Stratejik planiYüklə 0,51 Mb.
səhifə1/6
tarix29.08.2018
ölçüsü0,51 Mb.
#75829
  1   2   3   4   5   6

açıklama: refet bele logo
2015-2019 STRATEJİK PLANI

İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak


Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!


Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;


Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.


Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;


Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!


Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?


Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:


Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.


Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
Fışkırır  rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!


Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY


ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk

20 Ekim 1927


KURUM KİMLİK BİLGİSİ

Kurum Adı

Refet Bele İlkokulu

Kurum Türü

İlkokul

Kurum Kodu

853493

Kurum Statüsü

Kamu


Kurumda Çalışan Personel Sayısı


Yönetici: 1 Öğretmen: 6

Memur: 0

Hizmetli: 1

Öğretmen Sayısı

Anasınıfı

1

Sınıf Öğretmeni

5

Genel Toplam

6

Kurumun Hizmete Giriş Tarihi

1967

KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kurum Telefonu / Faks

0312 368 62 30

Kurum Web Adresi

http://refetbeleilkokulu.meb.k12.tr

Mail Adresi

853493@meb.k12.tr

Kurum Adresi


Araplar Mah. 1252. Cad No:21 Mamak/Ankara

Kurum Müdürü

İdris ÇALIŞAN

505 824 67 77

Kurum Müdür Yrd.

--------------------

-------------------


c:\users\user\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\fotoğraf0726.jpg

SUNUŞ
Okul idaresi ve öğretmenler olarak bizler, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Cumhuriyetten ödün vermeyen, bilgiyi tüm insanlık yararına kullanan, pozitif düşünen, ürettiği değerlerle ülkesini temsil eden bireyler yetiştirmek üzere Milli Eğitim Camiasında görev yaptığımızın bilincindeyiz.

Görevimizi yaparken ülkemizin geleceği olan gençlerimizin düşüncelerine önem veririz. Gelişme ve ilerlemeden hareketle yenilikleri ve bilgiyi destekleriz. Bizim için karar alma sürecinde katılımcılık, eşitlik esastır. Çağımız ezber çağı değil, bilgiye ulaşma yollarının öğretildiği çağdır. Önemli olan, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamaktır. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.


İdris ÇALIŞAN

Okul Müdürü


GİRİŞ


“Milli Eğitim Bakanlığı 2015 – 2019 Stratejik planı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri gereğince stratejik plan hazırlık programı uyarınca hazırlanarak 2010/14 nolu genelge ile 2010/Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

“Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı” ile aynı süreçte ve eş zamanlı olarak merkez teşkilatı birimleri ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri de beş yıllık stratejik planları hazırlayarak uygulamaya koymuşlardır.

Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitimin Yönetimi, Öğrenme ve Öğretim süreçleri, donanım, İşbirlikleri, insan kaynakları, sosyal kültürel ve sportif faaliyetler, fiziki alt yapı, paydaşlarla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2015-2019 stratejik planı hazırlanmıştır.

Refet Bele İlkokulu Stratejik Planı (2015-2019)’de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.

Stratejik Planlama Ekibi


İÇİNDEKİLER

KONU ADI

SAYFA NO

SUNUŞ

1

GİRİŞ

2

İÇİNDEKİLER

3-4

EKLER

4

KISALTMALAR

4-5

BİRİNCİ BÖLÜM

6

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

6

İKİNCİ BÖLÜM

7

DURUM ANALİZİ

7

2.1.Tarihi Gelişim

7

2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

7-8

2.3. Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler

9

2.4. Paydaş Analizi

9-10

2.5. Kurum İçi ve Dışı Analiz

10

2.5.1. Kurum İçi Analiz

10

2.5.1.1. Örgütsel Yapı

10

2.5.1.2 İnsan Kaynakları

11-13

2.5.1.3.Teknolojik Düzey

13

2.5.1.4 Mali Kaynaklar

13-14

2.5.1.5. Kurum Kültürü

16-17

2.5.2. Kurum Dışı Analiz

17

2.5.2.1. PESTLE (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi

17-18

2.5.2.2. Üst politika Belgeleri

18

2.5.2.3 GZFT Analizi (Güçlü yönler,Zayıf yönler,Fırsatlar,Tehditler)

18-20

2.6. Sorun/Gelişim Alanları

20

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM

21

3.1.1 Misyon

21

3.1.2 Vizyon

21

3.1.3 Temel Değerlerimiz

22

3.2.Stratejik Plan Genel Tablosu


23

3.3.Tema, Amaç, Hedef ve Tedbirler


24-29

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİYETLENDİRME


30

BEŞİNCİ BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME

31

5.1. 2010-2014 Stratejik Planı İle İlgili Değerlendirme

31

5.2.İzleme Değerlendirme Modeli

31

STRATEJİK PLAN MİMARİSİ

32-34

İlçe Milli Eğitim Onay Sayfası

35

Ekler

36


TABLOLAR

TABLO ADI

SAYFA NO

Tablo 1. 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı

11

Tablo 2. 2014 yılı Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu

11

Tablo 3.Yönetim Personelinin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler

11

Tablo 4. Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari İle Dağılımı

11

Tablo 5. Branşlara Göre Norm Kadro Bilgileri

12

Tablo 6. 2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı

12

Tablo 7. Kurumdaki Mevcut Öğretmen Eğitim Düzeyi

12

Tablo 8. Kurumdaki Mevcut Öğretmen Yaş Düzeyi

12

Tablo 9. Kurumdaki Mevcut Öğretmen Hizmet Süresi

13

Tablo 10. Okulun Yıllara Göre Gelir Dağılımı

13

Tablo 11. Okulun Finansal Kaynakları Kullanım Durumu

14

Tablo 12. Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu

14

Tablo 13. Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler

14

Tablo 14. Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları ve Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

14

Tablo 15. Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

15

Tablo 16. Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayı

15

Tablo 17. Ödül ve Ceza Alan Öğrenci Sayısı

15

Tablo 18. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Ders Başarı Durumu

15

Tablo 19. Yerleşim Alanı ve Derslikler

16


EKLER

EK ADI

SAYFA NO

Ek:1 Stratejik Plan Üst Kurulu


36

Ek:2 Stratejik Planlama Ekibi


36


KISALTMALAR
AB: Avrupa Birliği

TD: Tebliğler Dergisi

OGYE: Okul Gelişim Yönetim Ekibi

TEFBİS: Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi

STK: Sivil Toplum Kuruluşu

REDBİS: Rehberlik Denetim Bilgi Sistemi

PYS: Performans Yönetim Sistemi

İKS: İlköğretim Kurum Standartları

MEBİM 147: Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi

MEM: Milli Eğitim Müdürlüğü

DYS: Doküman Yönetim Sistemi

VBS: Veli Bilgilendirme Sistemi

MEBBİS: Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemleri

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu

Ar-Ge: Araştırma Geliştirme

GZFT: Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler Analizi

PESTLE: Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel Kurum Analizi

İKS: İlköğretim Kurum Standartları

RAM: Rehberlik ve Araştırma Merkezi

KÜDEP : Kültürlerarası Değişim Programı

SDP: Standart Dosya Planı

HİE:Hizmetiçi Eğitim


BİRİNCİ BÖLÜM


STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
Milli Eğitim Bakanlığı 2015– 2019 Stratejik planı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri gereğince stratejik plan hazırlık programı uyarınca hazırlanarak 2010/Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştu. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 2010/14 sayılı genelge, Millî Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı gibi okul/kurumlarda stratejik planlama süreci doğrultusunda Okulumuz 2015 -2019 Stratejik Planını Ocak / 2015 onaylanarak yürürlüğe girecektir. Önümüzdeki beş yıllık dönemi kapsayan “2015-2019 Stratejik Planı” Müdürlüğümüzün katılımcılık anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Okulumuzda Stratejik planlama hazırlığı beş aşamada sağlanmıştır. • Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması,

 • Organizasyonun oluşturulması,

 • İhtiyaçların tespit edilmesi,

 • İş planının oluşturulması,

 • Hazırlık programının yapılması,

Bir stratejik planlama ekibi üyesi oluştururken;

 • Grubun oluşturacağı değer ve ilkeleri benimseyebilme, grupla uyumlu çalışabilme niteliklerine sahip olmalı,

 • Görev yaptığı birimi temsil edebilmeli,

 • Stratejik planlama çalışmalarına yeterli zamanı ayırabilmeli,

 • Çalışmalara katkıda bulunacak bilgi ve birikime sahip olmalı,

 • Çalışmalara gönüllü olarak katılmalıdır.

Stratejik planlama ekibinde;

 • Okulumuzun ana hizmet birimleri yeterince temsil edilmeli,

 • Farklı kademelerdeki yöneticiler bulunmalı,

 • Farklı uzmanlık alanlarına sahip kişiler yer almalı,

 • Çalışma süresince üyeler değiştirilmemelidir.

Stratejik planlama ekibimiz üye sayısının, birlikte karar üretmeyi, farklı fikir ve birimlerin temsiline izin verecek şekilde oluşturuldu.

Stratejik Planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereği hazırlanan 2013/26 sayılı genelge ile 2015-2019 plan çalışmaları başlatılmıştır. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün SP konusunda yapılan toplantısına okul müdürümüz katılmış, daha sonra okulumuzda öğretmenlerimizle yapılan toplantıda çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra bu ekip içerisinden seçilen 5 kişilik çalışma ekibi tarafından taslak oluşturularak plana başlanmıştır.

Ekiplerin oluşturulması ve çalışmaları esnasında yapılan anket çalışmalarına geniş bir katılım sağlanmıştır. İç paydaş anketlerini 25 kişi ve dış paydaş anketlerini 80 kişi cevaplamıştır. Anketlerin yanı sıra iç paydaşların bir bölümü ile birebir görüşmeler de yapılmıştır.

Stratejik Planlama ekibi yapmış oldukları çalışmaları ve analiz sonuçlarını zaman zaman üst kurula sunulmuş onaylarını aldıktan sonra ve belirtilen kısımlarda ilgili değişiklikleri yapmak sureti ile çalışmalarına devam etmiştir.

Plan hazırlıkları esansında öncelikli olarak durum analizi kitapçığı hazırlanmış ve çalışmalarda yol gösterici olarak kullanılmıştır. İyi yapılmış olan bir durum analizi nerde olduğumuzu belirlemek ve geleceğimizi şekillendirmek adına önemli olduğundan titizlikle üzerinde durulmuştur.

Planın genel yapısı Milli Eğitim Bakanlığının taslak olarak yayınlamış olduğu Stratejik Plan temel yapısına uygun olarak oluşturulmuştur. Bu bölümler Eğitime Erişim, Eğitimin Kalitesinin Artırılması ve Eğitimin Kapasitesinin Geliştirmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Yine Stratejik Plan temel yapıya uygun olarak belirlenen ana bölümler alt bölümlere ve sorumlu birimlere göre ayrılarak planın tamamlanması sağlanmıştır.

Stratejik planımızın ortaya çıkmasında etkili olan unsurlar üst politika belgeleri, İlçe Milli Eğitim Personelinin önerileri, Mamak İlçe Milli Eğitim Durum Analizi Kitapçığı, Plan Hazırlıkları kapsamında alınan eğitimler ön plana çıkmıştır. Palanın tamamının oluşmasında paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınarak yasal dayanaklar çerçevesinde katılımcılık anlayışı içerisinde çalışmalarımız yürütülerek nihayete ulaşılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
DURUM ANALİZİ
2.1.Tarihi Gelişim

Okulumuz 1934-1944 yıllarında bugünkü Araplar Mah. kurulmuştur. Bu binadaki tedrisat 1953 yılına kadar sürmüştür. 1953’ten yıldan sonrada bugünkü Üreğil Kız Meslek Lisesinin bulunduğu tek katlı baraka binada eğitim öğretimine devam etmiştir.1966’da bugünkü bina tamamlanmış 1966 yılında Refet Bele İlkokulu adı altında eğitim öğretim faaliyetleri başlamıştır.

Okulumuza adını veren Refet Bele Atatürk’ün silah arkadaşlarındandır. 1881senesinde İstanbul’da doğmuş, İlköğrenimden sonra,  Harbiye Mektebini (Harp Okulu), Erkân-ı Harbiye Mektebini (Harp Akademisini) bitirmiş, Kurmay Subay olarak Osmanlı ordusuna katılmıştır. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’le birlikte Samsun’a çıkıp Millî Mücâdeleye katıldı. . Amasya Tamîmi kararlarının hazırlanmasında yardımcı oldu. Erzurum Kongresinde Heyet-i Temsiliye'ye seçilerek, Sivas Kongresine katıldı. Güney Cephesi Komutanlığına getirildi. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na İzmir milletvekili seçildi. Ankara’da toplanan TBMM’ye İzmir milletvekili olarak katıldı. 1920’de Dâhiliye Vekili (İçişleri Bakanı) oldu. Terakkiperver Cumhûriyet Fırkasının kuruluşunda yer aldı. 1939 yılında, İstanbul’dan milletvekili seçilerek tekrar TBMM’ye girdi. 1950’ye kadar, dört dönem, İstanbul milletvekili olarak vazife yaptı. 2 Ekim 1963’te İstanbul’da öldü.
1967’den 1997 yılına kadar aynı binada Refet Bele İlkokulu adı altında faaliyetine sürdürmüştür.1997 yılından 2012 yılına kadar Refet Bele İlköğretim Okulu olarak faaliyetine devam etmiştir. Bu süreçte okulumuz öğrenci sayısında büyük artışlar olmuş ve okulumuzda ikili eğitim yapılmıştır. 4+4+4 eğitim sistemi nedeniyle, 2012- 2013 eğitim öğretim yılından itibaren ise Refet Bele İlkokulu olarak eğitim öğretime devam etmektedir. İlkokula dönüşmesi ve okul çevresinin “Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında olması nedeniyle öğrenci sayısı azalmıştır. Halen okulumuzda 1 müdür, 8 öğretmen, 1 hizmetli ve 87 öğrenci ile eğitim öğretim devam etmektedir.Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə