Tüm eğTİM Çalişanlari sendikasi 2015 GÖrevde yükselme deneme sinaviYüklə 155,8 Kb.
tarix01.08.2018
ölçüsü155,8 Kb.
#65240
növüYazı

TÜM EĞTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

2015 GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI


1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Cumhuriyeti biz kurduk.

B) Ayvalığa gideceğiz.

C) Hukuka aykırı davranıyorlar.

D) Zonguldak’ı gezdin mi?

2-Çocuklar bulanık suyun içinde bir şeyler arıyorlardı." cümlesinde altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı hangi seçenekte kullanılmıştır?

A. Bidondaki temiz sudan bir bardak içti.

B. Deniz suyu o kadar duru ki dibi görünüyor.

C. Bu deneyi saf suyla yapmalıyız.

D. Kirli sularda yüzmek çok tehlikelidir.

Sanatçı, asıl bakış açısını bunların her birine göre oluşturabilir.3-Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne B) Nesne

C) Zarf tümleci D) Dolaylı tümleç

Hayatta güç olan üç şey vardır ( ) Bir sırrı saklamak ( ) bir yarayı unutmak ( ) boş zamanı kullanmak ( )4-Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (,) (,) (.) B) (:) (;) (,) (…)

C) (;) (,) (,) (.) D) (.) (,) (,) (.)

5-Geçen haziranda İç Anadolu’yu gezdik, ilk durağımız Ankara’nın Gölbaşı ilçesiydi. Daha sonra geniş bozkırlarda yol aldık. Yıkılmış, duvarları çatlamış birçok kervansarayı gezdik. Ne var ki görmek istediğimiz birkaç önemli yeri görmeden döndük.

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangilerine başvurulmuştur?

A) Betimleme – Örnekleme

B) Açıklama – Tartışma

C) Öyküleme – Betimleme

D) Karşılaştırma – Öyküleme

6-Hangi cümlede "de, da'nın yazımı yanlıştır?

A) Geleceğin kökleri, mazi de aranmalıdır.

B) Halı da koltuk da tertemiz olmuştu.

C) Davet etti de gitmediniz mi?

D) Sanki zamanımız var da kalmıyoruz.

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Türkiye genelinde erozyona karşı savaş açıldı.

B) ÖSS sınavının iptal edilmesiyle öğrenciler boşluğa düştü.

C) Okudukça bilgisinin ve görgüsünün arttığını hissediyordu.

D) Göz göze geldiklerinde aralarında görünmez bir bağ oluştu.

8-“ile” kelimesi aşağıdaki cümlelerinhangisinde bağlaç görevindekullanılmamıştır?

A) Ali ile Ayşe bize gelecekler.

B) İzmir’e uçak ile gittik.

C) Annen ile sen yarın oraya gidin.

D) Leyla ile Mecnun bilinen bir aşkhikayesidir.

9-Insan Hakları Evrensel Bildirgesi ne zaman kabul edilmiştir?

A)10 Aralık 1948

B)10 Mart 1948

C)10 Aralık 1968

D)10 Mart 1968

10-Hangi seçenekte insan haklarının özellikleri doğru verilmiştir?

A-)Dokunulamaz-Devredilemez-Bilinemez

B-)Devredilemez-Vazgeçilemez-Kullanılamaz

C-) Devredilemez-Vazgeçilemez- Dokunulamaz

D-)Dokunulamaz-Bilinemez-Kişiye Bağlıdır

11-Aşağıdakilerin hangisi Temel İnsan Haklarından biri değildir?

A)Yaşama Hakkı

B)Kişi Dokunulmazlığı

C)Eğitim Hakkı

D)Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı

12-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine bağlıdır?

A) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

B) Avrupa Birliği Adalet Divanı

C) Avrupa Konseyi

D) AB Konseyi

13-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti İdari yapısı içindehizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları arasında yer almaktadır?

A) Üniversiteler

B) İl Özel İdareleri

C) Belediyeler

D) Bölge Müdürlükleri

14-Aşağıdakilerden hangisi, Milli Güvenlik Kurulunun üyesi değildir?

A) Meclis Başkanı

B) İçişleri Bakanı

C) Dışişleri Bakanı

D) Adalet Bakanı

15- Aşağıdakilerden hangisi İl İdare Kurulu’nun üyesi değildir?

A) Emniyet Müdürü

B) Milli Eğitim Müdürü

C) Bayındırlık Müdürü

D) Defterdar

16-Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine ne ad verilir?

A) Yetki devri B) Vesayet

C) Hiyerarşi D) Yetki genişliği

17-Telefon konuşmalarında genel görgü kurallarına göre hangisi doğrudur?

A) Telefon zili çalınca ahizeyi eline alan kişi bekler, telefon ile arayanönce konuşmalıdır

B) Cep telefonlarının; ders, tiyatro, toplantı vb. zamanlarda sessizkonuma alınması yeterlidir

C) Telefon konuşmaları sohbet aracıdır, zaman sınırlaması olmadankonuşulmalıdır

D) Telefon ile arayanın, karşısındakine kendini tanıtması gerekir

18-. Bayrak Protokolü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İkiden çok Devlet Bayrağının, Türk Bayrağı ile beraber çekilmesidurumunda Türk Bayrağı ortada yer alır.

B) Resmi konferans ve toplantılarda Bayrak konuşmacının sol tarafınakonur.

C) Birden çok resmi dairenin olduğu binada tek Türk Bayrağı çekilir.

D) 10 Kasımda bütün resmi dairelerde Bayrak yarıya çekilir.

19-Aşağıdakilerden hangisi protokolün temel öğelerinden değildir?

A) Bayanların protokolde tayyör giymesi

B) Protokol konuşmalarında sıra üstten asta doğrudur

C) Üst ile telefonla konuşurken, Üst’ün telefonu kapatması beklenilir.

D) Açılış konuşmasını ev sahibi son konuşmayı onur konuğu yapar

20-Ankara dışında kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri

aşağıdakilerden hangisinin koordinesinde yapılır?

A) İçişleri Bakanlığının

B) Milli Eğitim Bakanlığının

C) Gençlik ve Spor Bakanlığının

D) İlgili İl Valiliğinin

21- Lozan Barış Antlaşması’nda aşağıdaki sorunlardan

hangisi bir çözüme kavuşturulamamıştır?

A) Türkiye – Irak Sınırı

B) Kapitülasyonlar

C) Azınlık Hakları

D) Dış Borçlar

22- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hayatındüzenlenmesine yönelik bir inkılap değildir?

A) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik

B) Soyadı Kanunu’nun kabulü

C) Şapka Kanunu

D) Saltanatın kaldırılması

23- Millî Egemenlik” kavramından aşağıdakilerden hangisinde ilk defa yer almıştır?

A) Sivas Kongresi

B) Erzurum Kongresi

C) Amasya Genelgesi

D) Misak-ı Milli

24- Kapitülasyonlar hangi anlaşma ile kaldırılmıştır?

A) Mondros Ateşkes Anlaşması

B) Mudanya Ateşkes Anlaşması

C) Lozan Barış Antlaşması

D) Sevr Barış Antlaşması

25- Grönland aşağıdaki ülkelerden hangisine bağlıdır?

A) Almanya

B) Fransa

C) Kanada

D) Danimarka

26- Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin Kurucu üyeleri arasında yer almaz?

A) Almanya

B) Belçika

C) İngiltere

D) Fransa

27- Kaplumbağa terbiyecisi aşağıdakilerden hangisinin eseridir?

A) Osman Hamdi Bey

B) Halide Edip Adıvar

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Saik Faik Abasıyanık

28-UEFA 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi ülkede yapılacak?

A) Türkiye

B) Almanya

C) Fransa

D) Brezilya

29-Dünyanın En Büyük 20 Ekonomisini oluşturan G-20 2015 Zirvesi hangi ülkede yapıldı?

A) Türkiye

B) Almanya

C) Fransa

D) Amerika

30-2015 Nobel Kimya Ödülünü kim almıştır?

A) EricBetzig

B) Stefan W. Hell'e

C) William E Moerner

D) Aziz SANCAR

31- Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasasına göre sosyal ve ekonomik haklardandır?

A) Dilekçe hakkı

B) Haberleşme hürriyeti

C) Toprak mülkiyeti

D) Mülkiyet hakkı

32- Aşağıdakilerin hangisi temel insan haklarındanbiri değildir?

A) Yaşama Hakkı

B) Kişi Dokunulmazlığı

C) Eğitim Hakkı

D) Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı

33-T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemeler arasında yer almaz?

A) Anayasa Mahkemesi

B) Yargıtay

C) Danıştay

D) Sayıştay

34- .C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerindendir?

A) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

B) Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak

C) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek

D) Kararnameleri imzalamak

35- T.C. Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları kaç gün içinde yayımlar?

A) 7 B) 10 C) 15 D) 3036-T.C. Anayasası'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Genel seçimlere bir yıl kala ara seçimi yapılamaz.

B) Genel seçimlere altı ay kala ara seçimi yapılamaz.

C) Genel seçimlere bir buçuk yıl kala, ara seçimi yapılamaz.

D) Genel seçimlere iki yıl kala ara seçimi yapılamaz.

37- T.C. Anayasası'na göre Genelkurmay Başkanı,görev ve yetkilerinden dolayı kime karşı sorumludur?

A) Millî Savunma Bakanına

B) Cumhurbaşkanına

C) TBMM'ye

D) Başbakana

38-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yer değiştirme suretiyle başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en fazla kaç gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar?

A) 15 B) 10 C) 7 D) 539-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır?

A) Üç B) Beş C) Yedi D) Sekiz
40-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre“aylıktan kesme” disiplin cezasında memurunbrüt aylığından, aşağıdaki hangi oranlar arasındakesinti yapılır?

A) 1/15 - 1/5 B) 1/20 - 1/6

C) 1/25 - 1/7 D) 1/30 - 1/8

41-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna

kademe ilerlemesinin durdurulması” disiplincezasının verilmesini gerektiren fiil ve

hâllerdendir?

A) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek

B) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya

hareketle sataşmak

C) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzerieşyayı kaybetmek

D) Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayıözel işlerinde kullanmak42-657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; Devlet Memurunun özlük dosyasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Memurun mesleki bilgileri

B) Mal bildirimleri

C) Sicil Raporları

D) Denetim Raporlar

43-Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılıDevlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi değildir?

A)İşçiB) Memur

C) Sözleşmeli personelD)Geçici personel

44-Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurlara ilişkin yasaklardan biri değildir?

A)Toplu eylem ve hareketlerde bulunma

yasağı

B) Sendika kurma yasağıC) Ticaret ve diğer kazanç getiricifaaliyetlerde bulunma yasağı

D)Gizli bilgileri açıklama yasağı45-Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurlar için belirlenen hizmet sınıflarından biri değildir?

A)Genel idare hizmetleri sınıfı

B) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı

C) Avukatlık hizmetleri sınıfı

D)Kültür ve sanat hizmetleri sınıfı
46- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi devletMemurunun derece yükselmesi yapabilmesi için gerekli şartlarından birisi değildir?

A)Üst derecede boş bir kadronunbulunması

B) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu

derecenin 3’üncü kademesinde 1 yıl

bulunmuş olması

C) Kadronun tahsis edildiği görev için

öngörülen nitelikleri elde etmiş olması

D)Sicil bakımından üst derecelere

yükselebilecek nitelikte bulunduğunun

saptanmış olması47-Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarına verilen disiplin cezalarından biri değildir?

A)Aylıktan kesme

B) Kademe ilerlemesinin durdurulması

C) Devlet memurluğundan çıkarma

D)Alt düzey göreve atama

48-Devlet memuru iken askerlik görevini yapan bir memur asker dönüşü kaç gün içinde göreve başlamak zorundadır?

A) 20


B) 15

C) 30


D) 3

49- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temelilkeleri arasında yer almaz?

A)Sınıflandırma

B) Kariyer

C) Liyakat

D)Disiplin

50- 68. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda geçen “Eğitimde, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” ifadesi, Türk millî eğitiminin temel ilkelerinden hangisinin açıklamasıdır?

A) Fırsat ve imkân eşitliği

B) Demokrasi eğitimi

C) Genellik ve eşitlik

D) Eğitim hakkı

51- 71. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin

amaç ve görevlerindendir?

A) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel

konuşmalarını sağlamak

B) Her Türk çocuğunu millî ahlak anlayışına

uygun olarak yetiştirmek

C) Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleriyönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenimehazırlamak

D) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak içingerekli temel bilgi, beceri, davranış ve

alışkanlıkları kazandırmak

”Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekildeuymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.”

52-Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim TemelKanunu’nun temel ilkelerinden hangisi ileilgilidir?

A) Süreklilik B) Eğitim hakkı

C) Genellik ve eşitlik D) Fırsat ve imkân eşitliği


53- 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre“eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği”ilkesi kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmayazorlanamaz.

B) Eğitim kampüsleri ve okul-aile birliklerinin

gelirleri, genel bütçe gelirleri ileilişkilendirilerek eğitim kampüsü yönetimi ve

okul-aile birliği adına bankalarda açılan özel

hesaplarda tutulur.

C) Eğitim kampüslerinin kuruluşu, yönetiminin

oluşumu, gelirlerinin harcanması ve

Denetlenmesi ile ilgili hususlar Maliye

Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca

Müştereken hazırlanan yönetmelikle

düzenlenir.

D) Eğitim kampüsü bünyesindeki ortak açık alan,kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesiveya işletilmesi kampüs yönetimince yerinegetirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler,kampüsün ortak giderlerinde kullanılır.

54- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerdenhangisi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden biri değildir?

A) Yöneltme

B) Liyakat

C) Süreklilik

D) Bilimsellik

55- Türk Milli Eğitim Sistemi’ni düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

a. 625 sayılı kanun

b. 222 sayılı kanun

c. 3739 sayılı kanun

d. 1739 sayılı kanun

56- “Fertleri eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara ve okullara yöneticilere yetiştirilirler” ilkesi Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisidir?

a. Genellik ve eşitlik ilkesi

b. Laiklik ilkesi

c. Yöneltme ilkesi

d. Süreklilik ilkesi

57- Örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar” tanımı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a. Yaygın eğitim kurumları

b. İlköğretim kurumları

c. Yüksek öğretim kurumları

d. Hepsi

58- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretimçağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?

A) 5-13


B) 6-13

C) 6-14


D) 5-14
- Enstitüler,

- Yüksekokullar,

- Konservatuvarlar,

- Meslek yüksekokulları

- Uygulama ve araştırma merkezleri

59-1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden kaçtanesi yükseköğretim kurumudur?

A) 1


B) 2

C) 3


D) 5

60- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nagöre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınındakaç dekardan çok olmamak üzere, bir uygulamabahçesi bulunur?

A) 2


B) 5

C) 10


D) 12

61- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na

göre, muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğerağmen okula göndermeyen veli veya vasiveya aile başkanlarına, okul idaresince tespitedilen çocuğun okula devam etmediği her güniçin kaç TL idari para cezası verilir?

A) 5 B) 10 C) 20 D) 1562- 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nagöre, çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren,ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme,bağ, bahçe işleri gibi sebeplerle öğrencilerebir yıl içinde okul idarecilerince kaç günü geçmemek üzere izin verilir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 3063- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı, beş yaşına girdiği yılın hangi ay sonunda başlar?

A) Aralık

B) Ekim

C) Eylül


D) Kasım

64- 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konulardaBakana yardımcı olmak üzere en fazla kaç Bakanlık Müşaviri atanabilir?

A) 5


B) 10

C) 20


D) 25

E) 30


65- 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgarî olarak hangi oranda engelli raporuolmalıdır?

A) %20


B) %40

C) %50


D) %60

E) %70


66- 42. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Talim Terbiye Kurulu bir başkan ve on üyedenoluşur.

B) Öğretmenlerin emeklilik işlemleri temmuz veağustos ayları içerisinde yapılır.

C) Millî Eğitim Şûrasının sekretaryahizmetleriniyürütmek Basın ve Halkla İlişkiler

Müşavirliğinin görevleri arasındadır.

D) Müsteşara yardımcı olmak üzere 5 (beş)

Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.
67- 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz?

A) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde,

Kiralama ve satın alma işlerini yürütmek,

Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım,

Taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya

Yaptırmak.

B) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon,

yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

C) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik

hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

D) Ders kitaplarını, kaynak ve yardımcı eğitim

dokümanlarını, ders ve laboratuvar araç ve

gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini,

makine, teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını temin

etmek.

68- 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri HakkındaKanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bakanlık hizmet birimleri, taşrateşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasınayönelik çalışmalar yapmak” görevi aşağıdaki hizmet birimlerindenhangisinin görevidir?

A) Hukuk Müşavirliği

B) Strateji Geliştirme Başkanlığı

C) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

D) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlüğüBakanlık öğretmenleri ile talepleri hâlinde özel öğretim kurumlarıeğitim personeline yönelik olarak; meslek öncesi ve meslek içi eğitimivermek veya verdirmek, gelişmeleri için kurslar açmak veya açtırmak, uzmanlıkprogramları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinliklerdüzenlemek.”

69-652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname’ye göre yukarıda tanımlanan görev aşağıdaki

hizmet birimlerinden hangisine verilmiştir?

A) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

B) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

C) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

D) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
70- 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri HakkındaKanun Hükmünde Kararname’ye göre İl eğitim denetmenlerinin, herhizmet bölgesinde kaç yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça belirleneceksüreler kadar çalışmaları esastır?

A) İki


B) Üç

C) Dört


D) Beş

71- Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının 652 sayılı MillîEğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun HükmündeKararname belirtilen görevlerinden biri değildir?

A) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici

özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak

B) Yurtdışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitimve öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgilikurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek

C) Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğerkesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejilergeliştirmek

D) Yükseköğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin vermek vedenetlemek


72- 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri HakkındaKanun Hükmünde Kararname’ye göre Özel Eğitim hizmetini sunan veyayararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeyesebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların kaç katı ilgililerden müteselsilden tahsil edilir?

A) 2B) 3C) 4D) 5E) 873-652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyegöre; aşağıdakilerden hangisi Talim veTerbiye Kurulu Başkanlığının görevlerinden biridir?

A) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek.

B) Bakanın çalışma programını düzenlemek.

C) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.

D) Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve

programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak,

hazırlananları incelemek veya inceletmek,

araştırmak, geliştirmek ve uygulama

kararlarını Bakan onayına sunmak.

E) Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle işbirliğine yönelik işleri yürütmek.
74-652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün görevidir?

a- Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek

b- Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek

c- Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim vermek

d- Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek

75-Milli Eğitim Bakanlığında bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi kimdir?

a-Müşavir

b-Daire Başkanı

c-Genel Müdür

d-Müsteşar

76- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurum ve kuruluşları bir önceki yıla ait olmak üzere kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını gösterir rapor her yıl hangi ayın sonuna kadar bilgi edinme değerlendirme kuruluna gönderilir ?

a. Eylülb.Ekim

c. Aralıkd.Şubat
77- Bilgi edinme değerlendirme kurulunun sekretarya işlemlerini hangi kurum yürütür ?

a. Başbakanlık

b. Adalet bakanlığı

c. İçişleri bakanlığı

d. Yüksek seçim kurulu

78-Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyelerini kim seçer?

a) Başbakan


b) TBMMM
c) Bakanlar Kurulu
d) İlgili bakan

79-Kurum ve kuruluşlar istenilen belge ve bilgiye erişimi kaç gün içinde sağlamak zorundadır?

a) 5
b) 10


c) 15
d) 20

80-4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere hangi bilgileri hazırlayacakları raporda göstermezler?

a) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını


b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını
c) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını
d) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler dahil edilerek,bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,

81-5442 sayılı il idaresi kanununa göre; il ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması ……………ile olur.

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

A) Kanun

B) Cumhurbaşkanı onayı

C) Başbakan onayı

D)Yönetmelik

82-5442 sayılı il idaresi kanununa göre, valiler kimin tasdiki ile tayin olurlar?

A) Cumhurbaşkanının

B) Başbakanın

C) İlgili Bakanın

D) İçişleri Bakanının

83- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, ilçe idare kurulu kararlarını itiraz nereye yapılır?

A) İl idare kurulunu

B) Kaymakama

C) Valiye

D) Yargıtaya
84-5442 sayılı il idaresi kanununa göre, ilçe idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Tahrirat katibi

B) Malmüdürü

C) Hükümet hekimi

D) İlçe Garnizon komutanı

85-442 sayılı il idaresi kanununa göre, tayinleri merkeze ait memurlara acele hallerde valiler kaç güne kadar izin verirler?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 3086-5442 sayılı il idaresi kanununa göre, yıllık izin süresine dahil edilmek üzere tayini kendisine ait memuruna, kaymakam acele hallerde kaç güne kadar izin verebilir?

A) 30       

  B) 45      

   C) 60      

   D) 90

87-5442 sayılı il idaresi kanununa göre, vali idare şube başkanlarını heyet olarak yılda en az kaç defa toplar?

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4


88-5442 sayılı il idaresi kanununa göre, vali bir memura aşağıdaki cezalardan hangisini veremez?

A) Uyarma

B) Kınama

C) Meslekten atma

D) Aylıktan kesme

89-Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, UnvanDeğişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikkapsamında aşağıdakilerden hangisi unvan değişikliğine tabi kadrolardanbiri değildir?

A) Kameraman

B) Terzi

C) Diyetisyen

D) Sayman

90- Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, UnvanDeğişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkındaki Yönetmeliğegöre sözlü sınav kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu üyeleri, görevde yükselmesözlü sınavına alınacak personelden ihraz ettikleri kadro unvanı velisansüstü öğrenim hariç olma üzere öğrenim itibarıyla daha düşükseviyede olamazlar.

B) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu, üye tam sayısı ile toplanır.

C) Birden fazla sözlü sınav ve değerlendirme kurulu oluşturulamaz.

D) Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Sözlü sınav değerlendirmesiise her üye tarafından ayrı ayrı yapılır.

I. Hizmetli,

II. Aşçı,

III. Teknisyen yardımcısı,

IV. Koruma ve Güvenlik Görevlisi

91- Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, UnvanDeğişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikkapsamında yukarıdakilerden hangisi/hangileri destek hizmetleri grubundayer alır?

A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) I,II ve III92-Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistemprogramlama konularında sertifika sahibi olmak,

c) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

d) Üç yılı Bakanlıkta programcı unvanında olmak üzere Devletmemurluğunda en az 4 yıl görev yapmış olmak.

93-Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkinYönetmeliğinin Eğitimle ilgili genel ilkelerinde “adaylık eğitimlerininbirbirini takip eden bir sıra içinde ve öğretim seviyeleri dikkate alınarakdüzenlenip yürütülmesi” belirtilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi adaylık eğitimi ile ilgili doğru birsıralamadır?

A) Uygulamalı Eğitim - Hazırlayıcı Eğitim-Temel Eğitim

B) Hazırlayıcı Eğitim - Temel Eğitim-Uygulamalı Eğitim

C) Temel Eğitim - Hazırlayıcı Eğitim-Uygulamalı Eğitim

D) Hazırlayıcı Eğitim - Uygulamalı Eğitim-Temel Eğitim“Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmak üzere; 50saatlik programdan aşağı olmamak üzere on günden az, iki aydan çokolamaz.”

94-MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre;

Yukarıda yapılan açıklama hangi programın toplam süresini belirtmektedir?

A) Uygulamalı Eğitim

B) Hazırlayıcı Eğitim

C) Temel Eğitim

D) Adaylık Eğitimi
I- Aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellikleriyleilgili temel bilgileri vermek.

II- Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleridikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gereklibilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumlarını

sağlamak.

III- Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmak

üzere; 110 saatlik programdan aşağı olmamak üzere biraydan az, üç aydan çok olamaz.

IV- Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmaküzere; 50 saatlik programdan aşağı olmamak üzere ongünden az, iki aydan çok olamaz.

95. MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğegöre;Yukarıda erilenlerden hangisi/hangileri aday memurlar içindüzenlenen hazırlayıcı eğitim programına ait bilgidir?

A) I-III

B) II-III

C) II-IV

D) I-IV

96-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliğine göre Eğitim Personeli Planlama ve DeğerlendirmeKurulu toplam kaç üyeden oluşur?

A) 5


B) 6

C) 7


D) 9
97- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliğine göre öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklardanaşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?

A) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veyakurumca onaylı örneği,

B) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, pedagojikformasyon, ilköğretim sınıf öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliğiiçin İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığınailişkin belge veya kurumca onaylı örneği,

C) Mal bildirimi

D) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar bakımından diplomadenklik belgesi

98-Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre İl Milli EğitimMüdürüne izin vermeye yetkili amir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vali


B) Personel Genel Müdürü

C) Müsteşar

D) Bakan

E) Müsteşar Yardımcısı99-Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre muvazzaf askerlikiçin aylıksız izine ayrılanların göreve dönmek için başvuru tarihindenitibaren azami kaç gün içinde göreve başlatılmaları zorunludur?

A) 10


B) 15

C) 20


D) 30

100-Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre aşağıdakilerdenhangisi verilmesi zorunlu olan mazeret izinlerinden değildir?

A) Memura, isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi,anne, baba, eş, çocuk veya kardeşinin ölümü tarihinden itibaren verilenyedi gün izin

B) Erkek memura, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle ongün,

C) Memura, doğum yapmadan önce ve doğum yaptığı tarihten itibarensekizer hafta olarak verilen aylıklı izinD) Memura kardeşinin doğum yapması nedeniyle iki gün

1

B

51

A

2

B

52

A

3

D

53

B

4

A

54

B

5

B

55

D

6

A

56

C

7

B

57

A

8

B

58

B

9

A

59

D

10

C

60

C

11

D

61

D

12

C

62

B

13

A

63

C

14

A

64

E

15

A

65

A

16

B

66

B

17

D

67

B

18

A

68

B

19

B

69

D

20

A

70

A

21

A

71

D

22

D

72

A

23

C

73

D

24

C

74

D

25

D

75

D

26

C

76

D

27

A

77

A

28

C

78

C

29

A

79

C

30

D

80

D

31

C

81

A

32

C

82

A

33

D

83

A

34

A

84

D

35

C

85

C

36

A

86

A

37

D

87

D

38

A

88

C

39

D

89

D

40

D

90

C

41

A

91

D

42

C

92

D

43

A

93

C

44

B

94

C

45

D

95

B

46

D

96

D

47

D

97

C

48

C

98

A

49

D

99

D

50

C

100

D

BAŞARILAR DİLERİZ

Yüklə 155,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə