Stratejik planYüklə 204,08 Kb.
səhifə1/3
tarix12.08.2018
ölçüsü204,08 Kb.
#69882
  1   2   3


stratejik%20plan

2015-2019 STRATEJİK PLAN
serdar_okan_akcadag_levent_vadisidsc00336akcadag02

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

AKÇADAĞ
ataturk0067dd4
Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi
sonucu kazanılabilir.
Mustafa Kemal ATATÜRK

vzk76s


İSTİKLAL MARŞI


Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!


Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;


Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.


Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;


Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?


Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:


Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.


Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
Fışkırır  rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!


Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,


Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Akif Ersoy


ataturk_nutuk
GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK

dsc01063
SUNUŞ
ZORU BAŞARMAK GÜZELDİR! GÜZELLİK KALİTEDİR!
Bir ürün ortaya koyarken malzemeyi doğru işlemenin, bu yolda mutlu olmanın gerektiği bilinciyle; bizim ürünümüzün değişim göstermiş kurum, malzememizin de kaynaklarımız olduğunu düşünürsek, yönetim anlayışımızda da önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Bireysel yetenek ve yeterliliklerin sorunların çözümünde tek başına yeterli olmadığı bir gerçektir. Buna karşılık, üretim sürecine katılan bireylerarasında karşılıklı bağlılık, işbirliği ve birlikte çalışma duygusu kaliteyi ortaya çıkarmaktadır. Biz de “Düşünüyorum öyleyse varım” felsefesiyle yolculuğumuza ilk adımımızı attık. Düşünen insan kendine güvenir, güven ise doğru duruşu sağlar. Düşünen lider ekip oluşturur. Ekip sinerjidir. Bu görevdeşlik düşüncesi kuruma enerji verir. Bu sinerji ve enerji çalışmalarımız doğrultusunda kurumumuzun kültürünü oluşturur. Kurum kültürümüz ise ihtiyaçlarımıza ve ilişkilerimize cevap verecek yönetim anlayışımızı ortaya çıkarmaktadır. Sinerji iş gücü oluşturur. Artan fikirler, stratejik düşüncenin oluşmasını sağlar. Stratejik düşünce yol bulmak ve doğru yol almaktır. Bu yol, düşünmeden, üretmeden, çözmeden yaşamaya karşı duruştur. Stratejik düşünceyle ve ortak tavır ve hareketle desteklenen yönetim yolu başarıya ulaştırır.

Milli Eğitim Bakanlığı 1999 yılından beri Toplam Kalite Yönetimini yönerge ile yaygınlaştırma çabalarını 2001–2002 yıllarında bu faaliyetlerin EFQM Mükemmellik Modeli esaslarına göre yürütülen ölçüm ve yönetim kriterlerini getirmesi sistemleşmenin temelini oluşturmuştur.

Biz de yola çıkarken çalışanlarımız ve paydaşlarımızla nerdeyiz? Diye kendimize şöyle bir baktık. Eksikliklerimizi ve ihtiyaçlarımızı tespit ettik ve bu eksikleri ve ihtiyaçları giderecek misyon geliştirdik. Misyonumuz doğrultusunda paydaşlarımızla tartışarak vizyonumuzu oluşturduk ve son halini bulana kadar da vizyonumuzu geliştirmeyi hedefledik. Bu yolumuzda ilerletecek stratejilerimizi, amaçlarımızı, hedeflerimizi ve faaliyetlerimizi planladık ve uygulamaya başladık. Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak süreçlerimizi tanımladık ve sahiplendirdik. Sistemli bir biçimde ölçtük ve kaydettik. Her yılımızı bir öncekiyle kıyaslayarak vizyonumuza ne kadar ulaştığımızı ölçtük. “O” hataya ulaşmak için iyileştirme ve geliştirme çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kalitede son yoktur. Kalitenin kalitesini yakalayabilmek için yolumuzda azimle ilerlemekteyiz.

Kalite yolculuğumuzda kurumumuzun kalitesini, kültürünü ve varlığımızı doğru ifade etmemizde, kısaca zoru başarmamızda, güzeli ortaya koyabilmemizde yan yana durduğumuz ve yürüdüğümüz tüm personelime teşekkür ediyorum.


Vizyonumuz; Öğretmene Hizmette Öncü Bir Eğitim Kurumu Olmaktır.
İhsan ÖZCAN

Öğretmenevi Müdürü


GİRİŞ

yenilikci%20ekip


AKÇADAĞ ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA YÜRÜTME EKİBİ

Akçadağ Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Stratejik Planlama Ekibi olarak, Stratejik Plan kavramının üç başlıkla özetlenebileceğini düşündük bu sihirli başlıkları “Neredeydik? Neredeyiz? Nereye Gideceğiz?” şeklinde adlandırmak mümkün. Yapmış olduğumuz planın çıkış noktası olarak da bu üç başlığı esas aldık. Planı bir pusula ya da yol haritası gibi düşündük ve uygulanabilir bir plan olmasına önem verdik.

Başlayana kadar oldukça gereksizmiş gibi görünen bu çalışmanın aslında hemen her şeyden daha önemli olduğunun farkına varmamız geç olmadı.

Ekip olarak hem kendi performansımızı değerlendirme fırsatı bulduk hem de daha verimli bir çalışma ile amaçlarımızı daha iyi nasıl gerçekleştiririz sorusuna yanıt aradık.En kötü planın dahi plansızlıktan daha iyi olduğunu düşünerek başladığımız çalışmamız bizlere performans, iş disiplini, kurumsal kimlik gibi birçok alanda değişimler kazandırmış bu ilkelerin uygulanabilir olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Akçadağ Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü

Stratejik Planlama Ekibi


İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

SUNUŞ

5

GİRİŞ

6

BİRİNCİ BÖLÜM

AKÇADAĞ ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Yasal Çerçeve

10

Stratejik Planlama Çalışmaları

10

İKİNCİ BÖLÜM

MEVCUT DURUM ANALİZİ

1.

Tarihsel Gelişim

13

2.

Yasal Yükümlülükler

13

3.

Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

14

4.

Paydaş Analizi

14

5.

Kurum İçi Analiz

16
5.1 Örgütsel Yapı

16
5.2 İnsan Kaynakları

16
5.3 Teknolojik Düzey

19
5.4 Mali Kaynaklar

20
5.5 İstatistikî Veriler

20

6.

Çevre Analizi

21
6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi

21
6.2 Üst Politika Belgeleri

21

7.

GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi

22

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GELECEĞE YÖNELİM

8.

Misyon, Vizyon, Temel Değerler

24

9.

Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler

26

10.

İzleme, Değerlendirme ve Raporlama

28

11.

Eylem Planları

28
KURUM KİMLİK BİLGİSİ

Kurum Adı

Akçadağ Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

Kurum Türü

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

Kurum Kodu

971295

Kurum Statüsü

■ Kamu  Özel

Kurumda Çalışan Personel SayısıYönetici : 2

Öğretmen : -

Hizmetli : 1

Memur : -Öğrenci Sayısı

Yok

Öğretim Şekli

 Normal  İkili

Kurumun Hizmete Giriş Tarihi

1998

KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kurum Telefonu / Fax

Tel. : 0 422 417 13 43

Fax : 0 422 417 18 22Kurum Web Adresi

http://akcadagogretmenevi.meb.k12.tr

Mail Adresi

971295@meb.k12.tr

Kurum Adresi


Mahalle : Doğu Mahallesi
Posta Kodu : 44600
İlçe : Akçadağ
İli : MALATYA

Kurum Müdürü

İhsan ÖZCAN GSM Tel: 0 535 286 27 41

Kurum Müdür Yardımcısı

Haydar AYDIN GSM Tel: 0 535 922 03 61
BİRİNCİ BÖLÜM
AKÇADAĞ ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ


Yasal Çerçeve
Stratejik Planlama Çalışmaları


STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Yasal Çerçeve:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesi, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 2010/14 sayılı Genelgesi, Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik PlanıPlanın Amacı:

Bu stratejik plan dokümanı, Öğretmenevimizin güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, hizmet alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

İlçemizde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen Stratejik Planlama Yönetimi Semineri seminere göre hazırlanmıştır.

Planın Kapsamı:

Bu stratejik plan dokümanı Akçadağ Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunun 2015–2019 yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır.PLANIN DAYANAĞI (STRATEJİK PLAN REFERANS KAYNAKLARI)

Referans Kaynağının Adı

 1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 2. Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 3. DPT-Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu

 4. 2007–2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı

 5. 2007–2013 Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

 6. Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat

 7. Milli Eğitim Strateji Belgesi

 8. Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlar

 9. Milli Eğitim Şura Kararları

 10. TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları

 11. Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili tüm projeler

 12. Diğer Kaynaklar

Stratejik Planlama Çalışmaları

Akçadağ Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün temel işlevini yerine getirebilmesi için bugünden geleceği görüp buna göre stratejik kararlar alıp, planlamalar yapması ve uygulaması önemlidir. Müdürlüğümüz, sürekli değişen koşullar özellikle de azalan finansal kaynaklar ve yükselen maliyetler nedeniyle değişime uyum sağlama, değişimi yönetme ve değişimde başlatıcı olmada ciddi stratejik planlamalar hazırlayıp uygulayamazsa uluslar arası hale gelen eğitim öğretim alanında sıradan bir kurum konumunda kalabilecektir. Sürekli değişim hızı artan eğitim sistemimizin geleceğini isin akısına bırakmadan, kendi insiyatifimizle biçimlendirmede stratejik yönetim yaklaşımına duyulan gereksinim de aynı hızla artış göstermektedir.

En büyük maliyetin hedefsizlik olduğu günümüzde, gerçekçi ve erişilebilir stratejik hedefleri belirlemenin ilk adımı “kendini bilmek” ve “yakın ve uzak çevreyi” tanımaktır. Uzun dönemde gidilmek istenilen yeri, bu yere nasıl gidilebileceğini tanımlayan, kurumsallaşmanın en önemli kriteri olan ölçülebilirliği de sağlayan stratejik planların giderek önemi artmaktadır.

Bilimsel çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, kültürel, sosyal ve sanatsal, sportif etkinliklerde, Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın, yerel ve uluslararası nitelikte öğrenci yetiştiren, paydaşlarının gereksinimlerini hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle karşılayan öncü bir kurum olma hedefimize ulaşmada en önemli güç kaynağı; Akçadağ Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün tüm mensuplarının özverili çalışmaları ve üstün görev anlayışları olacaktır. Her düzeydeki kurum personelimizin katkısı, ortak çabası ve birlikteliği stratejik planın istenilen düzeyde başarıya ulaşmasına yardımcı olacaktır.Planın birinci bölümünde; Öğretmenevi ve ASO stratejik planlama süreci içerisinde izlenen yasal çerçeve ve stratejik planlama çalışmaları ilişkin bilgiler verilmektedir.

İkinci bölümde; Mevcut durum analizi kapsamında Öğretmenevi ve ASO’nun tarihi gelişimi, yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, Öğretmenevi ve ASO’nun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri, paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar), kurum içi analiz ve çevre analizine yer verilmiştir.

Üçüncü bölümde, Gelecek Yönelimi kapsamında misyon, vizyon, temel değerler, temalar, stratejik amaçlar, hedefler, faaliyetler, performans göstergeleri, izleme, değerlendirme ve raporlama ve eylem planları yer almaktadır.

Daha iyi bir düşüncenin kullanılmadan geçirildiği her gün, bizim için yitirilen bir fırsat olacaktır. Dolayısıyla ortak akılla hareket ederek daha fazla ve daha hızlı paylaşmak zorundayız. Müdürlüğümüzün stratejik planının hazırlanmasında emeği geçen ve önümüzdeki yıllarda da bu çalışmayı paylaşacak ve katkı sağlayacak bütün personelimize teşekkür ediyoruz.Akçadağ Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi

Adı Soyadı Ünvanı

1. İhsan ÖZCAN Öğretmenevi ve ASO Müdürü

2. Haydar AYDIN Öğretmenevi ve ASO Müdür Yrd.

3. Abdurrahman DİŞKAYA Öğretmenevi ve ASO Hizmetlisi


... / ... / 2015


İhsan ÖZCAN

Öğretmenevi ve ASO MüdürüİKİNCİ BÖLÜMMEVCUT DURUM ANALİZİ

1.

Tarihsel Gelişim

2.

Yasal Yükümlülükler

3.

Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

4.

Paydaş Analizi

5.

Kurum İçi Analiz
5.1 Örgütsel Yapı
5.2 İnsan Kaynakları
5.3 Teknolojik Düzey
5.4 Mali Kaynaklar
5.5 İstatistikî Veriler

6.

Çevre Analizi
6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi
6.2 Üst Politika Belgeleri

7.

GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi


MEVCUT DURUM ANALİZİ

1. TARİHSEL GELİŞİM

Doğu Mahallesi İstasyon Caddesi İlçe Merkezinde bulunan 1998 yılından itibaren hizmete giren Akçadağ Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu 2 idare odası, 15 otel odası, 1 toplantı ve brifing salonu, 1 konferans salonu,1 adet Mutfak, 1 adet ambar, 6 adet ekipman odası 1adet yemek salonu, 1 adet lokal(Gençlik Merkezi) ile Akçadağ Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu olarak düğün, nişan, seminer, tiyatro, vs kültürel etkinliklere uygun ortam hazırlayarak hizmet vermektedir.Öğretmenevi Müdürlüğü Görevini Yapanlar

1. İsmet LEVENTOĞLU 1996 - 1997

2. Doğan SELÇUK 1997 - 1997

3. Selami ALADAĞ 1997 - 1998

4. Sedat TORUN 1998 - 2000

5. Yaşar ERYAZGAN 2000 - 2003

6. Bayram AKDAĞLI 2003 - 2006

7. Haydar AYDIN 2006 - 2007

8. Muharrem GÜDE 2007 - 2010

9. İhsan ÖZCAN 2010 - …..2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Öğretmenevi Müdürlüğümüz aşağıda gösterilen Kanun, Yönetmelik vb. mevzuatlara bağlı olarak görevlerini sürdürmektedir.

1. Milli Eğitim Temel Kanunu

2. Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun

3. Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği

4. Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönergesi

5. 4857 sayılı    iş kanunu

6. 4734 kamu ihale kanunu

7. Eğitimle ilgili diğer tüzük ve yönetmelikler

8. MEB Personel Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi”

9. MEB Personel Genel Müdürlüğünce yayımlanan, MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı TKY Uygulama Projesi

10. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)

11. DPT “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” (19.06.2006 tarihli ve 2643 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)

12. Stratejik Planlama konulu Genelge(19.06.2006 tarihli ve 2643 sayılı yazı)No:2006/55

13. Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu

3. FAALİYET ALANLARI

Lokal(Gençlik Merkezi): 160 m²’lik alanda 8 masa ve 1 adet toplantı masası ile müşterilerimize hizmet etmekte. Ayrıca restoran ünitemiz olmadığından lokalimizi sabah kahvaltısının verildiği alan olarak da kullanmaktayız.

Konaklama: Öğretmenevimizde 15 oda da 24 yatakla konaklama hizmeti verilmektedir.

Toplantı ve Brifing: Kurumumuz ilçe genelinde yapılan resmi toplantılara ev sahipliği yapmaktadır.

Konferans ve Seminer: Düğün, nişan, seminer, tiyatro, vs. kültürel etkinlikler kurumumuzun konferans ve seminer salonunda 200 kişilik kapasiteyle yapılmaktadır.

4. PAYDAŞ ANALİZİ

Türk eğitim sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun eğitim sistemi için öngördüğü ilçemizin beklentilerini karşılayan, hizmetlerin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesine imkân tanıyan örnek ve öncü bir “Akçadağ Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Stratejik Planı”nı tüm paydaşlarının katılımıyla hazırlanması hedeflenmiştir. Stratejik planımızın hazırlanması aşamasında katılımcı bir yapı oluşturabilmek için ilgili tüm tarafların görüşlerinin alınması ve plana dâhil edilmesi gerekli görülmüş ve bu amaçla paydaş analizi çalışması yapılmıştır.

Paydaş sözcüğü, kuruluşun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kuruluşun faaliyetlerini etkileyen veya faaliyetlerinden etkilenen kişi, grup veya kurumları ifade etmektedir.

Stratejik Plan çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen paydaş analizi ile iç ve dış ilgili tarafların belirlenmesi, bunların önemlerinin tespiti ve Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü’nün faaliyetlerini nasıl etkiledikleri analiz edilmiştir.PAYDAŞ ANALİZİ VE SINIFLAMASINDA KULLANILAN KAVRAMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AKÇADAĞ ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ PAYDAŞ LİSTESİ

Paydaş Adı

Neden Paydaş

İç-Dış

MEB

Mevzuatı ile yönlendirme

İç

Öğretmene Hizmet Ve Sosyal İşer Dairesi Başkanlığı

Mevzuat ile yönlendirme

İç

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sektörel bağlantının sağlanması

İç

Yatırım ve Tesisler Dairesi

Onarımlar için

İç

Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi

Toplantılar için eğitim aracı tahsisi

İç

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İdari konularda işbirliği ve destek

İç

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İdari konularda işbirliği ve destek

İç

Üyelerimiz

Hizmetten yararlanan

İç

Yönetim Kurulu

Karar alma süreci

İç

Personel

Hizmetin niteliği ve niceliği

İç

Kaymakamlık

İdari ve Mülki Yetki

Dış

Belediye Başkanlığı

Çevre hizmetlerine destek

Dış

Emniyet Teşkilatı

Kurum çevre güvenliğinin sağlanması

Dış

İlk ve Orta Dereceli Okullar

Müşterimiz

Dış

Üniversiteler

Müşterimiz

Dış

Ulusal ve yerel basın

Olumlu veya olumsuz yönlendirme

Dış

Sağlık kuruluşları

Personel Sağlığının korunması

Dış

Ticari İşletmeler

Tedarikçilerimiz

Dış

Yardımsever kişi ve kuruluşlar

Maddi yardım ve destekte bulunma

Dış

Paydaşların Önceliklendirme Matrisi


 1. İç Paydaşların Önceliklendirmesi

Paydaş Adı

Neden Paydaş?

Önceliği

MEB

Mevzuatı ile yönlendirme

2

Öğretmene Hizmet Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Mevzuatı ile yönlendirme

1

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sektörel bağlantının sağlanması

7

Yatırım ve Tesisler Dairesi

Onarımlar için

9

Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi

Toplantılar için eğitim aracı tahsisi

10

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İdari konularda işbirliği ve destek

8

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İdari konularda işbirliği ve destek

6

Üyelerimiz

Hizmetten yararlanan

4

Yönetim Kurulu

Karar alma süreci

5

Personel

Hizmetin niteliği ve niceliği

3
 1. Dış Paydaşların Önceliklendirmesi

Paydaş Adı

Neden Paydaş?

Önceliği

Kaymakamlık

İdari ve Mülki Yetki

1

Belediye Başkanlığı

Çevre hizmetlerine destek

2

Emniyet teşkilatı

Kurum çevresinin güvenliğinin sağlanması

6

İlk ve Orta Dereceli Okullar

Müşterimiz

3

Üniversiteler

Müşterimiz

8

Ulusal ve yerel basın

Olumlu veya olumsuz yönlendirme

7

Sağlık kuruluşları

Personel Sağlığının korunması

5

Yardımsever kişi ve kuruluşlar

Maddi yardım ve destekte bulunma

9

Ticari İşletmeler

Tedarikçilerimiz

4

PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ

Milli Eğim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından geliştirilen stratejik Planlama dış paydaş anket formu Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğümüz uygulamaları kapsamında Yeniden düzenlenerek belirlenen dış paydaşların Müdürlüğümüzle ilgili görüş, beklenti ve Önerileri anket yoluyla alınmıştır. ( Ek 1)Müdürlüğümüzün iç paydaşlarından yöneticilerin görüşlerini tespit etmek amacıyla Milli Eğim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından geliştirilen stratejik planlama anketi (EK-2) uygulanmıştır. İç paydaşların görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Paydaşların görüş, beklenti ve önerileri yüz yüze görüşmeler yoluyla alınmıştır.

5. KURUM İÇİ ANALİZ

5.1. Örgütsel Yapı

KURUM TEŞKİLAT ŞEMASI

5.2. İnsan Kaynakları

2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı


S.N.

Görevi

Erkek

Kadın

Toplam

1

Müdür

1
1

2

Müdür Yardımcısı

1
1Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu


Eğitim Düzeyi

2015 Yılı İtibari İle

Kişi Sayısı

%

Önlisans

2

100
Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari İle Dağılımı


Yaş Düzeyleri

2010 Yılı İtibari İle

Kişi Sayısı

%

30-4040-50

2

100

İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler


Hizmet Süreleri

2015 Yılı İtibari İle

Kişi Sayısı

%

11-15 Yıl21+....... üzeri

2

100Kurumda Gerçekleşen Yönetici Sirkülasyonunun Oranı

Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı

Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı

2012

2013

2014

2012

2013

2014

TOPLAM
İdari Personelin Katıldığı Hizmetiçi Eğitim Programları


Adı ve SoyadıGöreviKatıldığı Çalışmanın Adı

Katıldığı Yıl

Belge No

İhsan ÖZCAN

Müdür

KBS

2010

2010440196

İhsan ÖZCAN

Müdür

Eğitim Kurumları Yönet.

2010

2010440105

Haydar AYDIN

Müd.Yrd.

Hazırlayıcı Eğitim Kursu

2010

2010440197

Haydar AYDIN

Müd.Yrd.

Hazırlayıcı Eğitim Kursu

2011

2011440029

Haydar AYDIN

Müd.Yrd.

Hazırlayıcı Eğitim Kursu

2012

2012440357

Haydar AYDIN

Müd.Yrd.

Hazırlayıcı Eğitim Kursu

2006

2006440046

Haydar AYDIN

Müd.Yrd.

Hazırlayıcı Eğitim Kursu

2007

2007440002
Destek Personele (Hizmetli) İlişkin Bilgiler:

2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı


S.N.

Görevi

Erkek

Kadın

Eğitim Durumu

Hizmet Yılı

Toplam

1

Hizmetli

1

-

Ortaokul

25

1

2

Sigortalı İşçi

1

-

İlkokul

1

1

Çalışanların Görev Dağılımı

Müdür Yardımcısı


Yüklə 204,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə