Dövlət qulluğunun etikası test “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu nəyi müəyyən edir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.71 Mb.
səhifə3/6
tarix24.05.2018
ölçüsü0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6

152.Rəsmi qəbullarda dəvətnamələrdə “Black Tie” qeydlər nəyə işarədir?

a) smokinq

b)Frak qara kəpənək- qalsrukla

c)Azad geyim üslubu

d)Qara işçi kostyumu

e)Frak ağ kəpənək-qalstukla153.Rəsmi qəbullarda dəvətnamələrdə “A5 (After Five)” qeydlər nəyə işarədir?

a) işgüzar kostyum və qalstuk vacib deyil

b)Azad geyim üslubu

c)Smokinq

d)Frak

e)Qara işçi kostyum154.Rəsmi qəbullarda dəvətnamələrdə “Casual” qeydlər nəyə işarədir?

a) azad geyim üslubu

b)Yalnız smokinq

c)Yalnız frak

d)Qara işçi kostyum

e)Tünd kostyum qalstukla155.Rəsmi qəbullarda dəvətnamələrdə “BTR (Business Traditional)” nəyə işarədir?

a) ənənəvi işgüzar kostyum

b)Azad geyim üslubu

c)Yalnız smokinq

d)Yalnız frak

e)Qalstuk vacib deyil156. Rəsmi qəbullarda dəvətnamələrdə “Bb (Business Best)” nəyə işarədir?

a) ən ciddi və bahalı işgüzar kostyum

b)Qalstuk vacib deyil

c)Yalnız smokinq kəpənək- qalstukla

d)Yalnız frak ağ kəpənək-qalstukla

e) ənənəvi işgüzar kostyum157.Rəsmi qəbullarda dəvətnamələrdə “A5 (After 5 casual)” nəyə işarədir?

a) sərbəst axşam geyimi

b)ən ciddi və bahalı işgüzar kostyum

c)Yalnız smokinq

d)Yalnız frak

e)ənənəvi işgüzar kostyum158.Rəsmi qəbullarda dəvətnamələrdə “Semi formal” nəyə işarədir?

a) adi kostyum qalstukla

b)ənənəvi işgüzar kostyum

c)ən ciddi və bahalı işgüzar kostyum

d)Yalnız smokinq

e)Yalnız frak159.Rəsmi qəbullarda dəvətnamələrdə “Formal” nəyə işarədir?

a) smokinq və ya tünd kostyum

b)ənənəvi işgüzar kostyum

c)Yalnız smokinq

c)Yalnız frak

e)ən ciddi və bahalı işgüzar kostyum160. Rəsmi qəbullarda dəvətnamələrdə “Total Black” nəyə işarədir?

a) başdan ayağa qara

b)Qalstuksuz

c)Yalnız smokinq və kəpənək- qalstuk

d)Yalnız qara qalstuk

e)Yalnız qara kostyum161. Işgüzar qəbulların dəvətnamələrində S.T. (Sine tempore) nəyə işarədir?

a) dəqiq, vaxtında, gecikmədən

b)Bir az gecikməklə

c)Yarım saat gecikməklə

d)15 dəqiqə gecikməklə

e)15 dəqiqədən çox gecikməmək162.Işgüzar qəbulların dəvətnamələrində C. T. (Com tempore) nəyə işarədir?

a) 15 dəqiqədən çox gecikməmək

b)dəqiq, vaxtında, gecikmədən

c)Yarım saat çox gecikməmək

d)Bir az gecikməklə

e)Gecikmədən163.Işgüzar qəbulların dəvətnamələrində P. S. V. P. (Response Sil Vous Plait) nəyə işarədir?

a)cavab vermək xahişi

b)Tədbirə gəlmək xahişi

c)Tanış olmaq xahişi

d)Zəng etmək xahişi

e)Vaxtında gəlmək xahişi164. Bu qəbul növündə qonaqlara xüsusi cəngəllər verilir, hansılara cörəyi sancırlar və əridilmiş pendirə batırıb yeyirlər. Bu qəbullarda az sayda iştirakçı olur. Bu hansı qəbuldur?

a)”fondyu” qəbulu

b) “Barbeku” qəbulu

c) “a lya furşet” qəbulu

d) “jur-fiks” qəbulu

e) “bufet-nahar” qəbulu165.Bu, qəbulların ən təntənəlisidir. Firmaların birinci şəxsləri xanımlarıyla dəvət olunurlar. Geyim: smokinq və frak- kişilər üçün, qadınlar üçün daha bəzəkli axşam geyimləri tələb olunur. Düz olanı qeyd edin?

a))”nahar” qəbulu

b) “bufet-nahar” qəbulu

c) “a lya furşet” qəbulu

d) “jur-fiks” qəbulu

e) “şam” qəbulu166.Bu qəbul növü xarici ölkələrdə, həmçinin ABŞ-da daha şox məşhurdur. Bir qayda olaraq açıq havada, şəhərətrafında, meşədə keşirilir. Iştirakçılar ailəvi dəvət olunurlar. Bu hansı qəbul növüdür?

a) “Barbeku” qəbulu

b) ”fondyu” qəbulu

c) “a lya furşet” qəbulu

d) “jur-fiks” qəbulu

e) bufet-nahar qəbulu167.Rəsmi qəbulların hazırlanması üçün tələb olunan tədbirlərə aid olmayanı qeyd edin:

a) iştirakçıların tərcümeyi halını öyrənmək

b) qəbulun növünü müəyyənləşdirmək

c) dəvət olunanların siyahısını tərtib etmək

d) menyu tərtib etmək

e) çıxışların siyahısını dəqiqləşdirmək168. Əgər dəvətnamələrdə geyim forması göstərilməmişdirsə bu nəyə işarədir?

a) gündəlik geyim güman edilir

b)smokinq geyim güman edilir

c) frak geyim güman edilir

d) idman üslublu geyim güman edilir

e) mülki üslublu geyim güman edilir169.Dəvətlərin göndərilməsinin optimal vaxtını qeyd edin:

a) iki-üç həftə ərzində

b) üç gün ərzində

c) bir həftə ərzində

d) bir gün ərzində

e) bir ay ərzində170.Əhəmiyyətli dəvətlərdə dəvətnamələrin göndərilməsinin optimal vaxtını qeyd edin:

a) 4 həftə ərzində

b) 4 gün ərzində

c) üç həftə ərzində

d) üç gün ərzində

e) 4 ay ərzində171. Dəvətnamələrə cavab nə vaxt verilir?

a) 1-2 gün ərzində

b) 1-2 saat ərzində

c) 1-2 həftə ərzində

d) 1-2 ay ərzində

e) doğru cavab yoxdur172.Dövlət başçısı adindan alınan dəvətnamələrə cavab nə vaxt verilməlidir?

a) 24 saat ərzində

b) 12 saat ərzində

c) 6 saat ərzində

d) dərhal

e) cavab tələb olunmur173.“Nahar” qəbul növünün keçirilmə vaxtını qeyd edin:

a) 20:00-da

b) 12:00-da

c) 14:00-da

d) 16:00-da

e) 18:00-da174.“ A lya furşet” qəbul növünün keçirilmə vaxtını qeyd edin:

a) 17:00-da

b) 12:00-da

c) 14:00-da

d) 16:00-da

e) 20:00-da175.“Bir qədəh şərab” və “Bir qədəh şampan” qəbulların başlandığı vaxtı qeyd edin:

a) 12:00-da

b) 14:00-da

c) 16:00-da

d) 18:00-da

e) 20:00-da176.“Lanc” qəbul növü nə vaxt başladığını qeyd edin:

a) 12-13-də

b) 14-15-də

c) 15-16-də

d) 8-9-da

e) 17-18-də177.Bunlardan hansı axşam qəbulu deyil?

a) “bir qədəh şərab”

b) “a lya furşet”

c) “kokteyl”

d) “nahar-bufet”

e) “nahar”178.Dəvətnamələrdə qeyd olunmur:

a)xörəklərin çeşidi

b) qəbulun növü

c) qəbulun tarixi

d) qəbulun ünvanı

e) geyim forması179.Rəsmi şəxslərə və görkəmli xadimlərə dəvətnamələri kimlə çatdırılması tövsiyyə olunur?

a) kuryerlə

b) ofisiantla

c) şəxsən dəvət edənlər

d) qəbulun təşkilatçısıyla

e) düzgün variant yoxdur180.Ilk dəfə kim temperament tipoloqiyasını təklif etmişdir?

a) Hippokrat

b) İ. P. Pavlov

c) Kant


d) Konfusiy

e) Aristotel181.E. Kreçmer gözəl bədən quruluşuna malik olan adamları hansı temperament xüsusiyyətlərinə aid edir?

a) atletik

b) astemik

c) pikmik

d) melanxolik

e) sanqvinik182.E. Krecmer hündür, ucaboy, arıq adamları hansı temperament xüsusiyyətlərinə aid edir?

a) Astenik

b) atletik

c) piknik

d) melanxolik

e) sanqvinik183. E.Kreçmer alçaqboy, şişman adamları hansı temperament xüsusiyyətlərinə aid edir?

a) piknik

b) atletik

c) astenik

d) melanxolik

e) sanqvinik184.İ. P. Pavlova görə qüvvətli, tarazlı, cəld insanlar hansı temperament tipinə aiddirlər?

a) zirək-sanqvinik

b) sakit-fleqmatik

c) coşğun-xolerik

d) zəif-melanxolik

e) qarışıq tip185.İ. P. Pavlova görə qüvvətli, müvazinətsiz insanlar hansı temperament tipinə aiddirlər?

a)) coşğun-xolerik

b) zirək-sanqvinik

c) sakit-fleqmatik

d) zəif-melanxolik

e) qarışıq tip

186.İlk dəfə kim temperament tiplərini fizioloji, psixoloji və əxlaqi xassələrə görə ayırmışdır ?

a) Tolen (II əsr)

b) Hippokrat (V-IV əsr)

c) İ. P. Pavlov

d) Kant

e)Konfusiy187.İ. P. Pavlova görə zəif insanlar hansı temperament tipinə aiddirlər?

a) melanxolik

b) fleqmatik

c) xolerik

d) sanqvinik

e)qarışıq tip188.İlk dəfə kim temperament tiplərini fizioloji, psixoloji və əxlaqi xassələrə görə ayırmışdır?

a) Tolen (II əsr)

b) Hippokrat (V-IV əsr )

c) Kant

d) Konfusiy

e)İ. P. Pavlov189.Bu temperament xassəsi insanın məqsədə catmaq üçün xarici və daxili maneələri necə aradan qaldırmasını nəzərdə tutur. Hansı xassədir?

a)aktivlik

b) emosionallıq

c) plastiklik

d) intensivlik

e)dözümlük190.Bu temperament xassəsi insanın xarici təsirlərə nə qədər tez uyğunlaşma-sına görə təyin etmək olar. Bu hansı xassədir?

a) plastiklik

b) aktivlik

c) intensivlik

d) dözümlük

e)emosionallıq191.İnsanda müxtəlif hisslərin, əhvallın əmələ gəlməsi xüsusiyyətlərini xarakterizə edən xassəni qeyd edin:

a) emosionallıq

b) aktivlik

c) dözümlük

d)passivlik

e)plastiklik192.Bu tip insanların mimika və hərəkətləri canlı və ifadəli, yüksək fəallığa görə çox işgüzar olurlar, yeni işə dərhal girişirlər. Düşdüyü yeni şəraitə asanlıqla alışırlar. Hansı temperament tipinə aiddir?

a) sanqvinik

b) melanxolik

c) xolerik

d) fleqmatik

e)atletik193.Həddən artıq hövsələsiz, tez özlərindən çıxan olurlar. Inadkar, dözümlüdürlər. Başladıqları işi axıra çatdırırlar. Müvazinətsiz olurlar. Bu hansı temperament tipinə aiddir?

a) xolerik

b) melanxolik

c) fleqmatik

d) astenik

e)sanqvinik194.Bu tip insanlar qaradinməz, sakit, təmkinli olurlar. Həddən artıq soyuqqan-lıdırlar. Işə dərhalgirişmirlər, lakin başladıqda axıra qədər yerinə yetirirlər. Mimikaları kasıb, ifadəsiz olur. Təkliyi sevirlər. Yeni adamlara cətin alışırlar. Bu hansı temperament tipinə aiddir?

a) fleqmatik

b) melanxolik

c) xolerik

d) sanqvinik

e)qarışıq tip195.Bu tip insanlarda həssaslıq həddən artıq yüksək olur. Kiçik bir hərəkətdən dərindən təsirlənirlər, hədsiz küsəyəndirlər. Təkliyə qapanırlar. Tez ruhdan düşürlər. Bu hansı temperament tipinə aiddir?

a) melanxolik

b) fleqmatik

c) sanqvinik

d) xolerik

e)qarışıq tip196.Şəxsiyyt üçün tipik olan fəaliyyət və ünsiyyət prosesində formalaşan və təzahür edən, tipik şəraitdə üzə çıxan özünəməxsus fərdi-psixoloji xüsusiyyətlər necə adlanır?

a) xarakter

b) temperament

c) qabiliyyət

d) xüsusiyyət

e) əlamət197.Insanın özünə münasibətini ifadə edən xarakter əlamətlərini qeyd edin:

a) lovğalıq, şöhrətpərəstlik, təvazökarlıq

b) tənbəllik. əməksevərlik, məsuliyyətlik

c) təmizkarlıq, pintilik, səlqəlik

d) qayğıkeşlik, kobudluk, tələbkarlıq

e)tələbkarlıq, əminlik, inamlıq198.Insanın əməyə münasibətini ifadə edən xarakter əlamətlərini qeyd edin:

a) tənbəllik, əməksrvərlik, məsuliyyətlik

b) lovğalıq, şöhrətpərəstlik, təvazökarlıq

c) təmizkarlıq, pintilik, səlqəlik

d) qayğıkeşlik, kobudluk, tələbkarlıq

e)tələbkarlıq, əminlik, inamlıq199.Insanın əşyalara münasibətini ifadə edən xarakter əlamətlərini qeyd edin:

a) təmizkarlıq, pintilik, səlqəlik

b) tələbkarlıq, əminlik, inamlıq

c) qayğıkeşlik, kobudluk, tələbkarlıq

d) lovğalıq, şöhrətpərəstlik, təvazökarlıq

e)tənbəllik, əməksrvərlik, məsuliyyətlik200.Insanın başqa adamlara münasibətini ifadə edən xarakter əlamətlərini qeyd edin:

a)qayğıkeşlik, kobudluk, tələbkarlıq

b) lovğalıq, şöhrətpərəstlik, təvazökarlıq

c) tənbəllik, əməksrvərlik, məsuliyyətlik

d) tələbkarlıq, əminlik, inamlıq

e)təmizkarlıq, pintilik, səliqəlik201.Alman psixiatoru A. E. Liçkoya görə əhvalı həmişə yüksək olan, bir işə həvəslə başlayıb və axıra çatdırmayan, tək qala bilməyən xarakter tipi hansıdır?

a) qipertim tip

b)şizoid

c) astenonevrotik

d) labil

e)konform tip202.Əhvalları əsasən xarici şəraitləbağlıdır. Əhvalı yaxşı olanda zarafatcıl olurlar, pis olanda isə dostlarından qaçır və tənbəl olurlar. Bu insanlar hansı xarakter tipinə aiddirlər?

a) tsikloid tip

b) labil tip

c) senzitiv tip

d) isteroit tip

e)qipertim tip203.Əhvalları həddən artıq tez-tez dəyişən və onun ünsiyyəti, iş qabiliyyəti, iştahı bundan asılı olaraq dəyişən xarakter tipi hansıdır?

a) labil tip

b) tsikloid tip

c) senzitiv tip

d) isteroit tip

e)qipertim tip204.Tez yorulan, həyacanlanan, ruh düşgünlüyü olan xarakter tipi hansıdır?

a) astenonevrotik tip

b) senzitiv tip

c) isteroit tip

d) qipertim tip

e) tsikloid tip205.Çox həssas, utancaq, qorxaq, cəsarətsiz, dostları ilə mehriban olan xarakter tipi hansıdır?

a) senzitiv tip

b) qipertim tip

c) tsikloid tip

d) isteroit tip

e)astenonevrotik tip206.Həmişə nədənsə ehtiyyat edillər, şüphələnirlər, qorxullar, həyacanlanırlar. Bu hansı xarakter tipidir?

a) psixostenik tip

b) senzitiv tip

c) tsikloid tip

d) isteroit tip

e) şizoid tip207.Adamlardan qaçırlar, qaradinməzdirlər. Bu hansı xarakter tipidir?

a) şizoid tip

b) psixostenik tip

c)isteroit tip

d) tsikloid tip

e)senzitiv tip208.Özlərini idarə edə bilmirlər,heçnədən dava salırlar, uzun müddət özlərinə gələ bilmirlər, hövsələsizdirlər. Bu insanlar hansı xarakter tipidir?

a) epileptoid tip

b) psixostenik tip

c) tsikloid tip

d)şizoid tip

e)senzitiv tip209Yerli-yersiz danışırlar, yalan danışırlar, şöhrətpərəstirlər, özlərini yalandan xəstəliyə vururlar. Bu hansı xarakter tipidir?

a) isteroit tip

b) labil tip

c) şizoid tip

d) konform tip

e)ostenoidnevrotik tip210.Bu tip insanlar gələcək barəsində fikirləşmirlər, tez təsir altına düşürlər, insanlarla tez dil tapırlar. Bu hansı xarakter tipidir?

a) səbatsız tip

b) şizoid tip

c) labil tip

d) ostenoidnevrotik tip

e)konform tip211Başqa adamların tələblərinə tez uyğunlaşırlar, “Hamı necə məndə elə” şuarı ilə yaşayırlar. Hansı xarakter tipinə aiddir?

a) Konform tip

b) epileptoid tip

c) şizoid tip

d) labil tip

e)ostenoidnevrotik tip212 Davranışda müxtəlif tiplərin əlamətlərini özündə göstərir. Bu hansı xarakter tipidir?

a) qarışıq tip

b) Konform tip

c) epileptoid tip

d) labil tip

e)ostenoidnevrotik tip213.Öz şəxsi keyfiyyətlərini, bilik və bacarıqlarını həmişə nümayişetdirməyə səy göstərirlər, başqalarının fikirlərini inkar edirlər. Hansı xarakter tipinə aiddir?

a) paranoid tip

b) şizoid tip

c) isteroid tip

d) labil tip

e)Konform tip214.Bu funksiyanın məqsədi ünsiyyətdə olan tərəflərin informasiya mübadiləsi üçün qarşılıqlı əlaqəni gözləməklə baölı təmas yaratmaqdan ibarətdir. Bu ünsiyyətin hansı funksiyasıdır?

a) təmas


b) təhkiredici

c) anlama

d) informasiya

e)amotiv


215.Bu funksiyanın məqsədi birgə fəaliyyətin təşkili zamanı yerinə yetiriləcək işlərin qarşılıqlı əlaqəsinin yaradılmasından ibarətdir. Bu hansı ünsiyyət funksiyasıdır?

a) əlaqələndirmə

b) təmas

c)informasiya

d) amotiv

e)anlama


216.Bu funksiyanın məqsədi təkcə məlumatın mənasını adekvat qavranılması deyil, həm də tərəfdaşın bir-birini anlamalarından ibarətdir. Bu hansı ünsiyyət funksiyasıdır?

a) anlama

b) amotiv

c) əlaqələndirmə

d) informasiya

e)təmas


217.Bu funksiyanın məqsədi fikir mübadiləsindən ibarətdir. Bu hansı ünsiyyət funksiyasıdır?

a) informasiya

b)əlaqələndirmə

c) təmas


d) amotiv

e)anlama


218.Bu funksuyanın məqsədi tərəfdaşda emosional təəssürat yaratmaqdır. Bu hansı ünsiyyət funksiyasıdır?

a) amotiv

b) təmas

c) anlama

d)əlaqələndirmə

e)informasiya219.Bu funksiyanın məqsədi şəxsiyyətlərarası əlaqələr sistemində özünün yerini dərketməkdən ibarətdir. Bu hansı funksiyadır?

a) münasibətlərin yaradılması

b) təsir göstərmək

c) təmas

d)anlama

e)əlaqələndirmə

220.Bu funksiyanın məqsədi, tərəfdaşın vəziyyətini, davranışını, onun niyyətini, fikrini, təsəvvürünü dəyişdirməkdən ibarətdir. Bu hansı funksiyadır?

a) təsir göstərmək

b)anlama

c) münasibətlərin yaradılması

d) əlaqələndirmə

e)təmas


221Söz və hərəkət vasitəsi ilə hər hansı bir fikir və hisslərin mübadiləsi, insanların bir-birinə münasibətini ifadə edən üsul necə adlanır?

a) ünsiyyət

b) mübahisə

c) söhbət

d) müraciət

e)münasibət222.Servis sahəsində ünsiyyət zamanı ekspressiv üsullardan istifadə olunur.Bu üsula aid olanı qeyd edin?

a) mimika, jest

b) şifahi nitq

c) yazılı nitq

d) səsin intonasiyası

e)insanın duruşu223.Ictimai məqsədlərin nail olmasına yönəlmiş mütəşşəkil insanlar birliyi necə adlanır?

a) əmək kollektivi

b)işgüzar kollektiv

c) əmək münasibəti

d) əmək fəaliyyəti

e)əmək məhsuldarlığı224.İşgüzar ünsiyyət formalarına aid olmayanı qeyd edin:

a)əff etmə məktubu

b) işgüzar məktub

c) zəmanət məktubu

d) xəbərdarlıq məktubu

e) xatırlama məktubu225. Işgüzar məktubların mətninə aid olmayanı qeyd edin:

a)məktub ətraflı, bir necə səhifədən ibarət olmalı

b) məktubişgüzar cümlələrdən qurulmalı

c) məktub qısa, lakonik olmalı

d) məktub savadlı yazılmalı

e) cümlələr asan oxumalı226. Bu məktub iş axtarışında olan addiaçı haqqında, yığcam halda şəxsi məlumat, təhsil, tutduğu vəzifələrin xülasisəsidir. Məktubun əsas məqsədi potensial işə götürənin diqqətini cəlb etməkdir. Hansı məktubdur?

a)rezyume

b) zəmanət

c) xəbərdarlıq

d) rədd

e) bildiriş227. Minnəətdarlıq məktubu hansı səbəbdən yazıla bilməz?

a)baş sağlığına cavab olaraq

b) yubiley təbriklərinə cavab olaraq

c) qəbula dəvət üçün

d)işə düzəlmək üçün zəmanət

e) əməkdaşlıq üçün228.Servis işçilərinin etik mədəniyyəti anlayısının doğru olanını geyd edin?

a)müştərilərə xidmət edən zaman servis işçilərinin fəaliyyətində aşkar olunan etik biliklərinin, əxlaq prinsiplərinin, ədəb vərdişlərinin səviyyəsi

b)xidmət prosesində işçilərin psixoloji biliklərinin, vərdişlərinin və bacarıqlarının inkişaf səviyəsi

c)xidmət prosesində xüsusi əxlaq normaları və tələbləri

d)cəmiyyətlə qarşılıqlı fəaliyyətdə insanın törətdiyi əməllər məcmusu

e)insanların davranış normaları, tarixən yaranmış prinsiplər məcmusu229.Servis işçilərinin peşəkar etika anlayışının doğru olanını geyd edin.?

a) xidmət prosesində əxlaq normalarının və xüsusi tələblərin məcmusu

b) xidmət prosesində əxlaq vərdişlərinin, ədəb prinsiplərinin, etik biliklərinin səviyyəsi

c) cəmiyyətlə qarşılıqlı fəaliyətdə olan zaman insanın törətdikləri əməllər məcmusu

d) xidmət prosesində işçilərin psixoloji biliklərinin, vərdişlərinin və bacarıqlarınıninkişaf səviyyəsi

e) xidmət prossesində əxlaq normaları və xüsusi tələblər məcmusu230.Xidmət sahəsi işçisinin ünsiyyət mədəniyyəti özünü nədə göstərir?

a) öz fikirlərini formalaşdırmaq, müştərini dinləmək bacarığı, xeyirxahlıq

b) xidmət sahəsi işçisinin danışıq üsullarının xüsusiliyi

c) servis müəssisəsi personalının xidmətetmə fəaliyyəti üsullarının ümumiliyi

d) müştərilərlə xeyirxah əlaqələri qurmaq bacarığı

e) yaranan münaqişələri bacarıqla həll etmək qabiliyyəti231.Servis müəssisələrində ünsiyyət üslubu dedikdə nə anlaşılır?

a)servis müəssisəsi işçisinin davranışlarının xüsusiliyi

b)yaranmış münaqişələri bacarıqla həll etmək

c)şəxsiyyətin statusundan asılı olaraq onun davranış metodları

d)öz əhval-ruhiyyəsini və hissələrini bacarıqla tənzimləmək

e)əməyə yaradıcı yanaşma


232.Estetik xidmət mədəniyyəti anlayısının doğru olanını geyd edin?

a)servis işçilərinin estetik dəyərlərini istifadə və inkişaf etdirmək səviyyəsi

b)cəmiyyətlə qarşılıqlı fəaliyyətdə olan insanların törətdikləri əməllər məcmusu

c)xidmət prosesində işçilərin psixoloji biliklərinin, vərdişlərinin və bacarıqlarının inkişaf səviyyəsi

d) servis işçilərinin fəaliyyətində aşkar olunan etik biliklər, əxlaq prinsiplər səviyyəsi

e) insanların davranış norma və prinsiplərinin məcmusu233.Servis müəssisəsi işçisinin xidməti etikası nədə təzahür edir?

a)işçilərini xidmət vəziyyəti ilə şərtləndirilən davranış qaydalarını tənzimləmək bacarığı

b) əmtəənin satışına istiqamətlənmiş hər hansı bir fəaliyyət

c) əşya mühitinin formalaşmasına istiqamətlənmiş yaradıcılıq fəaliyyəti

d) insanları özünə cəlb etmək bacarığı

e) müştərilərlə kontakt yaratmaq bacarığı


234.Kollektivdə” mənəvi-psixoloji mühit”anlayışına aid olanı qeyd edin:

a) kollektivdə olan psixoloji əhval-ruhiyyə

b) müəyyən davranış qaydaları toplusu

c) xidmət mədəniyyəti üzrə qaydalar

d) müəssisənin missiyası

e) kollektivdə məqsədlərin uyğun gəlməməsi235.Işgüzar qəbulların etik təşkilati prinsipləri hansılardır?

a)qarşılıqlı əlverişli müqavilələrin bağlanması

b)servis müəssisəsinin müştərilərlə işgüzar münasibətləri təşkil etmək bacarığı

c)firmaların maraqlarını, məqsəd və tələblərini ağılla birləşdirmək bacarığı

d)firma-rəqiblərinin işinə nəzarəti həyata keçirmək bacarığı

d)əməkdaşlarla xoş vaxt keçirmək236.Hansı halda işgüzar məktub, etik tələblərinə uyğun olaraq əllə yazılmalıdır?

a)Başsağlığı məktubu

b)Minnətdarlıq məktubu

c)Zəmanət məktubu

d)Rədd məktubu

e)Bildiriş məktubu237.İşgüzar ünsiyyətin əsas məqsədi nədən ibarətdir?

a)Məhsuldar əməkdaşlıq;

b)İdarə edənin və idarə olunanın iyerarxiya mövqeyinin ciddi nizama salması;

c)Şəxslərarası əlaqələrin qaydaya salması;

d)İstehsal məsələlərinin həlli üçün "lazımlı" insanların axtarışları;

e)Şəxsi və istehsal məsələlərinin həlli üçün "lazımlı" insanların axtarışları.238.Danışıqların hazırlığanadaxil olmur?

a)Qarşılıqlı maraqların sahəsini üzə çıxardılması;

b)Tərəfdaşlarla işçi münasibətlərin qurulması;

c)Tərəfdaşlarlaqeyri işçi münasibətlərin qurulması;

d)Təşkilati məsələlərin (gündəlik, yerin və görüşün vaxtı) həlli;

e)Ümumi yanaşmanın tapılması və danışma mövqeyinin hazırlığı.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə