Uluslararası İç Denetçi (cia)Yüklə 368,43 Kb.
səhifə1/6
tarix15.01.2018
ölçüsü368,43 Kb.
#38325
  1   2   3   4   5   6
Sertifikalı İç Denetçi (CIA)

Model Sınav Soruları

Bölüm III – İş Analizi ve Bilgi Teknolojisi

Bölüm III Model Sınav Sorusu Adedi: 100

 1. Ürün spesifikasyonlarına uygun olmayan ürünleri tespit etmek ve bulmak amacıyla yapılan kalite kontrol giderlerine ne ad verilir?
  1. Önleme giderleri.

  2. Değerlendirme giderleri.

  3. Yeniden işleme giderleri.

  4. Hata giderme giderleri.
 1. Toplam kalite yönetiminde ekiplerin kullanılması önemlidir, çünkü:
  1. İyi düzenlenmiş ve iyi yönetilen ekipler son derece yaratıcı olabilir ve karmaşık problemleri çözmekte tek tek bireylerden daha iyidirler.

  2. Ekipler daha kısa sürede karar alabilirler ve bu da devir süresinin kısaltılmasına yardımcı olur.

  3. Personel motivasyonu, tek tek bireylere kıyasla ekip üyelerinde daha fazladır.

  4. Ekip kullanmak gözetim ve kontrol gereğini ortadan kaldırır ve dolayısıyla, şirketin daha az hantal ve daha kârlı olmasını sağlar.
 1. Aşağıdakilerden hangisi, ISO 9000:2000 kalite yönetim sistemi standartlarının önemli unsurlarından biridir?
  1. Personel tatmini artışının verimlilik artışını sağlayacağı prensibi.

  2. Yönetim kurulu ve yönetimin kurum içi kontrolün önemi hakkında davranış ve eylemleri.

  3. Hedeflere ulaşamama riskinin değerlendirilmesi.

  4. Kurumların müşteri tatminine ilişkin bilgi ve verileri bir performans ölçütü olarak izlemesi koşulu.
 1. Bir ısmarlama yat yapım/inşa şirketinin satış müdürü yıllık üretim ve satışlar için aşağıdaki şartlı tabloyu hazırlamıştır:


Talep 10 20 30 50

Olasılık 0,1 0,2 0,5 0,2
İnşa Edilen

Yat Sayısı Beklenen Kâr
10 10 10 10 10

20 0 20 20 20

30 -10 10 30 30

50 -30 -10 10 50


Bu tabloya göre, kaç tane yat inşa edilmelidir?


  1. 10.

  2. 20.

  3. 30.

  4. 50.
 1. Tutulması gereken stok seviyesinin tahmininde, aşağıda sayılanların hangisi hariç aşağıdakilerin hepsi faydalıdır?
  1. İş devreleri davranışına ilişkin bilgiler.

  2. Şirket içi muhasebede, masrafların şirketin farklı bölümlerine tahsisi ve dağıtımı.

  3. Mevsimsel talep değişikliklerine ilişkin bilgi.

  4. Ekonometrik modelleme.
 1. Proje planlamasında kritik yolda seçilmiş faaliyet sürelerini kısaltmak amacıyla yeni kaynaklar ilave edilmesine ne ad verilir?  1. Proje tamamlama süresini hızlandırma maliyeti.

  2. Delfi tekniği.

  3. ABC analizi.

  4. Bir branch-and-bound çözümü (global optimizasyon için kullanılan bir arama yöntemi)
 1. Bir proje hakkında aşağıdaki bilgiler mevcuttur:


İlk

Faaliyet Süre (Gün) Selefi

A 5 Yok


B 3 Yok

C 4 A


D 2 B

E 6 C,D
Projenin en erken tamamlanma süresi hangisidir?
  1. 11 gün.

  2. 14 gün.

  3. 15 gün.

  4. 20 gün.
 1. Aşağıdakilerin hangisi sınırlı kaynaklara sahip olan bir imalatçının kârını azami düzeye yükseltmesine olanak sağlar?
  1. Delfi tekniği.

  2. Üstel düzleme.

  3. Regresyon analizi.

  4. Doğrusal programlama.
 1. Ekipman arızası ve onarımının neden olduğu üretim gecikmelerini sınırlamak için kullanılabilecek yol ve araç, aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Üretimi kapasite planlaması esasında planlamak ve programlamak.

  2. Bakım faaliyetlerini, ekipman onarım iş emirleri analizine dayanarak planlamak.

  3. Ekipman bakımı ve fazla mesai ücretleri için ön izin alma sistemini uygulamak.

  4. Bütün üretim ekipmanları için bir önleyici bakım programı uygulamak.
 1. Mevsimsel değişimin/farkların etkisini bir zaman serisinden çıkartmak için:
  1. Mevsimsel faktörün orijinal veriye eklenmesi gerekir.

  2. Mevsimsel faktörün orijinal veriden çıkartılması gerekir.

  3. Mevsimsel faktörün orijinal veriyle çarpılması gerekir.

  4. Orijinal verinin mevsimsel faktöre bölünmesi gerekir.
 1. Bir imalatçının kullandığı parçaları ayırt etmek ve tanımlamak amacıyla başka ayırt etme araçlarından ziyade barkodların kullanılmasının avantajı:
  1. Bütün parçaların hareketlerinin kontrol edilebilmesidir.

  2. Parçaların hareketlerinin kolaylıklı ve hızla kaydedilebilmesidir.

  3. Satıcıların aynı parça numaralarını kullanabilme olanağına sahip olmasıdır.

  4. Satıcıların aynı tanımlama ve ayırt etme yöntemlerini kullanmasıdır.
 1. Talebi üretim seviyesine bağlı olan ham maddeler, komponentler ve alt donanımlar gibi imalat stok kalemlerini planlamak ve kontrol etmek için kullanılabilecek en uygun teknik aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Malzeme ihtiyaçları planlaması.

  2. Regresyon analizi.

  3. Sermaye bütçelemesi.

  4. Doğrusal (lineer) programlama.
 1. Bir “tam ihtiyaç anında satınalma politikası”, bir imalat şirketinin toplam stok maliyetini azaltma konusunda başarılı ise, aşağıda belirtilen maliyet değişikliği kombinasyonlarından hangisi meydana gelmesi en olası olan kombinasyondur?
  1. Satınalma giderlerinde bir artış ve stok dışı kalma giderlerinde bir azalma.

  2. Satınalma giderlerinde bir artış ve kalite giderlerinde bir azalma.

  3. Kalite giderlerinde bir artış ve sipariş verme giderlerinde bir azalma.

  4. Stok dışı kalma giderlerinde bir artış ve nakliye giderlerinde bir azalma.
 1. Bir ekonomik sipariş miktarı (EOQ) modelinde, hem sipariş başına giderler hem de stok tutma giderleri tahminlerden ibarettir. Değişikliklerin optimum EOQ’yü nasıl ve ne kadar etkilediğini belirlemek için bu tahminlerde değişiklik yapılması halinde, bu analize aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?
  1. Tahmin modeli.

  2. Duyarlılık analizi.

  3. Kritik yol yöntemi analizi.

  4. Karar analizi.
 1. Fotoğraf makinesinde kullanılan fotoğraf filmlerinin de satılması halinde, bu satış, aşağıdaki karma ürün fiyatlandırma stratejilerinden hangisinin örneğidir?
  1. Yan ürün fiyatlandırma.

  2. Opsiyonel ürün fiyatlandırma.

  3. Bağlı ürün fiyatlandırma,

  4. Ürün paketi fiyatlandırma.
 1. Bir firmanın büyük rakiplerinin ihmal ettiği veya önem vermediği bir müşteri grubuna hizmet konusunda uzmanlaştığı bir rekabetçi pazarlama stratejisine aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?
  1. Pazar lideri stratejisi.

  2. Pazara meydana okuma stratejisi.

  3. Pazarı takip etme stratejisi.

  4. Pazarın özel bir kesimini hedefleme stratejisi. 1. Aşağıda sayılan personel işe alma prosedürlerinden hangisi, bir iş başvurusunda verilen bilgilerin doğru olup olmadığı konusunda en sağlam kontrol olanağını verir?
  1. Müracaat edenlerden, iş müracaatıyla birlikte, eğitim seviyelerinin tevsiki amacıyla, akademik transkriptlerinin gayri resmi suretlerini de ibraz etmelerinin istenmesi.

  2. İş ve eleman bulma kurumunun, her finalistin oradaki toplam hizmet süresini ve unvanını doğrulatmak amacıyla onun son çalıştığı yeri araması.

  3. Müracaat edenin karakterini de açıklayan tavsiye mektuplarının, müracaat eden kişi tarafından ibraz edilmek yerine, doğrudan doğruya, iş ve eleman bulma kurumuna postalanmasının istenmesi.

  4. Müracaat edenlerden, müracaatta verdikleri bilgilerin doğru ve gerçek olduğunun bir teyidi olarak imzalı bir beyan vermelerinin istenmesi.
 1. Dengeli bir puan cetveli, esas olarak aşağıdakilerin hangisiyle ilgilenir?
  1. Personel.

  2. Yapı.

  3. Strateji.

  4. Sistemler.
 1. Müşterilerden alınan avans ödemelerin borç olarak kaydedilmesi uygulaması, aşağıdaki uygulamalardan hangisinin kapsamına girer?
  1. Şirketin yatırımlarını kendi özkaynaklarından finanse etmeye yetecek kadar uzun bir süreyle varlığını sürdüreceği varsayımı.

  2. Para birimi varsayımı.

  3. Tarihsel maliyet prensibi.

  4. Gelir muhasebeleştirme/kayıt prensibi.
 1. Aşağıdakilerden hangisi bir şarta bağlı borçlanma örneğidir?
  1. Bir alışveriş merkezinde bulunan bir mağazanın, kiraya verene, belirli bir asgari aylık kira ile satışların kararlaştırılmış belirli bir oranının toplamına eşit bir kira ödemesi.

  2. Bir şirketin, ilgili denetim firması ortağıyla kararlaştırılmış bulunan tutardan daha yüksek olduğu için, yıllık denetim ücreti faturasını ödemeyi reddetmesi.

  3. Bir şirketin ödemekle yükümlü olduğu gelir vergisini ara mali tablolarında tahakkuk ettirmesi ve göstermesi.

  4. Bir kiracının kiraladığı malın net defter değerindeki bir azalmayı kiraya verene tazmin etmeyi kabul etmesi.
 1. Aşağıdakilerden hangisi, stok değerlemesini içeren bir risk modelinin bir parçası olmalıdır?
  1. Ürün garanti politikaları.

  2. Satıcı fiyatlandırma politikaları.

  3. Stok fire masrafları.

  4. Yıllık satış tahminleri.
 1. Bir şirket, mali raporlama amaçlarıyla düz oranlı amortisman yöntemini, fakat vergi amaçlarıyla hızlandırılmış amortisman yöntemini uygulamaktadır. Aşağıdaki hesap bakiyelerinden hangisi, genel amaçlı mali tablolara kıyasla, vergi amaçlarıyla kullanılan mali tablolarda daha düşük olacaktır?
  1. Birikmiş amortisman.

  2. Kasa.

  3. Dağıtılmamış kârlar.

  4. Brüt sabit aktifler.
 1. İşverenin belirli bir yıllık katkı payı ödediği bir emeklilik planında, sadece kurumun emeklilik planına yaptığı katkı tutarının gereken meblağa göre ’de belirtildiği gibi olması halinde, bilançoda <Liste A>daki gibi gösterilir.


Liste A Liste B

a. Bir aktif kalemi daha büyük

b. Bir aktif kalemi eşit

c. Bir pasif kalemi daha büyük

d. Bir pasif kalemi eşit


 1. Bir kira sözleşmesi, bir malın mülkiyetinin fayda ve risklerinin hemen hemen tamamını kiracıya devrettiği takdirde, o malın aktif değeri kiracının muhasebe defterlerinde <Liste A> aktifi olarak gösterilir ve kira sözleşmesi <Liste B>’de gösterilen tipte bir kiralama sözleşmesidir.


Liste A Liste B

a. Bir maddi mal Bir sermaye kirası

b. Bir gayrimaddi mal Bir sermaye kirası

c. Bir maddi mal Bir işletme kirasıd. Bir gayrimaddi mal Bir işletme kirası


 1. Aşağıda sayılan menkul kıymetlerden hangisi en düşük riski taşır?
  1. Gelir tahvilleri.

  2. Borçlanma tahvilleri (debenture).

  3. İkincil borçlanma tahvilleri.

  4. Birinci derece ipotekli tahviller.

 1. Bir ABD şirketi ve bir Avrupa şirketi bir Avrupa hisse borsasında aynı hisseyi satın aldılar ve bu hisseyi bir yıl süreyle ellerinde tuttular. Bu süre içinde Euro ABD doları karşısında değer kaybederse, Avrupa şirketinin yatırım getirisine kıyasla, ABD şirketinin yatırım getirisi aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
  1. Daha düşük.

  2. Daha yüksek.

  3. Aynı.

  4. Verilen bilgilerden tespit edilemez.
 1. İki kademeli bir birleşme teklifinde, hissedarlar aşağıdakilerden hangisini yaparlarsa, hisse başına daha yüksek bir para alırlar?
  1. Birleştirilen firmada yeni ihraç edilen tahvilleri satın almayı kabul etmeleri halinde.

  2. Halen sahip oldukları tahvilleri firmaya geri satmayı kabul etmeleri halinde.

  3. Hisselerini daha geç satışa arz etmeleri halinde

  4. Hisselerini daha erken satışa arz etmeleri halinde.
 1. Özsermayenin getirisini hesaplamak için, aşağıda sayılmakta olan oran kombinasyonlarından hangisi kullanılabilir?
  1. Piyasa değerinin defter değerine oranı ve toplam borçların toplam aktiflere oranı.

  2. Fiyat/kâr oranı ve hisse başına kâr ve net kâr marjı.

  3. Fiyat/kâr oranı ve aktiflerin getirisi oranı (net gelirin toplam aktiflere bölünmesiyle bulunan kârlılık oranı)

  4. Net kâr marjı ve varlıklar devir oranı ve özsermaye çarpanı.
 1. Fiyat enflasyonunun mali oranlar analizi üzerindeki etkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  1. Enflasyon, sadece bilanço hesapları üzerinden hesaplanan oranları etkiler.

  2. Enflasyon, bir firmanın zaman içinde mali oran analizini etkiler, fakat farklı yaşlarda olan firmalar arasında yapılan kıyaslamalı analizi etkilemez.

  3. Enflasyon, hem bir firmanın zaman içinde mali oran analizini etkiler, hem de farklı yaşlarda olan firmalar arasında yapılan kıyaslamalı analizi etkiler.
  1. Enflasyon, farklı yaşlarda olan firmalar arasında yapılan kıyaslamalı analizi etkiler, fakat bir firmanın zaman içinde mali oran analizini etkilemez.
 1. Belirli bir riskli yatırımda gereken getiri/verim oranı ile beklenen getirisi/verimi aynı olan risksiz bir yatırımda gereken getiri/verim oranı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılır?
  1. Risk primi.

  2. Değişim katsayısı.

  3. Standart ölçüm hatası.

  4. Beta katsayısı.
 1. Sermaye yapısına ilişkin kararlar, aşağıda sayılan finans kaynakları orantıları arasından hangisinin tespit edilmesini gerektirir ve içerir?
  1. Kısa vadeli veya uzun vadeli borçlar.

  2. Borç veya özsermaye.

  3. Kısa vadeli veya uzun vadeli aktifler.

  4. Dağıtılmamış kâr veya âdi sermaye hisseleri.
 1. Tahviller indirimli bir fiyatla satıldığı ve efektif faiz amortisman yöntemi uygulandığı takdirde, yatırım giderleri:
  1. Bir dönemden diğerine artar.

  2. Bir dönemden diğerine sabit kalır.

  3. Her dönemde nakit faiz ödemesine eşit olur.

  4. Her dönemde nakit faiz ödemesinden daha az olur.
 1. Bir firmanın toplam giderlerinin yüksek bir oranı sabit giderlerden oluşmakta ise, o firmanın sabit giderlerinin kaldıraç etkisi:
  1. Yüksek olur.

  2. Düşük olur.

  3. Değişmez.

  4. Tespit edilemez.
 1. İki şirket arasında yapılan bir karşılaştırmada, diğer bütün faktörler eşit ise, temettü ödeme oranı daha yüksek olan şirketin:
  1. Marjinal sermaye maliyeti daha yüksek olur.

  2. Borç oranı (katsayısı) daha düşük olur.

  3. Yatırım fırsatları daha fazla olur.

  4. Fiyat/kâr oranı daha yüksek olur. 1. Bir şirketin bankalar hesabında denkleştirici kasa bakiyesi tutmasının sebebi ne olabilir?

  1. Rutin ödemeleri ve tahsilatları yapmak.

  2. Banka hizmetlerinin bedelini ödemek.

  3. Nakit akışında beklenmedik dalgalanmalara karşı bir rezerv bulundurmak.

  4. Olası pazarlıkla satın alma fırsatlarından istifade etmek.
 1. Etkin piyasalar teorisi, menkul kıymet fiyatları için aşağıdaki önermelerden/varsayımlardan hangisini yapar?
  1. Menkul kıymet fiyatları gelecek nakit akışları için iyi bir tahmin aracı değildir.

  2. Menkul kıymet fiyatları adildir ve kamuya açık olan bütün bilgilerin bir yansımasıdır.

  3. Menkul kıymet fiyatları, şirketin finansal kararları için kullanılabilecek en iyi ölçüm noktası/aracı değildir.

  4. Menkul kıymet fiyatları, menkul kıymetlerin adil değerinin her zaman altındadır.37 ve 38. soruları cevaplandırmak için aşağıdaki grafiği kullanınız.

Ek Finansmana

İhtiyaç Var ($)

Gereken Fonlar

Satış Artışı (%)
 1. Diğer bütün faktörler eşit ise, kâr marjı daha yüksek olan firmalar, satışları artırmak için daha az ek finansmana ihtiyaç duyarlar. Bir şirketin kâr marjı arttığı takdirde, “gereken fonlar” çizgisi:
  1. Yükselir ve daha az dik hale gelir.

  2. Yükselir ve daha dikleşir.

  3. Alçalır ve daha az dik hale gelir.

  4. Alçalır ve daha dikleşir.
 1. Aşağıdakilerden hangisi olmadıkça, “gereken fonlar” çizgisi başlangıç noktasından geçmez?
  1. Firmanın yüzde 100 temettü ödeme politikası uygulaması.

  2. Firmanın yüzde sıfır temettü ödeme politikası uygulaması.

  3. Firmanın satış artış oranının yüzde 100 olması.

  4. Firmanın satış artış oranının yüzde sıfır olması


39 ve 40. soruları cevaplandırmak için aşağıdaki bilgilerden istifade ediniz.
1 Ocak günü, bir şirketin açılış stok bakiyesi yoktur. Yıl içinde aşağıda sayılan alımlar yapılmıştır:

Satın Alınan Miktar

Birim Maliyet

1 Ocak

5.000

10,00 $

1 Nisan

5.000

9,00 $

1 Temmuz

5.000

8,00 $

1 Ekim

5.000

7,50 $

Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 368,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə