Universitatea de stat din moldova


Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integralYüklə 3,4 Mb.
səhifə29/32
tarix01.11.2017
ölçüsü3,4 Mb.
#24692
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

7.11.Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integral.

2006

 1. C. Martin ,, Contractul de leasing – forma juridică de exprimare a operaţiunilor de leasing.”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Ediţie jubiliară 28 septembrie 2006 , Rezumatele comunică-rilor, Ştiinţe sociouma-nistice, Vol.II Chişinău 2006, c.a. 0,5

 2. Cebotari Serghei ,,Contractul matrimonial – aspecte de drept internaţional privat.”, Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul: “Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere” dedicată jubileului de 60 ani ai Universităţii de Stat din Moldova, 28.09.2006, Rezumatele comunicatelor, Ştiinţe socioumanistice, Vol. II., p. 331-332. c.a.0,1.

 3. Ciobanu Igor. Măsuri de prevenire şi combatere a corupţiei în Republica Moldova. Conferinţa naţională practico-ştiinţifică cu genericul: „Progrese şi perspective în reprimarea corupţiei” din 9 decembrie 2005, Chişinău, 2006, p. (0,6 c.a.);

 4. Cuzneţov Alexandru ,, Justiţia – un semn distinct al statului de drept”, Simpozionul Internaţional al Ti­ne­rilor Cercetători, vol.I, Ediţia IV-a , 14-15 aprilie 2006, Chişinău, ISBA 978-9975-75-372-2, 362 pagini. c.a.0,2.

 5. Cuzneţov Alexandru ,, Raport: Influenţa justiţiei în statul de drept”, Conferinţa V-a Ştiinţifică Internaţională a studenţilor şi a doctoranzilor „Sistemul legal, societatea civilă şi statul”, organizat de Universitatea de Stat din Lvov., 4-6 mai 2006, Lvov, diplomă de participare, c.a.0,2.

 6. D. Ţurcanu ,, Cu privire la posibilitatea minorilor în vîrstă de la 14 la 18 ani de a exercita dreptul de autor.”, Simpozionul anual internaţional ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale organizată de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale la 18-19 aprilie 2006, c.a. 0,5

 7. D. Ţurcanu ,, Cu privire la temeiurile, procedura şi efectele juridice ale instituirii emancipării conform Codului Civil al Republicii Moldova.”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Ediţie jubiliară28 septembrie 2006, Rezumatele comunică-rilor, Ştiinţe sociouma-nistice, Vol.II, Chişinău 2006, c.a. 0,5

 8. Dolea I. Instituţia investigatiei avocatului - o noua viziune asupra perspectivelor reformarii procedurii penale. Conferinta stiintifica Internationala ”Invatamintul superior si cercetarea –piloni ai societatii bazate pe cunoastere.Vol-2. Chisinau, ed. USM 2006, p.261-261, 0,1 c.a;

 9. Gheorghiţă M. Aportul medicilor-legişti la dezvoltarea criminalisticii şi expertizei. Materialele Conferinţei a II-a a medicii-legişti din Republica Moldova. Chşinău: 2006, p.26-31. 0,2c.a.

 10. Golubenco Gh. Expertiza mijloacelor narcotice şi locul ei în sistemul de clasificare a expertizelor judiciare. În: Materialele Semiarului ştiinţifico-practic internaţional din 14 aprilie 2006 cu genericul “Probleme de politică penală în domeniul prevenirii şi combaterii traficului illicit de roguri” desfăşurat la Academia “Ştefan cel Mare” a MAI RM, Chişinău: Acomped plus SRL, 2008. ISBN 978-9975-9989-1-8, p. 170-179, (0,3 c.a.).

 11. O. Mîţa ,,Понятие виды и способы защиты прав налогоплателъщиков”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Ediţie jubiliară 28 septembrie 2006, Rezumatele comunică-rilor, Ştiinţe sociouma-nistice, Vol.II, Chişinău 2006, c.a.0,5

 12. T. Bodiul ,,Право на вознагрождение в отношении различных видов.”, Conf. internaţională şt.-practică / IV; 2005 „Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale”, Chişinău AGEPI 2006 p. 174-178, c.a.0,5

 13. T. Gujuman ,,Responsabilitatea în sistemul de impunere autohton”, Conferinţa ştiinţifico internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 28 septembrie 2006, c.a.0,5

 14. Vlaicu Vlad, Bantuş A. ,, Conceptul despre dreptul fundamental la un mediu înconjurător protejat”, „Problemele actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene”. Materiale ale conferinţei şt. int. Chişinău. Tipografia Centrală, 2006, p.783-787.c.a.0,3.

 15. Vlaicu Vlad, Grama D. ,,Obligaţia fundamentală a cetăţeanului de a proteja mediul” c.a.0,1.

 16. Vlaicu Vlad, Potânga A. ,,Libertatea întrunirilor. Dreptul de asociere în organizaţii de apărare a calităţii mediului”, „Problemele actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene”. Materiale ale conferinţei şt. int. Chişinău. Tipografia Centrală, 2006, p.500-502. „Problemele actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene”. Materiale ale conferinţei şt. int. Chişinău. Tipografia Centrală, 2006, p.500-502. c.a. 0,2.

 17. Vlaicu Vlad, Potânga I. ,,Libertatea conştiinţei şi libertatea de exprimare pe probleme legate de mediu”, „Problemele actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene”. Materiale ale conferinţei şt. int. Chişinău. Tipografia Centrală, 2006, p.440-442.c.a.0,1.

2007

 1. Carauş V. ,, Unele aspecte ale forţei majore în dreptul comparat”, Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere”, ASEM, Chişinău, 2007. c.a. 0,25

 2. Carauş V. ,,Unele consideraţii privind riscul în raporturile de comerţ internaţional”, Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere”, ASEM, Chişinău, 2007. c.a. 0,25

 3. Cebotari Serghei ,, „Revision (Modification) of the Constitution”., Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu genericul „The Need of Constitutional Revision in Balkan and Black Sea Countries”, petrecute la 19.04.2007-22.04.2007 în or. Komotini, Grecia, parte componentă a Kikones Project la care participă ca partener U.S.M, Facultatea Drept., 2007; c.a. 0,5

 4. Cojocaru Olga ,, „Problematica definirii noţiunii de întreprinzător individual” , Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice cu tema „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european”, desfăşurate în cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova, 2007, c.a.0,465.

 5. D. Ţurcanu ,, Concurenţa neloială în Republica Moldova”, „Cultura juridică şi prevenirea corupţiei” Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică (noiem-brie 2007), c.a. 0,25

 6. Dolea I. Coraportul intre jurisprudenta Curtii Eiropene a Drepturilor Omului si jurisprudenta Curtii Constitutionale in perspectiva implementarii recursului constitutional procesual penal in Republica Moldova. Conferinta Rolul Curtii Constitutionale in sistemul protectiei drepturilor omului si res­pec­ta­rea CEDO si jurisprudentii Curtii Europene pentru drepturile Omului in jurisprudenta si legislatia nationala.Chisinau: Curtea Constituţională 2007, p.148-153, 0,5 c.a

 7. I.Guceac ,, Garantarea liberului acces la justiţie prin prisma Art. 6 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”, Conferinţa „Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului în legislaţia şi jurisprudenţa naţională”, Materialele Conferinţei, p. 96-100, (0.4 c.a).

 8. I.Guceac ,,Integrarea europeană şi redimensionarea destinaţiei sociale a poliţiei din Republica Moldova. Poliţia şi valoriel general umane în contextual integrării europene”, Materialele Conferinţei ştiinşifico practice, p. 11-14, (0.3 c.a).

 9. S.Maimescu ,,Problemele aplicării sancţiunilor vamale şi penale la calificarea infracţiunii de cont­ra­bandă comisă de persoanele juridice pe teritoriul vamal naţional al Republicii Moldova”, prezentată la Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică sub genericul „Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european”, consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea, avută loc la 15 decembrie 2007 în or.Chişinău, p.140-146, (0,85 c.a).

 10. Vlaicu Vlad ,, Corelaţia dintre dreptul la învăţătură, educaţie şi protecţia mediului”, „Dreptul naţional în contextul proceselor integraţioniste europene”. Materiale ale conferinţei şt. int., Chişinău, Editura U.S.M., 2007, p.498-500.c.a.0,2.

 11. Vlaicu Vlad ,, Corelaţia dintre dreptul la viaţă, la integritate fizică şi psihică şi protecţia mediului”, „Dreptul naţional în contextul proceselor integraţioniste europene”. Materiale ale conferinţei şt. int., Chişinău, Editura U.S.M., 2007, p.541-545.c.a.0,2.

 12. Volcinschi Victor ,, Natura juridică a servituţii prediale în Dreptul Privat Roman şi în noul Cod civil al RM”, Materialele Conferinţei internaţionale a romaniştilor, Craiova, 2007.c.a.0,2.

2008

 1. Cojocaru Olga „Unele precizări privind condiţiile de dobândire a calităţii de întreprinzător individual în legislaţia naţională”, materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Drept european şi drept naţional”, desfăşurată la 3-4 iulie 2008 la Universitatea Ovidius din Constanţa, România, 2008, c.a. 0,7.

 2. Cuzneţov Alexandru ,,Теоретические проблемы определения реализации права в правовом госу-дарстве”, „Sistemul legal, societatea civilă şi statul”, Conferinţa VI-a Ştiinţifică Internaţională a studenţilor şi a doctoranzilor (18-20 aprilie 2008) Culegere a articolelor ştiinţifice, Lvov 2008, 340 paginic.a.0,2.

 3. Demcenco M. Metodele de verificare şi apreciere ale raportului de expertiză. Culegere ale materialelor Academiei de Poliţie. P. 46-50, Chişinău, 2008.

 4. Doraş S. Expertiza complexă şi complexul de expertize – forme dist. de administrare a probelor în procesul penal. Conferinţă: În probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesual integraţionist european. Chişinău, 2008.0.2 c.a.

 5. E.Bobeica ,,Autonomia financiară în activitatea autorităţilor publice”, Materialele conferinţei inter­na­ţio­nale. Academia de administrare publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, p. 51-62, (1 c.a).

 6. Gheorghiţă M. Criminalisticaîn serviciul Justiţiei. Materialele simpozionului internaţional de cri­mi­na­lis­tică în serviciul justiţiei: constatări, tendinţe şi realizări din 19-20 septembrie 2008, Chişinău: p.10-14. 0,5 c.a.

 7. Gheorghiţă M.Sarcinile investigaţiilor criminalistice la faţa locului. Materialele simpozionului internaţional de criminalistică în serviciul justiţiei: constatări, tendinţe şi realizări din 19-20 septembrie 2008. p273-276. 0,35 c.a.

 8. Golubenco Gh. Observaţii privind specificul cunoştinţelor criminalistice şi problemele ce persistă în cad­rul predării lor studenţilor de la facultăţile de drept din ţară. În: Materialele simpozionului inter­naţional „Criminalistica în serviciul Justiţiei: constatări, tendinţe şi reaizări”, desfăşurat la Chişinău, 19-20 septembrie 2008. Chişinău: ULIM, 2009, p. 53-55, ISBN 978-9975-934-62-6 (0,2 c.a.);

 9. I.Guceac ,, Socializarea juridică a individului – condiţie indispensabilă pentru edificarea statului de drept în Republica Moldova”, Conferinţa „Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului în legislaţia şi jurisprudenţa naţională”, Materialele Conferinţei, Chişinău, p. 89-95, (0.5 c.a).

 10. M. Chirilă ”Microurmele în activitatea de cercetare a infracţiunilor- realizări şi perspective”, Colaborarea internaţională în domeniul criminalisticii. 0,1c.a.

 11. M. Chirilă „Noi tendinţe ale criminalisticei naţionale”. Caracteristica logico-psihologică a procesului de cunoaştere în activitatea de urmărire penală.”. 0,1c.a.

 12. Negru Cristina ,, – Noţiunea de capital social prin prisma legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. Corelaţia cu alte noţiuni similare.”, Conferinţa ştiinţifică internaţională anuală a tinerilor cercetători Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric în contextul integrării europene 28.03.2008, c.a.0,2

 13. O.Ciobanu ,,Taxa vamală – instrument de realizare a politicii vamale”, Academia de Administrare Publică-15 ani de modernizare a serviciului public din RM, materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice N.2 18-23 p. (0.5 c.a).

 14. P.Ţurcan ,, Conceptul de politică vamală şi realizarea ei”, Culegere de materiale. Academia de administrare publică-15 ani de modernizare a serviciului public din R.M. p. 72-79, (0.5 c.a).

 15. S.Cobăneanu ,,Autonomia financiară în activitatea autorităţilor publice” / Bobeica Elena // Materialele conferinţei internaţionale. Academia de administrare publicăpe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, p193-198 (0.5 c.a).

 16. S.Maimescu ,,Unele aspecte ale interpretării noţiunilor de „frontieră de stat” şi „frontieră vamală” prevăzute de legislaţia naţională a Republicii Moldova”, prezentată la Conferinţa ştiinţifico-practică sub genericul „Academia de Administrare Publică – 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova”, publicate în revista Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldeova, vol.I, p.259-263, (0,85 c.a).

 17. S.Maimescu ,,Роль государственной и таможенной границы Республики Молдова при квалификации преступлении, совершаемых при ее пересечении транспортными средствами и гражданами”, Materialele conferinţei ştiinţifico-practice , publicate în revista Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldeova, vol.I, pag.205-215, (1,8 c.a).

2009

 1. Cerbu A. „Consideraţiuni generale privind neagravarea situaţiei în propriul recurs”, în „Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană”, Conferinţa Ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor (2009, Chişinău). Conferinţa ştiinţifică a masteranzlor şi doctoranzilor „Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană”.:Rez. Comunicărilor, 23 sept. 2009. Dedicată aniversării 63 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, Chişinău, USM, 2009, 182-183.0.1 c.a.

 2. Cerbu A. „Efectul extensiv al recursului şi limitele sale”, în „Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană”, Conferinţa Ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor (2009, Chişinău). Conferinţa ştiinţifică a masteranzlor şi doctoranzilor „Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană”.:Rez. Comunicărilor, 23 sept. 2009. Dedicată aniversării 63 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, Chişinău, USM, 2009, 158-159.0.1 c.a.

 3. Cojocaru Olga „Obligaţiile profesionale ale întreprinzătorului individual”, materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale din 16 septembrie 2009, din cadrul USM, dedicată jubileului de 50 de ai Facultăţii de Drept, 2009, c.a. 0,465

 4. Cuzneţov Alexandru ,, Mecanismul realizării dreptului”, Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului” Materiale conferinţei ştiinţifice internaţionale in honorem Elena Aramă doctor habilitat profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Chişinău: „Bons Offices” SRL, 2009.-448p, ISBN 978-9975-80-291-8, c.a.0,2

 5. Demcenco M. Aspecte procesuale a statutului expertului judiciar. Materiale a simpozionului ştiinţific. Academia de Poliţie. Chişinău, 2009.

 6. Golubenco Gh. Consideraţii privind clasificarea contemporană a expertizelor criminalistice. În: Materialele Simpozionului criminalistic internaţional „Criminalistica în serviciul Justiţiei: constatări, tendinţe şi reaizări” din 19-20 sept. 2008. Chişinău:ULIM, 2009, p. 172-175, ISBN 978-9975-934-62-6 (0, 3 c.a., co-autor O.Neicuţescu);

 7. Golubenco Gh.Consideraţii privind noţiunea de loc al faptei. În: Materialele simpozionului internaţional de criminalistică cu genericul „Criminalistica în serviciul justiţiei: constatări, tendinţe şi reaizări”din 19-20 septembrie 2008. Chişinău: ULIM, 2009, p. 103-106, ISBN 978-9975-934-62-6 (0, 3 c.a., co-autor A.Gugu);

 8. Mihalache Iurie ,, Asigurarea obligatorie de răspundere civilă în transportul aerian. În: „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului. In honorem Elena Aramă”, Materialele conferinţei internaţionale din 14-15 martie 2009. Chişinău: Bons Offices SRL, p.78-87.c.a.0,6

 9. Mihalache Iurie ,, Răspunderea civilă a transportatorului aerian pentru daunele survenite din pierdere, deteriorare şi întîrziere în livrare mărfii”, În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători: „Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan şi probleme actuale ale edificării statului de drept în Republica Moldova din perspectivele integrării europene”, organizată de IISD al AŞM. Ediţia a III-a, 29 martie 2009, Chişinău, p.59-72.c.a.0,6

 10. Nicolae Roşca ,, Armonizarea legislaţiei naţionale privind societăţile comerciale la rigorile Directivei Uniunii Europene nr.68/151/EEC. “,Materialele Conferinţei Ştiinţifico-practice „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept” consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a USM, Chişinău, 16 octombrie 2009 publicată în Revista Naţională de Drept, 2009, nr.11-12, pag.76-79, c.a.0,2.

 11. Vizdoagă T. Взаимодействие адвоката с подзащитным и выработка позиции защиты по делу. Conferinţa internaţională teoretico-practică cu genericul Educaţie şi cercetare intr-un stat bazat pe drept, 16 octombrie 2009 , Revista naţională de drept, Ediţie specială, 2009 nr. 10-12, p. 107-108. 0,1 c.a.

 12. Vizdoagă T., Valah C., Problema accesului liber la justiţie prin prisma atribuţiilor ofiţerului de urmărire penală. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Academia de Poliţie Ştefan cel Mare, Chişinău, 2010.

 13. Vlaicu Vlad ,, Dreptul de a se adresa în judecată vis-a-vis de problemele de mediu”, Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-practică „Sistemul judiciar şi drepturile omului”, 03 – 04 octombrie 2009, I.Ş.E. Materialele conferinţei sunt în proces de editare.c.a.0,2

 14. Vlaicu Vlad ,, Dreptul la ocrotirea sănătăţii într-un mediu sănătos”, Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-practică „Educaţie şi cercetare într-un stat de drept” dedicată aniversării a 50 de ani de la fondarea facultăţii de Drept a U.S.M., 16 octombrie 2009, U.S.M, Chişinău, publicat în Revista Naţională de Drept, Ediţie Jubiliară, nr.10-12 din 2009, p.62-63., c.a.0,2

 15. Vlaicu Vlad ,, Dreptul la un mediu protejat – drept fundamental al fiinţei umane.”, Conferinţa internaţională „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului”, in honorem Elena Aramă, profesor universitar, doctor habilitat în drept, Chişinău, 14 – 15 martie 2009, U.S.M, Chişinău publicat în culegerea „Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului”, Editura Bons Ofices, Chişinău, 2009, p.396 – 414., c.a.1,0.

 16. Vlaicu Vlad ,, Unele aspecte ale realizării dreptului de proprietate într-un mediu sănătos”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Probleme actuale ale istoriei, teoriei dreptului şi ştiinţei administraţiei pub­li­ce”, 1-2 octombrie 2009, A.S.E.M., Chişinău, publicat în culegerea cu aceeaşi denumire, pag.154-156.c.a.0,2

 17. Volcinschi Victor ,, Правовой статус должника в залоговых правоотнашениях Древнего Рима”, Материалы международной конференции романистов, Иркутскб, 2009.c.a.0,2.

2010

 1. Dolea I. Demnitatea umană şi justiţia penală: garanţii constituţionale. Conferinţă internaţională: 15 ani a Jurisdicţiei constituţionale. Chişinău 2010.

 2. Lazăr Diana. „Arbitrabilitatea litigiilor : incidente asupra recunoaşterii si executării sentinţelor arbitrale străine”, Conferinţa USM „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice”, dedicată aniversării a 64-a de la fondarea USM (Premiul pentru cea mai buna prezentare în cadrul conferinţei – 500 lei), 5 mai 2010.

 3. Lazăr Diana. Prezentarea publica la 14 mai 2010, in cadrul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare a Republicii Moldova a lucrarii : „Studiu comparativ al cadrului legal viti-vinicol al Republicii Moldova în vederea formulării recomandărilor privind facilitarea activităţii producătorilor mici de vinuri”, mai 2010, broşura 21 pagini (2c.a.), tiparita cu suportul proiectului Cresterea Competitivitatii si Dezvoltarea Intreprinderilor (CEED) al USAID.

 4. Lazăr Diana. Prezentarea publica la 30 iunie 2010, in cadrul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare a Republicii Moldova a lucrarii: „Re-think wine sector. Relansam sectorul viti-vinicol”, broşura 45 pagini (3,5 c.a.), tiparita cu suportul proiectului Cresterea Competitivitatii si Dezvoltarea Intreprinderilor (CEED) al USAID.

 5. Mihalache Iurie ,, Contractele de transport (combinat şi succesiv).”, publicat în Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători „Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan şi perspectivele integrării europene”, organizată de IISD al AŞM. Ediţia a IV-a, 16 aprilie 2010. Editura Pontus, Chişinău - 2010, p.300-311. c.a.0,6

 6. Negru Cristina ,, Aspecte contradictorii privind condiţiile de validitate a aporturilor la capitalul social în cadrul societăţilor pe acţiuni”, Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică Respectarea drepturilor omului – garanţie a edificării unui stat de drept 2010, c.a.0,2

 7. Zaharia Virginia. Participarea minorilor la conflictelor armate în vizorul Curţii Penale Internaţionale: de la prevederi statutare la practică. Situaţia în Republica Democrată Congo. // Conferinţa ştiinţifică „In­teg­rarea europeană – oportunităţi pentru dezvoltarea Republicii Moldova”. Chişinău, 06.05.2010. (0,4 c.a.).


7.12.Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3 pagini). În această listă se includ şi exemplarele semnal apărute în ţară.

2006

 1. A.Arseni ,,Dreptul fundamentul laic al umanismului”, Materialele Conferinţei ştiinţifice:Prin religie şi ştiinţă spre pace şi umanism. 31-33 p., (0.2).

 2. Calenic Alexandru ,,К проблеме кодификации хозяйственного законодательства”, Правовые и экономические вопросы развития общества на современном этапе: материалы научно-практической конференции 9 июня 2006 г. Науч. изд. ТФНОУ «МАЭП», Тирасполь, 2006. С. 103 -106, c.a.0,2

 3. Calenic Alexandru ,,К проблеме определения понятия предприятия в гражданском и пред­при­ни­мате­льском праве”, Актуальные проблемы реформирования экономического, пра­во­во­го и социально-культурного развития стран СНГ: материалы научно-практической конфе­рен­ции 29 марта 2006 г. / Ред. колл. д.э.н. В.М. Соколов и др. – Тирасполь, 2006. – С. 175-180., c.a.0.2

 4. Eşanu Oxana, Limitele de exercitare a dreptului de proprietate, Conferinţa ştiinţifică studenţească din 2006; Recenzent Gheorghe Mîţu, Comunicare ştiinţifică, 0.2 c.a.

 5. Osmochescu Nicolae. Precedentul judiciar: importanţa problemei şi perspectivele aplicării şi implementării lui în sistemul juridic moldovenesc. Raportul „Evaluarea necesităţilor Sistemului Judecătoresc din Moldova”. Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova. Chişinău. 2006. 1,5 c.a.

 6. Romandaş N., Reglementarea relaţiilor de muncă a cetăţenilor migranţi, Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane in codiţiile integrării europene. Academia de Ştiinţe R.M., 28.01.2006, Comunicare ştiinţifică, 0.3 c.a.

 7. V.Mocanu ,,Efectele organizării administrativ-teritoriale a statului asupra serviciilor publice”, Administraţia publică locală în perspectiva integrării europene: Materialele ale sesiunii de comunicări ştiinţifice. Chişinău: Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, 2006, p.548-551. (0,2c.a).


Yüklə 3,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə