Şcoala cu clase I-VIII jijilaYüklə 54,29 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü54,29 Kb.
#15028


ŞCOALA CU CLASE I-VIII JIJILA


P R O I E C T D I D A C T I CDATA: 3 dec 2010

CLASA: a IV-a B


PROPUNĂTOR: Banea Angelica

OBIECTUL: Limba şi literatura română

SUBIECTUL:Textul nonliterar-Afişul

TIPUL.: predare- învăţare-evaluare

Unitatea de învăţare :Curiozităţi


  1. Obiective de referinţă:

4.3-să redacteze diverse texte de mică întindere adaptându-le destinaţiei şi scopului comunicării;

4.4-să utilizeze corect, în textele redactate, elementele de construcţie a comunicării studiate;

4.6-să manifeste interes şi spirit critic faţă de redactarea diverselor tipuri de texte.
  1. Obiective operaţionale:

O.O1- să desprindă dintr-un text dat informaţii necesare înţelegerii noilor noţiuni;

O.O2- să definească textul nonliterar;

O.O3- să redacteze un text nonliterar,respectând elementele de construcţie a comunicării;

O.O4-să organizeze grafic un afiş;

O.O5-să colaboreze cu colegii, în scopul finalizării unui produs de grup;

O.O6-să formuleze opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de

prezentare a afişelor realizate.FORME DE ORGANIZARE


  1. a conţinuturilor: modulară, integratoare, interdisciplinară

  2. a activităţii: frontală, individuală, în grupuri miciTIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;

TIPURI, FORME,

STRATEGII

ŞI INSTRUMENTE

DE EVALUARE :formativă, orală şi scrisă, individuală şi în grup,

autoevaluarea, interevaluarea în cadrul grupuluiRESURSE:

  1. pedagogice (metode şi procedee): conversaţia, activitatea independentă, lectura explicativă, , studiul de caz, activitatea pe grupe, reţeaua de discuţii, jocul de rol, metode interactive- dezbaterea sub formă de Mozaic (Experţii),Metoda ciorchinelui Brainstorming-ul, Turul galeriei

  2. materiale : fişe de lucru individuale şi pe grupe, texte-suport ,

CD-uri, videoproiector, ecusoane, postere, afişe cartoane, markere, culori, carioci, foarfece,

imagini diverse


Manual cls.aIV-a, Ed.Radical, autori-Mirela Mihăilescu

, Aniţa Dulman, Minodora Platcuc) bibliografice:
Modulele de formare din cadrul proiectului Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activitati de mentorat.

Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev;

Evaluarea continuă la clasă;

Cunoaşterea elevului;

Folosirea TIC în procesul de predare-învăţare

Recuperarea rămânerii în urmă la limba română;

Management instituţional/de proiect

programa şcolare PENTRU CLASA A Iv-A Limba şi literatura românăAprobat prin ordin al ministrului

Nr. 3919 / 20.04.2005

VASILE MOLAN,MARIN MANOLESCU, ,,Proiectare şi evaluare didactică înînvăţământul primar-limba română”, Ed. Procion, Bucureşti, 1999;

ELENA POPESCU, DUMITRU LOGEL, ELENA STROESCU-LOGEL, ,,Sinteze demetodică a predării limbii şi literaturii române în ciclul primar”, Ed. Carminis, Piteşti, 2007;
CARMEN IORDĂCHESCU, ,,Să dezlegăm tainele textelor literare clasa a IV-a”, Ed.

Carminis, Piteşti, 2007

ELENA NICA, ,, Limba română clasa a IV-a”, Ed. Carminis, Piteşti, 2006;

CHIVU R., Elemente de managementul educaţiei,Bucureşti, (2008). Ed.Meronia.

d) temporale: 50/ 45 minute


ŢINTA DE PROGRES PROFESIONAL:Realizarea unor activităţi care permit facilitarea învăţării

prin cooperareD E S F Ă Ş U R A R E A L E C Ţ I E I

ETAPELE LECŢIEI

OB.

RESURSE PROCEDURALE

EVALUARE

(metode, instrumente, indicatori)de conţinut

de timp

forme de organizare

metode şi procedee

mijloace didactice

1. Captarea atenţiei
,,Aţi văzut afişul de la intrarea în şcoală?,, (?!?)

Voi arăta elevilor un afiş ,,identic,, cu cel despre care vorbesc.Sloganul şi textul afişului sunt incitante.Afişului îi lipsesc însă informaţii preţioase (ziua, ora spectacolului), iar imaginile acestuia sunt nepotrivite.5min


afiş
2.Reactualizarea

cunoştinţelor
☺Se găsesc asemănări şi deosebiri între două texte funcţionale: biletul şi afişul;

☺Se discută pe baza caracteristicilor unui text nonliterar;
7min

frontală

conversaţia

text nonliterar suport

formativă

3. Anunţarea obiectivelor
☺Se anunţă tema şi obiectivele lecţiei


1min
4. Dirijarea invatarii

a)Prezentarea conţinutului ce urmează a fi predat

b) prelegere interactiva

c) organizarea pentru activitatea de grup

O.O1


O.O2

O.O3


O.O4

O.O5
☺Se prezintă elevilor un afiş real de la concursul ,,Euroşcolarul,, la care unii chiar au participat.Se analizează elementele prezente pe afişul amintit.

☺Se poartă un dialog frontal cu elevii, pe seama elementelor de maximă importanţă conţinute de un afiş ( sloganul, textul-îndemn, informaţiile, imaginea şi grafica acestuia)

☺Elevii vor fi împărţiţi în grupuri-casă şi pe grupe de experţi:

1-în realizarea de sloganuri ( elevii vor dialoga în interiorul grupului şi vor găsi mai multe variante de slogan)

2-în realizarea de texte(se urmăreşte concizia şi atractivitatea informaţiilor)

3-în realizarea imaginilor potrivite (elevii vor realiza prin desen, decupare sau colaj imagini potrivite temei propuse)

4-în grafică(se urmăreşte organizarea estetică şi funcţională a datelor, elevii realizând schiţe ale unor posibile afişe)
☺Fiecare grup casă va avea aceeaşi sarcină, de realizat un afiş pentru carnavalul de Moş Nicolae.Fiecare expert împărtăşeşte la întoarcerea în grupul de bază experienţa acumulată ca expert


15min

frontală


pe gupe

pe grupe


Conversaţia

Conversaţia

activitate pe grupe

Mozaic (Experţii)

activitate pe grupe


afiş,,Euroşcolarul,,

fişe de lucru individuale şi pe grupe

cartoane


markere

culori,


carioci,foarfece

imagini diverseorală

orală şi scrisă

autoevaluarea

interevaluarea în cadrul grupului
5 ) Obtinerea performantelor


O.O6


☺Produsele finite sunt afişate alăturat în scopul evaluării prin metoda ,,Turul galeriei,,

☺Elevii fac aprecieri şi recomandări cu privire la modul de redactare şi prezentere
10min

individualăTurul galeriei
interevaluarea în cadrul grupului


6 )Feedback prin raportarea la obiectivele propuse iniţial, cu solicitarea elevilor

O.O1

O.O2
☺Se foloseşte metoda ciorchinelui pentru a se verifica dacă elevii şi-au însuşit elementele componente ale unui afiş.

5min

frontal

Metoda ciorchinelui
orală

7)Asigurarea retenţiei şi transferul de cunoştinţe
☺Se foloseşte metoda brainstorming pentru a defini, caracteriza,etc., afişul.

☺Se solicită participarea la un joc de rol-caravana care anunţă desfăşurarea evenimentului prin portavoce.

☺Se dă utilitate afişelor realizate chiar prin expunerea lor pe holul şcolii, ţinând cont de apropierea evenimentului prezentat


5min

frontal

Brainstorming-ul

Joc de rol


interevaluarea în cadrul grupului

8) Încheierea lecţiei
☺Organizator grafic:

-se solicită completarea unui tabel (lipirea de postituri) cu avantajele realizării unui afiş foarte bun- atât pentru organirator cât şi pentru beneficiar.Se recompensează participarea elevilor cu ecusoane

2min

ecusoaneYüklə 54,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə