Türk haritaciliği tariHİYüklə 1,23 Mb.
səhifə10/16
tarix31.10.2017
ölçüsü1,23 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

BEYRUNİ

D.:04.10. 973 Khiva (Hiyve) Hvarizm (Harzem) Ö.:13.12.1048 Gazne (Hindistan)


Türk bilim adamı

Asıl adı Ebul Reyhan Muhammed bin Ahmed bin Ahmed El Biruni (Beyruni, Beruni) olup Ortaçağın yetiştirdiği en büyük bilim adamıdır. Babasını küçük yaşta kaybetti. Türkçenin dışında Farsça, Sanskritçe, Süryanice, İbranice ve Arapça biliyordu. İbni Sina ile çağdaştılar. Astronomi, matematik, fizik, maden bilimi, indoloji ve tıp alanında çalışmıştır. Gazneli Mahmud'un Hindistan'ı fethi üzerine bir süre Hindistan'da yaşadı ve Hint bilim ve kültürünü inceledi. Daha sonra Gazne'ye yerleşti. Enlem ve boylamların hassas bir biçimde saptanması için yöntem geliştirdi. Dünya'nın kendi ekseni etrafında döndüğünü İslam ülkelerinde ilk söyleyen kişidir. 18 kıymetli taş ve mineralin özgül ağırlığını hesapladı. 1000 yılında "Asari Bakiye" (Eski yapıtlar) isimli kitabı yazdı. 1030 da Gazne hükümdarı Mesud'a atfen yazdığı "Al kanun Al Mesudi" isimli kitapta yüksekliği bilinen deniz kenarındaki bir dağın tepesinden yatayla ufuk arasındaki açının ölçülmesi ile yeryuvarı yarıçapının hesaplanacağını göstermiştir. 1032 de "Hint tarihi" yapıtını yazdı. Düzgün çokgen çizimi ile uğraştı. Trigonometride birim daire yarıçapını 1 aldı. Ortoğrafik projeksiyon yardımı ile küresel trigonometri için güzel çözümler buldu. Işık hızının ses hızından çok yüksek olduğunu söyledi. Coğrafya ile ilgili bir kitabı Fatih kitaplığındadır. 148 eser yazdığı bilinmekte ise de bunlardan ancak 32 si günümüze kadar gelmiştir. 1 derecenin sinüsünü 8 basamak hesapladı ve π‘ nin irrasyonel olduğunu gösterdi. Astrolob yapımını tanımladı, yer küresi yaptı, Ay tutulmasından enlem saptadı. Usturlab konusunda da yayını vardır.

Kaynak:SAYILI,A.:Doğumunun 1000. yılında Beyruniye armağan TTK, 1974; KARAKAŞ: S.248; SAYILI,A.:Biruni. Belleten cilt 13, sayı 49,1949; STROHMAIER,G.:Al-Biruni, Leipzig 1988; TEKELİ,S.: Biruni. Belleten cilt 33, sayı 131, 1969; ŞERBETÇİ,M.: Biruni ve Jeodeziye katkısı HD sayı 115, 1995; ŞAMSİ,F.A.: Abu Al Rayhan AL-BİRUNİ (Beyruni), Belleten sayı 183, s. 595-635, 1982; TOGAN,Z.V.: Al Biruni ve hareketi arz.İslam Tetkikl. Enst. Derg. Sayı ¼,s. 90-94, 1953

BIYIK, Cemal

D.:03.02.1950 Yomra/Trabzon

1957-1968 yılları arasında İlk ve Orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı, 1974 de KTÜ harita Müh., 1976 da Y.Müh., oldu. 1976-1977 yıllarında KTÜ Orman F. uzman olarak çalıştı. 1977 de Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümüne asistan olarak girdi. 1981 de kısa dönem askerlik yaptı. 1987 de doktora (Tüdeş), 1988 de Yard. Doç., 1995 de Doç. oldu. 1988-1992 arasında Bölüm başkan yardımcılığı ve 1992 de Dekan yardımcılığı yaptı. Kadastro Bilgisi kitabı yazdı

BOZKIR, Hüseyin C.

D.:1908 Çanakkale

İlkokulu Ezine'de, ortaokulu Çanakkale'de ve liseyi Ankara'da okuyarak 1930 da mezun oldu. MEB tarafından 1932 de Almanya'ya gönderildi. 1938 da Berlin'de Jeodezi öğrenimi yaparak Y.Müh. ünvanı ile yurda döndü. 1939-45 arasında HGM de çalıştı. Serbest çalıştığı 1943-1952 yılları arasında I. derece nirengi, baz, Laplace noktaları ölçü ve hesaplamaları, Trabzon-Erzurum ve Burdur-Antalya aralarında düşünülen demiryolu projesi için şeritvari nirengi yapımı, Gediz vadisi ıslah ve sulama için nirengi işlerinde çalıştı. 1952-58 arasında İller Bankası İstanbul I. bölge de kontrol mühendisi ve daha sonra merkezde 1961 yılına kadar II. müdür olarak çalıştı. 1961-1973 arasında İstanbul Belediyesinde Harita Dairesi Müdürü olarak çalıştı ve 1973 de emekli oldu. 1974 e kadar bu göreve vekalet etti. 1961-67 arasında Yıldız, Vatan ve Işık Mühendislik ve Mimarlık okullarında ders verdi.

Kaynak: HKM sayı 80, 1996

 

BÜYÜKKOÇ, Hayrettin

D.:01.01.1931 Bursa

1953 yılında YTÜ den mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde 40 yıla yakın başarı ile çalıştıktan sonra emekli oldu. Tapulama kursu, Tapu ve Kadastro Meslek lisesi ve Gazi Ü. Bağlı Tapu Kadastro MYO da dersler verdi Emeklilikten sonra bir bankanın arsalarla ilgili danışmanlığını yapmaktadır.

CENAN, Ömer

D.:11.04.1937 DevelıKayseri  Ö.:08.01.1974 Ankara

İlk ve ortaokuldan sonra 1955 de Tapu ve Kadastro meslek okulunu bitirdi ve 1959 da YTÜ den harita Müh. ünvanını aldı. 6 ay Zile Kadastrosu ve 1.5 yıl askerlikten sonra 1962 de TKGM nirengi şubesinde çalıştı. 1962 de Almanya'ya giderek Detmold'ta bir süre çalıştı ve sonra Bonn'da master yaparak 1966 da Dipl. Ing. oldu. 1970 de Fotogrametri dalında doktora (Möhle) yaparak aynı yıl yurda döndü ve İTÜ'ye girdi. Kısa bir süre sonra Ankara'da beyin kanamasından vefat etti. Mezarı Ankara'dadır.

Kaynak: HKM sayı 30, 1974

 

CİNDORUK, Vasfi

D.: 1895 İstanbul Ö.: 01.04.1990

Kadastro Mektebi Ali (Yüksek Okul) ye devam ederken 1915 yılında 1. Dünya savaşında askere alındı. Cepheden cepheye koştu. Bir gözü tifüs hastalığı nedeni ile sakat kaldı. Okulu bir yasa ile kapatılmıştı. Sınavlara 1950 de dışardan girerek çıkarılan bir kararname ile Mühendis ünvanı aldı. Aynı zamanda Dişçilik diploması da aldı . Cumhuriyet yıllarında Harita Müh. olarak görev yaptı ve Kurtuluş savaşı sırasında yıkılan bazı kentlerin imar planlarını hazırladı. Ankara İmar Planını yapan Alman uzman Jansen’in yanında çalıştı. 1960 yılında İller Bankası Harita dairesi Müdürlüğünden emekli oldu. Rumca bilir, 3 çocuğundan birisi ünlü politikacı Hüsamettin Cindoruk’tur.

Kaynak: Milliyet gazetesi 22.12.1985

 

ÇETİNTAŞ, Servet

25.06.1933 Develi

İlk Okulu Pınarbaşı ilçesinde, Orta Okulu Ankara’da, Liseyi Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde 1950 de bitirdi. Aynı yıl Yıldız Teknik Okulu Harita Kadastro şubesine girerek 1954 yılında Harita Müh. olarak mezun oldu ve TKGM Arazi Kadastro ve Fotogrametri Dairesinde göreve başladı. O yıllardaki Oda kuruluş çalışmalarına katılarak Oda yönetiminde görev aldı. 1955-1957 arasında TKGM Fen Kontrolörlüğü görevi ile denetlemeler yaptı. Bir ara İsparta Kadastro Müdürlüğünde ve 1960 dan itibaren Fen müşavirliğinde çalıştı. 1976-1984 arasında Tapulama dairesi başkanlığı, 1984-1992 arasında Kadastro Daire başkanlığı yaparak 1997 yılında emekliye ayrıldı. Tapulama kursu, Tapu ve Kadastro Meslek lisesi ve Gazi Ü. Bağlı Tapu Kadastro MYO da dersler verdi

Kaynak: Harita Bülteni sayı 39, s. 67-70, 1998

 

ÇÖKLÜ, Arif H.

D.:
Harita subayı (1943-8)

Harp Okulunu 1943 de bitirerek HGK da Harita Okulunu 1945/46 yıllarında okudu HGK'lığının çeşitli kademelerinde özellikle astronomi şubesinde çalıştı. 1973/74 de Harita Y.Teknik Okulu Komutanlığı yaptı ve orada bazı dersler verdi. 1974-75 de Gn. Md. Teknik yardımcılığı yaptı. Albay olarak emekli oldu. Bir süre diyanet işlerinde muvakkit olarak çalıştı. İslam Ansiklopedisi çalışmalarında görev aldı.

DARKOT, Besim

D.:16.02.1903 İstanbul Ö.:01.04.1990 İstanbul


Türk coğrafyacısı

1923 de Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu), 1928 de Darülfünun (Üniversite) Edebiyat Fakültesi coğrafya bölümünü bitirdi. MEB tarafından Fransa'ya gönderildi. Strassbourg Üniversitesi Coğrafya bölümünü bitirdi. 1932 de Türkiye'ye döndü. 1933 de Doç., 1939 da Prof. oldu. 1941 de I. coğrafya kongresinin toplanmasına, 1942 de Türk Coğrafya dergisinin çıkarılmasına öncülük etti. 1956 da Ord. Prof., 1973 de emekli oldu. Çeşitli ölçeklerde okullar için Türkiye duvar haritaları yaptı. 1939 da Kartografya dersleri ve çeşitli coğrafya kitapları vardır.DEDE, Yaşar

D.:12.01.1937 Bor/Niğde

İlk ve orta öğrenimini Bor'da yaptı. 1953 de Ankara Kadastro Meslek lisesini bitirdi. 1960 da YTÜ den harita Müh. olarak mezun oldu. 1962 yılına kadar Karayollarında çeşitli görevlerde çalıştı. 1962-65 arasında Almanya'da Bonn Üniversitesinde Jeodezi dalında master eğitimi yaptı. Almanya ve Türkiye'de çeşitli firmalarda çalıştı. YTÜ de inşaat müh. diploması da aldı. 1985-1995 de İstanbul STFA da çalıştı. 1995-1999 da yine İstanbul’da Cowi-Temat firmasında çalıştı.1999 da emekli oldu

Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1990DEDEOĞLU, Semih

D.:01.01.1947 İstanbul

1953-58 arası ilkokul, 1965 de liseyi bitirerek İTÜ İnşaat Fak. den 1971 de İnşaat Müh. ve İTÜ Jeodezi Bölümüne asistan oldu 1975-76 da İsveç'te çalıştı. 1978 de doktora (Özgen) yaptı. 1978 de İTÜ den ayrılarak İÜ Kimya Fak.de Teknik Mekanik, Hava Harp okulunda fizik, Boğaziçi Üniversitesinde matematik dersleri verdi, 1981 de Kocaeli DMMA da Öğr. Gör. olarak çalıştı. 1983 de Doç. oldu. Halen İ.Ü. de Prof. olarak çalışmaktadır.

DEFFORGES, Gilbert

D.:1852 Ö.:1915


Fransız haritacı subayı

Fransa Coğrafya dairesinde topçu birliği kumandanı olarak sarkaçla çok sayıda noktada yerçekimi ölçüleri yaptı. 1874 de gözlem yeri yüksekliği ile yerçekimi arasındaki bağıntıyı araştırdı. Sarkaçlarda bazı geliştirmeler yaptı. 1893 de Paris, Washington, Chicago, Montreal ve San Francisco istasyonları arasında bağıl sarkaç ölçüleri yaptı. 1895 yılında Fransa'dan sözleşmeli olarak Türkiye'ye getirilen ve tuğgeneral rütbesiyle (Deforj Paşa) harita komisyonu başkanlığına atanan bu yarbay 1895 ve 1896 yılında Bakırköy ve Eskişehir nirengisi, baz ve astronomik gözlemlerde çalışmalara katılmıştır. Daha sonra döndüğü Fransa'da korgeneralliğe kadar yükselerek emekli olmuştur.

Kaynak:Bulletin Geodesique, 1922, No:6, S.152

DELİKANLI, Arif

D.:1935 Ankara

İlk, orta ve Lise öğrenimini Ankara’da tamamlayarak 1958 yılında YTÜ’den mezun oldu. 1958-1959 da karayolları Gn. Md.de, 1959-1963 de TKGM’de, 1963-1971 arasında İmar ve İskan Bakanlığında çalıştı.1971 de serbest hayata atıldı ve 1977 de kendi bürosunu kurdu. HKMO başkanlığı yaptı.

Kaynak: Mesleğimizde 30. Yılını dolduranların Özgeçmişleri HKMO Ankara 1988

 

DEMİRAĞ, Ömer

D.:1932 Alucra/Giresun

İlk ve orta öğrenimini Samsun'da yaparak 1951 de Ankara'da Kadastro Meslek Lisesini, 1956 da YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Bir süre Samsun'da çalıştıktan sonra 1961 de Kassel/Almanya'da bir firmada çalışarak, 1964 de Bonn Üniversitesini bitirdi ve Dipl. Ing. ünvanını aldı. Yurda dönüşte 1967 de TKGM İstanbul Kadastro Müdürlüğü fen amiri oldu, Bir ara Bakırköy Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı, BÜ de görevli iken 1993 de İstanbul Kadastro Bölge müdürlüğüne atandı. KTÜ, İTÜ ve BÜ de ders verdi. 1997 de emekli oldu. İTÜ de halen sözleşmeli olarak ders vermektedir.

Kaynak: Akabe sayı 5, 1995; Harita Bülteni 38, 1998

 

DEMİREL, Hüseyin

D.:06.09.1944 Biga/Çanakkale

1952-60 arasında ilk ve ortaokulu Biga'da, 1960-63 de Ankara'da Kadastro Meslek Lisesini bitirdi. 1963-64 de İzmit Kadastrosunda çalıştı. 1964-68 de YTÜ. harita Müh. ve 1969 da Y.Müh. oldu. 1969-70 de Karayolları 1.Bölgesinde (İstanbul) çalıştı. 1970-73 de Yıldız T. Üniversitesinde asistan, 1973 de Yeterlik (Ulsoy), 1974-75 de Darmstadt TH da asistan, 1975 de kısa dönem askerlik ve tekrar Darmstadt'ta doktora çalışması, 1978 de Doktora ünvanı (Groten), Yurda dönüşte YTÜ de 1979 da Doç. 1989 da Prof. oldu. 1981-1987 de. Bölüm Başk. Yard. ve 1992-1995 de Dekan Yard. ve 1995 den itibaren Fen Bilimleri Enstitü müdürlüğü yaptı.

Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1997DEMİREL (Günyüz), Zerrin

1969 da YTÜ den harita Müh., 1971 de Y.Müh. oldu.Bir süre İstanbul Belediyesinde çalışarak 1978 de YTÜ’ye girdi. 1988 de Dr. (N.Yıldız), 1990 da Doç. ve 1998 de Prof. oldu. Hüseyin DEMİREL ile evli olup YTÜ de arazi düzenlemesi konularında derinleşti.DENİZ, Rasim

D.:1949 Akçakoca

İlk ve orta öğrenimi Akçakoca'da tamamladı. Tapu ve Kadastro Meslek lisesini 1966 da bitirdi. 1971 de YTÜ den harita mühendisi, 1972 de ihtisas kısmını bitirip Y. Müh. oldu. 1972 de İTÜ ye girdi. 1976 da asistan kadrosuna geçti. 1981 de Doktora ünvanını aldı (Özgen). 1983-84 öğretim Gör., 1984 de Yard. Doç., 1987 de Doç., 1994 de Prof. oldu. Halen İTÜ Jeodezi Ana Bilim dalında çalışmaktadır.

DİLAVER, Aslan

D.:1951 Sürmene

İlk ve orta öğrenimini Sürmene'de yaptı, 1974 de KTÜ den Y.Müh. olarak mezun oldu. 1985 de doktora (Şerbetçi), ve aynı yıl Öğr. Gör. oldu. 1987 de Yard. Doç., 1994 de Doç. oldu

DOĞAN, Ertuğrul

D.:1942 Nurhak/K.Maraş

İlkokulu Nurhak'ta, orta eğitimi Besni ve Malatya'da okudu. 1963-68 de İÜ Orman fakültesinden Orman Y. Müh. olarak mezun oldu. İki yıl Orm. Fak. Jeodezi ve Fotogrametri kürsüsünde asistan, 1970-71 de askerlik, 1971 de KTÜ ye asistan, 1977 de doktora (Erkin) yaptı. 1982 de Doç. oldu. Ekim 1985 de KTÜ den ayrılarak İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmesi Enstitüsü Müdürüdür. Deniz jeolojisi ve jeofiziği anabilim dalı başkanı görevini Prof. olarak yürütmektedir.

DURAN, Faik Sabri

D.: 1882 İstanbul  Ö.:07.05.1943 İstanbul


Türk coğrafyacısı

St. Benoit Fransız okulunu bitirdi. 1908 de Fransa'ya gönderilerek coğrafya öğrenimi gördü. 1912 de yurda dönerek Galatasaray lisesi, Mülkiye ve Darülfünun (Üniversite) edebiyat şubesinde coğrafya dersleri verdi. 1920 den sonra Gazi Eğitim Enstitüsü ve Devlet matbaasında müdürlük yaptı. 1933 Üniversite reformundan önce üniversiteden ayrıldı. 1941 de Ankara'da toplanan I. Coğrafya kongresine katıldı. 1942 de Türk Coğrafya kurumu kurucuları arasında yer aldı. Çeşitli ölçeklerde okullar için Dünya, Avrupa ve Türkiye duvar haritaları hazırladı. 1937 de Büyük Atlas en önemli çalışmasıdır.EBUL VEFA

D.:940 Buzcan/Horasan Ö.:998

İlk defa tanjantı trigonometriye zil (gölge) ismi ile sokan Türk asıllı Horasan'ın Buzcan kentinden EBUL VEFA (Muhammed İbni Muhammed İbni Yahya İbni İsmail ibnül Abbas Ebul Vefa el Buzcani) Bağdat'ta saray bahçesindeki gözlemevinde çalışmış, Ayın yörüngesinin eğimini hesaplamıştır. Düzlem trigonometride birim çemberin yarıçapını r=1 aldı. Bir tanjant tablosu düzenleyerek sekant ve kosekant kavramlarını koydu. sin 2A=2 sinA cosA ve sin(A±B)=±ilişkilerini buldu. Hazırladığı sinüs cetvelinin incelik derecesi 1/6o4 = 8.10kadardır. Küresel trigonometride sinüs bağıntısını, çember içine çizilen düzgün çokgenlerde kenar ile yarıçap arasındaki ilişkiyi veren bir bağıntı buldu.

 

EKİNCİ, Akın

D.: 1953 Bandırma

İlk Okul, Orta Okul ve Liseyi Erzincan’da bitirdi. 1974 de KTÜ Jeodezi v Fotogrametri Müh. bölümünü bitirerek harita müh. ünvanını aldı. 1974 de Erzincan’da EMİ Harita Müh. ve Müş. Firmasını kurdu. 1985 yılına kadar Erzincan’da serbest harita müh. olarak imar uygulamaları yaptı. 1988 yılına kadar İller Bankasına halihazır haritalar yaptı. İlk defa TKGM tarafından ihalesi yapılan Kağızman ve Aralık ilçelerinin 11 000 km2 tutarında STK haritalarını yaptı. Fotogrametrik haritaya yönelerek firmayı İstanbula taşıdı. Bugün ülkemizin 180 personelle, serbest çalışan, fotogrametri uçağı ve renkli laboratuarı ile yurt dışında da hizmetler yapan en büyük bir firmanın Genel Müdürüdür.ERBUDAK, Macit

D.:15.05.1912 İstanbul Ö.:27.04.1981 İstanbul

İlk ve orta öğrenimini Şam'da yaptı. Liseyi 1931 de bitirdi. 1935 de İstanbul Üniv. Fen Fakültesi matematik bölümünü bitirdikten sonra 1936 da Jeodezi öğrenimi için gönderildiği Berlin TH yı 1940 da bitirerek aynı yıl HGM de göreve başladı. 1944 de askerlikten ayrılarak Türk Maarif Koleji, Sağlık Bakanlığı Sıtma Savaş Umum Müdürlüğü, İller Bankası ve 1947-49 arasında TKGM de çalıştı. 1949-81 arasında 32 yıl Yıldız T. Üniversitesi Harita ve Kadastro şubesinin açılışı ve öğretiminde E.Ulsoy ve B.Tansuğ ile birlikte büyük bir özveri ile görev aldı. 1980 de Prof. oldu. Tübitak hizmet ödülü verildi.

Kaynak:Harita Kadastro Mühendisliği, sayı 10,1968 ve sayı 44, 1983; ÖZEN-ÖZDİL:Jeodezi Bilim kolunda tezler (1948-1981), s.3, KTÜ 1982; HKM sayı 65, 1989; HKMO İst. Bült. Sayı 27, 1993ERDİN, Kadir

D.:18.08.1947 Kırklareli

llk ve orta öğrenimini Kırklareli'nde tamamladı. Edirne Öğretmen Okulunu dışardan bitirdi. 1966-70 arasında İÜ Orman Fakültesini bitirerek Geodezi ve Fotogrametri kürsüsünde asistan oldu. 1976 da kısa dönem askerlik yaptı. 1978 de doktora (Erkin) ünvanını aldı. 1982 de Doç. oldu. Halen İÜ Orman Fak. de Jeodezi ve Fotogrametri bilim dalında Prof. olarak çalışmaktadır. Öğretim Üyeleri Derneği başkanlığı yaptı.

EREN, Kamil

D.:15.10.1950

İlk ve orta öğrenim sonrası 1968-72 arasında YTÜ de harita Müh., 1972-74 arasında Y.Müh., 1980 de Ohio /ABD de Doktor, 1980-84 arasında ODTÜ de Yard. Doç.oldu. 1983-84 de Harita Gn. Kom.Harita Y. Teknik Okulunda Fiziksel Jeodezi dersi verdi. 1984 de Doç., 1986-93 arasında Birleşmiş milletler uzmanı olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

ERGİN, M. Nuri

D.:01.01.1928 Ş.Urfa

1953 de YTÜ de harita mühendisi, 1962 de Berlin TH da Dipl.-Ing. oldu. Yurda dönüşte çeşitli işlerde çalıştı. 1967 ye kadar Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünde, 1967-75 de Mesken Genel Müdürlüğünde çalışarak bu arada 1972 de Mainz (Almanya) de şehircilik ile ilgili çalışmalarda bulundu. 1975 den itibaren Konya DMMA (SÜ) çalışmakta olup 1976 da yeterlik çalışması (Erbudak) yaptı. 1979 da Doç., 1989 da Prof. oldu. 1978-82 arasında Bölüm Başkanlığı, 1992-94 arasında dekan yardımcılığı yaptı. 1994 de Ölçme Bilgisi kitabı yayınlandı. 1995 de emekli oldu

ERKAN, Hüseyin

D.:25.03.1935 Sakarya

İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamladı. 1954-58 arasında YTÜ de harita Müh. öğrenimi gördü. Askerlik sonrası 1961 de Y.Müh. oldu. 1974 e kadar TKGM de çeşitli yerlerde görev yaptı. 1974 de Konya SÜ de göreve başladı. 1976 da yeterlik (Tansuğ), 1979 da Doç. oldu. 1974-78 de Bölüm Başkanlığı 1981-82 de Akademi Başk. yardımcılığı yaptı. Prof. olduktan sonra emekli olarak STFA'nın GAP çalışmalarında da görev aldı. Oda yayını olarak 1989 da "Kadastro Bilgisi" kitabı yayınlandı. 1993 de yapılan 4. Kurultay başkanlığını yaptı. 1998 da STFA dan ayrılarak Harran Üniversitesine gitti. 1999 da burada Müh. Fak. Dekanı oldu.

Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1988; HKMO İstanbul Bülteni, sayı 9, 1991ERKANLI, Yılmaz

D.:20.12.1934 Tunceli

1941-50 arasında Tunceli'de ilk ve ortaokuldan sonra 1950-53 de Ankara'da Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi ve 1953-57 arasında YTÜ Harita ve Kadastro Bölümünü bitirdi. 1958 sonuna kadar TKGM fotogrametri dairesinde çalışarak 1959-60 da askerlik yaptı. 1961-62 de YTÜ de fotogrametri Laboratuarında çalıştı. 1962-65 arasında Bonn'da jeodezi öğrenimi ile 1965 de Dipl. Ing ünvanını aldı. 1965-68 ve 1972-73 de Frankfurt'ta Aero-Exploration firmasında fotogrametrici olarak çalıştı. 1968-70 de Ankara TKGM Fotogrametri Dairesi Başkanı, 1971-72 de Wiesbaden Harita Dairesinde ve 1973-74 de Offenbach'ta Swissair Photo und Vermessung firmasında çalıştı. 1975-76 da Darmstadt TH da asistan oldu ve 1977 de doktora (Deker) ünvanını aldı. Halen Almanya'da çalışmaktadır.

ERKAYA, Halil

D.:02.09.1957 Dengere/Burdur

İlkokulu Dengere'de, Orta Okulu Gölhisar'da tamamladı. 1972 de Kadastro Meslek lisesini, 1976 da YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. bölümünü bitirdi. 1978 de Y.Müh. oldu ve aynı yıl asistan olarak YTÜ de göreve başladı. 1979-80 de Askerlik görevini yaptı. 1982 de Araş. Gör. Oldu. 1987 de doktora (Ö.Aydın) ve 1991 de Doçent ünvanını aldı. Dekan Yardımcılığı yaptı. Halen YTÜ de Öğr. üyesidir.

Kaynak: Harita Bülteni. Harita ve Kad. Müh. Odası, sayı 10, 1992ERKİN, M. Kemal

D.:1910:Büyükada/İstanbul Ö.:1989 İstanbul

1916-1922 de Ortaköy'de ilkokulu okudu ve Galatasaray Lisesinden sonra 1930 da sınavla Fransa'ya gönderilerek Nancy Üniversitesinde Ormancılık öğrenimi ve bunu takiben 1933 de Münih'de bir süre jeodezi okudu. 1935 de yurda dönerek 1935-37 de Orman Gn. Müdürlüğünde Amenajman Şube md. lüğü, 1938 e kadar askerlik, 1938-44 arası Bolu'da Orman mektebine öğretmen ve müdür yardımcısı olarak çalışmış ve topografya dersleri vermiştir. 1944 de İstanbul'da Orman Fakültesine girerek 1948 de İÜ Orman Fak. de doktora (Fırat), 1954 de Doç., 1960 da İÜ de Prof. oldu. 1966-70 arası iki dönem dekan lık yaptı. KTÜ Orman fakültesi topografya derslerini de bir ara yürüttü. Emekli olduğu 1980 yılına kadar Geodezi kürsüsü başkanlığı yaptı. "Barometrik Nivelman", "Geodezi", "Fotogrametri" ve "Dengeleme" kitapları vardır

Kaynak: Tokmanoğlu,T.: İÜ Orm. Fak. Derg.,Seri A, 31(2) s. 1-12,1981; Erdin,K.: Orm. Müh. sayı 6, 1989

 

EROKAN, İslam

D.:15.08.1911 İstanbul  Ö.:09.03.1997 İstanbul


Harita subayı (942-1)

İlkokulu Bafra'da okuyarak 1926 da askeri meslek ortaokulunu, 1930 da girdiği Askeri liseyi 1934 de bitirdi. Bir yıllık Harp Okulundan sonra Almanya'ya jeodezi öğrenimi için gönderildi. 6 yarıyıllık öğrenimden sonra savaş çıktığından Türkiye'ye dönerek Robert College'de İngilizce öğreniminden sonra ABD Cornell Üniversitesinde 1942 de Y.Müh. oldu ve Coast and Geodetic Survey'de bir yıl staj yaptı. Türkiye'ye dönüşte 1943-51 arasında HGM Jeodezi Şubesi müdürlüğü yaptı. Bu süre içinde Harita Okulunda ve Tapu Kadastro Lisesinde dersler verdi. 1952-55 arasında bu kuruma bağlı Hidrografi Dairesi teknik müdürü, 1955-58 arasında Astronomi-Jeofizik Şube müdürlüğü yaptı. 1963 de Bonn Üniversitesinde doktora (Wolf) yaptı. Bir süre Etibank Gn. Müdürlüğü, 1964-69 arasında Gn Md. yardımcılığı yaptı. 1969 da albay olarak emekli oldu.ve 1975 de İstanbul’a yerleşti Emekliliğinde Çukurova Üniversitesine derse gitti.

Kaynak: HKM, sayı 79, 1996; HD sayı 118, 1997

 

ERSÖZ, Zeki

D.:1903 İstanbul Ö.: ? Ankara

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da yaptı. Tapu ve Kadastro Gn. Müdürlüğünde çalışırken 1929 da bir kararname ve sınavla mühendislik ruhsatı aldı. Bunun üzerine Fen amirliği görevi Başmühendisliğe dönüştü. TKGM nin çeşitli taşra kuruluşlarında, Fen amirliği, Şehir Kadastrosu Müdürlüğü görevlerini yaptı. 1946 yılında merkezde Fen Müşavirliği nirengi ve poligon amiri oldu. Aynı yıl yeni kurulan Tapu ve Kadastro Meslek Lisesine topografya öğretmeni, 1952 de fen müfettişi oldu. 1959-63 yılında Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Daire başkanı oldu. Başmüfettiş oldu, 1968 de emekli oldu. Yayınları arasında "Topografya" üç cilt, "Planimetre", "Haritacılık", "Mesleki Problemler" gibi kitapları vardır.

Kaynak: Harita ve Kadastro Mühendisliği, sayı 11-12, 1968

ERTÜRK, M. Emin

D.: 30.06.1932 Yenişehir/Bursa)

1953 yılında Yıldız T. Üniversitesinden harita Müh. ünvanı ile mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde emekliliğine kadar çeşitli kademelerde çalışarak 1967 de Merkez Kadastro Müdürü olarak görev yaptı. Bir ara İsviçre'de incelemelerde bulundu. HKMO başkanlığı yaptı FIG ile ilgili çalışmalarda bulundu.

 

ESMER, Galip

D.:1915 Arapkir/Malatya

İstanbul Tapu ve Kadastro Okulundan sonra 1936 da Kadıköy Tapu Sicil Muhafızlığında göreve başlayarak sıra ile Yalova, Çanakkale, Rize, Sarıyer, Beşiktaş Tapu Sicil Muhafızlıkları, Kartal Kadastro Müdürü, Kadastro Daire Başkanı, Genel Müdür Muavini ve 1967-78 yılları arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yaptı. H.V.Velidedeoğlu ile "Gayrımenkul Tasarrufları ve Tapu Sicil Tatbikatı" ve 5. baskısı yapılan "Mevzuatımızda Gayrımenkul Hükümleri ve Tapu Sicili" isimli kitapları vardır.

Kaynak: Akabe, yıl 1, sayı 2, 1993, s.18

EVİNAY, Kerim

D.: 1916 Malatya Ö.:26.12.1986 Ankara


Harita subayı (942-2)

1935 de Atğm oldu. Jeodezi öğrenimi için gönderildiği Almanya'dan ve savaş çıkınca gittiği ABD'de Y. Müh ünvanını 1941 de alarak yurda döndü. 1942-51 arasında HGM de Fotogrametri şb., 1951-59 arasında Eğitim Şube Müdürlüğünde çalıştı, 1950 de Bnb., 1959 da albay oldu. 1960 da Planlama ve Koordinasyon grubu başkanı oldu. 1963-64 de Gn Md. yardımcılığı yaparak general rütbesi ile emekli oldu. Bir süre ODTÜ de sözleşmeli olarak çalıştı, çeşitli makalelerinin yanı sıra 1973 de yayınlanan dört dilde "Haritacılık Terimleri Sözlüğü" büyük bir çalışma ürünüdür.

Kaynak:Harita Dergisi sayı 69, 1964; HKM sayı 79,Yüklə 1,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə