Tip fakültesi farmakoloji anabiLİm dali (tip) YÜksek lisans müzeyyen fard


BİRHAN ALTAY MEZUNİYET EVRAKLARI TESLİM EDİLMESİYüklə 345,79 Kb.
səhifə6/8
tarix17.01.2019
ölçüsü345,79 Kb.
#99226
1   2   3   4   5   6   7   8

BİRHAN ALTAY MEZUNİYET EVRAKLARI TESLİM EDİLMESİ


DANIŞMANI DOÇ.DR. LAMİA PINAR 1999

MURAT TİMUR BUDAK EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN JEL TAŞIYICI İÇİNDE KORNEAL KESİ YARASI OKSİDATİF DURUMUNA ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. BİLGE GÖNÜL 2000


HALE SAYAN NİKRİK OKSİT DONER ve İNHİBİTÖRLERİNİN PERİFERİK SİNİR İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINA ETKİLERİ

DANIŞMANI PROF.DR.AYDAN BABÜL 2001


GÜLER ÖZTÜRK MELATONİN’İN TİROİD HORMONLARI, SERUM NİTRAT ve KARACİĞER SÜPEROKSİT DİSMUTAZ (SOD) SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.DENİZ ERBAŞ 2001


ÜMİT EKŞİOĞLU GLOKOMLU OLGULARIN AKÖZ HUMÖRLERİNDE NİTRİK OKSİT ve MALONDİALDEHİT DEĞİŞİKLİKLERİ

DANIŞMANI PROF.DR.AYDAN BABÜL 2001


ÇİĞDEM ÖZER TRİPTOFAN UYGULAMASININ FARE İNCE BAĞIRSAK OKSİDAN ve ANTİOKSİDAN DURUMUNA ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR.BİLGE GÖNÜL 2001


NEVİN AYSEL GÜZEL (ATALAY) SIÇANLARDA AKUT ve KRONİK EGZERSİZDE ASKORBİK ASİT YÜKLEMESİNİN LİPİD PEROKSİDASYONA ve ANTİOKSİDAN SİSTEME ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR.BİLGE GÖNÜL 2001


K.GONCA AKBULUT YAŞLANMA SÜRECİNDE MİDE MUKOZASINDA KASPAZ-3 ENZİM AKTİVİTESİ ve MELATONİNİN ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. BİLGE GÖNÜL 2005


SEVİM ERCAN SİSTEMİK LEPTİN UYGULAMASININ SOĞUK-HAREKETSİZLİK STRESİ İLE MİDE MUKOZA HÜCRELERİNDE OLUŞTURULAN APPİTOZİS ÜZERİNE ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. AYDAN BABÜL 2005


ŞENİZ DEMİRYÜREK(ŞENGÜN ANESTEZİYE SIÇANDA MİYOKARDİYAL İSKEMİ-REPERFÜZYONDA ve ÖNKOŞULLAMADA OLUŞAN ARİTMELER ÜZERİNE RHO-KİNAZ İNHİBİTÖRÜNÜN ETKİLERİ

DANIŞMANI PROF.DR.AYDAN BABÜL 2005


GÜRER GÜVEN BUDAK FARKLI ŞİDDETLERDE UYGULANAN ELF ELEKTRİK ALANLARIN GEÇİCİ UYARILMIŞ OTOKUSTİK EMİSYONLARA ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR.DENİZ ERBAŞ 2006


FERİHAN ÇETİN SIÇANLARDA İNTRAHİPOKAMPAL BETA AMİLOİD (1-42) UYGULAMASININ ÖĞRENME VE BELLEK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ : NO/NOS SİSTEMİ VE MİKROGLİAL AKTİVASYON İLE İLİŞKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR.SİBEL DİNÇER 2006


MEHMET ÜNAL ENDOTELİN-1 VE NİTRİK OKSİT İNHİBİSYONUNUN KALP İSKEMİ REPERFÜZYONUNA ETKİLERİ

DANIŞMANI PROF.DR. DENİZ ERBAŞ 2007


ŞEVİN GÜNEY ENDOJEN OPİOİD PEPTİDLERİN EGZERSİZ PERFORMANSINA ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR.SİBEL DİNÇER 2007AYŞE ŞEBNEM İLHAN İNTRASEREBROVENTRİKÜLER OLARAK UYGULANAN OPİOİD PEPTİD ANTAGONİSTLERİNİN SIÇANLARDA EGZERSİZ SONRASI DOKU GLİKOJEN DÜZEYLERİNE ETKİLERİ

DANIŞMANI PROF.DR. SİBEL DİNÇER 2010


ELÇİN YAŞAR DEVEDEN TÜKETİCİ EGZERSİZİN EGZERSİZ EĞİTİMLİ VE EĞİTİMSİZ SIÇANLARDA KAS SİTOKİNİ IL-6 VE OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİLERİ

DANIŞMANI PROF.DR. LAMİA PINAR 2011


AYHAN KORKMAZ RAT İNCE BAĞIRSAĞINDA OLUŞTURULAN DEYSEL İSKEMİK REPERFÜZYON HASARLANMA MODELİNDE GELİŞEN ORGAN HASARLANMASI ÜZERİNE VASKÜLER ENDOTELİYAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN (VEGF) ETKİSİ

DANIŞMANI- PROF.DR. ESER ÖZ OYAR 2012


MORFOLOJİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS
RABET GÖZİL(ŞAMLI) TESTİS DE STEROİD SALGI ( TESTESTERON ) OLUŞTURAN LEYDİG HÜCRELERİNİN IŞIK MİKROSKOP DÜZEYİNDE ÇEŞİTLİ HİSTOKİMYASAL YÖNTEMLERLE DEĞİŞİK YAŞ GRUBLARINDA İNCELENMESİ.

DANIŞMANI. DOÇDRÇ DURAL KADIOĞLU. 1986.


GÜLTEN ALAN FÖTAL, SÜT EMME VE ERGENLİK DÖNEMLERİNDEKİ SIÇANLARDA MİDE MUKOZASININ ÖRTÜ VE BEZ EPİTELLERİNİN IŞIK MİKROSKOP DÜZEYİNDE ÇEŞİTLİ HİSTOKİMYASAL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ.

DANIŞMANI. PROF.DR. DENİZ ERDOĞAN. 1989


DOKTORA
ENGİN ÇALGÜNER. NERVUS FACİALİS'E LOKAL ANESTEZİKLERİN ETKİSİNİN ANATOMİK VE İNCE YAPI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ.

DANIŞMANI. DOÇ.DR. DURAL KADIOĞLU. 1986.


AFİTAP ANIL. GENÇ,ERGİN VE YAŞLI İNSAN DİŞ PULPALARININ ANATOMİSİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBU DÜZEYLERİNDE KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ.

DANIŞMANI DOÇ.DR. DURAL KADIOĞLU. 1986.


OYA SAĞIROĞLU. TAVŞANLARDA YAŞA GÖRE SİNOVİAL MEMBRANDA İZLENEN YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİN IŞIK MİKROSKOBİK DÜZEYDE İNCELENMESİ.

DANIŞMANI DOÇ.DR. DURAL KADIOĞLU. 1989.


BANU EREN İNTOTEKRAL KETAMİN UYGULAMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKABİLECEK YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİN IŞIK ve ELEKTROMİKROSKOP DÜZEYLERİNDE İNCELENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR. DENİZ ERDOĞAN 1990


RABET GÖZİL. DENEYSEL OLARAK GELİŞTİRİLEN FASİYEL PARAZİLİDE MİMİK KASLARDAKİ ATROFİNİN YAPISAL İNCELENMESİ.

DANIŞMANI. DOÇ.DR. DURAL KADIOĞLU. 1991.


HİSTOLOJİ - EMBRİYOLOJİ
YÜKSEK LİSANS
A.SEVİNÇ EGE OLİGOSPERMİK OLGULARDA PENDOKSİFİLİNİN SPERM MOTİLİTE ve FONKSİYONUNA ETKİSİ; YAPISAL DÜZEYDE İNCELENMESİ ve BUNUN İNVİTRO FERTİLİZASYONDA DEĞERLENDİRİLMESİ.

DANIŞMANI PROF.DR. DENİZ ERDOĞAN 1994


GÜLÇİN ABBAN EPİDERMAL GROWTH FAKTÖR'ÜN (EGF) YENİDOĞAN FARELERİN TESTİS GERM HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN IŞIK MİKROSKOBU DÜZEYİNDE İNCELENMESİ

DANIŞMANI DOÇ.DR. MÜFİDE GÖRGÜN 1994


DİDEM ORAL SÜREKLİ IŞIĞIĞN SIÇANLARDA PAROTİS BEZİNİN YAPISINA ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

DANIŞMANI PROF.DR. M.TAHİR HATİBOĞLU 1996


HATİCE KOCABIYIK FÖTUSTA İKİLİ İSKELET BOYAMA YÖNTEMİNDE MİKRODALGA IŞINIMLARININ UYGULANMASI

DANIŞMANI YRD.DOÇ.DR. CELAL ILGAZ 1996


VİDA BEŞERDUST (AGHLMAND) ÇEŞİTLİ KEMİK DEKALSİFİKASYON YÖNTEMLERİNDE MİKRODALGA IŞINIMLARININ UYGULANMASI

DANIŞMANI PROF.DR. M.TAHİR HATİBOĞLU 1997


GÜLNUR TAKE EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖR RESEPTÖRLERİNİN AKCİĞER DOKUSUNDAKİ DAĞILIMLARININ İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK GÖSTERİLMESİ

DANIŞMANI DOÇ.DR.CELAL ILGAZ 1999


ÇİĞDEM ELMAS EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖR RESEPTÖRLERİNİN FÖTAL OLFAKTÖR MUKOZADAKİ DAĞILIMININ İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK GÖSTERİLESİ

DANIŞMANI PROF.DR.DENİZ ERDOĞAN 1999


SEBAHAT EKİNCİ EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖR RESEPTÖRLERİNİN PATOLOJİK BÖBREK DOKULARINDAKİ DAĞILIMLARININ İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK GÖSTERİLMESİ

DANIŞMANI PROF.DR. M.TAHİR HATİBOĞLU 1999


AYSUN ERYILMAZ EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖR RESEPTÖRLERİNİN PATOLOJİK TİROİT DOKUSUNDA DAĞILIMLARININ İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK GÖSTERİLMESİ

DANIŞMANI DOÇ.DR. CELAL ILGAZ 1999


SERAP SÜZÜK EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖR RESEPTÖRLERİ ve FİBFONEKTİNİN YARA DOKUSUNDAKİ DAĞILIMLARININ İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK GÖSTERİLMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.DENİZ ERDOĞAN 2000


ECE LAKŞE ERİŞKİN, GEBE VE SÜT VERME EVRESİNDEKİ FARE MİDE BEZ HÜCRELERİNİN IŞIK MİKROSKOBİK, ELEKTRONMİKROSKOBİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

DANIŞMANI DOÇ.DR. CANDAN ÖZOĞUL 2000


B.BAĞDAGÜL AYAŞ EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ RESEPTÖRLERİ ve TRANSFORME EDİCİ BÜYÜME FAKTÖRÜ ALFA’NIN İNSAN OVARYUMU GELİŞEN FOLLİKÜLLERİNDEKİ DAĞILIMININ İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK BELİRLENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.DENİZ ERDOĞAN 2001


EVRİM BALTACI NORMAL ve HASARLI NORMOSPERMİK, OLİGOSPERMİK ve AZOSPERMİK OLGULARDA TGF-a ve EGF-R’NİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK BELİRLENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.MÜFİDE GÖRGÜN 2001


ÇİĞDEM GÜNDÜZBEY İNSANDA GEBELİĞİN FARKLI DÖNEMLERİNDE ve DOĞUMDA GÖBEK BAĞI YAPISININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.M.TAHİR HATİBOĞLU 2001


BETÜL DERİN (GENÇ) EMBRİYOLOJİK GELİŞİM SÜRECİNDE AKCİĞERDE FİBRONEKTİN ve LAMİNİNİN RESEPTÖRÜ OLAN B1 İNTEGRİN DAĞILIMLARININ İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK GÖSTERİLMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.MÜFİDE GÖRGÜN 2002


ZEYNEP COŞKUN LUTEAL EVREDE ÖTOPİK ve EKTOPİK ENDOMETRİAL ÖRNEKLERDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

DANIŞMANI DOÇ.DR.CANDAN ÖZOĞUL 2002


ECE GARİPOĞLU AÇLIK ve TOKLUKTA SIÇAN PANKREASINAKİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

DANIŞMANI DOÇ.DR.SUNA ÖMEROĞLU 2003

Yüklə 345,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə