Acţiunea onu, nrYüklə 126,65 Kb.
səhifə1/4
tarix08.04.2018
ölçüsü126,65 Kb.
#48177
  1   2   3   4

A

Nr. 6 (13), iunie 2003, www.un.md/news_room
cţiunea ONU este o revistă electronică lunară, realizată de Clubul Jurnaliştilor ONU din Moldova
Editor: Igor Guzun

Contribuţii: Ilona Spătaru, Yana Ivancenko, Iulian Fanaru

Logo: Ion Axenti
Echipa revistei „Acţiunea ONU” va aprecia mult dacă veţi expedia subiectele Dumneavoastră ce ţin de Naţiunile Unite şi activitatea agenţiilor ONU în Moldova la adresa

e-mail: guzun@hotbox.ru

De asemenea, vor fi binevenite sugestiile şi propunerile de format, conţinut, etc.
Apropo, revista electronică „Acţiunea ONU” a ajuns, cu această ediţie, la prima sa aniversare de la lansare. Pentru mesaje cu această ocazie, a fost deschisă adresa UN_Action@personal.ro.
SUMAR:

Acţiunea ONU în Moldova • Acţiunea ONU în lume • Obiectivele Milenare ale Dezvoltării • Ştiri • Revista revistelor • Dosar • Comentarii
Acţiunea ONU în MoldovaLansarea Centrului de Studii şi Politici Juridice, un proiect al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare


Modernizarea învăţământului juridic superior şi susţinerea implementării noului sistem de justiţie penală, precum şi alte obiective strategice ale Centrului de Studii şi Politici Juridice au fost făcute publice în cadrul evenimentului de lansare a acestui centru.

La 23 iunie, Sala Polivalentă a Fundaţiei Soros Moldova a găzduit prezentarea Centrului de Studii şi Politici Juridice, un proiect al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, implementat de Fundaţia Soros Moldova, care intenţionează să promoveze administrarea echitabilă şi eficace a justiţiei prin intermediul promovării standardelor naţionale pentru învăţământul juridic superior şi prin intermediul modernizării sistemului de justiţie penală. Prezentarea a oferit o trecere în revistă a metodelor elaborate de Centrul de Studii şi Politici Juridice pentru abordarea acestor două componente – învăţământul juridic superior şi sistemul de justiţie penală – care sunt inerente unei justiţii echitabile într-o societate democratică.

Centrul de Studii şi Politici Juridice îşi propune să acorde asistenţă la implementarea noii legislaţii penale şi procesual penale şi la elaborarea unui concept clar şi transparent pentru învăţământul juridic superior, precum şi elaborarea unor manuale model privind ramurile fundamentale ale dreptului, ce ar reflecta prevederile legislaţiei naţionale.

Importanţi reprezentanţi ai Facultăţilor de Drept, ai Guvernului, precum şi ai societăţii civile au avut un schimb de opinii privind oportunitatea şi specificul implementării acestui proiect, şi în egală măsură şi-au exprimat intenţia de a contribui la activităţile Centrului.

Un alt important subiect pus în discuţie de cei prezenţi la festivitatea de lansare a proiectului a fost caracterul durabil al rezultatelor scontate şi abordarea novatoare a strategiei de implementare a activităţilor centrului, care îşi propune să asigure cooperarea logistică şi intelectuală a resurselor umane existente în spaţiul Republicii Moldova, abordând domenii bine determinate şi clare, pentru a evita o dispersare a eforturilor într-o arie excesiv de multidimensională. Participanţii la lansare au relevat că implementarea noului sistem de justiţie penală şi modernizarea instruirii juridice superioare, este bine venită, din moment ce o societate democratică tinde spre realizarea dezideratului Statului de Drept, ce este indisolubil de o justiţie modernă şi independentă.

859 de funcţionari publici alolingvi au studiat limba română în cadrul unui program finanţat de PNUD

859 de funcţionari publici, profesori, bibliotecari şi jurnalişti alolingvi din municipiile Bălţi, Cahul, Taraclia, Comrat şi Chişinău au absolvit pe parcursul ultimilor doi ani cursuri pentru studierea limbii române în cadrul unui proiect pilot, susţinut financiar de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Proiectul s-a derulat sub genericul "Limba - mijloc de integrare socială".

Cei 22 de profesori care au predat limba română în cadrul proiectului au aplicat atât metode tradiţionale, cât şi netradiţionale, organizând, între altele, pentru audienţi tabere de vară.

Ate 600 de persoane vor studia româna în următorii patru ani în cadrul aceluiaşi proiect, iar reţeaua de profesori va fi extinsă până la 40. În curând vor fi editate trei manuale de studiere a limbii române pentru alolingvi după practici moderne şi un ghid metodologic pentru profesori. Bugetul total al proiectului alocat de Reprezentanţa PNUD Moldova este de 200 mii USD.

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare a acceptat să ajute Guvernul de la Chişinău finanţând cursuri de studiere a limbii române pentru funcţionarii alolingvi din două motive: oportunităţile egale înseamnă combaterea sărăciei, iar comunicarea este un mijloc important de integrare socială.

Potrivit ultimului recensământ, realizat în 1989, în Republica Moldova (inclusiv Transnistria), pe lângă naţiunea titulară, locuiesc reprezentanţi a nouă minorităţi etnice, care constituie aproximativ 35 la sută din populaţie. După www.basa.md

Fiecare copil are dreptul să crească în familie. Dar pentru mulţi copii din Moldova realitatea este alta. Declaraţie a Reprezentanţei UNICEF în Moldova cu ocazia Zilei Internaţionale a Protecţiei Copilului
Fiecare copil are dreptul să crească în familie, care constituie cel mai favorabil mediu pentru dezvoltarea sa. Pentru mulţi copii din Moldova, însă, acest lucru nu este o realitate. Mai mult de 13 000 de copii sunt îngrijiţi în instituţii de tip rezidenţial – case de copii, orfelinate şi şcoli internat, în majoritate doar din cauza condiţiilor socio-economice ale propriei familii. Alţi copii, numărul cărora nu este cunoscut, sunt lipsiţi de îngrijire şi sprijin, fiind separaţi de părinţii care au emigrat în căutare de lucru.

În aceste condiţii, au devenit o chestiune de urgenţă schimbările politicilor sociale şi ale legislaţiei care ar permite crearea serviciilor sociale de sprijin a familiilor vulnerabile şi a alternativelor de îngrijire a copiilor aflaţi în situaţii de risc, care să răspundă necesităţilor specifice ale noilor realităţi.

“Pe parcursul anului care a trecut după Sesiunea Specială ONU în interesul copiilor (mai 2002) Guvernul Republicii Moldova şi-a demonstrat angajamentul în domeniul protecţiei copiilor”, a declarat Reprezentantul UNICEF în Moldova, Dna Giovanna Barberis. “Astfel, cu suportul UNICEF, au fost elaborate Strategia naţională pentru protecţia familiei şi a copilului şi proiectul de Lege privind protecţia copilului aflat în dificultate. Ambele sunt de o importanţă crucială pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă copiii, deoarece ar putea oferi cadrul legal pentru crearea la nivel de comunităţi a serviciilor alternative în sprijinul familiilor şi a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile. Aceste servicii ar asigura ne-separarea copiilor de părinţi doar din cauza situaţiei economice a familiei”.

UNICEF sprijină aceste iniţiative ale Guvernului şi îşi exprimă încă o dată speranţa că atât Strategia, cât şi Legea privind protecţia copilului aflat în dificultate, vor fi adoptate în timpul cel mai apropiat.

Legea oferă cadrul legal pentru o mai bună abordare a problemelor mai multor categorii de copii: privaţi temporar sau permanent de mediul familial; copii cu disabilităţi; cei cărora nu le-au fost create condiţii minime de dezvoltare şi supravieţuire; cei care nu au acces liber la educaţie; care sunt sau pot deveni victime ale violenţei fizice, mentale, a vătămării sau abuzului, a unei grave afectări a sănătăţii, a neglijării, a maltratării sau exploatării, a abuzului sexual, incestului sau traficului, ş.a.

Acest lucru a fost recomandat Guvernului Republicii Moldova şi de Comitetul ONU privind Drepturile Copilului, care a examinat în septembrie-octombrie 2002 Raportul Moldovei prind implementarea prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului.

În Observaţiile finale, adoptate la 4 octombrie 2002 în Sesiunea 31, Comitetul ONU privind drepturile copilului a recomandat Moldovei: “a) să implementeze în totalitate reforma sistemului de ocrotire a copilului, asigurând în acest scop resursele umane şi financiare necesare; b) să ia măsuri efective pentru elaborarea unor măsuri alternative la instituţionalizare, cum ar fi încredinţarea unei familii sau persoane, sau unei case tip familie, sau alte forme alternative de ocrotire bazate pe familie, şi să nu recurgă la măsura plasării copiilor în instituţii decât în ultimă instanţă; c) ca măsuri de prevenire, să îmbunătăţească asistenţa socială şi sprijinul acordat familiilor, pentru a le ajuta pe acestea să-şi îndeplinească răspunderile care le revin în creşterea copiilor, inclusiv prin educarea părinţilor, consiliere şi programe bazate pe comunitate…”

UNICEF sprijină instituţiile guvernamentale, autorităţile locale şi societatea civilă în crearea serviciilor pilot pentru copii – centre de zi, case de tip familial, servicii de plasament familial temporar, servicii de consiliere, centre maternale ş.a. Aceste proiecte au drept scop nu numai prevenirea separării copiilor de familie, ci şi readucerea în propria familie, în cadrul familiei extinse sau plasarea în familii alternative a copiilor care în prezent se află în case de copii şi şcoli-internat.

Protecţia copiilor expuşi diverselor riscuri este una din cele cinci priorităţi anunţate de UNICEF pentru anii 2002-2005. Alte priorităţi sunt lupta împotriva HIV/SIDA, imunizarea, dezvoltarea integrată a copiilor de vârste mici şi asigurarea accesului la educaţie pentru toţi.
Rock pentru Refugiaţi”


La 6 iunie 2003, Reprezentanţa Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR) în Republica Moldova a organizat concertul de binefacere Rock pentru Refugiaţi – V cu ocazia Zilei Mondiale a Refugiatului. Concertul, care a fost co-sponsorizat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa a fost organizat sub egida Primăriei Chişinău, la Teatrul de Vară. În acest an, programul concertului a inclus trei reprezentanţi din Moldova (Gândul Mâţei, In Quadro, Nelly Ciobanu) şi două formaţii din România (Pasărea Colibri, Pops). În afară de faptul că a avut ocazia să asculte muzică bună, publicul a participat la o loterie, a cărui premiu principal a fost un bilet tur retur la Timişoara – oferit prin curtuazie de Carpatair. La 20 iunie, în lume a fost marcată Ziua Mondială a Refugiatului. Anul acesta, ICNUR a ales tema „Tinerii Refugiaţi – Construind Viitorul”. Tinerii refugiaţi nu doar se confruntă cu aceleaşi dificultăţi ca şi toţi refugiaţii, dar mai sunt expuşi şi unor greutăţi suplimentare, deoarece sunt atât de tineri. ICNUR face tot posibilul pentru a găsi soluţii pentru aproape 200 milioane de persoane care se află în atenţia sa în toată lumea, 35% dintre care sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 12 şi 24 ani. Tinerii refugiaţi sunt una din priorităţile cheie ale ICNUR, deoarece o investiţie în tinerii refugiaţi este o investiţie raţională într-o lume mai bună.

ICNUR în Moldova a comemorat Ziua Mondială a Refugiatului pentru a cincea oară. De fiecare dată sunt organizate un număr de evenimente, inclusiv concertul Rock pentru Refugiaţi.
POPS pentru refugiaţi
La Teatrul de Vară a avut loc o festivitate de zile mari – „Rock pentru refugiaţi – V”, unde au evoluat formaţiile „In Quadro”, „Gândul Mâţei”, „Pasărea Colibri”, „POPS” şi interpreta Nelly Ciobanu. ICNUR este organizaţia internaţională pentru problemele refugiaţilor, care în fiece an desfăşoară câte un concert în care evoluează formaţii în vogă de la noi şi din România. A fost muzică de toate culorile şi pentru toate vârstele... Formaţia POPS a fost înfiinţată, acum o jumătate de an, în urma show-ului televizat „Alege ASIA”, iar astăzi se poate mândri cu şapte piese înregistrate şi multiple apariţii TV şi recitaluri la diverse concerte. Piesa cu care s-au lansat, „Bum – Bum”, la ora actuală este în plină ascensiune şi se pare că va cuceri toate topurile de radio şi de televiziune. http://www.sens.md/showart.asp?aid=840
O nouă atitudine faţă de tineri este promovată prin procesul de elaborare a Strategiei Naţionale în domeniul Tineretului

La Chişinău a fost inaugurat, în premieră pentru Republica Moldova, Centrul de Resurse pentru specialiştii în problemele tinerilor şi liderii de tineret. Creat de către Departamentul Tineret şi Sport, în cadrul unui proiect susţinut de Reprezentanţa UNICEF în Moldova, Centrul de resurse va oferi celor aproximativ 700 de specialişti pentru probleme de tineret din primarii şi liderilor ONG-urilor de tineret informaţie, consultanţă, training şi asistenţă tehnică. De asemenea, a fost lansat procesul de consultanţă pentru elaborarea Strategiei Naţionale în domeniul Politicilor de Tineret.

“Scopul acestei Strategii este redresarea situaţiei tinerilor în Republica Moldova. Documentul va adresa domenii precum angajarea tinerilor în câmpul muncii, participarea lor la viaţa comunităţii, crearea oportunităţilor de petrecere a timpului liber”, a declarat cu această ocazie Sergiu Corneţchi, Directorul general al Departamentului Tineret şi Sport. Strategia va adresa tinerii între 14 şi 30 de ani.

Potrivit Giovannei Barberis, Reprezentatul UNICEF în Moldova, Strategia urmează să privească tinerii ca pe o resursă de lungă durată a ţării, să identifice necesităţile lor şi să le ofere oportunităţi de autorealizare, dar şi să pună capacităţile şi energia lor în serviciul societăţii în ansamblu. “Sperăm ca această strategie în domeniul tineretului să fie integrată in Strategia pe ţară de Reducere a Sărăciei şi Creştere Economica”, a declarat Dna Barberis.

Elaborarea strategiei în domeniul tineretului mai are un specific aparte: este prima experienţă de colaborare în domeniul tineretului între toate ministerele şi instituţiile guvernamentale care au atribuţie la tineri, pe de o parte, şi, organizaţiile societăţii civile, tinerii însăşi, pe de altă parte, care vor fi actorii principali în tot acest proces. În acest scop, prin decizie guvernamentală, a fost creat un Grup de lucru interministerial, care şi-a început deja lucrul.

Tinerii nu mai sunt cei de ieri. Aceasta impune o nouă atitudine şi noi abordări”, a declarat Sergiu Musteaţă, reprezentantul ONG-urilor de tineret în Grupul de lucru. “Legea cu privire la Tineret, adoptată în 1999, este o lege bună, care conţine prevederi la compartimentele educaţie, asistenţă socială, timp liber, specialiştii în domeniul tineretului, dar nu a beneficiat de un mecanism adecvat de implementare. În prezent se resimte acut necesitatea unei strategii pe termen lung, de implementare a prevederilor legii şi de dezvoltare a politicii de tineret şi a unui plan de acţiuni. Legea creează cadrul legal, iar strategia determină problemele cu care se confruntă tinerii şi oferă soluţii”.

Procesul de consultări naţionale pe marginea proiectului Strategiei este conceput drept unul participativ, cu implicarea largă a tinerilor, administraţiilor locale, mass media, şi va include mai multe consultări la nivel local şi trei mese rotunde regionale la Cahul, Bălţi şi Chişinău, cu participarea actorilor principali ai procesului. În toamna anului curent va fi organizată Conferinţa naţională de lansare a strategiei, cu participarea experţilor care au elaborat documentul, reprezentanţilor Consiliului Europei, Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, ai Uniunii Europene şi ai posibililor donatori. La eveniment au participat Tobias Flessenkemper şi Finn Denstad, experţi internaţionali cu experienţă în structurile europene pentru tineri, invitaţi de UNICEF, care vor asista Departamentul Tineret şi Sport în procesul de elaborare a strategiei.

Activităţile se înscriu în Programul de cooperare UNICEF-Guvernul Republicii Moldova pentru anii 2002-2006, care include şi un program adresat în special tinerilor. În cadrul acestuia a fost semnat Acordul de colaborare dintre Departamentul Tineret şi Sport şi Reprezentanţa UNICEF Moldova, pentru dezvoltarea politicilor de tineret şi dezvoltarea capacităţilor specialiştilor în domeniul tineretului. http://press-release.iatp.md/showarticle.asp?id=685"Protecţia Apărătorilor Drepturilor Omului, Instrumentele ONU şi Libertatea de Asociere"

Pentru prima dată în Republica Moldova a fost organizat seminarul interactiv de instruire "Protecţia Apărătorilor Drepturilor Omului, Instrumentele ONU şi Libertatea de Asociere". Activitatea a fost condusă de Predrag Zivkovic, expertul Oficiului Comisarului ONU pentru Drepturile Omului, cu sediul la Geneva, şi Michael McNamara, expertul principal al Oficiul pentru Drepturile Omului şi Dimensiunea Umană a OSCE din Varşovia.

Seminarul a avut loc pe 17-18 iunie, la Chişinău, şi 19-20 iunie, la Tiraspol, şi a fost destinat organizaţiilor şi grupurilor care sunt implicate în activităţile de protejare şi apărare a drepturilor omului din Republica Moldova. Subiectele principale ale seminarului:


 • Rolul apărătorilor drepturilor omului în activitatea confruntată cu riscuri şi ameninţări;

 • Utilizarea activă a instrumentelor ONU pentru protecţia drepturilor omului;

 • Modalităţile de monitorizare şi documentare a violărilor drepturilor omului;

 • Conlucrarea eficientă cu raportorii speciali ai ONU pe diferite probleme;

 • Analiza riscurilor şi problemelor principale de drepturi ale omului;

 • Folosirea diferitelor procedee şi modalităţi de apărare a drepturilor omului;

 • Caracterul prioritar al acţiunilor de protecţie a drepturilor omului.

Banca Mondială a aprobat un grant în valoare echivalentă cu 5,5 milioane dolari SUA pentru Proiectul de control al SIDA în Moldova

Banca Mondială a aprobat un grant al Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare (AID) în valoare echivalentă cu 5,5 milioane dolari SUA pentru Proiectul de control al SIDA în Moldova. Obiectivul Proiectului este de a îmbunătăţi situaţia din sectorul sănătăţii în Moldova, prin reducerea mortalităţii, morbidităţii, transmiterii HIV/SIDA şi a altor maladii cu transmitere sexuala (MTS). Proiectul propus de control al SIDA reprezintă una dintre componentele Programului de combatere a TBC/SIDA în Moldova. Programul va include finanţare în paralel din următoarele granturi: grantul AID în valoare echivalentă cu 5,5 milioane dolari SUA pentru componenta ce ţine de combaterea SIDA, un grant USAID în sumă de 4,0 milioane dolari SUA pentru componenta ce ţine de TBC şi un grant în valoare de 5,2 milioane dolari SUA de la Fondul Global pentru combaterea SIDA, TBC, şi a Malariei (GFATM). Contribuţia Guvernului moldovean la finanţarea Programului va constitui 0,23 milioane dolari SUA.

Prin realizarea acestui proiect Guvernul Republicii Moldova urmăreşte atingerea unui scop bine determinat şi vital necesar pentru sănătatea populaţiei ţării, şi anume reducerea mortalităţii, morbidităţii şi a transmiterii infecţiei HIV/SIDA şi a bolilor sexual transmisibile, efectuarea tratamentului infectaţilor cu HIV, în special al femeilor, copiilor şi adolescenţilor. Conform calculelor efectuate, implementarea proiectului ar putea reduce considerabil pierderile Republicii Moldova ce se aşteaptă de a fi suportate pe parcursul următorilor ani în urma incapacităţii temporare de muncă a populaţiei în vârstă aptă de muncă, reducerea speranţei de viaţă, cheltuielile sporite ale sectorului sanitar”, a subliniat Andrei Gherman, ministru al Sănătăţii în Moldova.

HIV/SIDA se poate răspândi rapid, dacă nu vor fi întreprinse acţiuni de prevenire. Potrivit UNAIDS, numărul estimat al persoanelor cu HIV/SIDA la finele anului 2001 constituia 5 500, infecţia fiind transmisă cel mai des prin intermediul utilizării intravenoase a drogurilor. „Acest proiect oferă o perspectivă nouă. Este pentru prima dată când Fondul Global pentru combaterea SIDA, TBC şi a Malariei a fost utilizat în regiunea Europei şi Asiei Centrale. De asemenea, proiectul a fost apreciat ca fiind unul dintre cele mai bune exemple de colaborare între Bancă (AID) şi Fondul Global”, a subliniat Joana Godinho, Conducător al Proiectului în cadrul Băncii Mondiale.

Proiectul include patru componente: • Planificarea strategică şi crearea capacităţii instituţionale pentru controlul HIV/SIDA şi al MTS.

 • Amplificarea domeniului de acţiune a intervenţiilor de prevenire a HIV/SIDA/MTS şi MTS.

 • Tratamentul, îngrijirea şi sprijinul acordat persoanelor cu HIV/SIDA.

 • Gestionarea şi evaluarea proiectului.

De la data aderării Moldovei la Banca Mondială (Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare) în 1992 şi la Asociaţia Internaţionala pentru Dezvoltare (AID) în 1994, totalul angajamentelor Băncii pentru Moldova a atins cota de 504,3 milioane dolari SUA pentru 22 proiecte. Biroul relaţii cu publicul BM, http://www.pressbox.md/cgi-bin/news?cid=5&day=12&month=06&year=2003#n6714
Raportul Mondial despre Cancer

Biroul de Coordonare al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în Republica Moldova a lansat, la Chişinău, Raportul Mondial despre Cancer. Frecvenţa cancerului ar putea creşte cu 50% şi atingând 15 milioane de noi cazuri anual în anul 2020, se afirmă în Raportul Mondial despre Cancer, realizat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, cel mai complet document elaborat până acum în domeniu. Acest document demonstrează clar că adoptarea unui mod sănătos de viaţă şi acţiunile întreprinse în sănătatea publică de către guverne şi medici pot preveni această tendinţă şi pot evita aproape 1/3 din cazuri.

În anul 2002 tumorile maligne au fost originea a 12% din cele 56 milioane decese înregistrate în lume. În multe ţări mai mult de ¼ din decese se datorează cancerului. Anul trecut 5,3 milioane de bărbaţi şi 4,7 milioane de femei au dezvoltat o tumoare malignă şi 6,2 milioane de persoane au decedat. Raportul relevă de asemenea că tumorile maligne au devenit o problemă de sănătate publică atât în ţările industrializate, cât şi în cele în curs de dezvoltare.

Raportul Mondial despre Cancer este un document concis de 351 de pagini, care descrie cauzele cancerului, principalele tipuri de tumori maligne, depistarea precoce şi tratamentul. Acest raport este publicat de Centrul Internaţional de Cercetare în domeniul Cancerului (CICR), afiliat Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Câteva exemple de acţiuni care vor avea un efect benefic asupra scăderii frecvenţei cancerului şi vor permite prevenirea unei treimi de cazuri:


 • Diminuarea consumului de tutun. Consumul de tutun este cel mai mare risc evitabil. În secolul 20 mai mult de 100 de milioane de persoane au murit în lume din cauza maladiilor legate de tabagism.

 • Calitatea vieţii şi alimentării are de asemenea un rol decisiv. Consumul adecvat de fructe şi legume şi exerciţiul fizic au efecte reale.

 • Depistarea precoce, mai ales a cancerului colului uterin şi glandei mamare, este o acţiune de prevenire care permite totodată şi tratarea tumorilor cu succes.

Creşterea spectaculoasă numărul de bolnavi pronosticată pentru următoarele două decenii, de la 10 milioane în anul 2000 până la 15 milioane în 2020, se va datora îmbătrânirii populaţiei în ţările dezvoltate şi în cele în curs de dezvoltare şi tendinţelor actuale în domeniul tabagismului şi adoptării unui mod de viaţă prejudicios pentru sănătate.

În cadrul eforturilor pentru a contracara această tendinţă, Organizaţia Mondială a Sănătăţii s-a angajat să lupte cu tabagismul şi să amelioreze alimentaţia, nutriţia şi exerciţiul fizic. Consumul de tutun rămâne cel mai mare risc în contractarea cancerului. Raportul trece în revistă şi recomandă un şir de strategii pentru a reduce în lume acest consum, ceea ce va solicita angajarea coordonată a organismelor responsabile de sănătatea publică în fiecare ţară, a colectivităţilor, a profesioniştilor din domeniul medicinii şi a cetăţenilor simpli. Convenţia-cadru de luptă cu tabagismul, tratat novator de sănătate publică, pe care ţările membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii au decis să îl prezinte Adunării Mondiale a Sănătăţii în mai 2003, este un instrument forte pentru a urmări implementarea acestor strategii.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii s-a angajat de asemenea să pregătească o strategie mondială despre alimentaţie, exerciţiu fizic şi sănătate, după ce a fost împuternicită de ţările membre în mai 2002 să se ocupe de ponderea crescândă a maladiilor cronice, între care cancerul, maladiile cardio-vasculare, diabetul şi obezitatea. OMS a realizat numeroase consultări cu ţările membre, cu instituţiile Naţiunilor Unite, cu sectorul privat şi cu societatea civilă a propos de această strategie care va fi prezentată la Adunarea Mondială a Sănătăţii în mai 2004. Ea va include recomandările făcute guvernelor referitoare la nutriţie şi exerciţiul fizic şi intervenţiile la nivel local pentru a diminua prevalenţa maladiilor cronice, mai ales a cancerului.

"Promovarea drepturilor şi oportunităţilor egale în Moldova prin susţinerea legislaţiei în egalitatea genurilor şi fortificarea mecanismului de implementare a acestei legi"

În luna mai curent, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu suportul UNIFEM (Fondul Naţiunilor Unite pentru Femei) şi PNUD Moldova au lansat proiectul "Promovarea drepturilor şi oportunităţilor egale în Moldova prin susţinerea legislaţiei în egalitatea genurilor şi fortificarea mecanismului de implementare a acestei legi". În cadrul proiectului va fi format un grup de lucru care va analiza legislaţia naţională şi internaţională existentă în domeniu şi va pregăti un proiect de lege cu privire la oportunităţi egale pentru bărbaţi şi femei. Experţii vor fi selectaţi prin concurs de către Consiliul de Coordonare al proiectului. Criterii de selectare a experţilor: jurişti cu experienţă în domeniu, gender sensibili, experţi în problema gender."Tehnologii avansate în industria conservelor"

La Chişinău, în sala de conferinţe a Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, a avut loc şedinţa ordinară a Clubului de Presă al Asociaţiei Ziariştilor Economişti. Tema şedinţei Clubului de Presă al AZE, desfăşurată cu sprijinul PNUD, a fost "Tehnologii avansate în industria conservelor". Invitaţii Clubului: Sergiu Gheţiu, Director Promovarea Investiţiilor MEPO; Jorgen Wettbo, Coordonator de program, PNUD; Igor Căldare, Manager General, vinăria "Piatra Albă"; Veaceslav Gămurari, întreprinderea "Seminţe Nord" şi alţii."IMM: Parteneriat, Abilităţi, Transparenţă”

Pentru 26-27 iunie, Proiectul USAID Bizpro-Moldova şi Transparency International-Moldova au anunţat convocarea, la Chişinău, a conferinţei business asociaţiilor "IMM: Parteneriat, Abilităţi, Transparenţă”.


Acţiunea ONU în lume

Summit-ul G8 de la Evian a luat în discuţie sărăcia globală


Ziua de 2 iunie, prima a Summit-ului G8 a fost dominată de problemele ţărilor în curs de dezvoltare, în special ale Africii. Liderii principalelor state industrializate au stat de vorbă cu omologii lor din 12 ţări în curs de dezvoltare, asupra modalităţilor de reducere a sărăciei, combaterii bolilor şi micşorării datoriilor. O altă problemă grava cu care se confruntă în special Africa este SIDA, iar Franţa a anunţat triplarea sumei destinate luptei împotriva acestui flagel.

Una din ideile vehiculate la Summit a fost cea propusă de Preşedintele brazilian Lula da Silva, despre care Preşedintele Jacques Chirac a declarat că merită studiată, şi anume să se aplice o taxă pe vânzările internaţionale de arme, iar banii rezultaţi să fie folosiţi la lupta împotriva foametei. S-a discutat totodată posibilitatea reducerii subvenţiilor acordate agriculturii de ţările bogate. Unul din rezultatele concrete ale Summitul G8 a fost adoptarea unei declaraţii comune legate de armele de distrugere în masă, ceea ce a indicat asupra unei încercări de depăşire a disensiunilor, în primul rând dintre SUA şi Franţa, legate de conflictul din Irak. (BBC) www.bbc.co.uk/romanian


Yüklə 126,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin