T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,ETİmesgut iLÇESİ,eryaman mahallesiYüklə 38,84 Kb.
tarix20.12.2017
ölçüsü38,84 Kb.
#35484
T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞIBİLGİ NOTU

ANKARA İLİ,ETİMESGUT İLÇESİ,ERYAMAN MAHALLESİ,

47545 ADA– 1 NO.LU PARSEL
KASIM, 2017

1TAŞINMAZHAKKINDA BİLGİLER

Taşınmazın Adresi ve Ulaşımı


Konu taşınmaz;Yeşilova Mahallesi (Tapuda Eryaman Mahallesi), Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, 47545 Ada 1 No.lu Parsel Etimesgut/Ankara” açık adresinde yer almaktadır. (39.9650498’’K, 32.6081944’’D)

Taşınmaza ulaşım tarif olarak şu şekildedir; D-140 Karayolu (bilindik adı ile Ankara – Ayaş Yolu) üzerinde Sincan istikametine doğru devam ederken, Optimum AVM’yigeçtikten sonraki ikinci dönel kavşaktan,Ankara Batı Adliyesi –Plevne Mahallesi tabelaları takip edilerek sol tarafa doğru Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’na giriş yapılır. Taşınmaz; Bulvar üzerinde güney yönüne doğru yaklaşık 525 m. ilerlendiğinde sağ tarafta, bulvarın 4015 Cadde ile kesiştiği köşede konumlanmaktadır. Etimesgut ilçe merkezinden gelişlerde ise, İstasyon Caddesi üzerindekiElvankentkavşağındansağ taraftaki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’na dönülerek taşınmaza ulaşım sağlanabilmektedir. Taşınmaza toplu taşıma araçları ile erişim; Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinden sağlanabilmektedir.

Taşınmazın Tapu Kayıtlarına İlişkin Bilgiler


Ana Gayrimenkul

Bağımsız Bölüm

İli

Ankara

Pafta No

-

Blok No

-

İlçesi

Etimesgut

Ada No

47545

Kat No

-

Bucağı

-

Parsel No

1

Bağ. Böl. No

-

Köyü

-

Niteliği

Arsa

Arsa Payı

-

Mahallesi

Eryaman

Niteliği

-

Sokağı

-

Eklentiler

-

Mevkii

-

Parsel Alanı

17.785 m²

Malik

Maliye Hazinesi (13261/17785)

Edinme Sebebi ve Tarihi

İmar (TSM) – 25.03.2003 tarih, 1790yevmiye no

Tapunun Türü

 Kat Mülkiyeti

 Kat İrtifakı

 Ana Taşınmaz

Takyidat Bilgisi

Ankara İli Etimesgut İlçesi Tapu Müdürlüğü’nden; 07.09.2017tarihinde alınan yazılı bilgiye göre, yukarıda bilgileri yazılı olan gayrimenkul üzerinde aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur;

  • Beyan: 85098 no.lu parselasyon planı gereğince bölgesel iş alanı olarak ayrılmıştır.

Takyidat varsa taşınmazın teminat olarak alınmasına, alım-satımına engel teşkil etmekte midir?

Taşınmaz üzerinde bulunan beyan mülkün alım ve satımına engel bir durum teşkil etmemektedir.

Taşınmazın Konum ve Çevre Özellikleri Tanıtımı


Tanıtıma konu taşınmaz; Ankara İli, Etimesgut İlçesi Yeşilova Mahallesi’ne bağlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ve 4015. Cadde’nin kesişiminde konumlu olan ve tapuya 47545 ada 1 no.lu parsel olarak kayıtlı arsa vasıflı taşınmazdır.

Taşınmaz; Ankara kent merkezinin batısında, Etimesgut ilçe merkezinin kuzeybatısında, İstasyon Caddesi ve Ankara – Ayaş Karayolu’nun arasında kalan alan içerisinde konumlanmaktadır. Taşınmazın bağlı olduğu Yeşilova Mahallesi; Etimesgut ilçesi ve Sincan ilçesi arasındaki sınırı oluşturmaktadır. Etimesgut ilçe merkezinin dar sokaklar üzerine inşa edilmiş klasik 3 – 4 katlı apartmanlardan oluşan konut dokusunun, günümüzün değişen konut ihtiyaçlarını yeterli seviyede karşılayamıyor olmasının etkisi ile birlikte, bölgedeki planlama çalışmalarının tamamlanmasından sonra, bölge; son dönemlerdekonut fonksiyonlu olarak tercih edilmeye başlanmış ve kentsel gelişmesi hız kazanmıştır.

Konu taşınmazın cephe aldığı Prof.Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı; yaklaşık 1.150 m. uzunluğa sahip olup, kuzey yönünde Ayaş Yolu’ndan başlayarak güneyde Etimesgut ve Sincan İlçelerini şehir merkezine bağlayan İstasyon Caddesi’ne kadar devam etmektedir. Bulvar üzerindeki trafik; orta refüj ile ayrılmış toplam 8 şeritte çift yönlü olarak akmaktadır. Konu taşınmaz; bulvarın orta bölümü sayılabilecek noktada yer almaktadır.Bulvar boyunca ve ağırlıklı olarak bulvarın doğu kısmında, genellikle bulvara 2. parsel konumda, zemin katları ticari fonksiyonlu, üst katları mesken kullanımlı yüksek katlı yapılaşmalar görülebilmektedir. Bölge; kentsel gelişimine halen devam etmekte olduğundan, sosyal donatı alanları, altyapı ve üstyapı yatırımlarında kısmen eksiklikler olduğu gözlenmektedir. Konu taşınmaz; Ayaş Yolu’na yaklaşık 500 m.; İstasyon Caddesi’ne 600 m., Çevre Yolu Kavşağı’na 2 km. ve Kızılay Meydanı’na yaklaşık 25 km. mesafede yer almaktadır. Taşınmaza yakın parseller üzerinde, 11-13 katlı yeni inşa edilmiş apartman yapılarıbulunmaktadır.
Kaynak: https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/

Bölgede Doluluk Boşluk Durumu – Arz Talep Dengesi

Bölgenin doluluk oranı, gözleme dayalı olarak % 30 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bölgede, fiili durum itibari ile arsa arzı farzladır.

2TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


Etimesgut Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan 27/09/2017 tarih ve 2527-15619 sayılı yazıya göre 47545 ada 1 no.lu parsel; Etimesgut Belediye Meclisi’nin 02.08.2005 gün ve 347 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2005 tarih ve 3172 sayılı kararı ile onanan Yeşilova Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait 85098/2 no.lu parselasyon planı kapsamında, inşaat emsali “E:1,50” ve saçak seviyesi “Hmaks: Serbest”yapılaşma koşullarında “Bölgesel İş Alanı” lejantında kalmaktadır.1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Plan Adı

:

Yeşilova Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Ait 85098/2 No.lu Parselasyon Planı Plan Notları

Plan Onay Tarihi

:

Etimesgut Belediye Meclisi’nin 02.08.2005 gün ve 347 sayılı kararı ile, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2005 tarih ve 3172 sayılı kararı

Plan Notları

:
Genel Hükümler:

Madde 3- Hmaks Serbest olarak tanımlanan alanlarda yapı yükseklikleri belirlenirken mania planlarına uyulacaktır.

Madde 4- Parselasyon planları DOP ve KOP aynı olmak kaydıyla azami iki etap halinde yapılabilir

Madde 5- Yollar, yeşil alanlar, genel otoparklar kamu eline geçmeden inşaat uygulaması yapılamaz

Madde 7- Yapı kitleleri arasında asgari mesafeler korunmak ve belirtilen asgari parsel büyüklüklerine uymak koşullarıyla ifrazlar yapılabilir.

Madde 10 – Tüm alanda bahçe düzenlemeleri esnasında +/- 2.00 m’ye kadar kazı dolgu yapılabilir

Madde 11- Bölgesel İş Merkezleri Alanları (BİA) ve A ile belirtilen kentsel servis alanlarının bulunduğu konut dışı kullanım alanlarında mimari proje aşaması öncesi asgari ada bazında kentsel tasarım projeleri hazırlanacaktır.

Madde 12- Kentsel tasarım projelerinin hazırlanmasında parsel sahiplerinin muvaffakatı aranmayacaktır. Projenin onanmasında imar işleri müdürlüğü yetkilidir.

Madde 13- Kentsel tasarım projesi kararları gözetilerek parsel bazında yapılacak müracaatlarda önerilen kentsel tasarım değişikliklerini kabule imar işleri müdürlüğü yetkilidir.

Bölgesel İş Alanları (BİA)

Madde 1- Bölgesel iş merkezi alanında ticaret ve iş merkezleri, ofisler, sosyal kültürel tesisler, resmi yönetim birimleri vb. merkezi işlevler yer alabilir.

Madde 2- Bu alanlarda E:1,50 Hmaks: Serbest, Asgari parsel büyüklüğü 5.000 m²’dir. (P) ile belirtilen ve zemin kat seviyesinde geçiş öngörülen prestij yapı alanında yapılaşma emsali E:1,80’dir.

Madde 3- Parseller yoldan kotlandırılacaktır.

Madde 4- Yapılar arası mesafenin (veya yapıların komşu parsel sınırına olan mesafelerinin) tayininde kentsel tasarım projesi esas olacaktır. Ancak kentsel tasarım projesinde bitişik olarak öngörülmeyen parsellerde yapıların komşu parsel sınırına olan mesafesi asgari H/2 olacaktır.

Madde 5- Bölgesel İş Alanlarında, parsellerin ortak mutabakatı ve bu doğrultuda projelerini düzenlemiş olmaları koşulu ile zemin kat, zemin kat üstü ve altındaki katlar arasında geçiş ve dolaşım amaçlı geçiş yolları ve köprü bağlantıları yapılabilir.

Madde 6 – Otopark amaçlı bodrum kat yapılabilir. Bu durumda bodrum kat inşaat emsali dışında tutulacaktır.

Madde 7 – BİA alanlarında 50 m. yola cepheli (K) ile belirtilen alanlarında yapı yaklaşma mesafeleri dışında kendi mülkiyetlerinde kalmak üzere kamuya açık ortak kullanımlara yönelik bahçe düzenlemeleri yapılacaktır.

3TAŞINMAZIN YASAL DURUMU


  • Konu mülkün dahil olduğu “Yeşilova Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”ile ilgili olarak herhangi bir hukuksal sorun bulunmamaktadır.

  • Yerinde yapılan incelemelere göre, parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

4TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Taşınmazın Kullanıcı Durumu ve Bölgenin Deprem Derecesi


Deprem Bölgesi

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece


XKullanıcı Durumu

Kiracı

Mal sahibi

Boş

İşgalX
İşgal ve Kirada İse Kim Tarafından ve Ne Amaçla Kullanıldığı

Saha incelemelerinde, taşınmazın kullanılmadığı ve boş olduğu görülmüştür.


Taşınmazın Geometrik ve Topoğrafik Özellikleri


Parsel Geometrisi:Tanıtım konusu 47545 ada 1 no.lu parsel dörtgene yakınbir geometriye sahiptir.

Parsel Ölçüleri: Taşınmaz; ada parsel özelliğine sahip olup,batı yönündeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’na 97,60 m.; güneyinden geçen 4015. Cadde’ye 170,90 m. cephesi bulunmaktadır.

Eğim: Taşınmazın bulunduğu bölge düz bir yapıya sahiptir.

Altyapı ve Diğer Özellikleri: Taşınmaz; şehir içi yerleşimin olduğu bir bölgede yer alması nedeni ile elektrik, su, telefon, doğalgaz, asfalt yol vb. teknik alt yapının tamamlandığı bir konumdadır.

Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Yapıya Ait Bilgiler


Konu taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

TAKYİDAT BELGESİ

takyidat.jpg

KADASTRO PLAN ÖRNEĞİUYGULAMA İMAR PLANI ÇAP BELGESİ PLAN NOTLARIFOTOĞRAFLAR

d1.jpg
d3.jpg

2.jpeg

7.jpeg

12.jpeg

12.jpeg


Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari -> 20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> Başkanliği biLGİ notu kirklareli İLİ, LÜleburgaz iLÇESİ, kurtuluş mahallesi, 350 ada– No. Lu parsel
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> Başkanliği biLGİ notui istanbul iLİ, bağcilar iLÇESİ, 15 temmuz mahallesi, 150 No lu parsel
ihale-bilgi-notlari -> BiLGİ notu istanbul iLİ kartal iLÇESİ –SOĞanlik mahallesi
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ, Çankaya iLÇESİ,lodumu (beytepeköYÜ) mahallesi, 8684 ada– No. Lu parsel
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,Çankaya iLÇESİ,Çayyolu-1 mahallesi
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu iZMİR İLİ,ÇEŞme iLÇESİ, sakarya mahallesi
20171204-Ankara-İstanbul-İzmir-Kayseri -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu iZMİR İLİ, torbali iLÇESİ,yazibaşi mahallesi

Yüklə 38,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə