Traducere din limba germană Codul penal al Republicii Federale GermaniaYüklə 1,59 Mb.
səhifə8/23
tarix03.01.2019
ölçüsü1,59 Mb.
#88825
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23
Partea specială
Secțiunea I

. Fapte penale împotriva contra păcii, înalta trădare și punerea în pericol a statului de drept democratic


Titlul I

. Fapte penale împotriva contra păcii
Art. 80

. (abrogat)
Art. 80a

. Incitarea la săvârșirea infracțiunii de agresiune

Persoana care în interiorul domeniului de aplicare teritorială a prezentei legi incită, în mod public, în cadrul unei adunări sau prin diseminarea de materiale (art. 11 alin. 3), la săvârșirea infracțiunii de agresiune (art. 13 din Codul privind infracțiunile de drept internațional) se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.


Titlul II

. Înalta trădare
Art. 81

. Înalta trădare împotriva statului federal

(1) Persoana care atentează, prin violență sau prin amenințare

1. la existanțaexistența Republicii Federale Germania sau

2. la modificarea ordinii constituționale care are la bază Constituția Republicii Federale Germania,

se pedepsește cu detențiunea pe viață sau cu închisoare de minimum 10 ani.

(2) În cazurile mai puțin grave, pedeapsa este închisoarea între 1 și 10 ani.


Art. 82

. Înalta trădare săvârșită împotriva unui land

(1) Persoana care atentează, prin violență sau prin amenințare cu violența,

1. la încorporarea integrală sau parțială a teritoriului unui land într-un alt land al Republicii Federale Germania sau la separarea unei părți a landului de acesta sau

2. la modificarea ordinii constituționale care are la bază Constituția unui land,

se pedepsește cu închisoare între 1 și 10 ani.

(2) În cazurile mai puțin grave, pedeapsa este închisoarea între 6 luni și 5 ani.


Art. 83

. Pregătirea unei acțiuni de înaltă trădare

(1) Persoana care pregătește o anumită acțiune de înaltă trădare îndreptată împotriva statului federal se pedepsește cu închisoare între 1 și 10 ani, iar în cazurile mai puțin grave, cu închisoare între 1 și 5 ani.

(2) Persoana care pregătește o anumită acțiune de înaltă trădare îndreptată împotriva unui land se pedepsește cu închisoare între 3 luni și 5 ani.
Art. 83a

. Regretarea în mod activ a săvârșirii faptei în mod activ

(1) În cazurile prevăzute la art. 81 și art. 82, instanța poate reduce pedeapsa conform propriilor convingeri (art. 49 alin. 2) sau poate renunța la aplicarea pedepsei conform acestor dispoziții dacă făptuitorul, în mod benevol, renunță la continuarea săvârșirii faptei și îndepărtează sau reduce semnificativ pericolul ca alte persoane să continue acțiunea un pericol de care și-a dat seama că alte persoane vor continua acțiunea sau dacă împiedică în mod benevol consumareafinalizarea faptei.

(2) În cazurile prevăzute la art. 83 instanța poate proceda conform art. 1 dacă făptuitorul, în mod benevol, renunță la intențiile sale și îndepărtează sau reduce semnificativ pericolul pe care l-a cauzat ca alte persoane să continue acțiunea un pericol pe care l-a cauzat și de care și-a dat seama că alte persoane vor continua acțiunea sau dacă împiedică în mod benevol consumareafinalizarea faptei.

(3) Dacă, fără intervenția făptuitorului, pericolul menționat este îndepărtat sau redus în mod semnificativ sau finalizarea faptei este împiedicată, este suficientă străduința sa benevolă și serioasă de a îndeplini acest scop.


Titlul 3III.

Punerea în pericol a statului de drept democratic
Art. 84

. Continuarea unui partid declarat neconstituțional

(1) Persoana care, în interiorul domeniului de aplicare teritorială a prezentei legi, în calitate de conducător sau susținător, menține existența organizațională a

a. unui partid declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională Federală sau

b. unui partid în legătură cu care Curtea Constituțională Federală a constatat că este organizație înlocuitoare a unui partid interzis

se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 5 ani. Tentativa se pedepsește.

(2) Persoana care are calitatea de membru într-un partid de tipul celor menționate la alin. 1 sau persoana care sprijină existența organizațională a acestuia sau continuarea activității acestuia se pedepsește cu închisoare până la 5 ani sau cu amendă.

(3) Persoana care acționează în contra unei alte hotărâri pronunțate de Curtea Constituțională Federală în cadrul unui proces conform art. 21 alin. 2 din Constituție sau al unui proces conform art. 33 alin. 2 din Legea privind funcționarea partidelor sau în contra unei măsuri executorii dispuse în executarea unei hotărâri pronunțate în cadrul unui astfel de proces se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă. Procesul menționat la teza 1 este asimilat unui proces conform art. 18 din Constituție.

(4) În cazurile prevăzute la alin. 1 teza 1 și, alin. 2 și alin. 3 teza 1, în cazul participanților a căror vinovăție este redusă și a căror participare este de importanță redusă, instanța poate reduce pedeapsa conform propriilor convingeri (art. 49 alin. 2) sau poate renunța la aplicarea pedepsei conform acestor dispoziții.

(5) În cazurile prevăzute la alin. 1 – -3 teza 1 instanța poate reduce pedeapsa conform propriilor convingeri (art. 49 alin. 2) sau poate renunța la aplicarea pedepsei conform acestor dispoziții dacă făptuitorul se străduiește în mod benevol și serios să împiedice continuarea existenței partidului; dacă reușește să îndeplinească acest obiectiv sau dacă acest obiect este îndeplinit fără străduința sa, făptuitorul nu se pedepsește.
Art. 85

. Încălcarea unei interdicțiiei de asociere privind un partid

(1) Persoana care, în interiorul domeniului de aplicare teritorială a prezentei legi, în calitate de conducător sau susținător, menține existența organizațională a

a) unui partid sau asocieri despre care, în cadrul unui procesul conform art. 33 alin. 3 din Legea privind forganizareaorganizarea și funcționarea partidelor, s-a constatat în mod definitiv că este organizația înlocuitoare a unui partid interzis sau

b) unei asocieri care a fost interzisă în mod definitiv ca urmare a faptului că este îndreptată împotriva ordinii constituționale sau împotriva ideii de înțelegere a popoarelor sau despre care s-a constatat în mod definitiv că este organizația înlocuitoare a unei astfel de asocieri interzise

se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă. Tentativa se pedepsește.

(2) Persoana care are calitatea de membru într-o organizație de tipul celor menționate la alin. 1 sau persoana care sprijină existența organizațională a acesteia sau continuarea activității acesteia se pedepsește cu închisoare de până la 3 ani sau cu amendă.

(3) Dispozițiile art. 84 alin. 4 și 5 se aplică în mod corespunzător.
Art. 86

. Diseminarea de mijloace de propagandă ale organizațiilor neconstituționale

(1) Persoana care, pe teritoriul Republicii Federale Germania, diseminează pe teritoriul Republicii Federale Germania sau, produce, deține stocuri, importă sau, exportă sau face publice în medii publice de stocare, în scopul diseminării pe teritoriul Republicii Federale Germania sau în străinătate, mijloace de propagandă

1. ale unui partid declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională Federală sau ale unui partid sau asocieri despre care s-a constatat în mod definitiv că este organizația înlocuitoare a unui astfel de partid,

2. ale unei asocieri care a fost interzisă în mod definitiv ca urmare a faptului că este îndreptată împotriva ordinii constituționale sau împotriva ideii de înțelegere a popoarelor sau despre care s-a constatat în mod definitiv că este organizația înlocuitoare a unei astfel de asocieri interzise,

3. unui guvern, asocieri sau instituții din afara domeniului de aplicare teritorială a prezentei legi care activează în scopurile unui partid sau ale unei asocieri dintre cele menționate la punctul punctele 1 și 2 sau

4. mijloace de propagandă care, conform conținutului lor, sunt destinate continuării aspirațiilor unei foste organizații național-socialiste,

se pedepsește cu închisoare de până la 3 ani sau cu amendă.

(2) Mijloace de propagandă în înțelesul alin. 1 sunt doar acele materiale (art. 11 alin. 3) al căror conținut este îndreptat împotriva ordinii constituționale libere și democratice și împotriva ideii de înțelegere a popoarelor.

(3) Dispozițiile alin. 1 nu se aplică dacă materialul de propagandă sau actul este menit să servească educației civile, îndepărtării aspirațiilor anticonstituționale, artei sau științei, cercetării sau învățământului, raportării privind evenimente curente sau istorice sau altor scopuri similare.

(4) Dacă gradul de vinovăție este redus, instanța poate renunța la aplicarea unei pedepse conform acestor dispoziții.


Art. 86a

. Utilizarea de simboluri ale unor organizații anticonstituționale

(1) Cu pedeapsa Se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă se pedepsește persoana care

1. diseminează pe teritoriul Republicii Federale Germania simboluri ale unui partid sau asocieri dintre cele menționate la art. 86 alin. 1 punctul punctele 1, 2 și 4 sau care le utilizează în mod public în cadrul unei adunări sau în materiale (art. 11 alin. 3) pe care le diseminează personal sau

2. produce, deține stocuri, importă sau exportă bunuri care reprezintă sau care conțin astfel de simboluri de tipul celor menționate la punctul 1 în scopul diseminării sau utilizării pe teritoriul Republicii Federale Germania sau în străinătate de tipul celor menționate la punctul 1.

(2) În înțelesul dispozițiilor alin. 1 simboluri în înțelesul dispozițiilor art. 1 sunt steaguri, insigne, uniforme și accesoriile acestora, sloganuri sau formule de salut. Simbolurile menționate la alin. 1 sunt asimilate simbolurilor care sunt atât de asemănătoare cu cele de mai sus încât pot fi confundate cu acestea.

(3) Dispozițiile alin. 3 și 4 se aplică în mod corespunzător.


Art. 87

. Activitatea de agent secret în scop de sabotaj

(1) Se pedepsește Cu pedeapsa cu închisoarea de maximum 5 ani sau cu amendă se pedepsește persoana care îndeplinește o misiune a unui guvern, a unei asocieri sau instituții din afara domeniului de aplicare teritorială a prezentei Legi în scopul pregătirii unor de acțiuni de sabotaj care urmează a fi săvârșite în interiorul domeniului de aplicare a prezentei legi, prin aceea că

1. se declară de acord să săvârșească astfel de acte conform instrucțiunilor uneia din entitățile menționate,

2. spionează obiectivele care urmează a fi sabotate,

3. produce mijloace de sabotaj, și le procură pentru sine sau pentru o altă persoană, le păstrează, le predă altei persoane sau le importă,

4. amenajează, întreține sau inspectează spații de depozitare a mijloacelor de sabotaj sau baze pentru desfășurarea activității de sabotaj,

5. participă la activități de instruire pentru săvârșirea de acțiuni de sabotaj sau instruiește alte persoane în acest scop sau

6. stabilește sau menține legătura între un agent de sabotaj (punctele 1 – -5) și una din entitățile menționate,

implicându-se astfel în mod intenționat sau cu bună știință în aspirații împotriva existenței sau siguranței Republicii Federale Germania sau împotriva principiilor constituționale.

(2) Acțiuni de sabotaj în înțelesul dispozițiilor alin. 1 sunt

1. acțiuni care întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute la art. 109e, 305, 306 – -306c, 307 – -309, 313, 315, 315b, 316b, 316c alin. 1 punctul 2, art. 317 sau 318 și

2. alte acțiuni prin care activitatea unei întreprinderi importante pentru apărarea țării, protecția populației civile împotriva pericolelor de război sau pentru economia țării este obstrucționată sau perturbată prin aceea că un bun aparținând întreprinderii este distrus, deteriorat, îndepărtat, modificat sau adus în stare de neîntrebuințare sau că energia destinată întreprinderii este sustrasă.

(3) Instanța poate renunța la aplicarea unei pedepse conform acestor dispoziții dacă făptuitorul în mod benevol renunță la intențiile sale și informează o instituție competentă atât de devreme încât acțiunile de sabotaj a căror pregătire o cunoaște mai pot fi împiedicate.
Art. 88

. Sabotajul îndreptat împotriva Constituției

(1) Persoana care, în calitate de conducător sau susținător al unui grup sau, fără să acționeze împreună cu un grup sau pentru un grup, în mod independent și cu intenție face ca în interiorul domeniului de aplicare teritorială a prezentei legi, prin acțiuni de perturbare,

1. întreprinderi sau instalații care servesc alimentării publice cu servicii poștale sau traficului pe drumurile publice,

2. instalații de telecomunicații care servesc scopurilor publice,

3. întreprinderi sau instalații care servesc alimentării publice cu apă, electricitate, căldură sau energie sau care sunt vitale pentru aprovizionarea populației sau

4. agenții, instalații, amenajări sau bunuri care servesc în tot sau în parte siguranței și ordinii publice

să fie scoase din funcțiune, în tot sau în parte, sau să nu mai servească scopurilor pentru care au fost create și prin aceasta se implică în mod intenționat în aspirații contra existenței sau siguranței Republicii Federale Germania sau împotriva principiilor constituționale se pedepsește cu închisoarea de maximum 5 ani sau cu amendă.

(2) Tentativa se pedepsește.


Art. 89

. Exercitarea de influență anticonstituțională asupra Armatei Germane Bundeswehr și a organelor de securitate publicepublică

(1) Persoana care în mod sistematic exercită influență asupra aparținătorilor Armatei Germane Bundeswehr sau asupra unui organ de securitate publică în scopul de a submina disponibilitatea obligatorie care le revine de protecție a siguranței Republicii Federale Germania sau a ordinii constituționale care le revine, prin aceasta implicându-se în mod intenționat în aspirațiile îndreptate împotriva existenței sau siguranței Republicii Federale Germania sau împotriva principiilor constituționale se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau amenda.

(2) Tentativa se pedepsește.

(3) Dispozițiile art. 86 alin. 4 se aplică în mod corespunzător.


Art. 89a

. Pregătirea unui act de violență grav de natură să pună în pericol statul

(1) Persoana care pregătește un act de violență grav de natură să pună în pericol statul se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 10 ani. Un act de violență grav de natură să pună în pericol statul este o faptă penală contra vieții în cazurile prevăzute la art. 211 sau art. 212 sau contra libertății persoanei în cazurile prevăzute la art. 239a sau art. 239b care este menită și de natură să limiteze existența sau siguranța unui stat sau a unei organizații internaționale sau să distrugă, lipsească de eficiență sau să submineze principiile constituționale ale Republicii Federale Germania.

(2) Dispozițiile alin. 2 se aplică doar dacă făptuitorul pregătește un act de violență grav de natură să pună în pericol statul prin aceea că

1. instruiește o persoană sau se lasă instruită în domeniul pregătirii sau manipulării de arme de foc, substanțe și materiale explozibile, dispozitive explozibile sau de incendiere, materiale de fuziune nucleară sau alte materiale radioactive, substanțe care conțin otravă sau care pot produce otravă, alte substanțe care pun în pericol sănătatea sau, dispozitivelor speciale necesare în scopul săvârșirii faptei sau alte abilități care servesc săvârșirii uneia dintre faptele penale menționate la alin. 1,

2. produce arme, substanțe sau dispozitive de tipul celor menționate la punctul 1, și le procură, le păstrează sau le predă altei persoane,

3. își procură sau păstrează obiecte sau substanțe esențiale pentru producerea de arme, substanțe sau dispozitive de tipul celor menționate la punctul 1.

(2a) Dispozițiile alin. 1 se aplică și atunci când făptuitorul pregătește un act de violență grav de natură să pună în pericol statul prin aceea că încearcă, în scopul săvârșirii unui act de violență grav de natură să pună în pericol statul sau a unei acțiuni menționate la alin. 2 punctul 1, să părăsească teritoriul Republicii Federale Germania pentru a ajunge într-un stat în care persoanele sunt instruite în înțelesul dispozițiilor alin. 2 punctul 1.

(3) Dispozițiile alin. 1 se aplică și atunci când pregătirea este săvârșită în străinătate. Dacă pregătirea este săvârșită în exteriorul statelor membre ale Uniunii Europene, această dispoziție se aplică doar dacă este săvârșită de către un cetățean german sau de către un cetățean străin care trăiește pe teritoriul Republicii Federale Germania sau dacă actul de violență grav de natură să pună în pericol statul urmează a fi săvârșit pe teritoriul Republicii Federale Germania sau împotriva unui cetățean german.

(4) În cazurile prevăzute la alin. 3 teza 2 urmărirea este condiționată de împuternicirea din partea Ministerului Federal al Justiției. Dacă pregătirea este săvârșită în alt stat membru al Uniunii Europene, urmărirea este condiționată de împuternicirea din partea Ministerului Federal al Justiției dacă pregătirea nu este săvârșită de un cetățean german și actul de violență grav de natură să pună în pericol statul nu urmează a fi săvârșit pe teritoriul Republicii Federale Germania și nici de către un cetățean german.

(5) În cazurile mai puțin grave pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 5 ani.

(6) Instanța poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei (art. 68 alin. 1).

(4) Instanța poate reduce pedeapsa conform propriilor convingeri (art. 49 alin. 2) sau poate renunța la aplicarea pedepsei conform acestei dispoziții dacă făptuitorul în mod benevol renunță la continuarea pregătirii actului de violență grav de natură să pună în pericol statul și îndepărtează sau reduce considerabil un pericol cauzat și de el însuși și de care și-a dat seama că alte persoane vor pregăti sau executa actul de violență sau dacă în mod benevol împiedică finalizarea acestei fapte. Dacă, fără implicarea făptuitorului, pericolul menționat este împiedicat sau redus considerabil sau finalizarea actului de violență grav de natură să pună în pericol statul este împiedicată, este suficientă străduința sa benevolă și serioasă de a îndeplini acest scop.


Art. 89b

. Stabilirea de relații în vederea săvârșirii unui act de violență grav de natură să pună în pericol statul

(1) Persoana care, cu intenția de a se lăsă instruită în ce privește săvârșirea unui act de violență grav de natură să pună în pericol statul conform art. 89a alin. 2 punctul 1, stabilește legături sau întreține legături cu o asociere în înțelesul dispozițiilor art. 129a, inclusiv coroborat cu art. 129b, se pedepsește cu închisoare de până la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dispozițiile alin. 1 nu se aplică dacă acțiunea servește exclusiv îndeplinirii obligațiilor legale profesionale sau de serviciu.

(3) Dispozițiile alin. 1 se aplică și atunci când stabilirea sau întreținerea de relații are loc în străinătate. În exteriorul statelor membre ale Uniunii Europene aceste dispoziții se aplică doar dacă stabilirea sau întreținerea de relații este săvârșită de către un cetățean german sau de către un străin care trăiește pe teritoriul Republicii Federale Germania.

(4) Urmărirea este condiționată de împuternicirea de către Ministerului Federal al Justiției

1. în cazurile prevăzute la alin. 3 teza 2 sau

2. dacă stabilirea sau întreținerea de relații într-un alt stat membru al Uniunii Europene nu este săvârșită de un cetățean german.

(5) Dacă gradul de vinovăție este redus, instanța poate renunța la aplicarea pedepsei conform acestei dispoziții.


Art. 89c

. Finanțarea terorismului

(1) Persoana care strânge, primește sau pune la dispoziție bunuri, cunoscând sau cu intenția ca acestea să fie folosite de o altă persoană pentru săvârșirea

1. unui omor (art. 211), unei lovituri cauzatoare de moarte (art. 212), unui genocid (art. 6 din Codul infracțiunilor de drept internațional), a unei fapte penale împotriva umanității (art. 7 din Codul infracțiunilor de drept internațional), a unei infracțiuni de război (art. 8, 9, 10, 11 sau 12 din Codul infracțiunilor de drept internațional), a unei vătămări corporale conform art. 224 sau a unei vătămări corporale care cauzează unei alte persoane prejudicii fizice sau psihice grave, în special dintre cele menționate la art. 226,

2. unei răpiri în scop de șantaj (art. 239a) sau a unei luări de ostatici (art. 239b),

3. a unor fapte penale conform art. 303b, 305, 305a sau a unor fapte penale care pun în pericol siguranța publică în cazurile prevăzute la art. 306 – -306c sau art. 307 alin. 1 – -3, art. 308 alin. 1 – -4, art. 309 alin. 1 – -5, art. 313, art. 314 sau art. 315 alin. 1, 3 sau 4, art. 316b alin. 1 sau 3 sau art. 316c alin. 1 – -3 sau art. 317 alin. 1,

4. fapte penale contra mediului înconjurător în cazurile prevăzute la art. 330a alin. 1 – -3,

5. fapte penale conform art. 19 alin. 1 – -3, art. 20 alin. 1 sau 2, art. 20a alin. 1-3, art. 19 alin. 2 punctul 1 sau alin. 3 punctul 2, art. 20 alin. 1 sau 2 sau art. 20a alin. 1 – -3, fiecare și coroborat cu art. 21, sau conform art. 22a alin. 1-3 din Legea privind regimul armelor de razboirăzboi,

6. fapte penale conform art. 51 alin. 1 – -3 din Legea privind regimul armelor de război,

7. o faptă penală conform art. 328 alin. 1 și 2 sau art. 310 alin. 1 sau 2,

8. o faptă penală conform art. 89a alin. 2a,

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 10 ani. Dispozițiile tezei 1 se aplică în cazurile prevăzute la punctul punctele 1 – -7 doar dacă fapta acolo menționată este menită să intimideze populația în mod considerabil, să constrângă o autoritate publică sau o organizație internațională în mod ilegal prin violență sau prin amenințarea cu violența sau să înlăture sau sau să restrângă în mod considerabil structurile fundamentale politice, de drept constituțional, economice sau sociale ale unui stat sau ale unei organizații internaționale și care, prin modul de săvârșire sau prin efectele acesteia, poate să dăuneze în mod considerabil unui stat sau unei organizații internaționale.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește și persoana care, în condițiile prevăzute la alin. 1 teza 2, strânge, primește sau pune la dispoziție bunuri în scopul de a săvârși ea însăși una dintre faptele penale menționate la alin. 1 teza 1.

(3) Dispozițiile alin. 1 și 2 se aplică și atunci când fapta este săvârșită în străinătate. Dacă este săvârșită în afara statelor membre ale Uniunii Europene, această dispoziție se aplică doar dacă este săvârșită de un cetățean german sau de un străin care trăiește pe teritoriul Republicii Federale Germania sau dacă fapta penală din domeniul financiar urmează să fie săvârșită pe teritoriul Republicii Federale Germania sau împotriva unui cetățean german.

(4) În cazurile prevăzute la alin. 3 teza 2 urmărirea este condiționată de împuternicirea din partea Ministerului Federal al Justiției. Dacă fapta este săvârșită într-un alt stat membru al Uniunii Europene, urmărirea este condiționată de împuternicirea Ministerului Federal al Justiției dacă fapta nici nu este săvârșită de un cetățean german, nici fapta penală din domeniul financiar nu urmează a fi săvârșită pe teritoriul Republicii Federale Germania, nici de și împotriva unui cetățean german.

(5) Dacă bunurile aflate în legătură cu o faptă conform alin. 1 sau 2 sunt lipsite de valoare, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 5 ani.

(6) Dacă gradul de vinovăție a făptuitorului este redus, instanța poate reduce pedeapsa (art. 49 alin. 1) sau poate renunța la aplicarea pedepsei.

(7) Instanța poate reduce pedeapsa conform propriilor convingeri (art. 49 alin. 2) sau poate renunța la aplicarea pedepsei conform acestei dispoziții dacă făptuitorul, în mod benevol, renunță la continuarea pregătirii faptei și îndepărtează sau reduce considerabil un pericol cauzat de el însuși și de care și-a dat seama că alte persoane vor continua să pregătească sau executa fapta sau dacă, în mod benevol, împiedică finalizarea acestei fapte. Dacă fără implicarea făptuitorului pericolul menționat este îndepărtat sau redus considerabil sau finalizarea faptei este împiedicată, este suficientă străduința sa benevolă și serioasă de a îndeplini acest scop.


Kataloq: wp-content -> uploads -> DTI -> Coduri%20penale-editura
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin
Coduri%20penale-editura -> Traducere autorizată din limba bulgară

Yüklə 1,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə