ToplantilariYüklə 4,58 Mb.
səhifə1/43
tarix07.08.2018
ölçüsü4,58 Mb.
#68109
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI

TOPLANTILARI


Toplantı sayısı: 1
Toplantı tarihi, saati ve yeri: 28 Nisan 2010, 15:00-17:00, Fen-Edebiyat Fakültesi Anfisi
Toplantıya katılanlar:

Toplantıya katılanların listesi EK’de sunulmaktadır.


Toplantının gündemi:

 • Genel tanıtım

  • Avrupa Çalışmaları

  • Türkiye Çalışmaları

  • Maltepe Üniversitesi’nde bugüne kadar yapılan çalışmalar

  • Birimlerimizin gruplandırılması ve takvime son seklinin verilmesi

 • Birinci aşamada yapacaklarımızın tanıtımı 


Toplantıda tartışılanlar ve alınan kararlar:

 1. Daha önceden katılımcılara gönderilen toplantı gündemi izlenmiştir. Sunumlar yapılırken, katılımcıların katkıları alınmış ve tartışmalar yapılarak süreç hep birlikte anlaşılmaya çalışılmıştır.
 1. Bu çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar olarak şunlar yinelenmiş/vurgulanmıştır:

  1. Dekanlar ve müdürlerin kendi fakülte/enstitü/ yüksekokul/bölümlerinden birinci derecede sorumlu olmaları nedeni ile çalışmaların her adımından haberdar olmaları ve gerektiği yerlerde yetki ve sorumluluk almaları beklenmektedir. Kısacası, yetki ve yürütme mercileri, fakülte dekanları/müdürler, dekanların toplantılara katılamayacağı durumlarda dekan/müdür yardımcılarıdır.

  2. Tüm çalışmalarda devamlılık esastır. Değişik toplantılara, değişik kişilerin gelmesi, yalnızca zaman kaybı olacaktır. Takdir edilir ki, hiç birimizin boşa geçirecek bir anı bulunmamaktadır.
 1. Üniversitemizin tamamındaki çalışmalara katılacak bir Kalite Takımı oluşturulmuştur (EK’de isimlerin yanında belirtilmektedir.).
 1. Bahattin AKŞİT, Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’nce belirlenen bütün düzeylerin (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtmiştir. Bir lisans programı geliştirip, yüksek lisansı da bunun üzerinden geliştirelim ve aynı şekilde bu da, doktora düzeyine temel oluştursun şeklinde bir öneride bulunmuştur. Bu öneriye katkı verenler olmuştur.
 1. Eğitim Fakültesi’nden Program Geliştirme konusunda katkı alınabileceği konuşulmuştur.
 1. Üniversitemizde yapılacak kalite çalışmaları için uygun bir model geliştirmek üzere, MÜDEK çalışmalarını gerçekleştirmiş olan Mühendislik Fakültesi’ne öncelik verilmesine ve çalışmalara 4 Mayıs 2010 (Saat 10:00) tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir.
 1. Mühendislik Fakültesinin hemen ardından Tıp Fakültesi’nin gelmesine ve 11-12 Mayıs tarihleri arasında birlikte çalışılmasına karar verilmiştir.


 1. Bütün birimler peyderpey ve başlangıçtakinden daha hızlı bir şekilde çalışmalara eklemlenecektir. Ancak, deneyimler, tüm (üniversitede) komisyon üyeleri ile belli aralıklarla paylaşılacaktır.
 1. Bu dönem için Çarşamba günleri saat 15:00-17:00 (17:30) saatleri, komisyon üyelerinin tamamı için uygun bulunmuştur.
 1. Bir sonraki toplantı 12 Mayıs Çarşamba günü saat 15:00 de başlayacaktır. Merkezlerin bulunduğu katta (Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin bulunduğu binanın alt katında), eski Senato Odasında yapılacaktır.
 1. Gelecek toplantıda,

  1. Mühendislik ve Tıp Fakültelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilerek tartışma açılacaktır.

  2. Tüm komisyon üyelerinin, YÖK ve diğer üniversiteleri yaptıkları çalışmaları görerek geldiği bu toplantı, üniversitemizde yapılacak çalışmaların kalitesini yükseltmek üzere sunulan her türlü öneriye açık olacaktır.

  3. Çalışmalarımıza hangi isim konulacağına karar verilecektir.

  4. Daha sonraki çalışmalar için plan yapılacaktır.


EK :

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI (BOLONYA SÜRECİ)

28 Nisan 2010 TOPLANTISINA KATILANLAR

Rektörlük
Prof. Dr. Şahin KARASAR (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Belma T. AKŞİT (BEK Başkanı) (Kalite Takımı üyesi)

Hikmet TOSYALI (Öğrenci İşleri Daire Başkanı) (Kalite Takımı üyesi)

Öğr. Gör. Yasemin KİLİT AKLAR (ERASMUS Kurum Koordinatörü)

Aslı BARTIK (Sekretarya) (Kalite Takımı üyesi)

Fakülteler

Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Nermin ÇELEN (Dekan)

Yrd. Doç. Dr. Ali TEMEL (Dekan Yardımcısı)

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çiğdem ÖZCAN (Fakülte Eğitim Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. Deniz DAĞSEVEN EMECEN

Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Levent ÖNEN (Dekan Yardımcısı)

Öğr. Gör. İpek PUR (Fak. Eğitim Koordinatörü) (Kalite Takımı üyesi)

Öğr. Gör. Kurtul GÜLENÇ (Fakülte Eğitim Koordinatörü)

Güzel Sanatlar Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Banu KONYAR (Dekan Yardımcısı) (Kalite Takımı üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Cenk DEMİRKIRAN (Fakülte Eğitim Koordinatörü)

Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Oktay UYGUN (Dekan)

Yrd. Doç. Dr. Emre Kadir GÖKYAYLA (Dekan yardımcısı)

Yrd. Doç. Dr. Yıldıray SAK (Fakülte Eğitim Koordinatörü)

Ar. Gör. Müge ÜREM (Fakülte Eğitim Koordinatörü)

Ar. Gör. Gonca KURU (Fakülte Eğitim Koordinatörü)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Güner GÜRSOY (Dekan)

Prof. Dr. Dinç ALADA (Fakülte Eğitim Koordinatörü)

Gül Selin ERBEN (Fakülte Eğitim Koordinatörü)

İletişim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Nazan HAYDARİ PAKKAN (Fak. Eğ. Koor.) (Kalite T.üy.)

Öğr. Gör. Mustafa KARA (Fakülte Eğitim Koordinatörü)

Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN (Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ (Fakülte Eğitim Koordinatörü)

Mühendislik Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Nihat KABAOĞLU (Dekan Yardımcısı) (Kalite Takı. üyesi)

Prof. Dr. Murat ESİN (Fakülte Eğitim Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. Ali AKMAN (Kalite Takımı üyesi)

Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Güler ÖZTÜRK (Dekan Yardımcısı)

Enstitüler

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (Müdür)

Yrd. Doç. Dr. Ahu TUNCEL (Müdür Yardımcısı)

Fen Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. İlhami YAVUZ (Müdür)

Prof. Dr. Semra TOKAY (Müdür Yardımcısı)

Yüksekokullar

Hemşirelik Yüksekokulu

Prof. Dr. Hediye ASLAN (Müdür)

Yrd. Doç. Dr. Özlem IŞIL (Müdür Yardımcısı)

Yrd. Doç. Dr. Serap BULDUK (Eğitim Koordinatörü) (Kalite Takımı üyesi)

Meslek Yüksekokulu

Gürdal ÜLGER

Rektörlüğe bağlı bölümler

Atatürk İlkeleri ve İ. T. B

Katılım olmamıştır.

Bilişim Bölümü

Önder ŞAHİNARSLAN (Bölüm Başkanı)

Türk Dili ve Edebiyatı B

Hafize Y. KORDEL

Yabancı Diller Bölümü

Yıldız CAN (Bölüm Başkanı)

Ahmet Sena KUTLU (Bölüm Başkan Yardımcısı)


T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI

ÇEKİRDEK GRUP TOPLANTILARI
Toplantı sayısı: 2
Toplantı tarihi, saati ve yeri: 4 Mayıs 2010, 10:00-12:00, Mühendislik Fakültesi
Toplantıya katılanlar:

Nihat KABAOĞLU Belma T. AKŞİT

Ali AKMAN Yasemin KİLİT AKLAR
Toplantının gündemi:

Üniversitemizde yapılacak kalite çalışmaları için uygun bir model geliştirilmesi.


Toplantıda tartışılanlar ve alınan kararlar:

 1. Öncelikle, Mühendislik Fakültesi’nin Eğitimde Kalite Çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülen dokümanlar incelenmiştir. Bunlar:

  1. Bölümlerce hazırlanmış olan misyon/vizyon tanımları ve eğitim amaçları.

  2. Her bölüm için 4 yıllık ders programı.

  3. Her ders için hazırlanan ders dosyaları. Bu dosyaların içinde şunlar bulunmaktadır:

   1. Ders izlencesi.

   2. Verilen sınavların birer kopyası.

   3. Cevap kağıtlarından en yüksek, orta ve en düşük puan almış olanların birer kopyası.

   4. Ödevler ve cevapları.

   5. Projeler, küçük sınavlar (quiz) ve çözümleri.

   6. Laboratuar deneyleri ve ilgili dosyalar.

   7. Öğrencilere dağıtılan ders notları ile yapılan sunumların kopyaları.
 1. Mühendislik Fakültesinde ders izlencelerinin, Bolonya Süreci için belirlenen ve daha önceki BEK başkanınca öğretim elemanlarına gönderilen formata uygun olarak geliştirildiği saptanmıştır. Bu formatı, tüm birimlerin 2008-9 Akademik Yılı Bahar döneminden bu yana kullandıkları ve tüm izlenceleri buna göre düzenledikleri varsayılmaktadır. Ek 1’de yer alan bu formatın zaman içinde, EK 2 ve 3’deki bilgiler dahilinde daha da geliştirileceği planlanmaktadır.

Eğitimde kalite çalışmalarına nereden başlanacağı konusunda tartışmalar yapılmıştır. En doğrusunun, öncelikle en genelden (Üniversite düzeyi) en özele doğru (ders düzeyi-izlenceleri) olması olduğuna kanaat getirilmiştir. Ancak, bunun çalışmalara üniversitenin tüm birimlerinde başlanmasını geciktireceği düşünülmüştür. Bu nedenle aşağıdaki adımların eş zamanlı olarak atılmasına karar verilmiştir (Kuşkusuz, tüm bu çalışmaların bu çalışmaların her adımında tüm sorumluluk dekan/müdür/bölüm başkanınındır):


ADIM 1: Her fakülte/enstitü/yüksekokulda bulunan bölüm/programın ve rektörlüğe bağlı bölümlerin başkanlarının eşliğinde tüm öğretim elemanlarınca, PROGRAM YETERLİKLERİ çalışılmaya başlanacaktır. 28 Nisan 2010 tarihinde B. T. AKŞİT tarafından yapılan sunumdan da ayrıntısı görülebileceği gibi, Avrupa Yeterlikler Çerçevesi, Ulusal Yeterlikler çerçevesi tanımlanmıştır. Program yeterliklerinin de bunlarla uyumlu şekilde geliştirilmesi beklenmektedir. Ayrıca, her ders için belirlenen öğrenim çıktılarının, program yeterliklerine katkısı çapraz tablo ile ortaya konacaktır (Ek 2-Tablo 6) Burada vurgulanması gereken bir başka nokta da, AKTS’lerin gerçekçi biçimde belirlenmesidir (Ek 2-Tablo 7).

Takvim:

 1. Bu anlamdaki ilk çalışma, Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünce yapılacak ve tüm üniversitede kullanılmak üzere bir model geliştirilmeye çalışılacaktır. Bu modelin ilk taslağı 10 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 15:00 de BEK başkanlığına teslim edilecektir. Bu taslak, 11 Mayıs 2010 Salı sabahından itibaren WEB sayfasında yer alacaktır.

 2. 11 Mayıs 2010 Salı günü sat 10:00’da ise, aynı çalışma Tıp Fakültesi ile yapılmaya başlanacaktır.

 3. 12 Mayıs 2010 Çarşamba günü saat 15:00’de Komisyon üyeleri ile Merkezlerin bulunduğu katta (Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin bulunduğu binanın alt katında), eski Senato Odasında toplantı yapılacaktır. Bu toplantıda,

  1. Mühendislik ve Tıp Fakültelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilerek tartışma açılacaktır.

  2. Tüm komisyon üyelerinin, YÖK ve diğer üniversiteleri yaptıkları çalışmaları görerek geldiği bu toplantı, üniversitemizde yapılacak çalışmaların kalitesini yükseltmek üzere sunulan her türlü öneriye açık olacaktır.

  3. Çalışmalarımıza hangi isim konulacağına karar verilecektir.

  4. Daha sonraki çalışmalar için plan yapılacaktır.


ADIM 2: Her fakülte/enstitü/yüksekokul/bölümün misyon/vizyon ve eğitim amaçlarının belirlenmesi ve diğer üniversitelerdeki benzer birimlerden farklı olan güçlü/zayıf yönlerinin ortaya konulması. Bu anlamda yapılan çalışmaların güncellenmesi.
ADIM 3: Üniversite üst yönetimince, üniversitenin misyon/vizyon ve eğitim amaçlarının belirlenmesi ve diğer üniversitelerden farklı olan güçlü/zayıf yönlerinin ortaya konulması. Bu anlamda yapılan çalışmaların güncellenmesi.
ADIM 4: Yukarıda anılan ilk üç adımın birbiri ile tam uyumlu hale getirilmesi.


 1. Yukarıda anılan bu çalışmaların, üniversitenin tüm birimlerinde peyderpey tamamlanarak 2010-11 Akademik yılı başına yetiştirilmesi planlanmaktadır. Yeni akademik yılbaşından itibaren, bu çalışmalar iç ve dış paydaşlarla görüşülerek ve araştırmalar yapılarak daha da zenginleştirilecek ve sürekli olarak yenilenecektir.


EK 1
T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

………….. FAKÜLTESİ


…………………. LİSANS PROGRAMI
2010-11 Güz Yarıyılı


Dersin adı

Dersin Kodu

AKTS Kredisi

... yıl – 2. yarıyıl

Lisans

Zorunlu/Seçmeli

… s/hafta

Teorik: … s/hafta

Dersin dili

Öğretim elemanı ve iletişim bilgileri:


Görüşme Saatleri:Dersin Genel Amacı:

Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Genel Yeterlilikler:
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Değerlendirme Yöntemi:
Önkoşul:
Ders Kitabı:
Yardımcı Okumalar:
Dersin İçeriği: Ara sınav(lar) ve final sınavı için belirlenen günler de belirtilecektir.


Haftalar

Tartışılacak/İşlenecek Konular


1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta

6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
T. C. MALTEPE UNIVERSITY

FACULTY OF ……..
…………………. UNDERGRADUATE PROGRAM
2010-11 Fall Semester


Course name

Course code

…. ECTS Credits

.... year – 2. semester

Undergraduate

Required/Elective

… h/week

Lectures: …. h/week / Application: …… h/week

Turkish/English

Contact: Prof. Dr. ….

e-mail:


Office Hours:Objectives of the Course:

Learning Outcomes and Subordinate Skills:
Generic Competencies:
Instructional Methods and Techniques:
Assessment Method:
Prerequisite / Recommended:
Textbook:
Recommended Readings:

Course Contents:


Weeks

Subjects to be Discussed


Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5

Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Week 10
Week 11
Week 12
Week 13
Week 14
Week 15
Yüklə 4,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin