Toplanti tariHİ : 14 Haziran 2008 toplanti no : 01Yüklə 0,69 Mb.
səhifə1/23
tarix23.07.2018
ölçüsü0,69 Mb.
#57270
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

5. YÖNETİM KURULU KARARLARI
    1. TOPLANTI TARİHİ : 14 Haziran 2008
      TOPLANTI NO : 01KARAR NO 1: Yapılan oylamalar ile Başkanlığa Mehmet Soğancı (MMO), 2. Başkanlığa Nail Güler (HKMO), Saymanlığa Selçuk Uluata (İMO), Yürütme Kurulu üyeliklerine İlker Ertem (Maden MO), M.Sabri Orcan (MO), Yaser Gündüz (ŞPO) seçildiler.
Oylar:
Başkan : Mehmet Soğancı:13 (Diğer adaylar Cemalettin Küçük:5, Ekrem Poyraz:4)

2. Başkan : Nail Güler:12 (Diğer aday: Oğuz Gündoğdu:5) (2.oylamada)

Sayman : Selçuk Uluata:13

Üye : İlker Ertem:12

Üye : M. Sabri Orcan:12

Üye : Yaser Gündüz:13 (2.Oylamada)


KARAR NO 2: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, birlikler, şirketler, gerçek ve tüzel kişiler, bütün bankalar, sigorta şirketleri, sosyal sigorta kurumları, maliye, vergi daireleri ve diğer yerlerde temsile; TMMOB adına bankalarda hesap açmaya, kapatmaya; hesaplardan para çekmeye, gerekli işlemleri yapmaya, çek yazmaya, senet ve çekleri tahsile, ödeme emirleri vermeye; TMMOB adına telefon ve cep telefonu hatları açtırmaya, kapatmaya, nakletmeye, devralmaya ve devretmeye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 2. Başkan Nail Güler, Sayman Üye Selçuk Uluata ve Genel Sekreter Vekili Nebil Hakan Genç’ten herhangi ikisinin müşterek imzası ile geçerli olmak üzere yetkili kılınmalarına,
KARAR NO 3: Yönetim Kurulu Toplantısının sonlandırılarak Gündeminin 3.Maddesinden sonraki maddelerinin bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülmesi talebinin reddine (Yılmaz Kilim, Ersin Gırbalar, Cemalettin Küçük'ün karşı oyuyla),
KARAR NO 4: Ekli 40. Genel Kurul kararlarının Odalara ve İKK'lara duyurulmasına,
KARAR NO 5: TMMOB Bülteni’nin ve Birlik Haberleri’nin Sahibinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Soğancı'nın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’nün TMMOB Genel Sekreter Vekili N.Hakan Genç'in olmasına ve TMMOB Birlik Haberleri'nin iki aylık periyotlarla hazırlanması ve yayınlanması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 6: TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan Çalışma İzni İnceleme Komisyonu'na Mehmet Soğancı, Selçuk Uluata, Feyyaz Ataç, Hukuk Müşaviri Nurtan Çağlar Yakış ve Birim Sorumlusu olarak Özgür Cemile Göktaş'ın atanmasına,
KARAR NO 7: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine (Tuncay Şenyurt, Ersin Gırbalar, Cemalettin Küçük'ün karşı oyuyla),
İran uyruklu Mimar Khalil Behnia, Hollanda uyruklu Matematik Mühendisi Wietze Lise, ABD uyruklu Maden Mühendisi John Anthony Baker, Filistin uyruklu Kimya Mühendisi Abdullah A.A.Ghazal,
KARAR NO 8: TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu tarafından 24-25 Ekim 2008 tarihlerinde düzenlenecek olan Mersin Kent Sempozyumundan Yönetim Kurulu üyeleri Sabri Orcan, Yaser Gündüz, Feyyaz Ataç ve Gülay Odabaş'ın sorumlu olmalarına,
KARAR NO 9: Milas'ta İlçe Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan İlçe Koordinasyon Kurulu'na katılacak temsilcilerin isimlerinin istenmesine,
KARAR NO 10: Çorlu'da İlçe Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan İlçe Koordinasyon Kurulu'na katılacak temsilcilerin isimlerinin istenmesine,
KARAR NO 11: TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Teknik Görevli, Danışman ve Hukuk Müşaviri kadrolarında görev yapan personel için grup ferdi kaza sigortası yaptırılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,
KARAR NO 12: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 5 Temmuz 2008 Cumartesi günü saat 10:00’da yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Nail GÜLER, Selçuk ULUATA, Yılmaz KİLİM, Emir BİRGÜN, Ekrem POYRAZ, Tuncay ŞENYURT, Muammer YAĞIZ, Kadir DAĞHAN, Feyyaz ATAÇ, Oğuz GÜNDOĞDU, Ö.Ersin GIRBALAR, Alaeddin ARAS, İlker ERTEM, Cemalettin KÜÇÜK, A. Deniz ÖZDEMİR, M. Sabri ORCAN, Mehmet ÇELİK, Gülay ODABAŞ, Yaser GÜNDÜZ, Güngör DURUR, Ergin ÖZÜGÜR
3 Nolu Karara Karşı Oy Gerekçesi
Yönetim kurulu görev bölüşümü oylamasından önce, herhangi bir ortaklığın sağlanması göz önüne alınmadan, sadece oylama sonuçlarına bağlı işlem yürütülmesinin doğru olmadığını önerdim. Bu önerimize rağmen yapılan görev dağılımı oylamasında, yürütme kurulunun 4. üyesinin seçimi için 13 tur oylama yapılmasına rağmen sonuç alınamamıştır. Bu konuda yürütme kurulunun kısa sürede bir çalışma yaparak, ortak iradenin temsilini yada adayını değiştirerek yürütme kurulunu tamamlamasının daha sağlıklı olacağını ve bir gün yada bir hafta sonra toplantıyı sürdürmemizin doğru olduğunu önerdik. Ancak bu konuda bir çalışma yapmak yerine direk önerimizin reddine gidilmesini doğru bulmamaktayım. Bu gerekçelerle istemin red edilmesine karşıyım.
Cemalettin Küçük
7 Nolu Karara Karşı Oy Gerekçesi
Alınan bu karar TMMOB 40. olağan genel kurul kararlarının 20 maddesine aykırı bir karardır. Bu karar geçen dönemlerde bu konuda yapmış olduğum çalışmaları onamış ve gerekçelerim doğrulanmıştır.

Daha önceki yönetim dönemlerimizde belirttiğim gerekçelerde de ifade ettiğim gibi,

Mühendislik evrensel bir meslektir. Mesleki uygulama alanı gelişen teknolojilerle, dünyanın dışına da çıkmıştır. Her hangi bir mühendisin, dünyanın herhangi bir yerinde halkın hizmetinde çalışmasının önünde bir engel olmamalıdır. Bu koşullarda mühendisleri yerli ya da yabancı olarak ayırmak doğru değildir. Ancak Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik süreç, çesitli alanları, tekelci tröstlerin eline verilmiştir. Ticari alandan hizmet alanına, araştırma geliştirmeden, endüstriyel sürece kadar sayabileceğimiz bir çok alan dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi Türkiye'de de halkın hizmeti yerine bu yapılanmaların yağmasına sunulmaktadır. Yabancı uyruklu mühendis adı altında tanımlanan TMMOB'den istenen işlem, çalışma izinlerinin prosüdürünü incelemenin dışında, çalışma alanının içeriği, çalışma anlayışı, çalışılan proje, bu projelerin halka katkısının ne olduğu incelenmelidir. Bu konuda gerekli özenin hem odalarımızca gösterilmediği hemde TMMOB komisyonunca iyi değerlendirilmediği görülmüştür. Bunun en açık örnediği de bu maddede kabul edilen yabancı mühendislerin çalışma izinleri verildiği alandan görülmektedir. Çalışma izni verilen ABD uyruklu Maden Mühendisi John Anthony Baker, Çukurdere Madencilik şirketinde çalışmak üzere görvlendirilmiştir. Bu şiket Erzincan ili Ilıç ilçesinde Siyanürle liç işlemiyle altın işletmesi çalışmalarını yapan bir firmadır. Bu konuda TMMOB 40. olağan genel kurulu aşağıdaki kararı alarak; siyanürle altın işletmeciliğine karşı olduğunu karara bağlamıştır. Bu kararda;
“Mevcut maden yasası”, incelendiğinde her ne pahasına olursa olsun madencilik yapılmasını öngören, sadece üretimi önceleyen, çevre ve doğayı gözetmeden insanı merkezine almayan bir yaklaşımla madencilik için tüm tarihi doğal kültürel zenginliklerimizin göz ardı edildiği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili önlemlerin yer almadığı bir yasadır.

Uluslararası sermayenin ülkemizi açık pazar olarak hızlıca kullanması, başka bir deyişle yapılan düzenlemelerle yağmanın önünün açılması, ülke gündeminde yoğun olarak altın madeni aranması ve üretilmesinin; ya işletme teknolojisi ve çevre ya da ekonomik boyutuyla gündeme gelmesine neden olmuştur. Altın arama ve üretilme işlemlerinin olduğu bölgelerde de insanımızın yoğun ve haklı direnişleri ortaya çıkmıştır.

Madenlerin gerçek sahibi bu ülkenin halklarıdır. Maden kaynaklarımız, toplumun ihtiyaçlarını gören, bilim ve akla uygun yöntemlerle işletilen, insanı, çevreyi ve doğayı merkezine alan yaklaşımla değerlendirilmelidir ilkesiyle, TMMOB’nin bu talan yasası başta olmak üzere, siyanürlü altın işletmeciliğine karşı durması, yerellerde geliştirilen direnişlerde yerini alması yönünde gereken tüm çalışmaları önümüzdeki dönem hayata geçirme mücadelesine devam etmesi yönünde 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesine,

Diyerek, genel olarak yol gösterice de olmuştur. Yukarıda saydığım nedenlerden ve genel kurul kararı gerekçeyle bu karara karşıyım.


Cemalettin KÜÇÜK

7 Nolu Karara Karşı Oy Gerekçesi
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmeliğin İnceleme İşlemleri ve İzlenecek Yöntem başlıklı 9 maddesi 2. paragrafında “Meslek Odası, talep dosyası hakkındaki görüşünü en geç on (10) gün içinde TMMOB'ne bildirir. Meslek Odasından gelen gerekçeli görüş, Birim tarafından Çalışma İzni İnceleme Komisyonuna sunulur.” demektedir. Söz konusu 4 başvuru dosyası ile ilgili odalarından “gerekçeli görüş” değil sadece “olumlu” ya da “olumsuz” şeklinde gerekçe içermeyen görüşler gelmiştir. Yönetmelik açıkça odaların “gerekçeli görüş” bildirmelerini istemektedir. Çalışma Komisyonu tarafından da yapılan değerlendirme sonuçları Yönetim Kurulu’na gerekçeleri ile birlikte sunulmalıdır.

Ayrıca, Yönetmeliğin Çalışma İzni Talebinin Değerlendirilmesinde ÇİİK ve İlgili Meslek Odası Tarafından Aranacak Koşullar başlıklı 11. maddesinin “g” fıkrasında “Yabancı mühendis, mimar ve şehir plancısının istihdam edileceği uzmanlık alanında T.C. vatandaşı meslek mensubu temin edilmesinin çok güç olması, bu kişilerin teknoloji geliştirme ve/veya ileri bir teknolojinin uygulanması için istihdam edilmesi ve istihdam edildiği birimde, T.C. vatandaşı mühendis, mimar ve şehir plancısı karşılığının varolması,” şartını koymaktadır. Odalardan gelen görüşler bu konuda da bir bilgi içermemektedir.

Başvuru hakkında karar verilebilmesi için gerekçeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Sadece “olumlu” ya da “olumsuz” şeklinde bilgilendirme karar verebilmek için yeterli değildir.

Bu nedenlerle odaları tarafından gönderilecek gerekçeli görüşlerde;

Yönetmeliğin Talep Dosyalarında Aranacak Belgeler başlıklı 10. maddesinin “a” dan “ö” ye kadar olan fıkralarında istenen belgelerin uygunluğu, yeterliliği ve geçerliliği ile,

Yabancı mühendis, mimar ve şehir plancısının istihdam edileceği uzmanlık alanında, T.C. vatandaşı meslek mensubu temin edilmesinin çok güç olup olmadığı, bu kişilerin teknoloji geliştirme ve/veya ileri bir teknolojinin uygulanması için istihdam edilip edilmediği,

özellikle belirtilmelidir.

Yukarıda belirttiğim gerekçelerle yabancı 3 mühendis ve 1 mimarın geçici üyelik başvuruları ile ilgili;

odalarından Yönetmelik gereği gerekçeli görüş gelmemesi nedeniyle Yönetmeliğin 9. maddesine aykırılık,

istihdam edilecekleri belirtilen uzmanlık alanları olan “Mimar”, “Araştırma Sorumlusu”, “Maden Planlama Süpervizörü” ve “Ortadoğu Şantiye Sorumlusu” alanlarının teknoloji geliştirme ve/veya ileri bir teknolojinin uygulanması alanları olmaması nedeniyle Yönetmeliğin 11. maddesi “g” fıkrasına aykırılık,

istihdam edilecekleri belirtilen uzmanlık alanları olan “Mimar”, “Araştırma Sorumlusu”, “Maden Planlama Süpervizörü” ve “Ortadoğu Şantiye Sorumlusu” alanlarında T.C. vatandaşı meslek mensubu temin edilmesinin çok güç olmadığı, bu nedenle Yönetmeliğin 11. maddesi “g” fıkrasına aykırılık,

içerdikleri görüşüyle “olumlu” görüş bildirilmesi kararına karşı oy kullandım.Ersin GIRBALAR


    1. Yüklə 0,69 Mb.

      Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin