Rīgas pedagoģijas un izglīTĪbas vadības augstskola


Uzstāšanās konferencēs pēdējo 6 gadu laikāYüklə 4,03 Mb.
səhifə29/43
tarix22.01.2018
ölçüsü4,03 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   43

Uzstāšanās konferencēs pēdējo 6 gadu laikāNr.


Konferences nosaukumsReferāta nosaukumsVietaGads

1.

Profesionāla pedagoga sagatavošanas problēmas

Mācību autonomija un skolotāju sagatavošana

Rēzekne

1999

2.

Skolotājs 21.gadsimtā

Autonomija studijās kā līdzeklis skolotāja profesionālās gatavības sasniegšanai

Rīga

1999

3.

Foreign Languages at Universities Today and Tomorrow

Autonomie und Fremdsprachenlehrer

Tartu

2000

4.

School in Lithaunia: the past, the present, the future

Learner autonomy and foreign language Teacher

Klaipēda

2000

5.

Svešvalodas profesionālajai darbībai

Mācību autonomija un grupu darbs

Rīga

2000

6.

Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 8. Ikgadējā zinātniskā konference

Svešvalodu skolotājs multikulturālajā Eiropā

Daugavpils

2000

7.

Svešvalodu skolotājs. Eiropa. Globalizācija.

Svešvalodu skolotāja kompetences

Rīga

2001

8.

Mehr Sprache – mehrsprachig mit Deutsch

Zweisprachiger Sachfachunterricht in Lettland

Lucerna

2001

9.

Modern Languages in the Knowledge Society

Mehrsprachigkeit und Sprachenlernen

Kauņa

2002

10.

Zukunftschanzen der deutschen Sprache in Mittel-, Ost- und Südeuropa

Deutsch in Lettland- gestern und heute

Grāca

2002

11.

Svešvalodas profesionālai un zinātniskai darbībai

Autonome Persönlichkeit im Fremdsprachenerwerb

Rīga

2002

12.

Teacher education in IXX Century: changing and perspectives

Foreign Language Teacher education today: Theory and Practice

Šauļi

2002

13.

Izglītības zinātne un pedagoģija mūsdienu pasaulē

Zweisprachiger Sach (fach) unterricht

Rīga

2003

14.

Radoša personība II

Kreativität im DaF-Unterricht ( antropologischer Ansatz)

Rīga

2003

15.

Radoša personība III

Pedagoģiskā tehnoloģija radošas personības pilnveidei svešvalodas apguves procesā augstskolā

Rīga

2003

16.

Teorija un prakse skolotāju izglītībā

Svešvalodu skolotāja standarta izveides pedagoģiskie aspekti

Rīga

2004

Zinātniskais darbs pēdējo 6 gadu laikā

 • Maģistru un doktora darbu vadīšana un recenzēšana svešvalodu mācību metodikā.

 • RPIVA Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietniece un Senāta Zinātnes komisijas priekšsēdētāja.

 • Starptautisko konferenču organizēšana:

 • Didaktiskās pieejas vācu valodas mācīšanā pēc angļu valodas, 2001.g. Rīgā, Eiropas Moderno valodu centra uzdevumā sadarbībā ar Gētes institūtu;

 • XII starptautiskais vācu valodas skolotāju kongress Lucernā (Šveice), sekcijas vadība

 • Piedalīšanās starptautiskā pilotprojektā ar Hāgenas tālmācības universitāti un Gētes institūtu “Maģistru studijas vācu valodas skolotājiem” (semināru vadītāja 1998.-2000.g.)

 • Zinātnisko konferenču materiālu krājumu sagatavošana (2001, 2002)

 • Studiju programmu izstrāde un vadīšana (Specializācija “Vācu valodas skolotājs pamatskolā”, profesionālā bakalaura izglītībā skolotāja studiju programma “Svešvalodu skolotājs pamatskolā”, programma jaunas kvalifikācijas iegūšanai “Angļu valodas skolotājs pamatskolā”)

 • Svešvalodu skolotāja standarta izveides darba grupas locekleSabiedriskais darbs


 • Zonenbergas biedrības Latvijā dibināšana (2000.g.) un vadīšana;

 • Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja vietniece (līdz 2000.g.)

 • ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) eksaminācijas centra dibinātāja un vadītāja Latvijā (1999);

 • Latvijas Zinātnieku savienības Padomes locekle.

2005.gada 31.augusts. /M.Kaltigina/CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds: Vineta Kantāne
Adrese: Rožu prospekts 38,


Garkalnes pagasts

Rīgas rajons

LV - 1024, Rīga
Telefons: 7994996;


mob. 9827634

e-mail vinetai@one.lv

Dzimšanas datums: 21.08.70.

Ģimenes stāvoklis: precējusies

divi bērni

IZGLĪTĪBA

No 2002.gada Studijas Latvijas Universitātes doktorantūras programmā Politikas teorijā ( disertācijas tēma - Politiskie mīti Latvijā).


1994.g.- 1996.g. iegūts Maģistra grāds politoloģijā - Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, Politoloģijas nodaļā. (maģistra darbs - Politiskie mīti un masu apziņa tranzītsabiedrībā).
1989.g. - 1993.g. iegūts Bakalaura grāds filozofijā – Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, Filozofijas nodaļā.
1990.g. studijas Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina vakara nodaļā

1985.g. - 1988.g. Vidējā izglītība - Rīgas 7. vidusskola.DARBA PIEREDZE

no 1995.gada politoloģijas, filozofijas un ētikas skolotāja Rīgas 45. vidusskolā.

no 2000.gada līdz šim brīdim pasniedzēja biznesa institūtā RIMPAK "Livonija".

no 2003. gada līdz šim brīdim lektore Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā.PAPILDUS PRASMES

2004.g. Latvijas Universitātes sertifikāts Nr. 0465 programmā:

Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide

Inovācijas augstākās izglītības sistēmā

Izglītības darba vadība.


2004.g. kursi LU „Darbs ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām”
Valodas - latviešu, krievu, angļu.

Pieredze darbā ar datoru (MS Office, Windows). 1989.g. Profesionālie mašīnrakstītāju kursi.

Curriculum vitae


Personas informācija
Vārds, UzvārdsIVETA KĀPOSTA

Dzimšanas dati

06.08.1962.

Adrese


Rīgā, Dammes ielā 13 – 22, LV-1069


Tālrunis

Mobilais tālrunis


9132756


E- pasts

Fakss


iveta@rpiva.lv

Izglītība

Laika periods


1993


Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija

Pedagoģijas doktore

Izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Laika periods

1990

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija

Pedagogs - vadītājs

Izglītības iestādes nosaukums

LU Tautas izglītības organizatoru sagatavošanas un kvalifikācijas celšanas fakultāte

Laika periods

1987

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija

Diploms/ filologs; pasniedzējs

Izglītības iestādes nosaukums


LVU Svešvalodas fakultāte, vācu valodas un literatūras nodaļa

Darba pieredze

Laika periods


2002 -


Profesija vai ieņemamais amats

Profesionālās maģistra studiju programmas skolvadībā direktore


Darba vietas nosaukums un adrese

RPIVA, Imantas 7. līnija 1

Nozare

Pedagoģija


Laika periods

1998 -

Profesija vai ieņemamais amats

Docente

Darba vietas nosaukums un adrese

RPIVA Pedagoģijas katedra, Imantas 7. līnija 1

Nozare

Pedagoģija

Laika periods

1995 - 1999

Profesija vai ieņemamais amats

DocenteDarba vietas nosaukums un adrese

RA Pedagoģijas fakultāte, Atbrīvošanas aleja 69, Rēzekne

Nozare

Pedagoģija

Laika periods

1995 - 1997

Profesija vai ieņemamais amats

Dekāne

Darba vietas nosaukums un adrese

RA Pedagoģijas fakultāte, Atbrīvošanas aleja 69, Rēzekne

Nozare

Pedagoģija

Laika periods

1994 - 1995

Profesija vai ieņemamais amats

Docente

Darba vietas nosaukums un adrese

RA Humanitārā fakultāte, Atbrīvošanas aleja 69, Rēzekne

Nozare

Vācu val. ( svešvaloda )

Laika periods

1993 - 1994

Profesija vai ieņemamais amats

Lektore

Darba vietas nosaukums un adrese

RA Humanitārā fakultāte, Atbrīvošanas aleja 69, Rēzekne

Nozare

Vācu val. ( svešvaloda )

Laika periods

1990 - 1993

Profesija vai ieņemamais amats

Doktorante

Darba vietas nosaukums un adrese

LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, Kronvalda bulv.

Nozare

Pedagoģija

Laika periods

1980 - 1990

Profesija vai ieņemamais amats

Skolotāja

Darba vietas nosaukums un adrese

Madonas raj. Sausnējas 8-gadīgās skolas

Nozare

Pedagoģija

Prasmes

Valodu prasmesValoda

Saprotu

Runāju

Rakstu

Krievu

Brīvi

Brīvi

Brīvi

Angļu

Labi

Labi

Vāji
Vācu

Brīvi

Brīvi

Labi

Papildu informācija

Semināri

1. Bāzele ( Šveice ), 1999. gadā seminārs “Pētniecība pedagoģijas studijās”

2. Insa (Šveice), 1995. gadā seminārs par Šveices izglītības sistēmu.

3. Lineburga, 1990. gadā seminārs Austrumu akadēmijā (VFR) par VFR izglītības sistēmu.


Kursi

1. Rīga, 1994. gadā tālākizglītības kursi “Inovācijas augstskolu didaktika”

2. Rīga un Kopenhāgēna, 1997. gadā kursi ,,Mūsdienu arodpedagoģiskā izglītība”.

3. Gēteborga ( Zviedrija ), 1996.g. kursi ,,Jaunas metodes pieaugušo izglītībā”.

4. Rīga, 2001.g. kursi ,,Profesionālās izglītības iestāžu attīstība”.Projekti

1. Rīga, 1999. - 2001. projekts “Akcentu un struktūras maiņa arodskolotāju sagatavošanā”.

2. Rīga, 1999.g. ,,Arodpedagoģiskās pamatizglītības programmas ieviešana Latvijas augstskolās II”.

3. Rīga, 1997.g. ,,Arodpedagoģiskās pamatizglītības programmas izveide”.


Publikācijas

1. Kāposta I. Lietišķo spēļu organizēšanas un vadīšanas nosacījumi pedagoģijas studiju procesā. // Pedagoģija: teorija un prakse. 2. starptautiskā konference. – Liepāja: LPA, 2003.

2. Kāposta I. Spēle pedagoģijas teorijā un praksē. – R.: LU, 1993.05.09.2005.

Datums paraksts


Curriculum vitae


Personas informācija
Vārds, UzvārdsALEKSANDRS KOĻESOVS

Dzimšanas dati

31.05.1971

Adrese


Lāčplēša iela 43/45-10, Rīga, LV-1011

Tālrunis

Mobilais tālrunis


9839263


E- pasts

Fakss


kolesov@one.lv


Izglītība

Laika periods


2000. – 2002.Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija

Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā


Izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

Laika periods

1996. – 2000.

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija

Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā

Izglītības iestādes nosaukums


Latvijas Universitāte, Rīgas Humanitārais institūts

Darba pieredze

Laika periods


kopš 2002./2003. akad. gadaProfesija vai ieņemamais amats

pasniedzējs

Darba vietas nosaukums un adrese

Psiholoģijas nodaļa, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Latvijas Universitāte, Jūrmalas gatve, 74/76, Rīga

Nozare

Psiholoģija


Laika periods

03.09.2003. - 07.09.2005.

Profesija vai ieņemamais amats

psihologs

Darba vietas nosaukums un adrese

Nodibinājums „Centrs Dardedze”, Cieceres iela 3a, Rīga

Nozare

Psiholoģija


Laika periods

19.03.2004. - 22.06.2004.

Profesija vai ieņemamais amats

Lektors

Darba vietas nosaukums un adrese

PHARE projekts LE01.01.01./1-6/12 “Etniskās integrācijas veicināšana Valkā un Sedā”, Beverīnas 3, Valka

Nozare

Psiholoģija


Prasmes

Valodu prasmesValoda

Saprotu

Runāju

Rakstu

Krievu

Teicami

Teicami

Teicami

Angļu

Labi

Viduvēji

Viduvēji

Vācu

Viduvēji

Slikti

Slikti

Datora lietošanas prasmes

MS Office, Internet-Explorer, SPSS for Windows


Citas prasmes
Papildu informācija

Semināri
Kursi

Rīga, B/O Centrs pret vardarbību „Dardedze”, 01.11.-20.11.2003., „Apmācības programma psihologiem, psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai”

Konferences

1. Viļņas Universitāte, Viļņa, Lietuva, 16.-18. septembrī, 2004. VI International Baltic Psychology Conference.

2. Maskava, Krievija, 16.-18. decembrī, 2004., Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Psihologija obrazovanija: problemi i perspektivi”.

3. Latvijas Universitāte, Rīga, 10. februārī, 2005., Latvijas Universitātes 63. konference.

4. La Lagūna, Spānija, 24.-28. Augustā, 2005., XII European Conference on Developmental Psychology, ESDP.

5. Latvijas Universitāte, Rīga, 29. janvārī, 2004., Latvijas Universitātes 62. konference.

6. Latvijas Universitāte, Rīga, 30. janvārī, 2003., Latvijas Universitātes 61. konference.
Projekti
Publikācijas

1. Kolesovs, A. (2002). The relation between time perspective and locus of control in high school students. Baltic Journal of Psychology. Vol.3, No.2, p.7-19.

2. Koļesovs, A. (2003). Laika perspektīvas koncepcijas psiholoģijā. Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu krājums. 664. sēj. Psiholoģija, 21.-28. lpp.

3. Koļesovs, A. (2004). Cerības un bažas par nākotni 17-18 gadus veco krievu skolēnu laika perspektīvā. Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu krājums. 682. sēj. Psiholoģija, 19.-28. lpp.

4. Kolesovs, A. (2004). Gender differences in time perspective of high school students in Latvia. Baltic Journal of Psychology. Vol.5, No.1, p. 14-20.

5. Kolesovs, A. (iespiešanā) Time perspective of Latvian and Russian (ethnic minority) high school students in Riga and Latgale. Baltic Journal of Psychology.


Pielikumi(norādīt nosaukumus)   1. _____________________

Datums paraksts

Curriculum vitae


Personas informācija
Vārds, UzvārdsUVIS KOZLOVSKIS

Dzimšanas dati16.05.1972.

AdreseRīga, Visvalža iela 3a-144

Tālrunis

Mobilais tālrunis7504029, 7286617

9101886


E- pasts


uvis.kozlovskis@lrp.gov.lv


Izglītība

Laika periods


2000 – 2002Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija

diploms

sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnēIzglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Rīga, Raiņa bulv. 19Laika periods


1992-1997Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija

diploms

jurists


Izglītības iestādes nosaukumsLatvijas Universitāte

Rīga, Raiņa bulv. 19
Darba pieredze

Laika periods


01.09.2002. – šobrīdProfesija vai ieņemamais amats

lektors
Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskola

Rīga, Imantas 7. līnija 1NozarePedagoģija


Laika periods

20.10.1998. – šobrīd

Profesija vai ieņemamais amats

prokurors

Darba vietas nosaukums un adrese

LR Prokuratūra, Ziemeļu rajona prokuratūra

Rīga, Kr.Valdemāra 17NozareJurisprudence


Laika periods

05.03.1991. – 19.10.1998.

Profesija vai ieņemamais amats

Iecirkņa inspektors

Darba vietas nosaukums un adrese

Rīgas Latgales pr-tas Policijas pārvalde

Rīga, Gogoļa 7aNozarejurisprudence


Prasmes

Valodu prasmesValoda

Saprotu

Runāju

Rakstu

latviešu

dzimtākrievu

teicami

teicami

teicami

angļu

vidēji

vidēji

mazliet


Datora lietošanas prasmes

MS Office

Internets
Citas prasmes

BC kategorijas autovadītāja apliecībaPapildu informācija

Kursi

2004. gadā – Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, tālākizglītības programma “Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”Yüklə 4,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə