T. C. Cumhuriyet üNİversitesi EĞİTİm faküLtesi sosyal biLGİler öĞretmenliĞİYüklə 0,94 Mb.
səhifə1/15
tarix15.01.2019
ölçüsü0,94 Mb.
#96957
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
Danışman

Doç. Dr. ERKAN YEŞİLTAŞ
Hazırlayan

HATİCE TUNCER

2017

SİVAS

ÖRNEK OLAY İNCELEME

Yaşamın İçinden Gelen ve Yaşama Yönelecek Deneyimlerin Sınıfta Buluşması

Örnek Olay İncelemesi Nedir ?

‘’Örnek olay,sınıf duvarlarının yıkılıp yaşamın sınıfa dolmasıdır.’’Bir öğretmen adayının tanımı

Hayat Bilgisi Ve Sosyal Bilgilerin Okul Programında Yer Alma Gerekçeleri;

 • Öğrencilerin yaşamda karşılaşabilecekleri sosyal durumlar ve sorunların nasıl çözümleneceğine ilişkin farkındalık kazandırılması

 • Sosyal problemleri çözmeye ilişkin becerilerin kazandırılması

 • 21.yüzyılın değişen ve gelişen çok boyutlu toplum yapısına genç kuşakların uyum sağlayabilmesi

Örnek Olayın Hazırlanması Ve Uygulanması Sürecinde Dikkat Edilecek Noktalar

 • Hazırlanacak örnek olay ile işlenecek konu arasında uyum olmalıdır.

 • Hayat Bilgisi,Sosyal Bilgiler gibi derslerde işlenecek örnek olayların gerçek ya da gerçeğe yakın şekilde hazırlanmalı.

 • Örnek olaylar öğrencinin bilişsel ve duyuşsal gelişimine katkıda bulunmalı.

 • Örnek olaylar öğrencinin psikolojik ve pedagojik gelişimine uygun olmalı suça yöneltecek dolaylı mesajları içermemeli.

 • Öğrencinin yaş kuşağı dikkat edilmeli tecavüz,cinayet,ölümlü trafik kazaları sınıfa getirilmemeli.

 • Öğrenciler sınıf ortamında özgür olmalı,’öğretmen benden ne bekliyor kaygısına kapılmamalı’ en önemli maddesi

Örnek Olay İnceleme Yönteminin Faydaları

 • Bilgi ve beceri çerçevesinde,öğrencinin merkezde olduğu öğrenme ortamı oluşturulabilir.

 • Öğrencilerin yaşantıları boyu karşılaşabilecekleri problemleri önceden düşünebilme,sorunlara nitelikli,barışçıl çözümler bulabilme.

 • Öğrencilerin zihin yeteneklerini geliştirmede katkıda bulunmakta.

 • Empati kurma becerisi

 • Sorunları şiddete başvurmadan çözebilme

 • Bireysel değer yargıları ve inançlarını başkalarınki ile karşılaştırması

 • Sosyal olaylarda doğru yanlışı fark edebilme

 • Çekingen öğrencilerin derse katılmasına olanak sağlama

 • Öğrencilerin konuşma yeteneğine ve ifade gücünü geliştirir.

Örnek Olay Yönteminin Sınırlılıkları

 • Her konuyla ilgili örnek olay bulmak zor olabilir.

 • Öğretmen önceden hazırlık yapıp etkili soru sormalı.

 • Sınıf düzeyine uygun değilse,gerçek yaşanmışlık duygusu yoksa istenilen sonuca ulaşılmaz.

 • Kalabalık sınıflarda uygulanması sıkıntılar yaşatabilir.

Örnek Olayı Çözümleme

 • Ahlaki (Etik) Çözümleme

 • Düşünsel Çözümleme

 • Empatik Çözümleme

Örnek Olayı Çözümleme

 • Ahlaki (etik) çözümleme

 • Öğretmenin çocukların doğru,yanlışı fark etmesini sağlaması

 • Sizce olayda geçen kahramanın o şekilde davranması doğru mudur,yanlış mıdır? Neden?

 • Düşünsel Çözümleme

 • Soyut olan kavramları örnek olaylarla somutlaştırıyor ‘arkadaşlık,sır tutmak…’

 • Yaşamla öğrencinin deneyim dünyası ilişkilendiriliyor.

 • Arkadaş sahibi olmak neden önemlidir? Gerçek arkadaşlık nedir?

 • Empati Çözümleme

 • Örnek soru

 • Siz olaydaki çocuğun yerinde olsaydınız ve size böyle davranılsaydı neler düşünür neler hissederdiniz?

Örnek Olay Çeşitleri

 1. Yazılı örnek olaylar

 2. Görsel örnek olaylar

 3. Diyalog temelli örnek olaylar

 4. Gazete temelli örnek olaylarYazılı örnek olaylar

Bireysel ya da sosyal bir sorunu yazılı olarak ortaya koyan en sık kullanılan örnek olay

Uzun olmamasına dikkat edilmeli

Yazılı örnek olay

Selim ile Bülent 2 kardeş anneleri alışverişe çıkarken bunlarda eğlenmek için itfaiyeyi arayıp evlerinde yangın çıktığını söyleyip komşu apartmanın adresini veriyor itfaiye geliyor ama yangın olmadığını görünce şaşırıyor Selim ile Bülent kendi arasında çok eğleniyordu akşam haberlerde bir evde yangın çıktığının anne ve çocukların itfaiye beklerken çok acı çektiğini söyleyen haberi izlerken ağlayarak odalarına koşmaları.
 • Görsel örnek olayDiyalog temelli örnek olay

En az 2 kişi arasındaki konuşma

Yazılı örnek olaylardan farklı olarak giriş, gelişme bölümlerine pek yer verilmemekte • Gazete temelli örnek olay

1998 yılı öğretim programı ve ders kitaplarında değişime neden gereksinim duyuldu ? • Sunulan ortamlar problemsiz,her şey yerli yerinde

 • Kitaptaki hayat ile çocuğun hayatı arasında uyum yok

 • Tüm aktörler dişlerini fırçalar,yalan söylemez,çiçekleri koparmaz

 • Didaktik özellikte ve nasihat verir gibi olması

 • Kitaptaki parçayı aynen defterimize geçirmek

 • Ezbere dayalı olması

2004 Yılı Hayat Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Ve Sosyal Olayların Sunumu

 • Sosyal olay ve değerlerin sunumunda en çok ‘‘önek olay incelemesi’’yer verilmiş.

 • Öğrencilerin önceki düşüncelerini belirleyerek tartışma ortamı zemini oluşturmak.

 • Doğru yanlışı verip çoklu perspektif düşünmesini sağlama

SORULAR

SORU-1 Örnek olay incelemesinin iyi uygulanabilmesi için dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A) Olaylar günlük hayattan seçilmeli

B) Zamandan tasarruf sağlamak için olayları öğrenciler tamamlamalı

C) Seçilen olaylar öğrencinin yaşına uygun olmalı

D) Olaylar film,resim olarak derse getirilmeli


SORU-2 Erkan hoca Özel Öğretim dersinde harita becerilerin aşamalarını anlatmış sonra bu aşamaları kendi yaptıktan sonra öğrencilerin yapmasını istemiştir.

Erkan hocanın uygulamış olduğu öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Bireysel çalışma

 2. Problem çözme

 3. Gösterip yaptırma

 4. Örnek olay incelemesi 1. Hayatın mükemmelleştirilip kitaba aktarılması

 2. Ezbere dayalı olması

 3. Sınıf içi etkinliklerin oluşturulması

SORU-3 1998 yılı öğretim programında neden değişikliği gidilmiştir?

 1. 1 ve 2

 2. Yalnız 1

 3. 2 ve 3

 4. Hepsi

SORU-4 Aşağıdakilerden hangisi örnek olay çeşitlerinden değildir? 1. Güncel örnek olay

 2. Görsel örnek olay

 3. Diyalog temelli örnek olay

 4. Yazılı örnek olay

SORU-5 Örnek olay incelemeleri hangi yıllarda öğretim programında sıkça yer almıştır? 1. 1998

 2. 1968

 3. 2000

 4. 2004

CEVAPLAR


1)B

2)C


3)A

4)A


5)D

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE SOSYAL SORUMLULUK
İÇİNDEKİLER:

SOSYAL SORUMLULUK :TANIM VE KAPSAMI

SOSYAL SORUMLULUĞUN KURAMSAL TEMELLERİ

SOSYAL BİLGİLER VE SOSYAL SORUMLULUK

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA SOSYAL SORUMLULUK


ÖĞRENCİNİN:

ADI:HÜSEYİN

SOYADI:AVAR

NO:2014234030

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE SOSYAL SORUMLULUK


Sosyal sorumluluk: Tanımı ve Kapsamı

Sosyal sorumluluk kavramı, modern toplumlarda kendini tüm beşeri faaliyetlerin olduğu alanlarda göstermektedir.

Sosyal sorumluluk kavramı farklı alanlarda kullanıldığı için kavramın üzerinde fikir birliğine varılmış bir tanım yapmak oldukça güçtür.

Bu kavram bireyden bireye, toplumdan topluma farklılık gösterir. Bireyin sosyal sorumlu olabilmesi için özellikle kişisel olarak sorumluluk duygusu taşıması önem taşır.

Sorumluluk kişinin kendi davranışlarını ya da kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.

Sosyal sorumluluk da başkalarının haklarına saygı gösterme, sorumlu bir vatandaş olma ve şiddet içeren davranışlardan kaçınma olarak tanımlanmaktadır.

HOPKİNS: Sosyal sorumluluğu bireyin kişisel ve toplumsal değerler tarafından motive edilen ve herhangi bir çıkar ilişkisinin bulunmadığı toplumun her kesimindeki insanların refahı için endişelenen ve bu yönde gerçekleştirdiği bir davranış birimi olarak tanımlamıştır.

Sorumluluk ve sosyal sorumluluk kavramlarına ilişkin yapılan tanımlara göre sorumluluk; duygu, yetenek ve değer olarak ele alınırken sosyal sorumluluk daha çok bilinç ve davranış biçimi olarak ele alınmıştır.

RİDENOUR’ a göre sosyal sorumluluğu etkileyen üç temel etmen vardır. Bunlar: kişilik, kalıtım, sosyal çevre’ dir.

BERMAN’ a göre sosyal sorumluluk kavramı vatandaşlık eğitiminin biraz daha genişletilmiş ve eğitim alanının dışına çıkılarak yeniden yorumlanmış biçimi olup birçok boyutu içermektedir.


SOSYAL SORUMLULUĞUN KURAMSAL TEMELLERİ
Sosyal sorumluluk kavramının felsefi temelleri Aristo’ya kadar uzanmaktadır.

Aristoteles’in görüşlerine dayalı olan Aristocu yaklaşım, sosyal sorumluluk kavramını etik bağlamında değerlendirmiştir.

Aristo'ya göre etik Erdem ve dürüstlük gibi değerlere dayanır. Etik değerleri bireye içinde yaşadığı sosyal dünyanın bir parçası olmasına ve kendileri ile yaşadığı toplum için doğru yada yanlış olanı anlamasına yardımcı olur.

Sadece aristocu yaklaşım değil diğer felsefi görüşler de sosyal sorumluluğu etik bağlamında değerlendirilmiştir.

Karl Marks da altyapı üstyapı kuramında etikle ilgili birtakım bilgiler vermektedir. Karmaks kapitalist ekonominin hüküm sürdüğü toplumlardaki ahlak anlayışını eleştirmektedir.

Etik en genel anlamıyla ahlak felsefesi bir etik bir davranışın neden doğru neden yanlış olduğunu karar vermeye yarayan teorik bilgilerden oluşur. Ahlak ettiğin teoriden pratiğe dönüşmüş halidir.

Piaget'in ahlak gelişim kuramı en temel ahlak gelişim kuramlarından biridir . Piaget çocuğun ahlak gelişimini dışsal kurallara bağlılık ve ahlaki özerklik olmak üzere iki dönemi ayırmıştır. Ahlak gelişim kuramları arasında en çok ilgi gören kuramların başında Kohlberg’ in Ahlak Gelişim Kuramı gelir.

Kohlberg ahlak gelişimini üç düzey ve altı evreye ayırmıştır.

Bu kurama göre birey sosyal sorumluluğu geleneksel düzeyi ve gelenek sonrası düzeyde kendisine göre yorumlar ve anlamlandırır.

Geleneksel düzeyde bireyin kendinden ziyade ailesinin ait hissettiği grupların ve ulusunun beklentisi daha önemlidir. Bu dönemde sosyal düzeni destekleme ve sadakat önemlidir.

Gelenek sonrası düzeyde ise birey çevresinden bağımsız olarak ahlaki ilkeleri düşünmeye yorumlamaya ve kendisine göre anlamlandırmaya başlar. Bu dönemde birey kendisine özgü değer sistemini örgütler.

SOSYAL BİLGİLER VE SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal bilgiler öğrencilere sosyal gruplarla kuracakları ilişkiler konusunda rehber olarak bu gruplara karşı görev ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırmlıdır. BARR, BARTH ve SHERMİS’İN ‘Sosyal Bilgilerin Doğası’ isimli eserinde sosyal bilgiler öğretiminde ortaya attığı üç gelenek sosyal sorumluluk göz önünde bulunarak incelendiğinde sosyal sorumluluğun yansıtıcı araştırma olarak sosyal bilgiler geleneğinde yer aldığı görülmektedir.

John dewey'in görüşlerine dayanan yansıtıcı araştırma olarak sosyal bilgiler okulun yaşamın kendisi olması gerektiğini savunarak Öğretim programlarının gerçek yaşamdaki problemleri içermesi gerektiği ve öğrencilerin gerçek yaşamdaki problemlerle karşılaştırılarak deneyim yoluyla öğrenmesi gerektiği görüşünü benimser.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA SOSYAL SORUMLULUK
Sosyal Bilgiler öğretim programı bireylere sosyal sorumluluk kazandırma bakımından incelendiğinde, programının genel amaçları, vizyonu ele aldığı beceriler, değerler, kazanım ve öğrenme alanları bakımından sosyal sorumluluk kazandırmaya yönelik içeriğin olduğu görülmektedir.,

Eğitim sisteminin çeşitli basamaklarında uygulanan Öğretim programlarında yer alan amaçlar bir toplumda yetiştirilmek istenen insan tipi ile ilgili veriler ortaya koyar. Sosyal bilgiler Öğretim programının genel amaçları içinde yer alan amaçlarda doğrudan yada dolaylı olarak sorumluluk ile ilgilidir.

Örneğin ‘kalıtımın önemini İnanır, kişisel ve toplumsal Sorunların çözümü için kendine özgü görüşleri ileri sürer’ kazanımı ile sosyal sorumluluk becerisi kazandırılmaya çalışılır.

Sosyal bilgiler dersi kapsamında kazandırılması beklenen beceriler arasında sosyal katılım becerisi de yer almaktadır. Bu beceri ile öğrenciler Toplumsal olaylara ilgi duymalı sorunların farkında olmalı gerektiğinde hem kendi hem de başkalarının iyiliği için harekete geçe bilmelidir.

Diğer bir beceri ise empati becerisi bir bu beceri ile öğrencilere kendisini karşısındakinin yerine koyma, olaylara karşıdakilerin bakış açısıyla bakma, kendisini yerine koyduğu kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlama, hissetme ve karşındakine iletme davranışları kazandırılmaya çalışılmaktadır.
SORULAR
Soru-1) Aşağıdaki düşünürlerden hangisi sosyal sorumluluk kavramını tanımlamıştır?

A-) John Dewey

B-) Karl Marx

C-) Berman

D-) Kohlberg

E-) Aristo

Soru-2) Aşağıdaki düşünürlerden hangisi sosyal sorumluluğu etkileyen etmenleri üç gruba ayırmıştır?

A-) Berman

B-) Ridenour

C-) Kohlberg

D-) Aristo

E-) John Dewey

Soru-3) Kohlberg ‘in ahlak gelişim kuramına göre aşagıdakilerden hangisi Gelenek Sonrası Düzeyin özellikleri arasında gösterilemez?

A-) Birey çevreden bağımsızdır.

B-) Birey ahlak ilkelerini kendine göre yorumlar.

C-) Birey kendisine özgü değer sistemini oluşturur.

D-) Sosyal Sorumluluk bireyden bireye farklılık gösterir.

E-) Bu dönemde sadakat önemlidir.


Soru-4) Yansıtıcı Araştırma olarak sosyal bilgiler okulunun; yaşamın kendisi olmalı, öğretim programlarının gerçek yaşamdaki problemleri içermesi gerektiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisisdir?

A-) Berman

B-) John Dewey

C-) Ridenour

D-) Hopkins

E-) Kohlberg


Soru-5) Sosyal Sorumluluk kavramını Etik bağlamında değerlendiren düşünür aşagıdakilerden hangisidir?

A-) Kohlberg

B-) Hopkins

C-) Ridenour

D-) Aristo

E-) John Dewey


CEVAPLAR
1-) C

2-) B


3-) E

4-) B


5-) D

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİKLERİ

Bilgi çağı olarak da adlandırılan günümüzde çoklu nitelik ve becerilere sahip bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Nitelikli insan yetiştirmede en önemli görev öğretmene düşmektedir. Öğretmenler çocukları hayata hazırlamanın yanında, öğretim programını uygulayan, öğrenciyle sürekli etkileşim içinde olan toplumsal değerlerin aktarıcısı ve süreci değerlendiren kişi olması bakımından önemlidir.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler eğitim reformlarını tetiklemiş ve öğretim ortamları öğrenci merkezli bir yapıya dönüşmüştür. Artık öğretmenler bilgi taşıyıcısı ve aktarıcısında çok daha farklı olarak öğrenmeyi kolaylaştıran, bilgiyi yöneten öğrencinin yaşam boyu öğrenme becerilerini kazanmalarına rehberlik eden profesyonel yöneticiler olduğu görülmektedir.

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sahip olması gereken yeterlilikleri;


 1. Mesleki Yeterlilikler

 2. Kişisel Yeterlilikler

 3. Okur yazarlık yetkileri olmak üzere 3 genel başlık altında toplanmıştır.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YETERLİKLERİ


Yeterlilik kavramı bir görevi icra etmek ve görevin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmek için ihtiyaç duyulan yetenek, bilgi ve becerileri ifade eden bir kavramdır. Öğretmenlerin sahip olması gereken bilgi çeşitlerini ilk ortaya koyan Shulman’dır. Shulman, öğretmenin mesleki yeterlilikleri ile ilgili araştırmaların azlığından bahsetmiş ve bir durumu kayıp paradigma olarak adlandırılmıştır. Bu kayıp paradigmaya ışık tutmak içinde öğretmenlerinin sahip olması gereken meslek bilgilerini; konu alanı bilgisi alan öğretimi bilgisi ve müfredat bilgisi olarak sınıflandırılmıştır.

Dünya’da sosyal bilgiler öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve nitelikleri ile ilgili araştırmalar 1990’lı yıllarda başlamıştır.

Sosyal bilgiler ulusal konseyi (NCSS) tarafından 1994’te müfredat standartları oluşturuldu. 1997’de sosyal bilgiler öğretmenleri için konu alanı ve pedagojik alanı kapsayan ulusal standartlar geliştirildi ve bu çalışma 2002’de revize edildi.

Ülkemizde özel olan standartlarına yönelik çalışmalar alınacak olan dönütler sonucunda geliştirilmek ve güncellemek üzere 2008 yılında yürürlüğe konulmuştur.


KONU ALANI BİLGİSİ
Shulman’a göre alan bilgisi; öğretmenlerin sahip oldukları bilginin miktarı ve düzenini ifade eder. Özel olarak konu alanı bilgisi konunun ve yapının bilgisidir. Öğretmenler öğrencilere konuyu anlaşılır kılabilmek için kendiside konuyu mükemmel bilen öğretmenler öğrencilerin motivasyonunu sağlamada ve onlarla iletişim kurmada yeteneklidirler. Öğretmen ne kadar az belirsiz ifade kullanırsa öğrenci de buna bağlı olarak başarılı olacaktır.
NCSS’nin Sosyal Bilgiler’in 5 konu alanına yönelik belirlediği standartlar özet olarak şöyledir:

Tarih disiplinine yönelik yeterlilikler : Öğretmenler öğrencilerin kronolojik düşünebilme becerilerini geliştirmede yardımcıdır. Böylece öğrenciler, geçmiş, günümüz ve geleceği ayırt ederek, kronoloji cetveli üzerinde tarihi olayları doğru bir şekilde yerleştirebilir.

Coğrafya disiplinine yönelik yeterlilikler: öğrencilerinin, mekansal bağlamda insanlar, yerler ve çevreyle ilgili bilgilerini organize etmeleri için zihin haritalarını sağlamalıdır.

Vatandaşlık ve siyaset ;

Öğrencilerin vatandaşlık hak ve görevlerini kullanmalarına ve daha aktif bir şekilde demogratik katılım haklarını kullanmalarına ve bu becerileri geliştirmelerine yardım eder.

Ekonomi


Öğretmenlerin öğrencilerine doğal kaynakların, ürünlerin sınırlı olduğunu ve insanların her ürettiği mal ve hizmet e sahip olmayacaklarını ve bunun sonucu olarak malları değişimini kavratır.

Psikoloji

Öğrencilerin insanın bilişsel, duyusal sosyal ve kişisel gelişimleriyle ilgili olan kuram ilke ve kavramları anlamlarına ve öğrenimlerine yardım eder.

Sosyal bilgiler öğretiminde konu alanıyla ilgili güncel olaylara yer vermenin ayrı bir önemi vardır. Bu nedenle sosyal bilgiler öğretmenleri öğrencilerin ilgisini çekebilmek ve günlük yaşamla bağlantı kurmak için konu anlama dair bilgilerini güncellemek durumundadırlar. Bunu sağlamak içinde düzenli olarak olayla ilgili konferans, panel, seminer ve etkinliklere katılmalı, gazete ,dergi, kitap okumalı ve öğrencilerini doğru yönlendirebilmelidir.


ALAN ÖĞRETİMİ BİLGİSİ
Öğretmenler müfredatı uygulayan kişilerdir. Bu nedenle ayrıntılı olan bilgileri anlamlı öğrenmelere dönüştürme becerilerini sahip olmalıdır. İdeal ya da etkili bir sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde yapacaklarını planlaması öncelikli görevidir. Etkili öğretmenler öğrencide mevcut olan bilgi ve becerilerin neler olduğunun farkında olmalıdırlar. Etkili öğretmenler derste yalnızca bir öğretim stratejilerini kullanmazlar. Sosyal bilgiler dersinin amaçlarından biri de öğrencilere eleştirel düşüme becerileri kazandırmaktadır. Eleştirel düşünme, sosyal bilgiler dersinin amaçlarından biri de öğrencilere eleştirel düşünme becerileri kazandırmaktadır. Eleştirel düşünme, sosyal bilgiler dersinin amaçlarından olan demokratik bir toplumda bilgili ve etkili vatandaşlar yetiştirmek için gerekli görülmektedir. Öğretmenler öğrencilerin nasıl öğrencilerinin nasıl öğrendiklerini anlamak ve onları desteklemek için gelişim seviyelerini dikkate almalıdır. Ayrıca öğretmenler öğrencilerin hatalarını yanlış kavramlarını fark ederek bunları ortada kardırıcı etkinlikler düzenleyebilirler.
MÜFREDAT BİLGİSİ
Formal eğitimde öğretmenler bir öğretim programına bağlı olarak görevlerini yerine getirirler. Bu nedenle her öğretmenin müfredatla sunulan bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırma yükümlülüğü vardır bu da öğretmenlerin müfredatta sunulan kazanımları analiz etme içerik hakkında çıkarımlarda bulunma, disiplinler arası ilişki kurma gibi becerilere sahip olmasını gerektirir. 2005 ilköğretim sosyal bilgiler müfredatı öncekilerden farklı olarak disiplinler arası, sarmal bütüncül bir sisteme sahip olup beceriler, kavramlar, değerler ve öğrenme alanları olmak üzere 4 temel öge üzerinde yapılandırmaktadır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretmenlerinin öğretim programına yönelik doğru ve yerinde değerlendirmeler yapabilme becerisine sahip olması gereklidir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Değerlendirme öğretmenlere müfredatın kazanımlarını yerine getirme konusunda yardımcı olur. Öğretmenlere geri dönüş sağlayarak öğrenme için bir kaynak teşkil eder. Sosyal bilgiler öğretmenleri öğrencilerin seviyelerine uygun formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanma bilgilerine ve yeteneğine sahip olmalıdır. Bununla birlikte performans değerlendirme, açık uçlu soru sorma, portfolyo değerlendirme stratejilerini öğrencilerinin öğrenmelerini değerlendirmek için kullanabilmelidirler. İdeal bir öğretmenin ölçme ve değerlendirme yaparken sınıftaki öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alması beklenen bir davranıştır.

SINIF YÖNETİMİ


Öğretmenlerinin sınıf yönetimini gerçekleştirebilmeleri için ilk önce öğrenmenin gerçekleştiği sınıf ortamında öğrencileri motive eden , öğrenme ortamına katılımını sağlayan , öğrencilerin birbirlerine akademik ve sorumluluk alabilecekleri gruplar oluşturarak öğrenmelerini sağlayan etkin bir öğretim planı oluşturabilmelidir.Öğretmenler rahat güvenli bir sınıf atmosferi oluşturma,öğrencileri rahatsız edebilecek koşulları değiştirebilme becerisine sahip olmalıdırlar.Öğretmenler öğrencilerin yıkıcı yada saygısız davranışlarını nasıl düzeltebileceklerini bilmelidirler.

İLETİŞİM
Etkili bir sınıf ortamında öğrenci-öğrenci ve öğretmen-öğrenci iletişiminin kurulmasına özen gösterip interaktif ortamlar oluşturmalıdır.Etkili öğretmen açık ve tutarlı bir iletişim ve yönetim becerisine sahip olmalıdır.Öğretmenler sözsüz iletişiminin gerekleri olan göz teması kurma ,ses tonunu öğrenciye göre ayarlama,sınıf içerisinde beden dilini etkili kullanma jest ve mimikleri yerinde kullanma ve öğrencilerin dikkatini dağıtıcı hareketlerden kaçınma gibi davranışlarda etkili bir şekilde kullanabilmelidirler.

ÖĞRETMENİN KİŞİSEL YETERLİLİKLERİ
Getzels&Jackson ; yaptıkları araştırmalarında öğretmenin kişiliğinin sınıfta en önemli değişken olduğunu ortaya koyarken bazı araştırmalarda öğretmenin kişilik özelliklerinin öğrencilerin kişiliğinin şekillenmesinde etkili olduğunu göstermektedir.Öğretmen her şeyden önce sevgi dolu olmalı,mesleğini ve öğrencilerini sevmelidir.Öğretmen kendini sürekli yenileyen,öğrenme durumu hiç bitmeyen çalışkan kişidir.Öğretme için istekli ve coşku doludur.Öğrencilerinin gelişim özelliklerine uygun espriler yaparak onları eğlendirir.Öğrencilerin ders dışı ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek kadar fedakar ve yardımseverdir.Örnek bir insan olarak ,giyim kuşamında özenli,kişisel ilişkilerinde nazik,terbiyeli ve güler yüzlüdür.Kültürel değerlerimizi koruyan ,sosyal duyarlılığa sahip ,yeniliklere gelişmeye açık ve idealisttir.
ÖĞRETMENİN OKURYAZARLIK YETERLİLİKLERİ
Okuryazarlık,belli bir amaç için yazmak ve yazılan bilgiyi kullanma ve okuma yeteneğidir.Snavely ve Cooper araştırmalarında aralarında ‘’Bilgi Okurayazarlığı,Teknoloji Okuryazarlığı,Tarih Okuryazarlığı’nında olduğu farklı okuryazarlık türü olduğunu ortaya koymuşlardır.Sosyal bilgiler öğretmenleri ve adaylarının Sosyal Bilgiler’in temel alanlarına yönelik okuryazarlık becerileriyle donatılması gereklidir.
BİLGİ OKURYAZARLIĞI
Bilgi Okuryazarlığı,bilgiye ihtiyaç duyulduğunda bilginin aranması ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşılması,ulaşılan bilgini analiz edilmesi ve iletilmesi becerilerini kapsayan bir kavram olarak tanımlanmaktadır.Günümüzde öğretmenlerinin artık çok bilgi ile donatılmış olması değil,ihtiyaç olduğunda istediği bilgiye ulaşabilmesi,bilgiyi uygun ve yerinde kullanabilmesi yeni bilgi be okuryazar olmaları önemli hale gelmiştir.Bu da öğretmen eğitim programlarında okuryazarlık becerilerine yer verilmesini gerekli kılmaktadır.
TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI
Öğretmenler için teknoloji okuryazarlığı,Bilgi-iletişim teknolojilerini kullanarak öğretme faaliyetlerini düzeltme,interaktif öğrenme ortamları hazırlama,bilgiye ulaşmada bu kaynaklardan etkin bir şekilde yararlanma becerileri olarak değerlendirilebilir.Bilgi-iletişim teknolojilerinden olan internet,Sosyal bilgiler öğretmenleri ve öğrencileri için birçok öğrenme materyalleri sağlanmaktadır.

VATANDAŞLIK OKURYAZARLIĞI

Sosyal bilgiler dersinin genel amaçlarından birisi de etkili vatandaşlar yetiştirmektedir.Vatandaşlık aktarımı daha iyiye doğru toplumsal dönüşünü sağlamak için aktif olarak katılımın nasıl olacağını bilme olarak tanımlanmaktadır.Vatandaşlık aktarımı toplumsal sorunlar ve vatandaşlık halkasıyla ilgili olarak farkındalık oluşturmak , öğrenciler arasında ırksal,ekonomik,bölgesel ,dinsel dayanışma ve iletişimin gelişmesine de katkı sağlar.
MEDYA OKURYAZARLIĞI

Etkili vatandaşlık eğitimi için

gereken okuryazarlık alanlarından biri de elektronik ve yazılı medya kaynaklarındaki mesajları çözebilme,analiz edebilme,ve değerlendirebilme olarak tanımlanan medya okuryazarlığıdır.İlköğretim programlarında yerini alan dersin amaçlarından biri de ‘’ medyayı doğru okuyarak yaşadığı çevreye duyarlı , ülkenin problemlerini bilen ‘’ bireyler yetiştirmektedir.Ayrıca ders kapsamında öğrencilere ‘’ özel yaşamın gizliliğine saygı,dürüstlük,sorumluluk,kültürel mirasa duyarlılık ‘’ gibi ve dünyayı anlamamızı sağlayan coğrafi becerileri ve onların kullanımını içeren bir yetenek olarak tanımlanır.Öğrencilerin mekansal bağlamda haritaları yorumlayabilecek yetenekte olması gerekir.Sosyal bilgiler öğretmenlerinin her öğretim seviyesinde öğrencilerin bu becerilerini geliştirmelerini sağlaması gerekir.

TARİH OKURYAZARLIĞI


Tarih okuryazarlığının ilk adımı tarihin ne olduğunu anlama,tarihi olayların önemini fark etmekten geçer.Sosyal bilgiler dersi kapsamında Tarih konuları öğrencilerin geçmişi değerlendirerek geleceği şekillendirmeye yönelik daha isabetli kararlar almalarına yardımcı olması açısından oldukça önemlidir.Sosyal bilgiler

öğretmenlerinin çoklu becerilerle donanımlı olması gerekmektedir.

SORULAR

1.)Aşağıdaki yeterlik alanlarından hangisi kişisel ve mesleki değerler konusuyla ilgilidir ?

A)Sosyal bilgiler öğretiminde güncel olaylara yer verme

B)Öğrencileri motive etme,ders etkinlikleri planlama ve geri bildirim sağlama

C)Farklı ölçme teknikleri kullanarak öğrencinin öğrenmesini ölçme

D)Öğretim programına bağlı olarak görevlerini yerine getirme

E)Alanı ile ilgili kişisel gelişimine önem verir.
2.)Sosyal bilgiler müfredatı 4 temel öge üzerine yapılandırılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu ögelerden değildir ?

A)Kavramlar

B)Değerler

C)Ölçme ve değerlendirme

D)Beceriler

E)Öğrenme alanları


3)Sosyal bilgiler dersinde Fatma öğretmen aynı haberi 3 farklı gazete küpüründen örneklerle öğrencilerin incelemesini sağlamıştır.Öğrencilerin bu haberi yorumlamasına ve değerlendirmesine imkan vermiştir.Fatma öğretmen dersinde neye vurgu yapmıştır

A.)Bilgi Okuryazarlığı

B)Teknoloji Okuryazarlığı

C)Medya Okuryazarlığı

D)Görsel Okuryazarlık

E)Eleştirel Okuryazarlık


4)Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sahip olması gereken yeterliklerden hangisi aşağıda yanlış verilmiştir ?

A)Meskleki Yeterlilikler

B)Medya Okuryazarlığı

C)Kişisel Yeterlilikler

D)Genel Kültür Yeterliliği

E)Okuryazarlık Yeterliliği
 1. Demokratik sınıf ortamı oluşturulmalı

 2. Açık ve tutarlı bir iletişim becerisine sahip olmalı

 3. Yüksek başarı beklentisi

 4. Amaç ve hedef öğrenciye söylenmeyip kendisinin ulaşması beklenmeli

Yukarıdaki öncüllerden hangisi etkili öğretmenlerde bulunması gereken özelliklerden değildir ?
 1. 1 ve 4

 2. Yalnızca 4

 3. 1,2 ve 3

 4. Yalnızca 3

 5. 3 ve 4

CEVAPLAR


 1. A’da verilen seçenek konu alan bilgisi , B,C ve D’ de verilenler ise alan öğretimi yeterlikleri hakkındaki özelliklerdir.Eseçeneğinde ise bize istenilen cevap verilmiştir.CEVAP E

 2. C şıkkında verileb ölçme değerlendirme temel ögeler arasında olmayıp Müfredatta belirtilenlerin ne derece uygulanıp uygulanmadığını göstermesi için kullanılır. CEVAP C

 3. Soruda açıklaması yapılan okuryazarlık türü Medya Okuryazarlığıdır.Öğrencinin burada gözlemlemesi ve düşünmesine ,olaya çok boyutlu bakmasına fırsat vermiştir.Cevap C

 4. 1973 yılında yapılan çalışmalarda Milli Eğitim Şurası’nda öğretmen olacak kişinin ‘’Öğretmenlik Meslek Bilgisi’’ ‘’ Alan Bilgisi’’ ’’Genel Kültür ‘’ olmak üzere 3 yeterliliğe sahip olması gerektiği vurgulanmıştır.D seçeneğindeki ‘’Genel Kültür ‘’
  şıkkı günümüz yeterlikleri içerisinde değildir.CEVAP D

 5. Etkili öğretmen öncelikle öğrencilerini amaç ve hedeflerden haberdar ederek öğrencilerini güdüler,hazır bulunuşluğu sağlar ve öğretme sürecine öyle başlar.


Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə