunków życia mieszkańców

Mosina

Rewitalizacja centrum Mosiny i innych zespołów zabytkowych na terenie Gminy

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej

Tworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla oświaty i kultury

Promocja gospodarcza Gminy

Strategia promocji Gminy


Śrem

Dostosowanie przestrzeni gminy do wyzwań XXI wieku

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzrost jego znaczenia; Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej; Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich; Restrukturyzacja i odnowa miasta i obszarów wiejskichZwiększenie efektywności wykorzystania potencjału rozwojowego gminy

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej; Zwiększenie udziału usług turystyczno-rekreacyjnych w gospodarce gminyWzrost kompetencji mieszkańców oraz rozwój kapitału ludzkiego

Rozwój przedsiębiorczości i promocja samo zatrudnienia; Poprawa organizacji rynku pracyWzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego

Rozwój usług socjalnych; Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych; Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańcówŚroda Wlkp.

Aktywizacja działalności gospodarczej

Profesjonalna promocja miasta i gminy

Zaniemyśl

Rozwój turystyki

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Rozwój rolnictwa

Bezrobocie

Rozwój przedsiębiorczości

P3. Zielona Kraina naszą małą ojczyzną

Brodnica

Wykorzystanie potencjału turystycznego, sportowego, kulturowego i przyrodniczego

Wsparcie lokalnych centrów ekonomicznych i społecznychDominowo

Odnowa i zachowanie dziedzictwa

Rozwój rolnictwa

Jaraczewo

Wspieranie rozwoju sektora gospodarczego

Ochrona środowiska i zapewnienie korzystnych warunków życia mieszkańcom

Dbałość o wysoki poziom rozwoju społecznego i usług publicznych

Jarocin

Przedsiębiorczość

Pobudzanie MSP, Mikroprzedsiębiorczość wiejskaSfera społeczna-Jarocinianie

Kultura dostępna i promująca Jarocin, Promocja zdrowego trybu życia oraz dostępność obiektów sportowych-rekreacyjnych, Aktywność społecznych mieszkańców, Gmina społecznie przyjazna mieszkańcomKotlin

Poprawa warunków życia mieszkańców.

Racjonalny rozwój sektora gospodarczego.

Wzrost poziomu życia społecznego.


Kórnik

Poprawa warunków życia mieszkańców

Rozwój turystyki, ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja gminy

Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska

Książ Wlkp.

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców

Poprawa warunków życia mieszkańców

Mosina

Rewitalizacja centrum Mosiny i innych zespołów zabytkowych na terenie Gminy

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej

Tworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla oświaty i kultury


Śrem

Dostosowanie przestrzeni gminy do wyzwań XXI wieku

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzrost jego znaczenia; Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej; Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich; Restrukturyzacja i odnowa miasta i obszarów wiejskichZwiększenie efektywności wykorzystania potencjału rozwojowego gminy

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej; Zwiększenie udziału usług turystyczno-rekreacyjnych w gospodarce gminyWzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego

Rozwój usług socjalnych; Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych; Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańcówŚroda Wlkp.

Aktywizacja działalności gospodarczej

Profesjonalna promocja miasta i gminy

Wysoki poziom usług społecznych w gminie

Zaniemyśl

Rozwój turystyki

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Rozwój rolnictwa

Bezrobocie

Rozwój przedsiębiorczości

P4. Zielona Kraina otwarta na integrację i rozwój

Brodnica

Wykorzystanie potencjału turystycznego, sportowego, kulturowego i przyrodniczego

Tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości Zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowiaJaraczewo

Dbałość o wysoki poziom rozwoju społecznego i usług publicznych

Jarocin

Przedsiębiorczość

Pobudzanie MSP, Mikroprzedsiębiorczość wiejskaSfera społeczna-Jarocinianie

Kultura dostępna i promująca Jarocin, Promocja zdrowego trybu życia oraz dostępność obiektów sportowych-rekreacyjnych, Aktywność społecznych mieszkańców, Gmina społecznie przyjazna mieszkańcomKotlin

Wykorzystanie potencjału społecznego mieszkańców.

Zwiększenie możliwości zatrudnienia i ochrony zdrowia.Kórnik

Poprawa warunków życia mieszkańców

Rozwój turystyki, ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja gminy

Książ Wlkp.

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców

Poprawa warunków życia mieszkańców

Mosina

Wzbogacanie form działalności kulturalnych na terenie Gminy

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych

Promocja gospodarcza Gminy. Strategia promocji Gminy


Śrem

Dostosowanie przestrzeni gminy do wyzwań XXI wieku

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzrost jego znaczenia; Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej; Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich; Restrukturyzacja i odnowa miasta i obszarów wiejskichWzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego

Rozwój usług socjalnych; Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych; Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańcówŚroda Wlkp.

Wysoki poziom usług społecznych w gminie

Zaniemyśl

Rozwój turystyki

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Projekty współpracy

Brodnica

Wykorzystanie potencjału turystycznego, sportowego, kulturowego i przyrodniczego

Jaraczewo

Wspieranie rozwoju sektora gospodarczego

Ochrona środowiska i zapewnienie korzystnych warunków życia mieszkańcom

Dbałość o wysoki poziom rozwoju społecznego i usług publicznych

Jarocin

Przedsiębiorczość

Pobudzanie MSP, Mikroprzedsiębiorczość wiejskaSfera społeczna-Jarocinianie

Kultura dostępna i promująca Jarocin, Promocja zdrowego trybu życia oraz dostępność obiektów sportowych-rekreacyjnych, Aktywność społecznych mieszkańców, Gmina społecznie przyjazna mieszkańcomKotlin

Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców.

Rozwój dziedzictwa kulturowego.Kórnik

Poprawa warunków życia mieszkańców

Rozwój turystyki, ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja gminy

Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska

Książ Wlkp.

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców

Poprawa warunków życia mieszkańców

Mosina

Wzbogacanie form działalności kulturalnych na terenie Gminy

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych

Promocja gospodarcza Gminy. Strategia promocji Gminy


Śrem

Dostosowanie przestrzeni gminy do wyzwań XXI wieku

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzrost jego znaczenia; Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej; Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich; Restrukturyzacja i odnowa miasta i obszarów wiejskichWzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego

Rozwój usług socjalnych; Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych; Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańcówWzrost kompetencji mieszkańców oraz rozwój kapitału ludzkiego

Rozwój przedsiębiorczości i promocja samo zatrudnienia; Poprawa organizacji rynku pracyŚroda Wlkp.

Aktywizacja działalności gospodarczej

Profesjonalna promocja miasta i gminy

Wysoki poziom usług społecznych w gminie

Zaniemyśl

Rozwój turystyki

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Bezrobocie

Rozwój przedsiębiorczości

Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Brodnica

Wykorzystanie potencjału turystycznego, sportowego, kulturowego i przyrodniczego

Zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowiaJaraczewo

Wspieranie rozwoju sektora gospodarczego

Ochrona środowiska i zapewnienie korzystnych warunków życia mieszkańcom

Dbałość o wysoki poziom rozwoju społecznego i usług publicznych

Jarocin

Przedsiębiorczość

Pobudzanie MSP, Mikroprzedsiębiorczość wiejskaSfera społeczna-Jarocinianie

Kultura dostępna i promująca Jarocin, Promocja zdrowego trybu życia oraz dostępność obiektów sportowych-rekreacyjnych, Aktywność społecznych mieszkańców, Gmina społecznie przyjazna mieszkańcomKotlin

Zwiększenie możliwości zatrudnienia i ochrony zdrowia.

Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznychKórnik

Poprawa warunków życia mieszkańców

Rozwój turystyki, ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja gminy

Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska

Książ Wlkp.

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców

Poprawa warunków życia mieszkańców

Mosina

Wzbogacanie form działalności kulturalnych na terenie Gminy

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych
Śrem

Dostosowanie przestrzeni gminy do wyzwań XXI wieku

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzrost jego znaczenia; Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej; Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich; Restrukturyzacja i odnowa miasta i obszarów wiejskichWzrost kompetencji mieszkańców oraz rozwój kapitału ludzkiego

Rozwój przedsiębiorczości i promocja samo zatrudnienia; Poprawa organizacji rynku pracyWzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego

Rozwój usług socjalnych; Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych; Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańcówŚroda Wlkp.

Aktywizacja działalności gospodarczej

Profesjonalna promocja miasta i gminy

Wysoki poziom usług społecznych w gminie

Zaniemyśl

Rozwój turystyki

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Bezrobocie

Rozwój przedsiębiorczości

Źródło: Opracowanie własne
Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə