Raportul auditului performanței „EficiențaYüklə 2,31 Mb.
səhifə2/27
tarix25.01.2019
ölçüsü2,31 Mb.
#101743
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

SINTEZĂ


Tematica prezentei misiuni de audit reprezintă o dimensiune importantă în organizarea și funcționarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare, calitatea și accesibilitatea cărora sunt unele dintre componentele unui trai decent pentru populație.

AAPL și APC nu și-au realizat competențele și prerogativele legale cu privire la gestionarea și reglementarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. De asemenea, acestea nu au întreprins măsuri regulamentare și eficiente pentru a organiza, a dezvolta și a spori eficiența furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare și a utilizării patrimoniului public de către ÎAC.

Probele de audit acumulate au relevat o stare defectuoasă a managementului financiar-contabil, exprimată prin evidența și raportarea neautentică a patrimoniului aflat în gestiunea ÎAC. De asemenea, eficiența gestiunii patrimoniului lasă mult de dorit, fiind formate stocuri de mijloace fixe, materiale care nu se utilizează ani de zile, precum și s-au realizat acțiuni necredibile de recuperare a creanțelor.

ÎAC nu au asigurat prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare la tarife cost-eficiente, prin ce au irosit patrimoniul public pe efectuarea unor cheltuieli neconforme, care urmează a fi suportate de consumatori.

AAPL și APC nu au asigurat captarea și deversarea regulamentară a apelor de către entitățile care dispun de surse proprii de captare a apei, prin ce au facilitat poluarea mediului înconjurător și au generat ratarea veniturilor de către ÎAC.

I. INTRODUCERE


Asigurarea populației cu apă potabilă constituie unul dintre factorii primordiali ai securității naționale. În situația economică actuală, o astfel de investiție trebuie să fie planificată și realizată ținându-se cont de constrângerile existente.

Potrivit matricelor de politici aprobate1, obiectivele de dezvoltare stabilite spre realizare constau în reducerea în jumătate către anul 2016 a numărului de persoane fără acces durabil la surse sigure de apă, prin majorarea ponderii populației cu acces la aceste surse până la 68,5% în 2016, precum și cu reducerea în jumătate a numărului de persoane fără acces la sistemele de canalizare.

Evaluarea datelor privind sistemele de aprovizionare cu apă denotă că acestea nu sunt complete. Astfel, organele de resort (AAPL, AAM, IES, BNS, CNSP etc.) nu dețin informații exhaustive și complete privind situația în domeniu, datele fiind prezentate sub răspunderea entității care gestionează sistemele respective, dar neverificate periodic și selectiv. Datele existente includ unele erori privind nivelul de asigurare/aria de cuprindere a beneficiarilor cu serviciile respective, reieșind din faptul că unele gospodării nu sunt locuite, iar altele refuză să se conecteze la rețelele existente.

Urmare chestionării AAPL de nivelul I și de nivelul II, auditul a constatat că din 1521 de localități, 723 de localități nu dispun, iar altele 265 de localități au un grad mic de acoperire cu sisteme centralizate de aprovizionare cu apă. Situația este și mai precară privind accesul la sistemul centralizat de canalizare, când 1378 de localități nu dispun, iar altele 117 localități au un grad mic de acoperire cu aceste servicii. Totodată, sistemele de aprovizionare cu apă și de canalizare sunt gestionate de: (1) agenți economici privați; (2) operatori specializați ai căror fondatori sunt AAPL de nivelul I și de nivelul II, sau APC; (3) primării; (4) populație sau organizații obștești; (5) persoane fizice (vezi Anexa nr. 1 la prezentul Raport).

Alimentarea cu apă potabilă este reglementată prin Legea cu privire la apa potabilă nr.272-XIV din 10.02.1999, care stabilește cerințele pentru alimentarea cu apă potabilă, acest serviciu acordându-se în baza unui contract între operator și consumator.

Legea nr.303 din 13.12.20132 a fost aprobată în scopul creării cadrului legal pentru înființarea, organizarea, gestionarea, reglementarea și monitorizarea funcționării serviciului public de alimentare cu apă potabilă, tehnologică, de canalizare și de epurare a apelor uzate menajere și industriale în condiții de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparență, cu respectarea normelor de calitate, de securitate și de protecție a mediului, precum și pentru a promova principiile de recuperare a costurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se înființează, se organizează și se gestionează de către autoritățile administrației publice locale pentru satisfacerea necesităților colectivității locale. Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se furnizează prin crearea și exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice3, denumită sistem public de alimentare cu apă și de canalizare.

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se înființează, se organizează și funcționează în baza următoarelor principii: 1) securitatea serviciului furnizat; 2) politica tarifară adecvată; 3) calitatea, eficiența și rentabilitatea serviciului furnizat; 4) dezvoltarea durabilă.

Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se organizează și se realizează prin gestiune directă sau gestiune delegată. Gestiunea delegată reprezintă modalitatea de gestiune prin care autoritățile administrației publice locale transferă, în baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii, unui sau mai multor operatori toate atribuțiile și responsabilitățile privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și administrarea și exploatarea sistemelor și infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora.

Acordarea dreptului de gestiune delegată operatorului se realizează în condiții de transparență, printr-o licitație organizată în conformitate cu legislația în vigoare. Încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se efectuează prin decizia adoptată de consiliul local sau de organul central de specialitate, după caz.

Operatorul care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare are dreptul de servitute asupra terenurilor, indiferent de tipul de proprietate, pentru efectuarea lucrărilor de înlăturare a avariilor, de marcare, de construcție a obiectelor, de deservire profilactică a rețelelor și instalațiilor, de reparare a acestora, cu folosirea tehnicii respective.

Cadrul instituțional de reglementare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare include: Guvernul – responsabil de stabilirea priorităților de guvernare și de asigurarea resurselor financiare pentru implementarea politicilor aferente; Cancelaria de Stat – responsabilă de coordonarea procesului de planificare strategică; MADRM – responsabil de elaborarea și promovarea politicii în domeniu; MF – responsabil de elaborarea CBTM și a legii bugetare anuale. ANRE i s-a acordat autoritate extinsă de a elibera licențe operatorilor naționali, inclusiv de a elabora/a stabili politici tarifare etc. Competențele detaliate ale autorităților în domeniul auditat sunt expuse în Anexa nr.2 la prezentul Raport.

De menționat că în Raportul de audit sunt elucidate principalele constatări și concluzii ale auditului, considerate drept relevante pentru toate părțile interesate (Parlament, Guvern, ministerele de resort, autoritățile publice locale, operatorii serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare etc.). Totodată, identificarea deficiențelor de ansamblu ale serviciilor de aprovizionare cu apă va permite corectarea, uniformizarea și corelarea politicilor publice din acest domeniu, ceea ce ar determina creșterea eficienței și calității serviciilor prestate.


Yüklə 2,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə