Mm techreportYüklə 1,19 Mb.
səhifə1/13
tarix12.11.2017
ölçüsü1,19 Mb.
#31484
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13275852

WUD

WUI

15

B15 November 2011
Elaborarea politicii naţionale de gestionare a nămolurilor de epurare


Strategia naţională de gestionare a nămolurilor de epurare

Strategia națională de gestionare a nămolurilor, Partea a III-aFebruarie 2012
Direcţia generală AM POS Mediu
Calea Serban Voda, nr. 30-32, Sector 4, Bucuresti

Date privind elaborarea si revizuirea


Acest document a fost elaborat pentru partea care l-a contractat si doar pentru scopuri specifice, aferente proiectului mentionat mai sus. Nu trebuie utilizat de nicio alta parte sau intr-un alt scop.

Utilizatorii acestui document trebuie sa detina propria satisfactie ca actioneza conform codurilor si standardelor nationale si internationale precum ai al reglementarilor legislative.
Nu acceptam nicio responsbilitate ce deriva din utilizarea acestui document de o alta parte sau intr-un alt scop sau din existenta unor erori sau omisiuni datorate unor erori sau omisiuni in datele furnizate noua de alte parti.
Editie

Data

Autor

Verificare

Aprobare

Descriere

A

20 decembrie 2011

membrii Consortiului

Prof. Ioan Bica

Geoff Lawn

Jeremy Hall

Toma StoiaJaroslaw Piotrowski

prima editie

B

31 ianuarie 2012

Membrii Consortiului

Prof. Ioan Bica

Geoff Lawn

Jeremy Hall

Toma StoiaJaroslaw Piotrowski

versiune finala

C

20 februarie 2012

Membrii Consortiului

Prof. Ioan Bica

Geoff Lawn

Jeremy Hall

Toma StoiaJaroslaw Piotrowski

versiune finala
Cuprins

Capitol Titlu Pagina

Cuprins i

VOLUMUL A -


STRATEGIA DE GESTIONARE A NAMOLURLOR 1

1.1 Informatii de baza ale proiectului 2

1. Introducere 2

1.2 Scopul acestui document 2

Introducere 2

Situatia existenta privind gestionarea namolurilor 3

Producerea namolului (cantitate, calitate) 3

Context legislativ 3

Optiuni de utilizare /recuperare a namolului 3

Estimarea costurilor pentru optiunile existente; 3

Criterii de selectie a optiunilor in functie de locatie; 3

Strategii regionale de gestionare a namolurilor si estimarea costurilor aferente. 3

Prezentare sintetica a strategiei nationale de gestionare a namolurilor de epurare; 3

Planul de actiune si programul de implementare al strategiei 3

Analiza strategica de mediu. 3

1.3 Formatul acestui document 4

2.1 Stadiul actual al producerii si gestionarii namolului in Romania 4

2.1.1 Namolurile produse in urma epurarii apelor uzate 4

2. Strategia nationala de gestionare a namolurilor in Romania – sinteza 4

2.1.2 Namolurile provenite din apa potabila 6

2.1.3 Calitatea namolului de epurare 6

2.1.4 Calitatea namolului generat de statiile de tratare a apei potabile 8

2.1.5 Costurile gestionarii namolurilor si managementul financiar 9

2.2 Estimari privind productia de namol in perioada 2010-2040 9

2.2.1 Abordarea si metodologia utilizata pentru estimarea cantitatii de namol de epurare produs 9

2.2.2 Scenarii utilizate pentru previzionari 10

2.2.3 Estimari privind productia namolului de epurare 11

2.3 Cadrul politic, legal si institutional 12

2.4 Cele mai bune practici de gestionare a namolului 16

Principalele metode disponibile in vederea tratarii namolului, a utilizarii si eliminarii acestuia; si 16

Metodologiile de elaborare a strategiei de getionare a namolurilor avand la baza Cele Mai Bune Optiuni de Mediu Practicabile (BPEO). 16

Ghidul se constituie un document de ordin practice cu aplicabilitate larga in Romania in vederea dezvoltarii strategiilor de gestionare a namolurilor. 16

Prevederile legale nationale si ale CE privind gestionarea namolurilor de epurare; 16

concluzii privind studiile existente si solutiile adoptate (in special master planuri si studii de fezabilitate); 16

metode de valorificare si recuperare adoptate de catre Statele membre UE; si 16

Concluzii cu privire la pretabilitatea optiunilor privind utilizarea si recuperarea namolului in Romania. 16

intelegerea clara si deplina a rolurilor respective, a drepturilor si obligatiilor ambelor parti; 17

asigurarea conformitatii cu cerintele legislative si bunele practice agrcole si 17

asigurarea ca ambele parti beneficiaza de utilizarea namolului in agricultura. 17

2.5 Evaluarea optiunilor de gestionare a namolurilor la nivel regional 17

2.5.1 Agricultura 17

2.5.2 Silvicultura 21

2.5.3 Ameliorarea terenurilor 21

2.5.4 Recuperarea energiei 22

2.5.5 Eliminarea in depozitele de deseuri 24

2.6 Strategia de gestionare a namolurilor – Ipoteze si estimari de costuri 25

2.6.1 Ipoteze si criterii 25

Rata maxima de aplicare a namolului de 5 t s.u./ha 25

Cantitatea maxima de azot permisa este 170 kg N/ha pe an in zonele vulnerabile la nitrati. 25

un program durabil de utilizare a namolului in agricultura poate fi stabilit acolo unde: 25

≤10% din terenul agricol adecvat aplicării nămolului este necesar pentru a folosi întreaga producție de nămol din județ 25

terenurile potențial adecvate folosirii nămolului în agricultură din județ reprezintă ≥10% dar ≤25% din suprafața terenului agricol, se consideră că un program durabil de utilizare a nămolului în agricultură poate fi stabilit pentru acea proporție maximă a nămolului produs care corespunde folosirii pe terenurile reprezentând ≤10% din suprafața agricolă a județului. 26

fiecare operator de ape uzate își va stabili propria ”bancă de terenuri” din interiorul arealului său geografic 26

un program durabil de utilizare a nămolului de epurare în agricultură va fi dezvoltat până în 2019 (este necesara o perioada de timp pana se va dezvolta o “piata” de valorificare a namolului). 26

Costurile eliminarii la depozitele de deseuri (transportul si “gate fees”) sunt mai mici fata de cele pentru coprocesarea in fabricile de ciment; 26

Este nevoie de timp pentru proiectarea si construirea incineratoarelor; 26

Este nevoie de timp pentru ca statiile de epurare sa atinga standardul de calitate al namolului in vederea utilizarii in recuperarea de energie. 26

2.6.2 Scenariul de baza al strategiei costurilor la nivel national si costurile estimate 30

2.7 Alte scenarii ale strategiei – ipoteze si estimari de costuri 34

2.7.1 Alte scenarii 34

2.7.2 Ipotezele scenariilor alternative 34

2.7.3 Proiecții pentru diferitele scenarii de strategie 35

2.7.4 Estimarile costurilor scenariilor alternative 36

2.8 Analiza financiară a implementării strategiei (analiza cost beneficiu & Suportabilitate) 38

2.9 Rezumatul strategiei de management a namolurilor si note suplimentare 40

2.9.1 Rezumatul strategiei bazate pe scenariul de baza 40

2.9.2 Note suplimentare 43

3.1 Obiective strategice si specifice 44

3. Planul de actiune si programul de implementare 44

3.2 Planificarea implementarii 44

3.3 Planul de actiune 45

3.4 Cerinte privind montorizarea si implementarea 53

National pentru coordonare intre ministere si cu Regiunile si pentru dezvoltare de proiecte care necesita investitii deasupra posibilitatilor producatorilor individuali de namol (operatori) 53

Regional pentru o coordonare eficace intre judetele apartinand Regiunii 53

3.5 Evaluarea strategica de mediu si evaluarea impactului asupra mediului 54

3.5.1 Consideratii generale 54

3.5.2 Evaluarea strategica de mediu 54

3.6 Riscuri si gestionarea riscurilor 58

Appendix A. Matricea riscurilor 59

Tabele

Tabelul 1.1: Livrabilele proiectului si termenele de predare 3

Tabelul 2.2: Productia nationala de namol de epurare (2007) 5

Tabelul 2.3: Receptori de namol in Romania (2007) 5

Tabelul 2.4: Metodele curente de eliminare a namolului de epurare (Studii de Fezabilitate) 6

Tabelul 2.5: Sumarul rezultatelor analizelor namolului de epurare – parametri generali si nutrienti 7

Tabelul 2.6: Sumarul rezultatelor analitice ale analizelor namolui de epurare – metale grele si poluanti organic 7

Tabelul 2.7: Calitatea namolului generat de statiile de tratare a apei potabile (2010) 8

Tabelul 2.8: Principalii parametri luati in considerare in scenariile analizate 10

Tabelul 2.9: Progonoza cantitatilor totale de namol netratat in Romania, (tone/an s.u.) 11

Tabelul 2.10: Recomandari din punct de vedere legislative 13

Tabelul 2.11: Recomandari de ordin institutional 14

Tabelul 2.12: Suprafețele de teren potențial adecvate aplicării nămolului pe regiuni 19

Tabelul 2.13: Ponderea terenurilor agricole necesara aplicarii namolului - anual 20

Tabelul 2.14: Distributia utilizarii namolului tratat in 2020 – pe regiuni. Scenariu de baza 30

Tabelul 2.15: Productia de namol si cerintele privind terenul agricol, 2020 – scenariu de baza 30

Tabelul 2.16: Proiectii Capex (inclusiv reabilitarea / înnoirea instalațiilor în 2040)1 31

Tabelul 2.17: Proiecții OPEX – cheltuieli de exploatare medii pe perioadă1 31

Tabelul 2.18: OPEX medii pe t SU tratată în 2015 și 2020 – pe regiuni (lei/tSU și €/tSU) 34

Tabelul 2.19: Ipoteze cheie pentru alte scenarii 34

Tabelul 2.20: Distribuția utilizării nămolului tratat în 2010 – diferitele scenarii 35

Tabelul 2.21: Producția de nămol și terenul agricol adecvat aplicării nămolului în 2020 36

Tabelul 2.22: Proiecții CAPEX (inclusive reabilitarea / înnoirea instalațiilor în 2040)1 37

Tabelul 2.23: Proiecții OPEX – cheltuieli de exploatare medii pe perioadă1 37

Tabelul 2.24: Creșterea maximă de tarife în cele patru scenarii (lei/m3) 39

Tabelul 2.25: Utilizarea namolului si costurile de implementare a scenariului de baza – Romania 41

Tabelul 3.26: Plan de actiuni - Obiectivul A: Imbunatatirea sistemului legal si institutional national si a sistemului de raportare 46

Tabelul 3.27: Plan de actiuni - Obiectivul B: Imbunatatirea tratarii apelor uzate, a namolurilor si implicit a calitatii namolului 48

Tabelul 3.28: Plan de actiuni - Obiectivul C: Dezvoltarea diferitelor cai de utilizare a namolurilor de tratare si epurare 49

Tabelul 3.29: Plan de actiuni - Obiectivul D: Imbunatatirea controlului asupra deversarilor industriale in sistemele de canalizare 50

Tabelul 3.30: Plan de actiuni - Obiectivul E: Imbunatatirea capacitatii de analiza a namolurilor de tratare si epurare 51

Tabelul 3.31: Plan de actiuni – Obiectivul F: Imbunatatirea acceptabilitatii publice a namolurilor 51

Tabelul 3.32: Plan de actiuni - Obiectivul G: Reducerea diferitelor constrangeri privind caile de utilizare a namolurilor 52

Tabelul 3.33: Activitatile etapei de fixare a obiectivelor ESM 54

Tabelul 3.34: Etapa de finalizare a ESM si elaborarea raportului de mediu 56

Tabelul 3.35: Analiza raportului de mediu si etapa de luare a deciziei 57

Tabelul 3.36: Pasii ulteriori pentru finalizarea procedurilor ESM 57

Figuri


Figura 2.1: Cadrul legal si institutional privind gestionarea namolului (dupa implementarea HG 1609/2009) 15

Figura 2.2: Diagrama pentru stabilirea soluțiilor viabile de utilizare/valorificare/eliminare a nămolului 27

Figura 2.3: Cele 8 regiuni de dezvoltare in Romania 28

Figura 2.4: Disponibilitatea terenurilor adecvate utilizării nămolului în agricultură (2018) și amplasamentele recuperării de energie din nămol în România 29

Figura 2.5: România – producția previzionată de nămol pe opțiuni de utilizare / eliminare (tSU/an) 32

Figura 2.6: România - Cheltuieli de investiții suplimentare pentru aplicarea opțiunilor de utilizare / eliminare 32

Figura 2.7: România - Cheltuieli de exploatare pentru tratarea și utilizarea / eliminarea nămolului 33

Figura 2.8: Distribuția utilizării nămolului tratat în 2020 pe scenarii 36

Figura 2.9: Compararea CAPEX necesare pentru fiecare scenariu 38

Figura 2.10: Compararea creșterilor OPEX pentru fiecare scenariu 38

Figura 2.11: Creșterea maximă de tarife în cele patru scenario (lei/m3) 39

Figura 3.12: Anunturi publice privind ESM (19 si 22 septembrie 2011) 55

Acronime si abrevieri / Acronyms and abbreviationsRomână

Romanian

Titlu

Title

Engleză

English

AB

Apa bruta

Raw waterRW

AC

Autoritate competenta

Competent AuthorityCA

AC/CC

Asigurarea/Controlul calitatii

Quality control/assuranceQA/QC

ACIS

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

The Authority for Coordination of Structural FundsACSF

ADS

Agentia Domeniilor Statului

The Agency for State DomainsADS

ADI

Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara

Intercommunity Development AssociationIDA

AEF

Analiza economica si financiara

Financial and economical analysisFEA

AFM

Administratia Fondului Pentru Mediu

Environmental Fund AdministrationEFA

AHPCC

Analiza hazardelor si a punctelor critice de control

Hazard Analysis Critical Control PointHACCP

AM POS Mediu

Autoritatea de Management pentru POS Mediu

SOP Environment Management AuthoritySOP Environment MA

ANAR


Administratia Nationala Apele Romane

Romanian Waters’ National AdministrationANAR

ANCA

Agentia Nationala de Consultanta Agricola

National Agency for Agricultural ConsultancyANCA

ANRSC

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Serviciilor Comunale

National Regulatory Authority for UtilitiesANRSC

ANSVSA

    Autoritatea Nationala Sanitara-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

National Authority for Sanitary- Veterinary and Food Safety

ANSVSA

ANIF

Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare

Land Reclamation National AgencyLRNA

ANPM

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

National Environment Protection AgencyNEPA

ANRSC

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Serviciilor Comunale

National Regulatory Authority for UtilitiesNRAU

AOX

Organohalogeni Absorbabili

Adsorbable OrganohalogensAOX

APM

Agentia locala pentru Protectia Mediului

Agency(local) for Environment ProtectionAEP

ARPM

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului

Regional Agency for Environment ProtectionRAEP

ARPCC

Analiza riscurilor si punctelor critice de control

Hazard analysis and critical control pointsHACCP

AT

Asistenta tehnica

Technical assistanceTA

AT

Apa tratata

Treated waterTW

AUz

Apa uzata

Waste waterWW

BF

Beneficiar final

Final beneficiaryFB

BEI

Banca Europeana de Investitii

European Investment BankEIB

BERD

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

European Bank for Reconstruction and DevelopmentEBRD

BNA

Bazine cu namol activat

Activated sludge tanksAST

CBA

Analiza cost beneficiu

Cost benefit analysisCBA

CBO

Consum biochimic de oxigen

Biological Oxygen DemandBOD

CCO

Consum chimic de oxigen

Chemical Oxygen DemandCOD

CE

Comisia Europeana

European ComissionEC

CNSR

Cadrul National Strategic de Referinta

National Reference Strategic FrameNRSF

CE

Comisia Europeana

European CommissionEC

CET

Centrala Electrica cu Termoficare

Thermofication power plantTPP

CHP

Generare simultana de caldura si electricitate

Combined heat and powerCHP

CMP

Ciclu de management al proiectului

Project management cyclePMC

COT

Carbon organic total

Total Organic CarbonTOC

CO (OPEX)

Cheltuieli operare

Operating ExpendituresOPEX

CI (CAPEX)

Cheltuieli de Investitii

Capital ExpendituresCAPEX

DADR

Directiile pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

Directorate for Agriculture and Rural DevelopmentDARD

DAT

Directia Asistenta Tehnica din cadrul DGMIS

Technical Assistance DirectorateTAD

DEHP

EPA 8061A Di (2-Etilhexil ftalat)

DEHP

DFC

Directia Fonduri de Coeziune

Cohesion Fund DirectorateCFD

DGAMPOSM

Directia generala Autoritatea de Management POS Mediu

General Directorate of the SOP Environment Management AuthorityGDSOPE

DGDSP

Directia Gestiune Deseuri si Substante Periculoase

Waste Management and Dangerous SubstancesWMDS

DGMA

Directia Generala Managementul Apelor

General Directorate for the Water ManagementGDWM

DPE

Directia Programare si Evaluare din cadrul DGAMPOSM

Programming and Evaluation UnitPEU

DP

Decantoare Primare

Primary Sedimentation TanksPST

DS

Decantoare secundare

Secondary Sedimentation TanksSST

DCA

Directiva Cadru a Apei

Water Framework DirectiveWFD

Dm3/s

Litri pe secunda

Liters per secondl/s

EIM

Evaluarea impactului asupra mediului

Environmental Impact AssessementEIA

EMPP

Evaluarea de mediu pentru planuri/programme(P/P)

The environmental evaluation for plans/programmsEMPP

ESM

Evaluarea strategica de mediu

Strategical Environmental EvaluationSEE

FC

Fondul de Coeziune

Cohesion FundCF

FEDR

Fondul European de Dezvoltare Regionala

European Fund for Regional DevelopmentEFRD

FIDIC

Federatia Internationala de Ingineri de Consultanta

International Federation of Consulting EngineersFIDIC

FSC

Fonduri Structurale si de Coeziune

Cohesion and Structural FundsCSF

GNM

Garda Nationala de Mediu

National Environmental GuardNEG

GIS

Sistem Informatic Geografic

Geographic Information SystemGIS

HAP

Policyclic aromatic hydrocarbons

Hidrocarburi aromatice policiclicePAH

HG

Hotarare de Guvern

Government DecisionGD

ICAS

Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice

Forest Research and Management InstituteFRMI

ICPA

Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie

Pedology and Agrochemistry Research InstitutePARI

IFI

Institutie Financiara Internationala

International Financing InstitutionIFI

INS

Institutul National de Statistica

National Statistical InstituteNSI

ISPA

Instrument de Politici Structurale de pre-aderare

Instrument for the pre-accession Structural policyISPA

ISPE

Institutul de Studii si Proiectari Energetice SA

Institute for Studies and Power EngineeringISPE

lpz

Litri pe persoana si zi(referitor la consumul de apa)

Litres per capita per day(referring to the consumption of water)lpcd

l/s

Litri pe secunda

Liters per secondl/s

l.e.

Locuitor echivalent

Population equivalentp.e.

M

Metru

Metre


m

m3/s

Metru cub pe secunda

Cubic metres per secondm3/s

m3/ zi

Metru cub pe zi

Cubic metres per daym3/d

m3/an

Metru cub pe an

Cubic metres per yearm3/y

Mp

Metru patrat

Square metresqm

MADR

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Ministry of Agricultural and Rural DevelopmentMARD

MAI

Ministerul Administratiei si Internelor

Ministry of Administration and InteriorMAI

MFP

Ministerul Finantelor Publice

Ministry of Public FinanceMPF

MEFCMA

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Ministry of Economy, Trade and BusinessMEFCMA

MDC

Mecanismul de Dezvoltare Curata

Clean Development MechanismCDM

MMP

Ministerul Mediului si Padurilor

Ministry of Environment and ForestsMEF

MON

Materii Organice Naturale

Natural Organic MatterNOM

MTS

Materii totale in suspensie

Total suspended solidsTSS

MS

Ministerul Sanatatii

Ministry of HealthMH

NS

Nivelul de servicii

Levels of serviceLOS

NPE

SR ISO 7875/2 – 1996 Nonil fenol etoxilat

NPE

NRW

Apa care nu produce venit

Non revenue waterNRW

NTPA


Norma tehnica de protectia apei

Technical water protection normativeNTPA

OG

Ordonanta de guvern
Government Ordinance

GD

OI

Organism intermediar

Intermediary BodyIB

OM

Ordin Ministerial

Ministerial OrderMO

OR

Operator regional

Regional operatorRO

OSPA

Oficiile de Studii Pedologice si Agrochimice

Pedology and Agrochemistry Studies OfficePASO

PAFSIN

Poliesteri Armati cu Fibra de Sticla

Glass reinforced PolyestersGRP

PNGNE

Politicii Nałionale de Gestionare a Nămolurilor de Epurare

National Policy of Sludge ManagementNPSSM

POS Mediu

Programul Operational Sectorial Mediu

Environment Sectorial Operational ProgrammeSOP Environment

QA/QC

Asigurarea si controlul calitatii

Quality Assurance/Quality ControlQA/QC

PCB

Polychlorinated biphenyls

Bifenil policlorinatPCB

PCC

Puncte critice de control

Critical control pointsCCP

PCDD

EPA 8280B Dibenzo p-dioxine policlorinate

PCDD

PCDF

EPA 8280B Dibenzofurani policlorinati

PCDF

PEHD

Polietilena de Inalta Densitate

High density polyethyleneHDPE

PND

Planul National de Dezvoltare

National Development PlanNDP

P/P

Plan/Program la ESM

SEA Plan/ProgrammeP/P

PRGD

Planurile Regionale pentru Gestionarea Deseurilor

Regional Plan for Waste ManagementRPWM

PVC

Policlorura de vinil

Polyvinyl chloridePVC

RENAR


Asociatia de Acreditare din Romania

Romanian Accreditation AssociationRENAR

RNP - ROMSILVA

Regia Nationala a Padurilor -ROMSILVA

National Forests Administration-ROMSILVARNP - ROMSILVA

ROMSILVA

Regia Nationala a Padurilor

National Forests AdministrationNFA

UE

Uniunea Europeana

European UnionEU

ESM

Evaluare Strategica de Mediu

Strategic Environmental AssessmentSEA

STAS

Standard de stat

National standardNS

UIP

Unitatea de Implementare a Proiectului

Project Implementation UnitPIU

SAA

Sistem de alimentare cu apa

Water Supply SystemWSS

SBR

Reactoare biologice grupate secvential

Sequential biological reactorsSBR

SCADA

Sistem de Supervizare, Control si Achizitie de Date

Supervisory Control and Data AcquisitionSCADA

SCE

Sistem de Canalizare si Epurare

Wastewater Collection and Treatment SystemWCTS

SIMSR

Sistemul Integrat de Monitorizare Sol in Romania

The Integrated System of Soil Monitoring in RomaniaISSMR

SMSAR

Sistemul de Monitorizare al Solurilor Agricole din Romania

The Monitoring System of Agricultural Soils from RomaniaMSASR

SMSFR

Sistemul de Monitorizare al Solurilor Forestiere din Romania

The Monitoring System of Forest Soils from RomaniaMSFSR

STAP

Statia de tratare a apei potabile

Drinking water treatment plantDWTP

SEAU

Statia de epurare apa uzata

Waste water treatment plantWWTP

SP

Statie de pompare

Pumping stationPS

SF

Studiu de fezabilitate

Feasibility StudyFS

SU

Substanta uscata

Dry solidsDS

SW

Supervizare de Lucrari

Supervision of WorksSW

SWOT

Puncte tari, puncte slabe, Oportunitati si Amenintari

Strenghts, Weaknesses, Opportunities and ThreatsSWOT

TN

Azot total

Azot totalTN

TP

Fosfor total

Total PhosphorusTP

TdR

Termeni de referinta

Terms of referenceToR

TVA

Taxa pe Valoarea Adaugata

Value Added TaxVAT

VAN

Valoare de Actualizare Neta

Net Present ValueNPV

UWWTD

Directiva de Tratare Apa Uzata Urbana

Urban Wastewater Treatment DirectiveUWWTD

ZVN

Zone vulnerabile la nitrati

Nitrate vulnerable zonesNVZ
Yüklə 1,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə